Учащихся техникума протестировали на пригодность к службе в полиции

19:01 28.01.2020
1 1615
Читайте KP40.RU:

Сотрудники полиции провели мероприятие «Профессия для сильных» в Людиновском индустриальном техникуме, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 28 января.

Молодым людям рассказали о преимуществах службы в полиции, о требованиях при поступлении на службу.

Кроме того, ребятам предложили пройти ассоциативный тест, который помогает выявить у кандидатов важные профессиональные качества.

Интерпретация ответов теста вызвала у студентов бурное обсуждение.

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.

eyJpdiI6IllIQVhvQW5tK0Q1ZmV3Q3ZNTDE0WUE9PSIsInZhbHVlIjoiQTNuNWY4VzF3dnRPYk96OG02RlZmczZSS05VVzdFVlp4aFZKZnZ0ZEVoRTArL3hjYk5EdTRJTUJlTWNYMXF1Y1NsOFZkMksyM2pjWmVzK1VtM2RVbVBBZ0VLMXVxU2VQUXNwTytXNCtNVFF5V1o1RXpZQ25DRjhYaGxkVnYzVWdsZTVGQ0IyQVd1a2VWS1NYVS9GMUJvcEg1SW1SNUkxRUVrb3RHejRISSt5ZWxPbytZR3hOSzlIZ3JJWGpNdVVKQkl5eldMbWRVY2ZnWW5XdHNDaDhvM1BDWmhNdG1EZkhhUWRFV2ZmU2hTOEZUNEFrbVBCZ0dpdEpsbHZpZDVXN3Y5UG1tUjBJWUpkU3ZuT2FNSzczdWgrb0lVVlNxRVZ0RzRhdFpiV3ZWUlA3R1U5eTNuYTVJY0JUUWcvcllGOW44RWZEQ0c5cm5pTWtHQngwNWJDRGo1WS81MDNFc3pIMFhFdEM4S2tqcUdnZDY3MUJ4MWxlRmVIYmNPRERuQm42TnVNYmZZVFdMMTdvTzJra1ZYT1ViTGtUMTN2L2lFakNsdU0rblN2eS8vUVQ5TElHeGRGWFpadXNnRG03Z25Xd2N5SnJlRUJXNkVtWFQ0cUFKK3Z0S0g1aVBtUlVHZitYdWIvVkI0MTlVYlRSZXZMSGl6SmVwcHhUSDM1aDRDVk11QjVSRzg2U2N3NUxpTFg1VTYvcEY1VGE3VXRIZUhtZWd3dlFVZHpuMGVONU5TUmJiRlN2bHR6RVpFSUxLSjFIYm42ZUt6MW91TFZDZFB6aHZpZXk2bVNvN1JwN2FVQmJ2STlscGREdit3N3JranlSUk5rR1ptdURBRTlLZGZyeDFXTUkrNlFIdkk1d3o5NXFSZll6NUpxc0lveTRObm5EU09mMWpVNVh6d24vWkpYMEtrNDFrZGIvZitpVTRFLzZxZ0kwM0c0NmxJMEVyMUFzVFFHVWJGUHIrVkdtMFc0d296Z3c0WUJiSlBndkVUVnJPWlA0dnljN3FiZDJmRzg4IiwibWFjIjoiYTZiZWYxY2ZhY2M1ZjAxYWUwYzkzMjQzMzlhM2JhNDUzZTY2ZGFmMmFlNzUwNGFiOGZmYWNlYjZjMTk5YWM3NCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjE1YmFoZzRhbTNwckxMMnBianJ0UVE9PSIsInZhbHVlIjoiUHdlWFZaYS9RK3ZHd2oyT2pUdEQ1c2dZWmd5K2kyRnJEK3ZaVDVNR1ozZlNnVUk5a0ZyTldjaFJ0VHo0T1NXcXIwM1l5SWZ5SGFDVENGTUJnSDdSOFY3eGc0RDIvSGVLa0syL0RaLzVXMlp6T0RGeG1DdXBDczZYSDQ1RTdiZnlhZXhpb3UwT2hEaUxLSWY1dDArUm91U1lBcTRCMllUUzJMcURka3BndEd3VTFUS2Jma1IyYktUai9vaU03aU95VkZ3WVNDU1JUMzhsdnFRbE1GbThYNmJiNldac1piWUlZVm42M29wakVuTVFnRDlOVlZlcWg0M3RpcEFTUm4zS3lweUUvN2gyeW5mZGVCOGl4UFE0YlYyc3ZuUitUZ0xLY1JCMzFISHJVNmhHVndzT21ubE5XV0tKeTdUVnBUK2FhSmVPVE5YMUFnd2FZZ09zNGpLT1R2dHIvQ3V0TnV3Zkh1UWNyVTVsVjA5bTAxRVZyS0FnTmc0a0NDSWs3Qy92cXI0WTBRNnpSYUFiVzZYZDdQbFhTV1hKTmljVUFIb25VV1IwQ3FuU1J2WktXSjJKbnlpNGZtREhDSlk1L0ZtRUEzT0puMnNNYmMwUWtUMVAxcGdmNXhyZVhjR3JUbTh0dytEVUZEUzMxUklqNlY4b1JiRGh3Tld4dW53UTkreHY0QXdrZFRoM3RxWVJoaGovTEdnS0d0L0VpSEI0bEMvem5RVWpvd29tLy9SWWtsK2lwL2J0L0RYa0pOZmF4aTB1Rm9jcHZCM0VxUEo0TnpZdElhbmdWa1dUVERwaWFpVCtQSzZKa1lMVjQwZkVkZG5VbGJBbWIzeE84eXFjNitKOFlaZmt6ZTE0TG41RUp5Vkt3dzdRSzMzT3FJMkd3eVQ1dUdFNVpYb2FRSU11YVJYa1gySk51aksxTVg5WmQzWWFrdFdpYXJKcXBtODdBczN3blhUREhBPT0iLCJtYWMiOiI0MWI2MDMzMzRhYjJjNjdkY2RlOTcyZjk4ZDEyNTE5N2MyY2NhMDg0Yjg3Mzc2MTA4YWE2ZjZkODM4YzY1NTg3IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
2 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im95MDc2QjFoemw1N21CRUtsakNoOWc9PSIsInZhbHVlIjoiOEd2NHdvL3N5T2VlV2VURS9WdlB1bzZtQlhlSDBxeDBGakdLeDZtN0tSSlZMWVdBZkJmeTgvcjAxZjI0Sml2NGFlZ2E3QnVkRVVlTDBVbGQ3T3M3dlNJbmYraXlTT2UxMmNHSEN5cytieFlReEVlZ2VQR3lveTF3NUNCbG5kc1ZpSzkzaGMxOW1PQUF3dnI4T05IaWp3U0gxOWtHNHl2NDVJdi9mRXo0QWFML01iNEZBbmE2c0lSbmNpQWpWTVovZUVsdkg1cHlWK01pUDhrem9SaFI3WGE1NnJ6VSs4M3YvbFZTOTFTUkNhTUNCYzZMY2pyL1poekhnY0V0c3NMbnFKS1VXdSs0Z1dKMjUyM3hNVVRvMVc1QnlwaDltWWc3SWVScXZqeXJRTnAxZWNSZzk1SXRjdzdXem9URzFmZCtKbGpTaXE0bEpGMGpROXo4cEU4WXBNZUwxVzFKdVpBcUdmWlNUbjB1Mk84c1BxQWVzWE0vU3k0V09IVGoyUndRc0tKTFJZckpxYzIrYkpwNHRCcmpTMkdQU1Rpb014SXp3Q2VjRTdFU3pXaHBxV1U1Unk5N0d6SXd6K1drUDljb0YzWi9BelJHdXRhL1J0bloycmdZUlg2OEtyak5lNGh4LzIvZDk2bG9GejA9IiwibWFjIjoiZTJkNzdlMzQ1NWM5YjIzNjZjMmQyZjkzZWMyMzlkOTJmZDMyNTc3NWNmY2RkN2I0YmU