Волейболистки из Обнинска выиграли всероссийский турнир

09:22 10.12.2019
0 1553
Читайте KP40.RU:

Соревнования по пляжному волейболу «Зимний наукоград» прошли в Обнинске.

За медали сражались волейболистки 2003-2005 годов рождения из Москвы, Московской и Ростовская областей, Краснодарского и Пермского краев. Также за награды боролись 4 пары из вновь созданной академии пляжного волейбола «Волейград».

Первое место заняли хозяйки турнира из Обнинска Арина Ряжнова и Елизавета Губина. «серебро» увезли представительницы столичного «Водного стадиона». Тройку призеров замкнула пара из Московской области. Четвертое место заняла еще одна команда из наукограда Павлова-Федчук. 

Фото: Министерство спорта Калужской области.

eyJpdiI6Im9yWFNxQlE3MXlGdmZyV1FGTDRZZFE9PSIsInZhbHVlIjoiaTRSeGRpb0paTFZXOFFRVWkyOEVNNUZON3NxWk5tVnpVb1JUSTJOcDcyUXY1RlJaazNTOHlkcUFiak9PK2pONDJzVUtiS3hPSlBJMk5uOVljMmlBNzgvb01DQjcwNXZhUlcvejliS3dzR09wU1BCd3JXNXo5NkhZdlY4V0o1NDJWemFlV2hENitCT0VXVXduVlo3ako5ZklrOFVCWlhleGhVQlZFQWtBdXJELzdjUXVQM0lzQnhJQjNFY2RCNnNJRCs4UWRLVnRhdXJnVzdTQTlSL0pKTG94anFua0o5dW0zM1JZbFdoOW1YVXJ5K1RQODBCOTVzVnpLaUhpNmdJc0Q0d2dNMFp4TlFHYjV1d2djUGsvaWFnaXhlUnRiV3MzNXpiKzJKcW5YVmlud3pkMyt2bndJUmtWdFdObWdwVC9IYjdpdEF0Vy9ueXoyaUtFNVBwc05TOTlZOXliK1BZVVVpME5MUGRvUE1wT21LZkNQZy9CMXc5MWhnR1pIaDhTYVNxQ3AvTnJtUFpRcEhFTWdqWTh4cmpSWHJmTnMyd2RSL2JEZWhlUTltalYxZ1gySWVnL1Fxb3Bwb1hnanFxN3A5ODBJS0gvRXFWYUdVY1FTOGJPT3ZZUisyYXpNd2k0ZlNwb29HbnI0RXpSdUNpZFZpT0FXQ002MjhBSmdPVTB0cUFYRTJxZlJSa0JKRXZLaVZQV3NUS21LVXprTU1PNkZ0Rk9kQUhnaXJJR0ZSUjBYMStmZzZhYWdlQVJMOU5QRWlaUVRPb0t0VlF0L3pDMWgydDd5K29qZkR1SXVUK0crTzF0L21zVmVxQkQwazU2cTRSN3FmUy90V0VSSks3UEk4aUp1VDRMRGZORWR3Ni9GNkh0Mnk3M2JoN2FBK2JvWm5sTWxUYUFKQkE0eTcyTmV3YmNxVXYxL1Y2T2x1aGxxV2QzSUJmbnAzU0cydkc0OEI0Rld0NS8wYzQyR20yMnlrY2xSVkYyWjZXemRGUTdVVVRjaHUzd3d4VWdzWXFrIiwibWFjIjoiODAwY2U3ZDczMzhmYzNjYTc4NDUwODcyODc1NzdiNWQ1NWZkOGQ0YThlMDY3YWMwZjkwMWQ2MjY4Y2VhMTE1ZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkZSSnZ1aGgwL2tWUDRZcElSTlNWM2c9PSIsInZhbHVlIjoiUnhET2FFL0xUWS9sOFd6RTFmSGs3b0NEVDBHOEFVVnlvUHBSTEhNcjA3Vm9mTHpCYzdKdGttZUlIVVJDZTIzR3pYdG10VVZJK0g0Znpocm1UMWwzVDlYWXhMTDlZSDR4WTQ5S3Q5ZXp1ZzUvL0NYM2kvMytoNjhVNXdXMVI0a3NaVXhSMkNndXE2dGh5RktlbUw5cFYwUFp6aXdVVWx2ZDVldVd5eGtxSzJaZjVSdW54VkNTeFI0MmdjUlROTlJ3ektjTE5VOVQ0UkdTV3hRMFhwREorRWU5TDFEbkNNU1U2dHUxSVBwVUR0OU12NTd1dG8zZlVXbklJajZxRU1ROTM4cFZsK0RlWFJCZ2FDWGNOcTlWUUtudzNHcWpBV0RUK3BDZi90L3BOWVJMUzB4Qk1CbXNvN2lzSzFtdmtyM2JlQndJY3FkdTkvNW5BVENiS3krNnlYVFNiQmxqVlhYNHJRb1FHVE5Lb0tDM2VFa1Y3R2hKUHpmSzRIWFRxRVBaLy9ucysrOFJhekpwUi9jK2VRY1lPY1VOUDNJVUdEZWJqd2I3TUlIenJrNUFZb1JUTmdjam9OWitmeVIvbHBqY04rQkVUbktaNTRrRUdhcWhnQUJrSFY1bGRuQWk3L3BrYWpucmg4WEVJbGNPWDl2YSt6NXNuNEFUQTM1NlZ5RnhVSUtuTjBYK0s4SGRsWk9XcjAyK2RyYU9odW9IeFFpV2I1VnhmV1lydzRxNncwRUhVZElZZnhsa0lYbytkK0MydlBBbExQNGZ1Ui9UU0N4TFBxRGJYN291OS9naFgxdThEdGhwL1Y0NFJJTjBocW5sU3Q5YzBnRjFjakRNVEhGK21XdEg2ekdHbG5xc1ZCTHZSU01uQWFPRXFkSTREekxFWElzNWFhQ3BWaDFhNmQ0cmQvODhzb2xRV2VHS1hXdnNpRkFPT2hScVI2NmVkd2hTRzQvRzJBPT0iLCJtYWMiOiJlY2M0YjcxNmZkYzFlMmFjODBlM2RjNWQ2ODlkNWFlOTU0ZGU2ZjI5OTljOTg0YTlhZjA4MzcxM2I3ZDRiZWI5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9RWVExdEFEZUpRMjNTZ0o3WUt4dUE9PSIsInZhbHVlIjoiVmhnMzhLM2krckJQWVhiZWRTcy9Ib2YvbHgxRkRabGFQaUdwNFZmZ0F2ZjJKWDRtVm91WE10UlpmTEdMam5KUEppOW5Yc3J1T2gyZ1JLZWJoTVZDVndMR2ZlcGRQa0k2ZGxNTm9tRnZ2bGtGcncyd2Z3T24wQW9IcENQTWxzb2MwbHllOFZWZndXTER2Zk12OGpBbjRuYWVyM2NyanlmcmMwbExzTGxNSGJPNW9kTW15NFJDbGdoN1hXcTcrcXlwVVZvRWlwdmJsaDVGSGtObGpJcWdvTWduc1BMdFZEREN5azdXc2lBZXVXTGdKZnhYQ0V4eE5CdU5uUDJGR0J0OUtOaWRraWt6eFNaaHdFRWg5UGd0eDljak1DWW40M2ExM1VqeGcvMWIzVS9la21sQUJBUnhQd3RiMUx2aUxnVUw4OEh0bTFmUjFneG0rT0MzdDNpMkNhbGhIRnRZL3JMRTZ5cDdPbHNRZTFtQ0NjWGJsUTU3Vnd4ZkVSTXRVOVRMRThDYzN5cXNQN1daSGkwazEzYXZ6ZTZmZk1EYWZTckVRVnFzV2hqM29reFQyM0w2K0NPT1JLWk1Qc1NBcTRvSmtJYkJwemVwWlhOREwycVl0M1BVQ2FzcDFKQU52a0UxR1NwaDlZVXJPS0U9IiwibWFjIjoiOGZmNTcyYmM0M2I5MzRmNmJlODE4ZWMyODhkYmMxNzgwMmFlMjlhZDBhMThhODk2N2JiODVmMGM1ZDJiYTBkOCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ii9OaFpPTmtZdkthNzNXYzJ4NFhzUFE9PSIsInZhbHVlIjoiZnBISjNNbmdNWnJlODFsVG9DQ01Rb3I2bmZubldySko0MzVlWktQT25BbXROOVpOcU1DeXpuM3ZnRmdBWEZydldpa0xRL3c3RDQxSE4xQWh1Rlpub0dYbThSMTNhWmxhbUUyeDBVVmFpWmdveUk0b3REZ0poek0yZ2plVnJWNDRVMjJ2NjFGeDZtTDcvazJ6TUhwNGhnS3hQVjNXbjFySkE5WGwvd1lNTGpON0FnOC9YVVFHOWppaGF2K0hkMGRBblkybjJEODd3UHdWc3E1NW5UeGdNNHpuNmVGQXUwL0JpSUxuYWErdUowcE83bDNiYVEzZTJEYjJ1NDZ5clV5N2k3SkxEY2h3RlkwRFpGL0ZXUHVtK1JRQVpIMTFPZU93YVFHdWFYUkpHaVdPRHFaU29OSTkySWhJbnlCYmc2TEswVFhhRUlkY1QyZXRUNTVxS055OUxxZm9pVEVWUGRzUVQ2UFBKOXUwWUNQbndicm44Y0s0U0VXVmtyV01sT1Q5V00yL1RYRFFpZTlXWE94dnRyZU9mWVdSRjJ0emVFV3B1eHBiYmo4WDJ4MUw5emtERWY1ajBYcEZIcUtGSHkxSFdzSG11QTB1NDYrYTEwbFo1OUFGa1FMVUU2UFFoS2k0VWZxRDZJdjNsajA9IiwibWFjIjoiMGMyNDQyM2FmNmY1NDFhMjlkMGUzYWE3ODkyMWIyNmFhZTkxOWZmMzVjODNlZjZiOGM4MjUxYmRkMjYxZjM3MCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InJ0ZVRUY21pQTBsWXgwV1NnMFhPZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiSWFyenVrTll1eElEMEdBNnVmakVCd28xM294cVo4N25Lb1FFNGRJaStXOFd1QUpwUWplbisvMHhQaTd1TWExWWY0QTZncEtvK0dtdGQ4WHg0MVFYVVVBWWVVOTBGWURUNlRBQ0RrYkd1dmYxVVhnSENiYWxRZXRrNmlWMThreGFKclN5Qmw3ZERxb2tCUHd6bExZSDFCOVF0VXZJQzVYU295b3BLTkhHWmZFdTFXcWU0bURsMmVwM0hveVYyQkhuK2VPN01hdTVIci96ODdITTN4aEZCS3FRNXRRNlBXYi95NGIwUEo0c2JKTzVvMXdmSW12eUxnNytjNW9UV3A3N3hEUUZKREhhdkg5YXhZZDFKMWozSUNURVhzaGMwME9scGN5MGk1VDVhMGdLVlROUGV2OE9GS01KOGNrRE9DUTJ1d24zWlBQelArbDI4b21hZUVIRWw3bU9QTFFsRkQrQ09rdlhma2NFeU4vaWpOd2lKYzhKdUVaODkzUndOOU8zQSt3N1pOcWk2Mmx6QWZkcDUvUGgxQmtTN0J0MjJ4bWpjY05QaWdKY0hKZ1FMVzMyMEp6WmMrUDlmcmljQ0l4KzRSRHJkTXo1UnBxZGVGVXd4cmhadWp6QTNGekRaUHNjNHEyZTVqUUYvLzJRbWIwT3RVWUwyWkl1WDFpWnhpcjVpOVM2TVh2cXF0VE5LaFdhdkZIZnBkeVJvVzI0L29oZ3dmaVhwWW5qQkI2UkdSNGx1WGtCRFcrV3VNcUd5cXBhbzN0dkxPMzJ6VFozQ3NmUHFrTlhFS0s5VkdxRHB0dVlNSU0zekIvbDZsVmFmUWs5VXVnYzU5QmtZbERDK0drQSIsIm1hYyI6IjYxNWFlMjBjMTNkM2QxODViYTgwMTFkMmJiYTgxZDdmNDM4NDc3Nzc4OTY5YzMwMTZjM2MwMmFlMTU2NjAzYjciLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkluQUdSWkV4V2liS2UxY0IvUm9qZWc9PSIsInZhbHVlIjoiMENVSzlwd0RTcWU5akpneXgxU2tFb0dqemVPMC8ra00xa2NDY096RG9DdnpEYndySlJrNTh1a1RoblI1NHBaYVFkdmpTbTJvNUlaMXRJMDZhUlk5b1IrQUVrK2NNVXZwZEhCYmVOMlhwVVYra2p4WmlDTlE2MVF5MWozYnV6RzlHeHE0OFNGODN4ZWp6TnRJbXZUc1NKVnM5NVJ5QlYwdkdJbjdFaGRZYmJGRmtKWjYweVFKcjVuQ3ZMYlJZTVYrbE9vVTUvdHUyd2ZKRnNiZlRBV2hVVTFZQUc0bGpZbzBqMjdtWkROUkdnSnczTC9BV0dsUDUrby9uTkJmL2VnYWV4clUzeTVRaXBqTlNFWVB5c3lsTlE0aFRpVUdaSVFNTy9LWkRVOTFMT1hiOVdCM3VMNVFWUmM5U1duT0hiemhReUFmaHhUUHErT3RRUy9ZblgzUEtIY2JvOHJoM0tac0lTcy9QaS9yWWZKRjhsS3I3SFl4cXMrS2E5M3FhYm5SSFRaN0dIQ1k0SngwZHRuSlYxakZmc2s1Nk1Gdm43U1I0QjFoVXRKKzc3K1B2Tk55czJnT3VocmNWYlZTT0ltRHRUTDl3Y0kyRGVjVURUT3ZNYkppcEN5c2w5aCs3MGVSSmhIaER4VE5jTlNnYUl3ZDZRdHNlSEdiNnN1R3FYcjhtbnlVZXErNnJNOTl0TXR5djVJYmNaZWdVK1hZYy9FcmJESXAreG4wTDM1NWxIV040b2htbEJnNVdhUmVPU1p3VHhNU08vWDNWV3JmbkNCREFsM0E2TjBxc2JtVFBveHR6bXZLbzJwZFhrdTJoRTBaOXB5MnN5SXo3eDQvOTU5c013ZXl4eHF4K0lZekpkemw5eWJSS3E3ZzRYVDRrcnpLU3RzZGZQVGJaV2p6ckRZN2hORmZYYXVMb0x3YUdQdS8iLCJtYWMiOiJmZmVjMDBmYWMzM2UxY2FjOTQ1ODAyYmNkMzFhYWMxN2UzYWUzMTQ0NjQwYTMwMjE3NDc2MDI0YzM3YWRmZTEyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjVzZDlUM0RXM3pXekdZNjU3TU80cHc9PSIsInZhbHVlIjoieEdaNEc2SEpsOW5UZ0NCM0p5WjhlSjZOQ2VwT3I3VkRYakJHaGZRUHEwSUFXSDJGQ09XWkJTQjBLcEd2anVvQlIyU1N1MU53dkFYc3A4ZzNhVzZna1A0MEduZldoaS9WTy80Nnp4a253U21tb1Jmd2FCbU9lcXRoNXlSTnAwUGliMkpkaHdMTGx4MkQyU1lTUUxObU9BaVpMdGlyTUpKamZVRThLbE9MdkZoTW94Snp0MjA1QWpkQ3FOeUpvbzM5QTN2dmV5Vk04ZGkzTk1VcVRCRHpMMzBoRkhwK3c1Mm1VTVJEMDJGQVVzZUg1YXRMZ2F5TXdNdTVBNDJCTUtUUFl1V2RjamZITG9tenBlK3h2Nnl1ZHNYWm9iN3dhRDFYOU1VcjZ5eGIzMGZ2QUNTY01UeFZsdW92VHpDNk42eHBIVHZJTUtwUlNLR2NRL3FyOXZPa05oQ3NCRitCNVp0V3lkaFRqOGk0M21PT2dLbngwakdJUzNlQUVRQ2Y2OElxaWYrSmczY2FZUnZsWEFDNnBNbGplZWwwUW9BeGE3MmU1V0JSZ1VUYVV3UmxLdVZWK2YzWGd4QzR6T2xMUm9LeSIsIm1hYyI6ImU3NjMwMzc3MTg5ODM5MDcwNzY1NTQ5YWM0ZDg4ZWM1OWYzNTdlYmE2ZjcxODM5Yzg0NWM2ZjNlMmEyZjA4ODMiLCJ0YWciOiIifQ==