Калужан пугают сильным ветром

12:32 11.03.2020
0 2569
Читайте KP40.RU:

Завтра, 12  марта, в Калуге и области ожидается порывистый ветер: местами 13-18 м/с.

Как сообщили в областном МЧС, нужно убрать вещи с балконов, не выходить из дома при усилении ветра, не оставлять без присмотра детей.

Также стоит избегать слабоукрепленных конструкций, деревьев и линий электропередач.

В случае возникновения чрезвычайно ситуации, необходимо звонить по телефону «01», с мобильного «101», «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

Фото: pexels.com.

eyJpdiI6ImRlWjhUbm5WUk9SbkZjT3hIV1VyRWc9PSIsInZhbHVlIjoiQ0oyT0s0QUlOdGRPWllDckQxQ0FpSDF1cCtHS2J4UHd5dkpUblJyQXJ1TElWU0ttSHNhcDVLTjFCTEtHcnNNOW5IRmpKS2trekJsTmpFWEZHVC9qeFFBMFNVT0V4UHZLd05ZVzZRSE4vUVprOCt0NEVsYmN6Vm4rdUFuUHcycU5VWVVNMmhJaTU3SmpXalE5aGMveXlSNjcvcFZLdzM5SnA3UWV3ZXYreHVWM3lJYVVCQ1JWazJjNmVURDVWano4VXJSdytYeHNuWDBxNzg1emhyUVU0SHQ5UU1peTJMUElib1ZKcHIzM1VuMmliNjNGRjgxL1pwWG83RFVYbk1tOUYvZmhtODV4VjFVb3R4cGtwdlhBbmo0T1NqaWw2dXJtSGZqR3ZYa0NpTTB0RWcrU1FIYVFEQUhHYTBCQnZrdFo1a0ZxZFpnekVjUkhJczQ0VzdQcEMwWEozVWdCL1hDRFVFWnVxUW5HaXBjOWZzdEkvem1FSEhlVFk4bzM2VUxweHR0ZDE5cVZZUHY1ZnROQzMvc21MOXh0dU92dUZuNEpMSGdGaC9kMko5aTZEMUd5dFpWcVFBVG9FcURMbCtRaHV6M1hMUWVGY2NTdkdXZ2JEZi8vYTB0b0NWOUZwbW4ybFlCNjNPemZHU1ByaTNyS0RaZXozMU8wNjRUZnJtbEtOcEtBNU1PeUNIMUZYUm9GUENQVWNFV052UmtrNWxzWkkxNVJtRTRmTVJYZFFFVCt5V2VUWUFSVzUxUzRhenNZcEk3R1Z2M2JMRVFIaWdkZVZqSlE5d3JIS2M2VGZMSTVHU2RVMmJxN1JYQ3hkMElieSsxT1pMNUVKQktzc1NjcDNqNWVPRG9Hc3hDM1BLS2RMQzRaVmE1TFd0UFgwTmkzdzZzMHBuTVlENXJrZmZzZlJqKzFKaXJFTEdiNHk4Z1BWbVl0b3Q2U2NjT1pKRlhQOUFackkydGVWSW80WGtyZUNKWjI0UE9rMmp1c1lVNzBHTmE1K1pabUlhQjFKQnJqIiwibWFjIjoiZjE4ZGI2OWJiZDExYjVjNzkxOTMzYjk3ZTEzMzI1MjI3Njk4NmU2OGJiODBjYTY5ZjkxMmNlNTAxNWJlM2JkNSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImVCSVRJQUx4b1l6YWJ2MnFDaCsrcnc9PSIsInZhbHVlIjoiUEpxQmRyUWJKUU9vMi83UVNRZ0p0cVBsdEk4akZrQndHUzVZdksyVWgveExVc2NsTUIzUkthYm14L3JWV1JyVnQ0YnFCMGpHWE83UUtEbEJNWmczamdScHgwL01TMmRuMWJ4YkZqaHB5ZUJ2TnV6NytsY3V2VEx0bkdXWGFmSFNwZ0NQN2hLczZxNDE5NEJ4U3d0YnNMLzJUeEc3bit2U1l5SUtoMzJjRHlScnVFU2NWRVdKM0JwZngyRFoxUTlNL1Y0bXFQUXhGYWlHZXprOXl0MnR0Ny80QVdVemtzVS9YMVJqZjlubDB1UnoxaVlETElreXZ3WGcwWFRVMy8xQXo3Y2d2TDlvKzdQNHBRQVhweGpCRlRRN3hxcWlNMzFYTFg1cEw1clM4cy9MNHNhVXFLZnBJeU9YVUY0YXlDVnlLQlhCbGdHUThZN000V1RXZHRGNGNGTy91Sk1udDExODZNMFhOZlhKZFdXU0dhSFVGdDNRbzlHWUhzSm1CL0Fub01RdG03TG5CVENSODR4cVR3SXJlWDZuRTNxVk1BTmhnL0pPUEl6QjlTQjZGQXlYUDFrdXlTamlCUU1ucHh6OEkybDR5bmpTWEkwZklNQ1o0TmZkM05zY0FqTGtRZE00ZjJuRUlRZUV0bGxOQ0VtNkV0RVVORURrTWlIRHo3Tmp5K3VVVWJpSUxNeHRCZGRTamNZbVA5cnBMVVpobDdyZEptMVpsUWd5Zkd0VGFqNWpzODIwMmc2WmxsWDJXbnlaWWhJMHc3WjQ1OXFYVWI5R0pCd3FWKzdLTklXYjAvcXp1Vkw4Mk9FMVR3VSt0R3QyODcwRTkwOG5UeHJndksvcjlXM2tRc0FJdGF4cDZISjN5WkVYc3ZyTm5WZWhET3ppc01QTHlEV0VwdmRvU2RUWHM2TmgrV044OWZTcjF3RGI1Tlc0N04xUTN2Vk5DNWdKc2E0Wk53PT0iLCJtYWMiOiIwZjZkM2RlYmEzZjU2MTk3ZGRiMTNkMzNmNDU0NGEyZTAxZDRmYTczNTQxZDY3ZTc4ZTcwOWZjNjhmYzQ0ZDQzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
5 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJ6SkZUSmd3V0JBUFgzT0pqVSszVlE9PSIsInZhbHVlIjoiL0FQb01sdk40UTB1U3FERFowaUZTLys4SlIxM1VDWjF6clQraWJBV2tDZHZmZlI4ZWNSRGZmV01RTHRES3JaRzJOQnFTUks5RExhLzJiU3cvaHJzZFAyMU04U3h3Z3ZsU1pUaXdZeW9Jc2Q5NGJlbGZPejBsNzZWdG5yeGp4TmVtektCQWVmQTNTSk5hQWpQeDFiWmNEUVEvVGpRQ21EM1ZRRjYzMXRxT29DWWNteWN3TzZoKzlwMXo2Z2t3U2pBYjRFMkEyZmZtVk9HMVRNZzJXczZES3E5M0NYN3N0L0FlSlQwcmtqNUM1SlZnNE1RMEtXL252UDgvaHljbUZpaC9TRStOSHZ2dGo5RDVGS0JOTDhLVjhTOGJyY0ZJeGc0NUIrRURFZStBSkkrdmthNmZGcU13akYzdjFITHBFaElZWXdYNURaak1nd2pabkhHSjdyelYvNCtOZW9XWm5DdWZQVWtjK0FFOGxBSnYvbGZZWHR4SmFLOW1jZWxWOEJ5RGoxWVZZWVlYMTl3b29kczVDV0VqeXdUTVlXQVFpbFVpcnVFV1NkR0ttRGlya2JsV3FiNWlia0s3OHVaeG52d05hS0JrejZaVFNDV3pYZ3FjVkdOUDg0L3lHYWdDKzk4VTcvOXZJZXJlbVk9IiwibWFjIjoiMWFiYTAzMTU4N2MxMjBjMThiYmNhMTc3MjQzMWE1N2JkMDJhM2M2OTk1MDQ2NzA3NWUwZDYxMDc3MzU0ODJmZiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InZNbGgrNkpqeFdNL1g2THczYkxMdVE9PSIsInZhbHVlIjoiYzFnVktVM0cxOE83R2pUY0Z4ZktwZm4xRzRVc2hyRWdFR0Mya1ZXdjhtbklXNW5lb29uaDQvSUJHd3ZwajJFN1pVcEp3N1E5b3IwVUZZdzJhYVFjb0ZubXNsd2V6RDE5MU5oNVR4UmhoOGNsc1lGSEE0N1R3N0p5TjNvMlh1eFZ3OXlZUTQ3VHZFTW9OdzhvV0YrbmZZVW4vSThLbHpjbkZkVnhaQlJIVmhRbWF3SndVQnVVNExLeTExcVJBWVA2aW5SVnZnWFhzN2FuSUFxdnRmaEpXZWhPUGNlU3N6Umh3cVpZL2FVdUQvZFdIR0ZNZ3VkamZiL2U5SG0zYThONkNzdkVaTGJOYzhJMG9zVEJGcGVlTHd0M2V1OU5ZVnVZZ0tKY0ppY0l6aWx3UG5pTDNnK1dqaWJJbXRmeitMaUdyZ2tubll4TWpzemlKcHIxdDFkdUd2UjJ5aGwxRDV1Zi9Td0pJZFg3TjcwWnZJSnNuV1ZlZW45M242akJENlQ2TmliK2ZGcmR3TkVTczFLbSs2NlhSUXdTeUF4aXlLQTc4MWROWnFhdTBYQWRELzJTNldzdkxlcTVjaFFtS29wYmp6SVBoL3NrTTVjKzdienEyTGN3aktZKzM2RmtqMmNyUzF5dW5ORk1kZTA9IiwibWFjIjoiNGFiMWYyNjYzMDdkMmRkMDA1YTQ5MTJmYmEyZWJhMDA2ZjhkYTgzY2EwNTVkYzlkMmU4ZTE4OTdmNjYyMjc3YiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InRTci81VDdBWEFFaVUrZUlsUXJxaXc9PSIsInZhbHVlIjoiWTQ4aE4yblFEdERBTk9wWWRMMGhDN1ZMRGdYMFQzNi9YQVY3dndUaW4zR0t4MWo2OWJkbjQ5amZ0emNzUlovSXpJODNJdTRRb01UZnVQbThDenM3TUU0K2FwbEN2NS9IMjdxTHBaRks0RHNKQjNMV29EdTBMUStmYXNQUEZWMmVUSFRlQzlSUGl1L1BXZ1VwT1dwWFJsRmliUFd3cWlKM3FiQmsyMDc5elM1WlQ1QzhjR1hZVzBoZ0FkTmxkMHR6UVduZmorLzRHYWVHSi9iaTNxcjViMENKam5KVHZqdmZVajgyS293dlJUZlkvcWNwTVlnNFNjd3BxY1RyaVJYbnlIdHduS0I0NCtWNTlRUnBZUDVQTk44c2F5a2xyTDVra2s0K1JlWmRRREZ1VzdvMGVyTGwwK3l3YjRtelNDRjRMTTl1UlNLdHA1bHRjQldFaEpESnpSaFI0bUE5SDZZZThPOS9zU3NXSms1Wi8xZENWU2lNLzFhQVlxS0Y1NEtHNVdaT0FTS0hqQmpia0VidDhiVWtZMGxoNE1NZUd2dC9MSkVNWEE4VHEwTUY4aW1OZ3plOExtdzI1YTNzWGxEd1BOSXhGS1lRc2VsbVVXekswM1VlaDZodlBiMFRIb3hWeVdHa1pzeHZ1OXhuL05WRnpYQ2VBOTNYTFJxVTdNQjc5TTNXbDN2bGFpN0dlcFJudkQxTTVJUzV5ZHNYbmdjY29ZQUZWc3c5NmYxWGNWT3BqUDIyM2UrWnZMcnFST3pvNG42L2d2Z2l2THp3WlBlbTRvNTRaWWFaelUwY0xtd2IvSUVlM0wwRlVLS0twMUtvbnBKRVhDRkQrYXE5RG1ldiIsIm1hYyI6ImM1NjMwZmIxMmFiZjVlMTMyYjAyZjM0ZjY3ZTAzYzFkZTAwMThlYmE0ZjI4MWNlZWM1ZTcyOTlkN2ZjZGVjZWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