Малоярославецкий коммерсант попался на продаже нелегальных сигарет

10:20 13.02.2020
0 1260
Читайте KP40.RU:

В полицию Малоярославецкого района поступила информация, что на местном рынке в специализированном магазине торгуют нелегальными сигаретами.

Силовики выехали на проверку и обнаружили в торговой точке 2 594 пачек с табачными изделиями без акцизных марок.

Продукцию изъяли.

По данному факту проводится полицейская проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщила пресс-служба УМВД в четверг, 13 февраля.

Фото: Pixabay.com

eyJpdiI6IlQ0T0N2ZWk5V3A4RGFXYmtaWW84MXc9PSIsInZhbHVlIjoicWxaSzZleXhGM25Nb3VyUkNEbE9LMjhoaVpuZ1RNVjZZbWlyVkNJV0x0clBGWVU5K1VCbkFKdElDS1RlMGFtSmx6YmxMSVAzRTRpenJSdWEwUGc2WXAwMkd6SWdTSGxaa3lWMm5sZ294OTl0WHJvNE1MMWpGZkVBUVNqc05LRlB4a1p6cG9UTC9wSytBMTZ0S2hSVjd5NzJ4UVgwUTBsOUpIOU5TVkQzOU90TjIxZzI2M1g0emRoMWNod0EvQWpoMjhlRXNPbmJDWjZBNERqalNLTGE1WGwraXR6V092QngrRVpvOTVlU0hEWXZlbHErV01uN2ZpMGh0amxrVEdGYVFDemNYZGlqVDRzT0E0V2FUM1VmUGVhdDBTM3JsY0c1K0pyZHJHbmwyeGUybC80Zlp1RC83T1FTcytSNUxIUmRtOElWTkZqdFFsYTlLUnFJYW1uQ200eVR4T1E4MVYzZm4xS1V4NjNSaGpkZzQvNWRyNW1qR0tRbFVDTzlwcDh4MEJHMmZqSHREcGZSa0xkUlN0cHhOZzhqRkFUd0VyQ003b3c5MHJDZzlPSjhwZTIrMXNDZTZYdXhLTU5rTTYySWNPemlDN3ZmalUvT09KVlJkYXdQMjlUZlJwSkdNNk03ZUwzMktTMk1pT1FZYnBYMDdMZlN0UzlIWE9SYzFtdDFHc2k4djIyaDVoZ242VTVVREV6eUozNWRmUGdlWk11a2ozUkNJNzE1NVZuaHRyb0d3ME9pOFIrMmJ0eG9FWWR1SlMyZU9TVE9ZQTRnZllheThjdFFyazdGNStqOHpXRWxXUmdiR3RORGMwSHZ6Q1hmRGN1MSt5b3VjVUlPUXJzbWhvRnRqOHV2WEI5alhaVFBSOGtRRHZLOHU0TVhmaGZRVm1rQUpHVlVlSnE0dXlyZ0lXbmVFL2hsQkFLV2lTeVpUR2VWbVV3QVdLQm5PQXU2aDlxZ2c4elNsbWhlT3hwcWVwRTBCbjRnZnZjRkJKODZsSFFZdWNVZ2Jtb09oT2lFIiwibWFjIjoiYTMzYTkzNTIyMDZhZWM2ZGM5MzUwYWE2ZTczMjMxYTA4MmNhYmEyNTI2NDdmNmNmMTIyM2NkZjhmYTRhMGRkOCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjRIOUlLSEJ5eWoyRGZWV2lISkZ4SWc9PSIsInZhbHVlIjoiREhNN0Y1S3MwY0F3dGtZTGJneVJQQkFySmZadStsQlIranRBeUt0QmtEMGcvZkdUUmhkUUpsSW1WcmVybytBU0ZCTlBTd1VuNkNIa3BVbi8yTU00M21qdE5wNC9vRkMzV0ZHbkhpc0t6OEpjQ3BqSlRqYnJCa3ZaYTVSbDBkazJoeWVaOWtxcEhNTnpBU1JkU0dUdkpPS252SnNyZmttUzRYZnVTN2c0aDFjQWVQcXU3NzhLb0tXU1VCNTBJcEtJV00yaCtmakJoTGRQbzJGTkhQc3ZkalVkSW5qMHNSdm9VaXVmdnh6V0dTVGEwZ043aUVNUDdEOVpPOUlHei83VHg4d0FGd0NEdTA5dlowRmhpWDZyejJicElqa1h6VXBteWk1R2JWaHZ2R21lN2tSaFBhVDlGUmUrcitEcVlkNU53WWRQcGFYVFNSeE9ydy9JN2szaU83RUhDV2h1Vk5HbUdVVWx1ZVE2RjBxVmJtVzFzdUtVZ2RLYzBtTFRIVWhoUmRYVVZzN0YwZGpkaDlSZjhVWGV0N3AzMzVYVGhpT0pHZmxHUzhWZ29FelJWeXlHS1FZM1BkWWh2SHVoeTlpbS9GdHlFVWdYRllDWjRPV1I4WTNOMU9uUFR5aHZXMkNZeHNkcFJSUmgvcDlqcC9sc3hsRko2UllYNlF3YW5UY3NxZmlRckVOZDBvamlwdXNpL1RuK2xtbkdyUFJXSTdJVFRKMnR0UmdhN1JkVzFGMjBMMnl4cGtkOTE3TndHeGpNZlh6UGh3VkZyM0toSE5FS0JoTXBQNDlrTElIOVQzbGdqSEVCV0hyK3pmdGw0N215UHZsOGFlZFlnbTdVMlpUdHpsYUQ1bFVhdHgzMlVMZDdocHpyeHlVY0pnQlZNdndsU0NsalJjR2NUYXRHYTZyVzRLdmdjQ2xNSUNoQ2gyWWlMMURtSksva0NvVTh5VUtjVW5ZK2ZBPT0iLCJtYWMiOiI0NDU3MzE2ZmYwODAwNmI4NGRlNmE1M2Q3OTE4NWMwMmU0ODQzY2QxODAzNzY3MjFmMWI5NGUxMjdhMjBiNjZlIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtsbGg4dWFEdnRCVVlGWlFVbG12bHc9PSIsInZhbHVlIjoiQTVnY1dsZzA5SENPMTgrZTEwWFF1OXduczJMUkJ1V0Vhc3VKMnNHUGdRbmNRcGFvenlqWXZ2SExRdXl5SnJDV2s5cUgxSUtXMnIzekk0TlJxanFTelRPc2ZMOFhHRExCU0JNZlFSd1U5bU56YXdVQkVSVFA5NG9IR0xXSEVxenNIY3ZEaFhHQ2RtYzlBM29qMEIzZ0pwNjJ5Smovb1o2L0cvRnp5aEQrOHRjY0pMcVNhbkR0YVo4ZkdsTVR2eXExemNacHA4dGlFZW05dUJxdnZYSitjUzBSc3RDU2FDR083THg5L3lPSkhTc2gweHhTdkpUNWtjdTdyazQ1SlgzN282R29va3JGVS9QZk8ybDVpbUVaTXBidysyQU1JMHNwSnk0ZGZ5YWVGeVZVL3BHa2ZPN3JWK1k5T2RucGdNRGsyUTc0bkY5c1BPdi9FR1BCbG9qWkxTNHFKdXEwb3hJN3RQTENxQTdjZkFhNnF3R2F3WmczdmlsK2draVVibTgrbjJMNFpHOXVyQ0RCYUlRTDZEOGswaGpJYVRVM3lURzRqOTgzd3JiYldjR3NnVlo3K1E3UWJUbU9rSGZvblFDNURlNW9EalJBVkRHOEdDOVd5MXlEOVRnekhuck90U1BNN2FjNzFkKzlTelk9IiwibWFjIjoiNTUyZTQ4YzVmY2MzYjJlMzM5YjY2ZjhiZTU1MjAxNWZkNmVkZTcxMmFlYmYwZWQ5NjRhNjNhZWFlNTRhODc2YiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ino