Свинина и сыр подросли в цене за неделю

13:05 07.02.2020
0 1507
Читайте KP40.RU:

Калужские чиновники на очередном совещании обсудили, как изменились цены в магазинах за прошедшую неделю.

Увеличились цены на свинину – на 1,5%, сыр – на 1,7%. Зато куриное мясо снизилось в стоимости на 1,8%.

Среди плодоовощной продукции подорожали виноград – на 4,7%, перец сладкий свежий – на 4,9%, огурцы свежие – на 4,8%.

По данным статистики в Калуге минимальные цены на рыбу мороженую неразделанную, молоко пастеризованное, чай черный, сообщила пресс-служба Правительства в пятницу, 7 февраля.

Фото: Pixabay.com

eyJpdiI6ImRhbnVvclVIbURBOEJJSzhFS09YQnc9PSIsInZhbHVlIjoiNndXSjltWGVqY21NMmU4TXFQOWpkeFR0NTErcVg1b3UxVVdxdzh4YVBBcTVsTGl3QmorcVg0UTVETVNOcm5oelNtNEMvcGxhWTZRYUgxdXFUd3JiZWpLSDhYV0FwNjFBVmtPZlRZS2tlTUtqa1RjQ3dHV1dZeGlvUjRVUVRTb01UbFhoRUdBcHMzRndGQ0RoaklsRWU0ZFIwT3hrdW9oRkZJZjZoRXlZeDkvL2NFTWxpdmJZUHpkeUl5SzRiOXN5MFZLV20xM0Zqck5tdUFtNjlUeFZ6NTJRUHdKUEltcCtYVVphRXNKLzRvbDlyVEpubzJDYWJCQkx3enpjaEpMb216U2Zna2Z2MlE3SVlXWDREUDZDSmxGYm56VUtjcEVDaTd3TVV6azJ2aENhc2lWeTJjY3VqcGVKaVZDTm82dUQ1SkVmMUhIVFZQZGFEVzBpTU1wd1NMWEtSUnBqb3E1MVVyQ0VYV1hibEdMbU11Um1QWmVnRUhoZkNVM2RTOHc5ZFp0OFJSbkxaQ1QzeTlkUlBDZkJaT2FxclZiUUlXa3hMQWJzZUluY3pHZWZSRUlKeFkrQkJhemxVZkgya1ZMMEJpQXZuRi96RlB1eEgrLzAxV256ekxCZG4rN2lZUEtXNXF0UjJlWkZ5aDRIL1h1YmxiYUtzbCtrTDJrRU5KdWFBTmNVdlI3TGVIM0o0VEtjVlVPUXhHMDVDa2p3L3M4OUFRaFJ1bGlkTFFYWFQ2YXlTSllQV2V2bWFmS25GU09TWElsNkJVYTNLZ0xFekRzOXNubEQ2SW9pMUE0OGZLWWVac2ZKU3dBVE5RTGVVWk1zdnN2M1lUUmo2dUlKci9MbUJtR2dDVUhIMzN5TmZ1YzhPWVgwck1QT3ZQeGxHMmRqcFhTeWhMUkRNSGNzY3pldHBTMmtmYk1UVCtOYmJBSlA1dmpqUFM0Y2tjZU5xb3FUcDVjNWM2NzRlc1NaQ2hWOWcrd1A2enVvc3UyWkM5YlNQdk5sUSsyNURmSEpqVS9NIiwibWFjIjoiN2U2MTIyZTE5OTdkNTQwZjY2ZDFmNzBkY2MxYmIwNzNkZmQwNzhmZTc3ZTY3MzNiYzU1MThjYTlhMTRkNGE2MiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Imc2SmQ3SmY1d1NFdU8wdmczVXp0MkE9PSIsInZhbHVlIjoiRUhFQUtsSStUbG1SMW96d2VnUXd0eGdHYnBxcDZZSEF6bVJFbDk5WjZVam9yZlNwcmlHWEs2R0lSc1E1QjRwZjF0eTZxMVRnZ3hDOFd6ZmNHYlNrZk53NDEySnIyclN5dVVIYVZ4R0dmdWhjakNoRkZOS2JDZnNKOUVBR2FPbmFYZWh1b1JsTGM3b0ErS1pxQlpTYzZjMmZBUVcweDhhOHZMZU5NTEZodHlzNjNDTndYYkpOMG5qRHp4NnlyZElxSDVGS1hrSVdCU3JLZ1c0d3JsclVmYi8xV1lzc2p5ODdLSWVQU25aVGJrVE9lMTZ6SmY4ZTVRTmxjaW84TTQ4cExKdGFrdFdNRERGRzZNZktKNklqM21zbzBrSjl6dmpRKytUYjFXc1JTUnEyaXF4bFo5czdIYmFCcjVaR2hCREVSbi9rcVllQjVhOWZnTnhVRFdic3kvYWF1WFNEOWdCRncxRERCUmMwbkFxNStJbE1QUWdGUlZuMGxFMUduZmFtNGJaeWlkbmpKdmM4eFpXSW4xWXlUSXBXN3ppaldvcXgreURNWnhnTm8vR3d6TjVKdkhxRjd1cWxacmt1Z3VRazE0czVJKzhld1JUaVlZcXY3bFRuNjhSVDRqM2pLNWVRQWcvbFhoaVR6UjVDU0ZaTjd3bXdESGQxMGZILzlVNmI5WW5vd1ZHMUVGYzl4dTBEc2daSUlsaGFnQ1JKMlpUd29uSjBMSE11RGxhU2N3QTlqd3M2Z3Fpd2c5R1kxYVhKWVJzZnZJVk1kTjJwWVFqczhwejlNb0x1cERKOUlKb0J2OWdOclBQbXJDTVBzV1hUb05pdDFOSVFJOFR5UU9nb3VrTFd4WkJ2QXNFSE9MUXFkWm9TY3RtVVNIb2hlKy9RZXQ0TG5VMXVpa0xiazBVbmdhRjlPWmcydTY2UTRXNWVmM21MQk51cVc3VHdreWV1ZzZpeXhnPT0iLCJtYWMiOiI3NDhiYjFhNThmMTM2YzQ3MmE2NDQ2ZDZjNGQ3ZWE4YTcyNjIzMjBlNzI1NGM4YTJmMzlkMGM0ZDk0ZTgyZTAwIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
2 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9Da25xM2JyWEN1Y3loODJkTzJtY1E9PSIsInZhbHVlIjoiQWZYdzJ4Y1M1RGptaTNxQk9wWTRZaExtVENCN3lKQXkrVE56SDRaTGdqd1RQcEJ6NFNnV0xZSTZrNXUvcmV1aGxTdTM1RnplRzcrR2pXdDZ5L2g0MWpnTXVZd2lDb3RoZUdSeTYwSjgwTEVUWGVOYTdvV2NWVTZiVWdaYzc0VEtsenVyNjJNSW5Gd1pxYmpPdTdnWXVpa1lRNGdpOEx6azJ5VHNnTGpWd2VRWkFCOWEwMlZqSG14U0wwYmdGbjJDeThnaDBxVHp6cUF0cFo2WkRTQkxVYm85OVQ0ZTY4TmJvNEtTQ1FUK2s1aG9wbGlEbU9Dc2dSYm9aa0dkdStZa1AwOTVsNXhBUkc1YTh4akJRanIzY2ROeWFYRVplVDdmaDh3Nk1jTkx1cHVNRDN4SExUUFc3VzdiNWtIc3QxZWlUREdrbmkxck5rbnNwTWtBYVBYL2N0anpLeDlJaktMS2wra3VCQ3RzSHN0eGp2NUNtbzc1ZVBIUTNQL2tkYk9jNGxWb0dNN3Jnb0ZFSUUzNURvRGErZndiTVEyblczenZZVlNYM1l0UHFrYWpBbHF5ek10WjJkdFRhRDVZVFo3aEY2WUJObGo0MVBwcVdqOWFYaHJnQW9TeDFwWnJrKzVvekVjQ3RhKzlyNlk9IiwibWFjIjoiNTllMzgyMDRmOWVhZjBjYjAzYmMwODY5OTE2OTQ3OGNlMmNmNWQ2MDU5YmY1NjY1YWZlZTdhOGRlMTUwZTE0NiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ikg4MGhKVnBrWjBlMDk5d1VWTmtBc0E9PSIsInZhbHVlIjoiT2FkbnVrdXNSRHdNd3pKV1A4bmlJNGl0REpzT3BqNW5YMlpGRjR6WXcrOG5DNSt0dkxlQ2JRQytCR0FzbmgrTTVYWGIrTjNSbVU3RjR5RXFRV3FIWmNtaFpqVXptZFFKbHFHL01BVEFsdU9ua1MrdVZGclJoZUxhSWphQitobjI3elNoOWpvT2p4VGlZZVpKRTdWSysvRDFoSjhiNDFlb0NCRXFmMEloYlJra1FJQVhEVThobTRveFFFUXBVc3lxREp2UDV0Q1N3ODR4ek1Wb1FTWk03Y1FEY0xIeEMvTElyNjUzZEl2Q0JvclE2OS9nUGxCckxCTTdRM0tyVStCUDNCeUFnYlhMTEUwL092dFVwT01MK21aK0MrV3ZDekk3ZkhOWGJ3RisxenR2ZWtjbWQ1MDErQmh6OFY2V0ZwUWJRTFBSWnZqb2hFV1ZkaE4rcG1jZktOVUFlcDQ3RHA1cVMyM0ZaMkJFL1FBaWZMTXNVU2F0dWw4UGNMUjBVSWE1TTlRV0wzbXYzNURDVWV4dHBlclJmVitLc04xam9JVC9vZVZudzV1ZTlwOXNyVEVsWEF5clY5Q1h0TXk0alBKNTFwTzk4cXg3SGo1ZnhnM0ZHamsrM1YxUHo2UnM4bFYrQkxmTVVKSkVYUWs9IiwibWFjIjoiYWE4OTQxZWIzNWQ5NTc4MzExMzc2M2Y5MmZiYmVlMTViYjhlMmYwY2Q1OTliMTQ0NDVjZjJhZGVhZmUzYzI1MiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImdSRG9YcXFxTVF2dWhUS2JMZWlESUE9PSIsInZhbHVlIjoib2YwZVFBc1JRY2lnblY2VkVHQVRxNWg1VFQzYVRKcXMwdHFZSFQyRWFzcm1zYUdCUTc4S0pNemQvQmQvR2wzQlNUK3VhMEFPTUNoTS9xK3dCNGlFb3QydFQzZ2xiemZwckNQNUQ4Vi8yWWEzdjNjVnorSmNZV1pKVjNlTi9hbFlOT1NhcE1MRisxd0hzenVtbkZHdFZMNGtzdUFWa1JHY1NRcGRVT1VIZW5CM2ZpaVRYbS82QTQ4cndwSkpPRzdTajNYczFPcmRDSURXKzFXVEo5VFlnanlTQlpVZGZ5YndHYktUZ1QrNnpmVVhLUGNidTN5WEdicUYza0dNc2gyQWd4a3QrSXV3SGZGRnVzWmdDN1ZBN08vdTVEdE5UQ0tKT1p0Y2J1RjVZYjkxVWJVUVpoQ1N0WU93ejlKYm9MRTByV2ZhSkozY0Z6SVB1OFFYYkI1d2lJeXZMd3JPMStRR01WT1dhZjkzZVY4S3RjSXg2VnhYU3lIVEhXS3FEQlhKdXNuL2s2M2l2eW0wWVpFaWxtdi9TTXNBL1FvUnNwWEtiNDhPZGlybm1ZOTgrUnFZbjNacVNwNzk0M3lzVE4xM2hqZjBRT1JzdGNxS1BzYUFqR2Z4cmRGejVMQjNzMStjOGw4OWlkK0tkWnR6QTBrTlNtczVlQ0FsbmpyekdENjRtRFN6aCtOcDYyN3RnTjFlWVp1Tno0Q2FQNWE1c25VclhNOEt0TENsK0VsQTdFWktVUGV3bS9oeFlhMFZlRjhldjlWUzQxQkFRcnd0UXZiL0loWjEvL29kZ3N5U0FoNHpjcmJFdVBSQjM3Uk5yMWJORTBKWjNiNUxDb2pyc21OcSIsIm1hYyI6IjhiNTk0NjllNmEzNzViMjMyMGQ5NzgyMDE3Yzc2MjdiZGM3NDhkMDhiOTE4OWU2NGQ5NGZlMzEzNzRiOGJkOGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IjZPODNocTdGR2ZCZElKemdEMFdKQ3c9PSIsInZhbHVlIjoiQXFBQklva0svTWZTakxOaVZvNVJ5RDVZdVpsa0NWY2d2U3AwNWJweHVNL3pjZEFCSmhHTW9FRGtydERpQTBXVGF0dXhLVFlla2hWZzhxS01SSmdVYVJzNWoxcjByUkcyMlZRd1l5dUhxdkl3bTZqWEFJQ2tleEw0YjhPOTh5VW9ZaTVraE1oaXdJdWowM2tXUXRhc1ZFV1FCZFZwUU5GREJ0UXlEL2ZsMHVPeVhLSWtRbVJ3cmMrVXMzNWlzV29qTSt5dEY1a013SHRkUzRuczhtcHlFSnQwYmJXRnhVYXRvY2FQWnlzbk1QQUVSQ2EzazV0UnhBYVNtQURxRytXMGgxVVZsQWNpRjVTRnVUTEdhM0UzdU5MVHBWSVBHL0JyN0M1RTVpbmdUcDBiUmJVdXgzaC81dEhBeSt0L3pBSGk0T09rVkdZT09CaHRmenp0RzI3ZWtWMG54cVp0MEpSMm5ybFg4OWRjNE95eEVPVmxHUlFsSWFzUC93MDkwVjUxVGJDWDlEL21HM0sxdmI2clNVdEFZcy9oYXBBVjQrMkJ6dHE5YVlJTytLcGNpZnF1Y2JoVFR2STJRVXNWLzBpNWJyZDR4WEtscVpqdCtWOVA2Y01rOUtCK1JNdm5LbkhWUnFJdU5waWNMSVBOS2hkQ1RoMHhSLzJqTzU4WXBzMjZHeDZleWYyeDVWY1FVZEtEaDBXbHd2Mms2dUVtaEhvN1ZRNXVSclJSNXpnK1orUlY0YWgrOVp6S2RQZGp6MVNZMHlPZmhtVDgzU25pQnFGZWJGMU9oVGhJdzVDTEhGREN4NnNWVW9xQ2gxTnBwazdUVFNCcU5RbWl5WVVtOFAyWmZiQzRQdi93QXBPMU53VXZjakxmL3hKOUV3RFJhb3VPSS9hc0lsTENnYW1FT3hOYzZNZVdkZk1TUFNhNFlQdzkiLCJtYWMiOiJjMzJkZTdjYTQxMWQ5YjU5ZmZlNzQ1ZWJjNGIyMWY1YzI1Mjk2OTYwNTZlMDE3YzMyMmJmY2JiYmY2NWRiMWEyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImRuVlRhdWs3cHlEYnI2UXViSzROeVE9PSIsInZhbHVlIjoiVWJRS2t5YXRpS002elNDTzlMMFk2SktkekUrVktmV2lPdlFvT282b0VZbStvWmowTGFYVW4vOTdyL2hxUzdLMjZqWWtxUUVKNUlscXpLMGJWYjlBZ0tTTm12T0JVWHFFUEg2d2MwTDVRMWcwUFdhQmFIMmtOU2M0V0g4SEFNNStwODBlZGpkT25YWWVZbHJLbFN6NjNBRmlxanowSDVZS0M1bEFaZTMvTWhvcTFsUzNFRjM1UFU0dkF2aitwcTFVUGcvbEdrbS9HT0hkRmFXTVZOOWJWa3YzeHNQeWxvM1FDWDdJVjR2MmxZNXl4QThvbCtGUlFXSDNmdk44cDZXcTgxUUJNOSt3bmNLMTFIRDQ2MEdENHVPS2hpT0xUcXoraTVuUUZUU0w3QkNCaGx3NE1DbkYvQUFGUXE0NWpMYUh1aFFab1BPaDNySEd5cWlRdmZIZFJ3WmZXM21SdENNYzYwVGpLVzhhSUlmdlMyK0Nqdm5JakFVdE9hOGpSb0lrU281SkZ4cWxLUEEzWHhPL3FMLzVHNW9EVlptNWJVQmF6TWJlYVVpNjFLeHhVWlBPSDhMOGRjeWNpUVk0YXgrciIsIm1hYyI6IjUxNzI0MzY5NTExYzJhZGY3NjRhMjRiYjcxYTBmNzAyY2M5NjU1ZmUzMDMyMmUxNWZkNjIzZTg2MTBlZTFmZWUiLCJ0YWciOiIifQ==