Фирма по сбору вторсырья попала на штраф в 40 тысяч

16:10 29.11.2019
0 2309
Читайте KP40.RU:

Прокуратура Калуги проверила работу компании «Калуга-Тара», которая занимается сбором вторсырья, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 29 ноября.

С производственной площадки отобрали пробы отходов и установили, что у них 4 класс опасности.

Выяснилось, что у фирмы нет соответствующей лицензии по размещению и сортировке такого вторсырья.

В итоге, фирму оштрафовали на 40 тысяч, а директора обязали устранить нарушение.

Фото: Pixabay.com

eyJpdiI6IkN3aHYrQmoxSDB1eko0SlZMU05WSWc9PSIsInZhbHVlIjoiakhERXdxZmVhL3ZXYkJaUkZBZVF3cFJOeE5KZ2hCNE1OTEdIS3JOSnM0bzhBQVNERWxPMldGcFpaUHFPeUdDNVJiREVhQnNPWmcvcHBHY3JaU3NrdThhdjdDV1FmaVVHZ0p0VlYwU3AxYVkzZlFNeDRQUWQ1aVRGVmhpYXdvdDl4akJzZE9HcWh4TmVkNVNuS1BQS01IMEw0SDczT3V5UXZOQ01yTzJPR0RDR1Y0ZXVIUzVPcWkxUHhYbVFFeCsrV3NKK2sybGxhWVFXRk1YcVFZV2UzUEZUSzNUblNlMXFZelFRNVhwMUVuSUgzejdCaW5NdXVEN0VmTk1oNTczWlF1Z2JvUlhRUk5lbHBXR002Y1g4a2J2QnM5djlkejY5RFpLMkpKdDFjVlkxQWhQdDJnMlpqU2NtODZlTVVXS0FtempuUE93Wmw2SUxJT1lmUDdRbjEwZ1gzOExLaXRTSWlpcmRnMVkrRStMeUtvVW5GdUpaNzdjMm05cjdpUEZOY2VCeTdFd1lubDYzQVhLSzJkQ2RJcllWSXcxMnlTdVk3VEhYVHJ5ZXpDQ1Y3RmJYeitMZzFJSmc2MHRZZVRQeTJVNUpuY1l2NTdwai92TG00aDRlMnlWblhoUVZ4NVRvMlV3RFR2MlJzVzY3Q0hKTHE3Q3p3YkpUYmtNUktpOWVBK2VqeUhnMUc0QjgzcUpQaVhkRXU4NFp4THpMZ1ZVWkNvY2U2aUNHOWY0UDZOUFRWV01IUGdmUUZPN0ZZSzRqRGF1SU83VC9paThSeUpYOTkyeFZyc005dVBGYUloMUFaV0dEbU5LaTVkMXo3V0NvRjZ0VHBLWUIzbCtTclRmbjN2Njdma201ajBPVWFzazl6R3NFdUp6THpqVHUyWmRNS0VVS3YvTVg5OVFhTkJjdkY0MTNkQnUxU3JmTEYrN3dvMzV0dzlFdTY2ajI4WEV6b1VqRkUxTzZJdXJHaVpKTkpobk9pVXd0SWhMbmMreUFGd1JaakFHRlBCNW5zTFNCIiwibWFjIjoiZTY3ZGVhYWQ2MGE2ZWU4YjlmNDAxOTg2MTk1ODI4YWRmNDRhNGVjYmVlMmE1NmMyYzRiNTgwNmE1Mzc4MDI3OCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkZqV1FrTm1HbW5Wc2dpenFjTWVRWUE9PSIsInZhbHVlIjoiTkZVUkV0cjdiNlpWL1pMZ0w4cWpJZ3FmNXVTcytTaWtJdTlUVmloQnhHVkRlL2tZMkJCMkpvUmI2ZGQ1WkJITGZ3VHQwVHNvSEtnTncyWDRrZEpnRCtKTHh4MVNMU0w2ZmxjRkdWcUhkZ2xoMDgwU0tVRkVFVGR1MjFqeEtnZVVsMFlQWVRVQlZmL2d5TlJteGxSYWlXR2FyeGFyQ3hxOVErOEU4SU1LZHJVUUgvRjdhMSs3QlFoM0Y2eGZ2V1R1K1dpeWlORTNSMHBIU1ZYeTc4UmlWb0dNVXU1ZTVpWm1iVHZ1M3ZVUUs0QnVvUlZYMStlak9nOFQwMEtOUWMwRVZvckhYZTEwWnJ4Z1pHeTlYeG82Z0xLcERQSHRtbmQxMXp3ZEl5MzdaZzhSSkFtaFFzeDRNanJKK1lVUDVwVzlzYkQrT29SUmtHT2l0T0h4em1aSytaOU5aTGVTdHl4THVpemxpOGd2SUNjUzMxaFBFYmI0cnZNZTdlclZCZjJ1Ty9Rdk1VWjNlTnh6ZGpHTmM4R1Byb2VSc0cveVpyVkFtWjNqdS9NdlV0aElTOTY1cWRURU5JaktNQkt0citNY3hMb3NYU201aWRrMm10cWNKYnVjOXVKVWN3Nk4vSFo0WTVzcjFmdXZsb2Zhd3NZa0JpekpkZWRGVFMwMlZXQ2tPODFyL0M3KzZGK3o0cFB4N2VDSllRV2svaEpzajEyT0QvTkppdWY0NjFYTmp4Z3JFNDV6UVlhUXE3aERTU3ZRa0tEK2lYVEpTU0tZMTUzSUdJbjZ4YUl5OC9WaDZrNWh4dGlIZ0hURGZPOVc5M2RQYmtwM2dTdWlzek05VHkvMXZ0b1RtZHpDR3pSbGUvRXNvd0JNWlloTytoQk9kalF3Y1BYYXZKY3JmdzgzQXdKaTQ1cXdYa1gzM0lpdEZHZlpVYkFnaFliNHhTV3hsK3J6QkFEK1VRPT0iLCJtYWMiOiJmMTk3NTM0ZjJkODcyOWU0ODMwODY4YTIyNWY0MDIyMmQ4Zjg5MTBmODAyMmQ0MWU1Yzg1MjFmYzNjOWY2NmM2IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVyREhqSmdHZEN6WGt0VkZLc3BJWlE9PSIsInZhbHVlIjoibENKSitZZGtmYk9aMmxFWVM4L24xTzZkOUVOTjJ5b0liQ0JTQWVzaDBlTGRXWW9FZmtaazJTbUZOSHNwdnZKekdDdzJVYTZZVGR2dU5sODdDRGM2bVk1Q3RzK2cza2YwdHJnUDloTlVxQnU5VzdaTXlEbUFSZlhET2Y5azQ3NjZWaVVoUHNxbXY5Z1U3UnFIa013elhiRzhkNUdtbFQ1NXlwWTVkZkRNQ0tWZ1hoNTRWR0xRUWVQYy9tTUs3ZXBVQm5TQ3h4QlJ0RW80Y0EwTy9QcVgxY0pqQ0QxYXpUNUVnNFh0YWN4ZUZ1elJnOEtCR1pUeCtETE1mVVkxMk81QUUxT1NmNDljdko4SGFrVHpvVy9uL25MYjVSQlB6cklQTkNMNGJUN0ExMjlaVkl6SDVNNlVZdkx2OFhSYVNkeHdNbjdzb20xN3k4QWlZOFM5Ti9qYkozYkxyang4L1c5SkJ2Z2U4emxHektVQXM2K1phM3I1dEtNQ0VPeXZjVHAwbXIvVkt0K0U0bWtvNWJJWS84M0NpWUNYQXZzMTFvZEVBaXlSYitxazdRMHBuRTBxVUdoekdicGYrbmVoOHdJamtOSTQxMTVVcXc4bWprNG5IQmlVQmc1d2EzTDFtV2ZWQWFRMEFzZ2RRenM9IiwibWFjIjoiYjFhYTg2MGEyZDc2NDFhYmQxMzlkY2M3MDk4NmI2NjQyODMyMmJmNTI4N2NjMTNkZTU0YTBhOTM4ZmZjMmRiNCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