21-летняя калужанка организовала в своей квартире наркопритон

17:57 29.02.2020
1 2022
Читайте KP40.RU:

21-летняя безработная жительница Калуги организовала у себя в квартире наркопритон.

В течение февраля к девушке неоднократно приходили наркоманы для употребления дурмана.

Оперативники задокументировали этот факт и возбудили в отношении гражданки уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 29 февраля.

Правонарушительнице грозит 4 года тюрьмы.

Фото: Pixabay.com

eyJpdiI6IloyZlh0eURZbStCL1JCMHJoeDJ2eFE9PSIsInZhbHVlIjoiUWRvTE9NOFNYN3lEc2J3WEF5MEY1MDQvWWx0emhyYm9nZEE1V0QyWitxVkpZUnFqSlhmWngxNmRoZ3Y1MktTL3h2RXQ2UGQ0ZnNyb2VlNkdzbEQrRXBkdGNBVjJPeGhObk9nbGlIdEJidDFncmg1K2RYSXZmNiswanlPVUFkMlBwL1BkZzJLQjMwbjBFQVZDZDlCdG1GRTBtcDFEdFkyT3dFdlZUd2dnNjJwV2NBcTByMlNQVjVQQ1FrMDQ0RjlGSTJDRy9Ea3ozalJnLy9PRHFQWE1hV3hadmcrRVVnMmFTeDRhaEF0RXJxdHRrWWRCcTdnRHlwdVJTdUFVS3E0NG9DN21uc04vaTFSRitoWnBZWkJUU1ZyMkt1bkNDdWhPellvS0MrRXVYRld6TkUwNWxwSXc2dWV5cE02bThKOStjQllLV0E0Vm5ZcmxYQUM4c2JtYmtKUFlDcFBLWE40U09yRVh2UEt1dnY1UHVGVWdFY3E0bC9qVS9EY3pSdVhnVTdpZi9lUCtoRTBoV095UWQxNGRxWTZJdlBVT1NLc0RlcXNMZ0s4UjJOdFMwaHRqRGcvcnlYdzVPVjJsc21ScWgrSi81SjdFZ0N2aVJ6Y2JFcDVLSVRBdXZwVDhCaElhdVpORnQwM2wvWnFONFlENllNSG9pSkErNDVGa1UyV3cvTzJSZkJVeVNhNWg2UGpmMGtCcTQ5eUcvMFZ4bU5pQmVzVnRTb1l5emIwSGtzWnYwdERoajc3QnQ1aWc5WVVpV1dhZEt0QWwzSlFrSVlTVkFnNWxkMTdzdzdGYVMxam5rL29UYVU3QTZCSDI3ZkdyRkNPUVRDSFlQdTZiVjZyTWplRWdkNkEvL1JpbkJyNUxvWEZBZkpkMllpVlRmbDhtZisrNWxHbmVvWm1YclZqdGl2Wk5SdjlwMUltbloyeWVIZFVBZjBoK050dHFrQVN6QWdpYnRGenE3L3lPNFR6U0VKVnNlOTYrRGRKZmJyd2NZVTB5OEJST24zUmpuaHNOIiwibWFjIjoiMjYyYWY0YmZlZjhiY2FjOTk3NTViZjc0MzQ2NDQyMjc5YzFmYmJlMzczM2M4YTFjOTlhNmZjOWI4NzllMTJkNiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IktjN1FQQ0lwVGZrVlNSWjBWQm5Ga2c9PSIsInZhbHVlIjoiQnZ6SDUxV3Rkd05rOWFxUDI2K0JLMm8yY3lUWmt1dUxzMmJUcE40UTRpVk96a1Z0T01OUXJsSmNsem53VDRSUjFna01kdmJWUTIwVXp2NzE0MXlsMWsvTjg3SmQzd0xFQlBIc29XckFNSXM3UFZ5cHZ4