Интернет-мошенника задержали в Малоярославце

16:20 25.12.2019
0 1673
Читайте KP40.RU:

Ранее судимый 27-летний житель Малоярославца подозревается в пяти случаях хищений денег с чужих банковских карт, сообщила пресс-служба МВД в среду, 25 декабря.

По версии следователей, молодой человек находил на популярном сайте купли-продажи подходящие объявления от продавцов, проживающих в отдаленном северном регионе.

Злоумышленник звонил потенциальным жертвам и обманом узнавал у них конфиденциальные данные банковских карт, после чего «уводил» со счета деньги.

Общая сумма причиненного ущерба составила 150 тысяч рублей.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело, правонарушитель уже дал признательные показания.

Фото: Pixabay.com.

eyJpdiI6Im8rcGdGSklCYTd3WnpUSWI5Um42bnc9PSIsInZhbHVlIjoicUFGbnc0d0VxZ2NYY0oxdkc0SnlJU3NPWkplSzBtV1ZIdm5VV1dJdzlLdmZObW5LMnMwd0xKRWVlUm93UVorZ3o4Skh4UWozdUZqczVCdS9GNFNBU0tLVjV1U1dHaW43ekdrbC9XeDhXSldROXhNSnpnTkY4dzV4TjZqVEpObEJPSkkxOXhPbUg0QlRxQ3c5MXFnaWo0SmRkaWhuK0ZDQTZUVldKT2d2ZkZyUTVDMXFzYUVwemhpUzM0bE9TK2RqWm8wKzBnejJkeXV2MDRvMXZYL3pGaUxnSEV2QU95QTZsMnlKV1BHWi9QakgzeVBmY3NzVTVTYXdHVlpmeGJkYndYNXZjdnRLVUJ4TzdSZlBIVEp1TXJUZ0xZb1R2aEI5bnBWczN3NExGYkpCT3Z5ZWxrVTh2Mi8ySzh0cmwvc0lyQXpadnlWQ2dTOUFWQ0ZaN3JFYjBqcko1ZmZFaDIvZmNMRzFSNm5QYjZuUmZ1SzdsNzBpWGlZOHVDUTBxZld5d0NxSFJ2MCtmRFgxUk9SWHhBMmNKeU1oTmlQc2FDYVMwSTJwRmRybGJ0V0M1ak5zMTc1SEthOVJGR0VXMnhWemtRb2ozTGFZSUVxVzFqMDcraDFQem1Ic0pFbk9Xclo3TXViQmM1Nzc4dVZYM1JvOUp1U3J1S2pMTU5FdE10N05qVDByRnFlOUhUUVQ2OTNYK3FyQndielBzTFFKN2E4OHJqQXVPUThsZnNFWG1qbmR0eVQrQXB4ZjB2YTNzNGoyZ2RlTTlmZ0ZXa3ZWdEU2WC8zK1NzZTZ1M2NaYVNUK2dRTVpveWsyeEUvZzdSenI5Q21FbjZSM0NkZXJrdXk5TDBDL2l1VzlsMmF3d09VUXo0UlBZdEVvOE1WZkhiSHlRdHJSWTNUa2gzVnFqODI4RHVnRFhzU1l3N0hleEpyQ0NCVThEbVdvQURlOG5vYVQzSzV3K1NLMUswUVdQa2hHRUVYd0pReW85TWp1Ris1bzBIbFZqMkVoNDFSdlJOOW1WIiwibWFjIjoiYzgxZDZhZmIxMmRkM2U5YzE3YmY4NjBiYmI0ZjgzYzFjMDY1NTA5ZDM0ZDQxYmQ2OGU5YjViNGM3MDI1YTIxNiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkJXWTRXaTBpc2R0RnFBZkpjUDJHekE9PSIsInZhbHVlIjoiSXFxZ3d5SThXTjlnT2pVSHJSdXA1WXBOSkhzdVZ3L0FwbkFVQUk1eEhISitSU29oYnZWZzVlWlBQVzRtSkcwZ0RoMXZ5MXo1MVdGRVlIUXoyMHE0SUFNLy9HSWRGUkM4V3ROMERNT0xIcHU3V00vd1lMeVNhVkpsbWErVVZuaW9LVG5WdG5GM1N0QlFjc2xQUmdoY1JaVmVaMTEvUXVab2hiUFFhQ2hTSEhwY01TQWRkajYybExSNTdYcFNzL0dseUNZQlNNZUNkeTZWR3RpRWNpWW55L3puUkh1YU1va25rTzlLWGdWeDlDQU9mV0J2ZTA1VHBvU2xCZHBrS2s5aWdSQ1ZMYlM1WUx1ZHdMNWFWbDhsek1jUjdqRUtuTWMxdFZUL290Q2JyeDRPTHE3TkRxVEIyNkhQdHFmQ1E0dWRWVjdRck4xSEY0aUhFZ1hVaGRyNEYrbGdjL0xQYUVmWTRBNG8yYXJ1UzJEWXBnbE5kdzNZdDZubFZWWldwaDREZEMzcEpuWXdwSEJybzFORVpyQ0VmL0cwZTlmTEJ3SGtrOGptY2xVVUtUMzc0Z3ZZRVh2NUY0cGM5b0F2OFp4UTY0VEtudVhLUkNCS1VTRDJFZ0o4RWwrZkhJbU81Nko4aVp1aVkvSkVkcUhiSjZGNnNJWk80WkFOcU1SL3J1YzRrYks0bHJ5K245dHNBQmtiZXpRdzIzMTZQVmMxTnlsaVp2c0JOeWU0c2M3cWMxUUxkdkM1UjhyQmpZdUkydW50VlpFaFByMThWZ1IxN1pNNVZUSWVSVldIN2Q2ZUkvNFY1QStMZjVyYXg1cmg4dnFqdll0OGVwajdnTWFLTXZpeHdDd1doRm9xZUlYUHR3MkZHWWY0ZThDWjBUaHAvZU91SXEwamhUVkp0bW5yTmFydWZ1Mlh5bU9teFBhZHc3dXQyVDJ0OFJZVVB5UHJwak1TUmgybU1nPT0iLCJtYWMiOiJhYzI0MGYyY2YwZTVkYTE2ZTQzOWIyYzE0N2RlMGVlNzZiNjIyODRhMTI0OWI0NTM0NTRhYWJhYTNjZmFiYjJlIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFyVmMyS3RiT2RrMmlPWXVpM012eFE9PSIsInZhbHVlIjoiSFo5M1g0elhldFZPaXRvMTQyMVMrYVJqcmExQXBYQzRoek50bmFCb1hhck9PQ2kwK25TeGZWOUFBOWRQOTgybFlOK0QrVVN2V1h2MFNRbkxJcVdWVE1vZ1E0YmdjN3dHUURsOW1BdDF5MjdtYXlVUkQwbmRFdjRZYi96SmdET1hWcm91NzhINm0zU2d4UTRieFBBOVBnV21rWUdaMzhrWHlJdnJVcFhLaDBpMFpmZ1FISjhwTlpEZGJuVnVuQjN3dm9rWE9XZE5pNndhVWNST3o0QSt3bk8vR3FEdGdzWFNseEl0TkNRcmliUjZ5Q1lMTEkxbG44Z1JqdUwvU1FLcWVGK0hUc0Y3QlVJQm1JQnM5clVXZmxVZ3BGVVI0bFcwQWtUR1VVa3A0V3hlVC9ZcGl2dTN4MHFwUHllVXFMOTV0NVlEMUNmTloxNHZvV2hGNVZwQnVRT2pRZ25DNWUrK3VoRUxDcEVVRzlqZ3ZmU0dLVnpSNGZ3azNnYXNlaW0rTFpTaXRNYXBZeDhuZmNsb2NFKzN4L2VVdkMwcUtGdUVCY0QrVzBlZ2RRY0VaVEJHVVFEUmo4TC9lNG5kOFUzZ0pzanMxWTJueFEyazdYNjEvaXgxMlhQVjVueW5vVEJsd0ZubmFqdHBCVEU9IiwibWFjIjoiMTcxMzE1ZTUwNGM1YTQ1YWRmZDI0MTlhNWI3ZTExYjczYTYyMGNjNmJjZTNjM2EwMDdmZjRkMDQ1YTFmYzk1NyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Imo5T1BZL2d6QUhLeWtvcFo2TEtRMXc9PSIsInZhbHVlIjoiK0hSZ2pRbWwwZXFreHMyQ0hhb3RvQWVkbHlHUm4xM1pIc2s5QXVjUlVTdDEwWnE2eExBd2RhTGJuU3h0alMrYUdyb2NJMWYvRDlvWVh0SkE4ZzQyZCthK055T244QjZraUV3Q000MlEwY1l5bzYwZ290bHVMb0FsaFEzYjE0RkVRZVJNZ3Y2TG1icERBY2lnK3NwL1BELzNTa2pnOUNjRjFDd1phNDRYS21BUlNZUWhDdjB2NjdSeml4Q2pPd1pLRGZIUnBNVjlmL2lYa0xKVEVrTHB1STE0bkVaSzV1OVk4cTdYYWVqQTlxWEV3Vmx6ZjN2VWNXNDlpb2NrZWtBeTFPOEYzMlZGZ3E2bkQ0eG90bEdzNHVQUlhrdUxzQjNWV3ZvY0VYdG04ako5UlRXSy94WHYxQWNRNjd5NTRFempoQWFOck1RQlQ2VE9LdkFtRUlwMjJ2TE84M0luT1NzdlB4UFdpY2hGdWtrbkRCT2J4WFVuRkhxZjVhajIzbVo3cHpSOGJwbjFLa295U2FrbTFJeFZ6OHJsbDE4Y2ZMNDdWMGRqcVlSdSt6NkxHbWgyc2gxeTl4N004QlJTblBIVDQwZFZ4ZnFvRythOXJvaXRudXVsZlBIV0p3Yk14c25UVVQzdU9UaU1kV0U9IiwibWFjIjoiMjA1NTU1MmY3YTkyNmE5ODFiZjc5ZmU1NDNjMDg5OTU1NTg3ZDEzZTRhMGI4MDY3ZjE3OGMzZjE4YTEyZmVmMiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImdZOU1xUW4yanJIRjZFdjhBZUszZEE9PSIsInZhbHVlIjoiQ1IwWS9sOTY3TUlzTlh4dUdxL1FKeFJna29JQks2amtPUGdZN2pHOU5FRHBCd1F5OWlRRDVEVmc5cEoyRWpWeTBTczRpRTdxRnNsTFIwWm5QenF6OFE3YnRoZWlJRVY0bjJka2h1OHh6ZTg3NFdWNmdBY2FtcmpoZFhzdnM0OS9hU0pUdUtMTGlUcElvalFZNWdnVFpMY0pCMmIvNkRtSmlYL2FnWnRjb0tlejBDc1dXdTdHM1FyT0VrUlJDdXZ1N28vdUV0YUwxMkxGb3NVekp1YjBuVmc5WmVCN21WTkorZkF2Z3U2NUxSNkdJbzh1emt1R051S0EvNTZZbUExejV4cFI0aFcyY29TcnNraGZVN2huNkVzVU5UbjNjM0F5WENONnh3ZXdRRTVPWVYydkd5MDFJdHJCSERla3h2RGI2VnFoc2VWS3Y1SEM5OTBvK1VnempBRTdZK01aUno0dnA1N0d6UGt0UXJTQ0NPMlk3UVNQZndCQlppREdGeXFCbTdvYjBzOEsrbjQ1NzdnZ0VKVjFTSDBHZ1pEZFduanhyYTNtL3ZXc0VjRFNya0NBVlFoTzc3RVhZaDROSVZKUjFnRG14VFEzcEkwTWdWcFJaRWxQd09rbll2VnMvT3Erek5rZUd1UTJKK3dodklBUVUvV28yc2NyN3FhN0hydmREZDZQY0xhZng3WkNpNnh5YnR4TW9vM1AxWXZ3NlN6Qy80QmZwdlprNXMxOUhoTVBYaVF4NEwwUlBjS1NMbENvQml0RmwwQkhxbmEzYzl2bXQxdFFPTFl6N3NGTlJUdTZQM0hXVUh5ODZFZk8zd2Q5U1FoNWM2SXAwTDdqTkoyQiIsIm1hYyI6IjI0YzJiMDZmMWM3OWM2OWFiZjkwNmI4YzAyYzAzNGUwODY0MjBlNTM5MjBkNmY1MDkxNTEwMzVjOTAxYjY3OTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IndpaXkwRXd0MlFEOE5UT1pvT0pkZHc9PSIsInZhbHVlIjoiMnZ2c1dKMnNmUkN6d2MxZzQrbTV2bVBkcThnUC9VUktENld5UEprblhQRzhGNC9HSGxzYzdrZTlkYmZ3KzF2b0RNVG5YQWN5bGUzY0gyM1dqWG1uTU1zbkpGbm9NWkFYWkNHeXBKd01QQmVNcE1vSU9IbnZBM3VDcS9GS2JNdCtYZGRJNkRyT3N6TE9RSW5ENVlkVyt0V05YaHY0UGxwZytwT0Y4c3Yrb0xiejZXWlB5Rnhmajl3Z2pXamhnc3FYTmtkZGxLZUxOYjY2Mm42RkJhMVlBQk5Kb2ZsSmc4VHRHd0JGN0ZjTURGWG9CVk5zU3EyUjk1SHJNZGtTR210V0FGTDJxQmtzbUxhaXVScGVhdWxrSjJrcUxnaGxOZTJGM2RwVHR5ZDRDRk5Tc1B1TnkzSzY2K3JwZlVyRWhoT0FYWTd4cUtrckJYdXpHa0NhV3JWRGY4Wk16MytDWDM1M096RjJrZDFjRWxFQWFwUnVrRXByazM4cEtSWFIyeW93dDBzL1B1ZFMzbDNOOW9oeHVBamU5VEpPWGhGZ2U3bUQ1UWk2RGt1SkZtMzBUSnVCZG9LVWJrRmVOU01aUlRyYndLT0xoYktVQ1B3TXlDZWFlTVpxOXBzbWZGTjhsSGY0WEozWW4wdG5Xei9qYUQvWFNuTVpCR1A2Q0NVNDZERFRKalVnTmRsVGlyQlJQNWJMT3NuTHlrSnRFOEkwMjdmbElNNzV1RmpFd2k2TE0yejZLc1FOTERxREx0T2VvNVR1WXJLTTZIL0FON2FkWlAxWkxydnhBeVFiRWM4MStRNTM3NWZvM3hTZkJHZlhOdEt0c1RISmhlOTNlYzdYY01jckFCNmdKem8rd1AwakNXOGp0d0dxZE9UclVmb2J5SXh5dVlycW9VZDlqUDg0dXFMbjkwaDc5NWMvK0o1VlpjblIiLCJtYWMiOiJmMTgxNjJkNmQ2MDBhMjllMWRhZWI1YTk3YmQyZDg1MDQzNmNjNjY3YzZlNDMwMmZhMzBhNTIyNzAxNjA3ZmY5IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjdkTlRoNkNuRG9oT3VhTXQ2YUZENmc9PSIsInZhbHVlIjoiOTQyNGdFdGdWRm9oc0hNN3hDemNGQ3lJZGZwVXhIMFF0dTA1MHJMS0cyelpEOUpkaG15emQxTUFSbktCTjgrTmRyRm5RZFVpQjRjYnVMeWVOcEo5NHhVZ3E1NDhvVjlVY1h3cVhDMWdwQ2lYamNvZWhHYkMySmRlbk8wV1NoMmt4NU1IWmY3OGV6Q1B2UDAzenNIU0lKdjQrb1BHamMxYThGc0krNGIxL2Vja3FKZFVtYlZ3WGlzb3pxZnR2aWx4c0p1Q2tReU1YMEd4RUJIUW9vNmVYMmZ0VDRibUk4SkxXRmNkc243a3N0YncxdVVOcHZLTGcvQU81OWtpa0J2ZEJZb2U1Y3RHT3JiQWxlaHY5RTdpckdwVnBicFZMSldHOWEyV1lnd0hBOXAyOXhtc3lUVGwrUUh5d3dhUWJpZ0lDOCtCa2U5REhHTzY4VzZtbjVhOGYvbmxQMFJacCtJK2d6dkV3MjJqNHNDNThsU3NGcXduS09XcTNyeFFPSzZTbkc1bkVMSHRyWXJnSzEvZGtrUE5yUEZMR3ltOFJORmhFeUZpR1Nud1d6alF5OUQrVmxMMkFuUndvQjB0czlBeiIsIm1hYyI6ImIzODc4NWZhYjc5ZTQ1OWFiMWE2YWEyYmIyOTgwOWRkMzJlYjBhOGI1MjQ4Mjk0MDZjYjFhZTA3Nzc3YzA2OWMiLCJ0YWciOiIifQ==