Виновник аварии задолжал пострадавшей компенсацию в 400 тысяч

12:13 11.02.2020
0 1271
Читайте KP40.RU:

Житель Тарусского района был признан виновником аварии, в которой женщина получила тяжкий вред здоровью.

Суд обязал мужчину выплатить пострадавшей 400 тысяч морального вреда.

Должник проигнорировал добровольные сроки выплат, после чего приставы приступили к принудительным мерам взыскания, сообщила пресс-служба УФССП во вторник, 11 февраля.

Сотрудники арестовали банковские счета гражданина, выяснили, что тот работает в одном из элитных отелей региона и направили в бухгалтерию организации исполнительный лист.

После принятых мер нарушитель выплатил всю сумму долга.

Фото: Pixabay.com

eyJpdiI6ImY4N3N5V3RiL3VPdm1mRFJkTEcwUXc9PSIsInZhbHVlIjoiY3drTVBFRk5BVTExdm9zUjc1VUdMOHZTZnVycHordldVTzhFV2V6V3NqaFh6WCtGbnA3M0xET0JKRDRLZ1JzNHlBTStVTzZGaWlXVUs4bjFDS0taMHJrY1ZwbG5admFxYzZuMUsxMlNXZ2VqN2MzTUdSTTlKc3Iwa082cXlWa2NNVVI5UzZHUFEvbkIxZjRlRlB0U2F5cU1BbFM1ZE1oZEsvUkhHNnJIbFlmVXpKRjJpbWduRmdiVVd5TnFGemduVmY0aE5RM1FhN0ZxVmFDb0k4QzhKRjR0SGZYbjNmVzMyQWo1MGFvR1RTbDJaWWx3U0RYREQ4ekdCek5DQXRhZ2Q3OVRuUjQrTUZuNHQ5MUxxMm8rNnBrMDJHMjN1T2hobkdaQ2l2OEdXcVg4eHlLcmk4eFRtNHhnMW5wRFUxNWozOUVtQmplT0lrTzkyU0FwN2VKUVFSdnFkN2E1Vm10SWw5UUk0aUlWMDFGNWh2QlRwWVQzZ1lKaEVXVnNIWEl4NWp0NHREanA0QlVZdE1MNnU0NUhFN1JtTjNtOE5kc1dad21ZNmxURkw2YzMyemFtY08yeHhlZUNKQnRqMTJSSCtCZ0daNVlXRk1sWVRicWNkRjE1ZG1sRTRSQXNKcUdIZEU4VUdZOTVXQU9Pd0dvRUNHbFV3VEE3M2RhZGR3MXNrN1hiREtmTjErVld2eVEzNzF3bWFNckw3eGhPa1NyWHFwRkd3RnlqcEtpdnJSTEJkZ1llSmlvWTZmcHRSQTNBeEc2NmptM1ZpMFE2aUVpVjhxVGc2bGpXWkZuckhFYURHR3dBMDU1azJYQ1pGZktUT2I3T2VVSkI5QWlOWWkrVmpwdkF0S2JuaStMblFjOGh1U2dEQ2Z0UVU2VTJyQnNQRUJKUDM1RUhvWVJ1TGx6OXpMSWR0Tzc4YXZuTXBHY2xyZ1VST2FISWpkcW4xQks3TXkxNW5oa0tFMjB5bWl2VlowVnoyRWJrbXhORnROc0REenduYlBTQlBmUTVjTjVsIiwibWFjIjoiMjNkNGEwMjA5YzNkOTA0MjRjYzI0Njc5YzMyMDM0YzNiNDAyNTViNTM0ZjdlOWMyYTQwODk2MzY0NDg2ZGY5OCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IndXaGFOczYyMDNPQUR1MDlHa1h6eXc9PSIsInZhbHVlIjoidDVRZFZyUTl0QUl3S1B0T3ZKOGdNZjBFMEJVeEpvay9NWTM4QjVJV3ZpRVhlK05zMlJnRkNlNjVZQVI4K0NaeG1QWSt3ZTV3RGQ4OFZtOFZnK0ZkN1JzWXFrZThNdEhoeFJ1VWJ1SnZiTUp3MHNWRm01NUxvdG9RYkpMMHFQZTJQRDZyQjNWeGNzaDRBSng3bnpPL21HM09qdmFwSG9ERS80MHlpL1ZWRWMyRGh4NEUzL2IvRkhSajc0Sk04dzRGaTlldGE5T3NSSTJESVRBTTBNU1Ywck5ITDZzdEQ4aE5CWUw0cU5vTldIbzU4dC9TN1lCS1VTa2FXVE9MUEZvL2ZjMzRNdE1hK3lwS3BaNVFJODZ2WE1oRG05SU9DM1I4bWVjRFRldGhudUlMUGNidHRrN2pZWDd5Nit6ZmFFdlZEYVR5K2hxWm10NkprZ3NIU2VQUG00aTlQSlFHWGFhM0RCZDB0aUdjVGZqQVhBbW1CYW9JWGVvWmYwL3B1Vy9kOU5TalJaZWlsRjJhREdoVVZWRy9LVFMvclh3ODF6c0RVemk1dnQ5aDllbmZqQ2NxNkNxdjBma3E1a3AzdjdrL3hLSUl0WkpEN0luV0JtdW9ZMTU5ZSs2V1FmMGZFQWt6c0VuN2dJN0hoWlRjS1ZWL0MzRTN6SlZTQkVTQmErd25VbWRkeTVUdU05eEwvREVyVmtaaVhvenM5R3labmcvWjh4aS9HM29LU2ZtbGhxOHMwdHZXTVRSODRkMlVocmdsbFY2bEg0RFVJSm1BMTFVelMrUTcyYnJjSEFzTnJUbW9mbm85Y3JNa2IzaTVGejJOQ0p0THZRUWU2eGIwOEtjYUV0L2ZFUmloSU0vYU1EWENYUHFnYnpMYnVpR2Z1aVVmQ1ZlblM2SFRTcWJGb2xWK0tjRWZHVFFNd3NaZDl4NWwycmJ0NGpMaWFPc2hvWE4rTDhubmRBPT0iLCJtYWMiOiI2YzdhZWY1NWM5NDhmNzhmNDg5NTUwYTcyMGVhMjY0NmVhYTU4M2M5NzRmM2Y3YmU0MDg0MWMzMWQ4NTI0Mjk2IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
8 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjY1c29ON2RLSXN1Tkp5dUYveHlZZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiU3JuZWIybHRvUlZxTmxaZm5IVTFrWFN6cFhkenJpUGR3ODZxTEsySCtjZ0tJMGxxNXF2Z3MvOHNPZ3VjclpJZzNJa0dYbkNrRG9pa1NXcjFnUkxqbEtQUk1kblpEWTFjaVhJVmkrUG1iL1lnZVk3djlFNDhpdnZ0eEhPZmwxMkNhNFF5cm41ZWlTd2p6SnNLOFgrRDVLVTlwZ1Jya1JMODArSmpDcjhQaXFGMDJncnNVZFR4SU0xdS9nTlh0czJnL1NESUM0VXBWWVZnaFNINXY2VW9LVGswNW5mVVc1WUdocmRWbVdLbURIaG5SRTFsZEhqanUxOHE4ZVhiZHFhOVFQQjJuUmNmQW01U2NBbEFDejdwaGc2TTJNbnJjaExKNHRQM1BXcW9xUXR3TUNEK2N5WG1RT0UxdFh3NzMrMUx2dnlxeElkaitPT3VTRUdZWlFmTjZkRFU0WWUyVW9CNkc2ZVhoUzFXUlZ3YkJCODVZK2p3L3JGSkszTTNqK0hUQnZxUEg2TkU1ajJBZml4UytKYURiT3V4bUFQQ044OEVFYVFhTWZVSndldXVNZkxyMy9ZS0NvczArTDJSTzQrMGFsdnhmQTlTcDVkZGNLcFRxSDhZVHdGeXRtZC9kYXdlTlE1b0UwTkRyUnc9IiwibWFjIjoiYjU3ZjIzNTJjMDdjNDA