Опасную куриную кожу уничтожили

18:07 26.02.2020
3 1651
Читайте KP40.RU:

Сотрудники регионального Россельхознадзора провели внеплановую проверку в отношении компании, которая производит полуфабрикаты в Калуге. И обнаружили грубое нарушение: в охлаждающей камере хранилась куриная кожа для приготовления полуфабрикатов весом больше 12 килограммов без маркировки, сведениях об изготовителе и сроках хранения.

Опасная и некачественная продукция изъята из оборота и уничтожена, а руководителю компании грозит штраф -  от 100 до 300 тысяч рублей.

Фото: Россельхознадзор по Калужской области.

eyJpdiI6InVhaHlPeWl4UlVHWE9lZVEvT3Rxb3c9PSIsInZhbHVlIjoiRTNhZ1hhaUxMTjlTU291OFBrb2ViTUdCSE9SUWFMV0UrN0MxR3I1YXRaME0ybXBaTWFmRGJWNE9KU0xneGkwMEJXeEQ0bUhqZ05pSFk1TTQ1WDhnSmpBN040TE9vV3YvdlIyTFRwWmhwSzVyQVJuMytIL0lXY1VjNG9jUjVDNjJWejZBbEFodm9SMUZrMUxKV3c5b1RRdG5POVN3MUQrd3pNL0dlMUxMbzlleXZyb2RBcm53S0czNENWRUdOOEJJODh3Skg5K0M0S2xTUkFIUmRwbXUydkpWNWFsTXZXbEZkWVhRdGpnaGg1ek9iU3pZWnQ4RloxUFNpS0JqVmRPTWx1L3llS1JucGROSlFEQTVIWVVpbjUxVUtuem5hcGRYa0hrZkRKMjdtSnZwQjRSdUgvVXNJVFdsR2lvMDY4OTVZZ1NWTTlvWjdqdGxkWjZoTUM4dm5Hdk96RzlpbmJVZDB0cTNYUUtRVDRnMU9DL20zQ1h6V0VTZW1qVnU0WnQ5OVNyNzR4VHdWY29xbzYrN3RwZ2pxaG02aitpeHcrb1NhUUpGM2dwZDdLTXNhVDhreFFPU1hvcU5jSlBNT01oT3ExS3ZHeWoxNktmRFNKVHBBS3h2TGhZRmFPbHpnQ1BMbTQ4Mk1nU2FCRm16RGZwMUtRVEFuZkZnQTAweTNOYzQ3MnF0QjFqa2tEUkZLSWZhNG1WUk9tdkxySktuY3FoMkdGNlJEOUpGVFhJa1pTMUh2YkhpcnBodlBNOGtrdU1vMHk4d3VyMnBRa2t3amdWd2tqcldlUnoxRlhrY2VGOUhzTmlqM2RvdUxzbTd2dXJxOVdnek1ZUWZraWdPZkZGaWNVMzRNMzNVdlBRclN3NVlmcmU1SHZsakJOVjgrZGx2eWI3UkpRZVNmZUlrRTJMd0s2RkQyalRxT3NrU29YZ1FYT0ZySnlDdndidEJGREErWHcrZ0g5aXY5RUJ5NytGR29EQjdnRGhjendub1RGNU03MmxPOWlldlkyWnM2YWgvIiwibWFjIjoiMTI0ZDdlODFkNGNlNjU4NjI4YTQ3ZjU4OTc3YzVmNzYyYWQxYzk1M2UxNTQwODQ2NDRkMWRjZGZhMGI2OTRlZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjduN1VVRis3a0dOS3ZzNVFhcHJ6b3c9PSIsInZhbHVlIjoibXBpQjg0VTRZZHBVREJLTXhteTV0K2tubElRd24zcnhlOXRiL0pkZzJhUm1kYVpzMDJFVGwxczRNUFliOUtDYStRZm9KL1M3Ujhpa09KWlA1NFRpd3BkalNWc0VtRnNIN2s2ZDcrMFZlbHJJSEU3ektKWndNNXFxeWZQSzlEdnovUmRNS2RVSDN2UkdITDhWMHoyUkdTNUpuSXUrQjFEdElVR21mNklFc0FaYXZVV3dEbUNmNkdIRDB1ZjNpd0t5eUw5OXZTMWh4R1lWa2RiLzZCM0tRcisxVDlXRUpwaGdDTHV5SkpPTSsyUXVsYnBkUER0M3hYMGZuTGtzS3Z0SitucTVKWFJnY1ZndVYyZmdZL1M0Q2ZHenJpdlR2SXpkTExmZldKcDJBcVFaMiswNHI2Z3pMR2dLQTJITjdSY3kzeExuNGVQN1FXK2c0bjRmdm10NG1ZNjRKcWhZZ3ZZVngyNDQ3eUEwcjBZMDFkV2xqaytPTlFuckdMQ1MvRWx3ZkVnWklOTktqQ3JBWFQ3cFZCS0xocVZIeDhiYWFBK2l6WW93NEtNNUZuOEhETEZGUytjNGtBbkRsdVA2R1RsYmpGVjZjY2hONnNMZ1FQb2hObnNndHh6emNPekNhNmdJUSsvaWdpRTR1bXM4M1E1RE41bVBTelVGTUdXb0l0OHErVGZRLzhnWVpHNDBxMytWaUJDQkhqV2xudnMwTEJrYldMS2Z1Zk81QWpnbENLQTViQklIMWtQWnJVRk10dlBseGhYQys2OTNjdlZ0YVc5RzN1UHZZYVlQNjBKYzkzVGNLbksyaVJRbUtvRU40WHZMbUJsZ1dZVEJWcVQxcytpWWszZG9TTWdZL3hzdUZ0MCtFdnh3clYzMHBHYlRnaGFxNjE1dEFmWTlSVHhidlRueHRnZjlheGNhSXFQaUs1bHBOQXE5cnRUSmxqdldsOVhVTXBBZDhBPT0iLCJtYWMiOiI3ZjFjYjM2ZTVlMDczMjU2NDk0MmQ3MzczYjY0YzNiYWIwNGVjNTBkY2FiMzgzYTAxODBkMDVmMGU4NWM5NWRjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
7 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9DMXQybjNYNUZYSFRhV1p0OWxPc1E9PSIsInZhbHVlIjoiSmNhS0xHU1JYRHVKYXRiSjZMUW14eExiMFlMR1pmTDlxNlYyb2hwdWUzdEMzU280d1hLOEZmaXBRbndCOU9JTm00NTBTRStFVUFIOE5KN1dtSFE5aXE5WVFxUW5sT2lHVWNZNFJMNGRkNGdRcmhxZHZ4SzNVZ1VyMDgxZlhmUEhoVnVhTjlPc21rQVNRVWgzYTFrSmhHeXJpN2xKKzZOSWYxL0ZEcVoxbC9vVENucFp1a3lJL21UWTNCeUljRUR5YjVldk5mQlU4cGlrTVFkUWZocCt6MGQ4WndRdHRvbWRLQ29YWGNLeHBpUWhVZS9rRDJpWmVja1ZlUEdjRDB6amc5c2g4MHdadWhsMlRZbU5IbWFtbmpGV3VSWmdxU1I4eXIzb1NHWGZmS0t6bWdrSmRaeWM5eDA1TW5zSUVlSURPelh5eW5JTzR3ZC9tY3RYNUF4L1BwTVczK3hqSHBJa0xxUmVIeFRFR1hzOGNPWkhhdDM1WnU2bWRjSWRDTzZGdmJTYUZRUElVQnhJR05aMk9hSWRlUGFOaE5zWU5TKzZ3aEpSRGkzMWNUWmlLSDB2WTNxRXp1YnBSTndML0ZEa0pITXY5a3NPbmFJNnI1ajU1R0pZRXFwSU9VS2hvdVNKbWk2VjVvRXJsN3M9IiwibWFjIjoiMmJhNGQzYzY0MDI4OWIxMWZlODI0MzMxOWU5ZTFmZWNhYTc4N2M1ODFmYWY4OTRmMzYwZGVjOTlmNzljZTg4MSