Лису с бешенством нашли в Ферзиковском районе

18:33 27.02.2020
0 1392
Читайте KP40.RU:

В селе Дупли Ферзиковского района обнаружили лису, с признаками заболевания бешенством.

Лабораторное исследование подтвердило диагноз, сообщила пресс-служба комитета ветеринарии в четверг, 27 февраля.

Населению района рекомендовано вакцинировать своих домашних питомцев и не допускать их контактов с дикими животными.

В то же время, в Калуге, Бабынинском и Боровском районах карантин по бешенству отменили.

Фото: Pixabay.com.

eyJpdiI6Im0reDZ6UGhwL05jZ0R5OEtNZjZUblE9PSIsInZhbHVlIjoiNDNyRUtWdEJzYjMzWkxhTHh3MXY0ZkUybW1qYXYrV1g3NUhSNnlUZllJSVhtUEYrckxhVHNuS0c4dHhZdEQ2NEJWUWYyZjM1ZDJValhTOCtDcmtpUzRBWWI5VUk0clRRQjVDZjhrUXk3MVZWQVdCLzBuMmJmbkdrMm4wdDhCeTc1WkhhMXN0akdUTk5hM28zTjRldjRnV2laZTF3M1RmTFF4em45Tmo0VVl6TWdvNmRNQnZXM3JEcUIzTHVpOW1aT090RHlybFg3b3l2cUxuaW4vdnBXbFJCeThSMU81dWV0MnlSOVlBbW9NWEpoVkUwSnRoTDFJTHFaVXpjVk5XSU5jNGMraXVUOFNoekRrVUExV2NPblMxSUpReTNmR3VBcUhRQzFJT2RtWi9DZnJxVGtvUkRVNklPN1Y0RUJoblBIVDJBWFlnS0J3K0wrd2xkbzBQYWMzSm9Hc1dJTzBaOHBmR0dsSkNhSFFISDA1S0RWRENhejZETER6ZzRkR0JHYlFaUWNYVDJZOTBtajRVb2lSVmViNGx0c0xaSEJPWUhQOHBBNm1VWHJnR0NCSDFkSnY0MUd6c3NHbWRCemptZ0doVHplcHhyWkxud3IwWmRPYUp3eHZ6ZHdKTFdmTmk5eVcyNGlmSHhHZHhwWnIyTTNEd1E4bG5KbW1EZURtNjNJWkpHc3VjOEVCdXkzOXR0aGpQbzl2SE5NdDFZZ0YrMExhR0JDR2hpTVhPTW5VMFEyQXBiaXVjV3VoSHVhTWhLdUo3ckpSaHh0V0ZRb2Q2cEJKTmoyVzN6dHdEKzVzMjlsb2hPQzZTcFZySU93aUVDRmFQOEJpSEFWT0dyVDE2ZnlkRTdnWmxGOVJZWDFLR2hTN25pakd0K1NVejZZUnhldU5JR25iM1RaalBUQzhsb3pFSTZvQWhLWnd1RzExS2x2bXF1NS9VVXpuWjNnREo3ZWU3bU1IMHptQ2xPa29zVVN0azYrSWhjL0YzZlBodHdLNzE1eHlsc1V1akpwT3pDIiwibWFjIjoiMjFjZDkyZmQ3NjhjYjM3NTY5MWJmZGZiNjI0NTNiYzg2YTM3MGIzOTJkYmE1MGJmYmI4YTcyZTNjMDgwYjQwNyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkhManJOb0trV3hYN3JySzdobTBLdnc9PSIsInZhbHVlIjoiSFpmdnUzeGh3MU85N2QyZFFQem5wRmhnaXVodHl4ZUNMcnRDRnZGSWVLRkl2dkhzSjZzTzgvNXBDWEJWYUFDOHJER2FYR2p5