Обиженная дама порезала спящего возлюбленного

10:32 02.02.2020
1 2927
Читайте KP40.RU:

39-летний житель Малоярославецкого района выпивал у себя дома со своей сожительницей.

Когда мужчина ушел спать,  дама продолжила выпивать в одиночестве.  

Через некоторое время женщина подошла к спящему возлюбленному и несколько раз ударила его кухонным ножом в спину.

Потерпевшему удалось выбежать на улицу и вызвать медиков, которые оповестили полицию.

Прибывшим стражам порядка гражданка пояснила, что возлюбленные во время застолья поссорились и от обиды женщина порезала своего сожителя.

Подозреваемой грозит до 10 лет тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 2 февраля.

Фото: Pixabay.com

eyJpdiI6IkgxYWRpTTliakhwWmZMQ2dFOWczU3c9PSIsInZhbHVlIjoiUnVMOTlOaEhGaHQ3dVN5QzFiYjd2SDR2YkZMODMzaS9sWjdTRm4xdHA4VGZPaTNOQ3ZyUFhoV044Z2c5QStSZG1NUEd5TGxkTlRESDRzL0pMMnBKcU45MXlwWTNyTU9uclZ5ZmtTVHJ1czh5NUxVZUIzWnh3N0x6T0V0eW5YYjRwcXJpKzUxbjdhc1Y5VWFmYVJlNjA3ejFCaVI1N2NZUjNJVGZiSzNIcWhxdXRmQkQrZW9YOGRvNGdYSFY0bjRRMnJMTDJxWmZiUFkzMjJGQk0yRlpnWm9xYUtTL1VKTzhQQzV5WlVuVk9Ia0RMek5OS29XVmlCOURaQmFCY2c4RXZsNWRiV1NwZlVSOTFyeEVIMzFES0JqSUxTenpXYlJ0ajhFL0hPRFNIMXRscTdFVHJiODJuSW9oTDliNTkzN1R2Q3g5QmQ5a3VwcWpGRFF2UkMzYzdTZWJWUmY2bEFXeU5KdHdVYlpzdUFvbWdMRGdpUStyWVp4eGVZMXNTMUNLcnkrU2tDZkcrSGxMY2dkem52SlJtVlAvTFlyWWs4RXRFY0JWTFFqYVlZaWs4Y25obllZcXJIM3NaVEdORWVhUDBRMzVuWTg1aTNmV1UvaFRzeXlLOTA3MU4zL052N3Zid2pWV1lxbExTd2pZQW1Qc0d4cHhFRHRLMTVjeUswQW1JYjNKaEo0amlWdzhaaElUL29uSmsxQjhwQmxEek1NUzNPK0IvOVBSQTYybjd1eENvdXZGZzJRcmZHb0ZXVG1lRUR4OXRiMmtDRlZKM3ZMajBFZTJ6N0IwcG15cU4zaFM2NEFmMzVOSmtPZkFta0VXMGowRXNmV25VaDRHYXhRZWNGdzl3MkpoSVhJUFcxcEtTQnpXOG5USityWUF3V0l6UzVjVWtLVmpBeEpmMjRWamtwT25MSy95Y3plYXFJTzlzODkvUkhGRmpKaEdUWVR3cTlZc3g4dS9PUmRwVllPRWp2WlZQQ3MvczBhQktsazl4blUrbHNUWklDR3BFYTZLIiwibWFjIjoiN2IxZTIyNDM0YmJmMTYxNDc0YmJkMzkyNTQ2NGY0MTIxOWQ0NTJhMjJhOTVkZGMxNjJmM2E2ZDliOWI1MGM0YiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkJDSlZLV0Q1TUFvMGZ5