Должники лишились автомобиля, смартфонов и навигаторов

16:22 13.03.2020
3 1922
Читайте KP40.RU:

Судебные приставы области вместе с автоинспекторами вновь вышли в рейд с использованием  аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав».

Проверяли водителей в микрорайоне Анненки. За несколько часов работы было остановлено более 30 автомобилей, грузовиков и микроавтобусов должников. Некоторые решили рассчитаться с долгами на месте и заплатили 15 тысяч рублей.

Те должники, которые не пожелали оплачивать свои долги на месте, лишились своего имущества. Судебные приставы составили акты описи и ареста автомобиля Lada Granta, а также смартфонов, навигатора и видеорегистратора неплательщиков штрафов и налогов. У граждан, чье имущество подверглось аресту, есть 10 рабочих дней, чтобы рассчитаться с имеющимися задолженностями, в противном случае имущество будет передано на торги.

 

eyJpdiI6InRBYkFMYlZHT0d6L1pvWkg4NWhFWWc9PSIsInZhbHVlIjoiMDd4ZVhrQzBLbEg3Yk1FbFhLWm1leFhjTFJ4QmpTSVU4R0o0S09LUGlWRDdNd1hmMDFuZ2p4WFoyWXp0WVZnalZZTUowcHlxOTFlUk10cm0xSXRQcm9NakJTRGZ0bGtITGk3U1dOTFpRZWhkOVY0cUxrRm5GTjRjRDUzMDVPemdwcjhjMmJwcFN0VjE0cXJVbzdLdFZiQkllNVJJVGNRL0hHdko3Q2I0aUtXUmQ0emZkdWRDUHRzSFdoSy9QYkJSeXNuZ2haNEZzK3VYdW5CR3pOOFJVV21NZlE3N29Ta3VlMXZsUTNQa3BnYTRsbnR6VlFRMFRtbDdTc2crL0hSVmNCS3JQSUZ4eEJQOWhVNWR0cGtma2VnY0draDhVQS9uaE85cFA2SjNIV2hSSGh6aE8ramVhVEVjRGhIMytCeTk2dXFOVHlvMW9vUDZ2WXorZjdVSng3VUdTTkt3MzZwZ3kyaGViaHRnOGdFdU5rREdWeHg5L2tVTVpocEk4L3UxcXdFQXhpU1JINGVOMU82a1o4dHZuOSs1Q1VxNWJ5Yk1KdkFZUHdYNDhiTFdhTzRTbTl4em5aZlR1VTN3eUtsSmVROUlWR1ZOc2tKeHh1cC96QTRRekExL0cwdHRvV0ZhQS8zbU5OWjJFZWplKytGdEZBbFhPS3VhYXRRN1J1VUdQanlYMCszcCtZSGJVci96OGZBWHoydXM5c1Z2N1JCSS9PYU1RV0tyTDd2R0hTKy9BSVB5bWgxTWVVY0o1aXlLVWxkYXRYdS9sRXd2cXVDbUlqNm0vKzNQOTA2azFFdnVSTkxyN3lMNGVmczJCaWhJV0ZnbXRLcm5JKzlVanpkbFNwVGw0NVNWOWJtY096WnhvNkJOVzNGL0xqWEdFUElXRlQxVG9IRnFJTWI2Z3hlSWc3cUVzQkdTRGFlVGRjOG5iZ0c3NnBMV1ZvS3YwVWxPb2dmMGxNNHo4Sm1qS25sdXV3SHErNGUvaXZxUmNsODl0bGxjWlZFV0Y2LzhucVVWIiwibWFjIjoiZjA2ZmIzOTdjN2