Чужая карта помогла отовариться двум мужчинам

12:19 23.01.2020
1 1221
Читайте KP40.RU:

Житель Малоярославецкого района обратился в полицию, когда стал получать смс о том, что с его банковской карты несколько раз оплатили покупку товаров.

Как сообщили в областном УМВД, мужчина потерял банковскую карту, а кто-то нашел и решил отовариться за чужой счет.

Полицейские установили подозреваемых в мошенничестве: это два местных жителя, которые совершали покупки бесконтактным способом.

Они уже пообещали возместить причиненный ущерб-три тысячи рублей.

Фото: pxhere.com.

 

eyJpdiI6IkdBbHorRUdKdGp4SWlkNGo0b0F3Vmc9PSIsInZhbHVlIjoiREMvOWhVUkxZdVFKMkxzeFZ3NkJsb2NVdWgzRTYzQVZCbzNtdTBJeDFJOThUSDc5YVg1RCtnNjZzOTdyZW04QVVYVVBiU3Z1VHRNK3MzRndUYXIwQkNyVjl1NkxSaU55NEoxZzVDZDFxUGR4U3cyK2k1Zmd6OEdJQUVhQnEyRDJnbGpqNFQ4UDAwb0o5RHRGZVJVb21qamN1ZEJISm9JVEJONjNjQzgxak1NVVVBUldVVEJrRklrNG15ajhJM28zMGF0c0U2aE5INGxlOE82L1RPdUhENXpZZHUrMmJQWGpjWk5jMnBIVy9ucStqdWhvZ0Y1a1pyM3hRNEVTL1VLZjhncU5sSlF6VGw0Q0NNQjlLTEx2NDAxaWhBcXhWVlVhbXFDMUNTa3RuV2NCdkFOV1NOeGdNclFtZDNFU25keXZDeTRwdzlGeW5ZSzcrYWJNR0c1WVc2TG9hVHJmQTZ3WS9melU4L3NneFFpSk83WVNTa1dtaVZZWWRQQjlCQ2lNWGY5Rmt1U201MnFPSmFIemdoN1RsRzNMQm53bHNyVkRja2FNbGJuZ3l4UWc5OFJVNG16dlErbGc0a2xpRVlNQzltMjhJaVc4b3ZodVMvVFBiVEptV2VreUM2b1k0QnJtUEpNamkwOG42bkl1UkkwV3VZeWJqVUp1ellhcUI3YVg0cVgyRU92K1pqVWpaTmc4dWphWEYvSDlTVVVIRWFMc2JNY2RBbE5CSkNiOXJOcUptN0ZITFIyRmVEZGZnLzhFWmJsVHk0L0dGcDUreW9yQ0k3blZjZ3hmSnlKeVRLQmZySWY2Si9KbUNTcXNJTXkvakZablNVT2lhUnUvYk5ON3ppc2U2T29Ga2pKSEoweXI0WTF6bExqM1VEWVlYU2hheGRYYmtOOWltQXgyajkyTUUyYWVSL0ZrOGZaOHBmUE5sUjBSTUp2SWo4ekZVbzczaHJrUEU4TVNiY0FQYlBYWGxqZDFGMjNyalprSTV3R2puMm9yZ2pzbHFRN3pYS3FWIiwibWFjIjoiMGUxMjUyZTI3ZGQ2ZDk1MmZkYzEyMzlkZTJjM2ZiZjFjZDc5NGQ5NWQ0ZTRjMjc5OGIzMDIzYzYxZjBhNGQyZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik5GakcyWGd1ZU5hY1lTQTVPVHNoMHc9PSIsInZhbHVlIjoiUjBKWjVvSitZVkNTdTIrR3hlL1o0bFp2SU1WN1VIbm5mL1UxN1NuQXE