4Zjg0MzE3MGNhNmI3OCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlJKZUFzT1IxRStrMVN6eUh5aXpXQ2c9PSIsInZhbHVlIjoiY094ZlVsN2xZOGM2WE5NbUgzM2NEZmRMSGJ0SVdZOWJyRWhoUlNRV3oyWkoyaTZXZkJkRnRPblp3L05RLytpdWltUUV0c2RSM0MvSkp0aWY0ZWNDYUl0ZHpIQzB1eVRHZ0hyc3B2OWM4UnNsT3NYL1AzNTR5RENkb283V045WUxYdkVXSzNwTUVlbDJqR1ZZdGhneEdjSEtmdERDK1VQUjc2cUx2NHJQL1A0bkFpWWE0Z3lVQ3o5UlRDUTE3aUxFZTFyUnlNTHdDaUtjMGQ3eVBtVlR1NjVXNUtOaUEyWFA3ZkVrTHA4VnNJanQ3cEdHYXJWVitIVEFhd0Y4eVZYMGhCV0JkUkZoYlJ2UmtPMTczQkZlRjB4Mk81UC9JTkhLYWhseG9waXQvUnN1WEl2V3NQb1VidWUzVkYxUk1kWlRpTm5aVVkyWVNEMk9iRXBVWExHUENYTjdPQ2EwNDBoTWRHOVAzZ2tzWHZML1dqZWora1Z3OWV1ck1lSGpqSXBEMmxydG9QUTBLS2ZmdTJOSytnSlF3MlY3QkF3MGRZK09YVGJuTDY1VWtPdU5VU3BML3NsYjFZS2tZOXQrTktrY2VmelNlbm9vK0lrcGh6NUhVSDR6WWk3Tmd2RUk2RkE4VWdwdVFvSDlQQVU9IiwibWFjIjoiMTc2NjQ3MWNlZmVkYTExODRiOGFjZTE3YjNkNTU0MThhNTM1Zjg5YzE5ZGM4YmE3YjNhMDZhYTFiZTI4Yjg2YyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ikw4aWF1THowOGpFZ3gwOW80N2Z1UlE9PSIsInZhbHVlIjoiTm51c3Vna3AyWmdqK2dyOFlRN2tnRFdDbHV6S0pyNkJiS1pibDJPcU9TU3hoZDljTWRFQUFnNUxBMHF1bXlRbWNzc2R2UDF2WjJnbFJOb1NQeXJsb2R4bjdOendJSm5vWjh5NHZkSndUdG4zZHRvVXhleUIyQUNWOFFEVCt5UkNKcTRZVFVpTWd0eDBZUEoyWjljWXVsQnB5MnZQNVJwdjZLTERRdXVxTDJBb2FEajhMTTVtU0NxR0RRYVQ4NEVTTXJWaHRBRGZaVjZiNHFPS2JjR3NSOGdXbU01RVVjdmU0MHJLS2FZV2txQ1d0ZWdZcmF4Wlo3dGJ4NUVDd1ZQaW1RelRPZXFMTWkwMGh1RU1UYVRDOVFGYkFXa2Y5d0laeWlSWExiendjdXUvK1BOajdYeUdaU3JodHBoWTAzRnBRTnFCeUVOZFpjdE9XRmd4cjNJd1lyZmkrdHdiYlVvcDFRdnhnTGt2MVREK2EvVkRkLzZBWFBIU0F0bjlKbjljRjZhMmlsTXNEdkJoTDFLc0NXNVZScnRsdlFXVE1RdldqMEJBMWJxb1NaT0dBOG04S1JmSjR6c0Jlb0cvOVk2TzZNOEwwdFJHSEM3b09namJLRFdaa3RRRlBKMmJsRUsySkV4WjcxN3JXZUVrNmUrQkx5Q2ZKdFhVSytxaldsMWlIYk81Uks3TFFqZ29HeW5CdkhndWZHVmxsM3RKbVhidXN1Y0p5eG95Yittdk05Rk9ZTXdZWWtScUlLT3k2UmF2cXBaZnVjS0ZXcFdiZHAxTkpKaWNLRUdXQzliUGZ1cjBlMXpORlBWb3NTU1M2WlBRUnJwZllmTDdHTlJnVFJlNCIsIm1hYyI6ImQ2ZWRiYTJiZmQwZTM3YzMyODZhMDA1NzhiNTI0YzRhMTM1ZDAwMTQ2YjVmYjdmNjI4Yjg0ZmQwMTU4MTY0ZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IjJaaFlqYytvWU1JeHBQNWJXN25ONFE9PSIsInZhbHVlIjoidURyaEJvUHp4Y0pESXlqZnR3UktXQTdBR3M0cmpxSGljZUU1dXhYQTZ3b2hqdmdiYXBnVjlNV1JYcXhUaWRvekg4SVFkK1ZiREtEdWZ3M25mZWd2UzVlb1puWW1KWjZHay9WRFhpSmlIRm1GaE1YVkdPdHMyK1BMWXFzbWswalpLSGxubzZrQTZsKytZK1FNN0J3WjJ0SFM5dDZWV2xkOGRNQm1HU0ZLZWNieHBWMFdLcm42MFpublc4WEJoRStPTVh3bDc0b01UcHpmNUh1Q2FsaERBR0hkcDlWck1zRFFRZVQzMmJWM2JYMUFtdm9WUCtEa1dqNHJEM3pPTkVHcDV4TmxrdEg5d0hFaTd0d1d3eXZUcFFRUFYwWEpwaHRadHpvV1J1T0F4NnBTYStiY1lHK3UrbnlLcDJxMGt2blVHd1p6Z1hxcnN5amh3R3R5SU9ZbEsyS1lnQlFqUGtaV2pMS3dDcFBSZXZKYjFXV0pqUlI4TjdiSm83TVhDdnhrQ2dtUnFlWktDaVZqQzNHZUh3MWtWRkxjYlNZRFNWdmtUNXNaZXBZbitXUHA4aWh6MzJuZjcxbEw1WkdFTHVyNjFTRHQ4V3JmU2lJTkU4bUJtVEE2Vk5DRzYzUHFpQUt0S0w5OU1hcjBNcThxaGFwY2tZam5ud0JybWJHYzk0LzNFOHpuK0tYZXJqOXk3a0xhbzNTVUFBdDdrMU5ZUlVrUDMyRDB3Qmw3THdUbUQ1U01aRzM2UXR4ckxLN0tkb1JSTWoreXpNYW41ZjI4aWhPZTFVdEY1aEhKc0FPNkNSMzJ2RGo1MmI2L3k4dEtNdEI4YUlHTzQvdXhwS3c0bjR1ajBreFdva1A4RkN3Z1RUZ1dSMnh6MFlNNHE0ajVjNk5kVkcwYWJ6eEpaclo5Sm4wN000TS9YWjlXMEpua1YyT0ciLCJtYWMiOiI1MGM0MDAzNTQyNmEzZTM0ZGM5NTJkODZjZDUzNjY0NGU0ZTYzNjIzOTQ3MmUyNjcwODhjNzY4Mzk5ZGFhYzBjIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkZNc3J2QmRodFJuM0hXdmsvZGdLaWc9PSIsInZhbHVlIjoiR2hXNmJCdXNacGZVWjdXeEVsRUh4d2x5cHFOb1Yxd1IxcG8rK0RISWMzcUR3K1lPYjJTUzZiK0J1YjVIc2UwUThUZkhqQnlPcE5oYmlETkRSaC8zUE1MNjRxdE5IQzNWT3lJQkk2N2luRDRJTGw0Z0dvQmwwaFIrc2NVWm1Gc29Mbnh6VmxaeTJVSit0SVRnSVV2QVdZZlJLNlRtcEFBS1FoK2JBdW1iSDJqTTM3UEQ5QjRDTGY2V0FTQnpySlhBU2ZPUUxUYlVqeCtrWG1hQWsrL3JYajZieitGc1pNYTBZdTJrK0FLaCsxVDl5Q2N0dkExVDBzYnp3Z1B3RVF2N1VNTytwNWk3SVh1M0ZLTWNaNnk4a214NU11UENHMEFWaUtxaDFmUS93b3ArQlpOYVp6MUhDbDVpaTUrZm90V1dMMng1Si9tck1aK0d2dTJIOXRoTVpHMVRQMVBNQkEzdE83bFpSaFB2Y01jZkZ2WE9oK2tiQ0wwaURFU3Yvc2ZhSEYzbmhYOW90WGMzb0hlWVlTSFF5RVpieWR1TnpkYzIzcDBoTWRSMEVPWVhLQlduaTlWWnFmMmlRbGdrNit3RiIsIm1hYyI6IjBiYzQxMTlhNDhmNTA0NWMxNGUzZGQwOGMwNmZkZjZlNGJhNDQ3MWM2MzU2ODgzMzNmMmNmMjJiZGFkY2IwNjEiLCJ0YWciOiIifQ==