Обнинцы заняли призовые места на турнире в Иваново

08:07 12.02.2020
0 1251
Читайте KP40.RU:

Воспитанники обнинской спортшколы «Держава» успешно выступили на межрегиональном турнир по КУДО, который прошел в минувшие выходные  в Иваново.

В состязаниях приняло участие более 300 человек из Центрального Федерального округа России.

Спортсмены СШОР «ДЕРЖАВА» завоевали призовые места:

1-е место:

 • Сухова Валерия
 • Сорокин Ярослав
 • Аветисян Анжелика
 • Аветисян Арсен
 • Щукин Иван
 • Поздняков Данил
 • Мишуничев Дмитрий
 • Поленков Егор
 • Симоненко Максим

2-е место:

 • Тумаш Милана
 • Борисов Антон
 • Еприкян Аршак
 • Сорокин Вадим
 • Рогова Алёна
 • Ромахин Никита

3-е место:

 • Вояковский Викентий

Приз за волю к победе получила Рогова Алёна.

Спортсменов к соревнованиям готовил тренер Малинкин Александр Федорович, сообщили на сайте спортшколы.

Фото: СШОР «ДЕРЖАВА»

 

eyJpdiI6IkUwL1dnbHI4ZGc2SHF6OHM5QVFwK2c9PSIsInZhbHVlIjoiVkkxZmRLR1VFd1RENGdMaWZtZ2ZFbnNjSHJUb245ZG1HWFRMYjhTektoeWJaSGxJamYyZ2lnb3k0RHprakpqc240citEejFJeUdxc0NmVXl6QXpqZFlFWDl5YStrS1VKeGRTZlYrZUllZWFIWEhFZDlYMG9GS2w4ZmdBbkpwWlhUdXhYNEk1dDFlamJhN1FyYjlzUXFURTRqUmdCclhVeUZOK25iRWFad0d4SDdsWGZvVHFOVGhPcU5HZ21mL2dRa3V0czUvWmIwYkpkakZ2QVl6em1VbHIyUkdra3dld0xRSW10S2NtNUtCd0phc0oyN2tTOHJDVHpFWUI3YUovV1gwQnZ1L2NnVlorQjdleHhJYm5vS3BLMVNwbE1sMXQvWXVicjU2T1BhaGNlRWtvUERjTGRBaDhLZXM5SStnc3BvRkVyNEVxTUVnUkQwUkJqVDJCSnpWakFKZ0htcE5ZSklCRU5nQTd4SFgxUmN1SjJMRklTV2NWK1FTVHNRZ0FGRGtHd1FXWkpJRXZVRnpKbHVxZEJPUXRESUVnR2E3THpFSDhBQmNvb0RmWVA2YTVjK2Y4TG0xVUluSjNkdTZmOHhPUmVBVmMzQ1l1dnR1bHVJK2h1VUJBaTNHQ2dVT0NtWk42OFNrT05Dc3FOOUJHMWxYWDlKVVlQV0VacXZjeE5tVFV6RklNOTljN2tCVEdFdG1zOWxRMlE4V1piOE5IUHc2UEY0QUovWm1ORmRSc1BkUUY5bFN3aDRHOXdUTTlDbkdMMFdWVjBIVkVkUHY3dmVDaUFjWWJjYWk3RkdPU0k0M2dIb3QrU2g2bXBTdkdxSVBHU1kwTzhQT3lGNWFQbGNkam9wM3NjaFkrQXRFYldLcWYzNDZXVVZaOUt2MVVqOEdDd2U5aEVzdU00bVNTcmdoZ3BNdWpCSVVOU3l2VHRqNUE2bGpiNmtxay9zOVJzdElBK0dzM0VpbkF6dEtYMFpBZ1Zubm1OZlE3WWY1cHdPZ2lGb3A1WWRHNUh0WjZFIiwibWFjIjoiMDA3