Калужский лыжник привез медали из Иркутской области

11:41 13.03.2020
0 2547
Читайте KP40.RU:

В Иркутской области завершились  всероссийские детско-юношеские соревнования «Надежды России» по горнолыжному спорту, в которых выступали юные спортсмены 13-14 лет.

Участвовали 186 горнолыжников из 22 регионов страны. Юноши и девушки состязались в слаломе-гиганте, комбинации и слаломе.

Абсолютным победителем, занявшим первые места во всех дисциплинах, стал калужанин воспитанник спортивной школы «Орлёнок» Дмитрий Чудный. 

Фото: Министерство спорта Калужской области.

eyJpdiI6Iis2c055amRmSG9uQVdMTlJ0VVNRNXc9PSIsInZhbHVlIjoiNSsxVXVmWGMwdkROVEV4TElKMGprNCtHSHJQemJ2TVJ0N1NrQzkyYnNqRThOSER5RWMwMTN1dVdMVXd5S1M4TVdPWFFrUUdKYjg2MmV4cENpUk9MWE9KY2owU0JSbmpZSUVGdVpOaFlmemEzUWhJcTZOOXVFbkdMM3IvRWtndFU1NFNGWWVrRStwSnlTaUZHWk1rY3JFUHZEOWZuaW41N1dJcjFScEZTMldHTEZYOTRma1VsWkE4WnNoYUpsTVEyQUs2M3hMZzVTbEpCc0JQcHRTREpVMUN1eEx4ZG50dFpTVDBFbEhSbENHQVZhVmFvaFhnR05hSHZwSkF3RG5Ibm1JOXdoVFJxSWVwdXpLL1ZJRlJlczZhNm0xdzJVeW1ueW9pU0hTcmpMSm1tbmtISi9DSFFaSHFwT0o4byt3cVFKL1JPeU8zSDYzNy9HSTd4NnNna09xSDQ3UmNiLytHRVVmdDcyNlhhR0VFNkQ0Rk9ISnFuR3A1KzIyaGdSWXR1bG8xMXlxaDRJQWFlc3ord3BpVlJZclRkc1NneGtMZW0vc2w2aHBHS2RlbElNU0NRNkhGNk5BTHBpS1lQTTNCS1NRRlY2RkFDZlZra21mYTlEcm9HUzVjTGNpZlZNYnBsT3NEeUtBRzZKU0hVM2M1WU5JQXpwamFHMTB5K2h6MnRieFh5QXV1TXdzbitkUWVRNmkrdXR1aEI0cCtMdkxZK3BWRXhmOGFDaG4ra0ZDclc5bndiV0Y3K1k1VGxIS2F4SDRhRlNyQTZuSklJb2cvbTVCeGUxaGFYaHFXN2s3ZVNEam5FU3pXWXRLOElsZU8vQVNWaWEwbDVFdjVTVTI2Rzh6Z2VrcE9JOUtDRHdGUlkrZjkwL0Y0TkUveFVzVkhOUlYwZ1pMUUh3YU0yejBzTXNFc2o2dWIrZ3VFbFNra25xemJHMVRoaWFPcXcrRWVUak50eGpDQzJVUFB4eklQZXA0YXFsNC94KzNTMlFmRkViQ2xqRWVEbjVNQzh5anFRIiwibWFjIjoiMjg1YmVjOWY1MmFiY2JhZWEyMzcxOGUzZGJkYmNhN2FmYTg1YzhjZDYwMTQ3ZTllNTU0YTYyN2IwMDg3NWJhMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImltazFsS0c5Mks3SFRnWC9kZS9yT1E9PSIsInZhbHVlIjoiNkpBS0dJeWpZSXd3Z29PYWpXUWM1emRhWE1xOHVHek9HdU9SbjVCZDhhbTIxWFZUalhRdmgzN