В Калуге новая волна телефонных мошенничеств

15:07 15.03.2020
1 6434
Читайте KP40.RU:

Сразу несколько калужан обратились в полицию с заявлениями о хищении денег с банковских карт. В общей сложности им был причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей.

Еще одна калужанка лишилась 75 тысяч рублей с карты, сообщив по телефону реквизиты своей карты таким же мошенникам.

Подобные преступления зарегистрированы и в Малоярославецком районе. Там двое жителей лишились 28 и 96 тысячи рублей.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лица, причастные к совершению этих преступлений, и просят калужан быть внимательнее и не вестись на провокации телефонных мошенников.

Фото: pexels.com

eyJpdiI6IkpTYzNIQStxdUFUOThiTmdCb1g1ekE9PSIsInZhbHVlIjoiRE13M1Z0ZVlDVFhQVDI3OEJESTNubjZ1cTlSN282R25rRk1KallPSnE5M2hYL2w5Q1JMWXdobittTkZSMjNIVTIwTVEwdHB2Vm9lY1BLYkpVeFlXOFB1aDRRQnhpbno4UzRBWWh0d0JaeGdrZWJNQllEUVJvaGlHZGdJK21KUDR1RWk5MmlNanhjbzNicytxQlBjMVd0OThURlA1VTJnUnl0YWVwaVlVOFl1dVRHYTJiZTZkZTJ4TnpHaDJCUFlRTUlCQTc3MjQ4S2RvS0pFS2pXV2oxRWJtdVNWaElYWk4yRVRFVWdCNEc0M2dzNWJLbzNiMTlaczI5dW5GUXRYakVaZXpuTGM5Y1pHWlV4Zy9PKzhBRFg4MmJ1V1BPVW1zQTE2MDlRYlhQWHE3N1Z4WURkd1FRRnU1V1c0MFJuWWxyM0JkNkxCeTNheUg3cWVoekh4bTY3c3h4YTMyT3MrM0hCakNZNFJHT2ZuZE1YelFIM05HRmNPVW5jZ25tOElpR1doZERJMVpTUFZzTURSNWpNeURyaEdBbXJKZVJ3d2Z1TEZoK05HbVBIRDl0MThVZnpZQnJlWDB3OCtGNlBCcmNaTGxZMndGcE9UcTUwK2lhY0R1TVY5My9xWkFydTFGbmd5WVRqNXBrRmh0SjRsNFFjNnI4N2o1VnJsZDlGVFR1QWZyeG85TWdNbkNjamdwc1ZWQ3oxa256RVRwSDRleTQ5d21XQmV0WEZLREZ0MTdWWTdXeE4xc2RZM1lHYVVYMFRwSlZaK2hJWVpOUFdoZHU0R2lna2x1WU1lMk9rSkpUTDd4ZTFlL3Bwam9sTDdBdWVhVzFXSUFHTzlDcllqRFZ5bXYzS255Wi9hdHMvZDR2Z0NkWWFJdHNZUzB2Ry93ZmJLcWpFS3Z2cXJ0NC9wNnhJRHFLUFBTUCtjaDFLZlJMcmxEWENUTUhsd1Z1VENzSmF4Ulo0R1RzajI4cmVsUGs0dkNteFlCM3lPNTZWbzFPTFk4Rmp5TG5aa0dUZEQ1IiwibWFjIjoiNzgzZjQwYzQ4ZDA2MWVjZThhNDY3ODJhNGIzM2RlYTM2ZjRiM2EzYjQ2YzgyZDY2ZTFjODJiOTliNjc2NmRhZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IllTMldlaS93S3NWL