3NDRkZDFjODZjZmE2N2I4YjFmYTkyNGNiZGNjOTEzYjE0YmM0OTExOThlZmM5YzJhNyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkhOekZlVTN5dnVteEc3RWJMNnJ5QkE9PSIsInZhbHVlIjoiZGJNbVpIYUhpTjVuVUdRU2VVL3l4MDVDckZmcE9zTkxtaE8zK2tWbUZyb3NGQU5vTGRXWHFrUVFkZE0wT0Z3eng3QW15UmZOUmN2OEFlYlY2LzZTVWI4SUwxdHp0b0ppZUU5L1RLVmo1ZnRna1Bld09YNDU0N3JmS2VwSEdmdU4rcXJ4aE04Z2lCSUU1eTN5dWJXOEFRTlJvdHNXeDlzdmtFd0QwWENLZTlFWU1HR1YxTnZmOU1ML1Z5bnRISHY3Zlc2VWxEWlFXKzNaby83REMyMVZvWWpRd0t4YSs1TDdlSVI0RDFzWUpHNXV5TXVVbzIvRlh3WXVkbDd2ZTVmRHJDenM1SCtBNkloNzIzRzZGVmIxakZkRDVwbVgrL3B5NHc2UHFGK05qK0ltWDZCNU8rS3JRYmpOSzNPSjJYc2xpd3FKSEN6MlR1NjVZVXROMXJoWkpTZmlwVmxydU9oS3A0T21JZXhoUEg0dXkvcU90L3Q0UHV6RDIxTkZBWmRYMWljS0xnbkRyT0JHY1ZsNFcybzlKQWVZVEs5dmtGQmh5UHZDS3NETEZLajFIbUIrODIxandrSWUzcElKUVhyQUZaRklpQ3prVmdYcTU1WS9CclplQ0VWT3hWS2RYZzVLa0FFQTgrY0FXMmM9IiwibWFjIjoiYzg1NDNjMTljMDNkMjdhODI2ZjFkZDc1NGZmZWI2MmVjYzQxZmZkMDhjOTY2YTgxNmU3OTAyMTE0NGY5NjZlOSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InhDVTR1eEw3UHV2WnhNTFp6VGJzQ3c9PSIsInZhbHVlIjoia28xWEY4RFRuOVZ0TnVJZGhHaThlMWE0U2E4b2hVRFIyQXJUS25MbU9sZW1BL2xNcFJ1NFRrTDlNbnZ2enB6Y00yeTluSVNyOFlJakRvUnlmSllCbDFZa2Z5VHZBcG90bVQyWGgrMVNiMXhrWUs5SVlyQTJBR0pCNVRxWFBUa0dsMnNuRDRwcFl5dUxCMXozSFZOLy93RWcxbWprUlVuYkJySzFYVk50MGNxc2Z0WURvdWt5aUFsZ2F2dnZPUlJudWxCYlZVYXRLK2YzK2ljWjN3UkxYL3Bma1owT3pqM1RFcmpSSTJRcTNVanRsaUFrY0RpRmtuMDJjYUR4c0g4Nk5DRWhVMWpkbHNydE9TTGJXb2J5Y0hFaWJQVkVISFVzVUdQS2VEcmEreGNlbGsyQjJoTDZSV1J6ekhjOFk2QW1SeGo2dVhLYjg2ZlUxTE9QSkJKOWswQi84S0ZtaktxNm9BUFdkZkdhVXZaSE9YVWJnQkNPbjFYS0ZVQ0xlRVJWbHFrMnpHb0VFeEx4eUs3TGE4MnJFNm03MU4wbHpDSDBHM2J1NDdHSURGRjVCMlI1QjNidDRiS0dCdFZ0Q1NaWENRQ3liZTRjayt5N1BLelpKT1BoWDV3dVhlU25ma2JFK3E5UzNmQnhUcEtTc0Z6ZHVTREdKZCtRNkM0S2VYdEZlY2hnRFJjNTcwY2Q5bUZRa0M2Wm1sYVN4UEk2K1B6N2hVNFU3MEdSdHRQZjNmQ3k2TlNMNlMxKzVuZTFpK0xYc1BvdnNZNlEySnREYlFPZHBWclVuR2pmSTBCZmFFdEo1VjU1ZnhaZVVnTnJrUUN5cENSWE9KL0lRTEYwVU9QayIsIm1hYyI6ImFjYzY1YTI4NjMwOWE2ZDhjN2MwZTkxN2NlOTQ0NTgyYTJlOTZkOGIzNmU5NjcyNmZmODQ0MjZlNTE4ODg1MmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6Imp2YjdYMGUrSU1ZOUljbHJ1ZlRrK1E9PSIsInZhbHVlIjoic2ZDem82Tk0vbHdxUmpsRG4zNUo4aGRrV2pnUzNYSmQyS1lOUTdBV1dsY0hGODNKa3krbUZsaU5SaUZ2U3NibzhFOEprNzk4YlppS1pqTVB0aGp5b2Iva3hGdmtVMjZVUVhJY2I2SndMY1hoTjJjcHFpU2FvQ0dVYnJOZGw4VC93WHIxMUZUY0Y1TXViaXFrRWhoY3pnNTdkZFlXZU5sWEpDMVY1RUgwdGdGYTFlTjRXNUMva1FiN212aUhNakpIWlB6QmlDak9tOVNHQ28yeHlMV0tzbU1rNWtQM1lyUE5VeElqR29KN0JXcnJTZHUrWktKcUdBVkExRUt5YTEwbzJwY29qTDE1dy9WcVoxQ25CMFZHd3hVQlBEQ2hGeDBMNC9GM3NrZ2VZcU5WMzlYUExCMWFsWnFtQnlkY2NTNENCdkRLcnkxSFpnb3NxUnRJQmxsVzdWcVExY2dDbnRlMGRuWWxnTmZ1WjBGL2hMUWtQRkhkMm9DcENQWUxsaFNwVUErTHNkSUVVUENHL0pNem1sOEIzMWRzSVI0b0EzUGUzaEpqVHh3REZadUdZVWl6VVhlQndUK1dZaFB6Ti9xWFYxMzROQ2RveTM2dVd0eGl2REFkMmFSRERIV2FiV2UyclBaWjlkM1dMNXcyS25sNFpSVlMzbXF1aklLdk1FbGV4QW9hM3l0U1ZPQWFhd3JQUlN3YVJtaVJ3a0hMWExQaHdWM2xEUXo1V2FZOEh6bXhqSXoxdW83dW5hb2JIODl4cWdFa2xGSHNkRDlEMUFyK0l0aWQ3RkhLc3J1VzNueGhhaXU4eC92Z1ZteDU1VlpIa0ZGemx3UDNrakxQbk52dWdpeFBiMWxzVXYxMEt6SE1CNEhlemZJZUxheDhWKzNwNGZuUHV6OGR0aFUrUDZ0T0VrdUhkR3JXbWxSNGNxd20iLCJtYWMiOiI0YTVlMzk3MzUwNDg1ZDQxZjk2MDY5ZWM2YWExZDcxMGNkNjFkNmMxZjY5ZWNlYjQyNjMzYzc4ZmZlMzkyMzBlIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlcvV1FVV0JBOWtBSit6di9ZN0cwd1E9PSIsInZhbHVlIjoiNHpjcXNzbEVtcnY4WEtyLy9PVUg4cXVNMzRBMXVLUFdiaFB0OTBRQUhFT1NwME8ycUIzQU5KWm82ZHNKcWthazhRTkpxVzRFVGtnVTN6ZzNwdkl5cnBrRW5vWERMUVpBRzJ2U2tEWWNST3RySHRsc25tOFpiVEo0Z1Zsck1BRENIT2toS1F2ZnRwUWltcVlYTFFSeWZxZ1k2UEpxUlNPY2w4RitUbUorK3M3QmU0SmhTT2xBdHdsdE5yVFQ5c1lQeFRzN3E0YkNGUnpLbzNVd2pFMUFTV0w0YW53Sk9CQjBNTHR5SE0rZ2NvaFlsOUFwVEV0eEhPa0lOeG51OGxCM3RNSzcwZGJQWWM5OWEvdEZhYXZhR3Nscmt3YWUzdFNuU2Y3c0tzRG5tMnRUS2UvQWtJWngzcFhFSjRHNmxGa3gwTHBKYi96ejFEc09zN3k4NkwzYTFLUzhET0prWnZLZlo0WW9LNVl2UW5DM01lRjA0UVNwTkxXQzY3NTdINW5JQXVKa3RMUzdpdVRMWmc0YTBNb3hOZ24vbmt3RXJaamkybUdXUGE5dThFVUd6Ty9LRUk0Sm9QMEw3MFRteCtvQyIsIm1hYyI6ImVlODIwY2M1ODFmZGE4MTA0ZTkzNGU5OGQ1MzhiMTkzYzAxZGUzYzY2OTJiNTI5ZDY2Mzc0OTlhZTQ3NGRkODEiLCJ0YWciOiIifQ==