Областной комитет ветеринарии оштрафовали на 90 тысяч

16:58 14.01.2020
0 1798
Читайте KP40.RU:

Россельхознадзор по Калужской области признал областной комитет ветеринарии виновным в нарушениях, допущенных при установлении ограничительных мер при выявлении заболеваний лейкозом крупного рогатого скота.

Учреждению был назначен штраф в 90 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Управления во вторник, 14 января.

Данное решение было обжаловано сначала в районном суде, а затем в областном.

Оба раза судьи оставляли административный штраф без изменений.  

Фото: Pixabay.com

eyJpdiI6IkRXL3FHSFdYQzZzZERwRzhmWGRXWFE9PSIsInZhbHVlIjoiVDdUajJCaldsSGZaN251allvc0FiR0M1OTFlbitNQVlncWkvRDIycFUvODBOV2VrdENMOHhKZjJ6c29rSmh1bkppV2ltSHFmRjZLRENTaG80Q1pzcUJISVR3bFh3a3FKU29nYktlU25ab3lOVWh5bnJTT0ZpVDNDbVhNc1hnSHMyN1lXbW5pWVdEdHcxTHR0cEc0NjdaVmpVdFcvVTI2Q2wwNFdkb0xtVVpRQXVtMjFaeGp1YjJkQVUwSisxVnRQdnJidEw3Q1RmNUlUejdOaHE1Y2RGclRFT3g4WUQ4bndPSHV4ODNkU0JldWRQN1owYVJDcm1lOG1ZQVVMNGJkeWZiOWFPRFJUVkRkMlpKQ05NOE5vN2NmVS9KVHlETy81bnNMSHA1bzhPSXI0WWV6TTd3aENQOG9JUHA5VVNYZUFEL1RVRWl2ZHdsME5sZmc0V3pmTkQ0ZDNqV3BaZHVMSldqZEZxMFlpWFN1bmtWbGdZZzhjZTBSOERnWjd5bng2QTJPdFhWRm1yeHBrTkd1dXYxTDJJMlFKNW5PMXcyRVZDT3N5MmJkTm4zRXQ2dnVISXN2ZlRuVm4xSVR0QXErRU9tUldSSzZyKzVXUFM0ZitSMXkwczR5Wm9XSTlvaVlWbzNVQjJ1d2hib0NHVWN2MHJ4dWdCajdWR0ZmRzBSbWpvMlB1NE9tV2svMHUycVpCSEFFNkh4M1hPUER1enBCM2hOaEJycE1BR21BRGxjSHVNYXRTZTEvSS9vbU0vS2JFVFhEVlNuaCtYVkF0SDhObkN3TEd2YklxeWhRamZlbDhtS2piNDVKbWpsclBqbHpOK1Q1T21kakhHbkR2ejY0YjNMelZjR2pIcEwxcVA3Ujl1aFY2cHc4NFdpeWVVeW9NSFNkSXBqY29sNExGd05NWk1JbkxBc0hBdHlLL0IySDF2SkI1MGE0b0IyM3o0Mmk1VVhiMitYOC84d3BzN00zbFVsMFRrazU5UUtBSFhwUmdadG1kQS9DcDZMSUJQVmVlIiwibWFjIjoiNTEwZDY2MzMzZjJjMGZlM2MyYTNkZjRlMjkyNTg3MzkzNzNhZDczNjVlZmMwODMxMTU2ZmIwMWMyYmQ3MzMzYyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InJSQmFEOEJtSzFmZHJ0ekZUaGw3REE9PSIsInZhbHVlIjoiQldTNVhlT0xzcnBJTzJEUWFIQlY2VzFHVkp2bC9NcEFac3g4VkJqaUFsQzNKNmk2eWZqNU9CY09tR0xpd2R3aXBZOTBoYzJ4N25wSU1zbTgrZHBZSDZnN0FkUXFxN21PVU1FbXNYL1EzdXVGWFlHTzFDMmROaWxZR092bEdvN3F3TEl5bERYN1J4RlYvaEUxR3ZVYlV2UWEwUVdJOE00UlRyeTYvYm4zRTRyZWVuWnNQUWtoYWs2d0NmY3M4OTBHOUxUYkQ1T0RjWmlPRGoxdmIwT1JqVElTYUVBaEVqK3M4eWlPVzhkdnd5UzVhQkNVcktsZTc0TDQ0SXNQRmJ1a216c3BGNGUyRGh6UnNucHhnZFVQRFZ3a3h1UWRJNE1XL05hejVwT1JnQjNRVHJQTC9zOGhiL1BZTHF2a1JVL202V29nQ3RIUmJ2b3c3aTJtdEVKRjBZZlpvWGRoeHdIY0c1V0xNK2ZFTWRvcVhOQTNzZVJsZUczZW9KWXEvTStldHhFaU9VT2RXOG9hL3BYcytQTVJVc1RydFFTTGhBTy9mb2dHdlNuSElwSkVJT2Zrdmc4eGRRVDZSRFRZdmoySTdJZDRVMXkxVGNkOTA5T2lRN1NCNUtqRm1mT2dHQ3lpY3d6RDlzVnI2WFdSVHd5aEh6anYxV1A2cjhPVW52dkF0OVVSZkUrbHBtWGlpc3I3bTEvYk9SZHZqQlUwMTdjZzJVRHdzSHU5M0hCZXZHZnF6Rk1HY1NsOGhyaDFkL2IzMzdvQ1E4b09hL1FOY0pJQlBNdDFZOHRSSG82V01yK0dXckgweHlqWTBuTmJsZU00YnhrZVMydU80OTc5VnpscWpETDYrYXEwTVJuL0FCNkVLUHpsNnFlUm5DTU1YcWVnVG9PcjJuMmZwYU1DamtDQlBlcTdYRnZOclpaWCsyTHUzU3VQaDdhU0pscTJKSkZMSEVYOHZ3PT0iLCJtYWMiOiJkNmNjZDU3MGRlOTM2ZTM4MzEwZjJiYWIxZTMyNTYzNjhkYWE2OGE2YWMwZjU0ZGE5MWRmODFiMzc3NzYxODdiIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJ0V3owS3lOYmhzV0JUM3BqejlWeWc9PSIsInZhbHVlIjoiR3JyTVpMQ0RuWVFjT25SYWNsSU9wb0xCYjNuWVl6NStpOVV1dWJJakVQNVA1TW5NQ2R3VUFQYjFSUWdCQjFVeEJaTStHeGozVWNxYVFSQUh1UWNsYkJZZExXMEwzSndRQkNFWi80RU1nUzEwMTcxUkdENTAyKzFOK0xHZU9EMkxzRTlxT1laWnBIRmsrTXl1bHNsZzJ1YUFsUmNtZXQ1Zzd0RkU1bWNrcXBVb0ZxN2c4aitFRzd1OCsrT0NLd2UrTDVVcXR3SHY5NThwYlpQM0MxVktRRW14Z3dXSCtsck5GblFEQXBmRU9YMDBnYW1ldFVJQVkrdS9sOWNTb1BJa05oeEJpdTkvNlNRL1B6SW1rdkwwOXQrNU5FdGF5bGpLV0VUa0s1ZDJudjhUWHBoUkdsb213Z3g5U2xyK1M1TXBEaXBDT3p0ODlxU00xWE5ITTYxd05qbzF5QmV0Tkl1cG1tSzhHcHlDQk5lQmJDTTVKbVo3eWw5TzJLQWdZUFVWUGhrY0RFRi9TTjNrRC9wL3c1N1M2V0xYdENNNWxjZ3JOemhlRU9jTmdicENENUdVeUlPNjFaU2hvYyt4V3ZQQXNMNWtsMUFNbHV2bWx6RXVIRjZSTDkrMDJXVmtFUXdRY2Q5SU5HdU1ncmc9IiwibWFjIjoiODkxMmU1YmExMzVhOWNlYTQ4YjBlMWFkNTVhOTFjZmE0NzQ5NjFhMGJlYjkzYTEzYTNkZWE1Y2ZmZTQ5YjIwZCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InhSMm1XRGJ0L2dhaGZzandHdkZNS0E9PSIsInZhbHVlIjoiV08wY0gyZFVtcTdnUWZhUkJjVzZqZllCdmJqRGp3NGVTb3lreFR3SWFXQzhxWGcwMmtkUnExaEJtWVVzek9rejNqS2FReldxU3Z1S2ZNQ1IxTnN5QUJhN09EU0NRazBlZmprWmhnZmhnOGhkZTR6N3dPNUYwckdEOGg4Mk9CU0xPNkdUMVpaSXZtK2VabzBYUXYrR0k5UE9Jd1NKYXRZYmowN2x0NFh5d2c1YzZvWTFVazFXbUYwa0V5eStGTGVac0o1ZEJwOUF1WHVPbUJreDVHR0htSnFVTERRS1cvd0czYmNGaTdiaVZaWENiUm5LTUZGNzJGcmJOZW53OXJUMmhzbUxFYkJWSU41V1lkVnFzUkFSc2JaNXpHQzlpRFVJTlVOYVpoSVlBMklzbXBuclJCWTNkYlBnbnQ0bWxIQUx1L2VMdm1iNE5SOWVKY0ZPVkZXdTlvaHVxZzhhMXZKRXRGZ044RDVHeVBFWUhvMCtvNEU3dUtCLzN1QlZodEdra2t2OTBCdGp0dURwS2dub2RmN241Q25PYkhJV3dnZUNKNFhZZURNMnQ1dDJNblRGK2xqMEh2YzN6bThuQTlPYXQ2a1VRMlFJa2lKbFk1OXRCVFhDMHphS3FxV1JVKzZGSGJqYUNrMS9zU2s9IiwibWFjIjoiNjFkNzVlOGU3MmRlOTVjYTczZjQ4YTM5YmNhNjhhMTJlZTRmZTU0YzQxYTQyMjM5ZWFhMzM4ZTcwY2RmZjYyZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjlLMktibU01OXJFUHpSTnNjQjMwSGc9PSIsInZhbHVlIjoiUjVaOE9XenpmQ3BCajJKMjQ0T2dNdDBwKzRtZlVsRFFqekc5V0FkcThBSkVUWDFsa0x4ZDJSaHRoMGVYMWYyWXRjT1VmcitMOTBTS0czNHZDMllkNG5UbFVYYUhOSlg5cktLd1MwZU9LNDhLSGxGUDlGTDN0NWFwQnQxaXM0VTJxSStWQmdIOFFqMmo1c3h3VUwrMHBLMzdqWXpGSnJCaFdQNlBwMWE1a1ZFZVpJWFhzVUlpckFFUmlhVmcvS1hXZHI3UE9aay9IUHBEbWh6cFZINWg1Q3A5SVBuVG5tRk1rN1ZIcFhHZmlxWWNXN1I0QTIySTc2bmpWd0gxOGhYamc2cm9BNWxaN0xqT3dFcFgyWXlFV3krNEQxdlUwRmUzalZOTFlGYjJ3NXRiMndMNU1MSk1vQ2lNZUVRODZUM21HaGxSTUVNcDlnZ0NSN0JndGc3YzVhVit2Q2xkTWRGSDlJSUJ0eFNUN2VuNTlNZWNTTktXcmg4d3ppY0VERUlvZGVFdFkzTXIxS000dExScUR3NEp5b0VzaTZxMHJlUW16czFDeGZkSWcrbnJTUG51L0JvUW5SNkJVQXJrQ2tqZDZmM2xyYkpEa2NJUlY1S01VTlJGVU92aW5iN2FuRHBINHE1TnBNVGxlSWNzaG1ZS1BlYTFHS1VLUUFJK24wYXQ1Y2JKVGh0K3RaUEdLNU12QVlMdVo2aWpnQmZZSm44Y2l3K3NlZklwWWh1TDFKTGlIY2dtZ2h4ODJaaVgxZnVOVWh4eklienllNjFQY1J0VjNxNDlSSHY3VG9kRzdvdFZJZTV3dnlwOU9lOW9XbHpJSzdlYlFXM1dVa2MvTXc1ViIsIm1hYyI6IjdlNTEyYzdlZTljMjU1ZDQxODM2OGQ0OGM4Y2Q0NjNiNzI2NWRmYWE1YjU0Y2IzMmE0MjFmMTgwYWYwNzc2ZTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Зигмунд 23
kgv 19
