Обнинские волейболисты взяли пять Кубков

10:00 25.02.2020
0 1565
Читайте KP40.RU:

В течение двух недель в Обнинске волейболисты сражались за Молодежный Кубок России по пляжному волейболу.

В состязаниях приняли участие 58 мужских и 32 женских команды из 13 регионов страны.

Спортивная школа олимпийского резерва Александра Савина выиграла пять Кубков, сообщили на страничке ВК «Обнинск», 25 февраля.

Фото: ВК «Обнинск».

eyJpdiI6IlNGZzNINElDSkFyeGZldWFKQUd5MHc9PSIsInZhbHVlIjoiTzYyeVRkcFZVTTRsOWVyZUxQN1dPM1Z1YUtBamJzZU9obXFWRmVodGlYd3VOcmtMZS91ZUtzeWFJZDVXQTl0YVl2NmZZL1R6WW0xNTMydGc5VDgvT1k2Q09JNjErTzRmaStRYXo1Wkw2azdoTWNhamxHVXFnTHBDYllCSEt5VW9rOVJHRzJTQVVoMU1sbnFlaFVKKy90Z01tUjdDUC9Ic201S0NPdVUvL2xzZTAwbWhoMnF1M2dRSlRFVnowM1FJUldXMkpkcmRvQUpjYzMvOWRDOU9nV29JMWVMUXd4cWJ2aUZjM0NlanpmNmoxUFhkT1dZdC9td016a0gvdG4wK2V1Y29WM2FxZmhXeFhWRUYxS3lmR052bVg0bEN2MUdTemRWV3YzZVlEVkV0OVljaWdBbExmSEJZbnNnZjZkYVdPUk5taGlBMHhROGZad1BCbWVKeFkwMTlDa05HMy9ZSG1PL1pYVDdnS3hnNUhZZU9zdytZcG1GR0xtb3VCRWRsUmpmNlZUOXFxNExWaVhJelVmWHd4RXJIVU5NTWF5MnNTejlHT2p5bWQvK2hOTlFXMDhoSzRLVjNLZmQrVmdsdXlNbmtQWDA0bzVRZHFNL3NaWTYrdlAwR0pNNkRFZHg1TkFqQjBHNE1kV1hwNXZ2d0JjcWZ6UHhyTkcvaCt3TlVybjlwaEtqQ21zcTNSV2w4ZW80NVVrbzNBRUZuWDRCOFhZVFAvdXRHc1BFdElpRlNBb1l1akQ3OGhXVDdKcHRyajAvZjhBS08zc2pWMUJqNERKcWZqejhyWS9MM0NxTUhlWkhhSkhDV2loYU43UTBUK0w3Z3dQcXJlZ1ltNXFVd1VVS0NGK0gwL0wwcit1MDNlNnRVTXIrWmVhVmJTcnFwV1l1QjIzTkxDaTRqS3BPYXdvb2IrN0Rld3BNQVI3cHVsWUE3bStLMDRYUkpTRW03dTZ1NTlpSVpGNG9HblhBSVBUWDNsWjdMTkl3YzA1NnNsT0k5Ukt6UG1ITE9zYStHIiwibWFjIjoiYTFmOWI2ZGE4NzY4MzM1NjNhMjFhMmRkMWIyN2QxMmRjZDk3Y2NjYzE2NDc1MTE5YjA1ZGY2NGJjMDYxYWFmYyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImFLY0FrTWU4bHJGcFl2Q3FMemh4WFE9PSIsInZhbHVlIjoieE00ZFdtdUtFT0YvRHArOUVQREFpYkxzcnJ1eGFvNjFWTXhmU09DbDFITGpCYTJET3hNTmlDckc5ckZwLzN3VGJlN2toZmM2RWYxcDZtRjZaWjZjUE02Vk5wUjBsaXpzcmNGNFNHSnhJN2tHNmlsOXBYcXlSS25rTXd1MVU