OTExY2YwODcwYTVkZjNkZTdkNGU2ZjE5OTQ0MzcxYzI4Y2YwZWRmNzM1YTU4OWU2ODA5MmU5N2Y5ZjhjNiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkNuNzh1RWpabDVBTHF0SVk5NzBVL1E9PSIsInZhbHVlIjoieGhtZHduV2JBalVBcFNrSXhIVUhhRll5bng3WkJwN0JDaFF4NmxTNU9DU2M1MUxNOGRyUmVqVFFFQVl2byswcVBHMU54VkNHR2pyYzN4NUZkKzV0OXZFTXBpTG5EKzE5b1FtT0NYd09XbmFuUlo5TTV5Yys5eDFwUWphbVUwR0dYMWN4TWgzTGtqcnVlSHp4aWZYRDkxa05STkNmMUlRblBhUHNjVitHQWVtbVpKMTdiQXdRaU1zU0M0Rk9oYVh2eS93U01PZjdHUXE4LzNjSHNSdHBVb3FDYkxlU29FQWNMbWRVMU1Fa2lHcHh3OTg5dVpLWXV6WlMveEpWdjVwa3BxeXVaSGpRR3c5eUdjbFpPb3FZaG5pT2Y5dUxSQ3o0NXpZSW11dysrejJVTExLR0tYcm5YR1djY08wcHpYMzg5MTJWM3lhL3FiTUdYNjRqeUhvdnBVNlRnYnErSjFYYnhZM0RKd2ViWjAxckowT1phUWJGdml4WTkvbDc0UXpWYWZkdTl0SmVUZTc1NzRGRERUbk1RVXRLd0E0THJ2NXdaWG5IeVA3NXhLY1hCZ0JRYVgyTk5pM0pnZ3VQQ2JnRGI1SmJoMDNSVExlV3JsQVVIZlA3Sm5UVHErclovQktqalBOcDRaQXZvTzB3aDBxRmdzdTdIQmNwQXBaM3BNOGtGMW9TVVpuSExyUzBoTVowTTBXdnplMWE2RDdycnh3RnBlait2SVRZcGFzZ08zWkNsbm5NVldxc3V4ZVFHaTFiOTlRY2I0c2tsQ0RzT25nYVEwTW53bTVlUXZwaVFISTFNRHpsUDkyb3hFa1R3Z1lab3NURkJVVXMrZkd5Q2xLQjhSRCtqU3ZkL0kreW0vWXZkR3VJUlRyNG1iZjFGNkdYSWRsU3hNbEdrTDZiV0pVQ0ZzWS9RczNObHluOWNTV3I0QU9RL3pSU2NmTTRaUkx5WUVLMHl3PT0iLCJtYWMiOiJmMTFjNzMyZDUzMjM0NjA4NWJlMWM0ZDhiY2ViZjg2NDViN2RmMzVhYzM3OWQ1YjgxMzVjYzEyYjQ1MDA3OTZkIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNnK0VTTU9qR1VuUWV6cDNud2N6S1E9PSIsInZhbHVlIjoiWWphakZrT0NFcEZmZkdxWUdXa1lXSThST1VlN1R0dnM4RXVsdmlsaDJaRVBjVGgyTlpoM2g0QmZPOWZzQUE0Y1cxeHpTN04wOHFIeXhucmZoM3poNXJ0c2Z1NjhUc3RTTDhYYXZlNy9Zb2ZyaUdyaCtlK2R2VTBaRW5nWkYvQzA0MDVwTXh0aXlUZTBEdnlxN01WcTBXMmNHVDdyNWJyZTlDSThFSGNrN2JydnpkT2s4ZHJOaVZocFZLSnQxajB3MkJxa3RZRStSV3JHaFh1R0VjUGE5K2wxeWJqNDlmT1Q4NUlPbGtWd0ppVVFNanFtY0FETHZMNzVpWWFoZ3p5U1o1UWRSWHMxWmw2WjFPbXpxa0llY1pVazNONk44RDNKaDlHVjBNcGI3ZHBHakI2SDRNMXBFbVJhbFdkTlBVeUVuMUh3TEhjWExuU00vR0k2aytZS0R4YXVQSEx2WXdKOTFFNzZkNnQvd1Iwd0F5VmExRTczM0x4RVBNRHdDSkVlUE8rckY5NjdTd1ZudFlzcEJYMzM4bUVuTEI2WmJJVzFUZG5jUXE4dWtndVNWbnJ5bXBYdmtVbFVDdGJ4ckEydlY1WXBMcjM2V0hxMFlVcUJGVGNreVQ5WUdqVXd0