Чирлидеры посоревновались в Обнинске

14:27 11.12.2019
0 2051
Читайте KP40.RU:

Первый межмуниципальный турнир по чир спорту и чирлидингу «Огни наукограда» прошел в минувшие выходные в Обнинске, сообщили на сайте обнинской спортшколы «Квант».

В соревнованиях приняли участие 130 спортсменок из Обнинска, Калуги и Волгограда; самым юным участницам было по 3 года.

На турнире представили четыре дисциплины: чир-джаз, чир-фристайл, чир-хип-хоп и чирлидинг-группа.

Воспитанницы обнинской спортшколы завоевали  3 золотых медали, 6 серебряных и 3 бронзовых.

Фото: СШОР «КВАНТ».

eyJpdiI6ImY3VzZVcVk1U1crVDFjNFpZdXludkE9PSIsInZhbHVlIjoibXhTWDRzeDViSjJsUmlaMXdNcjlFa1dDd05QNDNHVEpCMDdidFpVanI4c2VwTUxuSXBmSCtEbDdwSDErUmk4ODhqQXdLbGN0NGlvTUsrS1NaNjRkMFdrWjNSZG95M08waVpYamlMa3V6VWt1aThPVHg1RnBjTEdVWGVLZjNsTDk4cEp5ekd4T2I3Z0J1VzM0VDlUSGYvQmxTcmxJZVQrY3JTbStpbVA3YTR2Y0FvamNhczNLNGlTTTlUZDFLY2duS2N0bjdjd25XMWNzUlpvVkpCU3BZcnNSN2x3V1VwQ1dWVXMyZHp6cmZqSG5acFhhRzBLdGdVTG9NSGZGUUdVemt3MTRFZ3pHTElLaHlvSlgxYXY1SWFXNWkycWpGVnd2TG9kZDVHSWxIYmcvMzlibkFPTHVjS2pKRGYxUUp0bHYyNXRHS2pVZWFBZ3MvZlozZWVuY3NySkl3b092b1JyNFFqUjhqSzNiUWdmOXlnMkhzaGJnRzRWWFpiUEN2dDNFUE1ON05ySmNsbUhRS015WDdsb285RENJVlhaajBETFl3ejNCS1EvY2xLaEhWa2h2TU1WNVhRM1dpNXUrM0J6TVczYjZodlJqbkZuN3NSeTFOMEFEOGVUTXFLV3hsZUVxUVdDTGQ5N0pocW1JaU1zampYc2QxS1k3UVhXR3VMb2k0Nm5CbVJrdjV0dExxcFpqRnY3enVRdEJ4ZEJWSWNjSVprUnREdC9kTmMvK2NJYlJrWW5Xb1h1MDBDQmUzZHdURHE2RmlzcHl3ckd0RzFnK1BDSDNUWitKQTBmWTZPY3FxUDcvSitJbEl5Kytub253ckZkL0ErL2tQbWFtMmQrWXR5YmcreTV4OUFUTFhDM2RKeDVNaEpubTFiMnI3TWxCT3hOendpOS85RTJpaEhwMldDdlJMeWVXeDhlYWg0QStqcG81emxLTXRzUWV5cTkvUUNZRjhBWVcxeUxLMEVNZWI2MFQ0VUd1a01UYkxRU2l3dDJzTVg3dW1kYjlNOFlDIiwibWFjIjoiNmUwMjE2OTVjMjBiYTUzZGFlMjA2NzgyMjViODUwMGM5OTNmNWJhYjgyM2IyNDQ5ODYwY2NiNDc0MjFlZTU1MSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlhWc2U2TlpOaHJwMnhXZDFrejNrL0E9PSIsInZhbHVlIjoiREVZMlE0djJxQ1pTSk0zRWNBcDFPeUQxOGxDa1lJc2hER1hJOTdoZ01KUG5FODFwTzNIbzJwMnNxczBEdVNMQ3dJdWJ0NEdJL0VmdlNZMkZpMmFSbWhYQW9WLzlGUnZ1bCtta2h1ZkRoazRLQk5JaGcwd0tFbytYR0RZTWpBY1dYSzlYSVZvNnRIeG5JK1pua3BFejEvUFp4d0tVcHEyRW94WUFMY0RrVWVscjVzb2xucmxSN0lOaC8zcmNBakIzRW80cjloUTZ1eEtBNkVSOVJMNVJaK0M4REs4Yk8rUFdaV0pRSTYrUlZucTV3UjdMbWk1bW11Mmd2dVRuR0M3TmJPajdjaW4wTGR0a2tobjFCamdIanI4YjZTRThmbFlBQmxHV0ZycWVRRUR4QW1uSXluYTZzcFJWckxPZ2tnemM3Rkh5Z0crQVA2U2Fud2Q2cEFDVDlCcTgrK2hFRmQ3cXlKY1JIQnRxMnNtcm9neHBwVzNmV0Z4dzVrR0lTdEJleWJNaWxadGJQc3loSmV0TVFMWXkrZTNCUnNVME04c200THJZb1Z5cWFwcmp5NXFzTFFCRXJuMm5maWxRRTVQbHFJTno1MGFyRWpUclJ6V1J0TVUxdFFqbm15VTBzdGRQL0dnczFiZ04rVVpWalk2bmI3RGxSVFVVM21DTFlvZ2RyZ0VzY3hBY2pLMWhGeDBGamdiQ0RhQjYvTGQ2dkFqcDJmaWVVUXozaWZ6MVF1MDl3eENyRjVBNEsrZ1k4MGs0VDFValVPR1lEUGxNbjN0d0plL1MzNGVJOWJnT1ZQTGI0QlVpQmxqQW5hdmUrdG9GZDA3MHNzQzQ4aTQrL0p6QnZ6eDQ2dzlVeDViVy8wZGVNU2pYelM3c2xzWG1peVB4N1haQ2VYWnFQYjNraVRpWVdYU2JDR2RmRElUYnUxR2E2M2ZFN1JLVHpRODhsUkhjaFMyZGhBPT0iLCJtYWMiOiIxZWRhY2FhMDY2MzQxNzc4YmQxMWY2Y2YyYjBlN2NmZmI4OTkzZWViMzQ5NjJmZGIyZWY5MTZlOTIzYzZhM2JjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZtdXRtVkFGdGE4ZExZeXFqWU9KQVE9PSIsInZhbHVlIjoiSWUwSlJyQ1E0elVMMFN0S1oyZXJCM1dDRlNXZVNkUE9RNlhCYkxVaFBuaFZtcld6MGoxL3N6QmhOQmVvaEJmUVk1NEh4R1lrOEJwRjZaNllLdUJYam9GRkFsaHllazNyVDdtSzh1YTBzdW5ZL0xsNGhnZTdqU25VdHdpNEZHQnZ2NVJYU3RYbDJVdFR2ZElNT2VDNXVHNVpEL3Z4SWNiTnkwNUlZb0FxTmJoN2kxWkRoM1U4T1ZzQTM5ZnZEbkl3bnlhd1VYMnNyL0Z5OW95UUZUdURzV2thWmZzMThPTVNtT3QvL2YwU2JTK2V3Y0pLTWtLNkRFMFRZMDZFUC94cEl5c2NPZFZFemlpOFN0UDVLSTRTUU1INnlwa3dTZ3BNeGtGMWdBTUROSVJHczREOVUzb3dLdjJndTZtRWpUU2IrYWNFb1dsZlcyc0xJUTc0N1R2VXVNbEdZcVpneGNvS0NFSjY1MnF2cTdvcy9nMEVKeU9NalBNVkRBZ3pqbW41VTV3Z2ptb3FRZEUvRGFjamwwVUUrUWtzbzBFWjFlNS80a1d0UDVHM3F2OUc2MWtiMVE5MW1vSEZ2eDhMQ2U3MXZUMWd5YXZyK092eUNsVUdNeTJRSTEyb0c1Tzh4NlRNZHF2NFhvdzhiKzA9IiwibWFjIjoiMWJiMTNkYzg5ZGQwNTRjOTUxZDRlZTVkNjM2NWUxNGMwZDdmNGE5NWI2M2Q4MzI0Y2UyOWI3M2I3YTAxMTJiNyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