Боровчанину присудили штраф, который не нужно выплачивать

15:56 03.12.2019
0 2352
Читайте KP40.RU:

53-летний житель Боровска был признан виновным в сносе исторического здания.

Мужчине принадлежал дом, который являлся частью культурного наследия.

В мае 2017 года владелец нанял бригаду и разрушил жилище.

Суд назначил обвиняемому штраф в 700 тысяч рублей, от которого осужденный был освобожден в связи с истечением срока давности, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 3 декабря.

Нарушитель заключил мировое соглашение с областным Управлением по охране объектов культурного наследия и обязался воссоздать здание снесенного дома.    

Кроме того, мужчина выплатит 299 тысяч рублей процессуальных издержек в федеральный бюджет.

Фото: Pixabay.com

eyJpdiI6ImdFeXFBM0h0ek5FbUg4VzdsL1FFbkE9PSIsInZhbHVlIjoiL1BaaDM1L0Z5STdQcUZOcy94VzVHMkhrNWNFTk5yV3B0MUNHWkhPMmpaNjRJU20vdHlUV2d3VENva2VRcm1vVmFsRXZnTjlLTDNtZGlVY1QxRyt6akVaU1BFS1VyTmZLbkRGL0oxSXl0THlzZ01VZmU4eGNIQ1RKbWdyY2tPM3JOMVBqcUgycnp5QnExK1dLVFFMNTVrdlZRRjhkTWthZVlsQmhOSTVTdjI5Qmw3M1JtTGRyUFBHUlZqSElzUGNnV2lJc3RkT05uRHNVL0NsOGFHOHpTdU15ZG5ycVZXc2RBWWxlaDRFUloyNVY0K25pVkM0WXdWNm9VbXRsMjlidm5URENhU0plQkppVkJHZGsxRG1CMERZTmJkOTlwNDhvaEFJZkRWQjNLNTc1bjFzcnEwRnh4ZzdDTWE3ZEZMQ1RTUHZ1U1JEVzVtUC8vcWhjVmRENHpIcVRrWFJEQWVON3kvWkZOTFc0SG9qamE0R2gwaVR3Zkg2dkFrQ3JoRWY0dWdFS2MrSmxYZVpJUHAvRTNFOXRJc2o5MEhOaVU2Z2k2QXB5bHNBblJ0ZGZRcEJPeENBNVNWWVQ3eldMemJldGNHbXlBQ3RsMWpmbXBXT2dNVlhib09IMXFkbjZPaGExV3QremxzL2dKYkZ3ZW5XWThtdkJEdEc3dHk2YWVmdFVBSTFiTHFrcjhlSXZXZHBJejFZWGJMRzJIRUl2Y21HNWFIZEJjOUVuWFZPY01pZURES2RwQ0RRczNYUUk1ZFZyTnRLWHNaaE1xRUwyM1I1aW5XWDlsMVBTVm12UExpZkwxN1JVVTJIOUxjd21ScDdMaUpWcmlhaFhVV2Nxb2pIOHBNVTB5TGNhcEpMRlFwZkJGdkkwNzgxWUZqWWhjT3pybDRmMS8vUTVIejkvVHlOVWh1Vks3MWVIcUNZQVdJY2Fjem9rQ2oxTml4MjlIbWhBaG1ML205ZXRwVHZNa2srRlllTmo0cTZEa3JTQkRJSlNaTlRzeEw0OWl1QVlkL1VjIiwibWFjIjoiMzhkMjlmOGI2YmNlZDZkODdkYWMwZDgzYzQ1YTc5NWU3OGYxMzljM2QwYWEzOTFhNGEzMjJhNDA4YTIyYzI5NSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InFvWXk1dDBMU28zdVhJRjhDNXRHRlE9PSIsInZhbHVlIjoiU2VGR1hPV1lPK3ZMVVdocHhjaVEwVUdvZFdVZGN2Y0VhOGZ5eFJSSnIrb2xTK0Vqa0xYcldrcFMvSGRZL0RuRkdMaC9KZytEVGlhWUZMaGc3QUtzdUViNUJzS1ZzdnowdGp2NmFuV2d6RE1BZWtNTXRBSTdEUzVFOG4veCtZUURqbTNSdWlEaTN5c3U5bXdmWllmeTFhQ1Rxa1IzOEM3VkZYcDcrQnMvNkxoQXQxWW93Q3JWNGhDWHhPelA0MjFGWlU5OWxrc0plRlBzSDd4MHJJZHpEWERMaHFldWU5K0RXUkdTYVNBb2doc2hKVlVrNVdjNWxpRGxJNktRc3JIbmcvSWNvaUtMSU1RRGR0c0Q0dzc5RXJGc2F4MklqM1pTWCtxMmRPOXFKem5LdDVIaFFBZ3JpMGNlc2dwZDhSVTFXNi92NHk1STVKS0h6R1FUTkxySjc5MENHQjFMSWVISVVzVnRtNnh4eDZnRXVDMGhKYUlVRVVWam4zbnYyOTdRVU9sdUFGNTFNa29KRE9FZUhRWEJSblZhQ2ZmNFhOL2NwM1VxbTNwbFBVa1czeUN5dFZnQ0ptYlNkWmJha3lOYUFMM1o0TnA4VUlWd0hXR2RadHVLVmxCL3JYUU1jNGhnMUtWbUFMVHBWZnRRL1g3b21kOHRDNVVsdEdXbmxIcHFhZDZZWVpTb0RibDNqQVNNZllGcEhvakFZOTJabXpIT3ZWS3RlblR3aSttblBxTnBEY1k5Zk5lbzNML3dGTzNVRmRkZ05GRmZuZUZWN0VKT1cxYjA0eVd2SzdlS1M0Mk9PMDFWVnJqL2FINEhKa1BQR2NuSDF4dTNZSXBlbWpXUmdLbW9LOTRabFUzQ0lXUlJNSkl4aGRtNlREbHJJT3ZYQzFGY1VCWTVsVlAvVkdZVGdFaTBsZkxSdGNtcGhKeWNiOTU4OE5pdkRsSkg5c1NURjlJUndBPT0iLCJtYWMiOiJiNTY1MDllZmQyMDkyN2RhNjFiM2EyNWI5OTg1YmM5YWQyOTkwMDI4YzdiZWYyYWFkODFjMDhkYzQ2NzJjNzk5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
4 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdBVWZQM1hOWm5GV1F0bUF1SWFtSlE9PSIsInZhbHVlIjoiWmozUUZlT1owRFNEOEI1QUp2b1IvYmVKSjlQWW5OMytYcTZicnA3bVJWS0tTTWlJZzRuY2lMejVWb2oxTHFhQisrdWdrQVRuY04xVmxkYWpocml1NXhEdmJCcHorUm1KakdraStJWFNKQ3ZTVEFhSCttZ0Zld3Zwb0p6aVdYTEZhTDY3Y04wV3lxTUZSY1lSM3lZVkZVU3ZtNGMxeXRXQy9xTmphV2xuQTFMSVpIWXFaMEY3YUdhQTU0UVZCcmlSRG1kT1JVM3RYQTBrQmV3SzJLVlFjT3Qxa1pYWDRmRmRkVERYdC9ab2JpTFc5cGEvSDBzS2dyL0h5aktnOUJoZUtJbzRHVGkrRnZseXVWQU5Ya2JKUXUvOENiMjZHUE9ZUERIK1BZZEM0MGdUclZMNGphelI1RTkvTWdQbHJiY3pYb1YzaEhYS2o4US84K2ZDQkkzWVdEUU5rTzZWTEJpWnhRSlNIdEQ2WmlVUk5MUGtDblNxUGtvcEJNajRwUE9jR1RGNCtYZlhCM1d4ZndQYWY4MU9KK253NllWUk52STZ3ckJGd2V6cTdJTzN5U3EwZ3AxbTVGMURzbnU3aHgzeHIvbUZjQkQyYW82SC9hdnNDVDRCc1Bjd0xzNkNkTHZWd3dWMmlma1VpYTA9IiwibWFjIjoiMjUzZGU4OTFiOTk5ODExZmJkNzdlMmFjZmNkNzRiZDVjNDI5ODEwMmU2MGMwZTFhOTM4YTVlMTMzNWVlODNhNCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkszeW0rQldQWGkxTzc1bFJXMTVLYmc9PSIsInZhbHVlIjoibGh0aTFneVJZNmxRMko3TVE0MWpqV0FJMW4vRkJXRVpXaFNhc1N0KzNlRVJUL1MwejdUZG5yblZUSmtBR05jRHJiUmNzTTh0bE5vR016UHYvYi9ENENMdDU0MmVIdVI4SXFqV2d1RTg0K01HblprckxYajFYSDQyaGwvMDFsZ2c4SEFmQWNuQ2tlYlE3YkRYZ2l3enFxZTBTcnlRM0Fac3VTK1UvbFBLQzdkeHBXWDYzeWhwZnl5dTQvZHllVENzKzIwYkx3aE5oei9VSUJFU1pzdEFzb0tXQWViRVBmam9YQXlmZWpnL1RqZTFxRkh0V0x4dGY3eE5Cbk1SM2tIK2hhWHFHbjdRMkxSSURoR1kvd1NkQW9wUzFiZ1RSc0hqVVZjVjJzYmhhVEdJSDd1N1F5S0NLenpxOWZZV3BVbFNGczhjUEphanNhajFWamM0NjZINituYnFOVUpXc1JWUHJFM1lLSE4wZ210WldXM1JlTVFJWG85eFlXNjhaYzVyYm9OeFlWaWFGSHNVcm5QWkxLeW1EZE16M3laOFlqTmJsSm8wZ2FKaC9uMEF6VUhjSFJNbWhnL29VYmJETXJVR1A1SHJQQ0hibW81amEwQ3ZEdXU2STlyK3ZCU1hmSHQrSE8va1A2NTJ3YzA9IiwibWFjIjoiNTFmYjVhZTBlYjhmYmVkYzc1ZjQzYzE1YzNjOTFlZGQ4NDQxYmE2ZTFjOTExYjU4NTcyYjc5ZjRmMzA1NjgxMiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im5aUXIrV3ZpMDF5bXE0SEEzMnZMS1E9PSIsInZhbHVlIjoiQ21Jdis4NTB6YVNQWWVqVTNxc1lPamtzNEsxaWtVRGwvZEtHTTRQKzQvWW5hbnExSkpyM0xQaEszU3Ntc2lqOUlYbGxHdWtDZ0daT05ZNkw2cDFxQStQc2lFb0xOQ214c1QrMkZSaThLaEhCUlNqUEVwbnQ0VGJjcVZPUUswWHhXVm1ydFdoNldTQ0lDSTdNWURUTzc5MUVGdHoxTUkwZHczZGdXaUpuTE9nMTVuSnFRenpYRlNZY3Z0SFpDMFFSREc2ZDlpeUV6ZGtXWHl4akFqR1lXQzUvSEVTTGh3NUNSQ2dRb256V0h3cFpUSi9RTWhCcklGUzluSlMxNVpIcTZqRmh2RGhyNFNlN01hSG9ZRG9xdk9yWGF3WStJRC8zTndESEdiS1pYcTVIaDUrbHRYeWFSMGN2NVNyckxvRk5iMGJRYTA1WTFMQnR5OXZZdUhtRGVUT2lpV0daTHhVMlV2UkdTczhRb1BtSGlHekJrbGozSUN3SkJJWnZaTC9hcHArcEllSVAxajQ2TnBtSytGVnRFT05jT0xiVXJsVGh0d2pONm9iNHIyUjVHYVY4T0UwRVhRSytJc1FOSGRULy94aHlRWUFidS9ENDlyV2t6OUpkZTdBaFFMQ1dRRVlCY1ZlYVpmczBkVlRjUzVrbzc4RllXOWZtdkhQQzJsbmF3RVQyUHlwVWh2OFBlSjdFdUlpdE9OLzMrdkRlNjBYSWFzc2l3amlJbGtlcnFLOW1BbHhyNG1ib29Oc2d1UVB1SndpbjlhM1czTkI1TEVnem5TYUJONDBIWERMVnZIZ0doVVZ5WDIzTkl3a2ZKQmZyUjhUblRQNk1zYnI1S1FKayIsIm1hYyI6IjYyYTk5ZTRiOGJiNmJjMjFlNjRlMDg1Mzg2YTRlNWFjZDMxOTIzZTM1MGVlYjhkZjQwMjQxYTYwNmUwMjgzMzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6IktCN3NVSkpINFN6VnY2L3RyRTRJaWc9PSIsInZhbHVlIjoiUmUwY3U2Z05vci9ucW1iOWZONzNUNFJlbnFuaTIxMUYyUlk5cTlYNGZPdXJrSi9kYTh0ME9CaGNRNTlLYWFlaGxaYUN6ZUplcTBTYUVIVktVOFE0ZmlwelBrQ3FDTVhnRlNYamhNUDhuVmt5NFFuVVBFemlMMnd4ZldKWVdSUk9JQ2I3SGlPK2h2Rnd5QXd6c085UURZRWcxRjA4Tkd4czQ2SDF4QTFTZjkwTmlQTEdaOThNWFVOcGsveUNPTnl4TFlsem1KK2J6NktCalArcVUyd2FlR09pSllNa2JDNWFESENEb1c0M3ZvYkJZNkhtZ1RPSXo4bUtGOVliSXBiOFBVU01xNzkrOXRGVm1tR3NENVdpekdUdkFWZklpd2EwUy9qOEwrV0dSeGNpZW1yOGpwNTA2MkxSTm1wZEdhb1gzdXUwcFFUbkZCV1RlRk9OckV3UnBLbU5oS0dVVkIvelYxZ2F0R2t3ekw1V2orbnJPZ2ZUbHZsZnBjV25FTlJtYlJsTkl4NlptTTR6OWdQdE9EbmRoRDRmcWI4STdQNHF1NlQvTnc5WG0rUlZlWEhPbFkwM3Z4M0JoWHVjZW9JaUtJenBTOWxOMVVLaEFscjJlb25MaUNENm5xNHZ4SHV4Vi9ZNERLNG1sbUIyak1JWXU4L0dmMDJwZnJuVDNwazlKQk9JTlJXVlh0bU5oMW0wUEpQaGl4UUpWYThDTExIUnVjRTFtbVpKZEg1dkppQU55SWtrN0wwLzdlZ2g5UEIrd0lWN21qSVZGK04vVVZhaGZRK2dZUmJGYTA2RFI5T3V1SXBZNDJUUzNqNHNlMjBWWk5ocFBmakN1TkQ3aHkyZmo2bWp5bjRaTlJxdHFwNmhLSUVyS2FvVFVqT1BQUDc3N2daQTViODVtME0xbG51MVlzMklJdmgzRWpjblVrQ2kiLCJtYWMiOiJkMTEyNzUxNWRkM2E3YjZhOTFjOGYxMjk0ZTk5ZDVlYmNmMzA2NGU3MTUyZTA3MDdmODBkMDlmZDUwMDg2Mjc2IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkllUFVZRTBSQkRxUUlucjk5aVBha3c9PSIsInZhbHVlIjoiMSt4aVFEc1lIZlpyRitWNzZuQktWeFdJN0hWczZLVHJOeXZIclpsMTNLYUIvZHRqSkRPVlhDeFFzQVhRamlTcnM1ZUxuZlRreEJISVh4ZUgxaXlUcEpCd1FLTzNneFIrcXR4SG1PeWJFMkl2NFIyNVNqR3FNd0N4Vk04aCsrdDBOVDZ1ZjB0VXd6OFY5elIyaDRJbFd0eVFzaGdKNkpJMTdzR1Z0K1dKZTFsSUJ6Y0NxRFZZSEtVRkEyYlVoYTFyVW11Rjk1UVMrLzdEMEU4WWxIYUlyRklkbmNDSVRwT1Y4Tkx0T0crcEN0VUtPRWNKUXdjM3UrRlFuZXNRMGw0NGwwRWM0Q2NzSzFPQ0R6VWxxYWlJRDYvaGZHcVZlZ1MxOTFRSmlEMWg5Snl2WlgvRXJaRXRYdWMwUVh5SDh3LzEraCtydjVoUUQxV2Iva29DNUhya2ZZTTJOVGZKeWNVTkc4alRKaWJNOHVzR0xoK1QwbytwUFFEbkw1eForbG1TVlQzWHZOUTRqVkY2ekpYajdhRSt6Q1BCWWMvQXFjUk1GM0lVdFFzc24ydEdKMzc3NFNDL3dKQmkxMVM3YXorNSIsIm1hYyI6IjZjYTU5MTRiYWU1OGI3ZDI0ZWI5NjY5ZDg3ZWRkMDViZGViY2RhYjVkNmZjOTMzZTZmZWY1YTU2MmY2ZjY2MzciLCJ0YWciOiIifQ==