Для старшеклассников организовали игру с миноискателями и автоматами

18:19 21.02.2020
1 2122
Читайте KP40.RU:

Калужские школьники, отдыхающие в лагере «Белка», примут участие в военно-тактической игре «Плечом к плечу», сообщил областной молодежный центр в пятницу, 21 января.

Ребята объединятся в команды и посоревнуются в подготовленных для них заданиях.

В их числе: разборка и сборка автомата АК-74, переноска «раненого» на носилках, стрельба из пневматического оружия, работа с миноискателем.

По результатам жюри определит самый сплоченный и быстрый коллектив.

Фото: ГБУ КО «Областной молодежный центр»

eyJpdiI6InNKYnkyTE9aVW5wN2dUQUdZZnJPMnc9PSIsInZhbHVlIjoiQXViM2JKZWdYZXF6WXFYVi9uWjVaYkkyMDE2K2dXWkxVZnNvTXhvalhVS0E5RWF2elFwM09MOXBBSFJvRDU4SVBmT2hlSFYyODZHcUwvVUl5dXRWeTl1aHdBZGNDSnBOWVN1eWo4OWVBaE03UkZGUGtwMDRWZTFBYUt5RVJrb09ndUpTc0kzQVJhcVhzcWZ1RmM3Q0tWT2FUemlzalJQYnYyOFFqVmxhTEcrK1M2T3RlODZaZm1Qc3hHMWg2emF5cEt3aXhWUTBGZ2xodmZ5d1gxeXhGZWZXRm5PeXp6ZTlXMTBBQWIrUVhFTFlnRXlHRTlPNUg2ai85TU1WdU1zcmtmdzRldUtoYnlZZ0V4K3lmK3NjVHAwMlpQWnpXdDR2SFIyTmJac1R0QmEyeEJRcGlRbHBMNHZGRXJoRUtSbTNNL2Rnd3ZXN1lqU1V2Q0ZCU3BPcGJhOWNaZVNxUldMVEQvMDNKV2EzRmNWMDRMbC9uQndSbU9KMlFIdnUxU1IvcnA2ek94Zy9QRElmVXlwa21ROVJBVlBhckw0ZHRPZkVjT3lDRGVqQVlSVGQyUUk2ZDREL1ltcFNyeUJEcTBoQWFJbEptaXZNbGg3VjJOa2prYzM0QXV1N3ZsWDJTOUJHTmlXLzRpV3VYWnhwZUFpU3BPQWFZL2F0MmVQZkxpWU9IcU0vRSs1SU9ZS3JtWGNUUDc1cDhabnFiUUFFY090Qi9mbDhoNGZveWt0NWltM2s2dng0VURsdmJldTVFMjUxQ00wOFlYNm16YXI0eTZBQXk2QzNwL1U3Zzc0TUMrdUVMOXVpQTJNcWxDeVFQR2RoMlhvNUF6NlJOYVozb3JFcHBQc2dGb05Ua0JPUkszTS9QUVFkL3Z6dVQxVEd3bnNoSUp6TmlOazhYUWNJSE1zU1BmcVVIcUZhMmpCTnRXeUxab1JXazROdWswYm5GUGpQQU1SaklSSHpsekM3WSsvZWJBTTFGeXhiTDR2QW1JV3F4N2pid2dEeFF6YjZHUXcrIiwibWFjIjoiOGVmMDQ0YTcyMmJmZjY1ZGY0NGY3ODA4NmI1OTAzYmFmMWM0NTNlYmFiZDVhYzBhZjlhMDhjNjExM2I2MDE5NiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjJSdFhIN1MzbnFadm1TWmx2UkJoYlE9PSIsInZhbHVlIjoiYnUzMExhVUgrVE94UW43V2hRZ0Q3SUErSEM0NFZ3