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkEyR3N1ODk1Y3h1czZhNE9tN3R0SXc9PSIsInZhbHVlIjoiTkhLdXZhQTVlK0s1ZUMrNjBkYWw2RlJzM2c2OGloaW5QVmoxek43azFjR3pmWHJ0UlVXZGFrR2FXM3Q1ckNPRHJDZi9SL2NzU1VtYnQxbUNGRjB6NjBuMGM1eU5zc1cyV01ZRWg2d1R1Y2NLWjJYSHNzQVkrVUFBU0ZMTnVwV3JuTnJWZHFrMzJFT0hZWkNYS1ZGMU8zOUs4T2tWaURQSXp1emtZVThNaVFaQVJIcytxWjdRb0J5cmJ6MmhSa0x4S3RqSy9KLzJqMUE1bytmMXdITUQ0UjRjbUNIMUVyTlBqOWNtWGxTUEFsVUxabXRSVVdLdzhVSXUxUXZFZ1dqREZuOEx5eExJOEdSY3Q2ZytXNGI4YzRBVDRyRG5KbExaRzFqd0xwY2I1SkE1UmlYRTNtZ3I3T0FQYkMzVzdCdFBzcTNxVkV5aXpjMGpLemhGUkRIOGg0OU5KME5ZN2t6NE5veTlXbGVxZy9lNlNXb2MwSjlJeDRsTlRSSEFDNlZjUkZkTkVWMmFHNTliQ0p2TTJhMVVXZjMvNWZOYkhmd3N6bStWNmpkc3NrMVBqM0lDOEZyR3czWG1UalhwN1dieWhMWjJLTEIra2ZXZmgvZHM1a0FyaFgremhHcWtLL0ZyeVRMSWg4Ly9TcHc9IiwibWFjIjoiOGE1MjcxN2Y3ODA4YThmODI2ZmY4YjAzNDU5YTBhNzVmZmM4MDdiMTE4NDQxYTEwZjUwYmM2ZWUzM2VmNTVhOSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkJtQmZLcktJZlUyeVNEak83QVpXQlE9PSIsInZhbHVlIjoidFlLcjNKVnBnaHliQ0IwL3BoS3IzZ3ZUb3F2Q2dSdnJUVWJjdjZSbVVZUEwzOHBPKzNKb2xCTWlpNjFVZ0FEZTdUMFBUV01BQXFXcnZVN1FCYmdNcHR3Q1R0cVJGSXNDTklObnUycVRCMWRCQUhYU2srNmp6QVRhYzBEVHdQVllNb05HZzhGMXNSRWY0R2ZCYVoyQmdIczZZMGdVaEo3eVI3MzNLZzR6SXM3S2JxU3luU2hvcU03eHhkanM5MFdFNWg3MTlzc0F4YkVGU0h2MktKWklYVzA3cWxwaFlBOE1LaHZUeCtqWXRqejZKYzYrRVhIU213bUI4UFA5d3BCeGxyVnZTNnZPbEhXdHdHQWs1OCtyS29PMm80UnhkZWRQTDZBQTlKR0ZtWWZzM2xqV1MyNURycGR1Zll0NHBSUm9jWm8xeTU4OWFNYWQ0dVZIYjF4MW9nb00wdEVpQitaSWpxWVhvYnY1a2JqZ043RHZ1THZkVWZqczVsaFFCcUlOVEs3TVgrNUl6ekV3UWdCd0FVKzJUYUxGWkZIRCtrTlpCemVjWkNZek9HbjFyTkhWVkFZckhwSUhLakt6OGVsaGJFRGhMcnpIUjRMZXNvUlk2VG15ZkVXR1JJeGVBZjR4Z3o2allhekl1Q2V6K1pwcXU2TzRRWXFHSEZlTVJKb0ZoRmFLWVQyYUFzdWlKVkx6enVRMk05aFJWaEdoQ2F5d05KbW5jcXdWSTNNVjRvbmFRTVJhVGwrN2RTUUtDcDhGVHVlVWU5NU9NaXNCc01DbWpKUXU0MFI4NXRPamFyYlZNSTZMT3cxNEMwdW9jbXhpNVRGVmNqT29YYzhLMk1hcSIsIm1hYyI6IjBkZDc0OWM0MzA3M2E3ZTEzMDFlM2U2ODVlZGFkODllNzQwYzE5MjJmOWM1ZDJmMGQ5OTBlNmUxNDc0YWNmNjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6ImR6WUt3RmdabWxJQTdObnZWMFZ2Mmc9PSIsInZhbHVlIjoiR0JOVk8xNTJBaWZ3Y0xkV3FUVnd5TG9HOVQ5WTN4YkFiTDczVWV6NUNiZmNOaldNVnEwM1dLMVEwcGwxaGtGY1RMTHBDQ0lvZWorcWtySUUwdmZMWCt2cFgwY3JKeU5lcFljdHpsV1dsd09NTGNXMTNuWVJpSE9BY1NSMVN4T2pnRk5WUS9CRzZoVmNxTkRSQzV2THZ0OER2OWl6bUJqQ3FzTzJQdEh3M05KVUJWa3V5MTVpL3FLMDMvNnhveWFnK1orR3JPTUFWQzlsRUNkT1Z4bjNQR2V0T2Z1ZTdDWElDQm9EeE5DMWRkaDJEMlZFcUdTRzlGY2hkR0doUkFlRVBGeEZkT3BWVTRySk5BWVRUV1pHbTQrNU9oa3VXV0V5UHpKQXZIa2xEWUFOc2N2K3VOTkw3VkJyMy9BZTNYWm5PZ2ZzT3FxWlN2VnhKL0FiK21ySTBWZld0dFU2VlZHeDlpanZXSTBEVHZNbk50RGczTHBHU0ZTckpITmpKMUU4YjRBVEhGRkIyMWFHL0R5elBwZktBTk1UNVBzN0w0a0hRbmZmQ3lIVFZGL3NJclo1S0tBanE1cUxzWkhld20xSjRGdlRZQ20wbW1KeHlCY3krWVZNRW9CYktneFpUZ3NTNVNrbGZpbjFPcTNGUm5wendqcWlJYWRmeGViQTJQM3dGTnIwcmtBVC81WkZvMkcxRjJzMk1jcGs1REhmNUFiNkxJZ29Sd0pYUlZQWk9qbGx6MUM5d1dZQnczem9NL0g5S1NiZG1Cd24rOGlsQXdOUUI3Y20wQi9RQzFyOENWLy80SDNOaWFIa2dwbU5QUWlBc3R2eE04ZlJ6RTZZSkVFS2RKNS9qcnhYU0FQdFJScmIzSGR5N25jUUpvOUN3MXljODQyU2QxVXRnbUd6ZnFDQ3RFNjFPMHZGazhCRjU4bWwiLCJtYWMiOiJiZTRhODM3NzVjNGUwNDMxMWQzMTNhYTIwMGJhZmE1M2UzMzYwNWI3NjViM2U4ZWFkNjZiMzRkM2I5ODYzNWUwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Imc1SXRTTFRVYzFwMWdIODRSZVBlOEE9PSIsInZhbHVlIjoiMkhta0RUWlpSUXNlaFowN3c5a3lnbWxjdUJDbWhhTDg0NGU3VTd4MmhMK3FUMm5EMlROSFpPTXE1dXcwb2VuOVNpdVBnZjB4NktoMUNoN3luWjFjc2FoRER4WmJUZEdIdmhWeUFQRGZtVFpMdmVRa1dhVEsvSzRYWjc1R2RPUTJMWGxDa1UvVjhmcWhTZTQ3dU04MnNsYTd2U092MkEwbHFUVElLUkNjbEMzT3FuUHp6dDR2VzlXVk1SY1RQa1lvK2dZaGFIRnFGa0RmQ0lBTDhGTHNCdE1Wd3RHaXhxYjhpU1EvTUNDWVZPNy9yS1lXemloOWpqMUNQL3pzQkEwemlXbXhuYjJPNEdVa0tidUZBTjlzeWtVTTVtQWVsdS9la0l2K2dIMnZpRGgxUmFhYTRuRXd0d05vb1hmR2Y4Q1JUcGcvcGYwTDBPenJ2YUlkaUVJZ1JLbDNiNFYyR0lESnlTdDFyQmVramVYYTdCSXc4TTg2aUlVTEtLUGRzZTVuU3R4VHcyRkdVVGtZUk45NmJlM29GbDg2cFBySUZxWXZlRmJscUI3clhNcng4a1BLeEVHRFQ4c2tKenM2MjkzYyIsIm1hYyI6ImE2M2U3MjA5MGJiMzk5NTg3Yzc3OGE0OWQyMjZjZTVlMTQ1NWVlN2IwZjIwYzlmYmNmNDA4NzhhNTFkZjhjZGIiLCJ0YWciOiIifQ==