L0RoQUdKWkE9PSIsInZhbHVlIjoiMGVLUld1L3BVaUhaSXNiWHh3UEVEMlkvekQwWlJzU2JYMW8yWmNyOGZZVmRtU2dzRkZmRXFobW1SeGM0YkZGcDRiem9UNEJOS21ZOGRYazh1VUZvaHgrVUdFQi8rUEZHMHlEeUQ3Zkx0S0MxMEUzV2p5YnNBZjdhNmdTa0RyYTlsOEdPYzVDc2FSd3VPdGkwWjRtZ1hSSGU1UmxZVlRkbmw3dldYL3RlUVAyZ3NLeTJaL1AyWkRIUk5uQm9TRUNyZnVyTmhWMks5QzY2Rk1sS21XMnc0UlphWHB1STBaTFdNL01xV05yUStQc3RJenkrTDQ0MHBsMDFhNHluZ0FtcTNuV0oxZSt1b0JPM3NEWE5SeERHQ2dKbmpwekZFTVBpbUdHMkNOWkRVRkVIRFpLbENNNXJsWFVKWHFobHVSLzMzb2dNNStKOGp6R0d5UG42LzNOYytNMGpGU1R3YlBEYm5pSzVYTmRwc2Nya2xzb2hzbXBQS3JTMHd2KzJQSnJ0eGxMdW9UcDJVU1NvYUNVWmVIYXBuQmdUWCtTbS96VFlrV1JjSk5YeEx2dWcvWVU5WU1OWE9jMm1OMFErbHRpcGU0WktQa0d5YTZuZXJHaVRicWxzbTYzemgwb3pnSVRuZSs0bWcxRkU5akZ0b211ZEM1RXpxSWV4NnJldnRScTRGWFZPT1AwNXh6LzZPNlZzN000MzV3MDdDSkRCN0lMejk4Y2R3dEUrL2cxamE5bkhDMy9KMTdWRmhGZVl3NFk3LzZORlMzOEQwWGRHelR3TnM1QXBsTUpZR3d1MmRRci9TdmZoQkMxNFZTWDJ6anJlL210cmhleVVyM0ZhVHVGeTk2bkxCTldLTWN6VjY0L2gybkdpcVhPOFYwQXNCdXR3aG9Ma0IxQkZTZDJzcjlNTnVuVjVhbWhaTXQrb0hoUkdrYVhOeThXempBeVNrbjlwQmNmOHV3PT0iLCJtYWMiOiI0Y2JhZGNlYjI0MTg0NDk2NDhmZjJiNThlODJkOTQ4YWJlYjdlMGMzNWE3Y2JjYThkY2YyZTdlZDU3NDVlMTgzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
14 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlA4ZHVSaHFnOURocHkvK0E0alBqMlE9PSIsInZhbHVlIjoicERNSk5nRzk4VTd4ekxXSFAwNGhERFRIK2NZY21nVWh2ZE5DOVJpL1pjbENCdFd6cEtkREgwcXBrWUdFK2pIQ3piTVdCZUxFTDdFRVl1bnRFWU5XRkVHMnBwWWFuUXFsUC9yaFRkSGVvY1hHU1FtUWp3S1VVT25yMGp4bXV3dU9EbTdJWEhsWkpRRmxBU3BURk42WFFSVnZoamJZUGVHc0N6TFNORTE5cDQwa1RIYStpazE1bHVTNWpjeVhHM3duRmNPT2NLamV3SmluVktPTEI5bExDNzhCVndJR2VWZVNTcmFHQ3ZaamhGQVNQL2duRkZGSFV4K25XUXhjaUpNWkllTklLbStiRkRTbWJCYWZ2SDZNMGxOOGcwOHhMeVFFZG83THJvUUR2YVVaL2ZyeDVsdTVSQWkvSksxYTE5dDU4b01pSzhDT21GdXhyTy9GSlNRWU1rNW5sV21PNWNsdUFocXpZVE5XYzlZZUtUejJ4ZVhWUUZlbXFYd09kb2ZUNmZTZHloQXY4ZExFV1ZJaXVoeGlOQzNYeXNTVW15amt5R2xPUmZJc1VodFR2NkJEMWJ1Z1B2djVtVnBucUpsYnBiNE9sL29xM0V3MVpHc0k5MHlrR2VDS0I1SjBXUVZMWnJRWFpqN285NGs9IiwibWFjIjoiMmMzNzgyZjE0ZTZiNzlkYjM4ODdhMjU2ZjYyMmYxNDliYzk4ZTM3NzJkYWQzMzBmN2EyMzQxMGQ4MDIwYjYwYyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InNpVDAybDZJMjhTQmhxcy9ERDR4TVE9PSIsInZhbHVlIjoiM3pUUEU5Z3ZZUjFqTlZaQk52QTZHK0VIZi9tQ1dxYWNKcWI2ZVV5VFZQU2llUUZ3enlNUWFiQkdyUGNXc1Jxdm90b2xGQ1ZGZGhLdnNJREZGM2NUOElicHpBOFZKWW5oV3FDQUxvQzNIWi8wOWtObVBFMWVXd1lvb1VOSXNMVXQ2cFhkQk9SYnE4dXl3eVI4RWVKNEhGTFVMMTBQbWtNTkZsUjAxS01uakFTN3g3K01pRXJTNjhWdEZoVVVra1RvSThxamkzTk52TUVOMFA1Z1hvQlpQRHMzbHM2SndWQ3RzM1JJMmtmNllwT0dPOEp2akFYR2FVdmx6ZUFEZytlS0ZMeFY0dkQ1NTRzandqdVBNNW5WcSt2UExtRnRXcll1NFROZnRNZ3JISFBKMnlLakEzNWZXS3JzaTRjVGxxcDYyOTdZcDN5OG1tUG4xeVRIclJDa1l0Smd4WjFnOE01cGtCNW9PQkhCMFptdGszVHU0OXAraDRIMUd5T01jdnFIa2Q4bStKY290Z2NWMjVmRjVIbGRCNHdqSXhPYUVFM1Y4c0gxYVhhM0xCajJMeW5Ed3pOTG5uZ0tLS2ZEZmx3SFB3TlJYU0htTHVnR29BZWFNS0RkZkprVWRqS0NDZG02QzVkQXRUTFhOU2c9IiwibWFjIjoiYTFmMjUyYTk4NmY2ZGM4NzJkMWI2NzQ4M2FlN2IyOTRlOGQ3MGMyYjE4YjVmZmU4ZjdkY2I3ODQ2NDNjYjVmYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkJHUWpWSmZsRG5xVStwaEo4Yi9JY2c9PSIsInZhbHVlIjoieEF6em9LZnpHY0o5Smc5OVVQdXBlVlg0RFBxZ2NIaURLdlVKaFlodGM4YmpWSnRTbW5TYkE2TlkwbkR1bmRPa2NBTVJLbmV0eXpwUG1mN21zQmV3NnFyckR3WWdBanVxUEN3a0RMd3F0WjJXYkVEc1BqSExYVkkwK1Yra0VFd2gwcXhFZWZoci9OUDlrMzFyYjFHWkp5RUZLOEZ3Z2dGVzljQmVqNUtDZGZXa3FDekRYajF4VGsvWE5DRmR2TjhIdG9paWJOUE5icWFPb2V5aXNyVTlac3QzTDNVVzFURDVNYjluZ29oQld2dlcyaCtFY2k1cWErSUloMXpKR2RpT2xRN01WL0pRNVkwN1lweGxOY3ZURmtWbzFiNHNKSCtmeitmNERiNXByeG82QjVjVmNPQlU5WjJJQVFvR0Z5K0JDSDBOM21Td0lRM3AzQ2l3cHUvSDlDL09kS1Axd0xIWG4zeUdhVjNTM0lkdzB4RWtUdnZ3TTJDUnBJZnAvKzUwaVFlTDNuUUREUkUyMk5NZmVTNGNJT0VTRTlLQTczUDhGR042V2JtcFlKdGVhNTlYMjNjVTNQK1gwblVRSEVRZk95WWNKd3lDM2VFOU93ZStHODJ2RUZTVHhvTXpFdm96N1dMTzAzckhZREsvbFNmNHJaZ081bmdvNWl2U0JZWnRvQm95NlRLUlpLdHB1QzBPQU5mdWRCN3ppTFpEMDdVWVNBUVEzN1BRWHg4cUQ5cVY2OHA3dmFzTVZnWUoyc0hDc0tBSTk3K3BFSmI1ejFPWlhubEI4LytiU2FmaFVlUGYxWjMxNW14VlRSQVpHZ1VPTFJBdzQ5STZJTWtRMjdFSyIsIm1hYyI6IjJhODk2MWQwYWRkMGNjZGI3ZWRlZjEzOTI4OWM0ODAyNzE5Zjc3YzJlNTE0OWRiZWU1OGZlN2Q5NzRkZjIxYmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6ImNRMHFJaU9ybE91REQyQXpYanlPMkE9PSIsInZhbHVlIjoiV0ZHYk5NRHNiTXM1UHRoSCtXUFNtTnQyKzQzMlpsZmpRclBYSmh5UU5FSGpQaC94ZWo3V1FSMUg5Qk0wSDhjM0xvL2JtK2hQMHo3RGpzRlB3V3NoNVU4cWN3MWw2QVVmVFZHNzU5cFhpblJNZWFQWFFidVB1Z3B2cVBjNUsvV3dHWSsvMG9IZ3NSZ0RZdmEvU1VXNXB3VlBvMzNqUjFGMUF0U0ZYRGlnb3FnZHQ4d05vMlJibTNxV0ljVVJCL29pTEwzaU9QYWhzZ0MwSkMvUE9ERzBpZDUxZXEzTEE2c3ZwdTVJL2R5UnJaOE9HRXRtNzdCR2dMOUdUSzJ6MkFFckRFNDgwTzgyTVZ0aCtwUG9MRzRvNE0vaWJsWUFpNlpqQzA1OHAxOERCZUtaTTlLbmFRQW01S3VRUmZtdTFEeXVRTDhPRmNvV1ptWGN0am9QNGMrRVdiUGFabXpwNmEzMnJQWFFWcEkzUDVNamRIQVY0VDRNcmJ4NGFjL2NZbThJdHp0aWZXNU5BQlZINVVNa3BhVGxjeVFsZXVEVWpMaUFUeit5cVU3YnFZZkEvV1hwRVlXNDBKbXBsZWFrUnExbEVsbzEzLzkvUjFWdW10eGJBK0NDUXQrcEFuL2ZYY0JES1FRSEJqRWlWemVvdHQ2QUd6ZzhjUFBONlU3cVVBZ2pwWWVBOElobXV6K0FGSnFQU0VVZHhkTWdmNXE2cXpQYjNTdHVsa3ZudDcwN2s1SE1UZEZYRUtoS2hqMFJ5QzVuY0c5Y1U0RjVjREtmdVVqSVZZNU84blZrMzhnamhYMkNnNkM5Y0J5Q1BkZTEzWmpsdk1tU1BkT25TeU1tNHJXVVRLaUw4WGFxSXJuVThVNXp2L284U241cm9IRXFJWjV2anp6NFRwMG1jeUdzVi9yTTVKSFRPRTFYR1NzYi9Eb2YiLCJtYWMiOiJiNTVkNGRkMTEwOTQ5NTMxMmM2N2Q2NmQ5ZjcyNGZlNTRmYWU3YzAyYmUxODVlYmJkNmJiMDEwNjVmYWJlMzNjIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkkzWk1zejRNaEdTZjVNMVhEdXZyckE9PSIsInZhbHVlIjoia2Z1UUZoYXJQQ3FoVEJxcHpqMFpuaExtNGhHZGI1MnpEdTJNeWxicjE1UEV5ZXFnSUE0ck4vRTUvY05wbUN1ZnhJZFprS0xlVVQwQi9qVE8xMXloRW5wT01hWXBnUTFVanpUdDVVZ0ZtOE1oNDVrOWpsanMvemZoTDYyY05wSVR1MUFQK0RlMUJONnhJMTVDVlBJbS9kQlcraUN5YVlYcFZsT2VsbWJuMWJDaWxId1MxT2NiekFuSGlhN2lyTFBMOWE1U2l0Y0pmWmROVDhMdmNBVGVsUVVHaEVoOXNsbkdwNVBEWXpPWnBXMmlNMHR3UExEUWZ5SFNRUUl0WEhsSG5VaGRvUC8raElsKzI5UW9lekhqWFNRQVkvTkNPTEFZdTg1NG5MZ3BQYS96KzJRaGF5S3FXb2svSVFzaUhCeW5WNXhUZ3FnZ3EyazdtMk43SGJEMHFESVZYbTJ5MC9BaGl4ZnNTRmdhOVpmWmcwSzRDOE9zT1dpQ3dYT2hPMCtZYzhOUjRtN0JnZ1FsY21TdGRNMEVLYzgrcFRybWUrdU8yUEY5SndqSWU1S1FET1dNTEwxQ0pxZ3RHUzdlR3hKdSIsIm1hYyI6ImFkY2U0YTFlZTQxOGIzYjNiYWViNjZkZWU3ZTM0NGRmOTk3YmU4NTA1MmY2YzczNTQyYWJjZmJkNzMxOWQ5ODciLCJ0YWciOiIifQ==