R2VlOHZDSVlGelp6RGlrOVp4bW9KSCtpOEhwV0YrcEp6U1JVK3k3Q3hLR2FhSGFQdU51N2VMVUM0bm8yeU9MZ3hYZ2lrRU5Iank4TkNrRzcwc2ttSDRnd2dzN0dEekhkdE54WjR1ZDJJYXNMNWo0UXo1alI0dVlVUjBjMndIN0paTVZaYnM3bnd3ZlA1NE1mWEkxbmgvb3hjMjRaZHRBZmROdkdBV2NJUnRsbU5XbDlPaWRXaU5aeDRaUlc0NWtxUGlLaTdmUlM3aGpvSVRabHZlQU1DalN0NmQzeXpXMUUyeVVZQUpDRldha0hXTDBIT2VNeElGYU9TNTRpd0MvK1JoYTR3cHhvdXU4ZHZZUVpYTmg2RnpBY0xsL3NnRzVvNWxJdTVKcHlpN0tLRmdpNy9tV25hMENyTFFFVVFQY0p5NnRqRnRKTWtWRkRhODNkZXl6dGthRzVNTnJod2hBT0Z3dE5NTEZEejZveEhLNzZ6L0taekpIY2R4NVdFTHZwN3NnMFQ4MXJlaTlpdUJLaFQ5NGJBcG5CU09pRzA5bHlvTVZHb0VOZFR6RWQ2VCtYR2hqdzdSLytRN1krbkhsYm41Szc4WllYVjJJYWU5V0VHbzBNcElrS1ZXUVlFaGRodnNpY2J0UXZOeXEzWWcrQ3Fvd3Jmc0djRjZOVkQ3R0pFRTNnNnl1U0ZOQVJuZkNCaEdYVFRnayt1L3R6NDhkaHBNTDhiT21SQ2Z5QkNvdVNNOTlTNlZFV0h0VC91TjJvYXhlVlJVQUVRZnYvNUZxRnVmejgxdUVjUzEwRFFWS2l0V0NaTTJScnJ0R3RqTkRJdHFQWjlGaXZpZi9MNEF1UWJGdUNjNEZUcThRMVZSNlg1SXJJNnMyOXl1eGdZRjhPbHFDM0RoUGVqZjNvYTR2ZmdhdWFYYVRBPT0iLCJtYWMiOiIyYzUwM2Q3ZmM2NzM1MjE5MjFkNTc4NWVmM2U4ZDdhMTg2ZGFjOTE5MzkzOWJiMzUzN2YzOGEwZjU2NWI3OTAyIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
2 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFyemhDekRhbm1VR1duM1VrTmZubGc9PSIsInZhbHVlIjoiZEZBTHJLS1pPemkydUpwOFliVHl5ZHAwMHQwNGYrV1BLa2FJOU9Zdzh0WDNqTkoyWTZCS0s2Z2IwdmlUL1VyRWxVUVNGMnoxR0svZW8rTTFIRGlaOE9WZ3BEdlBkZGtqK2JaV1F2a2liTWhrREt0TzdFMGxKVGx5LzlzRlYzeGtKcXpBVE5YUXVoYzQwRzZ5c2hncDFZcE1VVVdFaVRtNzQrRnlJVDFEclRwNlcxU01mdUxqVjE2WjYvTm9ZR0VzeVRSVldWVTlFVFBoMkhmcjV6ZTh4d2RKa25QU0swd0JGUHRPQnRzK1Y1VmdmTHF2UGpxT3dKeU0rb3F1ejVrYmxFdFErbzlpUzlUYWs0UlNsSDEwNkY5SWZHanlpWWN2dnJoZURQbVBCWEtWUGVOd0dadGJ0RUVQTlBrQnpTQUY5R2kvUjhoN0RybC9QYkFVanNnbU04WXo4ZGlnbzI4TmU0akw5YURtblZpVHVLM1BsZFBTRXlWTmV1c084RHhoTnB0c0dsRnRqdm9xRkoraGdpZTJ2ME5FQ3cyOWxDSTlCSjJVMDRuMURMVmtWSmdQL0xwRU9KYXdwVXdvNmhUOWdOdGFubk15RE80d0JMdzIraXRuVlFKanlnK211MjlaY3pCVTgrWWZpQTA9IiwibWFjIjoiMzljOTZmODg5YmNhMzZmMzYwYjk0YWNmMjQxOTA5MDVhYzc5YzkzZGRiYTYwMTdmZmYwZjZlZDRkN2NkOTJjYSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkZ0bXdqcTZjbHprSVVmZTVNKzlvN3c9PSIsInZhbHVlIjoidjZSQmhnZW1uNzZHZytDNXF2czdrbzE1cVlKRGoyR21va092ZmRQM1JyZnZtVUNRTVlBNG9lQUdWYjYxS2JlekNmdkgwZDRoWFI3ejUvaUJYNmtuY0UwTWJTYXlEb3lHQlhXVyt2RG5XdHVjSjFUZUwvMjRsTEF4WXg5elM1aDNrY1ViZWtSZG1kelliUGpGaEh6YjdYcDV0OGs4RDZaZ243d3I1SmY3ZEpZTWJXMGZMNlNCeW42TU0xeFpkdnVRbVc2S1NRcnozZmdJQ1o0Z2NNY2hOcXJRaUVMcEs2MkVFdStzQndUZnl1SnF0dkVXbElWb3RhM0dKOTRHU29iVTQ0bm5TdWhSMEdobE5XbVRRVnl6Q05KTHY1Smk5dXJuc09jOWVqa1VTMUU0R0pVZitkZmRqUkVyMDJHbUl2SlY4UEpYYllPTC9FdWhvZW44VzJ5OHB0Qld5a2ZabXpLb05oV2ZXRjVjdzlndXBsRzYycTdiWDFNK0FnTVV2Mm8vSkNqZDV5VGJkZnZlT3JKTFNoYjVKNkM0M1ZxQ0IrRCt6K0xQdWdyeThReldMQ2dvMnROcHlONjE1ZXBqN2pRVG5YUjZIMXZCOXlWbXBwVVgxU1MycjMyTG40T1M4SnJqSy9lcXRRVHlWazA9IiwibWFjIjoiMTRiNmUzYTRjYmI4NTYxYmMxODdiOTZhZDMyMjY4MzA0MzJiOWU1NDI1N2MyN2ZhNjEyYTFlODJkY2E3NDg4NCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkZwa3hFMzFSTDEyZWlGY0k0dkZ2YlE9PSIsInZhbHVlIjoiWHVQR3VOREd1MDlMcWlDNjF1UUVFUHRVVk9UUHdRTmpjL3VxT1pmOWZwYUZRUkkzbnBOV2QxVEhRalNWQmVNbytnTzJCNExlVzRyMXVwMFBoSjlBREJ6c1BoWnBkSFpqaGdIeGc2aGM5eVBaZmtJemR3SHdhNzhQdExOODR5eEorb1pIaHh5TEJrd1pGQTE5YnJsYzVFWUd4NkwxSncrZFhsZHFvclUwWUViUG5abm5NY1V3cHU5ZFIwZVhYeFlzV3BIU1dSdDMxYno0QytZdkQ2Y1ZYOFNmd2tJb2RhQldoK1FycDk3cGVmNVUxV1AvNStXdmhhQkE0ZVJ5OWRHZy8rSHRramlSZ3FCMmYvM0d6R3p2VUxUVTZzVkpoU0V1TDRFNGpZNkJFd1FnalU0VnR2NytHdkNjZTQ5ZlJIMlhuRVREbGhTTVlvNmt5dWdRRDkzZFdIMlNjYjZQRXl2SG81amw5RjRuZVR2Rm1OK09rdmVoODVmanpRcDh1Y2tXS3I1WmRlTXRqTG1zdGdObzdtb00vY0dDS0JhcXZjaGNOZExhUUxTRklKVVVWcEJ0MXh4MEpueEtqam81d2U5UHZwbzFTc1ByRlovNm9vdXN0M3B2aTZkRlNPQ0VIbzU0U1pPcFNORXBHTDRPdDd4K1pIdVVTSDRHN1FuZW1RVDc0aUZWTnYwN05Vb0Ztb3M5M3pKWmRqNjBoSGZLNU9rM2FlNGtnS251OGI4eWVFZGYyb0RBbEhPVnlFVlVCKzNNMHMzdWxCRTFIV1B4TmNJUzc1Nm5yM2x0V2NtT2tHeWhNeGl4L0JFZHVrN1QrazA5V2NHVUMzcVZHTXVpcVJqVCIsIm1hYyI6IjUzNTAzODIyZDUwZTNhZTQxOThmMGUxZmI1MzYyMjEwNTRiZDJlYWFhZjY4MGQ4ZTkzNGNjNWMxYTVkNGIyMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6InBJYnpwV21rc2FyNGJYeUM3MGVzV1E9PSIsInZhbHVlIjoiMm42amxYMHp6YUVaR0dKWUozSXB5M3hSRG9OZ0pMS25CZjNZeVdCYkRtTmlQZnNGRWFISVp0Q3pUQUVWTmhQZmFUYmwwQjhnbnpYUnA3Uk1Fbjk2RDhVek1UcUFObWU5a2Z2aE1ZNjRwQ2NVOFFhV0psSW94dVVSNmhHZWRGQXNRMEhlZzk5RGRlTGlIdGtvRTBWeDVPSVJmV1pqQ2lyd3pOUllLR1YvcWNaQWZPNDJCQmtpeFplTEEyZFJ0RFh1cVRqQlpzWU91dEVqZEl4L002ZW1idDdQcUVPM01SMHRpZjFFcWdKWkhVTWtOVU82K24zOG9PNk9meUN1TS9nb21selJ3YStyck1Fa3d0OWd2NHhncHlKbC9sQ21MeVFMMlZKYzFpSkZkazJFbXR3VytkQ25EbU1UWE5JWi9Eakp6QnFxeGFUQnV2THBsbmc3K25iVFBxLzQvdncvRnB5M1EyeG1NeHhwclBHYnVXSXZ6OWgwZTBQL3ptUFM3SkdmcFBFUHhPNVlTTjEvbzdTTHg1Wno5UGU1MHpRSVN6K3BUS2ZJN2g4cHdQcVJXRGt1MWUvUFduUGREeS81eW9aVjBCR1NkVk8xTkIxNjlzRzhvOXljZXJ1SmthVGhvTUhHdUNFTW5zYzVvRFVXRzh1RzZBQXY3aU1BK1lsc1VDWFJteW41UWNBR050bnplTlZscjZDby9kQjZHVlZxcEFCUFFTOGFXRzFtY29FaFRmZm5XY2hEdVAybU0rZHM0THlHSndkRmFkNytKQ0lXT2tJYVo5ajlTdUVBZjhUaGpzMEtmUTI2ek9IKzZmbzVBSzdNNjhvM0ZRRGZ6V0c3VC9RRVJKazc3SHg2VEJOc29YWjF3UURpUWRlSWl2aUlYMlFza0R4QXZBNHBNaUVVYmd6UFlJajZlZzcva1g0VFpwQnMiLCJtYWMiOiI3ODA1YzAwYTI0ZTlmY2IwMWVmOTBkY2ZiNDhlZjNjYTkwMjczNzQ0Nzk5MzdkZmI0OWQ0ZTMxYzAxNDMyZWY2IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkJwNzZQeHZ5WnZjVDI4N05KMDg3WkE9PSIsInZhbHVlIjoiZXkveWRvRUMvZm5qaHpLNlVTODlxZHI4WGlBZnpWTVhKTkhPL1ZlOUdzTWEvbmM0ZWowbyszWDFHVFFGSzcrMG02QzRkaVRqQncrS2ZQRnlnNGFiN3YvbUdnVS80OTRES1RPWFhCVWhJd3dGSHVpT1ZTOWhpcjJjS3JzYlpTOGQ3VUhCaG1jMHJ2VXBBZWl2MTBpSHdCQU1RQ1VDZDcybXJBd2pTTnNIbXhOZjF0VEN1eitVaHBnZEJ1SWFTTnRNZUkxaTk0cG9EY2R2OEJJaEFPWEZDbG1OVmtVdWVqQUxsem1ma05UM2VJMDJObFlPeTN0ajVmNWdBRU9yeHpTUXhZL0d4dmlLSkhBdHJIK1pZeDVvWE1IUnhxL1JXUXFTVlNtb1RMOW9McFlBcEtyWUlEV1ZSZTJMMlYyWnJtQllpQ2ZOTGdPci9FeHFOKzJFUllqWmxLbmI5Um1lOWFFY0pwL05PSml5ZFcrOGZldnRFR3ZQRXRzTllyUHplQWpydDIrWEJEVjlJNkJieHpoc0tmWTZNSVc5allIY3hsMWgrK2dFZHUxcHdxcHN6SitXS0NXSitLd1BUQU96SlY0NiIsIm1hYyI6IjA2ZWEyNTlkNDNhNDE5OWZiYzVlYTI1MmJiNWM0MDU4N2E1YzE3N2RlNjMyM2Q5MWU3ZTkwYjc1MWQ4NzA0ZjQiLCJ0YWciOiIifQ==