Тарусская прокуратура добилась блокировки сайтов интим-услуг

18:29 16.01.2020
2 1546
Читайте KP40.RU:

Прокуратура Тарусского района нашла интернет-сайты, носящие порнографический характер, с предложениями приобрести за денежное вознаграждение сексуальные услуги в Тарусе.

Прокурор обратился в суд с требованием признать эту информацию запрещенной, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 16 января.

Суд удовлетворил исковые требования, необходимую для блокировки сайтов информацию направили в Управление Роскомнадзора.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.

eyJpdiI6IlFVaGpPNEZEMFNuUkNSTFVqeFg1Y1E9PSIsInZhbHVlIjoiYmJ3cEYyQ1I3bmpyV2V6TWxXQUR2Z3VEU3NCQkV6WVhPdGhqZ1kzMG5lV0Z1OFBTS1pURTdGWkVCaTdwQjdmMjZJcjFxL3FPNkpTS0luR2ExWVcwMkRiSHRyNUdOY0kwMUhvb0ZKUjN1UTdIU2FCS2MwcWhTSWg2ekNVMFFtUUlLN1hHOGxJYnRJbzV3eTh6aEcvWGc0TUxDWmFHT0xqRnl0aUJKQWZoZkYwcTZRMDdYeXFrZkNCa212WGswelZyd29MbEFRL0huRHJRRVdoWjU4OEVESmljUFU1cHU5bGxyeTVYMDhxZE5QRTY3SjBvWGVVdmRndk5HdjZLcVF6MnhPckw4UkQvWmo1MWVhK1BYa1BWazBZSDBBV0JTRkhQSkczKzk2WldwNXVHMnc3VkxwaFVaME1rWG1xdk1GY0ZFUnFIWmc3dk9ScmxPZ1RNb2Y4M2d3cng0WEdGVXFzQ3p6b2RqL1VRcDNWNzdsZXlBMWhUa3IvV1lLNW5SamM5czlYYm5Oemp6dFRpTHpaTno0QVdUVlhkZXFjMEs3THdGcE43eVdZVG1yUkVxNmhKNjE5bG44MHlvUGhOS2Ywa1hLM1R2amMrckhyT3ZraEJGYWdDLzh5K3RjRFFVc0NoQzhDVUZTZU4xNUNvalVVR1hyZ2MyRGx6bW05aFVXWmk1bVBFdHRkcVhaV2ZWVnhLUDhGWDlDRHlsRTM5ZmFvVFB5V3JuUGpQWVFSQnVhZkI4alBNNmtseFVSYTZ3bzg5bUFWTFRSUS9UTWEwK0pMRFBRV0hOME1DTzkrRVVxbitwMk1SOGdKeHppQ1RTZmZKbzRMTUw2Z3dKZWZXOHNUaGRhQ0t4dzFBYy90d2tUYTJheFRoakVXSTBmQ1FnQ056VEV1TE1idHBpRGtVWEpKYy81QkFscC9sNG5GWkdUb3NqcEVJSXF5citkMFp5RC9pdW0yY0s1TWJpWURuM2FjV09lUE90SFpTQ3d2VkthMUR5cGhsN2kvb0NmOGVyV3Z0IiwibWFjIjoiMTdhYTNjYWQ3MzU4NGMzNGNhODg5NzkwNzlkODRkMzA2ZDcxM2IwM2Q3M2JiMmViMjY4ZGNmNDg2NzUzN2YxNyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InQ3akxSNmk1L1FGSzNldHFOQWNJanc9PSIsInZhbHVlIjoiSjdaZ1JnZTJqb29UaG1UbmhRV0l0UktFK1Vsb1o1cHhnWjZXYXB1ZFJoSjdlOXRrNU0rSWlwS3VtNzNCOUtiWVBEVnVKb0EwR3ZNTlJGTFpFeXpJK0xpVDRLRnhWcjJDR0RVbmlBZWJGRXA3NzZFelROOGFIMTc0K1l6Rk5BQ2V4VWpqV3B1QTZzN21PcmVlTm9kUWFUZlh1Wi9qR1doRTg3QklvYkxUNHdZak9qUVJuNWIvVHA1dDkvQURudjlEb2VpNkpjb0RnWEd4a2s0UXN6T0Y2ZUZyZGtzc3dnUEROcjQ2WUhESzRvQy9wdWh0YyszVEZsMGlFTzF3U01NWDZlaHVoQXpnS3p2ZjN1TGY2MXUvbWdySSs4Y1dKQTVnSEFtVFh0NnplQW1nYXF3T1RjM3FSei83Y0kyaVZaYTJjOFdjY2w1eSs1cUdJKzkwbU95NTF2MytkZ2NETlNNeHUvRUZjZkdISUNISlh3ait6UDA1bGZUVFVnVjJMUUxGbVQ5YnhvZ0dlUllJbkd1V2x4NGRaKzI5VzgxT1FpK0NnaHJNZDc4bGJaSFQ4eWp1WFNWYlNPL2hxaTZJZUVXZUpyNEVEdzU2VlBWMlBZaW1Ub3E0MUlBWHVJQWJvRE83RExZMGprWFhwSS9yYS9qaldlQzVTSHdJRTVJaktGVWk4RjVPWFZpd3dudXVZSlRRQXNKZVlKSFBlRXBBSFZjL0JrSE92N1ZocGhTZ0Y4c2pmc3ZrQUQvVXVML1A4Y0xOYUlOQ0k1Sy9xVUEvWmo2b3FzaGJkaVB1cll2RVFCR3RWdFlsZDIya1RTNk5UT2svMnlOUlRwTmZkcDdzR2l0ZENOWkhPWHVqOFMvU3l6bmQySy9qS3htWGN6ODg1WFFNcG5kTldkdmIvUitHYk5oZ1VMakV3ZGlwWk9oSkFmeXFlRW0yTWVxRkdQUDV2NkgzVmtvR2x3PT0iLCJtYWMiOiI1ZmVjODhiMDZiZTBkYmY5Mjk1NzVjMTk1ZWY1Mzg5YjBhMWM4NTUxNzMwNmMyZTUzY2ZlODg3ZGY2OGFiZDdkIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZTSUlGb0pyQWhLTWVmazFRZTE4Tnc9PSIsInZhbHVlIjoiSi9lMlFlUXdNMEMzOHk0eVd1eDlicnc4cG1QbUdXa21FaEFqQkZnWDZ0ZXJ4M0JEUnJ6S3VSRTkvYVVVNVRieTR0bUhOUlgyb0p3UEkvQ3ptNGpDVU02UDEvWnJ4MWVmbC9neHFYRUNxaFFQbWVMQWFUZFNHd1l6U0tqa1l5ZUI3SUZrQ3J6NGpwRGJyNkxjeE8yL0ZNclZnNEsxNGNLUm9jcDdoNTdudW9uM1luR1RwNVBBU1pIVEtYcDNtMDdQRkJ4a2pEY0JTV3FTTVFHYXM2NExxd1YwbzFUQitzdFRlVCtxZ0JhNTlCcURLZTh5VkVLZUpRSmE0SEQySkk3akVUVzlXRWQyOWJZTGFwMllVV1Q0Z20vTU41aHhTUHVaSnV3cEkwMzJWTVgyUU8vZVMyLzQyOTh4Q1ErUXRlOXRmMVJKdnJLQ2paYVF5ZUhHVlFhSlo2ODNwWVNUT1VIYWNsZzBuWFFwMUJMbzc5eGp6RFFoa2hmQVdnR3orbS9WWU01U3l5UWFXTmFPZmM5K3JRc1NXUEg0eVFZaE15c2RUOVZQMGp1a3pQMVI5NjM2UGh4aHBzRElDNTZPeEpEODRuRnNUL0JCMjFpdFgyZFRhblVYRURmdUdyTytpVnNpRWNWSjlkWnA5M3c9IiwibWFjIjoiMTBkN2MwNjA1ZjlkYTAzNzMyN2FiMDdmNzQ0NDgzYjNhY2I4ODdiMTU4YTM4NTE0ZTEyNTBjZGQwYzc1MWNlOCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlNhNThtTHBCNm93Z2E3Z3kwVlQyZEE9PSIsInZhbHVlIjoibUNxOHVtdWdXODRPUWQ4NlJ0c1Z6K2YvSjBQM1ZnaFRTNytzaTcxTkp4UktsQmZVL2ROM2x2TFkwYktRU3JTaSswbXBxMy9TNDkrOTk3WUYyR3hhdlpDbWF1MDRoYWV4NWxISjNRbVpLVzd1THF4OHVWTy84TUJmZEJUK0hiclBuV05mWnpUL0JQelFvY2NRbEsrWWM3WFVjQWcrSy8yTkFNelRsTTBmY25JYzQza0MrK2lIV1Rkek1IdloxU2wyQXlzaTNNa2NEODl3UjN1QkxjakZ3Q3p5ZTB6ZWRtMjRYNTd5VUNqWVB0a0NmV1BBUGo0UGpWMFNVNnpoQVJHWnZXdjRqVGk3eEtCUjYyMU5aS2pqczI1bG1nRXUwUHM5SXJYb21jYkE5WEpsYTRCTVpJSVM3UnZJdnJNdEZjMDRHVUVzVFlJL2JxZUNCMlFtdGtoWjZkSnV0U2tpOTkwMitMVHB6c2hvS3RBVkY3U1hhQnY0TG5KRXNwMUZDbU0rVU1RclM5Q1hHQ0Q3U0VUUUdpL0wxQVh1TEdrcWgzellMVFFWVm1ZcXNvbEZPNFlHWEtuN1RUc1ZkWFVTVzRLYlhENHdRWUhRd2NxeEhBMU1mdFNXdXgxOExnR1NuZUNCc0F1Yi90Wkl1ck09IiwibWFjIjoiYjVhMTFmYzk2NGI4YTg1NGJkMjAzZmU5MjBmMGE3MGRjNzRhZTFmMWI4YjZiZjRhYTgzN2JkODg4ZWNmMTdjYyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IldlOHJhek9jYmN6TzlBNDA4UGsyYXc9PSIsInZhbHVlIjoiWHZIbzBOQ1JSQU45RnNRa0RKT3JjeFo5WnpKSHlGUDhtRXJXUlFscDJFb2xXOHdMZE1xa245SmNpMzZLUWczOU1GZUg4QmN0dkNZRGxtaEpqd0FDYkd0Y3ZWZCtZSmpGMHdRd0w5TmZPaFF3WmUzV1lldm4zTzR2ZEwvL3V4bWN0dXRFa0ljaVg1d1ZZQk13Q0FGMTVzTWtmcmtiVjVndVRuc3BVenJrVzZ3Y3RyS2owZHQ1ektZWHVnSWRXUGZLMFpaVGNJKzZmVSswSVVBWmN4MURwaWVlSDR6L2x4YlBvWmg2Q1Bad0NSNSsxaEtOK0F1OUlDN01tcFlBZ3lZMDNTUEFBMnM4bUgrVUQ2Rk4remlEYkNZbmhzUHhyenM2bVMzRGZDSklJMmlZK3hHUTNxUmNNL1Q5N0l2TXlxWVduWC9XR0c4SUNyL2ROelJXWWx6aWd1amhadzJSVUdTWHl0aHRJUVpFMHlXWGVYUzV4K2ZMOXl0Ylc4YUxqaE02NEFjOTUrcjdWeStyZHY5UDRzN2NYK0FiYzlnUTJkYUpEc0dVYlRldm9PZkJWK1hpbHFZeGJ4aVRyYjJnZEJvNHVpYjRENG9VMFBJNFRPMU0xV2lZRjVkVzBGVGxNWnpQSUFHZC9VcXc1d0d0bGZhSnZ1OXlUUThJaU0xN2xXdXZ3T3MxTGdTdDhsUWg2WnBOYitkK3N5azNxbkJUb3NBaGtta29FemJZMWFpUnZyY2tFMFBpaHZyaTdZanNBSVE4Ly9OMGJ4UFFucUNZUzB1VjhPZkw5djFwVGc1Z1VwUUpzVWIvOWlCVGQvblNINlVwOG96WTA1RHdxdWs4WVozNiIsIm1hYyI6Ijk0NGY1NzU1NjZmZTFlM2JmODk5YTJiNmE1MjIzOGZlOGU4ZjQ0ODBjYzNmNDczY2MzYTNkNDEyNTczYTlkYTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