Бригадира осудили за дачу взятки инспектору

07:08 13.12.2019
0 2142
Читайте KP40.RU:

Бригадир одной из коммерческих организаций осужден за попытку дать взятку сотруднику полиции.

Инспектор в Тарусском районе несколько раз получал от мужчины предложения не составлять в отношении него и организации протокол об административном правонарушении.

Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу взятки, мужчина передал инспектору в кабинете ОМВД России по Тарусскому району 45 тысяч рублей.

Инспектор ГИБДД от денег отказался и сообщил о данном факте в отдел собственной безопасности УМВД.

Приговором суда подсудимый признан виновным в покушении на дачу взятку и приговорен к 3 годам лишения свободы условно.

 

eyJpdiI6InBYY0RYUi9sanB0Q25ISVViMnNleUE9PSIsInZhbHVlIjoiT1VKV2tFVmFYSlRGcUllYTNuaFV3YTN1UjZqaE95SW1UeVVqdmVKNC83VHl0RElZVlJiVVhQWWx6K0pIdnphOTVDYlE1R2tHMlV6bnI5ZFEyeE5sUlZaU05WcldaNlBGM3M2Z296VUVMUzRRWmFYbGpvRUhVRU5ZcXdWK256SGw5b2pMczZpY0xyV2gyR0FVbjhIYllXL1dUcThMWTdhejN0LzJkRE5xaHhBb0hKRk8vSUhkYVpteHVhc3hLL01SaldiQlF5SzNlU2ZQYStFeG5qb2E5K1FlM1BOS1FsaFVIN0RmanpYMGRsejdLRXEvRHFxb3V4U09uZmpYSmxIQkpRVk5CMk1HZ2NwVGRRSzhWdXNjMkNndk9iR1QxM1cyREROZXlCNzZKYndyS0czQ0ovZjRRMUladkNtampEb0Q5ZC9hTXk0OFJIWmFLQWRzcGNrTmlhc0w1SlNadXFGYnZaM25RZllCWEtwTTA3cVZkdHEzcUU5WnR5c2hZWVlOSVQzcEtmTGJiSU1CMnAvL1BGM0dGclhnWG0zbTRJbEE5OVFoMzNrMm1PYU9aTVVqV0o3cjYyTHgvcHV3ckJKWVpoRXlsYVVZTGluUXEyUUlyWktjNFlIUU5YWXBnYlhEeDhjOTdmOFNSa3pYdHRSSDZCTGdsVnREN3ZDS0hBNjlUOHR1RjJPbkg2WFR1VjNYK1VlbzRqTmNCM2pJd2ZSNWczVndsWTVKcmFjZElsazVnc0h4NlBGOWRRMEhXUjVJM1dBT0lPeStQN2pSTi9RaHIxSnVvZmRWSW01ditnVk52aHJYQUxRRzJtWnhTRDNMR1E5NEY0aFZOc0l3R1BBeDFpZEM4Mi9ES0R1TUIrY091U3FrdEhZb29XM3ZXNStPS2RTQkVReWFmYjQwdE1LUFpOZDl0S1Nsdk9MZ1hEczdRV2hhMUR6RE5yVzZDZUNYVnd0NDQycytpcVZFVWUza0MxQUNDaWJFSUZLSnZvNVp6R2FpTEtnQlR5YlY5Zjd0IiwibWFjIjoiZjAwYTgxY2RhYTE0NjMzNDMwYmFkYTIzMDkyNmQxNDQyNjZhZDFmZDM1MGJkYWIzNjU4NDY5ZTg0Y2Y0YjkwNyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjJybmJ5NjVTWldrRWtIclBibHZKZXc9PSIsInZhbHVlIjoiR1hrWFNiSytLbWdhLy9mWFU3S080bnhnRzNuMmJqWTE3WGRrZng0NTk5eTZHSlFtM1Q4WnRQZFlORklMMzBiQjI0cjRyWWlUdFhNbERWMDZKVTVialdWc2hmSWhEa0ZSemJrSGxrd2Z5TGpXeWpqbVIrY0FMRURNRmlQQWRlMHdJVVJoUDdQYmNyb2l5R25qbFpOVmsrSms1RFFOc2dubnFKMEdTZDVlOWszUGlTazkwcXluVStaUmVBUTVBd3ZWNFFHbndOZ2ZyalVYRE4vVitKUUEwdGxRWE9IY3MrUExvUzQxSXQ5WHBqMEZNa00zKzgzMURjZTk5YWRYbFc1TUdjSDN6ZGN4TXoyblI4aXk1SzQrbW9uTmNsV0VNa2k4SjNTSzJWcEJ1akpCYTNlMVVyclh4d0dXNHhvRFB3U1JCTzMwcHA2RVRGcnVueHpJcWIxU3dicXZhSWFzWjNVcFcvV1YxQmxnWVQ4VDk1SDk5Yk5vZUcwdmRlUmppQ3dBbHRlU3plN2tCc2JoYmVuMlhOYlNwRGpOWkl2eDNCNWY1dHpsRDVrcUd1RzBrRTFuWFNybk9ucDJEYUJpc2hvSkJQVzQ4eU14akRMamRHWGd6b3g5YnF2MnlCR1BZRjdkc1RNNXFuMkhmQmpoclFpN1NoNHEzeTdhUnBnL0ZpVnZhQ0hISEhXVjM1RXVLSDBiRkthT0xBTlBDbzJMc29keEh4eUJNbFdZYjVRRkNyM1NJQTNER3JnNU93U01oQ2tZVjgvR1JKcUhxbUhaZ0V3Y3RvNDNUMERNeG8rKzBDRXBxcGE3RzVHVFNUV2MxNWFRWDFCajJBWWR4TUNYYVBXNWZxQlcvWnB5M2o4WWJKZXpyejhkMEdrTVlLSFNvdkR2Z0gvcHZidTNPS044NUxlRVJpK094dVF5Q3Exc2JPQ0U5MzB2TFVyTHgxUHRScFBvWEhrbUFnPT0iLCJtYWMiOiI3MDk0NTdiYjNiMTU1YjNiMmRmM2JjMWZiNWY3MTI5MDMwZGYwN2NjMjQyYWE5ZGM0NTE5NmVhODdiZTgxMjMyIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitZMktYYnFGRWFENFZSUlI4UXlCNVE9PSIsInZhbHVlIjoiTGZPMndaNDJBMFFlU2Z4N1NyTjQ3RW44WTQ1Rk8rSnFMODl6ajYyUWQxRk9qQ2hiSUlWeFYvMWw0NVJxNDNuVysyZDNEWGxMMGFRVW40aTRrUys5MkZTajh0KzVRa0dYMXFudFpUNFljRDRTdmdUbjNNajJETGx1bVJ5bS9CbE1aS1dMb1JuaGVXNVRQT2pwWWxMZzZLUWExN0d6UDNnRG5aNHpMa3ZOR3B3RnJGNWJKQ3hVMTNBZStqa1ZhOTh5cWorbit0UmRqQnpTYm9FcTZNN3hlMndvdUV3V0lNaExCdnJJL0ZTT2huZGZkWm1vOHJDTW5sdWk1cXhCOXVVakEzQ3JzcmhjNGtxM3J4cFBJMERoZ1BTNWFoTUl2SEFTa3Era01TMzN3UlY3ZDhGcHNjNklaNEZyVXlFUEN4eGRPR2o5QytVV0JsR01pOFJTWVBYWFM2ZkVuQ2xUTm9MLy9vRHpoTlFHWGpPRUNIY2JrSWo0SUxmTG05STRHK250NWR0Z25oeTJaSU9td0RUanFIaCtNekVsMUYzWDA0N3NqazNaSVY0V09weURxZFRzbVA3b3VXZzJ4YTMvSDI0QlJEei9jLzBZOGNneFNuWS83ZTRpVUtiY0wxb0s0U090dmhQaHpFS3ZrdG89IiwibWFjIjoiNzIwZjZjMGMzNWE1NDJiNWNlODI4ZjlhNGFjZWRhNTYzMmJkZWE5ZDVmZDgyNzg5NTNiYWI5MjczYmY0YTI4OCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlEwTlZocU9FWXNSU1VGRWFOKy9kZmc9PSIsInZhbHVlIjoic3VUQ1MvOTBmbUxmejJrQVhUV1c2VDVkc3h5UEt4VFVieFlRU3dHWlNleDg4bktBTHhoTU9iMGI5SHRhb0swcEI2UUhMbjNFczBHVm9PbTlGWEpBWTZTbm4zeU9nN0hrTnVzSkFobkc4R25PMGp1RUFZSEM1bTQrT1JRVDdaQVFJemdjZVdmU2FhSW10amtqd0pPT2wrdnVoSmVpSG9MekNwT0I3UHBHa1NRRGhNMUZrMktFSFBjRC9oYTd1SVJNMW10ZFhJQUs2M1lZUDVwaC8yZnJwUmdDZmJsc3RaUU9IR0YxaG9oZTBSTDVEZFVlekxLQnB6ZjhHTFpDSEx2d1VxNFpjQkhQZFJlZGp6OHFFZzNFaVl3ZzBobEJIcDkzNFZJcWU4Z2JPb0N4cGo5Y2FSVElxUlFMU0pvaHNTMUQvOFBMRDVUVGJIeE8wV2hjMXhlWE9xWjBUandpaWh1UURkdEw0dXBBTk1HQUEvT1hUdHNVZHo0WGJLVUZ1V1RyL0VkdlZxUHBRNmVBSlN1ZmdDT1lNcEtjNlBMdStTQUo2MkFDMEFBTjJLRi9BVnJ1VldtQ3lFQWdwWGRrSGYvWWJ5MHpDSGZIa3htaFhGSHVOUjNIN3pWUVhNUjI3eVFpcFVKd2FxM0xFK2M9IiwibWFjIjoiY2I3ZDY3NzQwYmJlZGEyMmNmZDg1OTkxMTkxMjljY2JiNDIxMmFjYjYzMDU3NGNhMjRmODg4YjZjN2MzNjBmMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InQrclFLNllkODNRcndYelZXQnFmb3c9PSIsInZhbHVlIjoic01QMXg5Zzg4akRSNlZEUDFZeVY3TUIxaGlueXB5Z0NJRG9LdDBkSlEyTVp2VjBwWm04QkZBOUhPeVNLWGlDOUVxVkp2dGw2NFkwRDI3V0kwaHA1emFtTTNqcm5XT3Y2VjhCaFRVVUphNUMwcFg0aXRFckZoSG4wdE1ueVlhUHcyQXE3OGhXTHV6S2JJM0VTeEE3cjh5Q3VqZGFyVG5zMWVrSkNCVlQxalBzODJUVHQvRk8vckJ4V1J0Mm1hVDByZWxuRUQ0Ujh6bGQwWVpreVVWNlhZTW4yd2JiRGlnczVWdVZLR3pML2labUl3MHk4MDRuRE05b1dwZU4yTEZvSms1eFYrY0pQRGtDWVo0TFp6T0FGdVlkYVZ3Z2txdVI3bDFMcG9SOERNTXRPTEVnaTB2aXhXTWdMS1F0Z05kQTVxdElkRVpXZXB4anNqRnZHUm5vWjY3SlE2anh6cDZxZjNmMlduTFQxY0ZESStsWjhmUThXdityRko5RWdIZmxuZmtHdEZyZ0FIbzdaZDM0a2pUUTlyeDVRTzZjcVJ0WGZ4cW9IMGd4UkV3K25lUFN1NmZmVWdKN1hpdXpYem10dyt3QStrVHFCU2IzSmplUWFRNW5CRDR5Q1B0VnNwcGJRellLalFFeFRITDVUVWtVSzZyTUEybG1BaXNnQzFlSTcyUGRKdkFLMXBuQ0FoWkFvT29id21yc1dMc1RvNzdJeklNQUZSNEhDb01kK3JwVlR1SUc3czVRUlprdFdLZjRYTE01cyttajBUclRwUStLRFpDTXJsayt4bVhMeXVjTU5sOXlNbDdFSWJzMXduMzJFeDNqZ3RMSTBPOHpPSE5jWCIsIm1hYyI6IjgzNTU3YjY3YzAxMmFhMDdkNjY3YTUzYTVmM2IyNDkwOWI5YzY3ZDVjZTU5OGFmNTk5ODMzM2MyMWRjYjgxZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6InhzeUsydGJjV2lXL3J3YzJqOVBUckE9PSIsInZhbHVlIjoiUmFYSXArQ1Z1bEFsaGxrRGhRd1VWZEpseWRjd0pHY1ZFWUQ5Q3QvdSt4VmRNd1NJcGVrMkNuNGRnWHFRVXFmKy8vZzNRV1Jvemxtem1DWks4K0ZLM1NzdWVESXdicDZ1MzRZRFg3MFdQbmdENWJySldEZzA3MWFWKzNuQzZXdEdydHFTMEpwak55M282R3ZrLzYrZVBWTGpEWmoyTmhXdE5VWTdDaU1UV2pYdVRNU1N1Z1hmdlJZWithSng2SlZBU1NRYVY4ZzNhVk45dTNXZmtNSnNISitsU3lCSDNwWG5Dazc1YkNkK3YzSjFFRC9XWWdTbThtb0dXVWVtNkk1Um4veGsveUFYc2UyZ0JJSG5DdlpLbmMxdm9OeHlnOFZYUksySThNcERtdTYxcHBkcklZQkgrNXR1WXYwYmx1Q212bGxxYmZLV3JCZUcrMm1NQ3FQSFJYdTBOUzNRRkZKMnR2TTRTK08vcHdpR0grbk9wSUQ0ckZHdTNkRDBCLzFBZjkvWEREMGdiM1FLQXIyTW0vVjkvVE1NWm5uUVRZVVNoMVQ5eFN5L2NEWXJlZVBRQ283eHh1c0JwN09XNlhrV0ZvMHlPbmNyMHlCcEE2NzVkZVdUamVhYWp1Y01jVGJIRDJET0lFSklqNnFIZURsMUdyY1pQNkdnVWQ5Zm9Rb3M3KzBnZlBOdm1qRG9DVlRJYjhVSDJIbHZrOXBxdEl2YjBvTTVrL0Z6VFJsdVhZOUlXcnJBSnl5TEsrbGZTK3UzVjB3UXljY2pFS3NRQnVyRy9ySTZyb0gwZEdEOGFVQnJDbVhyVGliRU1jRFcrWXRDbTZ3cjl0ZW03RHNzVTU5MCtpdXYvbFVVbG1lYTNSRjl0TzZKUEZneUVGVzZLNnJXTk92cGVPTjNnKzI3b0VuVi9qTzdIUzY3emREWXVoN2ciLCJtYWMiOiJlNDBmZjdlNmQwNjkwYmU3ODkwNTc0MGUyY2I2MmMyMjdkODIxYzU4NGY1MmNhYTkzMzUyY2RiNzg3MzljNmVkIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkpZbThXMlNuT1Y4ai9McFNwb2ZTRGc9PSIsInZhbHVlIjoiSTdGR1hlM2diUkZqU09NcXp1S2F3RlVPZkRaVGJPa2RRTU5oV0xSeU5Uem9mKzhCMlJ2UmZxZ2U4MXBqTkwyWTlmcm84ajhldVNTeDJBV2FHaWRFYkFwRkNuNFRhcVdNSjc5VTgydnh5YmZBU2pha3VHM3QyZFZyWS95QmJNdktaZjZuZXJuRVgreDgzSmJBQXRZSlp1Yks4RjRqZGdrb2lMb3JUc2RCWVlsQjJ6WUkrYkZPUHloUVNUYVluUU5VU3RSMXp0QlpZa0lPNkN0WGdyUTV4eFJkUXBGdE1lamN3czEwMmxmNGhUYmpGb3BtK0xsV0ovNFlxRjVpK1k3dUtjb3k1Sm12WWpnbHIyN21DWmJoKzJXVjV4a1hlekQ5N1cvMFRSTFprMG1ITFJqaS92ODQ0M3k5bklQVksxM290QXhjS2R3dnpoMFBmZkQ3UURCZTVzaWNobnVMWS9rQkFDOGFTQzJxZDVsbVVxZHdHN1laK2J6a013ZDVQNE02Z0hSUEhyTWNVK2ZUUWFMRGdQVmN3YnBEc09KTHVJVEp4TzRDYkUrb256OHBuTXQvZ0ZkUkwydjIxclY0N2NyZCIsIm1hYyI6ImY2ZjA0NzQxYmEwODhhNjJjNWIyYmI5OGJjYTg1Yzg2NTgyNzU4NThiMDNjODkwYjAxMjA3ZmY1YTQ5OWJhZjgiLCJ0YWciOiIifQ==