Калужанин вымогал деньги у пенсионера

11:30 12.03.2020
1 1943
Читайте KP40.RU:

37-летний мужчина пообещал помочь дедушке, который в случайном разговоре пожаловался ему на шумных соседей. Сделать это он согласился за денежное вознаграждение.

В итоге в течение нескольких месяцев доверчивый пенсионер передал своему «покровителю» около 70 тысяч рублей. Пока не понял, что стал жертвой мошенника.

Сейчас вымогатель находится под подпиской о невыезде и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

Фото: pexels.com

eyJpdiI6Ilh6aXRZMk9ibUV2UGRFSlJZNVFFVGc9PSIsInZhbHVlIjoiVUNaU29kQTg0Vkw4amhjbkJaMUlNajBQcllCVks4eWRMVjByREQyM3Jpc3gvOHRYQXgxSGlnN2FqZWV1eTY1cDU2eVM0cVc4U2ZtazFRc3l4dnQxYms2RU5WaE1CSEpKTEhyWmV5cVlJUWtpRnQwYkt3OVdHaUczazhOTUZ4cCttT0xhdzBhT1FWR0JsWDRhY05PeGVZTnFBODNKMnpBVllVYWVHeitRR0hjc29OU2ZIZTJMdWtlV09ydktaTzJLQVE0Q3VTTWY1Q2JYL1U3cmdKTEFac2xMRHZMc1ZDbTl5dVlIRUJCSlJhS2l4OEZhTkdXU1ZrN2RlQWlGdFJzRkY5VTZGMzlNZUExY2RCSzFablRTdzdBdVp1a1JIQk96ellQYzU5QmJZdXJJUVNqR2xTanJYMSt0T1ovNldwZkJWM0pILzl1aE9kcE1VSnhWY0lkMkFLMmxlSjBCb254ckhRdkRFRFE3eEZwRHhQb1V5SVp6UE5qS1dCZG9mcVpaSnA0T2FsVCtKY1liZEFHZEVJNllNdzVxOFVZbVFOd1ZNYTVBUURlelFPQzU0VjFES2pVUEhUQjArNXBDOFJEM0djeVE1VG1JWC9uNVhINTlUTWJjZ1htMEhlRW5QZExSQXN6SEhQSldmQ3F6UWJsVzdpdURsWG51Wk1Kd0RwT1pIY1d2UDJsMUp4bEFpTUdFamVsRkNOWXU2RjNKcnZZc1c2WVdVT3hjSitEV05BcHlWc0tXcTRvQ3RoSDBudVd2QzZvUk5kTWRzSmdNZGROeE0xZW9SM2lmcm05U0hxVE1BSkg2UG83SmtTdVo3M3pMV2tPdEVMT0dQRGdPeXBUYjcxMnRLekxubFY1bDcwS09YM25lYnU4NlAzVXNvU3Ntc2hHdmhmWGpCWWJyQzdkck9yTU93REJ6d3FiTm9lb1M1QW5TajAyaHdsR2VuRHVpQUV2RVZVSHhGQkZ3TW5qaTNEUjJ2c21aWTJEaTJxNzVFUHNtVE5rZDZwM0VxaUtOIiwibWFjIjoiMDNlYWIxZTdkMmIxZjgwNmQ3YWM1NDRiNzkxZGM0YjFhNTg5OWYwY2Y0MjFjNTU1ZDFiZDQ0ZGNhMGEwNTYwNSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im9TQUc0aDRXNFVaNWhmKzR6VytSU3c9PSIsInZhbHVlIjoiQngzUUMxcnlZa09qUE5zZmxLZ2NydDBlRGtuS3RtZDVhN3g2MkFvajErczhhUERkKzd2N0REcEVTSUFPNVd5S0pHSFV3