Калужанам предлагают сдать кровь

11:04 09.01.2020
1 1410
Читайте KP40.RU:

17 января с 8.30 до 12.00 Областной молодежный центр проведет традиционную донорскую акцию «Поделись жизнью».

Мобильная бригада специалистов Калужской областной станции переливания крови готова принять всех желающих сдать кровь. Сотрудники станции привезут все необходимое оборудование.

Процедура забора крови займет всего полчаса. Каждый студент-донор сразу после сдачи крови получит денежную компенсацию в размере 1055 рубля и справку-освобождение от занятий на два дня. Работающему гражданину выдадут 935 рубля и освобождение от работы на два дня.

Всем, кто принял решение стать донором, необходимо взять с собой паспорт, студентам – и паспорт, и студенческий билет. Донор должен не менее года иметь прописку в Калуге или Калужской области.

Фото: областной молодежный центр.

eyJpdiI6IlJaQVB1RDhDZkV6MWJvVE9LVTZ2Snc9PSIsInZhbHVlIjoiVU1LckZOM09taWJGb2FzSmtkcGdTV294U2szbHpUckVFUWdQWWFnZXloZ3A4K1RYTUkvdmxXemhiSVgxa1paQytPQlNLUUxQaDh5R3NqZ3g1ODJ2RHI1KzdFTld2T3RmNmlaMGNiSVNBaWVMQUlnbEZ1UjJFdEhoWjRyUDdmMzE3SXF4Q1FqNHBVd1pyM1RSVlJnZCtTM1pEVnhJWE9Ndi9TLzdVbFZtTEdwakp2T2JIVDJxYkd4QUhkUlJ3aXBSZnFMcTFuVUUzNGliWGpLek1hQmZhdm5iNlVRRk5ZKzF0UjNOQVJpc3UrTWlIKy95ZVNMQnJjamNkQ2VhWmVvWE9FL3RwQ2ZveHFUL3ZHQjVBQXFLa2lEcjlNaTlPWThLUHM1R0NJa1NaK2p2R2dCQUVnWlA1UFgzems5cVNHbzNVa3g2dkRER0FTOE80Z24yZm5KMy9UNFpVWnA3NmhBREJ1YXJERFZUeXFLQ3hDUUpmNlBBSXN0Z0JqSHQ1LzRmL29WWjFNN2ltMXJsMm5vUjlSejhvTEtEUWc4K1RZaWdVM2VCL2Rta0N0MVo5a1hJa3FUMk9TREZjbU9SM1FYcHJHdTJuTVpXdVQwSGh2Q1dRcGRxL2k2cUV3MHFZczR0SVM1aW52Z0hxUFdsaHFUNGs2OHJGMjZObFdsaHpNaS9uVDlrc0FzN1pxSlNWTXJRenpyNk5yRUlJL2Y2MUU4dmErYjVQZUp1R2d6clFLcWNtL0FFL2hPSHEyUGJMQnA5WEZPQkNLWDlrVHZucUkwTjAxL1JCd0hJclpNa09HZStGL2luRUY4ckJMZmx0NWV0ZFM5MXN0ZGhkK3FjT2lWK3lhRE5DUS8rdFR6bDRWa0ZqWFZ5ZEZnUnNWVUQ5UEpoeVErWEt5ODlMSzYwZWZFNnFzNDNGNDQ1dTlDdXVFUDZzYjM3UU1GUU5SM1M3YWozbU5EZjFMRTlRcVArM29VbWNjbU1mbDl0Y1BIZjh5enRTTk5OOUx3eEVncFl3TWZzIiwibWFjIjoiZmIzZGJiZWUxYzhiYWI0NDhjYWU0