Сельчанин получил три года за пьяную поножовщину

18:54 27.02.2020
0 1135
Читайте KP40.RU:

51-летний житель села Вертное Думиничского района в мае прошлого года выпивал у себя дома с приятелем.

Между мужчинами возникла ссора и хозяин, доказывая свою правоту, дважды пырнул гостя ножом в живот.

Травмы, полученные потерпевшим, квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый свою вину признал частично, суд назначил ему три года колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 27 февраля

Фото: Pixabay.com

eyJpdiI6InR4Q0loVUZ5Vkp1TUJqOGZMTm90U3c9PSIsInZhbHVlIjoiQWlFODh6TU05V01mOEVjQ2lPUEpUbTZsM09mK1g0YVBERTlHNFlqUC9yODc3aUpTRGZzaGhYblJmY1BXcllVajlsdStwQW5CZU85NFJIOG9QRnZGSUl3dXpZUWt1a0hsU29HeENEb3VEcU5BKzY5YUx5TGVlNHJtSEJWNFNCVUcvdFR0Y1Y4SFQyU2FkbHE2bldDcm1PcWhjWnRGdTFOa3E5NFNaeVZNN0dVM0luWGxNS1hTdFdaY1Zqc0NvbFA3aGM5bVFaSHJVd0pKZDhVTzhIN2xuTFFvWnJRdk5xUGQyQlY0UmdxSTR1eUhnc0MwZFZ1am9kTHBtSUJhNEhYMTdJTTVPWXpMUUdLK1hhYWFLKzAwK3NhVW9pR2lLYXVhSDFndEk2Y3BNVFdnUEwwYUFOditiNVZ1a0pyTHV5eVJNNUxReDRZSFlBUC8veGhXeEVVUHRBQTJFOXYwN0lHRzZTL0JUckV6MmxscTkrOVpiWEs3K3JUbGVVbEhMbFNmWG8wK2tYOVdTRHpKS0dhMENPeExodUYvZ0JhYnVpZ2EyczNvRzgvV0ZOM2c1TGRwaUcyWTFGbTYxWG1OUS9Fd1lJanVFa1RTS3RDdmlmS0hkbG9VM3podXQvZmZnUmRKUzJ6azNJbXh5ZFBFSHp0UE9haXJwaC8rRkdhS1hMZGF0d3RJaGZQNXd6MzgvUG1Dek5LNUZLc05tVitQSW91SmsxNm5YN3NNbzBnVlNKaFkrVTNXd2s4VkszY2JFR0FPaXRQV2Z2SFhhOU5KeEg5V1JzNFlQbDlCc3FUVWZHVExVVnRKWVRyNnh5NDFUb21OMlA4MDNxanNVUENETlprQnpxdTg3TlFDSmFGVmh5VStob3NrVU4wYldOcEJqMXcrMGxwZlFHcVJDUTUzWmUxcE1VZFJjeGdkT0x1S2l2dlQ3b1N0eVFKbFcvQjE1OGxtUnJHY3E0WmdhYnIxWkRFOUs2UXpzT1AvMHVTQ3RVUklJbzNwVHgwbm1zNDlFak04IiwibWFjIjoiOTQ3NDIwZjNkYzk2YTY0NjAxMDEwMTc4OTQ0OTFkYmMwNmU4ZTVkNTA0MDkyNjYxZGJlNzQxZmVkZDc1YTk1OCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik01YS9hTldXajhPZGxHZ3pJY2xvd2c9PSIsInZhbHVlIjoiclZ1Ui9MRW01MURSaXhFNU40TndhbGpsckNSQVNOQldZZWFxRGZETmJrb0pTeTR3WU90RUZhQm5ySlpQR2RrbjRsR2JjenlhbWlyNDlqazZWL01ZZ0ROOWk3ZU9PRXZUbm95L2lzcDhWN2VSNStWN08welNRdEIzcm1HOHV1YU1wdnZXQXpUazhMbU1hRkw4cENBZlQyYVI4MStUZ2ZPSFpKUEROcitSYXFsZ1RFa3I4dWxZSlpWSnVJYytkYlZyOTVBNytmUGhUQTIrMW1uS0tYMUtlOW1KYXVIRlRIb0RpY3AwUU81OGdhWVNiWlp3bThnTll5R1I4RjNYQ0RPajZ4OGdqaGVuL2g3Ym1NYUtHSWtDOUtDVC91bjllYmtWRGhGcDl3dVpiTnpmcHF5TEhKaFR2bXVLbXVVSS9ScDQxVWFpMjRUWjhaVEtYdWpXbGFTanhRZ3VlV3ZCZnRtRzVVbHlQRzlXeUhoZUNrUzlqU1RUMUp0UFhBemJXdTNtV2o4bDM5YTVTZHdCVEFEL3hUZGVqaTEvQ2czN1QrYXJlZWhpaHdxQmxvb0VsQUU5SUY2enhuMDYvZGxDZmJ1ejNFSWtuOVR4UjRWcmtQSEFjYStPRThNOFc1S1VDbFNPVG9VaGJIQzkxNUhXSWpxeXFFVDRzN015WEpwb3l1Nll5Z3Bib2QxcS9RS3ViVE52b0dPaE5pTkZoRS9TK1kvTW5qZytkNUpSL1RqdGtyNmwxZldpYXFlcXdWLzhOY21nVEJDWVk3UW5RMEJSKzM5WjVMbk12YUhHbmFXZE0rU3JSN3E4Rm9XNktFU0FPS3Q4c0pKUVRVYzhUcnhqb3lVUk9ONFpPc1hKY3VVTXI2Y20vY1NFc0JrTmdURlFTak5CTFd1dmcwWER2b3dQRlJrTEtpVlJLb2U0NVY4L1N0eUhwYVk3b08wRmJNOGsvWDhwVUlsKzdnPT0iLCJtYWMiOiI2MzgxOTIxNTcwNTBkMjc4NmE2N2MzMGY4NGY3NjgzZjY2M2EzNGQ1N2EwMWEwNmVjMjU4NDNlYjA2Yzc3MDgyIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjhZN0xGTWx4d1NFOHpXTW9lMmNLRHc9PSIsInZhbHVlIjoiQW12QWUwdzFLNjJIMVlBV2c1anUzV2k4Qm1CQkY3SlphblJCTlJ2SWFSZ3R2eXB1RGFYbDErcGxPN0VDc2Jkc2J5a2huMGdPVXlPcFNJbS9KNWxzMmVIVzUzYlFNbXdvVFJta3NRYkptbWUzS1lHWElIcHdDZksyYWVxcno0b2dHM0tIT3oxRWJzbEFJUk14M3lqcmx2YUJuUjkyVmVoakNDZ2NMR0IyRmx0MEUxcENsZFhObWJrVlVMeDFFclI2RUJ0eEo0UjVuUXp6RDd6N2VqdEM5WkJmRTRhZ0NodFp0TGdqV1ZYRUJRV1Q4eGdoc0tOL0hiMkcxZk1HaWRoek5SZ0l1ZDFheFR0SkZjcURmLzJYWDVxSDhJb2d4S29BVjdhWnRFYk50VXhUWEpSUHBMdDN5d0tRVXNtOUErTkhHZ3pVMi96Nld3Tk53aUlLbk8yQXNRREgvV3BDZ3ZXUXRBOC9yZ0huWWl2bGVMR0RFbjIzeXYxQm4rbk1aalN0Tzh4Q1ovT2VQaDZsUlRFK3FzMTZGVzlXQllPeEpSMTNEQ1Y4elV2Z1A1UXBvbGZ0R0dTM0NvRjhoamdSdjJUT3NPaTZVa2U1RXRwZGVtSXpSajlUUGlYV2ttQWNHdHNrQ2Z0ZXF2ZE9PZXc9IiwibWFjIjoiZGIwZGFjZDhhNjY5MDFhYTQ0NzBjM2ExOGYyZTBjMzU1ZjZiNzY5MGM4ODU0M2QzODY5NjI3MDI1OTU5NmNlZSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkFRN014ZHJrL00xdGdtSy8ycTJlWGc9PSIsInZhbHVlIjoiTEo5K25ueTJmUkFaNHMxVnlScHYvdVJEMUdZeGxyMDRKSWtYL1JmNlBrMHhNemZyL3RLRWdUZVZ2b2gvamh1dDNQdXdPVEdmdys0MWpIVkIwSVl5aHNUNmhJcGloWnk3SUVhSHBxYUpSZ3ZOU2p1UUVUYk8reVo5a0VBOHIzM3dPcHEreHhhZ0l6YStrUEw1dWEzMHc2R05abG9JazFhNFYrSlRZbEFkMG5Xc21XZmNYdnQ2bW5MelpGRWw4b0VubnFRa0J0MVdZa2pVSGo0VHZYN1BBMVV6TzVac2YwaTkveTJXWmhoLzVuSElSUG04bEUxRjJpZGhCV24yN016aFoyd1VobzR4M2xMZzJjdmsyUng4eFM4UW1ISkRnaERvbVZVNEE2NG01U3hjQzY4OUg1RmpTbkpRSW85WWxvdGc2S25UMXFjbnpuVmVDb2lkdEdVZjVvRTVLVjZKdlcvQXhwNkxEMGgxanJNZDA0VzI5U2tnWFZ6VGFRSFhkWWh5YTNQUmU0K1BQckh3MWs4VDFVM2o3SDJkNXcwSEJGS0xKTTkvdExGYU9uUXUrTnk4ZGVPNGJ0WXdEY0s2T00zbmFndGxsWnNWeE5LaE9SRXAyM0FMUUN4UFZXQnFudGEvbkszdjM2REcvcjg9IiwibWFjIjoiZDNjMDFjMTkxNDkxNmY1NjU3Y2IwZDBjYzQyYWMwZTQ1Nzk2YjMwMzI3NmYwNTI1YTM0ODFiMGFkYjcxMjdlZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ijl0WU5pRUZ4TEpCazFqOC9vMTN2TXc9PSIsInZhbHVlIjoiUGxXNE4waTNhNUxNSjM4U0JHeTczcUNiY3plbm1MUStKNUFGZlU1N21vU3hROFUxUVVBUHVhSjRRM2phdlRRZ3ZQd3hETVdaZHdqdFE3VEYxbGw2ZEE3SUZkeVE0QXNMdmwzdHZUOWtpTnJCK3JQRzIvcjZ4OWswNy8zclR1M0NIQU9JaXNKR1ovWHU1M3NhRHV3N2JJSS9IL3B0a05XTDFnSHdFRll5dUEvNHNpZUQxd2o3MUY4ejM0SjFQOERsWHp2L0ZnZjc5RDloNkc2UE5uaXpIblR2MmpkWlNwNlNTbmx6T21YRDhtOEhzZnlKUnZWYjMxQzA5TXROL1ZBYmM3eW1XSytMMSs2Qnp1N0hSa1MxckZXb1phZ3crS1dvSTlWYTdXc2pVNHplSTBzVHpmL1hVZUhyNmx2NnY1Vm11RnBmb0ZHWjN5cGc2aFhtL3hMUzhzbG1RT1EyaTQ2UFhaK0UwUnFzWEFJc2NuTWNLSTBsVWRJU3ZTempkaEJYc0ljNmc3MTJKUThxUjlhMTd3Mjk5NDRsd2JYSlpXaFFsSXlqeFNUem9ZalpqT2txU0hJZHR0QVhXRTU5cVhleG1lbjFVMU4xQlRPR2l5VVBvWFUzU0xnQWFibTl0dzFQQWtYOVl4VXUvanI2MmRGNVVkdFZvcDJya2pCRkQ3TUZFOVUzMklVcEZOYVNmMnQwS0NoKy9xWmpCNm5lSVdYNExEQ1FXSGlEU29xMGczWUt3RGhtT2dReUo2V2EveXU1ayttcDJEN2NIRXB2MHFabEdES2pBNlVSWDN1NHhWa0I1NHZzZVU2c1hseFVqVTNrTDRvd1FzMHFVTFNDc0xzViIsIm1hYyI6Ijg4N2Y1NDAzY2MzMjQzYTY0NDdhMzFiNjg1ZTExMmVkODM4N2Y4N2ZlMjhmNzMxNWU3MDQ4MDY4ZmZmODc4ZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IjQyRWlNV01hV085aXVoTTJpRG1RQXc9PSIsInZhbHVlIjoiYnU4YjVFRy96bFJUMXNaYWtzNzA5RG5KQVg4emgwV0poK0Zhd0loL1F4c25DcU5pbXJnZmZhWWYzeTJUdGRUSjJvWDZIaExvY2lQTTJHUGdOVUs2bUJuTVlhbjhHM0lDK2F0cXN6RlFLQVE3RTBtMkdOZjZRWHdkS1Rzbm5IRUgxTzM4eDl3ZUg2YlI1b3R1bTBsR01MZjJBUzZnMDhvdGNselVlVHZPci9KbTZEQXI5bDl1ZDJLV04yamhHTGg1WEp2b2JUNElwVjhEUFhObVUvRnQweXZwMkhZc3JvYmJ1ZnVpUUw0dHkzYTRQa09jRk04N0gxclV0WG8wbEw5aFRETituZ25wY05uL2pyRHBDdVpReGZFcC9wKy9OOHVhZEh1c01TcVUvdHBWWWNNcC8xQVZpK0w0NnoxbVZweENCRnNrNVFUT1ZKYytrL25KQWRTWHh4Y1hlYlZqZGlrUlE4RWxTK3EvaFFNMEN5WmRPRWdSRkxSTmEzdUNSZmJ3SHkxYzhicVUvREJyc0JXcGZ4M2FINHpqYTVKV0FzSEsycno2WFcwVm8vWjJTUWVGeitDTHdhdDRxL0NNSnp0QzgvaC9JWmNkZHZVcnRpTVVaSnNCTFhMRkNDZk9LN2E3cFZBazJteFVRZUtqMnZ5c2QvanpBUTYwaGdJcktnSWpNemFZOFpYdG96Y1g3WU5oOTBBWHhIMlVwNlVFdHoyeTZIeENjM25mbkdSRS8vVngwb2VyNVVWN3k5YWhEYld3c3dqajhtVXpyWm9YSVN4czV2M1hMeGJmajhxWVVQQzNENCtxK015RGtQdDg1STJyNlVIaVJ0NnpBWU9rRXdsTmxhVS9NbjFRMDhieGQ3UkQycGgvUFBERk4xMkdIOXVORzhJM2g2ck1EV2lFakFFSUcxNWoyY0xNSTlDMEVSYjkiLCJtYWMiOiJiYmQ1YzE3YTg0OWZhMGFmMTE5NTc0YWExZjg3M2U4YmRiYjVmNTJhMTI5OTUyMjgyN2RhM2UyMjIzODE4NzQ2IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImpkYWxBbXplSFNsMndCSXNDTTF6eVE9PSIsInZhbHVlIjoicVA5NCtZeFlkUW1nUGU1ZlFEU2pOMkZPMXJzOFZidTgxNURVMnJkc3FhTTlscjJXUDJXVmh5R01HejlXMWJtcEI1SFhTZmFQbWlXaXZLdmQralFucFRRVnFyRjNrdHNXVytNeENwYWt5YVE2eERqSC9uUmNkT2xtZFJSZnBDamJNdjVPVGNNK0xRWnd5R0xidklLK3pkSE1TWi9OVXl0dkczUm1IVWx3MGV1cXpLbVZ5MVFCclo5Mmw0KzBYL2pDVG5PWWFvUG9ZRGZCQnhGNGtmaXpwQXQ0b0UrYmpWWTgxeEZxTDl4cUxDU3RlVEZ0a0t5cGRNM0lJazI5UUs4QlB2Q1BLcDQxdmNhK1JGcDNNZ2Jqb2ViWTFqSFJUWUtJcm5yQ1VTVVdDQ1U0ekhJa0tLaWxvUkxWYzlQRVNTeWRhWXlYVE1neWRUWU40bXVuSTd3SWdkQU8wNmVYamRHRFJDVE1DaWRLMU5qVVozK0ZRS0NBSjBsYzlOWEM1dVhaTkM5azVmaUJqYzFsb2xhYlpYM05ZZ0RqakNHY0d4bk9mL2NRd0haU1BwTGJ5cy9IV3BjeDRjbWRDSDRtU3FHWSIsIm1hYyI6ImM4NWRjYWMyZmYyYzVlM2EzZTY1YTk4ZWJhOGNjZDA5ODYxNDBhZjY5NmZjOWFmMDg4Y2Q1YzhmMDBjN2IxYmQiLCJ0YWciOiIifQ==