0R0RaUU9pMkZ3OGVqUE9IZlphaDZjRTVjZThBM0FQVEJwV1dpWFAwTmFLMHk4cG9xYXBsRTVEeW9CT05jWWdqSGRMa0tUTkFVQ2F3S3Z4KzRjaDlKazNZL0FidURQOHBhOGpzK1NtR3V3cDRqaWFlS2VoemovRXlaSG1HaFJFV1NQSzJ2elMyVFFFVkh2alhsaWZTbGF2NzVNZmt6NG1YaXZFU2JhbS9UMEVicjQwTysvWWhoaHF5b0NGSVZhZWRZZXE5UE41QXZrRW4zNmNlc3lTa1B6Ly9UUU9uenUzS1FJOUpMVVRjTVNkR0JDR2dRNmZrMU5najJCYU5LQ3BkMHlpb1RiOW9TWnQrcGJrMEFYcWtZS2h0RTliN21pbG5XM3kzVzQ2UEI4R01UM21ZRTcyTGpNSUpLSk1mUTBmNEovc0FpU05kOEs3ZXNHcmZMcXR3NkVHc2pqaDNGUDdXejUrZjJ4TVM3dVFBd2E3K1B5TnNJQXRGamtVU0cwQU9CZmJzQXhodTQ3UXJ1bjk1Q210SlZCTVVydkZmcUpSY2wwdTBpUHFMaUF5V1Bib0hzQzlhTEQ1czc4SklDbzBwRjBDVmorSFRTdzBibEI4Vk5UVlB5WWJ5WHFqTEh3bDFLOU5zcWE5cTJOelpQZ3prK3VBNi93Rk91citreUl6MThIalYxZDhITnc3bmNValNZZmdtK29uTnpacjhNbFZFV29kOHlkUG9raFV3WWlZWDJJdFV3aUNTd3JUb1I2cktGVmJiVis2Tk9tL0xYc2RHMVNubndLcjlRPT0iLCJtYWMiOiIxMDViMjk5NjRjYTk2MmVlODgzNDcxNThmMzJmY2EyNTlhNjFlNTI0YWQ4ZTlhMDdhNzY2MGM4MDBkZDYxZGIxIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Iis3cHlYeklSY1M3M1JjNmtuZ0RGekE9PSIsInZhbHVlIjoiWHA5bVhXUjVmQ1ZqYnJWaEI4ekRnTUpGWGlJK3JBZkdWc2xCbUIybmM3Y1QzTHE3VldCMTNkZGRKMUM0eW5kaCtpZzJsZnNtQ3BFZHRNTFlqMml5SEhUYXJpTk9iNkQ3RjVyNFVLT0NrZEdQZDBQdVdMSXVOL1VvcmlObGxpNkZlSGxxN3d3aHpkYzNrcFBLZU5heGpRUWZ5a3M5SitPMFZza0lPSVhyZkNIRTF3MjFtdVFwVzdJeUp4Sk4xNCs2c0cwdURabkhtVElWZnJVSEJGZ0FMeTZPSFB1Vyt0aHR6WXJhelV2NHR6OUt1di8zK25OOTdvdjU1MnJHSVNaVTk5RDAvblFhdjVVT2tqOGdMNzBhRWFVNitONDNjSEtJTlFMYzMyS0lCVzE2NHFTN1hHdFFTVU9mZk9lblZDR2ZpWExEeW9XM1lJVjRaWkc1RXBLUFk1L2w4SHkxWWhDbVFSL1R2VXpLS2JwaDZKM0J6UFJEbFFNS1l1cUp4b0tDUS9FeEwxaEp5L3ZadllMWXRHRkxZdDNLTzNVTnN6V3lTSE1PTEh3VnhVZW5LQ1htRDkvcktLeE1ldFJVY1dBT1c3MDFBem5Fcmp6ak1HUlFvV3pZZ1RtcmFwb0hoOVV6cldMcDBBeHNnQWM9IiwibWFjIjoiYmQ2NWY4OTgzNjkxNTYzN2FiZmMxOTllNThlOTkwYjNjYTlmYmFlZGQ2YjFlNGI1NGVjZDlkZGZkNmFhYjMwOSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlZkSURKZFd1R3Q1Y0VNS3EyR0Q0YlE9PSIsInZhbHVlIjoiMmE2aG1zbTlzUWppOXN4MkZiS0swM2thandIbndPdzNIRUgyZ3VkMlVQQktmVzdJWlM0UG5pVExPZGgwdXdjNGhaM3c5a3NFK0ZYQXhIbUxDdVREcTJQalRTREIvOFBtZkpoNFVLbVM1ODUydGxBbFNCR2FmY2p0TkgydDhYaTBlTUFrTTNWVzg1ZFg4V21ma0dRV0hkVmlMeHZuOC9WMnA2bTE3dWw0Qk1RbTdCUmhvdVpsd1N0dlhQKy9LSkYxUVhONWRQYUxVOW5nRlhJelV6bmZsV3ZzbnFkeVIycjVheHJtclpFVExPUG5oSjNhb3dmdnM0S1lhVlhSYXFXV2NaVGxVbTdwSmxpSlY3TmR0ZHY4ak42eFltK3dqaUp0TTZoTjMzb25sZHU4MWJwVjYzQ1UvM2t1dUM2TlVKdGxlcVNMOTE1ZHRIb1hiWTJBU1FUWjFoaW1ueHF2Q0FwZnZ2U2RHMkp5RFlnV0M3VCtlZDNrVTFsTFZ5MnUvSi9xTVpJUXcvSlB5TUI1cVEwTUlNNUw5QUYwNXNyaHNNa2lsZlY3ZkI1OWdGbEZJUVZTRlljQ1J6YjlUS2hGVGpscmNrRno3MFVvb1JWODNVT0E5OC9LSTBPTFJLdjNCeXByaXg1SEdDbnByTmM9IiwibWFjIjoiZTEwZWVkNzRkMzUwY2U4ZTc3NWQ5ZGM2NjEzYWEwNTE0YTRjZGM5MWJmNjNiNzFiNTAxNmI5NzVjZWY5ZmQxNiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InMxSHpDZHEwVndpY24xOXd3VWVHd2c9PSIsInZhbHVlIjoiR29GQzcrVUo2a0dzb2VxSEV0Rk5CbnNPSEpKSVBlZWw4NkZQVlFuSWgrNjVCejlIQ205RmZsbnhOTkNKQkkrMERua1N4U0pURTViak9yNFM3bk84dEtWbExDeUpELzJxYzZ6YWY4V3AzMXhPS0tyUDcvaGdxdEFjZUE3K1ZXV1BWZEx1REdhajZDUVFQVGUxTktjN0ZFU3Ivdm9obWVacDRhdDdkNElKNkgvRXRocWU1aFNKNk1nRzBlWGw4cjNJRDJvOWhhUVQ1MGlzeURlNE5ma0U0NDZUdEtlQk1SSHlwc1ArVmFESjlsamtEOVlxTUp2Ynp5cWpUaVVUeFcxRE9Fcjcwd09KT290MFhHVFE3RkZXUDdpK3VhaEhBTzcxWFZaOE1zVzRCOUw0MmNuM1djbnpNVExlNTdnUmxPdUdjUGpRcFdrT0pBNGVOcDBoRTZqUjNtcURqUXZObzA3VmRZeXQrK0hUR1hWb29UTXZrTEhTcjV6bE5TV05WREhnT3dNalU3KzNVbDdhd2NoWVF3L25jTGw1cCtQQ0dRbGp2TCsxRFg5Y2hPaDlHNDh3YjVDQUQ5UmwweExvQ1lFRU9IdS9Mc3FJcWY5QkpxaVplMkhUYnI0YzBhcXUrK3crSVgvMk9MREVyK3NDZHp3YnNwL3pvYUFoR2RFYmlIUFY4c1lnd1hIMGNCcGl4bUZsWjJiSXdPN2ExMXNkc05NTlkwVUdCMkZpWmhaTEt1NGlUbnQ3MjhzVGZPRFdrZW82cVVlT2dUK2VOdnZ4N1l0NFdMcWM2NUJhdnZSa05id2dSamR5Z28zR0YvVFMrd3ZCekFXdmtOa1E1RGFDc09wbiIsIm1hYyI6ImQ4N2Q1ZDQ5ZjhkMDgxYWIzYmIwOTRkMDVmZDcwZDVhYTkyZjBmODc2ODlhNzI0YWFhODU5OTQ3ZjY2NTgwOGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IjBzTXBNRTRFMWpUTjljZDhGeVIxUWc9PSIsInZhbHVlIjoiNVo3Vkx3RzVsWHFocGh2cDlUT1dlZHB2NlNQOFhNelptR0JtSDR2Q1MrQjVVMjZlS01oZTl2RytrVWVWcFF1QmppRytWS00yNjhBT0tSaU42d2F1V0xvN3ljY3J3YXJ4RXo4RlRZc2JBMENyWXR4cjFlMnNDQWptR0RzWGNGUUtCZkQwajFzRGZUbTVkUy9teittNG1GcXFVcU1mdUhlWSs2REUrUDF1T0Iyd0pTM05mMFRHRU55NWNEaHViL0YzWXAzeERGU3NXbGVXQzJRaS9lYXNzZTE1VnZKd0FnY0s2akMzYW1wazdEVFFZTjIyUzI1TmNRZENjWDJsNWdFM0RNWlIvQi9tcVRZbENGZjBKNHNVT2RQZGVOVlZycUJCdWNPdFhVdjZVbkQrTzBTZnJVcjYrdEdwaEtKd0pUOGZsM1BLbnlWc3NpdFN4K2twbmp2QnJhK1VFbG9KWjdFWkhUVUx0ZVNoMmtrd3RTa0c2SnlUSDRYWHlvYUEyRjdVdWJTdXcyTStockp5dFpNTW9QajRadGF0RVFRNHpDZ2k5QkRYTjZIcUJMWGdibFloT2RKQ2crUDhxd2MrOGVkeDVWSzFxSVpNdmRZNTBwaXIxR3Vvb0JPVncwSzJPSG0rbzMvRCtVRTg2Vi9JcStPcHdlbWNmTWVMeHU5akhBZVhJZ0lvUTB5T1NyVVVmYmtOK25zbS9ESW1HNHFrcFdrS0VCSUJaOTlrTU9naFo4YU56blpDdzdNQ0RtaEg2SDVRdVVWMm1RNjJORnBYc3ZxcHZ4SVA2LzNzZnJCNk13SUZtV09oYkJPbDR4ckpkVTFVYTcyVW56c1h1Wlk4dkhEQ3VSMjRCcVRIbjkwV3o0SmFZVXVxcFlRUmlRTFNWVkU0UzdVZ1RhbE9kRUI3VHB4S2QxeEhXU3JHS2JDZWxPcEgiLCJtYWMiOiI3MzNkODhiZGU0ZDhjMjY0YWFiZjNmNmQ3YjJkZTJkYjhkZDY2ZGY0YzNjNjMxYTY0OTgyNGJkNWVmODFhZjRiIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InNzaFVuT04zSkhYZHFqV1BzZ3JBaEE9PSIsInZhbHVlIjoiZ1daTmM4c2k1K2hBM0lhOVdhWmZzVGtwd2p4TXV1ejlxMW10RkNyN3FlOU5XcHFpcXhnWlJiRGo2Q002RmpEbnRNSENNQ1ZtT0tIWVZKVGVxdytxUlRXcXROekxFeFVCUjJPbnJSOGpTN3BsSTZXOXFST1Y3bDJnQURZTk83NEhYWnRTV3B1TnlZcEh4TkJ2M1BZM25Bd29NRlR4cnppQmc1RGU3U1JnemtCam1kdUREK3JEMG9HOGdvZVF6cWcwY0pYdFArcXZqOTRWQUxDSWswSnBVUUJaRElueW1ocDJQWCtabTdMS3NvOEppV1ZwMUlQMnQvUktiRENpeEJpWWo3RTZ0UjhXVUJJWitvcjJFajhsMDFwSUQ2b090MXJDWG1JbFd4NFBWT1REamNGM3dTOWMzUmpWL3RmYUp1TXlydFQ0TExkQkVwN2xwTUNGU1hlQjZ0Vy9vQzBQOWp5WW9GdFBUV0NzL2N6MitvM1lUSlFQN2hZQSs2ZXZYRm94S0E4SlVEaFYwaUVMem1DT1crV05IWDVvYU5vWDR1WmJldGNlOU9STzFyaWNlTlcrWWx5RzJxbHVEU1dBZzdiMiIsIm1hYyI6Ijg0Y2U1NTMxOTVmMzE4ZTQzZWJjMDU0ZjEwMGVkOGJjYThmMzFkNGM0NWM0NWE5YjZkNWY5NWM5MTNjYzVjNWIiLCJ0YWciOiIifQ==