Кировским чиновникам запретили просить пожертвования у бизнесменов

07:37 04.03.2020
1 1295
Читайте KP40.RU:

Кировская прокуратура изучила районное положение о привлечении добровольных пожертвований в муниципальный бюджет.

Обнаружилось, что регламент позволяет Главам района, администрации и Думы обращаться к предпринимателям с предложением совершить добровольные пожертвования в бюджет района.

Проверяющие усмотрели в этом коррупциогенный фактор.

На заседании Районной Думы при участии прокурора сомнительное правило исключили из нормативного документа, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 3 марта.

Фото: Pixabay.com

eyJpdiI6InlYZEIvME4xNFZuMjdSb3lIVWJjZnc9PSIsInZhbHVlIjoiNFpkakZDTXlaRTJnNG91d2dCdDdsRGJMZFIzSmNrSGJmZGk1RDFMTndwVVlYSU5yeHVZbVIzQmJqTXFCWlRvYlNEWjlHRTg5NlQzcHRGOVYyNVBCOTk5UjNONkM5b1k3eVQ0LzgvSy9sdGNEWGkxeUh2azdsODZjNHprRFhTUGIyY1hDTklPVzA0MUxZdmd5UDFWTHdMbVEzTHdpazJad3g0dlVSMUZ5WG9Zc0pQeFpweE1seXp4aGtQcWR6M0h0aVhQWlVSMDI1VEdmcDBvSXoyZE5Pck1mbEZPbVVIdGtVV2dJejZEdjZFUVBtUHU0UmJhR2dFVHZqcDgwdUxvZ2ttQU5kVHhxeHpCTmJra1piTDN1NnBzWVZ1bzBDNFdjY2lZT0xIbUhJQWxkQkM5NHM1eWtBem5yMkNoSm55WTMvNFVob2d4SjZzTkZmdW1RaFJLRTFJQllOSFV2U1hhVU5LS0lqR2tYODAvUG5OenRGOHNNTktjWGYwL3NtS0U5R1ozSm5GbURMUXhoRDJlYk1MYUQrQ1VMUjZ3ekVQVG5IZCtTbm5wUXAzSnRFWlNYZUl3aEhzQVZrUG81dnYvNUJ3SjNZamVreXQ3Z3hMWktvNTB5cUVzNll3SWl2RXNOZEVqemlUTlpTVHpSUDNaVVpoMW1FcEJhSHVQVjdkUVJCbUJtK3dvWjAvVkQ1VzdVMm1PRlJ4cmhacmIwT0RqSHBocFNNUUlualJqQS9yU0tqZ2NjY0NRY0grRzg3QllsWk9BeVVlRGlmeWV4WDBPcmFXSUlWM2lYSWJGTnYyZUNjUjVraVRQVkdZZzZ4WGphMGUxRHRwUFpSZ21vM0Y2YXRNSGVlSUNweWQvemhmd2RIclV4cXZEUzB3SFNaZUcwU2Nld3lFdFh1dG8vbitJYTdxdzE4R2VxSW5JcHFpU2s2T0s3QVE4dTgwclBxTXo4TE1JQ0paSEx0YUQvMnFPTDBUL0k4LzJkb00yYTBFKzlDdVkyQkhFZmRtZW5vV0VJIiwibWFjIjoiYzAyYWNmOGMyZDk0YTNlYjFmZTdkZWY0MzE1M2JjYWZhODZhOTk2YTI0NGY0MDdiZmQ1NTZjZTI0NjY5NjVmOCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImxsUkxMZGxudXI4NDM1YTY4RG5yVmc9PSIsInZhbHVlIjoiV0xaWjhqM1lFV0ljNDRDT0tnT2tFWDUxdy8wanNTa3g4MHFpeGVQNFp2bm1VVjcyMm9wc0ZwcXFRSnQ2aW43a3hvUExHYVI3ZVg3eVNScUVXQWlMazlFTEdNalIwZThRZWM2ZnFjOXhIZEpHZi8xTEU3K1ZFNUh4TjlVSE1aOXU2endKU3FUZS9QNlRvRnBuRTBhYXk0ejBYMS9JdHFzYWoxUVY1VlRzSWlJdy9rUVBmaG5DNzFYcnZZcUdoZEYwZHRCYUVmRVJRUkwveGFaQ2NrNTlDZTNMdWovZlNhK05uRnBYS0E3VVh3L04vNVljNG0xdVg1RFVOS2NjNFk4N2VaRlRXRStuL1ZBTkdsTmlOLzVIQU5vRVlDUUM5ZWhRUGkvNWc0UjM4dFZ5MnNGSy96NFlyeFBaNFllMFIvcitYUk5xcWd1STQ5d0laQ2JQelRxTWRRaitkUWphemNqcVZldU5xYjdTSytuUTZxS1h0V2xYOUcxTktkSFM5TVNOM0doZmZmcFJBWUd4c1lncGJaTkZDaWh6em9GRnpvOUE4ZWk1ODNSRlBXaUxSdS9VS3BHdmNGWXJoakFvODFvQXVMaUNvekhDT3VaSzFCRkFlb3RoTG5VbnljWGpLdXcrVkhrcklnRUZ4bzQ1UWI0TDV4bFk4ZWZGelM3SFFzYXFBTEpoUCt2L09QemtwOGlMWEVtWTI1VnJWTVpWSkRRYlBUQUxGMmRHRFB2TGwyMGVSaTRaQ1MrcVE1Q0FXNmgvS3dPVWlLdU44Z2U2YWhmcjdraFlRb2ZCcjlHbXI3V3NheUl4NThUbWxqN3FIZ3RoUjNIaHFuVndNb3NYZTAvK09Rb2pqTnQ0WXIxbWY3Z3o4QjBxdmZVRHhQWndkRGZ4STBIdkRoQm1PdDhkMGVYRXkyeTFFVExvMWNXNHhYdlYxYmprTGUzNmtjbEVhSHpIWUFxNU9nPT0iLCJtYWMiOiJhMzQzOTcxZjAzZDM0NjBiYTBiYzZkNmNiMTY2NTA0ZjAwNTM3MDc4MmY0Y2M1Nzg4YTdmNTY3NWQ4MDZjN2VhIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
4 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpqODg1a1hWbEwzRndSc3FNVnpiYmc9PSIsInZhbHVlIjoiUC9QTmhtNk82NXZHVUF1TWVvTEFocFlpWG82UXVVNkx5TFd4dEcvR1JiSGMrUUpEbm1JU01wWEpNTU4rZkloOXpDcjdzZHVleHNMakFGdEZBalJXZVZCcDJvMlJMZytUT3lWQk1PanV0OUEvRFR2bUNPU3BMelFHaUt1bFNldTR0TnYyUHQ5eEtJd3JBMEptNGhYQlZiV2RVUkx6N0lYY0dOenN2a3pJSWVNRFFwSWZ4Sk1SNndSZWNZRmJadUh4bHYrQ0JPNEZFR3I4SHdJRU9ncDFjM3E3eFIvZkVvOTg5TkVqUlZmZ3JDcDlXRUFEWWtMQzh0MmZ5NGVXR2NvUDRCM2Z6Q2JlRFM2WjArOGdIeVNZS1Q0K2VSLzROdTRIT0cxZXBFWFRHUUpZY1cyeVplQUdwTzdHS2doUjBoMVVwSFRqR1FFSWNKSis4ZXZWRzk3QTFZQWpUQXBwYTQwUTNhbXB3RlVXNHByaW80WUd6dEw0U2pHT1Z5NE9TSEZ2bjRVWGFiVWx1SDNWbGd4a3dGcGFDNkY3Vm1VeHBUSTRweFVhcWNwakNFZVFYQkZmMXZjSzBXZ1RSSjlaeFdQU3NFaEtlRVliYzRHbGhKRXBUYzlLNHNOYUN5WnFrSXhTV044M1hDV2VMWDg9IiwibWFjIjoiMmIxYmFkYzg1Y2QxOWQwOTlkM2JiNTVlZjAxZTQ5ZmViNTFmYWVkNDg5NTNmOGE4ZTI2MjEzYjM5OWQwN2MzYyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImE3ZEU3NXRYSFN0dGM5cUJYZis5dVE9PSIsInZhbHVlIjoiQlJ4amtjWTVCUURzVnVhZStDU1BRWTdYdWRlbkY5TEIyTi9rK0toZ1REZ0JkM1pDUjJOeDR5amt6akRRbTVSZTVqUlBDUmcwbVZieGNKNm91aWhmUFBGOHNTenFhUnlVWGJNZkJKbFJYMWdGekd4b0UzbDB6UHpFMlNsd0h0Q213TEYyNTl0ZlludE5XMzdEcUlyQTRuQnJVTk56Q2tjZllTOVlyVnZibi9mUDJwSjlZazZsY00wUGEzTFJHR0lzYzRSRWg1MHhZNVJsdEtjMmVZRllJWjhDUERNTXM3VWxsQ08zMlVDTWFnb0VrS3hVVTcwU0VNM1RaRGxoYkNObEZiTlZ2UVVhdFpWS0o5RWoxOHpPMjJzNkJNMWZkL2U2cm1RMkxLYTFReE15eUlCTEVDTXYxa3prNk14cEhEbXl2K3VMOUgyaFphbHNwNVNQMWdHWE1reTF5ZHR0M1I3UUpGeXN0TXgrYUFYZHlnaVBjbjZHQ3YrSlJLMmxHckZFR0cwb0V1ZVRMd3VBaXQ3M0tCczNNaHZ5M1NtUUpWSldZbFdJTXhWSlliVlBLUFhUcFAwTWdqdnV2dXhPWWFTdERIdy9KRytkYlQ2NUVBVnc4dHhsbnF2MCtLSkplc0cxOGVIRFdWVnl4Qk09IiwibWFjIjoiODFiZTFjNTQyMTc3MTU4MGY1YTIxMDI4MTA0YjE1NTdhMzM1ODY5N2MyMDQxYTc0YzdhZjFjMjY2MTBiYzg5YyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkFHYVlXUExKeGhtRkpLdXQrUTlGWlE9PSIsInZhbHVlIjoicWFsQTY5WjB0TzZ4TUwyQXpYY3h0SE1yOFlhRVVhb0FnUGlob0xaVUk1VklPT1E0TUlFNTRmTFBqdFhHUGdRV01vd0NrYmZxNVMvWUVheUdzWVZmSWFYbk1Ed0hFaHVpTG1CZ1lUcHNHSi9XWW5oSnhNNU14V1RXdmdXRVBRVHlmTkV0MzZSSWJFeVhNN0pYSE1GQjQ1eWx3WHJGeWlBVzBxLzRDRmgvQ1JSdE5CR1BGM1ZnYjIzSDVrY0JLMDl4SHdWK1FJR1FVRUxnMlkzeTFwWWVsbllGbE90WTUxZG9yTEt4dmthaXhWZXNxUjZVMHFRNCtpWDQ4MUszalZIOXJHSHhnbXdsL050akZvWGZ3VzFCKzVRcVVSSG9JYXVKdkZHT2xwcEtRYXoyMGRGaTE3YmRsZXFsdlRFdHhxZ2RyM09KL25MQkFheVhWWHlITGVTYmxMNThIYWF6djY3VmZqMUphUWdQM1czQjVKY25KSU9USVhHVHdKSVdXaVpjL3ArNmlBbW9qSVkzY2R3NCtvSDJxQjVHcHo0MVBmVDVaRGc1TlF4V0ZSa2xZblhzOUtpK04xZE1qdlVEYXlMY0R2N3U3UWl3UUFzNGlYYVhXTlNCUERJSXpwRERGRDAyKzdmRnM0VUVHOWxFNVNxVE8zSTJvRTdnYmRLMlVVcktzYnQ0UHRibkV3bGhQNk5HZUthUEtGc1h0SVYvVTdReHhNVkZyU0tieHdKbnYxT0ZGZEFmdWJLUHhuWUxRU056THdFUkhHZFZuT3hoMVNBME1BZ1JkSG5sSitSQW9xUy9mZUpyVkE4V2VmU0NHWlBMZFJaSWl4Q3ZkOHZHUmRXUSIsIm1hYyI6IjA4YjRmOGRhZTVkNDk2MjA2NTRhMWM4YjQyOWEzM2ZkNTNiYWQzN2E5ZGIyMDRiMzA0Mzc1MTllNzNiMTQwYWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6Im9rSjRqZGR5RGJaWVljR29qaWRVU2c9PSIsInZhbHVlIjoiUVBUNUxWMVJ5QnFRTzkzS0JrMEJWNkptUlp3ZUh3TWtTSFpzYy9iOGJHckR6LzU5aWRveVRHak91Z2NyNm4wK2wranlFQjhydHdwUDhOOHJNSmVta1JQdUhsUlJGRmt5dDl1MkI5WXNnNENucFRudjNZSnRKVTNnSVRuTzRETVFxM3VBd2VIZzl0UUpFZDl3aXpBVEtkcUF0Y1ZIeURwMHFvNnFwK3RSY3lYUDIzRlZ6U2VLM25VeFpQTTRPSFZabEpiYjk3MUVXcW9KbCtHNHpsamFVcXVJWGY4RVcvZVMvZlhIcEdyQkE5VGUxVldsZFlKdWtmZVRVWUlKQjZJNkwya3pTTlNLOEdYbWFpNWtCYURQckFhTWJvbjJKWi90OE8vV2FGVmhlSXhDdy9iaytYckdqVHJSQURYSktkb1FnSDJHVGtVZ0NNblN1ZzBxalVZSjh2RjhIZlpWYmMwSXNsVC80dExwdFJ1Zzl2U2JobzRYRHpSTzUxZEFMSk4vSW1FSkxrK3Zia0Y1WVczNi9xZTlFb056R1lMeC9NaldBRVlrVGlEdE84T1huRFdjeCtzS0ExV2xRWVdwTVJtclRnUlc0b3NUVlRmdlBCMkhVMHlCU0cxSmpxMFVrTWxFTXFoTzQxb0tleWViVi9oK1B5c2ZqQVo3dVRERjVmczAvUFVGMjlGKzRhWm15SEtYUTRoVDFJTTJhTjNKeCt5dlJmdTFlenJEMHpqMlNrNVRXRVE4M0NxSEI4ZzJycjJiWHhtbXJzZ0xmZVJkR0JlOHRsQklwcDdaY1YzUFFXaXI0ZVlGK3JWQzMrcjBNM2w0R3I3eVkvYUtibXhoc2xZN0NubFZTb3NhM0JmWWtJUm1PRjV1RXVGVTV5WVZua3VTN0hobk52ajVJeGhWTldQQjIrdjRsdllLUVE4eXlIeisiLCJtYWMiOiI5MzYyZjJmZTg5YzA2NDM5YjIxOTgzNGMzYmRhZDgxYTA1ODc5OWJkNjkzNjczZjE3NWZlYzQ2MDhmYmFlMmYxIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlVESmd2SzA0RWl0aERIdnNEY3U1OGc9PSIsInZhbHVlIjoicHNXczJVSmd4QStrejNMeGJWMHd0c2xNQ25yb2pBRUZ0UThMRnU0TUdkQ1N5NjNvdUFaNUNzd01SdmRjWnJmRG1scnpzUkhOMkR5UmlteWdVdTljVGRweHNhK1Z2QlFsa3hYZ0lsV3c2ZU1KZ2ZzZDM4WS9QTmdUNlFaQ1lKMzVaUXJnSmxEeEh2ZGY0MmZEVS9ObTVpZUNFVFJXUEpUUWI2SjFXdWhXSHFyemFnS0kvRTY2MGRhbWpZTFFNUngyaG9TTDI4V2xGdnlnSTVrWjN5ekdyQ2VXNVZCOU12MDdqUW9sM3VNZU1KMWJTMWR3Y3M4ZTMxejhpZ2hhS0Zrc3BXamhBMTQ3cWVLUjQ1N0w1Z0RpdmZadjlTWkFNREN2MmVYengyZTZZYTFiVmNFVTdZMUIvZkVSZGlIeFpWbE8ydzFaamZ0UzhkczlJenNoSG16MDczOXdKdFBPcjBEcFhCdk9rZUk1cGZ3NHZhdXZqYUF4djFjSmNjOEZoS0pOZnlJYUpySi90ZjNoQ2ZjeDh0b1dqVGNnOWlWWmw1SXRmU3lhQjdSbjdPdDIzVG1kNlVpTDBScnRvM0dKT0g0SCIsIm1hYyI6ImQwZTcyODhkNWUyMDZlOGFkZGNlMWJmOGQ0MjBiYjE0ZjUzNGVlMTdkNjZkNjI1YTFiM2FlZThjYWFmMGFiODkiLCJ0YWciOiIifQ==