Саперы обезвредили два боеприпаса времен войны

18:41 19.02.2020
0 1116
Читайте KP40.RU:

В понедельник, 17 февраля, саперы оперативной группы разминирования ликвидировали два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба МЧС.

Артиллерийский снаряд 150 мм. был найден в Ульяновском районе в лесном массиве в одном километре от деревни Жильково.

А в полутора километрах от деревни Ново-Дяглево в Куйбышевском районе обнаружили минометную мину 120 мм.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.

eyJpdiI6ImljSmQ1cUtQSGZ4ZUY0TDhsUFRaaEE9PSIsInZhbHVlIjoiSGtwZHJSSUFkaGUyYzd6S3pyVHNJSExXVTZzSGlIUThlaHE1R2JJZFQyemZUcVJDVFFpVWQ5dXZwbSsxQitVbDhiYm1MeU14bk96Z0VKSEtJUDgvU1gvNktFQ3phT2RLQm1hTTh0YS9vTlZTTTBRZUlvcnFqTHZtTjdPcEVtUTA5SmdRUlpEU2U0RWppZkFDdDVwZzRXM1NjLzV1RWxmT0NycmZWSUNCcDlwSm5GeTN1amozYmpyRHByRW1YOWg1dkl1NlM1Q2h3MVJ4UnBKdk1MMXJmK0JibGczcUhoVzZidUl2bnUwQWpxOFk3Ky9NZ1dXSGNoN1ZXWGNlekhmU0RnK3dUOFpBUjJHUjRoL3lUbnoxaDk2aXhtM2JqMDVsbERLeExjSDRFL1REK1QzTVpSRms5WkI3K0FYVmFLZVlnZDYwcVNkYytOckNLUlgza3NMSDFvaGhQditaanl6OFFBYm5HbWpjU0NKcGVqVHBJYWFiNnpVeE9OZit6am5zdXM5OTZKVjRMc3FydmwzT09EMXM0RldkbHhGbXdPRzN4MkZ4ZUx0Y3JSYVlKSWgzaERZV1BiUFpad3F6VldJSXhQNFNvVWJHY0ZNdVFnT1pUMjZBZXpyd29CZGJyNWJBWWZqMW5qQUJDOVQ3M1YrS0JTQ2x5Vk5QQjVkaXEzTlRTd1BJQXdEMGsvWTNhSFlXMmZuL3lCamFKakRXMjdOS2RBdml2YnFmamdRL3RYOXB5UkRMcEViTVNBY2dFSXBmeHZGQmd4UUsrYTY5emU4TEwvVTN3bXk1T0NyVEJQVFBuZjJubmlBZzUyQkpQa1ZFVWN3ZW9TTUhKa2RsUXQ2MHRLOG01Tnc2czZCR3V6blAzdGF2VzdJMnFneE9tQUVIeG1qbGdNSjk4Yy8yNUJDc3FMSHJXVmpSRVZ6UXkxV2k2aGVzeDJFSFVBWFRwSEp1Y2txbDF2QWpOOFE4UkdTck5Tdm5OdlZ5WGxpTmRMOGRyOXYvK25zWThIRlNvUFZEIiwibWFjIjoiOTUyNzc5ZDZlNmY2ODZmYmU4ZmE2MmJlYzdhNGEyNzcwMjI3MTZlZmY4MGQ5ODRlMjYyNzRmM2QxNWRmMTVlNiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InN5WEFzYVlOZjYvNGUxVDNrU1VNM0E9PSIsInZhbHVlIjoiUmwwYlJJajBBZURYOFh3L1JlcHF0UGFSNWNMS2lmTm5YVytueEtwYXU3VE41K2lpdUtKY2tFRDFqbFBWdEhvOFloaWZnUkVEcDc2R08zVnFWNWVYWkx2QnpZNkN1RDZpdndEMTRBdmRCZnRMd3JETTBLZ1hHU2VHM3cwZWgzZWU3S0FDQVFPdkw2UVhBa3g3dzYvUEZkSDd3aFM3ZFZkNzc2SlYvR3NScnVVa2lTMGV0Z01kTkhNWUJuOUk3bzdJaDNUZFZJUEl0T2FVSVBhMCtla1hGU1Nhbk5sUEtVamc2QnVCd1hYRVhYZW0vcU9vN2JTKzZnYlNRRUxLSmFkYWtFK0hxQmsxUEpIaCtXTjRKVFcwZVplbU00M05pUlV1SzNSaFpPTlFrUnQwVWMvZ05DL1oxK0xxQjY5ZHlRNUltUTcrUVpPZHRKUFJ0U09DMTRla0J3Yk9mQTBidERVTGN3WllxcHF1WkwyaGlGS0FyKzVwMXdmNnlvMkFBUGdOcmxIaGhTWWNRUVprRGlFZlV6emZEOWNwNXBlSGw3bWE3VUJTQmtMQUJVNitYejdsaHJrUkpML2VBeFRXOG1DT21wTzJVdERGUzRYY0EvSXgxdS9jb3R6NEFmN2hrODVrMndteUU4MTFtejRZdm50OTNFOWsxVG9HOGxKV0NrMkFRSDJFbExuSlhXSkR1Nkg3dk9ZY3hNYk1iM0oycEQxQk44eldDRSt4NDB5MHZDQ0Exd3VScCtSNjhDZHIzL0ZJcThLQ0lTVXBnd29hTmZaNG9mUytRcFdpc2p2M0RRSEVPTStWbzJ6bHIxbnI5dFVieXRzSmNRK0ZsL0VLVndvY0E1eW80SFYvUVRNbWZSMzlEKzFyMHEvTEVQaDJodTRWVWt4MDdJSmtjekF6NkVBc1ZKMzhxU21TVDJFRVA1cTdXbjV2cUl5Z3ZHaE9YRjhhMEs2OTNnPT0iLCJtYWMiOiJlY2E0MDlmOGNkNTQzMWExMGZiYjNiNWM3NjQwYjcxNzczODhhYTZhMGNlOWQyMDg2OWYyNDZmZDY1OGViM2IxIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNBZzFTK0hpVk1GckdRNC9KbGFtMEE9PSIsInZhbHVlIjoiOCtSSmNON1cvbG0wT3lsQkFDZS9ZN090RTUwUW5Ycm41VEdYK3prVVdpdms4bHMvVElBOGk5cXNrVmlZd2ZIcUdPNDFlY25sWTB5bjU5eFNwT0NQcXFJVXoxaXY2OWcxZVVsM1dxdGp2NXZPa0p3YVlEeENzMHZaSTY2cGpEQ0g3eGo4YmwyV1ZTM25sL0JYQ0c5cVRRNUtqblVYdnVHK0QwMDNSRWlvSGJteE14c2ExWjNDWFN5ektiemE4SXllakcvdlI4NlN0dWcvYmF1akRCWk9ONDVZMzJIYVYySzV4N1E5cmtQdFAyOHZDUDd1NHIxU3AvbWhhKzJqYzVNeW1KemZVZEZGSVpVd2N6TUlpTmlFb1B2YU5QbkRSZUtlYjZ4MXMrWEc4MWxpYVBKZ2FIeDkvQ0luQ2ROU2xPMnpyRmpUbmNNRHNCS3Y4UXpudzU1ZUk2M2Y0WXZhbTRyRG9QQU5ScVQ3M0NvdFVNN1A4cElzc3pKV3h3SGVnYWxnUDdPYzgrdjB3WDRiL0FMd1UvZjZncTc3VEsyVUxlY0F1V1hBcVFPUGZUQW50OEFCM1ZUcHV6M1pKRzdheHRNeVFqUnNmUi8zWVhSTnJVc2xZam5QaExBTjhoVlg4RXJBUThNdk4yMkI0TkU9IiwibWFjIjoiZWNlYjc0YjcwYWQ2MTk0NDEzMmUyY2FkYTZhMjg1NWVkOTllZWY5ZGViYWMyYzg3OTFlNzg5Y2NjNGZkNjU3NyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Im5UWFRoc3ZtN092RWVQSDNtVmw4ZFE9PSIsInZhbHVlIjoiMVBJYmk0M0dzRDMwaXRiWmkzUGdIbUpCbHZVY0xXbTdra3BjeW5aZDZTY2phSDNVM3kvZzZqSXlXVkd4c21yRkFwUElBMkN1b3B4Vy9ZM2Eya0twd3NwUFV0aWZDWU9JNFFadDA1SldFWFBiSjl5eFlmWFpmZ1h4NjFHOXNxcHB4R1JrTVhaTHZjcnErWVhKM1FJd3JxN01YdHpVRWpnSktKcGg4QWNDTjg5UG5oZzF5UnBsb280ZlAvZ3VuWEsycW9IeDZKb1pDb1dLL2I0Syt2SW9adGFGSHQzNlJqYWQvZmRWaVpaL0xvc3dOcGhrWHE2NXhoWkFYQnhrVEQxY3dqQ3JqYXdTVEhzODJGNjJxZTg1WjlLTzkxcmNaaGtkZnc0d2hCZFMvVXMvcVFwamdLSVNzbFA4OGJlQndvWlRuV1FzbDNQZUxSR003dkRPT3pkQk16MmlXbDdwaGpabEp4enpxOCtiTUVJUmVmUmxLbDByUFU3dTc1YVFGeFkrdlNZMmVFcm9iMVFvYi9tdTRSRUFybE1hdFdidGpHMDJqbnBTd1Vad0Q0Mk5HLzZ4NHFCNEVFaU9UZDRVRTg3VlhDV3lRNUk2NXRYNlAyREVyalFFcjNlWDYwRUM0ZVNMWVdkTjQ2Rm5OQ0k9IiwibWFjIjoiOTkxOGUzN2JlNTJiZDE3ZDBkYTMxNDZhMmNlMzNmNmNhNTAzMjIxZjE2NDhiNTBlOWFlNTc5MWQzY2I4MDJjYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkFqaEc2eWxKaWZqTkJFeFlNc0tFN0E9PSIsInZhbHVlIjoiM0s1dk5kRWcrVmlqbEN2aERnQWhPblNUa096MnFLejVMYURUZEJaVWlBU1Ftd1FIbHZ2WU9EWWRnaGJYNkZSL1NOSU5HZFlnbnBETkZFd2l0WWVSelJQd3pEZU5QcS9zUDljcm16M2dWZmlTMzlScWFodlV5cENwQmhWdUlra0xJVU5XbGFyOXlvRHBIYXNOZHRpRU8wZVU2VnJWUDJicnpYU3d5MDJTWVlQQ1dUK2ZXWW9heU1zcHRCYjVmM2xDRWZqWjhPSWI0NjdteXMvdTY1Q3hsUlVmeE9TZFVmazkxL29jWm9DTk0xOW04V3g3OGNsS1hhYWthUTNMeEVsWlRoTlpSUGdYcHN4dUhlbVpkaVdZcUVBMTJISHN2YmJob0RoUTBsM21jbkJTc2djZEorUnV0Tk11QXZsaVdGNWRySU5aN0pMWTBZQ09FT3V4VEN3RHRjR3FSWXZ1Q2NydGxPSStmS2JQM2Q0WnorZ2FKZXBES3ZoTmNNMExqZW85aVh6WTFHbXpIY1lDWkNLTUhieTR1a0xGaU1xV09OSk8wWTdZaDRNYW05VFVBa3UxN1h2RUxwRE42YndhNE90UHBQbGpZN2xkZjRqVG8yQnpUNCs3Q0FieEV2TUI4Y0RQcjlNc1Q0bFNvTERWSUJqcU9oWGEwcGVYdnQxNFpiSWp4WXFnSDNsbkljeEVaM05GMVI1ZFFLZ003SzZzMmN0YjkzVU9neTFkK3hsakZvWTNhZmVUWlZRb05YdmRPcUY5dFJidCtYeHNKaUthNk9Ca0VEQjZhSS9jWE5jTDFIaGIyeDMxaktNWGEzVUR5cytnREJxb2tmbGM5MlQ4Rmt2dyIsIm1hYyI6IjY1ZDdhNGM4MWIyNTU5NTc2ODRlZTRlY2UyNDlhYzRkMGJlZTMyYzQ5ZGJhYmRmNDdhNGJiNGVkYmVlMzg2NGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6Ik9pUjN4RUthMXF4SjYxd3ZSRGZrUmc9PSIsInZhbHVlIjoiYlAzTlZJOWVxRXhtNTMvQm9aSERmZUVvcmFYOVBGUkpuV000VWVFaHdjTzJTYnB4R2JlSTZ6a0JtZlcvVVYrdFZGR05VaU9LTXZicEc1dlNyVlY4ZVUxSTYvSm1TcHRERlhmclVBcnVKYmw4SEVFMVdHS0JxaHhpUklnamNGNTRGMDAyd2RnRVRkSHFyODRiRXFZdlVIK1dBY0grTDRuZG4xZXVRSmxjN01lcU9JOTQxb1RlaGMrSmNZL3JFL3VHK0VGY1UwV214aWZETkRHOVhQVHZkeFBMcWk0YVBNWWlvbmtwQzExa1VORjJBTWxlVUZpZlMvTDJ5SFVrSXpDM2twWmxSU2NOUTRUakRqRUJTeFBXZVVXdHRvWDk3Qms4ejRkU2pZNkFIR3ZzZWVRMnhBbTJjcFVFUlpMWE1qb2Y1UVNTKzBNYTAyN3BBemNQSlZSZG1ZWklUYjZKYTllOFZCbWs3Q0xGUWVjQ1NZVkNsU1V3V1FyVnZHT3BWOHJ5NE5ObzhHVTFoREVpMm9XYjhjRm5sdHFrekpXcFA0NW1oL1VuM3NvOU55eUpRK3B5eXo1ZXJZaVdGWDJFVm5BZFUyUml0ZnZkM2FSLzJDU2RlZlFPRGh1Nm5GK0pjVFpyVTFBR1hwWmc0YXIxNjlXVDFKZnVuL0JQa3hiWDV6Z3pFSnBVUFhrQkFVb3J3ZmNvRDA5WXh2em14VFVGNUt0Z2FSQWZrYU9tSHFCajhuVUVzditBUTVYWWhzTCtnSXFXc0dGeFkwSXVyN3E5bDBuSUNoSVdtYUlKakE2Ri9RN3JhQUx3WG9lYWRpNkR3WVhGSzZjcUYyTUNsK2UzWUNBTDkxM3VSWlM2WG9WVG9MYnVIdnZrbGd2dE9ubjVwY3NBeHBUTXhQalZCSmF1U3lwRS9JcElYNS82WUlyeWpCVDQiLCJtYWMiOiI0ZTFiMmFkNzk2OWU2MGExMDI5ZTVmOTFiODZiYjc2OTk0NDNjZDNhZTE0ZmU3NzIzNDNkOWIxYzRmODc0NzY2IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlJjY3JvNFdybUJObEo5REpnUkx6M1E9PSIsInZhbHVlIjoidUE5STh2NjVPbUZEU0xpTTJIakh2bTNYU05Pd1JBWXdhK3VmV3FrV0h4QmpkRFlaQWgvNkpvMXVMdmJjeTZXQWVoYnc5SzBzdXUvNzlLdVk5OER4NXBsNWo3aklxaytpMHg5UXUydG4yUStRazlTUktxb0Y5ekhaU29vODNqWkxmV0pDU1owcjBGU3FXdVE3MGJYMCtxaC81M1dWRllHb2QycFpZaVVOYjlpSnpwcVAwV1g2eHdPQTNzNmpETElqTmdYNDBCVXZzeTRpUjYwWWJ6Nmxydk9XTGJWZnpvNEpsWW9kdWhYOVhtQjJFdk1zYWFUazFHcHlnRVFqNTBrMS8yRmswRXFVcG5IUHd1Y1haa01Td1EvVEZ5bVJrMEd2RkZFYk84bHFHVkpYWjdvNUs3V1JldmZRV3dCZHp0d09NVURsdk5CVXh1UXY1Vi9nM09JbTNFN055bVBmcURKMzVFYnVUWFB3NFYwb0N3d0Q0Vmk2ZXhWS1k4SmNjWVJqZ3Y2aVFzSWxnUmZEeTVWaDZXcDRoSkZqajBiUlFpV2ZadVpTdFJveDRmTjkybXJBeXBZOU96dXM3TkE3a2c1eiIsIm1hYyI6ImUxYzdlNGFmNzczNDA4YmI5NTg5NmViNmJjOWJlOWE3OWE2MThhOGJiNjA5OWU4YzhjZGZiODJkZjI3YzQ1OWMiLCJ0YWciOiIifQ==