Самарские зеки обманули калужских пенсионеров

14:59 12.02.2020
0 1511
Читайте KP40.RU:

Сразу несколько пожилых калужан стали жертвами мошенников, рассказали в областном УМВД.

Все преступления были совершены идентичным способом: на телефоны потерпевших поступали междугородние звонки и незнакомцы, меняя голоса и представляясь сотрудниками различных правоохранительных органов, сообщали, собеседникам, что их родственники совершили ДТП или преступления.

Мошенники предлагали решить проблему за вознаграждение.

Обманутые калужане передавали свои сбережения, общий ущерб составил более 400 тысяч рублей.

Подозреваемыми оказались ранее судимые жители Самарской области.

Сейчас они под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pxhere.com.

eyJpdiI6IkhqSlI3bGIyRlFMaGRMenRRbmQ1QWc9PSIsInZhbHVlIjoiSlQvRkZwUnBCbjlQNmVrRllCbnMwWTNWV0VVWDJHeDRodnNyMnBmaUQyQURUc3pZNGRmVFhTYVJyaWZ3UEZhcE92aXJEMlkrZHBCSTFFZjFLOU1vSEJneVlPcVRIU1YzTG5PZ245d0t2Z1lzamJLU3RIbzNTSnRSbXJmQTNCTkRBVVhyQU5qWXNsWlRlTE55TUo0NDJmK0JJSlkrWHNnR2FYRTRyaDBRSkl4QU5iYlN4WEttTEovSEJwSzJzazdQZ2p2RHB3VGUrM2ZKcExjMmpxc0NQQUtyR2k1cUI3blNvZnZ5VGdCc3I5dDJWcFQzMGx4Y0RNQ0ZvOThCWDhOWmRuQ1hYa1ZiTGtPRjZ5Q0hpeXo0UzBLMEZNM1JDWFc4Y2xBYlBjUll1YTJZNkRnQ0VFWEFJcVBVdjhOOW8xQnhXNGhleFlwRU05VTlwelQ0L2N0c0ZkN1h3dGo0aUVMRy9DWUduMHlaczhsQmEwVnpkWjB3YWdBdm1aa0ppV1BHV2ZtdTlOdTJZWks1cnhVK2xWd1g3S2t2Smk1OW5MUHl2dVRpS3gyQkNaODB1aXFSbFEzZTZoTVhSL0ZxemtjMWJTK1phUUlJck1NcHl2TDhqSjRQd0N3c0FBejBSQ21jS2hoVU1iVVdMTFZ6dC9IaGhVQzBrU2ZteG5LcXI3WUZRQ0U1ZENHUFR5emJsRTl5Ny9ENDFDcHovVThIalBMSld1R3Q2MFVnNWVYTml0aTh0L1ZTQjJIL0s0TGNRa3puNXFtK3pyRUh6U2F6TFczMUs4cjdmcFNSMEo0MGtQYXRkUTdJN1h4bWlVZU9tejFXakRIM293citnaCtEcno3YmdHUUVKMVhnaTVBSVJOd2NzNmFmVHpjZ3ZudHFxYnhVczN3QXNGMlVVZ21TQVQ2NW9VTXNLRWx0T3dYcmFkTEpTUDlXeG1uenprd3k0cnJiSER3a0crdFhyalZ6SFRtaFVoMWlSUjk2U1dWV1c4S3RSdDk5d3lObWtMQ240Q0NJIiwibWFjIjoiZGMzYTQwMDMwNTk5N2EyODBhNzIxYWRhZmIzOGI0ZmMyNjM0OWI0OTM0ZDA2ZTVhOWQxYzZmODdjMjA4MzBiYSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImtZM2tZUFhDdGVPbHFvR3hrQW83K0E9PSIsInZhbHVlIjoiRit6RG9KUEVyRXl3THRkNGFFeWNrcTBPS1NFenVsWFNObXJVYUVkUnlodVJrcjBFVnk4SDlyNGRidmNwcEtuM0NPaW42K3dXRGdzZEdUUHNWeG1DMXpHZGRiNWJCcytLNUN6NFJVdTZ5MGJqVElhMmJRUTRwb1ZRVzlsMU5EeHRLU215VTZGRjhQY3VHTW1CTk9zNUMySno4NGF5am9HQkNyM21UV1hwbDN5TmMyczBPM3hZLzZzeVdMdkNRdVZDZUZGbC8zR0Z2ZEJNeGU2aEE1QlAxamdJNE4wSGdPb3AyTW5MaXlvVXplV2FSTmxSa1NNbllqQVBFZyt3S1NZMmhiSWVTSHl0Nm11REtSbEVPR2lTY2NsNWdOQTVHUjUzazBKR2FhV1dhcXdzYWV4L3NOUHI0TnVVYkNpU1UvNkYwZXFTKzY5WFdsUXBtdFk3NGRKNWhoYTlTcU1nOE1zc1ppYlR5L1NXRjhFME9yeTF4RnFKTUlKQjRodEcvMkE1OHpIN1hNR21YSEk1L3J5K2JSU2NRVkRTMzk5UHpjNDFYZ0hQZk95Z01PTVhEQkxPbHRhalgyc0lpMk1oWGh5cjQyZXVOYTJuYzd5K2NSS0ZkYjhLSmtDZTF5K2ZmMzhPT01KWlJNeEJBcmxtVDNBSzVSZ1RNOC9LM1lVQllCRFJSUHJyMW5uczlZZFNiVUhMUUdIVDhydkxhOUE2eG9Ec09hUUg1cjZaN0R3c2s0L0x4OVFpL0pOazF4eXZhVytPcmpGU3Q0d3ViM2lGV28wSFY5dWEzUmN5bDBia1hjN2YzTmM4L3BXTmRHclFDWUQ5VFRVMlBCTVdMLzZ2ZWJFZ2gyQkUzcGZPaldtcGpVSTQ3QmFZb3h6UXBKVkRyQUh5TU1hYVgzOUE2Mkk4cjIvMjRhZi9kcTZHVkNIV1dkbDRQY05SRkp4WWJjb1pWZFNHZzd6S25BPT0iLCJtYWMiOiI3ZmUzMmU5NzA1Nzk1YjZiMGFlYWNhMWY3YzViOWEwNWRiODk4ZjM0YTNjZDU2ZWE1ODQ5MTE2MzhiOTFiMmU3IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
2 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZsVDh3bHJSWWgzVkN4QmZrUHkxZVE9PSIsInZhbHVlIjoieGgveXcvNzB6ei9vWERtZlZvdGNxVzhMUmEwcW9KKzNSMFR2dTN2ZzF1QTl5ZUtVZVB5S0hJWEpLY0VXRllNYU41azJEckJPbjFGNU1oeFNDNnVLTklRdnFCR2ZEOFhCa1I5Wkt5ZWViekErNUcxeDNQQjYxYWhwb0dBeGs1QkpObUY0WW5uOFpSa2tBZ1NKd1d4Q0pFWk5NamtZSG56WlQyTGRvWFU2U0pCMVQ1blRjQW9mQXJmb0JxeDkvL2xoV2JDMDdFbXVsNDBjYXRLaWdXczI5YUNpYm9VdmpqcnBqelhoeUtXVUdieFhzdzRTY0Z0UzEwbzNUaUd6cDdmbDlHeTMvVUlOci9IRWdSSk5YZ1Z5WXVDYXJla3VXUUtoZmJNMExGUXpMeTVPQWlERmk0QU1PdEhIZi9EeWNkcm5ycDFkR0dOVkJId1hhdTVLSExXSG8yV001d1ovRVBYNDg2NCtDU0NNK1hoeUx6S3hrSmMyNTlZK0NER0dRYlBNMEs1WEJVajl3N0NWWXgxYzloRFJ3WjJJN1lxaXFhMXJDNG1ORG8vdnRYVDVkbmluTGVVOHFONGx2Tk1qZTB3MEN1ejhaNWxTY2ljVENnYUN0UkJhY1JkY1kvQ1lKaWh5YkhtbCthejBhZTA9IiwibWFjIjoiYTI3YzI2YzFjZGQ3YzgzY2U2MjJlYWQxZTI0NzJhZDA1MGIxNjc0NzhiZGEyN2UxOTNhZjJlYjYwNmQ5NmMyYSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IktwOExyM3BKbXlJTzd3akZOeUVNMVE9PSIsInZhbHVlIjoiMzZINWYreHVrOTcrNGd2MzBEVFRGRUk0cW14b1ZyMWRpQVE4RHVUZm1SbjhvbC9hc1N4R24rQzI3VG9aV21temUvMHlZdVNMblZPWS9Dd1UzMllodlIrUjhwZWxOQ1NPelhTaGVSMDhaS0pnTFUvVFQxTWtTcm4zaXRMQ2U1UzFDdTNPdFU1ak5PM2R1aTUwc3U5VlZCSTU5MjFyTjkydC9EeVh6STVPNDQ0MXYrajJGMU82NTZrU2dXZnRNOUZja0dvNmV6V01PcnZEY21RUm1JcjZhQTNaRlVZL0NxdlJiMWQ3cjhYd1QzTHhBK2dTYUk5ekVDYlpCdHlERG4rUjZvRGtVY2lSdnkxZHRvUzRpTE1zNnM3V21pWE1VNjlTdHhmUGxWODBoWTEyWVRMa2JLQ2FpOVVlZjZnTVVwTkVudzFYaFJKNkM5UTJRMG55Q2Q1SkcxRkU2TXI4UDJ4dUZDTmNUamNmS1ozYSthQzMrZTM0RTlFekxSNjBzbXI2Rk5uaWV3T0I4L2RWY3NUVXB3Q3BSZWpQWTVoQ3EreCsrVFk3Rm5NSlU5TzBzUUU5NWh6bnF0UlpNbUJXLzBsbHRNVGw4Sk5uYTJoeVg1MGZndE5uQ0NSUWpqUjZLUzlJWEhBZUl2QWVzTE09IiwibWFjIjoiZTVkY2NiOTk2NjdlYjNhOWRmNzdmZmUxNjBhNzJkNmJmNTI2NjFhZmU5YjE5YzZmZWYwMTFiMDIyNmM5MjY0YSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik5ua243OXhKZ3NzZWpvelhoa1RLMFE9PSIsInZhbHVlIjoiSTlVQUpuQWtjVllCRWhJNS9kYmZJRSszT205OVJBS0F5SHZ4Ui9pNlhvdDVZS2NJZXpvMmtFKzBlNDkzM2JMVnZIVUFwWFRZOFNNRjViN0pTR1p6OS9CaGRjRk45WGkyL1lNUE9mR3liUUFmTG9mK2hiZW1CUEFDL0VtNElVaHV1Mk5OVmU3eW1JT2hGSldjUWxtb1hGT3MrTUlLR3hwY2o0bVFwZzhMZWlSa2RVY0h4KzVabkFqWlArNFNBWDREV0gxMkcwNWVTVWVoYnZjalBPMVY1YWVNQjYySUlXTnZVZEVLQzRjZVFGVHI1OWhRZEoxTWVUY1QyQ0ZHdjluU1R0UHV4VjBoQlBqZzgxL09CUzJPQUFsdVZVUVNMUFNnTGhicUIrU0VzN29hSi93QlAyUEs4dTdyQUw1dTIzQURoYkRrUEd3RVcwdlQzZjJGVzN2MTNmOXNHWmU0c3JiT3lmOHoxRGxIdUVLTDdWQU1DUXV2YmxiMVo1ZEJOV3JWZm1ITlUyQkIycG1mY2hoWmhvVzkyVURuUHhxaEs5N1BveDdESEp5aUhrWDVROFJlcGZJOXF3VHZaVGZUVU0xTW5DM3NnNDE4YWNJeHNDYTRXQmFSRGZrdEN5YTNZbXpVY1FROHRuckQxMXROaXVlK011MlgvUVQwQmFNZittZHZ4TEwyNTUxQm42K29UOGJkRWptQWxkYWZ0MFhaY2JWNlpNMitrWjhpNTNDOVRTV20xQW1iKzZRdVhvUmVqMExpQUI4MHh1NitrU08rOXl4VkJCVUNwbjJ3NmVDMWVETDdGL0VlUmxEb0JVRDZHSFhPend0cTVBZG5nTEdybmZIayIsIm1hYyI6IjNkZTZhZTM3NjhjMjhlYWVkMDQ0NjQ2MTdiMTkzOTI0YWRhZGIxZDEyODMwNjdiN2I2YmZhNjQ0NWY3ZjhmYzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6ImozbVNIYjJzUVBVVXZKNkVCOHBsdkE9PSIsInZhbHVlIjoiZUdLeTJjVmsybm40Y2NyK2ZLZ1BhQTZHaGVWOGVZSzBucE1rR1ZrQnFTSWdhMlFxcGRJTm9RaHU3MXlxMnV2NnYyOHZGUWM1UnpETUFmQ0gxQUp0TGp1aGZncWZZMmtOdHFBS2tqdzVtRThVYmVYVG9xQmpLY0phY0RtM0dKZjY4Rkt4QXlpOXdKN1V3Um00bG9hTjR2TkFWbmdCZ29NVCs1VUdCSWd4U3NUUVJXZisxTVJ0TnJQMm10SUxnUzBxZmZVTmo1ZW1TaFpIUmlEb3FrYWRCY21yc2JqeDRQSzFJeDRpbElGZjFLQzhjeEw4bFd6WS90TkxYRjFoT0U3WWNlazR6RnRSOG1FRFN3My96QUNDWkJYdFZjVmgxSkZrSWNianV5cXFtZmF4SzJXc2ZJcFJDcWQzOGtaSWwybmRlZDNWdVZjQzZlaURqSlFKRTh5K3ZYSUVlWThQZlZTUUxsQk9JM2kvU09nMVdUL1MrTXNhcWZpMDcxN25YcGgxTkRWWGVKV0VUZTV2U3ZCK3hVZVR6U2xYcVB2UFV0NzRyaTUzdFpaL0Y0YjRERWdsa1VaZXluTlorQ0JUcEtUdE02KzhWRGY4dmpyaDZDUkVYUVV0ay9RTzV0U280YkxzbFJZVUJkTFNVamJVbFdiVHRVMFQ0R3k5UDNRODNCRUkyZFhON09HUWQydG1nVXJiQzh5dCtUZDVOYkduQ2pKSzZMa3hSRWc5clJQTUVvcWRPQnZiUzJKcjU5SWEzRU0vV3I0MFdRRmU4eHozSEE5b1Q3Sk5yVkM1SE1tSmdZbG81Y1pOb2RZSGUza3pQYUlwejRQOFlCZThQcWVyb2VVVHZlLzVVZjJxNGhOMDl3R3NYMTkxeno2K3lvMSs2aXh1bHRkQmxBTDRVMnJ6bkk5aElEdExsMnBCTGkvR255QkMiLCJtYWMiOiJlZTEzZjU3YmE2ZTRkMjljYjkwYTY1N2Q4Y2I5YTczY2M1NGZlNDNjOTk4YmRhMWNkZjY2NTI2OWM2YzA0ZWVhIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjlzWXRSeGcvSEZ2K0RTOHVsVFJIaGc9PSIsInZhbHVlIjoibGE1YlhoRFE3VmtBNTN2VDZESlhHT0ZLcnA1V1U5SkNGeFFETjBvdWxSU3pUS1hvSGdUZjlKQzRUWm5qOEpKYWJzS3NNdjRXcjJHRFBsVW05M0hiNHZ5OVZYcUlSSzM3VTRVTU02SHR4WkFFSXRZTmRqeVJ6ZEpXbytHVHJqc1VBcFhmaWdkZmZMUW5qcDhFNTZWN0dadlB6bHo5TzA4KzRGRUdRUG01OEJyV0FlTTFJMkhyNGhLVEFlc2o1WWtWejNySVVrdThuWVpGT3FPeWcxUEhKOHBhVDlkbEpUcEc0cHRQdGZxbWYzZTZoeEN6cGpWM0l5dXRSUDh2SlQwWmJsOFZsQkxuTElTUHYvbXN1WjFSaTIrUkdCd0l5K0FWcmpjWWJDaVE3dDcvZzJyRU8vZmxMSHFNR2tQSUd0L05xN1RWV1kvc3RiMlMwWm1rTWk2cGtaY0lJRU5hYkdwRHgwOW9hOFliWTF2S3BubHQ5YzRlRnpaT2JZTms4Rk9WMWlQdVNmdmpMMGFMeUFmKzNxekJlMHdBalZiVTY2WkFDK0VNSittSnhJM1JXb3p5N20xdDlNN2ZVWmlPdXBSUCIsIm1hYyI6IjJjMWU5ZTEyOWVhOTI2ZTJmNzE5ZTQyZDg3ODZkNTc4ZTJjOTdhZmU0ODZmN2E4NzY2NjAxZTBkMzA5M2VlMTYiLCJ0YWciOiIifQ==