1lvMjloaFlISjM1VTl0MmVDcS9YSkppb1lCaVJjU0hJWUU4YkFGcU41OVRyUkY1bXprWU9HVXkydFpSUDE2OWdKSmtxdjZyUnpLL1REQW9GeU5DcVpTdGlrQm5vV2dsMURTZU00bm1zTFZkUzlISVFoZFFFZjJ4Yi9aK0VJWXc5cm1qU1VCc3N1Z01VbDI0Q0h6KzE3RjRyVDViRXRmRE9uWXgvc2JWWEVPTzY5RjgzVTNrTUdaempSbEdxb2ZIeGhJOUJnMDJSWFg3THFpY0htYnJEV0lFMUNhbnlDdG5ITTA3b2RVRVZZYXQwRXpWc09zcjE3RTlvTU9hYklhMTZGemErTUREK080RkZnZXZhSW1KUTRLZWVRYjJtdlhVUURWdHJkem1WN1FRb2t3b0hYMHdYQnBWUVcwb3VYM0hlNlM0V3ZNcnVsNW9pY05YemRIQUpic0VQQS9SdEhQNHhGQkxLMGg2SEIzUkJUbkZ6TGt2a3dLQWNQNUt2cWFnank0L3EyMzhLRGg3QXhkRmZRMDBJRlkxSnpsUWlYSURNd1BxSjU3cDlqYWpRVVZnNjBnQjJXclZNRzBDR0ZVQlQ4N1ByUEVqQVJmUlpGS1p0Nzl6NWpJbGtsY1JFUVdWeHJmZmV1VlAvODNUK2FRNHZVbEs1NXRVNmliMlJRSXEyblZoVVgrd2cxZDNYcHg4aDU0ZHdiblRnV1NsTll6TlpGRWJ5ZEgvZ2FkK1paNGw5TmZOWjNLL3FIcWdOMmVDS2dSRG9kNE1ZOWc1NUdpNTJjTHNqRlBGVzVQamF6VWVkVWxEZHQ2SWRqYU9FRUlBUnBEZTE3M1hVUzF0QnovTU01c3VOaDFKMis4OHhZQVBKYnYxVUpRWjl2bmRVcjRBPT0iLCJtYWMiOiJjOTQ2YTY5YTQ4OTRhZTBjNzk4OTA3NGM2MzFjMWU2MDU5M2NmNGZiODU2MTRlZjQ0YmVhZTY5Y2UxYmYyNmIyIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
4 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZ0NVU4Q2hscW8xUGRBN055MWEvcXc9PSIsInZhbHVlIjoiWGpDOEl0RFpZRzFxNSs5WFU3blRGbXZoVHRjTWZQQU1rQmlSQ3RwTWZ0RmdCcXpNRG9YU0VmeUV3S3hpVTJ4aG05d1prM0hIamphRGtreDB0Qjg2QjBvRVVTRlAxZjZqT09nZ1A3VmUxZ1N1Y1ZjOTA3b2dHMlV5Z0tTVGRqUG94MDBOclNxTkRSSFJUaHdKNEo0WGdqa2Q3aUhRcnRNY0pjc3pocWdvU2dTc3VpdzZXRkM4NnBaZ2VodjErNWhPdk9pd0VxWk5PR1NmN0dwaWNlTCtCOW5UWWdaSEEvbk1NcWFEUHNLMy9LZmJTYUN3Q1ZiZWJjN0VSc1dGY1NzK25QWHJzNnY3N2VMVGE5YjJYNC9nQmd1amtBSSs1V2xNdU9QeDZ1UzB3bVpPdy9YcWdqUm1udnZ4TEEyY0gwQ2haUXBBbDh3bHZ0TjZQTHVTbEpXSmNRdS8wZTl2UEdQdDNqbFZIY3VlT3VmampLNVVlc1AvVmFxWHMxWnFCZk1MM3JMcGxPdjhDQnBHSkJmZ2NlRWZFVWw2bWhRZk9qakVzbTNFeGl5bkt0YjkxMnBjMkpJSDhwS1lOSW95VHVUczZaTTErdUJ3VitKMWs3d1NubXlmckdEVVdVYVd5SjJydlZOcjRCcjgxYWc9IiwibWFjIjoiOGZlMWEyODFkZmE4OGZmNjExNTFhZWY0ZTgwNTZkMWQzNzRmNjg5MTY1OWFkYzJmNTc2NTNkYjU3Y2NiZTVhZCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ik1JNnBPckxjWnRJMDdLRUJVc0Q1QUE9PSIsInZhbHVlIjoiVzNSbUc2Q1ZWYWhTeGEyTUhhcVpoWDllUDNka0xxeXVtOXNBOHFKaTdYc2NmUlBnZVZDamJNUmJKUGpMMGNkekZJVjh4WFNLVjN0Mlk3RkFWTU1FbVhTT2hDOTBlYm9uYzVUL1VUdDZRSWlrMTEyOEFiYzVoWk5uekpMTERZQ3ZnS2xSQ0RDaFprWkNSbFhTbmFCME94c2xjYnRMVlpGeDc5ZEQwZjlZNFFlM1NSR0t3ZXB3TXpQcm9pQnd0VVUyYTdlTG5PcEJwS2t2YWZRQlY4bVpSb29vYW1zNXpMb01jK3BMMVB4anhlWHBRWnF3eTZZM0JscjhjVUhrTnJlL055VjYxbEMvaTU4MmJabGpSWk5MWk9STjlIY2FCOFRxYTdwNzRvSytSM1dnV1lBMlJINUM5N1hGVjlnaUFNY1FDU2gwdExMWEg3cGNhK2lzMldlenJtcFhpcGhrdkJjaUlwcnU1VzlwYkp1S3ZOZ2NtWWt2WWppU05Oc0J3anUydllrTENPeFI3MHJ2OXBPTDNBMmVGdWdCZHZBQ3J3MExVZEtRazR5YzcyN3VySzhZeEJRRVJOQXBtL085NjVZaUQyTGhhcjNMWnh2eDZWaCt5NW9Lc1E4aTRsRzJQd2xHV1lPdWNaSHM2UGs9IiwibWFjIjoiNWM1OGZjMjQ4MzRhZGFmN2I2ZTk1OTliMDUyYzA5NGFiODE2YjIyZThhNWY0MjY3MDU1NTE4M2FkZmQ1NWFlNSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImpmMXFXaHZsUHJIYXBzT2tKcytYMUE9PSIsInZhbHVlIjoiQ1BQQ1NnUVRwM3dYTVZNbTVLMExwV2V5dGpmSWJoaGRva3A2Y0U4M1FJZUJDZ01VQ1lmTTJHMU5CVFVTZldTWTZsNnlrNmI5eFJTZ25DZW55K2xVMnlFNXlxZnJPZHNvNVRtNkJ1WXl2dGNSUk1hOW1mcnJieGtrQkZjZVNBS1JxMnBGMTNCSGdNdWJBcWttSVJtc0tjTEdDekxuL1R4SUp5eVdWWGRZcythUmdUQWhHamFHTWRPSk5zcmVmLzMvNjZqbmh2V2ZRY0kwcVBPajhBV1d4R3UxTndTRUJXL3JtamdDNnFzVWtxY0VhR2ZQTlF3bTgvVmFoVWZ3WmdXRWhuWDV1NnlQano1cDBZSHpwWTZQTXQ5SXg0WU04Wi9JaUt0bG5VMnQ4bC9zbFVWN0syekNaS1NPaXBsUUlzVlpMNktsVVRNYWptY00wbEZXMy96Q2xqcTF6N2RKek5ZQTM5aXM3N3B4eHZMMVpCTEkrb1cvZ0FJTEVnWmhhRUY5eFRCanBFRGtUMGlUZDQwOTFPbEw0SUhZaFE1Z1VGcVB4OStoUFFKOVhIT29SNUJTb0Q2c0VBVHdvcGprZzA1aTZhYW8rbTJwd1BSaU1DRXV6LzdDWGh4UTk1ZEhjbEorVCs5cWRDZGwxZ0dTcVpmeXByVHZ2eWs4VE5YaVVTWEp6NWszT1VmSklWZitqTDJiY0c1b0xCNEFCdzd5WFFKVXBTRUlUaDJXbWJvclFEci9JQjhLYUwvUSs3cmd1a2tlMUFmU2ZmNkpuN3JnSk5abEtDK3pnZ21xWlE0MHdZSktuZzcxUVZ3YVh1QUxNMGZLRnFmY0lnTS92dFk1TW8vcSIsIm1hYyI6IjI2Y2M4YmU3MTgxZTZhZTg3YmZiNDFkNmQ4ZTYyZTQ3M2M2NGUwZDMxMWEyOTIyMzVmYzllYTIxNjdhMDRhNmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