Подвыпившие друзья убили знакомого, заподозрив его в краже

17:07 07.02.2020
0 1640
Читайте KP40.RU:

Людиновский районный суд вынес приговор двум местным жителям, которые в ссоре убили своего приятеля.

Молодые люди 28 и 25 распивали алкоголь со своим знакомым, захмелевшие друзья заподозрили компаньона в краже кредитки.

Подельники избили товарища различными предметами, которые были в комнате, после чего один из них ударил мужчину ножом, от чего тот скончался.

Одному из преступников дали 12 лет за убийство с учетом имеющегося в его действиях рецидива преступлений, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 7 февраля.

Его подельнику дали 4 года за причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Фото: Pixabay.com

eyJpdiI6IkZVWWtXMXR3MmVLdkFaVXZBbVNyaHc9PSIsInZhbHVlIjoiTEp3MkMwZll1MnliWWovdHc2S2crUmVXQmZQZGVLOTExRWpRbzkzbnZjVzZTdCtCdkxzZC9hWlNWYmFiSDc0bHVLODVJREdZMkhFVTNkN0NMTGtmeU9JdEdCTzh2MklsM2JWZ2pLZVY2WEpKNFBMRkNFci9oTnYzOEVaNksxd3czY1BsYlNUUUhqOUtJMHlaN2pzK1o5MFZUemkwWHZldTRBUHcrOUw5bUxtdzJmcUUvdDA1d21jV3V4cjhrUXdwMTF3ZmdkSEZGbU1tblNJRjZ3b3BvbkgvOGhEV0xTQnhSaFRoQU0rKzhlR0J5cUJoYU94UFdxeVpBYkpiYlREYnc0UFk5dkl4UnJ5d2tqNXJ2Uk5DN1FrNnBWRHBZSEdyZHNLRlVadHpYSkhKcndnODhkS1BMZzNXMnJVRGZjaVBjdjVLWUpqNWcrK3lubVM1VWdPeVdSdGZBUm1EVUFlWk9SUWFuYzhwWjZSTTIxaWtRUWhIeXowUUFtOGJMYVA3WTlHUHVuWHQ3OG50bXZWUWZGcHdPWi9UQWNTOExON3ZVRlY2c3Qra3V6WlNTSGdoVUZ4NjVQWnJlVmx0MFRlWnFQSWsvSythbTdRdXFwZEJLUE1hbTJJTWtGTVJjdkl6L1ppblhBclJJWXUraEdnb0kzdDdBOFJ3Z01xMjdseVpxVUVmdzlrSlZzWGYyYVYxTDN0RkJ4N0FjKzIxTlVJeFk5NGJxVWZtM3d5dHVJeE9lblByMXJqRmFOaDYrTWI2T0hnQTF5WUY2UzUrYWJvTFBzQ1pEZitQNWJITWJCb1MzZ0tmQ3ZrQXRQNTIraVY3Z0w0QmFiUTFRUXlJaDZKUUxpR3lEeXNmeXkyVlVCZlphdXBhSEhrVCtpNEY5aE9PaEVUTHFENGwwYVJFNVhFTzZWRWZsaGdVejQvVzVmUGlKakZMTXBEZXJQVVJPakVseFlYWlZkVldCU0dibXRUQ0crMmdJbC93WkMwMXdWV3U2SWZubHRSSkczbERQN1duIiwibWFjIjoiMzNlN2VkYzQ3YjViZDA1NDc0MzI1YTc2NzE2NGVmNDlmOGNkYmQ1NmM0NDIwMTE2NjkyYzk4ZTExNjkyZjJhNyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkljUS9aNVMvNXc0RHdwblI3dVJPNVE9PSIsInZhbHVlIjoiN2liQTErWlAvVm1CYTJnWXJaWStqeE43V3BWR0JpTzc5eTNFN2ViS25hT1p1OUI2UkowOHIySUk0OGpNWWU5Y2dUR2V5OWxkaDcwakxFei9QK291WEdkeTJJRHVUMmt2YzNyWnA4VEJRNHNuVDR5WlhjMnVhSkZlVGFXeld5VFc2Szl5Zm9pdlZib0Q4Wkhoek5zdThwMFp2TXRoR2NEM3VsTC82L2IyVTNGTkJSZ2lDOHpCU09PWHZmYkZmU1FVS0NvUXNxWVNtQXd4Yk5HT3pmTHB5RUI5RCtpdGRtZ01vclV2Mk5OeFhhWlR0eFJ1UE9vdXFYdTFid0l3bUs3bGhzRnkrb09nK1lpdTl5WUd1K1hsTk5FZ3RkNEorbHR3R1FFRnhHWG9pbmJudFhUY1NtaENoZ2dmek9UdkdmU05XdHFhMW80SUcyNVUzZ1VBWVk1SEljQU1iN1lDbHhudXdQV0hxTVpIb2lqS3JBdVNBWGFDN1l5N0FlUjhseEtJbXdCRmloWnZUNFRjWFlISEZsZTJPaGRzWmt2UUVVRVVTVjNWZkZqcXRyYUdEL3FhUVZJRHM0SGlZclhKRmZqU1lwTkhCYnRwNkEvb093cVRFdkxMWXZIR2NCWHIwZW5kOEdJdFRyRDcyYjloRmo3eEFadWlTSnF6MVM5MXArMnZia0RkeHlBb3o2VUVlbS9Nb1ZvaXJ0TkQrWlhCVjV5eHkzbmlBeEJibjlJM2xOVzY0SGNvdVZRQm9SbS9EbHB1Y3NnbkFCL2dQbHNEaFJoU1RwejNlWjNvRStnais2eFZ4QjJYQUc3MGNMYWhDdjVDTW5IQ0xBUm9PVVF1RTlYRVhBRjVZVERPSzVyaXhMbTFRKzNVOXp6elVCbjFJYXRDUTUzelJMT3NDK054WjQvcUxqb2M3Z2phenZBdGM0MkNUdkpTZ1crMEF2WXB4bUhKODZRcWhBPT0iLCJtYWMiOiI4ZDI2ZmFmNjVmMTBiMThhNDY0ZGI2NTkxYzBmNjFjZTU0MWEyZGMxYTI3YTIyMDU3NGMxZDllOTdhNmFmMDUzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
2 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJPdUZyTTNNWVpzbTVOZkVoT0FLbkE9PSIsInZhbHVlIjoic2JvNFNSVCt0WVR3ME4wWVczeExTdGhFSG1qY282UjZZbEJpd045K2tmN3hMZFFzN0ZkMGpYNEpUSlhRYXoyZmd6Zm1NWTRyL0M0VHVmOUVKZ0R0YzE1VEc3Ry9STzVEajFoSE0xZTZvanhCWnFESDloT1h2REJCcEl0aVRFajc2eXZ1U3BPNzU3SFNWcjhOazNqQWQ2WmZubVJ0M283ejF0emlma1AzOVUrYklKVVY0bzFWVFJjdmdhQ2ozQkNWTkxDbTJiVUpVSFZib1pSbDg0TG9oM3A0VFh6dDBnTnlKdUlWTFVkV1c5NmdhZVdFV2FwL2hiclJOOTNqYjJMamVlOTB2WDdaMjFwbTFDUHFwbElDQTNkRXFaRDJwTjYxQnBDTEoxa2p1TlJISWh5TnB4N3hJNGlERU0xQUM0OE5Qd0p1ZHlpYUVUcE5Xc2NzdU4zdld2d1R3ZVloTWhFQUtPSm5XTWJEVTRidmpNUFQvK0RKR2pkbHRmSG9nYUM0L0x5c0F1SnB4Y1QzOFZtQUdFLzhScnNNRkVqK3prdWVKSlhwOVVDbUdtNlBwcDlPQmxNK09FdktOcVJwbGlMZGQza2s1dnA1UENjM1JYNG9pUlNkajhCaER4N3ZDcU1nUWJtYkV2OEhwMlk9IiwibWFjIjoiYWNkYzBmYzNkMTRmZTA1YjY3OTZmMDUxOTY5NTRjM2EzOTQ5MzY2MjZhYjI2OWYyNWE4YTY5YTk4NzFkOTIzYiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkU3ZW1jZlZmWDFtT2FMamF4OFJHbkE9PSIsInZhbHVlIjoiVVVNQ0txMHlXYWk3S1llZXBDOUduZ2lwM0ZqcW1semk0cW9pNUlRa2VMM0xzOHEzanMwUGpZSlIzWjE0SjRHejNZc2R3RVZrdmh0Ukd1OVZoNjFaVDdDTDVWc1draWRoenlxV25xak1WZzdDeUtXTERJMGtjVnZXQk95M3drckhLd3FDSlBBUTBESDFVd2xoNDZRd0hEc1pLYmY0d3dHekprWlpuV0o3TGlvOHFWbG45d0RQVVRKMklLaHI4TTBwbWlLSDI0Ynhxc1E0U0ZRaHc2Yjl2VXM1Q3RlMHBQWmY5Y2d4VXJhemcyUmJuM2R3L0REN0d3bEUzWlFBUEViWlMvdXdjNmlaNmFJbnhuQUkvUUtTa1ZnYUdaVTc2d3B4dk5KY0xVZzczSnQ3SW9TSmlBT1JQV2V0bTYzNVNrcnBPUzFCRWZGUnFJczV5RkpMN1RtRy95cGhweEtkbVFsR2xVenErQ2g5amZKS1hxVGN1cy9weWw4bS9nZG8wUVR0NU9KSlZLT1JaZ0drSmhEVERuNnBleW80NW9ZSVNuVG1CT1lmZ2lLUTFxY2RoZy9BNlJKVjcza2dodGl3bm9qeVpWcEwyTWhTb0dLUWJNUE50WDI2ZU9DTUl4L3JVRmdGcGFWUlBjUWZ1Yk09IiwibWFjIjoiYmEzNzU3NzIyY2Q4MGU3ZjU0YjM3MmZlY2M2YzM0YTAzMzgwNzhkOTc0ZWQ5NDcxMWU0YmJkNDEzNzdkYmJmNSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlhEWFpYNWd2UDBCWmo4NEhDZEtnK2c9PSIsInZhbHVlIjoib2FSdHFMTmFMVDNDZ2t0Z1p4US90bklBREFremo4cjlvSW5WbzN0TzNlRG00NjdCVGhSS25xZ3NxNFZKYnE5M2dYUXRXMDRqMGsyUVlIUklrTStKWVJzYnhHZlB6Tmw5UVNQbyt1b0lyeThWaVRzaTdHS3ArMDJ2TFVCWVpoekV6YlFST3cxUUtUcVYwRGx3K2RLYmhRY1hiaFg2Q2xMazBjWGdhWVNCWWZDckZhNWx1UkhxL3RPUmYycG1iNkZ3VU9RWlNPU2NDcVE1ck1YdXpKMTNpT1Q0OGNjYWxTcDBuSndieUxGUEdMc1RxU1E1eXRSSHdwbmJFd25RRTJjQVF1QThUZFloZ0NqMHpoWGdBZ3YyaUR2RG9KbStHZDJQTVp5alh6RFdzdml2QklCeERoSHZENzFIZk50Nm1VcDZKa1FuNTU0bk5aQWROZUQrOTYvaU1TdU1SNVlZNTVCMThlWGRlc3oyQnVrbjZqVnY1ZGh6aXUwWlhieWpYTGRCLzlOaWJWelN5L09FZGNBazRQN1ZpOEd0ODdCc05DZi9rSUNKa2N2SE00SGpkTU9kd1JsQkFvNzhnaHhzME12M0lkL3JlaTE1cjdtSkhpYkovbE5GWE1tZm1NdDlKMXl5SXRaeUFsMmlBUVl1NmFDQ2daQlpvdTFSb3hFcDRPYW1zd1FQTk1yZFUyZnB4TDhHMnh1d2ZrbE92aFJaN0FLeC9CQWVVRGxLMGpIME1wRFJmMUk5M21qcEpPMHlSSVNrNGpNdVR3aFI4VVV2Nko2YmZVNGFZSTQvZkh3aEtwUE9GV0t3YmMwZG9EN1MzOGQ4UVN3cU9nRjIxTTYwNm1tQSIsIm1hYyI6IjNiMWNkNDIzOTQ4ZTdkNDBlNzk1NDdjOWU2NDEyNjc5YWNjMjk0ZTZlYzc3ZTFlMDE1M2NmMGUzNjVjNjQ5OWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6InYrUE8weXIxaDM4T2duSzczSGMza0E9PSIsInZhbHVlIjoiVjdpUVlCdmpTamMzWTdlanRqK1NkYVh0N3NqdFdsMmZYZjBtKzlLd1pXWm9lNHcyWlcxVTlnV1FNL1F6eHdrYjJmdVoySE1ZK2kvUFhZTDQ1OVdteG5qRk1sU0dLNVBjeWwrdUwvVk1aOHhjRFkvb0lETHhDbkNId2VYd1k1SldGRjZTNndBZ3BZbnFoRFY3YnNXVTZSK2prRzZna0RIdVl2ak52Y3FrangrMjVneVpNcE5CVktlRzIrOEFNUlc3U3Qyd1djbmNBL0NOZmdWMC9TUjVlRW5LRExMSWkyM2lQcTh1bS9oTnNvZDZGdU4rdk1uNk5XVEE4TmRJUlAza055UTF2SVUrQkpCeHhVL0h6VzVDUFh2SFVBVGVoWHBhL1djYThVUTZ3NFEwSUNjb0FvRHZVa2dHbkdkVHFUa0FuMy9UVTBHRHhTY3VsRTZPWEx5UzZWVWJXNDk0UGlTcVJYUGw3R1lJVkZ1SHNGZDMyMzZncmNBOGcyaENYb2tTbGJtZE94Z0xBWVdlSEJmbXd2T0N0U0VBVTRUdjRvOHRubGlBbjFSKzlFdm5xWDI2RTVaQXBSU2lNeGw3RkpzM2R6MGkrbWxwcDBBL0FYdC8vc2JUTTVFQlN3MTg4YUpJMWFaUDZzOGFBSlRxSGNpa3IrbDhrS1hyK1A1T3pLTzJkLytIbzdhNnJ3MER5V0dqTGxleklVQkpEQzJQYUcrdFNnaUlQTTNPY29hNkl3T3lRSVRhc2JvZGJLcnJscFY4d1lLL0x6U0x2NUVPeGUyVDNSNlhXbFh4aFNVK3EzcmM4dktwdXgxQWZzOXpKZ2Z4VFZGR3ZVVEdHYzlyblNRN0NlbmMvNmlrQmsvZ1BzVDRubDZqL3Nwejh2Q01jOHlIdFYyZGF2eitQQktCYmI2UkpNdXZlNzdvOXgybWh5YzQiLCJtYWMiOiJlN2YyYjA3ZWE2OGYzZWJhMDM0OWUxNWMxOGRhMmE0ODE0OWQwYjAwZWQ5MzJiNTI4NTNhNWJiN2Q0NWEwNTk1IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InJLdjVsdi9DV1VqUURKdVBHV1Bjc2c9PSIsInZhbHVlIjoicUdHMExxbkFRTklLR0NaeGcxRXN0WWJzWWdDWkhXdk0vWFNyZ1NKNVp2RS9tM0hVejB2QlNOeEZkQnRSTjIwOGYwM1ViQ0NZZE9WM05oZVJQeEhiMnJ2OTd2aTE1cWtYaUFxd0psQTdsTkRNSWQrVXNVMjkyMmNMaXY0eFJ2QzF1aHd4V2FIc1A2aFlOYzZPWkpqQi9IcU1YQ2RYb1pUdHlKSWUreEUrM0ZHQkRtOUI4ZGkxMHZHanhMenRBbmZ3b0xkeFEzM3BuaEE4ci9TM0lybk4zVm0xMUtTMVY2UElqSUhBZ21YSEZIMnRDNjNBOFdCOEczMzhaRGVLY3NKM25yUldGMTlmSUxGQjJ4SUJQUitiSW5oYjlmaDhvNS9TM2hDdVZ2YWl4cW9GaStTV0YrMlgrUHBsVDJyTzUzcGJnNmR4TnRxSW9DQkZNbnJ0cHUzRzZPWHowV2VuNGhxdFVabUVPdCtJT0ZFc0pGT1Fra2o2RGhOTDVUeTc0N3prNytPOXVkZlBhcWZtSzB4bzYvZU90alBDNmNXS1lROEJZMDlJUEN0Q2dPOSt4VVBuK0dRNmZZSktaNkd1TEllQyIsIm1hYyI6IjNmM2FmMmMwOTAwZGYxNzUyNjA5MDg5ZmY3MmZlZTQyM2Q2ODlkYjRmN2MzYzA3MzUyMTgwZThhNWFjZTVkOTIiLCJ0YWciOiIifQ==