SGc3U2ZidUtGbFpGb3Bia3lmSVAxWkJodUl6a2U4RTVFVi92NmZibWtMdlc3UTdxdDFJQzlGaUZ0aGxsVEZNZEVpd1lSSEY2ZXZGUlpWVE5hUjJJSDNHckVrMXU1dnFDNFdXUEhLY0FwUWQ5Tk1sZGNtS1JZaGFLWXFmeDVQMWErb0ExTGRJQ3JwL2dncmlrODloaGk4UHI1b3pqUFQ5SXgyalp5TGZlV0ZnRDNxOUd6STROODZvODhZYmMwb1RnOHFKTUYvSFdBTm1GNktDNUZ4aVdycmFtTm1ITmk1RDFTL2dzVHJDVkRRQVU2YlNZa1VGalB2TGhCeXdhUFRRakNISE9PUFBBSGtZR3RtdFluOVkyZjhYQklYU2dMWndtN3VmTm82ck1rTkY3YlFtdzRjM1NDMEJYZHUzOUpETUhtVGxPMFJ4LzhqamJCZDBRbTNkaHprVWhTd2gvL0ZNeHZSZjZobW5FdmlCSDl0MmYyZitFUWtDUzh5d1dEbE4vWktwQzBFTGUwc3Q3TnlwMGRTdVlwUk8wSlI1R0s3UzBoeHFIbFk5SXVMcmdBRCtpYmJYS0loREh2VndtL1hYNVQxTlVvRjlYd1JVbUY5UWphOEptSXFMRzhFelRMdWIwQ0VmdDdvaU9BR3FaeEFzaXMySEdSNkdjdmduNWpuRk94U3dQQW5EdlZxbFR0RXBZMGJLSUQxU1A1S1c4V2hLaGFZbG9US0NabXhidklwUmtuNHZ1N3Q2TExTOERIQml2Y3JNSEkvWVVEdWtoVGlDaTBDSmZyWnZldExBQkFvRElaUm5janJEZkJreHgrUEpYeTdJSHUwRVkzZWhHS1J6cWxyb2s4VzMrTVhPeWpqWEJRPT0iLCJtYWMiOiI4YTZhMzliZDJmYTY3MjU5YTZlY2UzZjEyNjRjYWFkZmE0OGUzODRmNjliY2U3NjliMGMxZDE3MmE5YTBlNmVmIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNCZ3hoSGY4K1hycVNlNThYV21naXc9PSIsInZhbHVlIjoidUV5MndJQitsM0ZJWHRRc2xkL2JxYVJ5WjNzTENScFV4bkt4V2oxVlRMR2VUZ0ZaTmNnMWhQei9XdjlrY1p0ZHlSOFFMeERvR3JyR2FCRHhRQ3c2U0YxWWEvNWhBbll4RGdpNHU3SUhnNkQ2ZnZod2hmL3dwU1l4YldJNGNmTkJIMk5RdXBSamswSWM5dUNhQVVtNkNZb1hTS0JmeTFnWThONVJmd294SE02RHUrUjJSWllPVUI4aVZPcGxGYm8yREJjSmM2RFltb1J4eFZEd3ZGOVUxbURTZkNtR0FrL2F3bWdGN0NaSDAzWmRGK3FCRng5NnVBZzNuUS9uZU1IcG9xUGRQSlJVK1pDUEExWnN2cWxYQXdOelBmeEdOazNHRW0wUlU0b1c3NHdCUFJabndJYkJSUVVLZWwzaGNpN3ZpaUY0eGJjYk1hNGU3dnpWQmVBcEw4M2JNdG1jRFdzS1Q4cE01Ukh2VEhDamdaWXBoMFVyWnlpQUZEOEVhRXBmRHVpVkdtTmU0MW9iMFVHTSttTHhXTWFpWmx5T3VPKzdZUTJWQU5ORVZnYTMyTi9IS0lBOGw0ajVnSUpSNzdMaURMcms1SkdPMk1kOGtGd24wSFBRa1hZOWhkOXpCUEJGS1pkY2ZKWmZnekE9IiwibWFjIjoiZDhiNzcxNjFjNWJhODNmNGUyNDg0YmUzMmFmY2NlODA0M2MyZWUyYjNmYTQ1NDg1ZjEwNTRkMmJmYzRmMGU4NyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InJUQzQrYi80Ri