Чтобы отправиться в новогоднее путешествие, должник выплатил 85 тысяч детям

13:32 24.12.2019
0 1827
Читайте KP40.RU:

Житель Тарусы задолжал 85 тысяч рублей своим детям, которые вместе с мамой проживают в Казахстане.

Несколько лет мужчина недобросовестно исполнял свои обязанности, в итоге скопил долг в 415 тысяч. Позже стал выплачивать по 5-6 тысяч ежемесячно.

Судебные приставы установили, что неофициально гражданин зарабатывает отнюдь не маленькие деньги и для него не стало проблемой увеличить выплаты до 15-20 тысяч рублей в месяц.

Но только ограничение в выезде привело мужчину к терминалу: чтобы отправиться в новогоднюю поездку, должник рассчитался с собственными детьми и выплатил оставшийся долг.

 

 

eyJpdiI6Im9HT3dCbVlKdm9zb0psRkFoOE5rVGc9PSIsInZhbHVlIjoiOWVPU0p5S2pVSGp6Rmg3eHNnNE1jKzlUcGwyRVFLMSswUWtwRzZub2RNMGk3aTZvdlRrWVdEa1k1TUZNN21XelFQcUVoQkJNVjV3SkxKK0tpbDNGUlRFNXRWbG1SN1FQNk5iaVJDb3NFQWFqNXArdHBwakNQUEVRM2hnUE1SRjN4QVpHWVFQZVp2K2lRalozcmI0Tk9oTG84OTAzamUvb1E1SWJwdzlOUmJjVHowZy9tbSt3RGVOMW4vYVUxMGM5Ty9raEZianJFRUtFSzgvTy9LU3ZOSjUrcHZWRkpDU1lzWFdhU3pNWjlxZjVOSi9yT0RwYTJ4Z0xsTU9wdkdlWmNCM0o1YkFwQ0I2TDJob0dzR042QzVHVnlRa3IvVVdNWmxJUTltYzQ2TzBOVndVUXhzMC9kcUtWSUcxWXBRMkt0ajI5QmVsUVc1MEkreGJGTGNLdHF6T2ZEbzBzQWpOMlUramdCckJMTE5PeGRlMzFWR2VnNkxJTEorRWo2N1MrYUpHOEpGVWdaTUl5bWY5SXNhWkoxN1RodWpjSWtHUStyaWQ0T1FDYkFIUlg3T1dLY0hFV0FwVDVCTW5qSng0M013WmhEZXBVSDZ2YURJUXFseEk1SStRSWwrWWFZcklqWGxqRDlzU0FJUEtTUmM2VTU3RzRpQnRZL2t0eCtmdGl5dDdlQ3lzMGsvbGJRZkRhSmU2K3MvcklkZmZaVmNhekdscUdDWVhpcW1KS09iZEdkZ01WV0N1eXd2QkZ1UXc1NEsvQ2s0VVgveitSek1CbEh3Z0JDQ2xQQVhrQ1p6ZFhPNVpScmNsRTFkRmZyVFFRQ3E2MXRlaVlzWXNiZWVnUno0SUpjZXp3a1NqMXRtaVZpS09iR0lqUWhUUE1ieEhLaHNyMU5TODhaaktyK2NCSGVLVllFaUEwOFdSWEdrS25YNlZlWFhURkF4UG9sMVBmRGs1ZjNPSVpFT1E2TVlNUE43UmNpNlZ6RWhwdVRQL0ozaXlRME1qUERIUG8vcS9yIiwibWFjIjoiMzRjMTM4NDgzMDJhNGNlYTM4MjMzOGEwYzNjYThiMmEyODhkMjlkZDAwMDMxOWQ5YTgzYjMxMDMxOWVhMmIyYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkdPSk9XK0FXUWxXSlBwSmNyVGNVNWc9PSIsInZhbHVlIjoiWURGdXdsNWxZUzFHV3lVMWoyWi9kS09Bdk5KSXNWc0t5YzZFUEkyajJtYncvVnN6Sy9CSWd0dW96OENmcGRCVXVhN0VRZ24xTjFrWTJqNlR5V0tBWWJOSStNVVZ5N2hEUk1YS281eitqa3IxZzFUdGgyS0t3dnhoU2NsU2NNOGJjV1lMc3ZHS3VtZDg4T2hudXJBQnBQMzFBYlpjRUFrL0drN1dJZ2R0V1Z0RkFZc1lOWTVybjZPODlmTER6Y3o0QWVNaDR2Uk9BWGRXcmNNRi9vRUtObTdPNG11dHIzVUMzRklGb3p3VFJNL3JBZUVqZmRYSlQ3NVFZRHF0ODE1QXhybzlOcCs3N2dCTU41NzZkbjJhcDZkd2cwREhoYkVvT25ERE0wQjBPcnJXRzR1Y3ZBRkIyUTVzcENsT2Z5YjE4WkI2Rkl6Y2l1ZVB5MTdxT2sxNXdwR2g3ZU9mQmVTOFpMTUxEb1dHVmZBTDJTcFhGajBHSDZqamhCVk1ob2d0RnJGeUFxb0ZZRlM1VnVJZEZucUFmRTVESDVxWUgwclRlVGRIbzhnUFJaSVJrS1RtUTJnNzRoWTQxRGVjRzJJSEM2NkQ4NzBheXBray9ha0RGYlJEQjEyNlBUQS9ybzRGY2RzYmFicE8yUWVEZGovVndKcmVnTDJpREJVSmY4WHp5WmtmbVVsbWk2T0k1NUtCa1Fmc0RlSk92Ykh4SGdIZGw5Zmw4c3Vrdkl5Q1ZMV3NXMk1iZTVnczJkWW1NTk95S3pGSkZtVEEwRDI3TTFub0RjTkxJaEtSOWtXUUFzaXJBaHYwUnNxZjArWmU1RldEV2txSVQ2cVlValpIK0ZqbElzdnUvRTA0ZjQ4MUlISDcvVnFsVndvODVDT0xsNzA1d0xMSEgyNUlnV1ovTkd4YkNKckdpYmtqV2ZOY2NxUUtJNm9GYXJRbFplQUZwYlhMTkR6d2xRPT0iLCJtYWMiOiJiYTFjYWFmODdhM2I3MGE0ZDNlZTQ1Mjg2Y2FlNTliZWZkNThhZjEzMGM3Y2I5ZWNmMjJiMmQ4NTQ2MGQ3NzM5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJOd1JhNWpodmpBLzBkTDNUVGw3UHc9PSIsInZhbHVlIjoiN3pKK3RsbzE4RDg2MjZGT3U2MDhidkdMUjkwTnVhV1h0eHR5QjgrY2xjYkVSOUp3U29QM2QzaVFrRk54MnQ0aXRpZzVEWmhkdW5PTm91OC9oNitYYjlqcVpuNVRRbkhPdzE3Z1VPTEs0ZHNKZjFpWC9ZVG9XNXZNVms2RGVScVRmMVJQNkZYYjFnZWllZ3IyTktOZlpCUmJtTnZTeThKQ1RGc0VzR21KaGdqZEpQVXJtMTVlYVpyOGlQMlFxdXlldElqMnU1aUFnRlVaV0lyR3BFOE4rRTBITDhHblRzcTZKcU9iTGhVM2hVbkRNNWFiTUltam82VDR3YmlCQmV4TjNOSWpIeGh3ajE0KzEraE9FMWtZelROYjhhZ1M1VjNhbWJqSDNvRXlxdWFmTWFFaFdxOXhHOFVmcTFlcCtWYTZLcGZjV2t4VWg3YjNkVUFzY2c0YlNZQVcwcjlnS1NtTWFES1NHL0V0QXMvV0tuNEdTaHl3TW9kbGQ3RjdmYVpFVTR5ZzNxREswcW15R1AycVJ3dEJxd1NmQUJIclJNSnJucng5bmFBZG1meVV1NlpaNHhVRlg0T1E2ZTV5M1BSazZ2VDNWaFVBMjNnZURUVytFSUhnTWMzMFByUDdaR2hNVzhhNytoTGkxQ289IiwibWFjIjoiNjM4YzU4M2NmZmQxOGE4NzI5YmUxOTc5YmU3ZDliNDBhODg3OTQ4MmE