InhNZTExTVZMciswUDhYMksvMFRGNnc9PSIsInZhbHVlIjoiYzNKYWFlT05BRzVMVmZoeG1yeUR2bUI0NzBMMXBOQ0JyeFM4aExIWFJia3pIS2VrQVVURU5iYXp6L0tqUWdxeWk5eWNyNFhUM051S1F4dHFmd3daTGFkcytBdXpmQ3FFcG50RHd2YVNTZG9MSnAwa0s1clRCb0FNNkhJRFI1N3lTQVhRQVluQytVR25JSDh1UVhlQzhhUXZERlZjdXVISkVaUFlGM1hNMGxFa2t5Tk9jSkttK3F4eU5sVkY5dVZuekN2YUhMbm5PWUhra3l5cHp4V2dtaUtTZURERXd1Si96RGxoeGRNSWVkMmMvMFNIKzJGcWFyeGYrSjYwVXZQVjB0cHBXQ2xrUGxWWDZuK2QyYUZJdVhReC9VeUVPM0dobVV3SnFsVnVYV2NyNHN0MjRNVGFrVjB6cC9EZGF2ZmQrMkdYK0t3NW5VbDNvS0FZa2t1Nmc2N0IvM1lhb0NHYWhYdzI2TmtUVm1HUFZPWnVsWVNXbURRT3o1T29UbDI4RWtsVDYyZGgzWDlDTjVJREF2UzdLVStZbm8rM3V3Ui9ndG96c0lJZFVIWFZVWmhUTmRxZEd5eHJqWkdPeVJWT1d1eTd5d1M0bG5xeE1OUSsvaUFKY2FPVkVOTnBYRGFKc1E4NnVwUk1KdFE9IiwibWFjIjoiMTZmMDAwNTljNGUwN2ZkMTEyYTkyOGNjYzUzNzAwMzEyM2MxODgxNDdhOTJmMWFlOWYxNjYzNzQyZmQ3N2FlMiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImhUVkNzaGlia0ZXcGFOR3ZKV1hCcVE9PSIsInZhbHVlIjoic0VCSUNiMnhYbWVjNlNUMTRxN1BrZzlWcE5HMU1oZVdMNGFFWUlYT0JDK05xQjdaSjZQcVE3V2RsTE9mTzl3ejk5ekpSdEc1dXllUVJINSt4M1R2c0VHN1dUZGM5MG9Rdk55dmJnNVMxSzUzOWMzWFdhNHJQcFdTQzdOQUVUWUYxc0dVdTJBM2FudE0rY3RBM05CNHY1dTlYaE5TOWxnOVczVmxCSjlGS29yOXVCSXpHYlRjQXd3SXNmb0ZXUmFNRW1KeWNJd005bjJVS3FDalJyQnZWdElBaHBuSFpZV3krU3pWRlRxOHdxQzd4SU5yTnR4T2RJdi9JWXBBWTVxdDJRMVRBWHNETy91enM2anNSSnUyZVBqNnFZYU1RRDFYSE5tMkw1VVpSeDRlY0R3ZG5WYUowR3Ezdjd3OThUZm10ZXdrOXF6Sk5mdStqOTlOZGtRUm1hbjdocmNPZEtoTDR3TFpuYS9rMkhCeTQ2N2ova3djTnVPYk1JN3JkYkhWUlQ1djh0dHlQNWw5Y3g4RlBUZVFkRUJhZE5CNHRlWHN4RkxLV1o5c3VmbDZZa0VTeFlwM0tiZ29DWlB3bjRYWFcvTlNLdzlXMmU3K1c5YlVHUXJsT0lKRE9ibUhBV2grQUExU1c1SmdvMkdsNUFWbjFnU2t5MFRuZnRCNENJaHAyWHhlSzhjWVdtY3JFOXFxRTl3cjdSR1dRUE1vQlNSWjRMQ0NBdWRhQnVQcFhsc3lldFlvbWU5ejVqU250VTJkYlJDQnpEcTN0bGVpTlNMNVM4RjBFVlcrR2Y1MDdKQWxSeWVrWlJPbkNlWUJrT2puN3pWemZVSk9rT1JxblE5NCIsIm1hYyI6ImY4MzE3YTIxODE2ZDY0ODcxZTAzYTM4NDU0NDdlNDk0ZTUyZWI1YTUzMTVkNzNmY2MwNmFmYzhhOTJmMjc3MzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