JiM2NiNzg2MjUzMTE3Yzk0YzkzY2IwYzUwZWFjYTFjZDY2Yjk2YTBlYzViYjNiMjhhZWNkYSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InpHSEEzVnBSakQ2OXdqNkp6YmNMUHc9PSIsInZhbHVlIjoiVy92c01Qd2VBUUxyd1pTODFqd1ArVHNyYjgwTEdVdy9ubE5BNHpyWFVFQW8zVVpMejJUcW4yWHZGbkF5VWZuYkF4MS9aR2pYck9xOUM3UDhnc21JTlpPY0JjRDZzbFNkcjVicjNvL0l2TjAyYnp1c2tiS0M1NjUvNmdBU1d5R01pS3VLWEhHa2J1OGQ3d3NydDJFZFFWYmZFOHAxN0d2Qm16SUF3b3FUTytKWmNieEFIWGpBZ01sUDZmZVV3eC95WVB5bmdVbzN4c3dJVS9XMFNjZHZHRzhHKzhHT0czVHlZNUtHQmdrK08xdFVocVlzbjVYb2NxOCs0QmxlanpVUWRUNHFEYXJPQVV1cjZvUk8wb3FRZHI2ODlsWEpIT0orTEdIQ3lNOThzeTdLWjdva3VHRnh0aThCTkVBUmZBbWh5Z1hia2NzZDZDMkxOWjNpbXgvRmFpbWNmOVpRUXlseEtZRlJIakFXWkNmUzg0Z3JIUVVsNklDS2YvWGQweG9VQ3VHNnQzUUJPMnhjOUEzRzVpZmQzWUNlc3dRZ3lPSUdQUTJoUFJ4enVkZVVKek1tVVNzKzNCb3QwcjJROVl5ZlVOcG9XNHVMZ1M0VVlwRk1BZ2JKRVlsYTg5bjJXS2VjVjlQZ05NMVpnUXB0NHRXaVdnczc4Ly9CMGRaeERHNXJBV2E0UTVyaWFaZ0NEYXJMUkJKNm9SMU9pYVVxVmlNeGVDSzhnQTBDeFJaVHNxOVhBMldaNkIyaFlZK0NPVHA0aHdyL2liendWbS9ORXJFbjVXQytHeVpHbm81QkEyVS9UTHlWWHdHd08vTHpEOGZQYWVKUVBTVndQZGpxeUdsTTljU2gyTVhvanRKTnZ5QzM1ZEhIWTdUKzB4REZzdHNLWjlJTHd4dElGRlJnamgyMXBHMkwvYm1VZUdFY0NrWEJNMEVRSUZpRExCbjdSODdwRDNYTVFRPT0iLCJtYWMiOiJlZTBmMTUwNWJmMTg3YTUyMTg1YTQ2ZDdhYWZiODA1N2Q0MTQxY2U5ZmFmZWNhZWQzZTRjOGIyNGE1ZDI0ODcwIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
10 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imx5d2FzMGJTcXYyNVltcU5QRmJod2c9PSIsInZhbHVlIjoicC92MHg1SXdUbnpRWTVFejYrSlVxK3IvMjA4djBkUXVMYU5QR0dFTnJCN3VNMkNhdkVFRmxodDdLLzVlaFlkV0huNUhjcG5IMGY3WE0yUU45L0dJc1ZmMzFQN2RyVjA3QUdydGlqbXNpQkNSNS91MVhNWlB6Y2diaTl2WC8yY1IrcVFTdDZraUdRRzc2RW1NUkphdmxtcXFqTVh6NzU0NldDcVdhSnhFZUxucHR5RERuR3YxSHJkSW9obEo3Rmt0U2s4SHBzVUVsRzJidmx5ODMwcW5rZjdIaWltSUhPY2hXNFVIaFNCbmVnd2g5K3FEZWF4cEkxYlJzMVA0MmlMNldsU004U05DdTFSVXhNb3NwVVV6KzRFd0hVelZ1UVFGZ1dzWkpvWVZaMDZsSkcwVkhaMFVkeGZicjV3d09DcEk5dXVZcUFtNkh6eFVvOFI2aVZ6YTdkaTlWcCtGUGJrVWpVNDRmdnQzT1JoWEVQUm85ejJyQjRoU0NlNS96UXVEbXlkTzFRSmhoT3hnNExZV2g0TnRmaEkxTmJlbHNSSm9VcThPU24rbFAzSkpCUW00Qmh5VHlrK3BuU2NPajVtWUJKUjI