4ZmZiODkwYWI5YzE4ZjQ2NTVlNDZkNyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkF5Um9kYkhPYXNqYlg5NWFwc3dRbUE9PSIsInZhbHVlIjoiMjRPT09TNTVQY29sVVBMRnUzbXZxMWdoV1Z0NEhSM0lzVVBtbzdmdi9mN05OMHNocjBzZWl6T0RGL2RCNG9McTRTQnJtODlNY2hCR1JSaU5KRUpGSWNDTmpMLzhESmh2OWE0dUl1S1pmbjl0SENYcnA4c2Y4Vzl5SEdCM2ZWeUZ0a21qT3N2UDBPMHRFTUM4dVhpTGJHUUozMWRKZmgrQUM4Vy9sUURNdU81RmdPWk9mY2piRmYzNTFtVVlYMzVvUU9oSDI5ek9uaFQ0MVBKUXJFR3gyUCtZZnlmS2tIZStNaHQ3RGNGNjhqK2tmNktwekJyK0FZUDFYdXdMZ0o1WHR5SjFhZjQ2Um5IVkpNNTNocG9uNy9Ub1ZheHlSZG1na0dPeDA4LzBsbExxbXVSNS9DcS9aWkxiZ25ZU29ncW1vRGdobHlzU1ROdDJaQ1I0dEduYy9sN1RhdDJKcXhuWWE4VUZ3MGw5MGtkWklhSThZdGR4K0YrZFlpREtySXNZT2VMa29URXJOZ1ZYMXZvWkFBR2I2MWJ6SWVaMkhuSnNJSFJwbUxSZmlDemxYa0lhcndQTUt1U2lWRDdQQ1FVRUhVZUJDbjUwUWJKSHZGMDIvSU85bjlkRVpwTC9HN2p4RGkyMzQzZVZ0UXM9IiwibWFjIjoiZWUyZmJjZWVhNDBiMDNmMGZjYTRlZTZmNjY2YThiZjc3NDhhNDk3ZmIxMGUxZGVkNGUxZmY5Nzg5NmQ1YWE3MyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkorN0wwN3A3Q0RNZG41bnVYa3k4SGc9PSIsInZhbHVlIjoidkQ4UzYyVzk1S0gvczZWUU1kaHlVQWdIVjFFRm5haGg4b0p3NWJuTHBkeEFKc3ZFMWk4bW01RCtvK3o3MVNMVGhHQ2JHck9TV2pvdU5BdnRSZG05Qm9MNEJZVFZhZ2VqNzkxQkU2ck1qRk9SS09oSUVuZGtVc0svbE8vanZFckREQnlMOUF1UGgvVUs0RU5HWDZVNWR4L0lpWDUxc1FFUTZUWXEwZFh4S216TExWZm9zY1lkL0lSbVZWV0VDNFZrZG5zMWhCb2QzcFJqeDFzb01Cd2NaRk9JU1RkbUhPQmN4RTgra2VpakpJZWlvVW83ZHJlRmEwaVBjTzVjVWJXdHVVNERKSEJDZVJxWk5aVE1aY0JLOVBEQkZvc21EbXRtWUw1bEsyTkpGS0RnaC9Wc2ZMdmJoZ1JsbkZ6YVc4QVJZdUMrejRHLzB2NkVOdHlRNGE5eFNjRUNkWS82RTNnV1l0RlMzS0pldlZSYTd1bnhCMXhEQzI2SFRxd3E2bE5NT3I4eUN1VDI5ZndvSnBwTHlTdm43ZWNxdGZlWUdwQ29zVnBJVStSTkhvMnNiYUppMlRBbHJtTmdGM0hUWm9oc2FRUDJBbEt2N3hFRXp2VFBHdTB6NmhQbHhJVEZWNEc0b2xrUGJkMDhHN25xR2kxRUJLaXpJK1ZXaGd0RzY2UklUbkt6NWMxRk10QTdhcTk3Tk9oaThGZHRBN3poaUZYUGp2eWZhRFpkbVYyZlBxMTh2N0RVR0RXOVU2WERCTG5rdU9uVVk5dThzdVg2NncvRW9mMnRLZnBFN1NRTVJrRnVTS2txeWdtR1djMGpacWxEelY4Nm1MUjJ1c2FaYmFNSSIsIm1hYyI6IjkwYzZhYjZjZmMxNzc0NmZjM2Q5ZTgxZTljZmVlNDU4ZjI4MDg0MzljMzQzYTgzMTc5ODRkNWIxYzkyMGJhNTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6InJyOHdkVnhuRWdRUE85SytaaURvSGc9PSIsInZhbHVlIjoiM2dUdFIwSHNWVWlLTFRkbUZYeFJ3NEJHVTRyL2UzSzdMWWQvSmJEYkswWGFDRkNZU0NsWFRJajgrRTBacW9Td3BFcmF1K1AzRVZNSFM4N212SzhBMTJ5QktxbGRUYllmenVMTzBsWStEL1ZoRDNBWWYrdGV4VGNqNHNwV3RTOVBFNktSSlllaFBRNGM1TTlhejVycnVCZDFDV0cxblRZWGhFYnZYeTdhYWVMODUrUE1ybjd3YjhveTJGNEJTYnJiVzFDbDBPREtWMEFEdDZIeThTdmVHQlNYT0V0dkIxT0JNU3Zub3l1dUE2bEszWkgraFRPbDd2Nk5ISjNpcnQ1bmkzM0FaSEZ4eWNMcDdad2NXY3IzWUN5ZGxsRGZMd2RZaEI5VzZmblY1WE9rK1RJQmNkdlVTUmZzVDFrZjFBOFJlaHArY3h0RVA1NXJyTUpzNGwxQzNCK2pVdVNyank4c2pPVnY5VVFRMGNwN1kvMy9aaXlySUs0Zm5ZU1BBc2hkd1ovWkcrNjU1VHN6a1JSOWpsRUV4SzNRMzFZUldHSFBDckUybnduR2dZbWV5N0hVVFpreWo5TmxBN1ZubU8xdkY1Tyt1REJwTkVveDNBTW90M3FTYy9aWW40UmdTOVFPQlYybzFVVVpsaVY5QmFIU2ZLdmNtRXljanEzQzJWK3NXSERObVhza0xkNUppclRBYUtXK1FvL0tmV0wxWHNNS0xVOUtwcFBVcktkRUJJL1pEcjE1a05JdHNrYWtlOEo5WisvQ2srekkvbkFFZmd6VTNHUGJMV3VqQU55UUNrNkw0ZnBCQ0VER3pmVjdWaEpwY3hNVXM2V1BGVmVPOHByK2IvMGJKRWpmdFJQZTQ0L3VrTk5ab2IvQlh6WFlGSXhqeGVTMDNsV24rc2Urck5kelhrVko5WTBhSzN4RW9EQksiLCJtYWMiOiJlYThmNTA4YmUzMTdhZWJmMjhhZWVjMmI3NDdmMGEyNjg4MGY3OTAxYjU4ZmVhZWU2NjMzYWJhYTRkOWQ4MjY1IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InhiK3FVK1pCVURQTmk1U2lsWi95blE9PSIsInZhbHVlIjoiaHcxMG5wQkVhOThHWm9UMmRFYUp3aXdwWGRwaXB3UjFUMjE3WmpYVm9UZ2grdUNTUU11bmluQVpWQmRkbk0rYVVtMmJ0S1ZuV053SHFOVHBIU0ROMzU2cU9VNDV0c0ptS0ZUdEFxYndzQlVhd1BVbTgrZFMrODhCZXBtWXgwQlBpa0dERUNzSUxaVzFSOUdBSjFlVHcxRkVENE9rVmYxaUxzMUQ0Vmt6UDAycXZnbnJJdCtMUys3S3N2VFhsYi8rN1hNREsyM2liYzBBTW82cjZvdGlPeGNiRk9XMjNFZGF0OGVjLzVFTkNLbkU3WEpUNlpwWkI5WEJENGhNTmZTa1BWaHpiVzZhVUtCV2MrQkR2QUNqQ1pLNHNqWmc0YThMaUM1bUlTWFpoN2NHRk9yY1hzcWhKbktsSDcwZG1QeWZNMlFaSHR4MHFpQ2dFR3AxM0JRVTNkWG03a0tCb0ZuV0lqdzcrdEN0cE04eHRURUxxM1JwaHdYTnl0YkhweHM0RDU5ZjBTaFVGQk41akFWQnFhRlI1aWFsN0tNUVNoUUFMYzJGR3ZIZVBCck5qZ2VlTk11RzUzMGNMUkxBVUQvMCIsIm1hYyI6IjFkNDg2MzBkZjcyODI1ODk3NGZiMGVjMzAxNmMxNGFhYTMzM2MxMDQwNjg4MjU0ZmRkZGM3MWFiZWFhNjdkZTMiLCJ0YWciOiIifQ==