Иностранец получил 8 лет за убийство

14:25 26.02.2020
0 1204
Читайте KP40.RU:

Суд оставил без изменений приговор в отношении 33-летнего гражданина Таджикистана, который признан виновным в убийстве.

Установлено, мужчина поссорился со знакомым в Жуковском районе и ударил его ножом в шею. Потерпевший скончался по пути в больницу.

Однако подозреваемый уверял, что просто бросил в него тарелкой, желая напугать, но никак не убить.

Суд  первой инстанции признал его виновным в совершении убийства и осудил на 8 лет лишения свободы с  отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Адвокаты подали аппеляцию, но решение суда осталось неизменными приговор вступил в законную силу.

Фото: pxhere.com.

eyJpdiI6IkNybUoxREdIQVdaZUtsWHdmcXFrU0E9PSIsInZhbHVlIjoiY2pFNTVqYUVpUDRZM3dWRWw2R1QvMnFwcDNMV0wxbHNjY0dkQWZUMlNSZE9TbG5BdDc0TXk2RXFTdEcrQy9nY3cwYjI1dkNHRWc2blhCL0t3OVpJMTM1UENwc0ZaL3V5RDR0cW5kSlR3VjZadUxHOUNPT1RacDJZN01jdzVseHNaMUQ0NTcrWFBEdkFjeXlvUTErWTJDclNjMUxpb0p0Z3JRbWVHNm1uWmlnMm54L0N3clNrVFM2VDZqM2NIbHBzd00xMVBKOTMrVlVHeW9OMkNzYndocmRTSzVybUIxeTUzdnJrZzYwWVM3ZnRLSmtqVlk2RTV1WWhqVGxZNzcvSFFPWm8yUWZXdTdOdGN0SHJkQXR1OVlTMVlrWGFXSDVNYUFJUmx2TlNOL3lPbjZCZ2JyQ3Y2ZWorQmgzWE40bCtPcTNqSEtDS0Z4VTNERk1SQ202NUFQZkNhUDBxR2FrNllQQWp2WU9icXhSczg5MWZBUUdmNEFPNmJUbnI5SHRWYmU3dlFmVEhwSXZOWmpEaVYwVHVzbTdVbWlvaHBBZGJEbkQ1bU5ncHh4VTlGWnJkeEFPS2hVaE85VXJWTHhNakNBSmd1VUhXWmYyVS8zeVA2cWVMT0dWTy9rS1JTcVc0SW5Cd25KN2hTOXQ4QlRiclJXZWFoblV2bzBrd2JLaDZWWlhpeDZ5QzhiSjlxTDlLVmJUQUtNL0RMUzFKdFBLc0pNakVzUTRWbkhCdUdlVzJiSTc4UDB2azkwQWhQU1NQT0NNeHpQTFN5Qk04KzNRb2pTd0JpRjBuV3d1aUFjUCtVVkx5M1VZamxGZzNMd1RmNXp6UmtmbnJiMEJvR2xRVnpZREtGRW1RZkVpQXVqZUxGUDFuc1lGS0hSWFFsa0ZOekVLRno4MXpvREZoQTBOcXRTa2tCNVZYLzVIN3I0R29KOTRVanJ6R2ZNSXFmb04vR1psamt3cW4yb0laQnVRK1FiZmdMbHJsS25MRzQ2VDU5RHEyT2srakhHL1ZjWUtvIiwibWFjIjoiNzAxZTdlOGE4ZjllNThlODQ1NzFmNzVjNGI4YTljNTdlYjNmZTg5N2NlZTYzZDY2MzIyZjQ5OTA1OGE1MzU4YSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjhhTk9vUGg0ZzdFRU41TEZ2Tm9XYWc9PSIsInZhbHVlIjoid2Q1ZDUvemlSWTlqYVRhVUgwRkQvb0h1NU1RWDNhZVp4VTBmZjdEZGw3cTJuVks1TzFydmwvZlp4MGdVOWI1bitiSHBkT0xNSjNXc0tHSDNiaWRZZE5yRVVyQjE0b09lT01nRGFNSDNCRnR5blF3bmplRWFiZDZnNzJVaFJWZ2lJYkJFQkdGQUxmRmdwLzBLV2tiSGwya3R1RVpGQS9sOUQ5YlZNNVNMa0VyRW5ZMFNZRnpTdjZoYlMrQ1NNMEh1YzVuckkxeEhDOVdGN013d3Y0bkNXWDE5YUM1bndVRGdLaDliQlM1QWpjUjJDRURteWh3QW44VlZuK2RUREpHbmxlb1l3YTBSTVJ2MXAxVnBNWEMwWERuWE96bSs3N0NrcFRMZTdjVytWZ2ZBcEdtNnZFQlFmUlc5bGtDeEhld0w4My9mQ0c5YWZTeXl6RFdCL1oycWlzdWtWTTlZNUdWRDVlRHJ1RitUU3hZcTlsMkpFamRSQ2ZZbFNkSHNrNkp3TmVmWWRtYjcrSTZ2dUNudzdjZVBlcHRabHpXeksyV1lma09Ga1N0RnNoVWV1UEZYSlVuaFhDTVM2T1EwUWtsNitNemlSNHRTeXNWTUsvMzd4RmVwbjBVekY1NndwdUw0aTZ2NDNMMG04TUdpM3JFOXZmRGhlVThiaHR4UmdQd0N1NHMycmo2UmRabnlwNW1WVmtwNDk1UGZQYzJkZkRHbVR4MzFldS9uam5PL3VKcmdsMGhyOEtiRE81RGpPdVhVMzZ2Q3RCNjA0OGNlNmlUc1V0QWFHWUpYbTFra0lDOWpDVy9VdnoxYzBseVN3UE1nalQ0YlIzVENXRHViUUVFMmh2N2Erek1uVVdsMi9DOHNuTzJYMzV3TGFkUzdBSUJYbTdtTnZGdklEV2FSTFg4L0RMTEdwWUdsTGNjdlVTWDZWVk04cGZISnowcFpUL3gxZ0NsSUJRPT0iLCJtYWMiOiI0OWMzYWU1YTYyYzlkMjU4Y2FhOTdiNzAxZjAyNTVhYzgzOWU1ODAyZTRjNzMzNjM2ZGYxNTBlZTBmMjY5ZDRjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJTVjZIWGszUXFUeXVzeVA4enZRUXc9PSIsInZhbHVlIjoidFZCZE1tZWlDaU5sNmZ2ZHJyUGRTOS9KV0U2VWJwdUV0UkgyYU9BbSs4cXAzcllJemZyY29xV09SVThIc0lXTFFKM2NoSisrZ2Yrc09NT0hOenhKMHdPVER1VFpHZnRLL291Q1R0WTBpYmtHYVpwbEVVS1VjT09qUVpsMzNsQVZsUjRscTN4dUM5TTRkM05teTZwUFJqT0xZSTNPTUIvN21Sb2R6bzd1RWxwWGhqeWkvWmxNZ3JLK1RUbEsvTk5UZnJ0Mm91N2xmRU9MazRXeUhkY0p1Umt6UWJWREtELyt0MGdvWGpFTjl0V1RqcEdlb3NBRzVsWkxRZXBvNlZaSCtBSDlpRzBpZDNKSWQydkJJY1c0SlJObWxhdUdMSk9jKzR4UFNhZytDVDlZeEg5NGloLzcybVd5WXF2SDNOUjR6UmJScmxGNHdJa25DK2NhdmZpUmRiS2hQdjJ3SXZieXRjN29NajV2TUkzN3pnbENldjloVDJYRVgvMDdiL09WcUp0SlVVcGpTVG1nczZGVG5HalZPc0Q2Tm1adUNVQWpJbjFrY2VzVFl0VU5XdWE2L0NQTG01VzF3NmJaSFlyNUFaUlJlSitHL1kwWnRUckROMTlBZkk3V1hneTdWOGdaYkhsRENNTFRZajA9IiwibWFjIjoiNmMyMTljNDljODJiMDE5MTFiMTg0NDhhMmI4NWI4M2E4NzJlYzVjMTRiOTg2Njg3MjJlNWY2ZTE5YTA1OTc5OCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IncxNE1KdHVuTU9zWGtPTTBmK0t5bmc9PSIsInZhbHVlIjoiV0lNcUlZdUNGcFZPNldGWXFGNWQvTUdqODFaUnNyKzBHeC9KZFU0ZFRIZHpFdzFZZ1ppZXNGcXVvRkVaL2xobWZ2d05rVEVaTHB6SmlwYlZ2THNzTlpTYzdJQ0RIR01OK0R2WGRId1VYamxnZnBNSndBNzQ1OURjTDhyTG1qNjZFV3RxR0FJM1M0dktsZ0ZpWngwc0UwbUFhQUFEQ2RPZ2REWXBKZlBlcTYwdVZQcG5lUndEYzBkRDlRazd0ODh0Qml6dlIrcWFFMkE5ei9aeGo0ZStoY0JFY0hwOFdKQWMzRUFmVjhTUVQ5cENYUzlheFBrTklmZjJBMWJDRFdFcFRHbnI4S2lZTlRDdk9NVjdkVVg5ZWNERkRwTTVoR2tHSjFteHV5aVk1OExDaEh3UDlPQjhnd0g1OTNVS093b21TUHViYVBYaU1rYWxZNExDdDlQcFMyV1RZWUllQjVmayswZndNdXBhM0d0ZkdycHNIeHNpWU00bVFaTzlmdVJaRE9sTzRZV1ZGSjRZdjlUcmRWV3pub3Z2NUYzd0xINE8zZHRiNVhPYWVIcElHbW1wTHorb0RFejB1c0IrK0V4THIxK2ZhL05QZlZLVXEya0ZFcHV1R2ZzYnAyYXJIWlZXblYvQUNaK2xBWk09IiwibWFjIjoiYzA0ZDhkMGQ5NTE0ZDYzMzMxYTg2MjJkODgwOTUwMDU0YzkwMGExMGY1NDJmMDBhNzRlMjZiMDcxZGExMDkxYSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImJkenAwbDlSRzcvQlVJNmVpZ2hIVmc9PSIsInZhbHVlIjoieUpOYVZXR2VySFBGMVU0bk02ZW1MdVJyakQveFBnWFBUMkJqWkVtMGpndTVWdVJJZjNZWVJrQmRyZVBoTlhkOWk0Sy9FSUdVOGJyVUIzd2NkSXRVMTRSd3VPRlE4UXdaUE95RWlhdHBNRmFkcXc0RnE0dUJsM2VESjRWc0JjblF4aUpJVDN0aFloZVdSNEhNYnl0R2RLSnNFc0FybHZBTmJpRTNBMHh5VlpncEhYVlQyRmlLR01jdG5WTitGcEFIVklKK3AzVEJEYUkyZDFKbUlXR01lL2dZK2pZK0pSLzJjOElnRjZoVGtYYTcvZExvaWpKQzhhdzg0QldSTUx3VWZLdFFrM2N5di9taVEvM2RyWWlYbktMRE96RzI1Y1hWend1STBkallMQ0FSeXhpdlRKM2FjQWg2bm1ZS205MUhYUC90dG1IVndWZWtGM012RmRzY28rTTVhVlhRWmR3aHNkSjA0MzhFTm16b1ZZdFpHRk5ZNmVUK0dHOGl1VEFnd1k4djNWWE1sYmJhTG5vVFVqODF1UWFSTlYyTERBaUhSZFRpemNoa3drQUlwdW0vU0xhbUlnNGtHTDVmTjB6aFJDZ2ZYSXFMZzBITmF1UkMzNkc4TkZ5K2JKNmRnaU5JREcvTTIzSWVWbXFnT2g3QW5KcmdyblV4YlUvek5Oc05IYkMyTzZad05vYWNpOUgrTWphN0cvU3hNREVTZklidDBiYk9lSTQ2ODV5d1NMNEhaeTFSMGZWOElVaHlFLzBTeFI1N2RyeVdybDQydk1QemJKbWtSMUxWK3R3eDllUE80UzRGN2lUam1BL3B3NTRFMFlJMFl2OEFjSXo5aGJQaSIsIm1hYyI6IjZmNWE1ZWQ0YTAyYTAwZDU3Nzg4OGFlMjQxYmFlN2I2MmY5MWJlYjA3YmIxYmExOWQwNmZkMDFmZGI2ZGNhMmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6Ii9PWk02dVgxYTU2TlNiVzd6WFE0dGc9PSIsInZhbHVlIjoiL1M5bFhVaXlVMUFSeFdrSmFlcFU5TnlpdEtocmpkeDVoYU1OcnVLUHZKSERkaWtkQ2J3TUNuYjdtWGtiMU1ZOGhnMTVDOFpiYkY2U1IxRENwWGNEb0RFZ2Y5TmxnODZKVmtZWWU3OE5zYTBteitFMjZMK0RzUTVqanpkOTVYSnF2N1hEWE9FbFQ0aWlOTUtsN3ZxK2VxMC83T3NEQTlJUjlTQTVYYVhKcHorVmovR3NXaU50VWdYY0hpbnJ0TUxubVVaUG84WWNyQTNsQ0VJSTJKR3ExMUdSaThqaDJaMGl3elh2djMxc3d4THZrdVBkNDk0NFAzVk5pYWNHamhORzVQM1Q4ZWFVL0xGemY5citzQjkzbVlSWktENkxNMmFjc3A1MVVMKzJZR2s0SzdxOFBEbmV5UlFBeTlTVTgrcndKRnRlczNDMlpDQTN6TTB5OHBmRWZxMWlVekp2WXovZnRlQTV5NElaYXlJZ3diSHRSbENxZ0RTenJJdUxudjhRQzgzV3RYa280YU5DaFFkanJOaW42ZDEyMjd3K1VFQk4xOXcvTzdvK1ZEK3dXSW4vNDlEZHhhN1JGdkd2YmRvTzNiUmFGMGlFaVBwUForOUhuTlMvekRWTHZQNitvem9uU2xPcU45TGIxYm1tV0N0NlVHZEpibXNsVjROSVN1OElOak56OFROK3F3ZDhIdDlkN0xCZDRPclJjS2pLajJUUEdvVFp6SmZTOUNsb1RpdXNjeWJmUktUby94d2w0TmsvOUdGTy9FUjdUb3ZXQ2IvT29JYytuUFVPM2d1ZXBPVkJoeHFRNnUyZGRRZ3l2NnFCOGFFK2pMVTBBUFQ4ZGRPa1NzaW9LUHVUU3A5ZFY3VDdYaUR5VkRsKzBscnJkTEV6YzgxRklVdUQwcVd3b2ZPNitjR2dYaWFXTTdINjNyMFciLCJtYWMiOiI5YWI3NDU0YzdjMjY4MzA2Njk4NDM2ZWE4NTFkMWFlNDg3ZTUwMjFlODg1YTVhNWJkMzNiMTBkZjhlNzUwNDAwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Inl3bkQxOEtDNWp5UG1JczhFdmEvUUE9PSIsInZhbHVlIjoiSE5mVGFVN1Fhekw4eWE5LzVEYm1lOU5zMHQvQWxuZXdBbHVjVHJtQkt2Q1UvbGZiS014WGhhVGdGdFRKVlkzODZETjJQNml1c1pzVHBXN21ZWTJrM2JpRUNWdW5YNzdiZlVTczhEdHVidVFtWVVyaGNtdnpXVU5RRVUrcTZXMXkxT2xlOFpDY0hpTUZpN1lrTW1NMnIrNm9PdFc3VGRoTXM4Nko0SCtGMWdndDVVN01DQ1h2SlJ1UVZhWHFVYVh3RzI2UElPRDlHNUZsWjlkRGV5ZnhsUkZZMGt4V0hqakVGWllrUFhMVWdSRmpwMmxMNEM5UHRGd215aVZYeks2YjFGM2hiVncra1BCdVNla1hCQnNzbzdUZHVmNXRGSjhhVlJSaWR1dWxRWm9wWTNlV2poclRRYThKRkwrSnJJNmZCMDJQSG1SQTVRMW5INkdIWmppdmxIRVNyelFSYWxHSnBCVUVxaWZuYUFCdEczRGw4YitoTW1zU0hWMzA4cVRlWFBhS2dQRTZXbXQvZjFqMmpMNDRKTEdMUkhMSjhJRkpRWWl5RTB3WXVXR01MRHBMQWduM1JlYXJndngrdUhQTSIsIm1hYyI6IjEwMGUyNDVjZTgyMzk0MDU2YmViZDhjY2JlZTJkMWNjNzIyY2JkYmMyODM2NjU5MzdiOGJlMTMxZThlYTZmODIiLCJ0YWciOiIifQ==