InV1SDZPSEE2dWp4TzdIUldKM2RjUlE9PSIsInZhbHVlIjoiUVFzajNuTXhJd3RmcnEyTDZiYXppYlpBbTBYWFdFNkZiaFo5cDF0K1RRZ1Zzc0RFcGFIMnYrd0xjMXNSY2F5QTdzWHk2U3lIV1R2ZmxaRHBFWTk3NjlxZzdzVjQ3ODgrd3o5eWNWSmhKdUxTQk9JTXJDdGRndHZmYTEzbUZHOFhpQjV4NFpwMFZiM2djQngydEs4L0xEZWpaN3pGcWlMWGEzUklodk9YRk42bm9RZlNPYmhnZVpERDM5NDBvQUFoVE9VOEg3UGhlUU1seVZ6bFBiUG9JOVVIMXVEVk9FOWcxTFVpUk9MbGQxeUt4a2g2QmJIU3BrVHVQb1lMbVhrK2VmTDI3YUR1allLS1p5NjBPbTlXcThmTVBldlQzNmRZeG1JNkx3YTNCSkE2V2lYMDkxZUhjc1FOZm9LRmJwd1ZweEtvSGRMUGhZSDYzbDJxd1ptRHhrS2dtOTErRCtnUEdZUVA0ellDUmc1QSt4aTJTcXFZTnZIYnBEaitRRUVSck5wUS9XY3puSk53SjZWZiszelJwWVdHYlE0K0N1bHc3cjFPTk1NbnNLTzB6bTl0Z0V6am0zQmJWV1p1enFSMWdFSWQwVGhVdmJMOU9abHZuaUNQRWdxUXArUVc0TURISGpaUHhJOGxpM1U9IiwibWFjIjoiZjQ5NDM0MDk3MGFkNzUwMzNlMTc1MjY2YzQ4YTdjYTk2YTFjOWNjYTMxOTQyZDUzNjI1ODQ1Y2EzYmI0Mzc4NyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InFuaW9maTd0emh3c014QjZUMHVrWUE9PSIsInZhbHVlIjoidlNVSVZGQklJenhUWWVnb3J4dWdIODNhUHh2UDkwTE5pWE45L09sbDRoUkVBSk0wN0xJaUFMWEdjNklITEgvdU9Jb2loRjZQVDVlRHh1bUt3KzFKSGZwM3dRMktFay8vVFRxbWRsQ2hXUFloQkF5UTMwWlF3SzU2M1JGV29MU0FyN0JFQVRlczZvWkxsdHNWSzU3M1hKTG1wVzRZQm5IY3lMdTZYL240Z1cvM0g4cEZXMklrWS9UZmJiQSsycDdYNVJsT01yTWJQUmFscHlOWlgwTjJwNHljUGE5czNKdTRIaXV3UVh5WS9ja3RzNUxxVE1vWkRqUG1HK2oxUVQ2bjY5WVFxaTBXeG84L2s2MFp4QWZUaHF2clMrUXd3Vmp3emV3YVphM1BXOHh4TTFQQjg3V1NPQUV4bVlSK29wdVJ1ejZMaS96MEpLYWgzWGlxeVFZSWRXL0t6TnBDMEh5ZSt4c2h3M0pMSnprdFJYQk5leUNvRzlFdDF1TnZmUzgxdk9ta29MUG9xcUJGNXM5V1d5bWtlQnVYRU1PRXFEd2xIUEFuK2lITVpzcjgrQ2ZrRGY5WkwzTVpka2ljWWhLbGhURmJVNElyNGxSaGNiUC9FLzg0dGJuRGNlMXNDbmdqbnNoVEFGM1RXWDE3STAxck1ucm1KTlBxa2V1SEhWSlQwZk9vbURWZ0V2WjNUdktZamhWL25RYjdPVVFnMVhjQUFOTDd3U2NTbWVPdnk5UGhJbDNlTVFMNGF1cTkyc2FGbFV6WUUwcnBpNDljOXEybzZmbDZYR2FtZnBXdHhqMWZQeVBvUGpEQXd3VDNOeW1WeHFxS2tEOXVKK3pYYkR1bSIsIm1hYyI6IjQ2MDhiODQ0NjE4YTYyMWMxNGIyZGM0MTg5YWJhMDA2NTNjZmE4ZTNmMDZkMjdjNGQ2OGFjODhkZmE1ZDU2NzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkVqZGxlQkk2SGJwczFNL01UR3JhQWc9PSIsInZhbHVlIjoiV2JTR0FZOERMeE9lMEcxOXd0aWcyY0w0b0lkelMzN3pObEVaQ3FzWnhCVVhZekRYSytJNDJHYjFjelFpc2tRZFVnV2pGUDE5c3BFWC9sb0Jnbyt3NDVkUStqMFdvT3I4TGZCME53bkJYcHhTN0g5UWZqd0hYOU12ZGUvektjcElRMDZMUEp6ZVFEeXBwR3lKN1hFRW1rNkdtZGtLV0FmZnhjdC9IMmJ2bjl6Qng5dlg2YjdxSVJqR1lSUHB4eWNGZGJBRG9QYnE4cms1RUo1WC93eXI3cjUzWklqZUVnT2hLMk5LbmNBRndWOTJsN0x0cjNFYnhCUGhHTWJzcUtYOFlDYmk3ZnR2NTU4YUpaQ1R4aC9iVjY5Tk9KcGx1eTZJK1VFcWUwYS9aWUdUTG1BWlYvdlQzOThqV25ONGhmQjlHaHZIZkdYaURPYyt1TzNtblFMVUNwakdWNUx1bXhVMExTcitWSncrTHdzYnFlTHhmQm9sZUJhUTdCL3IvRDVTUVdkSytOdUdJeG9yL3htbkdPbEhycE1LMkdrVHI0VkQySVdQSlpCRWVBVHRud2ROcGxMSkVoYllvdXJDN0NOSE5PcndqQXNGenpxaG85NG5SR3daMS83U2N1dnRLQ044OGVUUXJHUXFJeUpiMGhpaGlUR1lBclB3b2l2TG5jT2RUM2ZHTjE1bHJwN3h5bnpWQVlTWG8yNjBnMzNiVUJldE5Mem1qSWJhN0ZEcEREcndYcUtSS3E0YUNUYXJTVkJOMHRXQXhtelc0NlhlNzhjU292WGtnTFV6SkJHallqN0tIYW5kbWIrL21selRYbHFSSnlpSkFadFR3eGNGY2NEcmFya2Q5VkJOeHdneWNLN2luTEdQMjRmdW1XOE11WGRYMkI0QkJLVnhYYkhIQVdDR0hjem51SnhCcTV5eHFTdzkiLCJtYWMiOiI4YjMxZDNiOGU2N2Q3Y2QyYWZkMzAyNWMwZDdhYjE3OGEzYTU1ZDdkOTM4NjAzNWJhYTNkYjkxY2NjZGZiNzcyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjI4VFE3aDdGcGFKdlZwRFZPVEVTSlE9PSIsInZhbHVlIjoiMUxSMklqbmRMVXJ1NEsyMTQvdk9RczlJM2RtdzdNL08rb2J2cHVZMFMwZkppa09KKzhqQ3BURURpc2ptZnpIRzQ1cmIxd3ZXcjh2VHZNempjdjY4QnM4YWlSUlc5N1ZRdE8wTkQvbG41NVRKL3hvTmxVeFJNYnlPSk8zQW1YLysrV00zbUY2QVptSkhzUmxoeHdiajVKbFlzY3NxOHFUcXdVQThlbTluVFBHTFFsNFhHYUJ2NG5HNWhwZ055NHRDaVUvOGJVZVlQWHFOTU13blpkdTFjMzFiQlhLMHFuWDlBdG0ySEgwNFJSKzFZR0N3RjNYMEZQZ2ZzVmJWTm5XYXY4YVpSNFpEQ0dFOUhKUzBhZUNVNU5WOGJ2Zkk2aXBOMCt3V21CSTdsMFU2TlBKemFYY2xzTUViV29HSkNPV0c0UVNtWnBaQXBxZTRldHJZSG5oeE1KTTR2RFEyUURiNmk0am9EbkVMNEJTRXdZV1pHNE9iQkNjZC9HeTZKUDBoR3JRaXF5a2Jxa0VMeGYxUllwV05BMHRoL1NtR1dwYWVhd29EN3NyU1JJVjhiZFRsYk9kVWxDNUIzT0lzbkVITiIsIm1hYyI6ImFlMTg1MTA4MjIwMmU2NGQyYzZkNTI3NDI2NmYwMGVlN2VjNDI1N2U1NjFhYjNmYmJiY2ViYzJkODFkZWY5OTAiLCJ0YWciOiIifQ==