NlZqd3ZrVS9IZGhFUURtaTNqZ05nZytHcmhoLzR0QWRBSGowalBEd25Zd2VhYk5ZSjBNdkw4bTZYQXdCVTBDZWUxYndoQlNNUFFuSU4wR0I3c3ZsNFF5THBrWG16T04xemVPbVJMSFA3bk9hd1RQRnN5SXlwS1diM3RlTUtXUkFMaWhZUDdXeVgrNzlQVzZDYjhrc211VU5qUHdvelBnMEVremNrc3BtZGgrTzRlRUhIZ3Y1MjkzeTMwT3J2NzRacUgvS0Njbm1xRU4vdWp4VnE2UU9DVFovWlJQSnJXME80MWlvMnhyRmRRTzVnaGxyN2NKaGFFV042Z2ZxejhzUXNCb3dnNFJOcTdWbW9pUjV0OGFRcmYyeGw4VGNOSHhmYld4MDNsSzVoYWRuQVYyZk1mWW9qTC9Ma3hyTUhod2MxSDErOXBvZzJTd3Q3TDVkZk1WNVdZY0tCeFNnUlVGaE1LbWxBS2U3OU5KeXpQN20vL2NtVGRrNTVtaTV4VnRtOVJvWDlUSmtOb1dwWnZBNkEwSTBHd1ZLVzA0NWx3YkdFWmkwaEpGeHRWMjZ1d0dzNDRXMHBhdlFBZ2Nrd0xaSXczNHc4dHRHNENXZnNyMS9DajdFWmg0dDBxdnp2Vzk4U2JQVUNna3lFcGM1aGR1YS91QkZ1MEFUZnRhcy9jNUpmUWcrOFJmUWc5dlE1bjY5NlNQdlcyQ3hIYVl2YjdVQkw3d2FCZUVwYW43aXNSNndheTJlTHRwdy80YmkwOHFuSlA2Y1poa2pGZ0ROaTBZVURzZy93bHErWHZ4TTcrVWpLWG5nPT0iLCJtYWMiOiI3MDAxZWM4NWU3OWU3NTg5YTFiZDQyYTllZDk2MzllM2JmNDI1MzI0YmRjNDY0YjczMzNmNDQ2OTI4YTFmYzNiIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
4 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFGNTlSTklybDhXZm9DTzBCcXh6a3c9PSIsInZhbHVlIjoiVk5tcURWOVBlc1lScUgvTnR6RkpSSVRydnBBMitaQ21XSkp1MXYvcGhkdVptNXJ4bmVPdGIvMHp3Uko2cjNhVHRFOHlzbFFHMkYzUWRCOGE0N2RWeldhZFRCdTVvWmcvdkJ0c2tIOHljcVNpUVBoZkZ0WnR6dmlnS29xRkNUTXBWWk1xaFFJdm16NEV2WlNzSGlxSk50ZWR3d3ZqRWJoY3pnLzFONE84ZkNFcUlNZGNtOVordGFVdzBIdE5DYXE1L3ZPS0pob2d5clFzK1A5dUl4SlFraTB4c3FNSnh4Z2k4Yk43UGhQbHRoeUkycFpoR09XdzF0T0xPVFhsUmk5YWk5N2tiMHAybllOZTJTVVl2T2hhbG1SNWhRMWdocWl2OVlvTC9wR2VsL1J5UVMzZXNoVjVxVnJya3VObFlQaytjcTYyS0FSUUVpUjlHWkVROVRNZ1JNVWQwQlo1VWRONHpOWWwzb1R6bStmTUFLb2EzaHlBYytLMHJrditzL2NDdXB4NjRTdmRHb1ZLRkdibkpsb2lpcnZXVkVLb0NaVnd6bHdINEs5VW4vL29rZERMSnpJQmU2WWN3Smg0SjJacm1hMFRUWkxGajc1cEt3K2xRdllOYUFWT1Y0eWFxYjBXOXJScHpiWkJHTEU9IiwibWFjIjoiNGQ4YmQyZTUyNWMzNDQxNWE1OTUyZjVlMDAxMzEwYjgwNzcwYzIyNDRkMzMwOTY4YjY4MmVmZjZlZjg2YzJkZiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlZTZHlVS0N2cEVhV1QxVUpWYXBRQ1E9PSIsInZhbHVlIjoiVUY4d2Z1QkwzNnJsU3pwRHF5Z0tlUVVxTVJITGpqZmo0L1psMjJCeU1seEJzY3hnemVtTHRsd08wZnF0TnVyY3lBdzdKb3lybXRFRFhCVnNFWjBlajBDc0k1eERqREJpeGxOak1mdkVObUgyNE9PYmV5U2ZwYVlaTHBTemZNM1Z5R1ZjenJTQ2Uwem9MbEpHRzE0V0JuMjRhZkxjMmloSVJZYlJNejZXNWJ3cG45QThnZDh3OVJJUFpXbGE3aUw2c1ZxZlZUak9QbThTSFgzdVkxZ0lSSVFUOXpyL3JTWHo5ZjRoWnFiUVBSbkJFa3E1VHUzdzdyaWp0Um82ZVZFZ0NDMlJvTWk5WWVHL2c0U3Zid0FISTZVNFRPY2RIVXdwUUYxSlFhRE9Nb2tLS2xQaVNNd1dJRWo2NG85UXdTYWNMbXhGUUVyc2duTDF3a2E5dlNXVy9zZGxHczdpd09KbFpmdWk4TGorUHk1MzhTRnI5VytOZFNvMi9rblNIbWpaV2xidXlMMDIvdFdCNGoxbDdFRjhLZjMxR2lEQURCL1FRdHpBVTFqREJrZ1AzVkNrVVBEalBzTGRBSHRRei9ndDQ3bnlFNjMvdVIxMFBGQW5LQXY2QklqUWtZUnFIYm94YlE5VERxTzJYZ3M9IiwibWFjIjoiZTI4YWQ1NTBmODQ4NzJiOGVmMjVkMzY3YTZlMjE0NzE3YTdjOTI5ZWEyOTU0Y2FkNGUwNmMwOGRlMWE4NjFhMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InJkRTVyU0E0bTh5UkZnbVoya1hodEE9PSIsInZhbHVlIjoiNDhaR1NXamVvNk1qWStkMDh5cXBXeDZPQy9mQkQzMGt2Ny9GY3FDbEVFbjJvcytKTnNEek80bUxsYTBIMFVqSE1ET253bnhLdWtOYzhRb2w4clRpTU0rUkFUak82MkU0STNBNnlaeHljaEl5aklJdllNMTl5Z0NrcVN3b1orOEErblIxSjdydFZUaDNYdHJHZzVlTEhFd2xqN2RINmt5VGFqZlprcXhHZzZPdUl6TGJIMDVPSVZ4dklDR2RKbkd2Y0poakVSdWUwSk4vU2JMZnd6VmE5MjRORGx0OFM4SThMbnZyaGErQUxyUytRNGdqdmtQSHVNTGZuZmgxb2ZyUDY5eTRhcTIxQ0w2WERIRWNyYlZ1UUtUemRUYWxYMjg0a1VuRCthbkNUdkhwa1l2aGV4RlJ3L2k0RE1xekRicDEzTk9WMW9VS1czc2J4SnJCM3NLeUxvTGg4ZkRWZmczQWZxSHp6R2VBNTVUaXZ6UkFUc3B3RjBsTTdINi9acWRmUTZ2ODZNNG90SVZTNUQrMzBZNFYxTXJSaS9qUEV5YllmL0tZWWw3QkFTNEZGaVJXWVhHdGtyUDk0Wng3U21CUWxOTGxNbW9lNVBKQmRhbG00bldqTVR6Q1crRXhSZ2lmQjJHckttL005M2wrRXZucWRJcGtQeEpwd1IzeE9neEJRSXNoQVl6V1p4ZUoxK2Jwc0IvbHRVVUV4aEo1OWNnWThvTkFIeEFhQ0cvYUxQekpKWWViZFVCRnYxemc2bTliVDZJdXNPWE9pODRpWDJlaUE2cFFYR3hXd2ZTR3IxL01mR09YWjBiay9GaytxL1ZkNEl4UkI2R21UbGllNDhNayIsIm1hYyI6Ijg3NzE0YWExMjY1MGNkNmQyM2IyZTM2YjdhOTUzM2Y1M2FmYjg3YTM5NTNlZDM5ODJiN2M5NTIzODE5OTM0NmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13836
