Мужчина застрелил соседа, заподозрив его в краже

16:43 24.12.2019
1 1733
Читайте KP40.RU:

Калужский районный суд вынес приговор 55-летнему жителю Калужской области, который убил соседа и незаконно хранил оружие у себя дома.

Установлено, что в июле  этого года мужчина заподозрил потерпевшего в краже. Тогда фигурант выстрелил из имевшегося у него автомата в мужчину и убил его.

Уголовное дело по обвинению преступника в незаконном хранении и ношении оружия и боеприпасов прекращено в связи с добровольной выдачей оружия и боеприпасов, поскольку осужденный сам указал правоохранительным органам на место, где их спрятал.

Подсудимый признал свою вину частично, считая себя виновным в убийстве потерпевшего при превышении пределов необходимой обороны.

Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: pxhere.com.

 

eyJpdiI6ImJKOE1MaGdLOEhvK0VCcFEvZmZYcGc9PSIsInZhbHVlIjoiQnN3L3JPN3FnemRubXU3M1lhVm1KZ3ZvMWVyazc5anZ6eTN6dFNySmdZM0tManRJZlBUTE5mUUZ5N0x0WTVSOUdwZzFxV0JNSitIV2xDT2xkQm84ejBQSDVLZ1M0dkc1N0JWS3F5V2dNVXp3eHRma1hEU1VueTJ2WHBwUGVaNzYwZ3QzakR1QnFHQ1lzeElrOGlRSkdHQ2xHMFRrL0RqN1pBb2xJbmdEMDY5UjRtWERibm9DUEY3ck03NFlqemhwTGJRVngzdzJBUXhpQWN4RXdtclBpLzJDbWd4a1hzV1ZkbzJ1Z1hXYkxudHY4U1VCaWRydFpqYTMwZ1RFamR5ZUxjaGRGSEN3OFhESHBFVlFlZk41QkdjU0V2bTkxRzNORGw1Y0dIMXg1MFcvK29GZkZsVHFSYW95WTBPR1VWZjVqM1FHcHJ6STlZR1krMGpLcmErNFNody8yMXpUdlhsKzg3NWQzZzErTGpDY1Z1elp0LzA5U09VejkvM2htcmZqSDBVM2ZLbGY1Wm1rZlRkcG00WmdRRmNZVnlNTHljMnhlR2pNeVFibjNabzlONERvUDdUSEd3K2JSazFITGsxanI0Z0QyckxMTXBBUCtyWFdhd2pVdkpyd0RtQ1lOT0w3dFc2b2R5dnY5VXVVSWdvOTRtQlU4WmQ1b1hwTFc5Um1HcXBNOUY1MC9PWHN0eE1SRFh0TFRsZit2b09LdFpDcnZEWDY5TGlpdjgzU1B2dUFaZWxQMzRRNUtJbFVJL21wUFVad29oVklRMDQ4KzB0SXE1Z0pVOTh0V09XbTlwQ3ZoWEExeEhSQlh3UXNkMmFHUnBDNmpOci8xSm5pMFdtWUxFdndVR2RxWFZuZjh1ZmRqdGJXdHpUVURqYVJkUGJGNWdGZWhKdW9PMkZQWkpPSXczOHpmUTlEbEVPcElndmJ6R3BNNS8vN0ExbVhwUXA4VDRZQWRhNE9Dd3FMWXhWaFlRRjlrcFFCMHhPYWRPTC8xbDVDQ2wralBiU2NuM01tIiwibWFjIjoiZjg1ZDQ2ZGRjOGE1NjY4YTY1NzIzMGI2MzJjZTJmZDZjNTgwZWIyNDlkZGMyOWM5ZWMzY2JjYzIwMDFmMmFmOSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlZWM0lYVUxsdzA2eEE4R2Rlb1Bic2c9PSIsInZhbHVlIjoiekM0TUo4YXU0RGpGUW5wZSs4K1UraFprKzB4M3hYamM0a3VZRW1BUDF2eVVmaHNWUDdoSy9abnJBRk4rL2dERVVWQ285bTRQQlpGQXRJRnhWKzF6WFVkVjBaNG9hZUpOT2VQUkRyQUdMd1RVTm1vMkE4dWFXRUJVdVhXREp3MjlFYTlrU25kVWJybFBCZFEzUkplMVJobllCVU1pWWNEZGx6ZzFwZjdZQnVSM2tqWUlHUWxKWXFoZnVPazcyTXZuQ2JhOVJteWVFZjNLOFNvUU9DcXR5dmxQczJJNjgxcjZYVGc4WmZCVE92cHJZZmE0U05Ha0xkRVRCa3FiaGtaRE83Sm40K1l4UXZrTTl6TXVXU29CaHNFeENhaFJ5N1FQWmVnWjlQNTJuWnRyb1BORmhSalhxcUJGZm5QUi9lSk1ZQWRFc0pER3lxVHFvR1pCUlJva08vVmtPV2V6bjV4SldhMHNmRC93bXpaYW85U3pZbjJIczlIbDJlQWl2Sk5GOWtaalBTUWt2ODZna3p3aThBU2R2OHpvTkVYcjljNURBR3NuQzFNSkxUaldqcW95YWNOM0RPZkNHcVRPdzBPcDdvTXBDbWw4ZkNzVTJwbmVQTjVsSWZHVTJjeFZtVzhGZjNsZE5OZFVwUldqUzhkeXBXLzMxT3phSlRoUDRjMkhXY012V3FHZTFsakJXTVduMlV3Q0dyZFkwd3NBY2NPbU1SNDRQU2RPWUJsaE1sK05vWmlmMWFXMzE5dXZIMTJhZWlWODQyZ0pERjlZdXArbHV3eVdNcnFVNUVuTnlPcFBXa1NHWDNMR0dUUHBnbnIwTzlLdHRoNloyY05SNlZEZHFPbkpESXhYQjhWR3M2N0tqeGJHblduWHYrb0lrajYrR1prbzdXQ2Z1V0NkbDlQQTZZSWFlVU9zZkdINjl4cDF4OXQ4TkcwYkVrTm84ZExJeFQwUG93PT0iLCJtYWMiOiIzNGFmYTgxY2I3MjZkYzBmZDllZjg3NjU4MDNmYzEyYzI2NmU1ZmYyODRkOTJjZjdlYmU2OTdmNmQ1YzhkYzRiIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJENi9QYjMwKzE5dHpTMFdWNklzUWc9PSIsInZhbHVlIjoiYVZoZnQrV1FJWkNveVY3aG1NQVZTQm1kRDlucjNpcUtGUXcwbjFST1Q3Z1laSFptK0VGR0c2OUZWdDFFS2FsT2dmQWdGV2REM2hyZ0RjYjZqT21Na2ZEdjFSd0NxMCs4ZzA0R3lKQW1nZXBTK0NZMWNkMlc3bmJkZW9ZcWx3dzh5YjBsQTdRVWpGUVZ4VjQ2RlBDbklxT3p6bHpJMzk5ZU5DQXM4N2Vpc2ZaVDVyaE1CbmQ4WVBsYXFrUG1ucThMQTF0U3EwZTZWUlFZM2psa3lzbEx4TjFLa3dzSzFmNXhQQ3U0NS9RYXB6d3VJendtazdIbnNMdVhLOENHWVF5T1FtemtXS1BXZllIOExXbEtKdHVpNWJUb1diNlRXM1dCd29mYmRDTVdzMWNlWUI1R0VTbDRZcDF2dzRhYlF1emdWNmFBb2lKVFUxR1dibGVtQ2RlbW9VOEdDcmxiQnhRUEdpZXBRVVJRaHUvRmd5U2R3c093NHJnd3dHU0pPZytYeVhyL3cyMlNWVFB5bzVCbFVyVThaaHJjaTJFY0FDd0VQcGhIWFU3VTlUN05QM2wra2c4dDl1Q3ZxY2J1TzdaNC8zVkNZMEErOVFxcWQ2bWJrZ0FPaGZqTzF5VHltU0lBbnR5dXQ3eGdJYTA9IiwibWFjIjoiMzQ3YmQ0OWVhOWM5Yzk1ZTRiMzc2YmJiNGJmZDRiYjkwNmUxNWMzNDhiNTFhMWIxYzc2YWVmN2MwZjkyNDk3OCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImNvQm9UNk1GRUdQbThVY2FDM3BmNEE9PSIsInZhbHVlIjoiR3Bua0pCK2xJaDFlSXk5WnI1K09hYW9scFZrTS9ONlZVNThxRVhiNXkrTGErZzBUdXo3YWZ2dkFTRllBbUl0aVR3RW1iaUh1cVRQaTZFVGt1WFh4MmhIVGFObUJJY0RsUWFKaUxyMHB6a3JRQU5wdFgyV3NZTVdHcVRNTVBBc2dQZGthWVIvWDJJQ01jY3dEaVJ6eHRQdWl5bGt2TEdWN2lWMWhTcTdRNjFDTDI3Y2UyWFBJZ2I4MWFkaGtNZW5JdFVIRlRyNmRPSWtGRG5qcGpISmN5ekxmaEFxU3p4cVZ4TzM2R256TitBaUtrNTVvN0xYQVROWDhnSTQ4aXlrSmdKQmNxMGxUeVhDZVMwUjNUNzA5YWladldaWlU3RTZMVGJXMEdoaWo5YlNOVHc3cy85bCt4NGpSc000U0lYUWxpeWFrSTN0S0hJSWVTWkJibmVhbTJCSHIzQkVqZC9GcUFCZTVMOEV6T0ZMa3RZSzZoaTZIcmg4TnV3NzA3K01aZzNpdGlHbzc5TFZxQVI5M3hyTkloUkpKdDNWN2J5ck10UWI0UHZLNHBySmYrbUlRcnl4Q244V2Y1bUtZMnRndHRVbVdsdmJIeURwd2NlUWNmZmNRaFdzekFERTBNUUZYVG1aUnE2QUpVdU09IiwibWFjIjoiMzEyMGI0MDFjZTllM2U5MDk3MWIwZDc0NTk2ZmRlZDkxM2QwNWVlZmJjYzAzYjYzNTk1OTkwMjk0MWYxOGQ0MSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkJVcWJIQ3BDWWVGNVMyZkVqeUxwT0E9PSIsInZhbHVlIjoiVGJkQW5ZOFA5Q2NFTDJvQnBrQzJBbXJ3NGsxRjRoRCtOdEZqa3Y2OEl5T3VOSmVWb0hNZFcyQnAzL1B4S1lGNzBPczIzbHhwdlpPZno5MkNQUjJJbGJtWUx6dUxyYkNXMkQ4cmFlcjIxSk9sbFBmYzJ1Q3pFYStCcVYxR1lVbjhDMW1VUHlDa2Q4Y3ZLbGtJbkM1OURVNVhkeno5RWlmcFRhMUttK1dNN3lWWTZYNmEyczJicVA2bHdpVEt1cGZhcW9sOTNFdFlDWmtydktoL3pvdVFFazV4cmRuUU5BUmhnS2FRdEtJY21pWVh5a00vdkNveDFjaXptSWRCMyt5eGtxaHczam9mS0FSYzREZU55U3UzVUQ5UHkwazIwVG9DZkYxT0pacStMdzNxNHdLejFLaS9sb1R2MWRKOVMxS1ZUdFJndHdFODlLS0tBbUhkWFBDWGFWY1RkZHJlVDlNSXpqZ1YvekRUSzY2RlZFTysxaVkvT0pQQjBRWS9VN211Q05vbkZHNm9DTEQ3QkFkUCtGNjQwOEdLZVY2blFHcEhHNnQ1c0FWL05ib3ZZWU0zVkZ4TXIzMjRIajVyTWhJR2dvamFwZzUvTThFZkVtVEpvNUFjNEkrQmM2dkxEVUR3TjZTWTJocGU3UVcvbXVZOGJCaFJiT043UG5kaWsrREUzMkF3aVFTeWY1UXNWOTJKa1FpclZwOWVZU1FYeDFsWnJRK0lYUG9NNGkrcE5EQ3pqcTRoVXFMcEF4bHIvL2granBUZTh5VDRRMHVLUkNCeGtyR0tmbEFEZm5hdUNQSGlPdnNoQjdDRjRHTHY1bHZ4ei9mVGpqamN5bnRlWGJJYiIsIm1hYyI6IjYxYzk2N2JjZTVlOTcxYzMyMWJlMjJkZGQzYjFkZjY3MDBmMDIwNzEyNTFmOWE0MjlkMWIxOGYwNzUxNTRiMDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkxJOE1JY2wyN2ZYUjZCdnRMemdhT1E9PSIsInZhbHVlIjoiMCtKWVdtVVZFZDN3UWdpeXJkYU1UQ1l4YjRGWFFwS1MxK1ZLbS9CUXl0SEZEd3YzeXF5b2tIWTlyODRodU1jWU5zY2JteTlzUlJUZFBLZU9SMHhxSkcxY2w4Rk5ScmVNRkZaQ0ZjQmdRNE54VUlERU53RlNremNrQlg2ZGhHWDROV0g1WGJFR2Q1d1BWZHhGMHRiWm5HSnhZeEpScTZHdzFkYjhUL1hVaU12dzhmSkNXMjlKRzN6M1Z5cm12T1ZTWGVET0NTeWN0Q25QVGpPL0F1UGo0TnBHRmFnNFp1aG5uMjhBVWV1WVVzSnYzM3E5OWZYN1VuSm4rL3lpZ3hSRThhUVVrVEpSNWZJQzVPanVtdHk5bVVLV1U1TWtBcDg3VjdlbzNRMm9oSWFmWHR1RCtsMnc3cFNPeEY0NEVJY3llTjFSL3NMTkc4bnFKRzdjQ0JYdHREWHhRMUE2VFA0RHF0Q21hdDg1aE4xdzF2YTl2bVdXT0ZMRHdKWFpBckhsbFhvaGNPWjg1NWVyZlJtVUxOdmZ0dEdLZnEwSTlmWlp1VC95RlNnQUNqdGhIZWdxN2llT21pbjNtOFRkamhudzdHaUgrVW1oTW40MG5NVVNtSEU0eTIwOEVNNi9Na2dSQk5zeHVSNkRLSS9neTh5dThwdFpZQ1VBTnQ1UTcrN1ZVMHM1dU12V1JJTDVJLzZlK2hyY2dHRkJOWjJmWDJXMXBtdFFlN3NDUzk2dCs4MjZ3WTdtMGREMEZZaHMzYjlhNXBtL2s4dWJ1MWE3MFNBcFdaSWV3TnJHaS81ekIzN1hUdzBqdDJTb3FoRTVBOHlibnVWQ0hxWHJoWEljWThlOUhRTkZzczBYSFpkWXNna1V2NVYxTTFLRVRROWViZDQ4Sk1NK1RDL21CczNKTWtjcExsOWQ0bDNJZ29Vblg1UGIiLCJtYWMiOiJlZGJjZDY2NTMxNzZmN2QwMTJmZWI4MmJkMmNkODk0MjVjNzY0YmQ4M2UwYzA4OWM5YjJlODU4YWM1NGEyMjc4IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlhhcFo5bDF3am9QRjQ0VDlpVmt5SEE9PSIsInZhbHVlIjoiZU9lWXQ1cnZjV2VySk4ySW1WNnVHYVRFUk9GSGNRUmxKb09ZdFR4U3UydlJURjk5akFCSWc0YWt0Tk1HVHFJdWsrRkNkWlg0RkhTMzV3UlRVbElKQmVjNDJJTk1MODhFS00yalVSY3R0NVVjc1VMTnZvTThMRzJjeGxiTWIzVUptRE15ZTF4eXlRVXlOcWlMQ3BsemdNeFhCdlEvN3ZSUHN3ZXRJUVFNOUdYYkdpNkpDb0gzeER1V2JBRDVKclJUTDU2ZGhqYlRPdHlIRnIrS0VKSzNJdS93bHA1UGl4cDFXMnB2MWUzS2w3RGhPMm1BTk9IaThEWnlKTjRIUEgrMUgyQi80dGtuMDZML1Q2WmhybDhWMm1OdndkQVhNWDZFdzlGZldUSmZ4c0NFcHptNng4eG9YTVNENFdad1pRTXQ4dDNsTDlBVEpxZzZseDk1Zjd3bm1qaFMyZS9GeXg0MWJ2R3QvMHMyU3FmYnJ0Rk82NllOLzBQQ0dCU1I3YkpQTDRBZkhQVlBwU1I4WGtZQzhwSkxLVUNPLzdlck5uTGt1eW1PWW1VR0RRUEIzR1QzVzY1SUlxR29DYTAvVXNTSiIsIm1hYyI6IjhjODA2MmM0N2VmMDkwMWQ3Y2VhNjAzN2ZlMWVhZGJlYjhiNWNhM2MwNWVjMGU4ZjMyNjRjZWJlNmUzMmQ1MWYiLCJ0YWciOiIifQ==