2IyWlB4ZWdCTnc9PSIsInZhbHVlIjoiSnUwT1dwM1NrWkluVmFjbHFLTVhRUHpCZnNjOENLVGJUdGdxQVdSY0tCaHdRVkZndzNLbTFGaUhreGRzYXQyUS9kZHAvY3Y3ZFVaeXFJd0xHR0tWVEFsNEtGWW1oWGdTakN1UlA1cFRxU203MEJ3ZUFoVy96eEprU2ZBNDRLSWZOL3pFTU1Ta1J6TmtLRXprL2JhcVViVTdRQk9WMU02aHFsQkd0bXVQTmh1WEdpd0g5VitEZjZhSmRJL1JBMXZCR25TWnhBRFpKbndyeDZ4K0czbXh4NkxkUmw3OENEY0g3bGREaVpZaTZ5LzAxejRkR1JJNXVyL0kxdXBrRGV3emlTeXV4NXBPZnZ2NjZVTUU3RkpSYUdoKzBwT2dNdnhLOVNDblNnTnZCTlVrdzNuK25KNmhaeUhlMkhRUDhMM3hWMTlOQmxyS2pjOGFPbEhEN2prdVNNZ0FHaG5RbnoxWnRhOU1QZ3ZVQ0MyY3IvZTVRUzVjWXFqM2ZmbHIzekEzclU1VVoxdlA3aTZBMTFFRExxekxLay85V2MvTjU1MDNQRlpsVTFkRlphbGZFbXhjb2xyNyszYXE5ZXBqN2xxNDYyVkU0RFMvL3lMOURqRnFNemZtSUs5ZU9jVTJLZ0xWWUZ2NjlNTHpjaTV4OTFIWloyS3BzaWF2WkRJZnd1Wmd0Yjd5WWUwbkMxcGQ0bm12Z3l4Vit5cUNKODRIZDV3WGg0TUNLMDhUZ3JtQldKYStrMU5GYnhER0tWRWdGV2ZvS011aXppR0UxUCtDQytqRk10bEkwNFpzaS9vOUJ1UFN4akgwWVZ2ZzFlNFU5cjdnQUhGUFY5T1ZQYVJxSWxuLzB5dFd1ejhnM0dEZXZJN1I3WUZlWllyUTBoSWNWY01Ta1hvdkZReDN0aVB3THl1KytibE8yYVR2aVNVaXZ5MTA2MFY1bGpWaFZRWUdiOGtsMmtCNjZRPT0iLCJtYWMiOiI0NGM3MTk4ODU2MDlmYTA3ZTEzNWM2YWMyYWY0NjE0MDgwNWFlNWUwNDFmOWZlYjA3YWZiYWM5NzA0ZGJiZDkyIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
46 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9zSnFZajh4Q3FERnV1NEcvaHJnR1E9PSIsInZhbHVlIjoiZnJjQUpsbzlZUDd1TGVEMlNVTlFEUWZiYUxtMDVpSkVoV25OaEFOTGgvaHEzNnlwZmxZRHVUdURyZ2hKRVlrMnRQU2JPcFFTQkRPd1FqYXc0RGZoZ3E2TFJtZHYwcnJHOEx3K1U5Z3JYUytjM041Z0ViY2RDWFVyclY4REdJVitRSjY2QnlwZDN6NXhFRVgzMGxZZGRmdlFCYk1FSHBMYXVEVzdFK0R5T0lOeThRS0tRSkwyakNDWlh6RFJCMk9VVVUyK0ZpMnY3VjU0aHduTXpBcXJRdkhYSks0QUZvVk1MeGdLdzNFOVBSWE01NFhuc2I0ZlJkWWs3VmZxYTRTK291d0RIRTl3c2RYVWJiVDdUVWJjbXVLR2NEL05SbTBmTWEzZWNCbmxQOEdZN1JwM0R4NUlxRzFmT1BiK0dyYmt4bWVIR1dxb1JiY0M1Z0ZSN1R3cjEyZHNZSjV4QjBQYXVOdmJyRVBzZThUaVpwWkRGZ1lHQ2JLenc1QUh2dDMydXpEeGovOFRIc2lKMUlwRTJpQWNsNFcrOTZkNm4vT3N2ak5vdVhaNzFTeHRvcG1WK09mS0t1eWdielFHaVB4OU5lQXJtbWV0U0c2R0QrWFJ1TzJSbHZaQWlqUjBUOWJTaGVhYzJBV3djMTQ9IiwibWFjIjoiYTIwNjNjMzZmNjg2MzIwZWZkYzk0NjFjOWRkNTg0NzAwMTEwYzNkODJkYjExY2VlZWEzMzg4YzhiYmQ2ZTJmNyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlYwcmV0U085aFJKR0cyc3pwUmxNOFE9PSIsInZhbHVlIjoiNEV6WDhCTlRIQldpV0ZJZEY4UEVXT3k3T1hVZUxyZWFWSjhYdUxjWXhPL0J4MUNySjRQTjJ5ekx5M25VT0xEdWJpb292QlBJRVVkcVYwNVExZ0laNDdGMjh5a3luRWY0eGcvRE1oZ1VIY1VoNUVpc05GSWl0V3hJWFVaT3RJbWVjditTSjBGdUlCazUwSGRzak5jREdZSEJOM0VyNHF2MkN6WEdsbmpvUjhIakF5dHRQdTZzbU1MVFQ5KzF3Si9iUTVGdkpJVVJHUFZpTkFxckZKRlp0aXdiR3VaVzQ2WG5JeWZaWnV3cXRXK0hXTEZvU21lMWxrMW5qUFRJY1l0dllNdGVkc0hhYldsMC9DbjVuM0dkSWVqZjcvaHVOK3laQ1dhRm45NU9iQ3paMFdtWGREZVo2Rno3TitGY1RHazFCK1gyVDVkWGNxVkZ3Qm5NS3YwKzRuOEJ4VlI0eExTQVlIR0hyWGUzNWNNN1d0czU2bmNWWXZqZzlVMnNKNGNOUXZVaFhDNGlkU2V6ZVV4TVpvazZTL2hyNjVVRnFpNmlWN25zOFB5clRFK0ZOa21aT0Q0d042ZzhHUTNPek84alVrMWd1RFhTeGpZYVBGY2s2dlQyNWRIMWJYN3lZVEdlMkE5QkhJQlNPbUU9IiwibWFjIjoiZThiYzNjMDQzMjk1N2NlNWI0Y2E2NGI2MDNjNzhkNTdhNjUzMGM0Njc3NDNiNmQ1MDNkMjEwMjZjNTE5NTZmMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InZoOExKQjY1bW1adFR5Y2JqV3FUekE9PSIsInZhbHVlIjoicWRucUErQzVwQUhqTXNDSG9zYlFrMFhieXBFWkUyYS9FRzZkSVJOL1lSMnUxcFZGTjFSYWFBZ1FpSUVsaTZFLzk4c0ZhdjhOY3VCRG1ZVWl4QnhsMTFFSVJ6UjcrakwrbjU5YXdlSEk4Smpoa2RKTUt0Y1VjV0lqUEE1VEJnMkMvbE5MQUxjellYZjhPK0Z5akxUdWlDeU5ueGNtNERwanlPSVlFR1Y3ZmdDWVNsVXpBdFc0YzFFdVRBWk12dlRrOSt0UlFnMWF6UHVwN0dDWFBSTW4wWFllT1BCdDRnaTlra3VtSUd0eXlCOHhFT0V5MkV3VWk5YzFSc1U2a3k5dmNHVnNZVXpVMEF4N1htMmhjSkZBMmY3SVZGazdGd2s2V2NyVHE1dFBwY095M29rVC9VUXJmWFpvY2VLRTd4c28yVnVXbmdQaUtKZUJOQUhKNnNZNlU3dWFKNmVWS0xwaEpYanRoLzRycWJWQjZyU1JjZlpaRGU0SGNkYXpwOGRWVGFET0JVMkp3Q3BFcDZzYVJBVS91Z2t5ZW1RYzVXWlFJeWI5RTE4Q1Q2Y2FvayttZFhSM2k0cEJPTWRXRHV3ajFaUktDbFkxeDZidERkUlRoL25PYURHNjNSWGVkcVV6STNOc05KZjQ0SXZtRGxoeFhTNmp5bEhmK0RGTWhDQTlUaE5jR3RsQmFVNHFtNXRHRUF1UWJKME9XSzdReG0zSkRJT3JKcFlwbU5aVkxMWFB3L1YxTitKci9Xa1RVUzUzT3dXWStST0hVUGZscWpNTENIY3RZMmF6R2ZWc0xQNjB3am43azUvVi92ejVIckdoTDJiaFJUV1Zjakh2eGFZYyIsIm1hYyI6IjZjMGFlM2MyODE4MmU5MmZjYjhhMGEwODU2NjE2YjM3ZTM2NDdiZDg2MTM4YThkMTNmYWY5Nzg4ODVjOTg5OTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6Ik1uMGllSXN4SVJOLytWeXNsdWJxbkE9PSIsInZhbHVlIjoiU1VUeWIyRW9rNy9rcTZUNVBtbGtJU242c2dSaHhCaEVmeHFvZDhDN1UrNEFYYzZIZkdQM2t6ZUNlMUlHL3diZkF6Q21WTTZ5WUoyRU5MNlFURkdkYUtxZ0JHbU1MTGNBMHVPVVZFekJ6L3pUbjJIY3VmNUcxUk93a1M2TVBjSW1rWFhmQndNZkxKbGcvWlRXMW5tSUxJc0Z6VTQ5VENocDlqVEhFRVErdnBkVVFRWVNGM2VoSFhGN05wZEZHYS9SMzUrQ2tmQzlRT2d4ZTNucGlRVnljQTRqcldvQmwwLzdWaWVkMGFzT3Nyd2J0UndXU3hFeWhhWWVHNjhYQlp1SkNzY2xLY1FSYWp3bW9FTnloR1dyR0luYjhFcjA5MTFPZkF6WjZXVFR1czRFc3k4Ykp3c1U3WkFkUEFNZzF4YjQwcG43eVJMZzB1Z1JNUStwNEJleUpJYStUNmRYdDdMSi9vakw4Z2JSWWo2L0UvR1crT1B1SStuZzZBK1VOWVhqV1pRT2pabjdKWEQ4Mml5d285L1ArVTRzaTVaemVRb2loT3pIaUlQQTdHNFp0aytDZHFYdStoYXZVTXltMFVqcEtVWVBDSU1NUDYydVVvWUpMQjBWejR5YWlBZ0tuYUIwaVZIODJhTnlxZzZ1eXBZblU5eTdoUnJxSGY0YjhESHF1UHEvUllaMlpYUVZJWG92aTBnMyt3NGFYMUh4MmhBb1R6ODdFWG94Mm1QVzdDNStEM1dsMWRtMnRIam9OQ2ZaMUtoYnZuaFdQL213UFBnWktKaVV4ai9XSWNudUVueFo4R24yclQ1YklwUXE3S1d4UW5vSTBJaEtxRktUT0JEK1FZZ0ZER2hMdUVCek9kMWdDQ1RKalpTb2tFVGFhV0ZaMGtNN20xdy84bWNwM2s3ZllkdDNPZHkxalpLM0NiTFciLCJtYWMiOiIxZWMwNTY5ZWUxY2Y4NjQ1MzZkODU2YzdjODVlNWQyMjk1ZWM5OTE4ZDg1NGI0MzEwYmM4OTIyMDY2YTgwOTA3IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjlFVUlCaWpFcXlkTGQwVm42MFpiSEE9PSIsInZhbHVlIjoidmFGNTQ3SXY4bHBGMXZ2SkhLckV2aHkzY085MFhuU0FTNXU3eEhKczNDTkoxeVFOT2s1NmgwakRmWjY5eHNZdHpFd3NRWXordHFiUXBQYlpHc1luNm1RQjRkTXhyL3RVNnRBeG1rZ2NFYWlqVWZldkpYM3gzYTQwMEtmeGFJdDdzcG5QYTRYTGNzY2dmTTh3ek9iMklVcGRpK0VML0pUd25HSzRTSlNpQTdtVEgrUm12ZXlvK2I4YnZpaWJidWNDaFpzQXArbXpMTmM1SjBkaFZCYnhyb0dWeVZyTjlVS0pQOGVqTkxadzlYUW9zNnp0TUx2bGJRKzlmcGk0ZGZKTkVvK3hNakJkNnFGMlVCbzg5cncyZXVEc3l5cndlWVYvZXRpRzl2NHlsdW80Q3ZMenNXUXdpR2llUzFnNTVRbjQyZGZ6MFZUR1oxUUpsWGNsTUJUS002eW0zb1QzN1FpSnE2cFRNTFcwVm9jZVFBTlZsdVFCZ1NQNnR6elBvczY3TnduM3BhdmF6TjRXSHoySERYL1hVZ21zUkVuL0RPQ01nUlFkcE9acmtqK3JhZFFESlYxY1Y3RklBQ2grVkRReSIsIm1hYyI6ImM3YTIzNGJkOTc3MjJjY2JkM2VhYWQ5ZGY2NmJmOGRmOTY1MGQ3ZjkyOWRmNmE5OGYwNTU5MTZlNmU5MzI0MDciLCJ0YWciOiIifQ==