6Iit6YkE3UXJxcThKQ2ladzVuOVpMcHc9PSIsInZhbHVlIjoiclhtdEZZT2RXOCsxMWJrQ0dFTU1uK1hmM3hnMTFZNzFQcXZycStxS0M3OWh4dTNqMjZMYmtZb2l6QjlrRzdtc2FndXhjMThpV2hjcm1hVkRjOW1QVXVSNFFGclJTeUdRUWxsMElFdEg3MXdlb2N5QnB3dllIS3pZZkxhSGVtOG5EOGE2emU1Wk56eEFKbGlkTEFySnRLNVRzMitSMklhMlhOci9HUnVIN1AwN0oyRWVUa3cvdCtoUmw0bW1sdFkxNU5UTE1mMDI3dm50N2cxYVhwakpBaDV3cTFuN2RxcWZQandybXc0Umd3SWdRbGxHbmRtUENMZkhibWtYdnN5cE44bk9velh2ZW52V0VJSGVXMTRKOC9oZzVySG16UU8xL1F4SlY0eDBRU1RLWWQ2bmsrb1g0MSsvbFBJUVB0enlGRDFZUGZTb0xpN3lYY0pSTzlLRmtRMFNnZk14ZGR5Nm9UZjIrbUlRVG1vSmJrRTR0MEdqcCs1akJ3c3k1czdlbXF3Q3BWQVhHdEczMXpuNzB2QnRsQkJJV3Q2WjJCek9Qc01QZ3dUa0hKSE1UUWx6bWV5UWpqaFdMMkNCVzE2WnNVdmJOcExrM2NEb2NiOTY4Vk9aYmYyQXFKblRWeVVGM3R0NGRmOWtMNzNQblZ5MzVwWDFldlRmdUxVL3dTTDBhSW40ZTEvcVR2Q2FTSHN6Ynp3WWpJOWxlUEVwdm1jdERXR2lhSFVNbU5IUmQ4UEE2Ry9udzM5MkFNSkpncGhHc1F4WDdzMEw0YzN3Q2hLVVJERnIzVmFSdThOeG5pR2FjaTAyUVg3dmpva3Q2eUtpWW90akZabG5XV1d5SXpXOU9iT2tWbjBUbUhrSGVhNjhtYWwyM2NwSnRwT0NwOE5BK2cxMi9HTmJXcm5RVThsaDd4L1A0R2RnVGV2dGJ6RDEiLCJtYWMiOiI5MWRmYWU4NzY2YTg2ZDkyYWJiYzAzZGY2MGEzYzRmNTBlMWE0MjliNmI2YWNmNTJiZTY3NzU4ZmFlZWZlOTQzIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Im9VWVF1alI5cXB6YlRrVFNvR2cwNVE9PSIsInZhbHVlIjoiRk16V1IzWC9neHlTWVREZGdlTmk3MzFvNnpwd0FleFRxdlpPSnFtam9WOGxCTUZUR05YNXVHanJ5M2xPOXZ6ZWNCNEQ2c0RKa2FpbzZrZHFxV3hKQjV5dlgva1dub2l6T3Vlc2tqYVkxWDNybVVCWEVMSE9KcTBGTjBzZ3RkU01pV01YWU5rR1lYcDViZjZlQVF3TFNsT3ZkTjlJUVVOeW1WSzVjZW5lNGFuVlN3U25GS0FQOHNSUWVRMTNrcCtCeWtTdkJXc01wS3d6ZU8vcFNmY0M2dWpSTUVHSlJhdVdCYUl3b29RRGVMVUorK0hGdVhWeGVtN0liU0tibFpiK2Q2allNdk4rSmEvcFFzMTZGZlVkakNlYVpZOEQ2TVNpaTFyY01OdlBSbEtwMDhWd2V3VS9Kek95RXNOZlRvR0NSN2FNeWtnUk05U3drV3dtT0laaVdsK1VWWEZFYVEvZ1Y4aTIwdk9yeU96Vnc0S3ZKMG5DYWhmVlpMek9TMzhqVFJ6dm1YWHV6VjlndFdzMmpsMFhGVGF5VDEvM3VkZHlYOWc3VTFnMkI2V01FSFVVZnBiOEl5OGYyVDJCOEVVQSIsIm1hYyI6ImZhMDMwM2JiZmU1NDY2ZTUxOTg2YThhOTMyZjRiMjhjYmFkMDk2YmNkMTdmNDY1OWM5YmZhMzMxOWRjZGZmNzEiLCJ0YWciOiIifQ==