6Ijl2NGRjajJZd3RkYUd3RTB0MS8vdmc9PSIsInZhbHVlIjoibUhad2lDekh1VTVGWkNkRFdtL0tNM2xwd0Z4eXYwUnZyYzZaNURXc0ozUGdXeVVxbnRqRWxGdmR2SVZ4TllaRHQ2enVQYUFzV1JCa1NvcTBrQnAyQUlVbkpydnFFa1F2UkZsdUJGdU5wdU9iRGdVTG5aTFN0Q0JZWXBYVXYvZ1BLTW5CVkwyTG1YOHVFaWtZM2pCNjZmZ0JyaG9yWlRDTUNDWkxFeCs3TE43SGtqVkIxSHVHZnRGVnhMaHBhUmo1d01SN2d0U2o5VytGMkVvRXhjVW9wbmNnL3Y2aXlYamtZYWRIbzZSeGFhZ0hwU3FQblBabXp6WmdxOVJXVjVubk5CVmUxNWIwOWd4NEloVTRtbVBEOUZ3REVPakZJSDRVbnZuaHJhaVZFZWo3dkU5ekRWdGdTVmlNWC93SDlVaEFuYisvY0tuMjQ5aUczRnBOMG1xemN1WlFrZWx4Y1RtbHRpMkdyK2lXUE5LKzV1UVdzZWthMHJvenBQRHltT2liaXAwaFpTSlNHTkNPTGh6dkpaVDdNeFVzY2JOVVFGWmtHR3Z1S2pyZ1BlT0cvRG16dzJDeDJrTzBCQXdaT0ZJVEV5M2VDQnRMbFU5OTYwYWsxRk56c1E3M21reVlRb1cxK1VDN2pBYjlYSkRKd1JGN0FKZzJHcVBJVU1uRklhamc2WUl4Q0UvMlE4YW9RR3A3Zk1MTGQ2dC9hNHJSblE4UUIwTk1jZ3hvL1JMTHI4WktuekVERm03RzVRVHBBTENYeVVUWFZaMVJrdzZXR1c1dThJRkU5RkRPQ1NuaHIwZUZ0WkgrZDhDdGh2aWVwT0hUU2h5RHRtemV1RlBDR3ZSUGllcXF3dDlKNVMwcldCT25RQXI1WVFISHg3ekJKZk4wa0trMnptdGQvMnlUbFg1M2xNM1RJSlZNWjlBOHQxTkQiLCJtYWMiOiI2NWNmZDY3MWM0YjdkZTIwOTAzM2IwNTJjN2Q3Y2NlYzIyNTQ2MjYwM2VhZWI2MDk2YjEyZDU5ZWIwY2U5MGUzIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InFYK0R1UVNYcmJZRjRqdGlyOG1BaHc9PSIsInZhbHVlIjoiZkdrc3JnSGNLbnR2Nk1JTEZudjNVd3duQWtOWGkzK2E5cXpnNTBKcXY5Q0VEQkk4bTZXdUZpS20wUUxOaGxTWWNTOTdFNm9mTXJGYzNPVEFINmZGTHh4MHc3aVg4VTlJZ3BCY2VWZkNXNFJsV2FlL1AwV25HLzFhOUZxMjJyM0dKT2ptL3Q1RjJLc01kL0M0QXRDYTRTUXhlbks0bWg5UlhlUGZYSnBwSTV5VTR5ZVh0aGgwZ2VCc1BRRHdvRGVjcmRqRUYxU0ttZXR5a09mcjBEYTV6RDdRbUY1KzdUcXd5c1NLSDk4VWN4MlN5MlVPTE5sc3RHUnBGditrQmZhVzJMNHdqQ1o0RWJkM0pjeGhSMzAyVG9zSUtkM2k1RXBxNWhsNkh6SkcvNC9PQXlRRC9Wc0pYYXVUZDNYb1pWR0hsTWNZc1pBUWxYNTVpSklRbGd3NFlTRzZMRGlDRUtkc21Ra2ZYV092bjAwbStpTHdJL1ZmODErY24ycC83Nm1kVFA4Um81U0VEVVU1SFdQb29iUnlJdVVIdCtTNVYvcU1KV1djSGhUL1k2VjJyYjZaWDU3Ri9VOXFua2lZUFQvcyIsIm1hYyI6ImRlMGQ2YTNlZDk5ZGQzOTIzODU0ZWU5MzRlMGI4ZTI4ZjExNTMwOTAxZjZhMDkyOTUwY2EwNDJjN2IzNGNhMmMiLCJ0YWciOiIifQ==