0MjkxWFFwWlM3b1hzMVAzNVl2MWc9PSIsInZhbHVlIjoid2xoUlQxbEIyOXdvSUk3TUtGSEJRNEpFb1VNbEZNYjlyNEpsc1NKTngrclpyKzVzU3Vhcms5WXFqV0dNT0NYWHpWa1FaUlBpT1piUmM5TGFvUm5SK28vMWZ5a0xIYnRQOWl1SWZGQnZxWVpRdFNxV0MrQVpHSlZYdmd3aE84OFlVdzBDQUgxczFRalNFcDdtTmZuRXpodU45LytCVisvZnR6TEtPU3ZUMHJoNWtqRTZ5S1Q5VEpmWDZnUkdlblM2Z0dOTEtUU0N0cXhZRmdrSDFoTkZvczd6TVJwK0NOMUJpTElGSWV5enZOM1daZ2l5bG9lTmw1WXJEOGxsRWVoc050bDlodURQYldGdGtya1lSSFZnOStPVzFIL0k2NHFJeEV2NjRzbCtNNzl3SytGQ05ISkVEMW42QmRCR25aRHR4bUQxeXVUTGJvZjgwdXA1M3ArUDFvMDM2VExKS0pwaWt0eWhRWjBVSmI4MmhoZ1dCNUJYL2graFpOZXMrWmJQQjEyVzUzR0E1Rlc2R24zQ3hMWVFSaklqNk44V1BPTVZHa3RFNSthNWJSc0JGUlBpQ3ZJL09JUGlycStmWXpReXo3YVlOZVMwYk1lZjJKakpJOXRiL3JSd2JLVUJIYlFjUUtRZU1xL01RRG89IiwibWFjIjoiYWIyNGRkOWNmZTczZmJlMDRjZGQxNzczMTBlM2E2NDM1YmU1MWUzM2E2MGVlMmY5NTQzMTU3OGM0MmVmMTFkMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImNPcHlyRW9wcDFoZFkxRTR3dVlEc2c9PSIsInZhbHVlIjoiUGZDdUlKWE4rcCtOdk11VWs5aUEzb1ZJTmtKNGNzNnpsd1dnVUVpR2lveUVQUlo4SVRyM2xBRFpKRnBxUzdpUEhkay8rNHBXb0pGNU50WTRwWjlxR1h5bm5OSlR3SDl6d0NyQWZoMXhOSjRCNEFzRTBVSnorak1qUmR1VUdwa2szTWNSN3NjSzB6V3ZJdWFsSGtDNmp1bm9CK3lINEVGVThVNHYzZUZDNHl6NHRwdnJPUVJ3RW81eE1yRG4zUEdsNGg1Mkl5TVBhVHY1YzJGUEZucEpiN29KcnhNZDB6eTF2OHVzWHlpUUt2L2VRU3BCM0ZBVEQ5Wlo1SmM4NFhITUtNS3IzMDJ0Z041cTVTby83SkIydHBubldqbEFLMjIyVUpoNTRmVGFabWQ5bnBjcUhOTzFXQlh3WGRSTklRR09jN2x2bmIzRnAxSEMxbHlBdzI5TWxCZjZmam13TUZVd3V0UWR0OFhrdVE2SEhGeDdJMEpHOGRPMCtUNGZOaVRManNhbW53SnlpTlNOYWZkQXlVclI2WGhwb0I1S0xHWWlqT3ZnZkdCTkhmVHppRHp0Mm95enFiRkRpYk9CdzJwK3pnL0RVREowd0J6N21MRk94Z3pkTDIwQ0lzVDhDdFZvRWJRbkZSVjM2b3VMRkM4clk0MnVjUzE2QlYxUThnMmh3ZXU2cDRkVXh6T253WHBESXhiM3lOV1ZsWk1sM20vOTJJWWE4RE44VzQyQzJvVDJZQ3YrL1JVQnZtbld1a2dhck43aVhWVUVqcTZaaWF5aTQrVkFRRmRCOExSWmEyWGdXenVram1ibFpGaVR0OSs3aGFaNTlzcm1sRk1GZ28vSCIsIm1hYyI6IjcwNTVlZDY1NWJmMGE0MGE0ODFmMTVkOWU1MWYyNTAxMDljZjc1NGY3OGFlZGJmNGRlMDNmMzg5NmJjZWQ3MTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