IlZnRFRnNndxTms2MXU4UFpqMjRWUlE9PSIsInZhbHVlIjoiWjBqVGM3U08rcHdDY0pDKzgxSGJlZnFEWE5JU3JmY0tpamtVU1BRRVhGcFVJSndIa0FzaEpRTG4yV1NBWENNanNvREdnT1JQNVV2WWhmTUlTNllMUmF6Wm0zcXBpS054V1JOb3Fhc2xBOHFHN2ZLV0txUzVRYnZnT1dzaDVha0lSN0QzM1RiQnJpN01qdTRJNUUyYXhCdUFwNmZPeitxZktKQjJ0QUVWTGpOcWUwWDNiRThDNGp2MU1SU1ZmTEdMeFdzYUplYzNSOWowVldyTnhGdjBEeGVqUWhEOFczL2dxVmVpUXloSTFoWmNOZUliTW8vTGQzcmJlQTRQQkpLcWd5SGIyNkpiQnFxRDBmeVdXS0VBazNKejdXUElNMjRqRldyc1dCUkdhMXhoUG9jWlN5OTBDTDlMK3Nta01pNkY0YnU1VjJBQXdQc3ZvbThTa012c3dwdkRsVWJRL3hLWTI5SDVHa1IvdHUzckhUUjVlMlU4aFhtSEU1SUswWElYWXRoWEdLTWxwNFJaMmtZNWs0dzJFN2IxMWhVMlAyTFpNTHRtcSs5WXhUa3B5UFN2UFVEZTR0cFNOdE44a1VTakxjSnNDU1EweXBhazRnRW5IdDhGd2F2aEMzZkppSFhoN3JsdGlBTnpFMElUajQ5SS9PUmNqZVBBbjlDOU5jbHVWRHVjMENMOXcvcWtHYkFkdkVHcE00d3N1UUxZL2REWjhHdVg4RG9qMlM5TmpXMlJ6Q2tzelRwcDZxVVcrNWpKMVR0T3VEa3VZRFFEWVpyK0NtSUExK0NiQkdRcVQreVdvK1VkM3VIS29rN3k4cS9BOVkvQ2ptVS93aDFxN0tlYnJYdUdYSkMrWjNaMWYzc3JQZWt1WmNwT3pUNHhDNy9BTWJXeWJJMXo0TmhpcnpSL0VzdFJQUDN1SzRzTS9RK0ciLCJtYWMiOiIzNjFiMjkwODYwZWY0ZDMwYzQxYzFmZjBiZjEzZWM5NDIzZDY0OTNkYzk4ZDE0YTMwZGY0YjQyY2I0YzZlYzgxIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjFnbHIwRjJEcklSUXgxNkFZZnRlQ2c9PSIsInZhbHVlIjoiYVg3MTNydXQ4ais0V0FmN2h5eS9XakZVMlVjUnh0S2hPcWFRT0RNY0gzaDh1d0ZtZFhQSTNqTUF2bUR6MHJMNUlQUzVERWJrN0M2WHVzSUNzNWNsMUYxZ2ZWZkYvS2YxNkNJOCtzS3greU91dmZld2ttZm5NVmZVT3JTS2RpV0hRVi8wY3JtRzhKL0lscEltVUR2eUY5UmRzNG9CcXRRejB2T091RFZ5RGxPMDBwMXFEbk04WnlsdDJIQmgybkNieWV4Nnh2WlpJRElNSkNubG9ydTJUclA4NXU3MjQyanZ4aTlrMVI3YWkxT3RMT20wejhYdkdUMk9HY2ZhYTIyWEJESHdNVlg4YzY3dkFqMDhMTjZCQmw2TlBBRkJUT25RblkzSjNnUllnbkd6QUFWc2RwWVJxV25jN0ZuUFA0QlFYdHhuYWJES0JhU3NiNldHbytWT25wY3lLZ0VFWHJkQ3JxQjlYWXEzbkJldWpXZjBybUJDNHJGTFpGYlF1ZUFmSHk0MytYMWo1cVhJVHM3REd1U3dMMWNRTXljTHlwY3M5RnZFb3RIdXM5SVI0Z0VmbTIrSGhheS9pYzdxOTBMZCIsIm1hYyI6ImZkMGY2MDcwODczMmIyMmQzZGI5OWEwNzcwM2ZiNmNjZWQxY2M1NTA3NTNmMTY3MGM0OTMxZjllNjZkZWYyM2MiLCJ0YWciOiIifQ==