6ImJ2dmh2WTMxTENoSHZxUUptWlEyRkE9PSIsInZhbHVlIjoiZnFpQkZuc2hyUjhlUk94djNxUWNZODFvcXN1b1FjZndkdnBFUnNJeVpFamk3VmVXTFVhc1FSNXdhVlEzOE9LQXRLanp6ZXFzTVIxVkZ6b2tibm94Ym42cGpseElvQmwxYVU4ZE9uL0tKSFIvU3VaN004K3JXRVRQREdLYlZmUmxHNTI3S0VwSTdSak5wS09TWUtJSnpWVkpDL0Z1VnlXRzFQa3R6MGlOQTNhc2lXc1JybklSY1Z4QjcyY0VQMzdPb2t1TnNSN25WTTk3U2NtKzNlOUJnRXd2U3NmeGkxK3hFTStETHlZMzJhM256V09RU09LQmNDRGc5aGppKzA2R2xRNVI4bEQ2WXRiMXIrRjVKb0JoNDExUDZ5a3pBSUxPZG1USGlWUmw0K2c4Rmk2NEZISkY2aE9STmtNYm0yUlBSYlEzTEVpU3J5MnYvS2s5ZXRGK1V3S25QV2VVdTNaRDUvYkRpUWg5UDlWclVBTkxWd1gyTXR1Ry85ZnJPaHFsaGVDb0N0d0dTZUwvYjlZZWxqTnRQcEZtdERiejNMclVSSk1EQ3p1ZEsrc3FuQUwrd3dDb01nTDR2bk9iWHBETnRnRjJNU0hudEtYK3lXS1RpZnJ5bVY5UnZzb0pkQlFqR1F1Zi9RZEZsSmpOSFdyMXNURkpqZVdvOXBLNS9MNlFYUDBKL2d0cS9pUHVCWVJKc3RaV2NVVC8yb3htc1VaRXRueCtXc2Q5aTYxY2F5Snd3bW1zT1lRR1Z4ODFwL2lLQmN3dFY4bkE5bzllVVFoeWFzUFYwR0Z6YUxhYmJTcHRhUWg4VGduRVEzQ1d6TUJKM2xURU9FKytON2NBdjM2S2RzZVlCeHVPalgvdGRSSkMrbU12eHduMnNyS1J0cjQvbDdFSk5GdE9BZnoxZ2o5cjNVM2JVNVoxTy8vS0J4eE4iLCJtYWMiOiI1ZmNhMTQ3OTg2OTU2ODJkN2YxNmJjYjY1ODRjYTEwOWM3YjU3ZjU1ZjljNzA0MTMxNTllMGZkNzE4Y2ExZjUxIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Im9YN3Q3Tm5hWXpVMTJFT2cvemd1aFE9PSIsInZhbHVlIjoiYmxlWFczU0c1b25nSmJYTHR2ejBKODJMV0ZueklQOVltVm1HaEZndHVBQVUyclhJcnVsUm9IQXhBWjIyK1B1MlJmT2VHZjlvUHo3UFRxalU5RW5Kc0FGS2tyY3RBUmxLaG8yVXBkZEdjeU44N1ozbVVvK3hOd1Q1THBndEdySjk1ZHhxaThVcVRML08zSTQxWm5oUUdvVGN2alQ1TjIrcm1nZ3M1WExBMmRGK0kyL0pGTk4wWUtjN1RqK0c4VUdpWDlPNlo2ZklqbUpKK3o2NUNQNmw2cnMxSE1QOGl0eDFHVnpEa2wxTHF2b0U4VjFiUDVab0lBbmdKSkJVbmZFRTJDZStQN1dsa2Nlck1waXdNejFMTnJTR0NyMmtia05SM0l0K1lNeUZVTnVrRDZxcHNBZm1LaXduMHpkWDN1STZUZDBiRGpQcmpOWGZjTlBjaHI5WDRUYUxxYm5vZ1hqWDR3aENvRVY4aFpQZEh4d0N3MVV4WjdPY3pNUGh5OTRqU1FPb2ZENW1jMHhDeGVSd01RZmtxOWtIU2x3NDNIZDFKc2gwaVpoZ3I2ZHdHSitmYldka2cxeUJPM1hCTnlzWCIsIm1hYyI6IjZlOTYxM2I3YzBiMzgwNzJmODllOGMxYTZkMGU3MGE2NzZlMmFhOWJiMmUwMDMxZmQwNzViYmI4YmU2N2NlZDkiLCJ0YWciOiIifQ==