9od1l1NGZpTEM5Snc9PSIsInZhbHVlIjoiaFIzbzZXYnNENjlmeXplNzFwQ0l6cm9kQnRrbDBFdSs2Q0I0Qzc0b256elhHSjU1Q1pFZU9ja04yZHNibU56TjRiYlFkMVRQdFVOQXV1VEw0aDN4SkFjNTdEUXdVak9aMitKTEtrVDcvMlB5U2VENytIUnkwdEcxNUFkOWVteUY4cWU3RUVmQlVOeDQ3QUdDb1pERkMvT0RkMVRmUHdxMDUxL1B3VXQ2NmRxVzk2SExnbkNocFlaaXJ1S2FMWlJ1emRzS1NIRk1XNEFUY0dCbVJDUjBkMFYzNEdFZU9VNlBFMXBHRkJMdk5vWFdaZUd6aS9uZThOa3Q4aTZsT2tOcERoTDBEbndaOTZOYTEwKzI4ZnVFVXEwYzhMSS9lb04yTWhzcVd0clZ3SGxIOCt1YUgrcWhQMlJmaHFTaGZFZmlWVk13U3VsTlJGYjJySWNTOSs1VFpId1I5QkJyazRJWEtLcFdoNzFEZGJGT0JrSEVQSEpZNEEzSW56bjBIZ3dmVkdGVUNOTGhjdGgxTCtCem5BVktDMVduajdvUkk5bVlZNGphRERCazBVUE5kSnpJMzY1SDJiblBIejNCcE1pK3FNM0Voa2dRNUt4b1pPRTk1T0IwZWNGNjRXRmtOcWVlWFRUelhxRHQrNWc9IiwibWFjIjoiY2JkMzk0NDRiMGZiMGM2NzQ1OTQyMWFjYWQ4YjYzMTUyMjZiMDAwMWU0OTRlODZiMzdlMzY1YjhlMThmMDI2NCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImNUY1F4d1pNMXNQZmpHVnZneSsya1E9PSIsInZhbHVlIjoiall3TExoemtxTWhjNHBpeUc2ZEUvUDdENU5VbXp3U09tRmNpR09tbWhESSsrWC8xRTgvUGNUNkx1NTI4MU5QQmRwMWNra3hTUVRuV1hiQ3oxdmF3ajV3bHdITUtwZXVRTm5rVlRzZWNRUkE2K2dJaG9Jc05kMlRtaTdDVGovN1lCUzB3VHZxQjIrMTI0TWUwSmpPd2RoMlQ0a3pRZDkyZVF1VWQ2dm5od1haZ25QUkdWQS9DQVlwS0hvMHJZZnFFRVpsNVRGU2lZTVNRVFhNSzk2YzJkeE44RGZscmZjYkNrNy9xd0twSkhlV2pyN0M0YzFDMlBOWG1uWTRvRVJJcC81UXNNL2lJZzRKZGVFU3RhcktUdzBMSDBMWUdmWGt6L243YlJmT3dTT1d0TEY3R29EbkthUUphaDBEL3MxazJhZlJpVDNtWDBvaHlYdUhYR0VCeXNib0QzdlpEelY4VDQ4T1gyeWZMQWFGa3dMZGt0dDhlbGxvR0k1aDB4MFBHTUdQR0JRTFl6ZnlvVUNMM3hQRnpOenZ2N0J0VGxKSUhhUWNZZXREZWhiUnRZZkRrTExvaHg0ei9WQVZUbXlVK2NkdURZU0hWNGVObzRaMXU3bUpxOTE1bjNuRXZ1S1dxV1QzT2p1QWNlSVJpek54M1gzczZVaE1zbXdydk5qc2UzcktiOGFVNEhCSlQrMzVtczF4WUZlVDU0UHY3alVzQzVPdHYzOXY5NFcxeU91ZytaZnZWQkkzWnUyWk9MSXpWem5KcHFSMGd0dEtKOWtCTXFhSUV4R1FMd3NsMy9DR0xsQjYxclcvK0w3LzFmZkhIZHpqM3dUV3k1Qk1WSkR4cyIsIm1hYyI6ImI1MzBhMjk3NjlhNGVkMjc4YWEwNDBlY2FmYTM0ZDUyNTYzOTI2Y2ZhN2ZiMWI4OGQ2NmFmNGVmZjQzNmNhNmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6IkpuWUpGNGlsY3p2cDl1Rk1nY21ub1E9PSIsInZhbHVlIjoiQzVZNnJ2TDN6cW52Kzk4L0ZlL1RnSXZlL3YrbDVjenRUVHhoeUZXSUVaeXpxdEQwcThSRndtMktvaHNsUU1ZSUU3eHFFajd1UDlzK3gxTzVEK0MvY2ZJR2xGaldtREJHMUFNZktTYlJseDEyNFhRZTJLZGVZSm52dVN6M1RnWFVwbkdrUnpNWGhoYUFhaFRkRG5sd3Fzb0RQSkRNQ01GSkNjVTJOZTFtWTh6NmZhWXNtTzNhT3VNa1B4RnpHRGpUaTZ0ZmxZdmFlYlNpUnpsTGg1OHIwQU91TGF2cVZ0dUtZc1NmUnI2NkZoYmRDeU5adWN2M2FiSmxycHY5K29SZmZ2a3lvclJibXJia01XYmFIOXZEUWpuZmVlU2NSekhCR2lZSDhtN0ozUUVZS2Jhazk2MmxjNys3Q0VMbnpOY3R6MTU2MFF0OStzQW9jaFBGNUJZTGx2U1ZVWlMrb21DY3dsL0VGa1RicXAvaFRqdjJtZHdhclFlMWdnMDl2Y3cwdURlYStKQjV0ZHcyanpZWXltemZZckdUYUZzVkVid2diUUR5eWtnbzF2bW1GQjJKZWdTaSs2OFQ1d2MrcDVDaWUyQTloSVlBM2EyOXRNeGduRUlmVXNrS0FxZisyZmRHbXZOc01mdXNoWU1QZHZqMFV2NUZOYzJMb0xNNFcwYlArdDJreFlnMENidWlUTU5nNkkrVXZVRzZ1bXZ3UjhrWDhKMXpUbm9BY2I2THEyZ3lKWmdzcTYrNHhPamt5WHlhYnI2MDg1aURDWElNd1pQYjI4akxFU3ptNkVIVi9sTWRycVZPTWlDMW04Tkl2R3JsZjJSYmpJRWFvd0lWdzhVNGtEQjdrNW5oRkh4STdUZWRLY0Z4aTVCdGQ0ZXpYL2Z2VHVTRFQ4d01HNlZMdk93eS83NnNFNXljdDVTdXA0N0IiLCJtYWMiOiI4N2FmNDI2NWQ1ZmIzODQyZGRhZWZmOWZkYzAwMmFiNDI2ZTAyNDE4ZmRiNDM5MzY0YzhmNzZlOWE2YTlmYjRjIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Inkra2JoWDRjTnA5bHNVRktoS1Iyb0E9PSIsInZhbHVlIjoiRGNOaVVJSmh0ZTdHUVhjWWZReGdZZE1JZ3NYeVkrQVFVbWg5RHZLT3Y0cm0rRENCdGFWYS9VUE9FTjRjQThPdGpMSm9Vc0ZKV3RKS2gyeThKdVV4MWhkQnhpV1kvM2JNVVMvalA1ZHl3RHVIQy8wcGhOZDdXTzN5KzN3ZTczV25JM0VYeEh0cHBhcE9PKy9hMHFLRWxOa3RKY1k0OWJOVlNXWERuMzVTdlRBdVJXejdITVl6dzdzd2FOdERWM2YwM2V0R1BwcHcrZGdlS0M4cDBuS3BJSjlVUkZSbnduV0ZlbmlYSzVUaHhncTg5Z1Q2b05LUnhOckJIZ3FjWStYdXI3WmNITkhrY0N1ZkdqZXZnaDJ6ZTZnblAyRGZvRGZoTHNVNUR2RkdMTEZHR1MrYUUyZldOU2JBRnhQN0pwd2JTS0UyR2VVRWprZGtHZUh2U3lVQkt1THNad0ZtbEpyS0RmbDNabWQwZkZMdjZCb3oxN2k5SmJSWlI2THpreEZ6d3lzZHhWT2l1SmNCYWtrazh0Njh3eXgwb0d5ZFZrVnRlUGVKS3d3Y0hiRFhWaFZmdzUrSjNzdE1EdE9WTWZTcyIsIm1hYyI6IjBkNDM3ZWFkZDdiZDk5ZTYyNjllMmNjZGMwMGVmNDAzNjk2MDg4ZjRkZmFiODc5OWEzMjUyNzlhZDZhZDQ3MjEiLCJ0YWciOiIifQ==