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6InMrdW5mZ0xkb3JFQ0w4MkFmMnN0TXc9PSIsInZhbHVlIjoiMHRmZHR0dWFnRktFUW85cFg3OTVaN2tpaXArdDYxek4rVk44cWd0bUVVdjhjRkVVVEg0TStwTkJNV240bDRwUDV0YW9JVFk5Z0I5TnEvYTQ4OHZvTmtuSElyc2g0RkRBV0pmTk93aFpWci8rQXBsbzkyaVBqU3lPSWN3Y1huVjQ4R2NMbDFRZmw3bHZNREhjdGtFeHkxMUU2SmVDdXBOeTZlb1pqZ3R5ZDVUWnJVNUZvSUNLUGxjTE1TMUREQlJwN1RPM2pabURNN2VBZ05Ua054TU1hVWNZNUIrUnJLNmRWN0MzMkQ3Q2V5UFo3alRZSDl6QlYzRVpwODcrTTNyV1MxWGVvOUt0WCtPdlMrWmNVNEYrSExQWGM5dlZNZTRXeUIvUjRSVlpRdkhwZVRYS2V1UDVFdGJpME5NRDFMMjVveGlzdzdwU21lWkJTVEQ0WWF3blVzdlo0SFV4OFFjRFlGMmgxYjNiS2dCRUJkUWpmSjEvNHRrRmxzZlRGeDhlWSszSDN2ZG9QL0g0L013NzZUVkUrZEpsRVljREtxUHhmay8rQ1JsTU5vbzBLWEZQbHMxalpIaHlOd0lQeUtRL3c4S1RocmllK1lhLzZXbk01ZDRqakZYVThnRnBZdnRzWlZ1WkRHVVhUSnhwVlRPeWlldjdJQko3NnBQanFoaHZYL3o2VGdKckZGc21pN2lOMStjcGZFMy9mNHl1NXRyTWhod1B3bkc4S29FbkJJcEYveERFSjZsYThZME9YQ3BkbDR4Sit5NkhYTENVUGhWN1ltdEZzUFdQV1B0b25Ham12UnQvL0ZmT2ordmV3UjVMdFIwaVlrQWZ3MXl5azBJRktxYWZ4b0NMckpkK29SV0JtcDJwdmhTWmc3K2VlaFNPRGMxQ0tUTkM4Wi83UDF0QitIZ01BVzlJMnYyTWYxWHYiLCJtYWMiOiI1NTc0ODcxYjJkNmY2NTFlNmE3OTRhNzY5OGQwYmRkNTIxYmMwZDJlNzNiYThhZmJmNjQ0ODcyNmFkNWQ2ZGI5IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkI5Qy9NVmVCT3RCQTE0V0k5YmVyaXc9PSIsInZhbHVlIjoiclp5WHN0OG1vVWF4Mmw5UzcxTTMxaGRyVzQ2eUVBWlNZbU55czgxb0x0SzNkQlhNb3hXcm0zbjhDeFlkekxOcFdueFB4d2czaXFNK3RiVHh5dTNMekFod3VzZ2xzeHJ5RXFzTzU1YWc2NlJXRkkyV1ltQ1FRc1Yvd2FzU3BEcFdUTDdEN2Y1bkpRS1lpZ1lVTXhQM29TL0oxMjVhNXkvVEQ0Nms2RFpneVhsNlE0UXpnL2RlKzhVNXRFK281UHd4OXBycGg3a1lOTlJKQmpZQ1E0RU9LOVd4TkhISVdSY1U2SlNsZzQzWm1xYnRnMUdaVlFmaHhSeW8xajJ1Q094M1VRandGUk91enFPdzE4aXd6TGJUb2wxTzZMSGxnRjVCWXVOS3VGQzNxdVRHakRIWmVCVjFkeXhkK0x1alRVWUtQQlR0RGJUdTFtejhxZ1VCY1N4NS9qTXhSaTNBUlhLejZzTm1pclpoeFJlTTh2cG9nZ0RWZmNpTWNhYmFNWm5tWnkwYkxVZXdaMGJkU2NFQzM0T0pidWNmZmRzNnpkMHN6b0Zha1dqWFdGbTNYajZtMG1OYjdxZXJVdmM0M3FtZSIsIm1hYyI6IjkwMTRiOTBkZjM4YjlmZDg3MGRlZjA1ZjAwZWIxNjc0MzEyMDliNGI0MGU0YTcwZjNjZWYwODNjMjFlMmNiN2IiLCJ0YWciOiIifQ==