В Калуге вырос процент заболевших гриппом и ОРВИ

07:00 11.03.2020
1 1824
Читайте KP40.RU:

За прошлую неделю, со 2 по 8 марта, в Калуге  было зарегистрировано 4630 случаев ОРВИ  и 79 случаев гриппа. Показатель заболеваемости относительно предыдущей недели увеличился во всех возрастных группах населения (за исключением детей школьного возраста) и в среднем составил 15,4%.

По данным аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», интенсивная циркуляция вирусов гриппа и ОРВИ в регионе продолжается.

Случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом COVID-19 у прибывших из КНР, Республики Корея, Ирана и Италии на территории региона не зарегистрировано.

eyJpdiI6Ik1oOW1kcWN1WitNT0ZpV2E5cDF1S3c9PSIsInZhbHVlIjoiaW9UMm1VK0RDTGQ4VEpXaHFBdHpkMFZWY3VBbzM4VDZqZTNIU1NvTkNBeC96RzN6SDRVbFJQYzFXc1puQ2ZnUGk0SlFmRCs4Zy9xZjhFMnpmWHNlWjU1NWtFT3FqY0tqUmFldVFFeTNFcXBEK0VPUnVkcTZ6N1U1T29vbGNWaVFZaUJUU0FYVkk3eFkyM2RkZnMrUitJNjM5WWlGSlM2ajFSODJrcENNQ3ZYalFYRm1YWmNpK3gwY3hwWDdzZTNSMjFMcDFKUVEyTUc5V3R5VnhMUElJYXdpWWMyOEh0YkVKNTNudnBPQytPd1BvWGlLcnRqamsyQlNhbzZyY1NsQzhTMXVRSlBxNTJ1cmVFU01waTNMWUVaK2QyeHlkSFpQTFgybTFianAvNFZtbCtyV1lGdkFGVkpFdThaM04xdEF3alVQenVyVEk0TzlIZmtUTHpTcW1PZ2krU1E2WDM2Y0VSTUVWanJmTmw3ancwemM5WFF3NWRyZ055TjFnSjVzczBqNkcwTDFaR1lySlI1dzBaWUdzN1l1ZXBpaGNPdWd1UHJBVTg4NnNMTzRJZDRkSnBucGZWb2N4L0ZNRy9GbllmVWZjRlBHUm45Y0FGWGJmeU56RkJ1aVJwakRWWGFoMW1sV09VK2ZXaUkzRHVsLzRCSXNpbWlFYktZMysrSTV3SVZibDdqN09nQW5sRnBjbFNaKytXOUIyMEsyaHBNZTlnbmFYdVBYalMrZzIyaml4RWdRMnprUmZoVUhxNHdzbWJOeHgxblBOa0ZseUlzQXh3WjlkWVE1OUE5RUJLZkdnWnNDVkRIY3g2WTJRNEtxSDZ5VCtONEpabWM1TWNXbmNTdmNicGN6NldBUUZpa2kzeHEzbnJlUVZManBNdVExcXY5OEhLQWFVQVF6R0VEWXNXcWZUeG4vQXVNbktwYVZnSGhtdnBQM3p3U3BMUEkvN2c1VjMyMllad0tLR0NyL0poUEJqYVdTR2F6akphbjFoMFY3UEtuRUlpSG52emhTIiwibWFjIjoiNWNjMjk4ZTViNGRjZDUyMTFlMDVlOWEyZjBhN2QyMDM3YTJiMWEzZTJjOWZiM2ZiMGE0MDJjMzJmMDE3OTcyMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlE0R0Y3a0NIY3AzN3VheE12K1JlZnc9PSIsInZhbHVlIjoiTU5iRTduakt3MnJmTUw1a01DNTFZZDhmUU5tNTRNZ1RyVnJLZ1hRaVJTbVNxU1M1UEo3TGJPZ1graXBIcWhaeHpTTENSY1duQXFLYTViTWpYckRGYTBOcGJ0L1BoWSt3cDNaT1dETkNOZlduTkZLUzRaWFd4dTYvdkRUU3IybVVTQmtBUStEMjhmNXlRMmQrdHNhVUNTSWFpV0c5RDhHcTF5K2RyTm9ZTUVYMy82aDMrcWtYak82WXBFMmFsWXBSdDRpS2RNUWJTOXRQZ1A2eXV5YmpxRlJ0NE5UK3haQ1BoS0RqS0xHRGxmZlR6bHR0Skk2UlBwRW9Jd3RDenk0c1J6NDVWMzkwN1IxVzB6bkxTUGhhL0U3WEFpeFhmd2ZpdWN5VjNhZCtjZHJKUWN2VE9qMU1aZGhQQWxDdEdKMWtyZVdQa2ZvVW1pQkxnVGt6a3RtR0R0alZsNEtJb041d2RULzR5RkxKbmpZd3VZWTdqdVgyZlorZkF3YzdFcTBkVkQzcklNaksxWk0wVDdsQmVlMVQrMmhrakFNbitpWG05bmR2bE9reDIvQ3duRS9FVCtSUzhCL3JSUWdUeU10RjZoL2Y0VnlSNjB1Qk9tZjZadHhkenpmZlpSZDJJeEFCUkpJeVdxcHpDVnVQRnl2VUoyTzJ3TU53bkVvTzloMGtLM0pDRWFrbkZlWS9DaW01c1VFUnRwd1JDRERWSVpBMWwvcTRjU1VNSFRsQVlrNWhqdW9QdWRqUEVpMkpYR3RGWVg1SGV5Z21YL1JHOVN3R2FQd0hWSWpLMWhoYlRLSEZna2R2VTZMSEpJVmkyRldMZzluSG90RStUOE9yd0VUVUNra0s3Z0JwcitxOHI1eFNsemtIcXFGbUlINHJlYktFZHlPbUtLVUdHeXhlRTZKa2RwSC9TZFdVcWhOUXRCQ3BYVFNJQzNLK1RVd0FxcnJmM0toREh3PT0iLCJtYWMiOiIyZWY4NDE3OTBlNWZhZGI1ZTRlYjQxYzg1YmEzYzk1MzI2ZmEzY2U0MjRlZWNhY2U2NjI2YjAxMzlkNmNhM2FkIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
3 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlhCQkd3Y3pSRkd5TDg1bktZbnk0M1E9PSIsInZhbHVlIjoiY1ovSWJaYTE3Rk9rbEc3TWk2dkw4SFZWWHRUQkpVOThxdWN4dFRxS2V4SXVQcFkvS0lmeUUxZERDUGUwRkZBa0tTYVdYTjJraTBQUmtTYkJTQy9GZGJWbXVOQzZIMG5QRUpSZzBhM1UvN3dWYWoyMUdadkZQZFdTL1gzMUlUZWpjTU5UNTJTaXRNaGlpSjlTZ0pKQmhBVzNvbjAwR3FsaUp3cW1BYmNSY0xNZldEVmxtM2dkYzJHRXNpcG9RSzdweVY5QjZBeWNPSVFRMUdRNGxGY1FLR20wUEM4dHE0SXlUZ3paMzI2aEYyWmlYeEZlWGtOQXd6NU4wNGxaTVUrV2VlSnlIcHVYVDh5MlhGejRpQjh3Y0FUTks4dlk3VW9KZkhRa093OU1QNjVrd1hMdmVyMWhRd1M0bTJ4UkdMY0JNOGNndFRYSFpPUkJjQi9WQ2ZqTDBUb05sZitmeHBUOVJ0OWs3bVlDMXJkMmptd3lCcDBwbjJZRWthSEpDZ1JNa1E4Q1RjbUxhT0t3S2s2RUsxY1cxSEd2YXZ5M3ZqWnNTN3hSdmV0b2V6VEM1azhUbUduUzFkQjA2WFZmbWUrY2hJbmZZaWtOeGFDWkRkZ0xuajhZOHZRS29MY2dTZUNwUjVlYStOU2Nnb3c9IiwibWFjIjoiYjAyZDIyYThkZmE0ZTEwNTM4YWY3NGM2Mzg3Y2U3YmNhZjUzNmM4YzU3NmQ0NDllYzY3ZmNiZDYyYzRlNjA5OSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlBEQkFOSU93T21VOTRNcEZobWVIR0E9PSIsInZhbHVlIjoiSFllaThoSmpKQmhQTFczS0VWZC9zK2xqMVZOY3E0dGwxdzVxbDhNZm03VkM5N0VEYWhVTk8yOG9VaHhRMVhudEhjbnZNeThpOVY3YUYvSmllcVE3MTNCUzROSDN4Z2F3L01TUDhHZno1OU1SVnhVbi9qekIyTndBWEVWZU9XTEtGa08zbTBSZ2Q2ckxwU1IzREpSR0ZhNkZPQkFVT3pPdkRORXg4MmEySW5IUHRhdXdnMjNoU0YyVnkvNllrUndpdjNuSkdlNndWN1ZhYlRqSVpKSTlqUDQ3dzVra1oxNGVvaEFlYnpnRmZrczZMKzNMRS80Z1BqZUhWNDFwcnZEcmdGY0dzc2gyRmxWQVFrSWxoa1A2QUxBWTRhRDllWStKc1lEaHBueVBKT3F0d2JWN2wyQWFDQnBsdjluaXZZb2dLVXFGS0VTZTU4alZBN1d3WWVFRGVDYnlPb0EyUkM0dUtPT2x0cHhDalIwR1ZZOGFDTmMzQjkzMFpNQyt0UytsK3V0dThrUVlLbEdGcXVTMnpCNEgrWG9JSU1rUmV4T1RZZXo3Y01OQ3JCekx3T0Y4aXYzM0JlSjYvR2d3bk5KR3B4OTBDamR3VVZFR2M2K0FGcGZITUFYUmxkbk83UlVVczh2Z3doSjR0czA9IiwibWFjIjoiMGFjYzBkNmQ5OTk4NjJiNDcxOWZmMzhmMThjNzcxMmE5ZjAyZjBkOTg0ZTU0NTcwODYzYjJiZTFkNWJiZjVmYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlAyeGZVUW1rOFJuOWRsSW5sVDdDc2c9PSIsInZhbHVlIjoidjVXVFhVc1V6eUN3TkdocGVhWjgwS2QxbDFsOEtpUDc0RFpOWncxaWxzZzVOMmd5ejBhSzZEbUgvSEZocFB6aW9wUlpWTi9TdWZpWnZZblMxMU9XV294RFYwdW5WeDF1TnRqZ05CYjYxUzBmbzZZUVZNdVRxT3hRUDdkc0pCdVc3RTRYaDZWYVR1dE5KSWxIQmNoQm1xZWR4M2ZpbU94N0lPYUFDSitPYlVyRVlCZUwzMWY0KzFBVUxmM2FFaC9qZ0pkckRVVndDQy9PLzN5NzJ1eS95QXhoWldrOUdXWHJZSjZYMjhyVzRPWlpTdWNJRytkT1c2ZmowdDBiL2NYck9qQytNcDFnSCs1QVlnY0JmOTZxeFRmcndMbzhMWWxQRjBUOVpGT2RvODRCNmdFRXpNSFRiSnFHdHc5NFpZVGh5R2RvQjRYWTlNS2tCUER1MjFnWEE1WDBIRzUwOUFoeTZ1OTBxVEtGaWRkakUwMnhuVXVFR2pyUmtTR1NZZko5YlljQVRrbFVyWjJTOXdhSGxaWGxrRkJjdGxzUUkzVCtobUJsWTZQRHZoeDdLSWJIMUY3a1pkSjZBa3VXZ1EyKzhZVTNGVnBrdDdiSncwTGQ4MzBibGd6aUVhcGg3cG4zaG1CUXU1SkJuSXk5MFR4QUIza2FCM2ppakRFN29EcGZLVkZZZVZXYkRKSVpJZkg0VUUwSTJGQVRVSVZwVG84YlBtSnpnbWM2RlhtTlFDMVZ1UThWNHQrSEF5Q3JLN2tvRjJZY2pWWHJlYjFmSXBUNGNiRklicm9qSWdiVzNTcGYvd21hamhKQy9YdEhBMUloV3JDajZaTGNZQ1ErZ2tneSIsIm1hYyI6IjEyYjQ4YjZiODgzNzNjMzc2NTgzZmViNzA3MzU5NjkyZjgzYTQwMjNjYzk2YzQwZTQzNjgxY2NlOGI3ZWQ3MDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IlJTTm9aNkhnd1J5SEtWS09lbzZKS1E9PSIsInZhbHVlIjoiL0NjckJYZmFkMGVlc3R4Yy9yOTBHdU1MaElTL0J5NW5MYUdYdjJKSWNVV1JEelJzREpySzFpa20yMGx4S0VCZmxpRGJHd1d6Y2Nha0NhZkk0Ky93SFV6QnIzZVJXSUZPdC9vZm1XaG12R1REeG9nanJLKzdnTXZXQkFva0lDUXNLRkpZb3Z0NU5uTzhQVUtMTi9GZFNTN2RDSzd1MWJheklBbGJOR1ZUUGU4T0pKa3pYbnVnbW82WC9MTUVFRm5mcTNjQTE3eFE5VDZORkw5V2hRbC9OUEl6MTVkWWhnakJaL1gzNm80M3Evd0VIKzV5S3paRHJ2TzB2bmNhbmlTQnlTbUZHR0x3S0NGNWNCZTZ6OXc1QmtJN0VSYkNwWmQ5NXVSVjlIanFwSnpPNU8yVEFXY2o2WW1JTW9XUis3VU1qRkdlWWpMZ1RGcXJ5ZitFb1dzcFQ2VG9xanI4aFVNSm55bHFpU2dqSjdSUSs4YUFUQkM4b1liRGh0TEFtN0dWL1JyT1NZa3lsbmFnWkY3N1BGZTlSNWx1T1pVT1FMYzIrTk1HOCtDY3NSUEUwQUx2eTBCY2dxeitXWlR1VGpQYmNCcVZFYVMySTVQbUZWcm84UnRVZys1OXJOYmtyUGpCcWNOUFQzSlZvMFRJUXI2SStUaElqWTNOZ1ViRkkxTHlWV3gvcGpzNGZqbEJlVE14dStSSTBON0FXcG9yWGo4SFRXVEprejU5RGMzV0x0Q3Y4MHZSL2lNTG9YUlFxd0k1NndZRUYzcUpiOTZuUlhSS1AvOTNyYXpzMUtYbWxEdXpzMHJ1ejZmakczdElBb1FET2ZERUFQR04rOHU1UnFZWlpmZVEvZ1dvazdVZUVvTVo3ZkNDRnZSSXgzSHYrL2NlUXpZMjFhZWFxV0FrODdKc29aTld3ZU1JR1VCKzdmaXMiLCJtYWMiOiI5ZmI5YTVlNzU2MzA2ZmVjZWY2NTZhODEwZWE0Nzk5NjliODJjMWM3ZTdlZmZjMjNkMmQ3NmIzMmMyOTljNTQ3IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InJHRWdPVEdZRjJqVm16SWFZL1UxWkE9PSIsInZhbHVlIjoiYUxBNGNLcU9UTUFGS0JiQ1F1K0JzUHZlaGJYRnF6ek1yUW8vcmZBMVRDb3V3eVNpSWduZDBWa3l2N3poK3dmUktocGRnSjNlV0EwTStUWkNiNHRpYkNGK056WkhRVmJKcmRtTUhja1kwdGZxL3A5TENDUDl1bEo4NkplY2J0RmRWS2J2dXlUMExmWmpFS2prUmhMWnZOZWxabjlCdUxmM1RIaE9TWDBFQnhRN2J4MjlmNUxDMFlnUlNWM2g2VlZUQmpsZi9aN04yeDJxdlRualB1V0N5NmRwM0Z0U2dqNHZycTF0dmpycUJwVmtyMS80VVJYWkxlQVBvMWpGaTJsYW96TG9JK0dGMkhnTWhySVFaUlljcWpSelc1aUJHbG1WbmQ4M2RuSjRLK1F3RWp5RkNCY2RpK1ZaM05tU09OSmxXNTdmODNjTy9TdjdRR1ZuM3FWU1hwdW1BeUhNNmttVGYrL21UMTJqSVprQ0xPWmh1bFRXOXpUTGlta2tkNjg4d0RZSG1BSXVid2p3WE40Q0FjNVJsR0pPMTZFckhhUU5sNFJxN3VIeG9UbW82eG1DNXNzRFdIejEwUHdNVm5pcCIsIm1hYyI6IjFlMGJkNDczNmE2N2U3OTQzMDc5MWYzYmM1YjUzNjI3MGEwZDQ5NjRmZmZmMjA1M2VhZmJhMWY3NWQ2NWEwMDQiLCJ0YWciOiIifQ==