4YXBzZkVFN091S29WaXdqRDhjWEYvYkJHQ1ZIOU9ZVTk4anFqRG92RTNFSzdXMnM0OG43N2dQOGNVZVFoWkN2U0w2elRZTE5yc00xc1ZhUEhpanl2K2h4Z2lKa1prVWt3VWVCWXRaT1ZEQVdlaEwxbHZuMXBNRHNaeTI4U3Y5ZnVNK2ZNVC9qQ0VtZnpKTmdVQXRoNGJWTkk5OUFCeVErRHdVQU9sM2xqWFFhOTloOVZNSS80ejQ4RVgyTjRoNEFmR3VTdmk2OHlwRUJpcms5SU5FYkNCSythWFltbkpKaUhuZlpWUHc2RzRMbHhhU29uZFRDbVBIblREUWloNzBDdDVrOWlnOStId1A3UE5JaHRhY29RdXdla0ExOG03WVMrZVVCWTNlcHZjTThsNFNUTTlNZE9ER3NWckNjYTFtSUxKTmdvTWpaTGF3U01SeXFGN21ZTEJhalMwQm1wdUJOQzBhTVJJRHppdTdpenpDcEpiTDZvWDgweTN1d2JFUkJSdmk0ajdwVTMzYTNnV09ScEdLcEgyYmJodmNZd0xNcnlTN3dOaGhMSlliaWIyNDBWaGl0RGJuajBWVy9wY2c5M1ZqSnAyOFVTM2t1a1Y1NVdjZ2FVVVlaNkNFMDFlTUJtb3FKUURIVzVJMHRUemRMRlpkcllBRkM1SVpaOU9DdWtTaXVic09NMkpEZVp3UHphd2dCTGhIWVJuR0FleUluSi9tRVlncUNpNmgxOE9EMm9aamVJNUhrVkxSK3JGYUlWckZRWGZ6bWMydWt0a3lKSmRIOHNlcVUxSUtpby85dm13RXBETHV6bXZweTVKV2dtRnppaWxRVERKZXpDNDNMT3A5Skp5UkZ3cnNvbDFDTnpnNy9IUlpCamhBWVlaU1lJNEcyZXY2RkhpTmVBPT0iLCJtYWMiOiIzYzU3MTEyYTM5NGY1OTEzN2RiY2FjY2EyYTlhNjhlMDkyYWZjMWU5YzJkZDE2ZGIzNjc1MGQ4MzYwYzRkNTNhIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InFQajJCVWsvV2h4YXJ6bUh5VE9iOGc9PSIsInZhbHVlIjoiQ09rNEVzT1lBKy9ocnVNTGxnZW5FWDloUi9CQTNtUnNseWUwTXFVeDVDTGh0RXQ0VVdOWEQrcXJUVC9wQWxyRkVaamo3UWVXVDlYWmpNVWhJMkVzRDBTcTdUbzhubXFJOXluNXNSSGdkRnUrUDRVWGxPbG93U24reWFrcXpwMHhmdDRES0N6bXlBNjFDQjZpaDRGbXJnS1lsVXJ5Q3pqaXlsVXJ5M0FrRWdGMXFCMi91bWdTN2QvcGxKZUc0SmVrYStxZ2I5a1Y2N2NGd1VQZS9ldGtmNmIwZ21JaTNsNGw5UkdKOUVIVUptU0w1T3lNUEVOYVN1L1Q1b0M3U21tNVEzRkVKekZRd2JTWHdJZzZtaUFUak9PampXUVhRZkIxUFk4Qnhvb3FIaTh2eFpMNlhkcFJkblFMUytyM3FwdnoreUhlTFdUdEhOTnpXRjEyQ3UwUnFyNXp1cEQ4UEhGcWxNUlY1UTY5bjJSSEVKZTRIYVdycXdUeThYUDlpTGU4eUttNktHd204d0xqNmdYRG1OM3QzajJoem9tNDRITkY3K2lQRjM5RTJqRm1lMWtZOWhISUZ3N3BvTng2Tmx2R0phSDd2RVFaYnRmcXRyV0V4Tk56NHpCSFB0Z2VVYnFBeGJaUFRxdDlLeHc9IiwibWFjIjoiZjQwN2Q1MDQ2MWY0NmE4NjUwYThiZTQ5ODM5NWU0ZGQwMmU2MDc5OTA5YjA3ZjkxMjViYzRjOWY5YTE0MTg4MSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkxsbXllRGRZdXpJUmZoL1VTblh2T3c9PSIsInZhbHVlIjoiSFR0TGloS1YxTHJsV3dTTzYrQVNiNUsrZTZVUzNSbW90NlJNZUlkRzlvSElJUmd4WGRrTTdpWTI5WmtSNWcwWUpjQ29NZVdGUGk5Y0NqV1krNVc3dUhZUkhIWlUydEV1b1V4VHE2LytyS0t2OTNjODZ0aGRJQTB4WUJRejc0VDF6dEZiaUxhQTVHSDFlckNIS296Y0VBRjk4VmdMa0VQZmdESE56TStGSGVYQXk5UjQ4Sy9KU3l6UFFTQ1hqRHVWMkFKQ3VvdjVwYWhDTWxDWGVuN2ZQb2Zib0wrMzRRZEpTZkhSUUlPaUU3MFFDTlltQTNrb2p4Tkh1S0JXajBLSi9JRkJoSzE5M0h0VDEvK1Y0cDB4L3hUL3U2WDlMOG8xVDRMSUtSK1h4NnZ3Y3Z1QzY2cXFMQ0p0NFZ3SHRBU2xPVExMUkNJTnp2aUh6QUltUVgwMHNPMkVHU2Jlc1VramxDRFFGdjNoY3Y1L0VzWlFZeURQWHMvRjdDR3ZUaHVFa0IzTWVhb1VvNXpGMm1RQXhBMzdvbS9Pa1ZObUo0ODNqdy9WbVdMNHppc3JCNUpHRFdLV2pZU2xuSWNpKy9NbEJsa1B1M09MM05rTjF3SGZzUlBEQnlQalpqbGxXUUtRTU90L3BZeHJDY0E9IiwibWFjIjoiMWUwZTIwZjNiYTNjOWZmYjBiYzI4OWJkZjVjZjM0N2ViYTViYzg1M2FjODU3MWNjODNkMjlkZjU4YTI3ZjMxOCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjREU05JOHo1UVM1andQdjlSWDVxR3c9PSIsInZhbHVlIjoiSW15TllRdzZJNGpZTXBBNzllUEFOR3JHSXBJS1pHeDVTSFU3cEd2YU13S0l3MjFLbUdROVNDdWVBeUpKU0N4MW8ycklSeHJkSzBuNStsL1htMU1FYk5TOWNldlVzbElGMTBzMktHbGlZdm53eEJBbzJaVVQ0TnpxaEVOY2pxNnJsWjRSdGRkYlcxbTlIckVtc0x4Wm1lbGhYU2Yrd3NyM0NScjBJUWRYd25qOFhscmVTU0kyUHE4b2NqMkd3cTBqd29ONGhiTlpnaGdHcDBxSzhzUlRUM05VRWI5Skt3RldsSEZERTZqOWVTck9VTWNNcTczSlFra0twUUN2aXFITXppNkFjRVllcmhiRWZHZTRLd1ZRWTlHSmY2eHI3YkwxSXpGVWs5SEVhYVdGQ3F6dkJaUEtic29rakNmV04wbWIyWGYwVkdNS3dTRzhhQ3owRGxRNS8wVkd5YThyRFpabVJGR2VBTlRwQTR1ek5VdkhoSGc4UUpRV2ErLzU4MDNabDBPZkVyOVIrcmhXYm9KazNjS05rZmVPTldDNDg1NEh5Rmw5MFV0SFRpMmZHYjZrS1dLRmt5N3R0c1NYenI3ZzFGd3k3c3k4Rmk1OUdqMjZLQWNWYk90RG1FL2xTRTVERnNzeVZzMFFsVTUwVFVnamNYZW5Sd29Lcm5sTmdwaUJIU0krUzZ2bStDVE1NRHk3N25zZjVXMkxmTjAxMWFhT2hXUFZ3ZDUrdDQ0em1uV1h6NjhEU1VGZUtjMmhGRmd0VmdNSldoNFVGVXlDNW1NNmRJRFY0UzBEYWhwVytKaDlqRnVnMHJNTVlscGxuMjJHTGlETWlIbXVkOWhCUWN6MSIsIm1hYyI6IjE5N2I3OWU3ZjQyYWM1MmJjODQyYmRkOThiMzllZTJjMGNiODA5NzAzYWI1YmJiZDg1ZTUxZGNmNmE0ZTg1NzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