3ZStmUUJLVkpIL2ZIY3lIR3l6NmV0bDhwdEtRZDBBRHlYcnFmMUU9IiwibWFjIjoiMGQ2MjNlNTU0NGU1YTc5MTJiMDlkZWQ3ZTI3NWY0Y2E4ZGZjMDFlNjlhMjViNmNjNTY0Y2FkYmU2NWQzNzQ5NiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkFLSldQeldXSko2dytnYnF0dmFiK1E9PSIsInZhbHVlIjoiWTFaOHZ1cnV3MGdZOEVuc2ZIMUw1NmdqVUNqa2VaSzJ3Q0Q5bEJPbGhPQVJZeG5mTzVIVlgyV3hSYUVDMG1CeTZESXFCWVBEZ1F4cjNYVXYvQnZnZm5wTG5HSnVwMUpIeDZyZHBBYk1zeTNwTTI5WExTcjNjUTJkZGhmb0MxYXZSdStXUDdDWjluY25sWElpdUlwOCs3dWRlanVQYlJHdWxITzBacmZkODllNW9vL0lWUVJ3VFQ3NGhuREtQcUFJQkZJV0daNjR6bUNKcEp4aGtBUFRqZ2FOeWJXV2QzcVBlZGZtd210anJnVVIyN1d3LzNnUzFoQW1PRUhFdVdEMVFvQTJFSnFRTytSZzFSWkpMNnd1RnI3cERyd0JROG9CK2sxMUlqQitRRm1Sb0dUR3pkYkorYWVqckw3WTUrL2QrbjcvMjhuY1Z4dXpvUitsK1REZjd3SzVUZ0lOTmxyRFA5VWdkQXMvM0pxWGVCdWlBbU5tdTlaMkpBL29CYlM1NUl6Rk9vOWRKTDQ1M0RKWmVwRUZjQmhjbmtzaEFEZDBsQ3IxZUp4cm82NDNTRC8wbXJpeGErbnc2RGZvUnk1cGhIQ1EwTUUySnA3dFMyQnJYTzJyR0dndGtENXA4aDl2dC9TZHN4TlJyT2s9IiwibWFjIjoiOGE1MDY4NDAxYzMyMmI1MjBkMDU5Zjg1YmE0NGQ0MjJhOWQyNjUzNzEyYzRmMGQxNDQwY2E2ZGUwMWUzYzViOCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkV3bTNpWDlvbVhWaTk2YWc4OUU0Q3c9PSIsInZhbHVlIjoiUk1QT2kybFN5eDNjYzF6ZWxsRTIwTyt1bnVQVDl5ZGhNNXlYYjg1TW1NRzZBR0x3Rk9VWFI0QzFPcEJXc3JRMmZyYzBRa093Y0ZHaklGQVpCd0tvYW81OER6TVBkRkhPTWdPNTVmNllZV291NDgzaHNyTG5XWTNNUWNpSTUzWkh5L2VnUDA5VzhxYWNLQzhncjlZVnhwMkxIVDBGUlpnSmJPNDEyWEd3cmI3M0lSQ1I3SkMvQ1J0eHhiMHZGb2VPTUJ0bFp6a1FqK1d0cHU1ZUZGZVhOUlRyWVlJZEtkejlvWWR4aVlrTnRCMmpyZW85alFZZkc1dTlHSGJOVVBlVDFUVVhUNUk2VklGTmZ0SFVOUEtaT1VPYk5EZ213bUQ5OGZoNGxoNUQ4Y3JNRTFLR3hQZnVVOEdrTlFlUjBMZkNYWUs4RlY0OTFDVWpDVElLeXBUZDEwNWVsWjJHcDFtaG04TTVEcThWdE9tUmpJYUpiOWNFZHdtT0g5cWZFYUJwcWNrSFNsTk9KMmJQMEZlWnJLdnZ0Z2s3c0I2OG5rTVBiMUxjNDFoKzh4UDNJRUUwRS80ZmVkdFRNMzBJZXJKV2FPUzVvOCtJdnJmMi9RMVBGMHErSVU4L29CQzV4MENjN2FlaHV6QnVnaDZrd21Nd2t6dStNRmFKc0FaUGU1NWhpWGJNOE91R0V1VklrYmRQc0xFUk41ay9UcFA1SjdHMzJrcldFOGdwZjVZVTlZd3J6TmxhZUc5NnBGQjg5dm1KMmdNVTRrSmtaMHdxemFCQkoySWgwWTYvM3puazJDUTFyeVdadzd2SjBBMEFQM28xcEhXOWtWUitRSzhhVWxIWiIsIm1hYyI6IjJmOGYzZTMwNjQ2ZGE5ZmMxOTE3YTI0NjRjNTA4ZGJlYzFkNjUwNTMzYzk0N2NlM2IzNDNlNzU3ZWRlOTMxNTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6Ik9PT2IvaFFIMUVyekFjRXluMHptSnc9PSIsInZhbHVlIjoiOWh0WnhLSkxJeXZza0JFd0dDeE1jT1lyNjRTcG1ZNm8vaUxaaTRnbXRKOGdoeDl3U1hOKy9jVUx0OXFJQnBuNFI3RDNXcEl0aDk0Z2hPNjlXcVlQSHhIOG1ZeXNHc3UzZmhJVWNPbkpHcG1OV0sxYVhTMFRCc3Zndld0Z2JWR09xTmg4OHpBN2ZVWHhpdlZ2b2tQVHR0NGNTTWpsYmxINTVoU1pIRE9ieUp6UXhyMElhaGNhYWxTWTVxbW1lKzdWVmRnSnEwQmlYZ0ViRmRhL3JIS3VIRFhnZjUvU0tlTGt3YlRKYUpLelI3eHlqdFBwM2JJSVlReWlEc25UREhva1gza3NRM042R2RvbVVLcmJVMXd6VFFjOU5NTW9YbmhOVlRpRlpJOW92KzFTMmYvZ3JuVGxUWDlPc3ZpNXJmZzAyNlIzK0dYR2xZQS92VXQ2a2VSZFlBdm5yak1HUmo5TjZWdzZqOHVnQVBSeEMxd0lrcSsrTWwySkZzVXl2UklIMHczdU9CRVc4WWEwcHNPUFB5eFB1SlVlVWVhNldFeXlXTm8wOWE2czJXekpJNzhodG5zRjRxYmx4aUlEbkRuVUFKY003eDhYNFVUSHlUdzZzVFl1TlYySUlxUGpUM3BwNHVoWDBZTDZySkllaXlYZks5blNDWU1pR3hjWk1hWWJDcGpGQTVqZDJrNUNiR0VNTFRXTi9aWkxoY1NQNlhTTjUzd3hxZzE1QkdWMjE0OG9LWk1yeVZKYTR3bXZxVnFscW4zbEVpaVpyRVMzbDNpOUdUZUluUkdFdFV3dmg0cktoak1mbFhHM3Fwa2RIRXJKV3BRN0QxQWlXVTc3aDA0aHd1MjN3bXlzc2lTWFZwMmVucGZERUxjR3did3RjZ0pXYTdETW5lRWgveXc3ZzR3aG1yc3BFMjJSSUF2NG9tQTAiLCJtYWMiOiI2Y2RhMjQ5N2ViNzhlNDMxNzRiYTI0OGEyM2M3YWJmMzZiY2JlMDFmZTZlODBjM2U1MjU5ZWE5M2UwMDJiYmMwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlZBaVdzeG9NdVpPMmEyWmdDSjFlL0E9PSIsInZhbHVlIjoiZGZTRG5Wc2JWUUxKNjg4OERDeDYxSWhDRHlCNjNjVlZjSFY3dWt3UkFjQ1pyejJxcG5ORjVINTAyeFY2ZGk4UXVrM05SYmZIWXBkMTdZOHN5YkQ0dkRPWE5uajFlNnhpY0ZMeVRzSkw3SWQwWGw1VjVOTTgzd0YrT09nZ2xlSHFDTzFVZkt5ZFdOOE8yU3k0OE9hVEYzcURMdVYrblUyaXhwaDVEUnh3VkprZzRMc3dBaWdBeC90N2oySUY1UjZnY1FMbW9YVlhPYlJEZVFzdUtDbmEwMnd2VjVaYjI2cDhuN0hpQ3RCYjRhSlRjbkE5SDJOUURTTWNYcDFWY0ZwUjRZeXlmb0xEYmNvZDBJZS9BRGtHclhWMVo2NmVOL0FSY25Nb3pZaDZWWUhGZlBMdVFpOXVmQXZ6bFR5MjMzMVY0VStoNGkzcHJqdjVRU0Jxb21aaTRxWENtYVAxbGNETGk3b2x6U2JaVzdWNlRiY2ZoUElTZmVqWG80T3pkSm5sRXlNUDdZRFZPMlBWbjZreHNRb29CRVV0K3hlejBoT2JVWC9STkE3Z3E4b0plVWVMZkk1V1JsaTB1SXR1bzB4RSIsIm1hYyI6IjM0ZmU5MGVlMzk2YTM4N2IzOWNhMjFjMjQ0YzE4N2RiY2ZmNTc1N2JjMzYwZjkzYzQ2N2U0ZGQxYTk1ZGM3MjAiLCJ0YWciOiIifQ==