6Inl0ekdOYWw4bzJ0WWxETW5XVGZ1OUE9PSIsInZhbHVlIjoicmc2NzkxOG9HVGE1UDFJNzRwZ1dpQkpCd2hmZ1R4QjFnMU95c0RsUzk0Z1Jab1NwWXpkRUVFazl6RWxSNml0eFN3cTBlQVdUenpsS0dhMzF0dXRTdWdLQzBINWY0WUdITkNRZG5PTWd5blNnb0g5TnlYSmtXMFBrUDFWdDVuTHRnYzhHTzQwb0Y0YUgvNERJVkxLRFBGTnRGMUM3MmdyeDR6ZmJEWElCM1ArUE12WnAwaFNFTXd4VVNUbHg3WXMwZDh1Sk5HOEw5Q2R3SjNJeGM3VU9IMDM4WnBldjVpbHNNd0p4aHIxK0F4bUhESzErckV0cHNodkovOWRFc2ZkcUJwK01kaFZCVkMxL3pLTlI0VC9yN1ZDNEpGQ1BYWjc4d1YxTmt4ZnRSdmRRN2xkcHcvZHJQZzhFbDVYeGJmbkV3Ky9CMkcyT2FHSDAwVDljemtndEo1cTBwZ0gvR3VtWkJuS09sTUxsOGE4OGNoUVQyVDFGUkluM2NnazZmWnNpaFZLdVhVTjdmQjRpc3dqTHVRanBjQkRwbUM4KzFZTVVzR3R1KzZoNXdKZzl2ZWZCOVBiaFl1RTJWNTBKL2QrOHIzY1MzVTVRblMweFZ0OGFOUm0ySys3eG9STmFCY01jQlI3ZlJ5NkZYUURjOEJHeUhLQ0Vhd29vNFVLbGtSbE5EcUJtV09Yb3IyMEJuaytXM1lYV3JqMGdGeHpKZndMaXV2dDRHdnlydG1ZVGJSMjcyWFNWcXJZcUtSVXphWE9VeStsZ0ZUL09PNkxKdUxyRGNqc3kya2xETGZMaWdhcjc2dGxDVWJJWWdBTk5nbk9teklVeitzUTdWOWk3OVEvZVA3c2pkZTVxdXdPbEQ5VEhsblpKUit2TGhFVXVSeXE0ZFJpbmZzSjN6OTdYcjBjN0hpY1pPUmJzazFMeE5BY1UiLCJtYWMiOiJkNTE1NjVmNDg3MjFjYjFmOGI3MTU2MzRkMjliN2U2OWYxMjc3NGI2OTFiYmM2MGJmOWI1Y2M2ZWM1MWIzYWY3IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IndWNzkxYlhKQVlDS1E4UTdsQmhObEE9PSIsInZhbHVlIjoiNkl2MmZBejBPVFQ1cVRUNUt3TVlQR296aEZTWnllY3dzKzRXanhpMzJaQ3RTcnBhem41OHg2T1J5TDJuVzdnQXQreHZzYzZ4N2VCbWpLcy82TGFzdUpTcVRPNmx0QnppTm82c09RUUEvMFkrSFFmcUpDeXc1d1VNai93RkFNcXRCc09VNlphbXdEd1RRTVpabGVGMFdtT1ltMHVIZm9BVURPd0tZL2t5clJSeUlxVWp5Y215WlNPVHZkeTZ0dFprNmxkK1llUTNyWUJub1Iya2ZrdXRDenh2dXJVZTBDdEoxcmJoU3FxTkhJQkNlYXVkU1ZEeTlibGVXZGZERnFkTFBBbXF4MW9IMUd5cHlnbUlLQ05OM0taTWJMTG5NT2h3MFkyYUM4d3phV2FyNUJEVlo2Uml6cndVWG42Qjd6a1BVUWNpbTJ5SXYwTjFxZ1lGR3FRNVFidExOODRXQkpXK3R2NXZNcnQrMVdpUW94anRvTWN0eVpBSzY1eWJUa0gyUFlFWS9DVVN4SzdDaUhnRXFjc2pyeWF5MDEwOVlXd0xmeWhsZHNvQmlGbGp1U0lxQlpHQ09GdXBvNDcrS0pOQiIsIm1hYyI6ImQ4MjdmYWJkNjcwNDI4ZTUzMjM0NmZiMjM2YmJiY2U5MDBiZmI2OWQ5MDllMTI3ZjlmNWFmMzdmMjNmMzRlMTciLCJ0YWciOiIifQ==