IjA4ZWdaUy9xNVM0ZngxQjhxVkdKUHc9PSIsInZhbHVlIjoidnMzaWxXME13TGs5VThqREJyM0NLNW9CQ2FpRkpLSmZhY0hKODZYUXRHdzF3a2IwMlkranQ0R2NTRXBiRm1ray91M0svMzE3ZkFQZ1UraDE0SXFDTEtQTk55RWE5UEh5eEY4U1JPMnNaQzJuYWl3TjFGM2k0dGd3WWsxMnBEa3NQaGdsY1liZHdDM2U1UDFCRkE0NEtmV2Q4UDhjOWMvQ0VMOEF1MmFXbTdTSEpMVjJDSjlmR0JRVDdSOWlnWXUrNUF4dUpNR1YvRTBYbE9vOVo2L1lCR0VjUHZkMDk4MzJCNGk5cmRMUU5BamszYXdGNGF5Q25vajI4bUM1UDdhcGJzN20yaVVlQlFqejNIc1RkZndFYU4rcGRLcDJnaVpiNjlUSGN6Tmg2NGhpenFOaTBGR25iOFkxK3ErTmUwcEJ3U1drQ0RXR1VraWZDd1ROUGdsZ2tZeDRlaTArcVl3alJSSzNFMjVCUTlETE9aTnhMQkQ2ZTFSNFRmU0xKOFZFamxKb1FiQkYrNzZGSUVCTGFXZkpxVzNGajF6QjArSkJGTlRqVnErUDQ1cEszdm5WSnZ1cEhYTCtBbW5TYkJidjMvNGZqblhKS1dERkN1MWMxcWZuYWRWRnZoTHJ3T1lsam1lRHhyRkRyYUxab0JIYXJJY0RlMG1JeWhMbFhBTmhwV2VacHF6TWloVjZaS25PRXRlcVhtVS9YZWV0SXZmRzFDeUY5b2w3aCs5QjdMaTB4Ky9KeWx1T0NuUzVtcldXKzhaVGM4bmE0WVJlN2hHTjRLSFUxemdaQVEzMVplYnRJQjJLV005TTB0Q0VYS1JZem14VHFveTRjc0hIS1JIcVVZaFd3VGlWNE5wY0VlSG5lenRERHk2QUExWUZOdStKR2Y0dVNDTklGQjlFVUFjbmNPVEZEY0FwL3ptTG9sWFciLCJtYWMiOiIxOTg3ODk2YzJkZWE1YzA1ZmQ2NjJjMDM1NmM2NWQzYzBlOGM0OGI3YTdjYjJmNGRkYmVkOTViYjJjZjk3YjUyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Im5WT0gzUGQ0Z3lVWGVQa2pFSFZ5Z2c9PSIsInZhbHVlIjoiYWRNNVNPakVUSmc4ai9NN2JBQjl1SHg2YW1FZ1hpZjFJV00yUEtHbitwSVBaczVnTGk0R0trVVo3ZmVxeHd1T1RUVzFmOUkzd1ZMVWh4NnpObDNPS2tneG9QKzkyQUpMYWxMWkxKQzRrcmU1RnpTOE1FMnpZVGVaaWJ6bUJOeWxTajI3ZlFhcVdxUWk5RmVjNFNDcGExcUI4Rk5WMXNOOXpULzNiejdzblZvcy8wWHJvOFQwaDJHUnVIazNhb1VndVNYS2dOWS85MGRmc3QxMm5UdjJlSWF5MkFvT05CbDBMN1JJYW5EUzBHY2tQOWVMNkIwNVF6RFhyb2l2OEpyTHB5NjdIdTdLVk0xcVBzWHl3cUxDN29UdWpoUW5meXIxV01ybmhpM3JTZTRrTmxwTDBwUGdPU3VFYndDQnphVWE3SnljSWtRVG1QN2xZSXoyUnRvL083UGhHVGNwYUxWN0ZpcklkZU1YNkM5akNaMSsrUU1NZE5PaTVzcUE5eDdsMmJrb29qZkFnWkpldldrWjJwM2dYL2NrbGlGc045MHo3aUpjQ0tnUElOUUFkcXh6MExZSmI4R2d2TmdBR0x3cSIsIm1hYyI6ImM4YTdlNTdlYjNlZTJlYjQxMDQ0ZjcxZTUyNWU1NTQ4MjNjNTRmYTcyNDQ1YTI1NWFjYTZjMWI3NzJmNzZjNDkiLCJ0YWciOiIifQ==