OWQ2ZDJlNzdiMDZkZjZkNjI1MTFhNzRiYjZkNDg4MGU0YmFjOWFkOWU3YiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IitjR0J0MS91OTBSVHl6RUYyVGpITFE9PSIsInZhbHVlIjoieHRWcmFkcXRVTXV5aW43QnVndTRzVExldURSdklHTlRXbTU5cExZRHVVLzJneWdPc1dvM3VYbmRpWU42anNEWjhmQWU2REFuRDhJZ2JsSm5HL2hOczlib2NLTUVBVVNTRkt6RlpjcTZvN3NQS09GMk9xN1lZdVlXeGQ2ZHBaUHgxN3RTczZZTHlweDFxRFFVaTNFaHgxNjlFbDdoRWZzTVlKWTFGSStQSzRrQTlYbHlXd2lxaXIvL1RGSUJLdGJVdVlwUDNaSGxtVkYrZG4vOVBvQlNyUDZhd1M5M1NoUHg4bWY0SFRuVTFEcnhJZ3pWVjlaWWVQNkRiZHI5MThvei9weGZVTEt1R1BMeFo3MmdHK0Nmcy85ZlpuUGcvTW5tUkUzVjdNNkFZNUdMMWUzQXV0Q2tpS1IvTEtGT2hHdTJjcFd4V244MmttNm5tVUNTVG0yWG9MdDFyeitFcEpzcCsvZzNtZVdkUTViVUkrdGpQNUIvcm44dVBmY2hOTlk5ckJsazNYS280SWovbVhtMDQwT3hhMjNTbFg3bXRzcUQvamVSWHZWYlZyLzNVTmR5K2Zpd3NOK0ZDRnZLVVdraWx4eEM4NHUwUXp3bTAwRHppTHJ1RHZHWFJ4MzYxWGpMUnUyNTVnbXM4U1VnRXFsRHZLbU45UFpiOVFDaklLaEkwcWRaUGlEdUk5a0UyaUJ2dVVFLzhPa25OVUllaXU4MjlwcVVZbEJNNUJvOWJYSDByNWw3NGhlOGluU3N5eUgydThXUERIajF2V05XZUdVRFJBT0pBaENoaUl5R3R4SzhHMXdMQ1p4bGZPSnpnSmhLalA0UDJ5SUNUNjByeFljSG9jbFFhcnJYcTAwTmZuRVUwaVRiSWpIUmd5OVc3cTk2VWpZZE40YzJjUkEwOTJPMXozamxqRWpaY3V6aWJXaGxMMStublc3WGhsQktBNW5YQkpWV1ZnPT0iLCJtYWMiOiI0YzUzZmZmODcwMjdmYzM3MTQxZjJmNWNlYTZhN2IzMzZiODE5ZmQ4YTAzYjI2YTE1ODhlNjA0NTBkNjY0NDY4IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVDU1F2UjlWZDVPRTJEeWd5OHgralE9PSIsInZhbHVlIjoidkhJbmg1bVdWWi9PZXJtUWtOdEpqRUMwOERkOXRxekUyRHBTMnZEYVFVYUhRRkVYaFBEMWVxVnkyZTV5K0VwdlFKaTZmUGFiWkF5ZVBGMVdaYUdNVnVFSVNjNEhyWEswWnJBNW5aeFlWeXd6d2RBUU1aS3BLQmwyTVBJN2ZFK0d5RVc1RE5oc0ZXZHJ4c2I2aUwxaUpUbU1hNUdKRU1jdXh2ZFlkenU3Unc5aSs5U3lCNlJOQzlzb1dlN0lxYU1sWHM2SFExR0tRTGQ1Y2tLamVUcDlpNFhlK0ZweWJGU25rb2NjY0JWT1UxWHVqVUVFbFRoRTBoY2RjZEhrVTNHODdJY3kyNEc0OXQ1eTRubWd1VlBaV3BER0ZQZ3BQT1hDeERQVTBPUi9ONmtua1RXemhCOUZHeTdnTEtXdis2d0k2aU1lQkZpNGpuOWlvV0lKNzJRWHVyaVdGQ2IrUkR6MjVCME5zdjhUUm1FSHJCTFZaWXllNDR4L0FxckxEbEprS0NsdW0xUVZLT2xJN2U5eFRJUTdMRmpockI2V3lOMGwrUExlQmxzeHFpQmZFbFdWNFB0S1ZFQ2xjMHk5Y3F2bkdZK2Qxbkd5NjNicXVMUVlQNG5UODNQU3k5V0JsVHFRVndqZHpyRmhuZmM9IiwibWFjIjoiMzE3NjlmMjNkNWQwMzA1MGRlNzgwMzNmOWYwNDhjNzA2NjVkMWVjZjdjYzgwYTEwMGFiNmQxYjlmNDJiNWVmMCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImdjV3Fwd1RweUtBa0xxL0pjc2tIZ1E9PSIsInZhbHVlIjoieEZsejFwU2FFOVBHb1lvWStYQ3pTUmF5djBSQ1NYU2EyTDNpYXlBRmpLMngzdTNDemprc09Wb2IvQWh0T0JHb1RRc2t5aGF3eDIxTlcwajRNYnkvMFpTdVVzMzBxWVlFcmJqbEdKVXcxS2RnVytDaDZrWklVZURhdDhhQXByczdVWXpZSERjRmhCS2hYTFZOMTRvVTFDWURGcm12Qm5pWjBvVDlJNVczRWdhRUhsSVRJMkFvTjJ4MGljYlVveGZKWVQzT2FHQnkrMGpybVFEZDFrSjYxVzZiOERoVkFqTVFkZi94RkZKK1BMdUdZSGhUVEpXWW40Q0VsVFhFQWc3anU3b1Z3L0ZzK09SWXE0STVUczd1S1k0VUV2WmhLN2dReURGQXRzQkUzemxyOWJ3c3pFM3p1WFVETUxDTkVZSEkxb1J4YkdzcmE4UGd6SUtEMjR0WG1VSDB3KzZ6bExlcW02L0pUSDBhWjBncGZyNGVLTFBJTVpnSVJSaWNyNGZ3eE00a3hoaDlnbXRVUTlJYWJOWTR4WFloc1hnYVlrSmxJY21GRFEzMjBQWnN2eGQ4czU0eFpod0hmWGVManF5NlNNNHdQcXcyVDBINXB3L0FKMlR4TlJqdGNuUStSTmlNeEM0TjJ5NzhZMnM9IiwibWFjIjoiMTU0YzliNTAwMDk1YTNhNDZlNjE0OThmOGVlNmNiYzBkNTVlM2RhODA1MmEwZjJiNzJlZDA1MmNmMTg4MTFhNSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkhmSTVZYzhSSDY3bk11ZDM4NUttckE9PSIsInZhbHVlIjoiK0Q5UndXNUZLb0lwQWNwR3FLZmNZT0xPVDd3azc5NzAzU3BWcTQ5Y01qN05oRi94UmxMaWpTQUxUN254THkrUm1heFg5dkx3TTZYQ1RXNFVZSExWODBJbjZiNXcvTTlCaVRpMFlUaG5NQXdYMW55ajljUXM4QU04MnNiQzM5UzRoVFNsWUlZQmlDUVVVcTRXdWZVTkh6MkJoZWJ3a1VvTmoyWU02U2JNR0N3Nm0xVnhuSFduQkFzK250NGpmZHBSanoyc0szSmpEYWhLcFlqUFhCSlY2VmtjQ2NwbkVFM3UwQzZ5U0drVVlGM0hYVXpKL28zT2ZyUWtxNUJEbERQbXk0aWp3ZVpFVHl6a2ZzL2FNaGNPOVk0cDFkSFZGMVllZnI0TmpDOEMwRDYwL3IzcDhoRmYyWHl6eDdZY2p2T1NpYjBSamJSdkxqUE5ZUHRtTnBoSGpYYWF3SEpLeUNzcjk5VVd0OW5rVi84OGlpWUlLMWRobENZTnBubVQ0S0xoSzZ1ang4SU83Ull0eVN4SlNENStNajBVL0J4RVdvUHNTNzk4NHVmWXNOSkxyVlV3VXNMOVFRNXl6ZXd6Z3lZQUwzcDgvWFlzazhzT25adjFITnR1akpQeldYZkhlcTdJYlNidDJmSHVWN2lkNFNLNjhza0NjVnhEN3YrdStBcHQvSm9NaFhRUW9QNjhvQ2dTZDRvTHczVlZtT2t4bEp4SXE5VzhKL1RxTGFkaWwreGhNMDJ5QmJLYXhQaUwvaGE1ZEVyZzZXM0gvTFVpK1crUndCYk9nUlhDL3VBekxPdXluMjJRNzlLNEdCajlpenp1TEhwSHRBcjNjeHdrNzVIMyIsIm1hYyI6Ijk4NWU5ZTUzYjg4YmM5MTk1YjUxNWU0YjE1ZjMyMWU4ZGIwNWEwNzVjNzNiZjcxNTk3NDk2ZGM4OThmMjgzYzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6InBDYUw1OFV5SzJOVFJEQS9pejJmY2c9PSIsInZhbHVlIjoiQUlYQ0tkcU82aUFBVTVGMWJwNHlBU3QzbURGaE40NFphWEZNZDIvaWxOUEF2MUhXZVdoNG5Na3pUWk5GZEtSZ1A4WW1rNXQrMTRpZjJIQ2pmSlA1RVJnUmI5U3ViK0ZIOXMrUEJPcjVEaUd1T0FDYXZTRVh1ZU5NeE1OaTdCRzRiQlpUOXR0SVhNREFObmRvR0pHdGFidW5ETm5rU2JwaTh6Mk5kekUydGVUdFR0VnBIVnUzRDQ5akpGb3VQQUcrN3UzbWpHTHp4bFZWME8yd2ZubVZyZXZFQzRZYmFlQWR4OU01QzREUiszNHlZaUJsMFpRYlo1NDZObUtydlVreEg4VHVWVmFIWlVzcENDbGVLUGgzTFhlUFBlZlM0OUplWFlQNnBibURYS3FmbEJIQkZPU3JabUduWWkvMGk0NEt2V2NiMklaYnUvd3BRQnRKREkrR2xULzI3VTNkajJWaWpDZHVqaDV3dnZkSWx5emtNOXRNSXJyTEFQcUJnZG5oWTBCVlo5QXYrTVpiZEpnTWw2UEc3dGtRWk9oTGlpL2o4dFpxWVRqWFNwaWFxOEd4dVQwcCtScy83T1FUYkxGNzduM29aZ0tSSFc4RnRVYWpGcE4zaytHSEQvclRjdE9tYTJ4WllJbUMwMnZJUGVRaXBlS3ZjTk04T3dnS2o5cFBsQXVWaGtBWFp6cDVia2NNQ3E1Nmt5NzNtUUlKcjhVYVNNbS9BcEtTa0piSy9IdklsakZvWE1RS2MyYjYvc3V3Mm01K1lySkVvSC9XTHVYNk1OcS9VNUh6MXF5SDI2RytoT1U4YTlHZzhaRzJDMXRCVnBGSkhTTEowbEJNS0M4blZlZ1lPam9jNEVsZW5XN3UyUGhYbHJ6QlJKaFE0eW5qSHJEclZpTExBWlQ5RUpjS0h0bHRHVVNRVUdhRnozYVciLCJtYWMiOiJlYTQ4YmU0OTFlNWVjMWRkMTZlMWMxZmVhZDIwMjM1NzFjYzZkZTBjNWM0NDY0NzJlYWVmZTVmZmRjMGYzNTZiIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Im94K2NoeHh1THFheHJsMkU0cGxZTnc9PSIsInZhbHVlIjoiRTB2ZjJQK2tJamxUWGtEaDloRFdLcmxmT1gxdGdnUXJlaGljNlBxQjdBVnVOK2VFSngrdmdyQ1M1RmhhODhhUURyR3hEdFhLQ0l5VEQ4dVc1eWlNVFE3VUJoOUVDZ1NNbEhJWkJ1Q0JtZkxJcXJTZjU0ZHh4MVozSEMxclc3dWFKV3hqNlVSbERRZ0Zjbk4xQTVJVXBDSzNNazJNc2ZIOGR4WnlWTXVuVnM1M2Q3YSsvdk5WN3JpcmxWbDk5d3lZVWVoZ3lWTWVKRVBDanl5cSsvUXJ0bVVraEJWeTRrRUY3NHpCZkR5R0NGK2Fha0tLaVpCR0Nhb1FTdnJqU3R0MXZ3OUVQL25tVXFUMG03VHRwY2lJTnpWS0h6QVp5RkM5ejE0QkYvODF3VThKWm1IMWxFamszRzVPVGpYREJ4eHVRd1FVUDBiR3Z6VWFWbEozcGFFY3NzdTBZVFdXQ1RZck4xaUhUM0tFeW9pTTVvUHJ0U2NySFkvTHg1ZUJEempHdmFRaWwwblAvWGdmTUpLSGN3Nnd3SGQyOWdiWmFqZExBL3pEZUpLWjhTZ2pBL2o0UmhCTGxQM3FGdGFYenVkMCIsIm1hYyI6Ijc5OTY3MzBiYTM5MDI1NGU2ZGNkYzlhYjEwNzdhYWRkYmU3Yjc5N2U3MzcyNmVlMTcwOGY0NTc4ZjZjMTg4ODEiLCJ0YWciOiIifQ==