Y2w5NUlPa1JROGpYNFl4ek9QT1dXWHdNcXZMNDhEaC9Rb0d3SkVzcmdpV3BVQm9FbFh6Vk1tUEZKMTcyU21RemV4K3I2VWJpbXJjR0d3R3hwTVNxYUcxbEJjL1ZWNFpPLzBuMm93aUttU09mcjlvZ3hkUnVGWmRnVUg2YkxZMzNzZm96bW53RklTM1hIMU0rVlFYNzZMSXpOdnd0b2JGa1RYTkZpaUo2Mlo3UXBuT1ZraDVJNjhYcTgwRkdqQUJ2dUJFWktaNkRLUnFtTTcva3c2T1NoZWVDSC9xcFdsaTZsaDEwZkVMUm1Jb0Y0MzJ1eExFam9pa0ZqaUpXRk96bk9JZE5PclEzWWM3ZjFsR0R3OUpRRjFEVkdZa1FpSTB6ZzNFVElzWVJjZHRuS2hLQ3krYkxYRktSWTZmbitvKzRib0V5dk5TRzBLeWZ5TnMzUWRTMDkvWVhqSWlUbW1TblpTWmJESFRjOXhVLy94aFJHbS9Ed1lnTWNuVXRBTHZhaTZybXhKbEtKVDBxa0ZrU3JOY1U3d1NTK1VRUjEvQ0QvUm52MmdWWURlS25JcmZPWWVJTTl2YVR3bUVhWHRVR3RGVHU1bDFUaUNHZDJ4ZlJ4SFIyYlhsY2Q2MVhOTWpCc1FuVk9NWTIvWGpneTlGUU9zWG1rNVNpUU8rbU1oMSthdVBJTVBtcmc4TnhMR1NCWjJMd2dKbjdrczNzcUZsMVJUcXdheFVsRXdvWGpHNGNjMk5GS3FmUDluTDRrTHlER25RelczclJKNjhjVjJKYi90K29oR1h5ZzBhbHNMUTdNbFoxSHFXSGh6VUpLc1hYWTc3TjltSFk5TExESXVLM1BTb1dEMThvcEdkWnlRPT0iLCJtYWMiOiI1ODU1MDE2NWZjZmE2NTdjMTIzZmJiYTVmNzUwOTVmNzI5YzFkYWJlZGQ5MTgwMjRjZmViNjZjNDllOWMwZWZiIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklhVkxJMk1ycEVFQmU0dy9rRlJ5RGc9PSIsInZhbHVlIjoiR2VlK2RiOVlpcERxU1hXM0JuNVlDaE1rTzlWNlBwUUVBc3gwYThnVWpTdy9IMG5CLzZEZDRRRjlEVU5OckF1Y3duVTRqRWhZYnlnUk5LQS93WmNNSXU3QmZQd1dKUUladG9tY2dRSnRGZFpsMmZVdmVpMmxudlM0bU5MdHNUeS9JdTJEcGNqRXI2RFpjeGhnU09aS0NlT25vaGdaei9VZjhUeXN2NEtBWndZZTdrWTJTcTlLMjV6WWZFMFUzVXljc2RNN201eW9QM0RqZmZyWUo5TXhHcWhpQVIxMnFsZWY2YktrZFhGcXJldEVHaUQvSkZnMFRGSXR3eFliN09XeG9tVHE0WTIycTNoa0MwcG8yOEsrNWkzdGRFRWVzUlg2UUI5VGthTk15SFh4bkJQRHoxL09vWWNoYjVJT1MzMmpiNndabEZVNlg3VkljaFlud1djaWl2ajRSUmMySGJObzhlVWwvcENlUno0d3lhUHZQcGUxWGhvRUJ5eG9LOTcvWndVK0t6K1EvdTl3bllaSk0veGNsVElGcUJBa0xJMTg5VE8yekFIbmtBeVNZSzd0cElCaWttMFVQNThCSHU3Zmo0TzJqUXZxT3NvOGduMElUMEs5eVpNdnF5Qmp6RHFhbURBR0FaZ0h6NGc9IiwibWFjIjoiNGVjOTNlZmUzNjVhZDYyY2RjMzY0MWYzYjJmODgwYjY3ZjI3OTI5Yjk1NDIwZTU1MmJmNWI3Y2I5YzA0NDJiNiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlhCQm95MHZUcVhOYi8zODlyaUpCVXc9PSIsInZhbHVlIjoidmU4T0trdlRoZFFPc2RpaUVVRXl0Y2J1RlhTUzI1ZmEzOW5aYWtaMzRaYUpHeUg1TWxXSjNNcHFIa2pEcVM1L0d0L0lqUmI1ZHpETWZ3c0xKMitlVWQ5MDVFc3o0alRFeGl5M3ZDTnBGcHplYUcwSHA2Q2o3Y0g2OUV1ODAzRjlaY3BrZUR4U3cyVnNBL1cwSUJ3bGlBS2NTVjhXZWd5REtKVHFoMGpNeFJ3WUpjMEd1aHR2ekVxUUN4MzFJdm9PbTFiWkpKREo4Z3hlaS84bTRsTE9maWRycUFzZCtWS3lwMFcrM1R4cnFteE0wMFRXQk1OTktZWURKc2dUOXpFbDBMaHFGZk1LMklPZmxiR0lLb1Q4eU1qeGpteXgzTTBtYXcwRTkvUHBHckVSTmhDSEE3M3ZwcGVISEw1SDVyR3NHNGVRZnZIWDBpOGZYK1R3dW9uOWhUZTFmeWxRQTN1YTRla1VBNWt1R1dOVmhlKzBDKzFDTmFRTXRtaTU3VVUySmRwcjBzTVU5OWNyaThrbURJR0drdVVGMUlqV0tJWm5oRlNyY0RTZDY5dlRnWU1PckZnR2NWNGFQSFdTaVpqSk1QSWVOYTBUbjdMbDhWRU91elVqSzdJMittM0s1R3hKOGdjazlUOWIvZ2M9IiwibWFjIjoiY2NmNWM3MjJjYjQwYThkY2VlYzBlNjQ2NjAzNjk0MjlkNDRjMTI1ZDNlZjkxNDQ5OTI4M2FhYTIzNTBmOGQwNCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImkvWXRtanBKZzlzTW12aHVPN3FxM3c9PSIsInZhbHVlIjoiQmZhOVZSQW1iNmVmSkdBeDkzd0MxeCszV1d5MUxZZW85WEpkakVZZ0tSTUFyZmt2VWJKR2hucllRVkxNNGdqOFlhc00xZ0tEYTBxTnIrSVB0THVlVjJEZ1p2dlF2dFJNbTdsQmZOSVZhR25BT0tvSFgvWnc5R2RRTG1BTTFrRkJWcnU4VHZkbzVYdVo2TFVMNnRKZ2NjUzVmY0tOSWVJL1dJWWJaMVJrVnJkL3FORWhmOXc1cStHR1lGRG00VUw4QjJvV1J0WGZURFQ4R3hHcW9PM1FIZjZTM05ySjA0ZEw3Mit5WUlIRlBKcGR5ZUJ6REw4RURYd3J1TTdVWTBkYnpYeGJtc3pTNCtvaG5HMzhWekt0Tk1zc0dISTBDNUdrMHN0bXhkUkR0Yzd5U2hQYUMvV3NSbHFMTWd3V1FnN054Z2o2TXRYSHhBaWdBcEtXcDJvdmRQK3c2WGw5V0FESGIrRUxMSGV6emtMdEk1YnZuRVhCK0x5Z3RXSVVJWXBVTkxmN0RoZXk2QWQwV2JRWWNaczBBVjRtUVpJY0pvSVRDbHBGcEsvT1RFc0p6RmtsL3MyeUlqR3JTa0tLWWFhL0VpdThzNTZ3bWxUMDJYSkJ1MUg4dDFJMU5iOEo4UFhoMHB3NW5hRVV2VHlWQTFxR3RLbVcxTXFGa3BBdjZtVnNITzBQSEtPU2taNzNkOExobVFJRE11bllEaGtYdDAzb1JDUkk2Zm5lRUh6MXV2bTVZbEVoS091N1UrMDR0VnV3emxveitKcys3TlQ1RmY0Y0hOemhVNHpGd0RBRFU3ODVJWDhubDlObzJGNld2MWZ1K2F1NVZ0dFY1cXdVbG91cyIsIm1hYyI6IjdlYmE4OWQ2MzhkMTNlZjQ0MDk5M2Y2MDVlNWE3M2UwNzY5MjQxZTAxNTk4NWI3YWJkMzdmODFiMTI0MDU4YjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IlBJcW5TbWpiUzBNYWVRVnoxWG9pNlE9PSIsInZhbHVlIjoiMld4Zm00NVRXSVVnR2xpK2dUVXMyaWpZVXlYY0NKSmNQWGJmWS9vVzJhT2VtMnNySVhsb2tLWmM3bUkrNnVsNjQyQTBKZWhkUk1GYzJzcTdEU0pVTWZHdGhNdXVhZ3hBVlRwRnpRSkR0MkFaSCt4YVYxTmxvNnc5NHJGaUVjRDg3M1hZRUpnL2RIUnQvdVA5TGNNQ0hFZU1RUUlGUzJXcDVMeVRxMWR6LzA4STljdUU5WWU4TDZwTCt2M3ZuL2NrS0lqVlgzdkIzblpnaURJdWY3ZG1SRk9PdjRETUJSZHkyaUpHNDFxV2tFeW1HUHRQNEJ5K2dTeks2eUY5amg1Sm93QWk1UVRuTkpwbmV3SU9QN0hNMnZBTlJLckd5YndvMFZLYkkwbEdKS2p3QkJFSWN1VDZJVnhQS3VwUmhKUHliOE1EN3dlWC9NcFhoSEtwZjBocGErWG9jakJjNHZwc0RnZHZNWk1hVDUrZlB3bGJUbmlxWWt3V3dCcHRCdW1CMDAyVHI4Ry82TEpnaHVJeW84azUyM0tXNmJLSjZGb3V3Mytqa3UwVlU5SElGVEVmUnNJeFBBcVFnS2VXYUJkbkVLNFZRdjRkZU5OYnJRTHZOZmdsRkU3UVAwQlJXY1BWbzJQRjJrV1B2bHc1OS9kNHdJV0dIT3Q5ZGIxVVVlZTUyYWFYb1VDYVovMnQrbm4vQnRZSTUwZEtOSnhQYmlhR0kzZkc3SnZ5YUJiejE2MC9xR0EzMDFlb09IcFlMN2ZzZkFUdGw5WG53MzZoMFdOTUliT2VVWGgrMW9kYjhqY201UytyeE9VQWEwVFJoRXdLbWFtU1U4OStjZ0pHWFVlMGF2NUU3blBBc0IydWViZnN6VGpZem5nZVdmd2V1bTNZNG5qS0Q0WmVpR2pwcVMzakVCdU1KK1I3V3VPOWNuRHciLCJtYWMiOiI0M2Y5NWNhMDg1YmJjNmVhZjA4NmU3NDRmMGUyY2JjMDRkOTY4ZjBjNWQ1OTZlYWNkMWM3NzE2YjRhZWM2NWE1IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ijk1b2d0dnBVSTdQbzRvd3lGMDg2cnc9PSIsInZhbHVlIjoiNTZWM3BJc3ovN0hxdlpPdGR2cFpWMVNQVXl3NWpTRHBIaS9abFVMVkJsbm1wRGkvbU1nWjJjbUpDd0V4a01DczEzU2NFKy9GcVRSaHRTMTBGcFJLREJLTFJKNXJ5S0tZZjZ3YVRKZElVMzY1SzNXeCtOZFI4MjFmQTZEM21kZ0lha2YvTlFtcWdxZ1FRUG1nb05Vc0t4cEFMSGVyNDlvOUNSaUVhNE05TEVvOUgrTnNTR3loQ3lNdGc0V2t3cDZVY2pGSDROVVFVQ2FURFdNOVJHWUU5VW40RG1objFnZGxLVVlqR1Z4MUMyOURUeHc0UCtrT2pMS29zWi9NVEcxOGZWbFRpR1RJY1c4WWZvcVRpYXBGY2NlV21GQUtlYkpCeUFYSXdkdU1rbEh5WnAramp3UHdHYUkzWVk5MlArMTFDL1pRWXR3UnVEL1FYb2Y1VmRtRDUreWZsU0JZVExFYndFcWthTk9CbnhTR0VCaVdGQkQxa1hTQ2RpaVZEdjNoNXJ2b1VVYjMzVDUvZFFCMWhiSTV0aFRkemZ6Rkdwb2xvME5HNGZJTjd6Y29CN0NMSmUrYXBhNkl1ZS9NNFFNUyIsIm1hYyI6Ijk5OTMwOTM2YTY4ZTY3NjgwNTVhMTdlY2MyZTMzN2JjZGFhNjc1ZTkyOTIxZjJmMzI1NTVkNDE5ZDYyOTE3ODYiLCJ0YWciOiIifQ==