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6InYwQkpiUVFOcnRkV0k2OUh4b1IvNEE9PSIsInZhbHVlIjoiMXhqczhPMWxBd1hPaTJkMDVGS1RHV0ZMT2RCd2Zsb2NTS2cwUnp3UVRhQTlOd1lVYWNJNVA4S052STJDNEdLNVBJNWNybmR5azR0NURNVUNaaVNaWjNZQVQ2NUIyUWxDOUI1NjRvZ0RJZGMxRzRNam15L2dzZTNFTXFHb0RKR1JCblVEbkhIbzkvdXEyQmdPL1N6K1NrN1g5N2RUUHhjY3V3cXprTjgzY3I3QUpHMjhPSWJsNmhPd202eHVtalVONGRwSGNJdjU4bXhleDljcFh1VXVVTm9yOHVTcnp4enhKaVI0TlFxcDd3REcyTVNiTWJBTGs0UWlHZHRYT1JSM0prcnlTNkRncmpISmx2SlAzNUpjdjRaVndUWlZHNkhOTmMyV25XS05EWDE2ZnFUbVNXQWRTdzlHL1Z2ZWxQRlprMFVQT3hKVk9pVFlHUWZPc1hVYkdxZytDb1VjVzU0L1pVVVRrc3VTUzVXRjcyRnZuWXl2dlhidHNlVE5VRDRvZ29hNmd0M05mMVNjcFdQQUhYWjYvUUluQndDUzNQeTllQjNKQVI4ZVI4V2U1b2RhVFhOS3N2ZnhqZlYyRmIwM3BTdzhFMDVlVEpYT0dJOHJTb2V2Q3ZXc0N0M3N4SFlpTURaZFFmbGY1YkpvUld0ajJycXFUcXhseEZJZ0k4QzhBQjFGb29QMmkxNUxnbFhaN3RZR0V5TmZBNUpUOVhqTXlaNEpGZVBMR0FGbjM3MElwcXh0UVNQM0c2ekN1SExmZXEwUDQ5aTZPenB4NnRabDdpZTYyRGxsK0tvbjlYRUMvdkNESDhicDBQOHBJMjRmQUZnQ2VyRzE5VUt2cmYwSU5sYkRuN2o2YTNrSTFIZ1VoM3l3WTEwaU5PQzh3ZlpxOGNnNDlqZ09YVUdZVForbUR6NXZnUWZNWjBycW9KWFoiLCJtYWMiOiIwYzhhNGFmNTBkOTIxZDQ5N2UzODkxMzcwZWZmMDI5N2U5NDBlMTBmM2U3ZGMwYzk4YTY0NjAzNmNiZTJkNjg3IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InVydnM3MDRjdlBHc3Zsc0pnUjZZS1E9PSIsInZhbHVlIjoiMFlmUmI4aVphcHhocWpCSFVFQnBmNXlFU1VNUlVIWFcwdW4ranJIQUpHcHFjM0hZRzBWY3MzSGVzNVlIc2Z1UnpSMzNDOTZVMGtHdGN2bGVyWG91Tk1XMk9ROE5MTWgrVUw2RGgwR2UvWVAyV1pZd25hT0VFWTVlcXBBZDlIZjI1T0hzVHFnVjc4NjdrK1pUeWkwZlU4Zm5zM3VJS0puREdveGNBMGZ2YWo4RllKRVBTNjFRWitYZjh3eDhRT1JEcUpXWU0wd0pQRWJoSkdQVFo0M3dUZ2pVbHFETFBDbmNhcEd1UTJKb0d5bEtIL0xoejhkZDFmNWlMZldTQ2ZKYVJnbjZxRloyakVIaVNXSUdJeFgyeHNGem5PdFVZRGVIUmNZWWdEQTRQOXd4aW1VSGNjdXpXRmpvM0wzUlNCNzRya0hPM2YwaGNjK0RDcXF0YjI0WDVQZDJoSHIxTEdLVEh3L1RETWloRERQN1p5NmF1cXNORGpPVEJOS0NFT3lab28xOHJ1VjRDcTBNanpMQTBIREsrbVF2SGZjREt2Qm5HQzBMTmdkUldqYytXUng4MER3c2ZDSjQzWWpnS1lPQSIsIm1hYyI6IjViMTliNWNiNWE3ODMzNjg3Nzg2YjlkODE5NzBjMmE0NmJiYjNiNzA1N2M5ZmM1ZmU0MDUwNDc5NWY3YTNjYWIiLCJ0YWciOiIifQ==