Y2Y0aXB4VzFzZWRUcmc9IiwibWFjIjoiZTQwOWY2OWIyMGU4YjRhNGQzNDgzNWJlMjUwZDQ1ZDM0ZTAyMTkwNmI2YzA1OTNmMTg1ZjUzZDIzM2JjNDQzZSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImZLRS9jU3dQbkJubks0WnI3TjRTZEE9PSIsInZhbHVlIjoiZURPMGtzcE1kUHJHbHhhWjdac1hWVTBFNVFscjdOZXh0TXM1R0VBWlhuQlBmOXp6OXJkeTBoU1c4SmE0cnRRRFUvUUN4RU1oV2JOdXhDUFRPb1hscnQweDRuRGlLSCtjZUQzSldQSWhRN3JtV0NZaE82MHZVdFB6dGgwZHJXamt6Y1VaT2JveHFPZS82R3VldWpTVDVwSUR2em5PU2J2RU13THE1enpTa0s1VHdDcFBhNFlQSXBxdlA0Und0SzFZZ0pMWVdrQzYyMTRXMHlnMjNMRG90VERKdG9YcVdPYjRIYjFISXFvcEhmU0swNExlWWw3TUh2b29zYWpkUjIwL0piRVBCRWZHTkJSV0xONnF6bk0yT1VPVHFyT2dHM1JjdTJzaW1yS2x1Z0s1RlJVNXdyK2ROejVuUnI4WlJMYXZGWHkzRDNpTzRiSS9ONGphYmI0STlrTjAvZGZWUysrNmxSRzQ3Zm53L0JjS25LakRCblhycTd0c0J1emFZNXdHVkphNEJQNnNhcnAwZUdwT2d5dDhpQTJ1NEM3ZHlwaGpEbzlUcW1SV3pVWDhTV2pTU0IwWnVrbndRanFTd0VncmpwL0p4M3MyUkNTRkpLRkxPTUFkZHZTRXN3SUloaVJqU3N2TXI1L2lvVzQ9IiwibWFjIjoiNzkwM2JiNWQzMzE3M2M2NzU3ZDI0MDI1NzkwYjVjNWEzMzMyMTdmYjAzM2U2MzMzNDdiMGU1NDBlZTBjMGE2MiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjB5L0RlZktiL0w0WFhOTDJkY2owRHc9PSIsInZhbHVlIjoiZGNrLzZKcXV1TWFIb252bzNkL0dWYVBheTJKSmJNd0VpRmpDZEpyVWdObDh2aVIwcXB5OHFxWmN1VU9iV1BPNkdRdmVJYUMzTldqM3U2N2JobURwOVNzUUllWmlGb1l4RS9WcHZhR2s0Y1hiODZsbkZZQzFhcUJqUFVlREJHdFJaQU5vM0VHMXB1MENOankwci9LdXJuMWtWYU9ib3ZhYlFRSlBaT2Q1U2ZQZVZScWpiMFZ4WXVvcnFTZU5uaDhkVTd2WUN1WkhBbHNsckJBRmxBU21acmlSTHhoemtlWU9tRzdES3BRNkRaSUdidHROYlJQa0x6aXl2T0NPdXpvTmh6WERyNExNcUw0TG9yU0hjWjRDZUxXOU1JdmZmMHRkdmtlakVvS2NPbURjd2l0cVZ3alZMd1M3d0txeURSaDVJUWl0WElvWEVGb21BeUtEbHRuVDRFQm1hMitnL3FHTTJ1WGYyQ2FjWmNITGpVcEFlUEpiTnR6ckYrQkRUTlhETkp4RmxrRGxRRFh0aVk3Qk5NaHY4eVRUU0RITEFrekpET1dQMHRpcE4zQlNtbk5BSjcxZ3NjWllCdE42R2Z5N0diS04vZkh6UmFxTjRKWWh4M3c4UURkZ25vVFB1Z2NOazk1MW5jOCtHWVp1aUEvNWo0aW04YzhvSFNXSXVUa0lwaXdJVTQ2RklDalhJVTZROVprVlFXQmx4d3FORTVvWXlhbE1KRE1lcFM2WkNza1F1NWVBMXdzb29YTEpzaFZBeTI3ZDhhMGpDelV4L0tVYkdHWWcycFU2Y1pTZEpPeENYWURTVXYyWDdOUUoxZUhsN3FNSWdlQnVnT1VJVVhHQiIsIm1hYyI6IjZkNmI0NDE3YTE5M2M5NWE2YjJkZGI1OTYxOTZjNTAxNzU3YWNmNGI5NDc4MjAxOGViY2RjMDY4ZTJmNzk0MjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IlVPODZwZ29rMTZzYWNwREdVOElTRlE9PSIsInZhbHVlIjoiZUtWSlFubGJHckZRUGFkTmQzMW5XUHpKcWRvSXc4ZVpRZmJ0QnFrdDNsbkdrbjQ3S1dhcm9VQkgrZ2V6OXN0OGFKQXNYcFhGNWtHelhYZjVwMFcreCs0dFNib3oyOWY3WDZ3Y0RIUlArWHhmZWdGMUl4ZDc3Sm1ITUFuSnQyOW9hUjd5M2xwSzlzYWdFbmFZWGFiMmZNUm5HekVlaStZalAwZWZsZ1VOS3Q0MFl4RXhVakc1MVBqVkZ0WTF6VTJjVGRWU251TWRlVWVuK0ZFeTZOeUJ2L2VNREpCckUvbmllSEpVeEo2ZmIyanFNZmYxOXZZTjllMTlwdkhneFpVWlFtMHZUZVRGWGY2YXZzNVNEZ3MyQ0M1bnVjcE16SGxPL2dsclV2QndKZmcveDk1dFVSS0dlTGxMTllYUjY4TkdqR0JzZlArWHRsdmMwUHJZdVdMTDNOYVFQdFR3dHNPWXRGSDJWUTlkbFZGRVU4MXNkRkFNcG9IWExOeTBxUDZtNjB2YTcrMlZOUjZKSXFuWWpvSC9UV1p5UHcyV1Axb1pRVTRJR1JoZ2VXRU1YSTVNenhkdEppNWpEb0swZlZZQnhSY3NQME83QU8yZFFNaUtTOE1ZYXNLaFlQY0RtbE9JRFN0WlBmNTM4YVlrcG1QcGxVTUJVNkFFTlJvcWRTSHBoSzVpRUJZN2JLOFgvOER2N2hZWlYyemRkeTlmdWVnSi9CSzZHWUUxMUx4UlBHYW1rOHV3eVFNNVY0UllxeFQxRVdybkZoK1d0OEFjekloOWZ5RFBQUnNPelFvYmMzc3pIZnNuek44Rjh6VEw1MEhkSXVrNDBlNzI4QUUweXdsaUZXNWw0NWsvUlNhVW1uNTJTOU82ZW1ZQ2RHZmw4NGN6cytoYVU5ZS9qTGZqU2NMUEpjWWpzSE9rT21jNVBzUVoiLCJtYWMiOiI1MjNmZWI0NzY5NTI4OWUzNDQ4OGZmNGY4ZjAwMjk0ZWVkODFlODFiMGJjZDFkMTFmNzFmNzRmNjc0ODRmNWYzIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlZoTnR0cnpDNmVVMnVSTTNjRnMzTXc9PSIsInZhbHVlIjoiZGhGa1kzUTRvUWZKRGRLK3BJdm82eW9ZQXY3K2ZvRTFnOGhJQzFQa2ZMVzVaQm5TWVBHSUJpa2k4ejFzVEZiSlkyWkt0RTNPRWZxQUxzWjBBdVNSa3pXQStTOXcrSFBVY2dkbjBYQU9NMTVmOUtDY1lNbXQyM05xU1ZEWEhoQUNzeXZvRnNHQUJVVDhrMUdHYTZPQWZiQVZYYUl4VEhpbEliZkc1bkVhWlplek1WVWp3Y2NDK1lQN1BDdURpb2tPc2hzajhnbzhSVTVHc2hUVUFGa0hjUHBsL0FiM29ubVJDR3BCY0N6dkZaRnIrWlNLTUZhOTNMeWFSUGVqems1bmpHdEhvS0FqWktDNzZWdGlFUUN1aXpLU1B5T0hzLzFtZmdKbzV3dU5XMnNVMWRLL3ZDVklKSU05YjJBWHlJS3hmYlpDbmRjWUVNVnNjN1gxQTdnOVJKREVNM2x4ZkV4MzRKOWVyelpydVN1OWRLcTZ1dXNjVUpGTVJ0blFHbmxIbFZHbURFYlV6R08walZKWUUrNjNrYkRJN2tHYkRqME9Xbm5obWl0NG90TWZhWUtKbEtqakhKR21rWHIvSzFzeiIsIm1hYyI6IjNiMjVlMmNiNjQ3YWFkYTYyZWMxNzA1YTczMmQxN2QzMmQzMzZiOGJkOTAxY2NkN2VkYjczMjAwNDY4NDc1OTAiLCJ0YWciOiIifQ==