Мужчина наварился на инвалидности

15:01 13.03.2020
0 1772
Читайте KP40.RU:

60-летний житель Козельского района признан виновным в мошенничестве.

Как сообщили в калужской областной прокуратуре, мужчина предоставил в отдел социальной защиты населения недостоверные сведения о своем здоровье и социальном статусе инвалида.

Для получения медицинских документов злоумышленник симулировал свое болезненное состояние при проведении медицинских осмотров.На протяжении нескольких лет он получил больше 1,5 миллионов рублей. Причем мужчина уже был судим за подобное преступление, но отделался условным сроком.

Суд приговорил мошенника к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Подсудимый взят под стражу в зале суда. Полученные полтора миллиона вернулись обратно.

Фото: pxhere.com.

 

eyJpdiI6Ild1U3EyTDkyc05ZTElLemFnQ3VSWXc9PSIsInZhbHVlIjoiR2VXOWZiRk5BZm85ZytuNVlMdmdEa0g1REhuTjlFRVBoWVltVVRkVW1rc2ExZm1za09LUXNqUnU3V3pEZ3NjUElNb25PYkNFVGZYMzIvVjZjdFpYYVplRXJ1TmpoeE9XQnlrZVZ3WW9RSEdjOFNXQU1mMXlIajBKUEduOFFuMGlPWmN3dk81WEdzblVib0J3QkJtN2JnbWxSeFBIeVlQMCsrZllVVmVVbVVEamFTTXZzaU5GSnFUNTFlcnh5Zjhja09pTE9aV0txVHJETXcyWTluUlZoNkFEQXE3NWZNT2ZwV3F2Ykl6TG1XVTkzSnFmYkxETDQwYWZLZ0xaTE5uVmlDWktzYUI2YjBiTG9vWllHUldLbCtOTlNmUTlFL05rSlBKUDd5ZzEzMTN2VW5XL3dqb3BGWTZ1djdhRHJtZ01CbzArZDQ4NGVCOEhjRElXeGRXVFp0Y2Z5a2pYN2tEN3ZpVldYaVBDNFMwNzlsdDV6aXhYVnVWRmI5VUNUSXByT0JUNVdoYnRjcXlQV1IxeXVMQUxWLzBsNVBwQ2JPL1ZId0YrakVTYmRCTGhWeFUzcDRFcWduM082c0szTEVjb2Q3ZUp6SU5nREVZWHZPRk1sQXY1eDVya09jQ3FKS0VQQ2ZMTUJRS2NVT1o1L2tUWHY2cGliM0UyQkhVV3ZZRGRZblJSVEs4S2REeUZMQXJpZ0JDb1NUTzYwODY4ODVKNERYZG82ZmthUzdSc29heXAvZkk4d2VsOHdWZmR3WTZablpENFEvTFVUT3VIZ2JRQURTc0NKN1BwVG9qbWYzMjZnUE9wa1F5WVhOZWtiTllsWEV1YUpacGFMOWZGdEJDaW5hbkJlRnJTZmlIL282M291ajEzMEpwaWZvR0hEZ0VHa0liZkh1ZyttYlhTOXlQVnBtOGR1bVdkTjN1NW1iTVFDelNRVXVTLzRpSWljc0xQREFQK1JpZ2o2YWpiM3dZb2FGNURiMVUvQkM0U2ZaUzZreXBOcGtzQnZKRGMwQTJTIiwibWFjIjoiNWFjYWQ4MzhmNWE0MTAzNGE2NTI4MWIxNDIyZGRiNzdhMWFjMTYyZDRjNTFmNzEwYzVjYjJkNWRlMmI5YzM0MyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlYzMUpkQThZSWUzVXUxVDlJU0NKTmc9PSIsInZhbHVlIjoiMzRvNXpqdFRXK3BadVNNaVppTGxyM0ZNUHVLT3c1YW9iVkZSaVFqMlhBZXhIMFJXMzkreUtzWGwvVURhWkhwUGkwMW9FeHJvRDFqQXpkSncwRis4aGFVNXBvT3N4bXk5OGRsMkpTNlFjSXcwWXRGN1p4MUMvV2JySW9NaDRFbk5SSXNHWlVvUnNmTXZibWdEQng2dDV5aGw1Sjlkc2VOZG8weG43Z0o5L1NHd280em8xakwwR2tnS28reXArR2daZmRXWFZKNlhnWkRnTDNGZE9IYmlReDNwVUVHdkhKclFuL1Q3QmZtY0EvQW5zaWNaSXhDZm1jcXozM0J6Y2ZVSEVLQjMyRk5FYWpGUVhDZHlvdjVZbzR5WFdxTVkvR2plQjQwUVpTNWVVUlU5KzdIQ2NLSUtrUzl0eW8xU2dxdDhIOU1QQWpsWGRNM09OSndobnJlZkc2SXlBK2EvdnByUE5rMVgwVWtjTGZlcTVteHpsMjBFN3BRWUVuaE4xNmxmWTZLME5zbkIrVmpWQ0JVT2plWkpyeVBzK1lteHBaZUY2bEdLUjZTUHl5dmtPTVh5cW5sZmUvTEJkTGxtTmo5OEtML2sxckhteDl1K0FqS3J3aVVEUWt4YTV3WGs3MVB6Sm9nODZ3NVhHa2w3WFJ5dFVDQVFqL0x2RHYzdDljSC83TE1aWmdycTUwSjY5TG5lTWg1blJDOU9tZjZVOXUrM0xrS29xd3FBL1dWOUt6WCs2c0t4VlFQaXpKdloyc05pcWFMb2dLb1A4bkVtNUtDSTdleWpXSWRiTDFqYU94aTYxb1RyNk1FUDlRWWJpZC9KakpDT2RUQUFPdnFRR3pMVDFnLzVVQStuOFdlc0xML2d3amdEVlRjU2ZsTnZRY0lyWWdlWUtSb0UrNGd6TGJuTkpJZE41L2R2dXd5SC9aNFVNZmRiOE1JVFNQS3lLb1hDTG5taUlRPT0iLCJtYWMiOiIzOWYzOTI0NDRmZDg2Yjg4OWVhY2Y2ZmM3OTY0MTI2NDMxZDQxNzE3N2ZkNzVlMDgyNGFjZmJhZDE0YWY3YWVjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
3 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllTV1A3Ynh6T0xjQ012ZHBvT0t2TUE9PSIsInZhbHVlIjoibmVVSWtKdCtkdHNSdk1QQURkckxaWVY3MUpJc3FHYlBSSnNGUnpJSFROZDg4WWh2UXNVM2JyRTJCd0dKM0F2dlZ6My9XbWJlQmhxTXBOSkJXOXhEUlRJUXBIZWU0MitGTi9BcW0wYjZQSFZ0WkMxSmIvUExuNXNEeEhSdW9RamZqN0s4bDhFckd6Q29vY1FKRmZYUk10NW5kZ1VQMGhQR3IxWTlLZnczRlU2a1dsSTU2bXNQRXRwVWZlaisvRXVFYzVRdlNuRndIbndyNE83L0s4WURzWDVISmNSQUNjeXhlVjByYnNQVjF0MVF1TGR5MW5pYVBjME85MjdOcWR5MFhsRTVkOVBxNE1UbURUZnovRmQvem50Q2lnRHA0Z09RSThTLzNYa3JuM0c1YkVhU3dyQU1FMFNhcC90WXJqZXhnK0VhUzM5a05jcTFYUHFKMURLUDZzQjhSQlcrWmFoNVhXWHhoa1lwY1VFZ2ZHdWVFM2hBajlTWjV1VGpBaHpWOFNCT1BJallpckJLelNrT2VjUFZwV09sQS9CS2hIU3VmYjQ5Lytmekl2WHFnSWZPUEJCaDl2VWdVcTV3aGZ4WWRjT1o4eGNHVzFVenVFVXhuampvdEFkcjFwZUhXZEtzaW9NZXBLUGhwMHM9IiwibWFjIjoiN2RmODNmNDVmNmI0MjI1NGYwZmQ2NjhiYzVlMzc2MTI5YzA2NWY2OTk4OWM4MDk1ZDk1OWE4NWM4YmFlNmE0NyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Iml4dUJWMUdlT05lR0krQ0hQalNYaVE9PSIsInZhbHVlIjoiRUE3YTkzVWFWR3NoUDRPLzlNZFduTm5SeUFIK00rZjJJaXJmL3MrVjRuYmdXMGQwUCtac2JLMmFhcFhJQ1BQWXJUZGpmRW04Q1FkWDhUOTBpeW5Zb3hCa0JSc2pCb053UzA1SlRpUmt2UDZxdE96ZjB0Mm5IWWdRNU1EM0dnYUswQ244OU0vbk16bVZaSmpqMmxTcVhLSEFZYWpGaVNFUGxmTzRXK1FZaFJTdGw2RmpzaS8vWDNMa1B3Z1NqVzhCanVrV1FjSzNIZXYzQ2ZoVEtudVY1WC9wVGhaWUhCaldLUUhRVEVYMWJOZHQyaVRQNm9sdld0dlNwc3NGZ2hlSng4UTBDOGMrOTBWUVhldlU1WnlmOHUxeFJTa3BDUjhVa3Q5eEw1TFU4aVlOK3hlMkRxZW9HOHRpRHF1MU9sZi9hQk5CMjh3Y3Bzd1IxVWlOMjZkNDk2OENGRC9BbHB2WHY0R0RjZk5YNWVRcXlEWUEzUXdpYi9rYmhUWVV1VUxkNmQ0ZlZUeTFRN2Y3TmlEVkNJdDliMHdBeG04enBtNnlZbzBvQ3g1dGFSWlY2M0xpR2JzcVlNT1FKOElpbUtEbTlXWkRWQjFXZkkwdVM1V1JQMHZPUmF5SXpDM25sdjVVdTZ3RHRVSEFJNTQ9IiwibWFjIjoiMTk2NGI5MTVjOTg2NzIwMTg3Y2JmMjk5ZjM5MTg2Y2IzY2FlOWI2YzQwZWE2ZjY2YmUwNzU3MzQ5ZDIzZDE2OCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImhJOHdaeWttY3JTa09oNG1JRHdTcEE9PSIsInZhbHVlIjoiSzBXNHQ2b0w4U1FPbHcvdjBPUUxaRk5UdVpJUnNqS1F0WE0xVkFpNGxJc3BtVHZwKzUzZ3FSZFhDK05OeWVQK1hHMVpUbFJTSHB5YzNBWW9wc01peU5uaENvZWZOR1lOK2YvTk90cU5DSXJubytGSWI1NUhYN29HY2lFUnA4MjVrVXEzTW44MVZCa3AzRnJiRlEyd2N2Y0VTdDJHQXMzSG1GcVNaNUZWbTBOSVF3YThlczJ6dTZBS0taYmdTSU0rWThuTFBzeEZpUHdwNmN2aFNsVFZ4Nmx0RUlsdnJmKytyN2IrRUtiQ21GcTlSY0hFSXg1UURJSGxSUEUycTY5YjNzaUozNXJDellPVWY1UW92MVlmWDFQWC9TV1E3bHpjNUo3L0c1SmVBYzhIWXJJMDQ0TGVxanVIc1J6SVNTVHR3VHM4Z1hYK2FjVlZ4K0dWZ2lIaFBLc3B4OWVNYkpaRURkNTNnbnMwRHZuR2JlVzI2aGNORk9QN21zZ2pNL0xaODNFdUE0TllTcDA2M3lSYmhhTU8xRXUxMit6SjlFcElrK0VQUGtLbjNoNnBmSjlwRlFha0N3ckhLc09yR0IvVGVraElIOWo0Qk9vZmx0Q0lDdlhIUUkyeU9SVlBaNXhJRkdHUU9YS0UrSkZ2V2owa0R2SjVma3FyV014UmtPeFYzbEdBenRwY2Q5T1YvT3RhNDNkOVdPWXNXd3B0SWFVMGVoZEc0aUZIUXJ1a3lWTm9IQVNKNGRQQytyVVFKcDRrSlZLVGZtblp1N0pXb094QUhlOG9XM3BObFMwb24rMTZ4dG1zZ3JheEtUcmpoWUpJR2loMTFhMnZQYmpab2tnQyIsIm1hYyI6IjgxMzExYWNlNmM0MjdlNDI0NGIwNjI4NWY3YjI0ZjRhZDU0N2U0NTQzZWVkNzFmOWZhZDBhOWY0YzllNTZhMDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6InQvbXR1dW9obUFHblRsR3B6NFFXR0E9PSIsInZhbHVlIjoiNXBpbll1TVZvN0NaY3h5dGJQRFplcytoVzZEalVOQiswSzk5V3JUSStRQ3dCazF6bVBaSTdFK2hVNGVwQWZiNHR6T1RXYmhZVHFpdU5oci9MRnZ2VGphdVpFQWNodVE0b1JObnNTUWRabUpYNVdhbmsrcFJMN01mY21KVHZtYVlSTHBjcDdWRFM4NDY4bytnYkdCUnFTWEg4MGUrVng3RVBXcnpUalgrRTZvWDBHb2J0T0RnYkE2UWptSnJMaVk4NWlKTHVvUVQvSG1XSVNHVzJSZ2xpaFlsdS9GMUdkQUt4QnJLMm1kOGhpWFd1Y29SbFdmaGVabVU5bkIyOGtmRWNCWEZTY3lEckMzdDNhSmFaQ3RydzhlV3N4T0NLR3lUVlFyVEhWa1l4bU1qOVVBVjNBdVVVbTE1dHB4YXN1Uks5UGZxY1dZaHE1MHlsMFo3d1YzZzRHK1V6N053OElTd1J3V1BHei83UkFJc1ZQRHRGN3FGamFXbTh1RnRjaTd3dmZSYis1N1NEYS9KRmtkQStJYzdIWGpNcHRtRTlIOWFSVFRwaEwyazNMWWZBY2x6TnZUR0Z5RXFDTDd2UlB1eEJLd3hLZ3pORGpjUWJVanFYM2Mrd2lLbUpDR2xaTmZTZFdyVDNTVFZpYjBJYWE0dXVvR2FmRjZxSTFmalB4eTFBT0QxTXFQVVJGVGVYNmsvUEUyVFpBckQrK25sMDJHbUh6T2VOTjZpZkRyQ0YyUEhDT1NEMTdkczN1TXZaOVBCTzloRXhzQWtQQ1FldlR3Ull0NkdHUnR6bCtvbWVudkp0Uzdvbm5xUjdRUlpXNVRkUk1WWEhadVJUbHk2TXNrZ3dwTU9nUlEvZHUxWmZWTHg1MFJla2JZSkNrcHJ3NmFOTHdqamZ4ZkN6OThsUlFIQWdSeVVNOXhIeE5TNFY5bUEiLCJtYWMiOiJjZmJlYmE2Y2MwYWE2NGRhM2EwMmRmN2NlOTc4ZDdhZmRkMWU0MWMyNTJkYmRiNWE1MTdiN2I1YTIwZGMyZWZjIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InFsSmVLcVJaR3ZuczJEV2hxaEIrOFE9PSIsInZhbHVlIjoiaDB3ejNVY3oyMFoxQW9NamdpaTdwRVdTQk8wR1dTNVIvd0tseXZxY3FOcVhrV0JBTVh3d0ZaU1BJSWcyMEVITjBaZmVCTUFPM2l1cmM1UERVcnFSRGU1NEplbmp1SSsxMXhvcVA4RGlYV0VwdjVKdnNLOWFrZStWcTUwdnNwc1p3YTJqdlZQUEJRWStYQ3ZCTU9KVnZuR1pvSXdGUmVLTzR5cnhHTCsvaGZQYVNYUmZPZ1pmSVVOMG81bVlRZUk4bDdxSElXZzBrNm5ML0RiSHZlc1RFMTRaWEpNdVhBcXMzQTJUdVQzdTU3K2FmbnBPNkJzU241ZitHMlNQMjFNQUZ6MUd0dnlGL2RGYUFwb3VoRHNsMDhvaWw0RmJQeSs5bVdrbDFjaHFqcUV0b0h3MU15Z0l1WXc0VklJTzV3VXhOZm5hL3k4ZXdvcG9oamNYQWttQjc1UmVmSVBTdTVMVmJIUWVFK3QxTzYzYnd6Q1NuY1A1SDhtM0d5ejFUYWlBMGkzd1pFTmVaLzdYcUl1L2dNMSt4ZVd0TDF4M2lvdUtXL3pDTHZrMk5IMithdWdwektsckVZWHdXL0swRVVkYiIsIm1hYyI6Ijc5ZDczMWVmMzU1NWEzYzI1YTE0ZmNkMjY4ZTUwOGVlMTNhZjM4OGEzYWIyYzBmNTVjN2E1ZTk5ZmVkNDFlNGYiLCJ0YWciOiIifQ==