Полицейские расскажут все о защите прав детей

07:02 19.11.2019
0 1721
Читайте KP40.RU:

В среду, 20 ноября  в областном УМВД пройдет тематическая горячая телефонная линия в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям, сообщили в пресс-службе ведомства.

С 17 до 18 часов, позвонив по номеру 8(4842) 50-20-20, можно узнать все о защите прав и законных интересов подрастающего поколения.

В работе горячей линии примут участие руководители правового отдела, подразделения по делам несовершеннолетних, психолог Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителе, Уполномоченный по правам ребенка в регионе. 

Фото: pxhere.com.

eyJpdiI6ImZ4WmJSckRYVitpUmNIelBxdGlKVGc9PSIsInZhbHVlIjoicHI5WXN1SFNpTHorbXJQN25MSHAvRGtDMTlsTWpTQzIwcGZOZE93WjdOSS9TT0VWVFNSTmFaaEp0bXlqTUFXSFFSa2FkcFBzOCtVY3B4d0kvSENrdEthR0NmaW9lOXh2SVJVcUlLbWxBRGRZNXpnMStWQjVPYXZNWHI1NE1MV3dVNExCY0lEVWpGS3FIbTA5VVhHUS8yb0lhdndRVFNReWFvMDZmTndnRVRXdGZxQ1dnWk9xQTM0Vm16VjZ0UjFSV3R6aVJndnArVUVXeitxZUhad2hYZVlrRjYrdkc2Y09wUjBhUkhsdm51dTVLeUtPOFg1U2NBaUdFT05RdnFPenhRMzM0Q1BkeXdHUk5EdExkTDI3RmFFOW5QMDMyQzh4N2x2bHdqMklvVG1zWmRkbXFWYmRKOVI2MTVxWlFvWnFGemw5T2FILzRkYjJLSjhtdXN1U1F6N1pBb1p1M29FNmJkL0JCRjBCM0dIRjN3NFhqbXVJMnhTYjdwNkMxaHlmRGVOUkFLQTEyeUtuY0JxKzA4eW9UK2RBUnFCRkhyMUtZdlVvNEFUUDFBNGUzdndvWGRUOFozREV4dGJSYVo1NDVRNXlNa3NJSW1LaHhRK2N0SmFNZXFzNTNUZ1l5R2FsYXhVdlhTc2N5MXVtRDV3ZDRhREVFcEdnNGFLUGtNeHpvSHB6TXNpVS9OdVdKQ1JURkNZNHJnTFdvdWkvK3ZreW03cEZlS1lPRVh3d3Mwc0F3SncrRmxqRzQ5UVFQYlNMdExaOFNYeDBnd292S3QyNnJISzdRdnRXZmdDNTFFaWZkTS9QRFpQdVRpMHJ2RzJRL2U5M2FZQ1VXUHpFYjE0NkU3NDFvQXhoQXU0R3FJOW1WVWNvZmUxWGFzeU9VSXNiTitpdTcycUY2WE5vWE9tcmErRE9qYTBEaXlRR1NuWk1KZDVmS3Jid0lIclM3R3Y4Y1FDaFpvMkJ1NEt6TnMzVytUZmdjQkJPcGV4N1lZa2Uyd0xYdnlRa0M0cm96dlpjIiwibWFjIjoiZjg5ODM2OTlmY2UyZDgxNzIxNjNlZGZhMmVkM2QzM2U2ZDRiZjdiYjZjYjUwNTU0MjVmYTI1MGM3MWI1ZDdjNCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Inp5emJsMXg0L0w2RlNzVHdnS3FmYmc9PSIsInZhbHVlIjoieVJ3UjZWOGV6S3V6ZGZBY0p0bUN6K3NubUNjSVFoeVFaUC8wcjhkTDc3dCtVVmFsbk15ckhSWjIzb3RyWmFaeFhlZHYrTS9Zak5hTVowUWZzUE1aNGQ4NlhzZ01jRjNvTXRnWGJPNGllVDg1OUo0SEJvL2ZuWEtEOUUxQU9XNjgreU8yUUY5R2dZSkFqdC9vWWxDZHRDUXRsaFdXenpMSTRhcWJienpKVUFSYWh4UDZNaEV2RzFtZWg3b3RDbnNWSWE4TGgxQmNJTG1mUWtibHZxM1FTR0tvM2pEZUJzZFhjUnMrY3JOR282NFE5endLZURqeFUvNTlSRVloNExDVEpFUFZXbEVxbHE3aEJ5TUNFRk5EVTQzVERkQXFUVHJUMHRFcGtFYnpvMjA3c09CS1Q0TE9qTGh5ekh1eVBtV1F0eTFEcFhNWnFzSkx6MkdBUHIzY0VhNkdGUlF0QWNha3BtRHhrbjRPaUhhSExJYVV6dkkzeUZFWlhuNktLaitBSmJPRWQwY2R0U25SZjM5Um1VNGdRVTNxN1hoN0VQV2VDellFTnhiNGpYRW54dEVvb0JrcFVWUG84U0h2d3hhd0w5bEFTTlVMZXdkV1Q2MDY0RThwdlBoTnJ3VGNJcnB3d3d0UUp3TSttL25oMUM5anV5cnBzL2ZySVcrbytOYlV5aHA4SXpJb0lHeG55TUJpRTJvWGxzajc0OU5CZVVSbGl3d1M1TXJISDBleFhBSlN4eElOZVBTSms2S2V1WllyYnl0Q1kydXRkdXdGR2VJa0FmNTFNblQxczlCZnY1aHU2TVVPSW43TFhBUytndENRNjRSN3B6WVUxZ2pWeGJxcEZGQ3FmenczekYwMWo5SERpMGs5NkxOcndHRE9XVFRhSy9BSlo2eGRLdlJNMjd4WHgySHpnbkhabmMxUHhWQW1tNGhOMjVPOTQyRzRyRkJVeGNBYXFnPT0iLCJtYWMiOiI1MWQ2YjQxOGRkODA3ODBkZjRiNmYyOGVjNmViOWIxMTM4NjU2N2ViMWU1N2ZkOGNkNjU2ZGVlNWI4ZDFmNzEyIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJ5b3lKbXhNbXdJNkZ1TFFFM1pBY3c9PSIsInZhbHVlIjoiY0lOaVFCcTdtTFNoU2trWmowM29MUHpBZENPNWI5ajdoS29aMmFQd0NGR2RNSDhXR0s2VWdLUXhBY0NwdUdOQmNaeW9mVE80eU5qODBLZnRPUFo1TThIYVBuY2twQjlESGlWQzVrcjUxUzIzS1lwampoWHJuTG00SVpVc2hPNjBzazROY3VRMWdyc2JhdnU4eXlwK0FycE1yNHVNNlBGL01neVNSSnZGZEhLeDNiTllvUFFxeFRacXlDdERFT2dYNnR0dVd3TWM5UW5Dcmxwczl4Q2NiZEowNmNNN1ZsOFM1Und4eGxJWk4ySHUydDZaRUZBT0JwN1JhUGlSQzdVOXVHajc3S1Bwc2JObmhxdTVYV2dQN1U2OUNidlpYTVVwR29oL3RmOU5sN0szaFpqNFc3V3hxVnFqeGVQaHVjSW5DdW92V2NydWpMeU12OUVST2pCTnp6TGhPUGdRaC9SWlB6OVd3ZzBwS1huanNPRVdUbUhkZHdkcFBmeU4yaEZ5YzJhZDNtbUowTVAvQ1QraW1CKzhib3phYVh4SkNzWVJDNzBKczFaN05iY05mSzhrUFdBV1g0NEU1MXIrQXpTbVR6Ym9pTnNvdGQ4K2NvSDl5MUgvVlJwS2FmbmJxQVhma1M4Z21zSGpiK009IiwibWFjIjoiZmM2NWRjMDkxYTZmMmFlYWQ4MTZlNzZhZmJmZDI2NTRhNGU5NmEyYmU2YjE4Y2RhOGE3MjE5MjQ1YjU0MWUzNSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Imd4K1Npd3BtYlRvdStLdkFoL2habVE9PSIsInZhbHVlIjoiU0ZTa1ZPUXQ2bm1NWFVlQUh3QnBpODRMSDVOaG9adTczQmZNc3JWN2ZXWHgrS1o0TU42TGNwVVplcndyaHdQcjdYUlRmUG1HVEJSbG82NStoZVRhdHBQdDJLWWg2UVlNcXM3Rkg3QWZmbTJqbGltKzc0QXR5VVhKKzZ5UVZnSXhaM3RjUDlXTmdCTlI3YXNQUGwwZWV4a3JWSzdBZnlidEdmMmVya3FlVzhWTkxzNDlVZFZtNlB4N0VERVg0N1JXb2tmWkdOZnlCeTBPV2NsMmp1YjBaUnFqT1VOUnpkNDF1QWw2SUJwMEtuVmlKdHovYUdyYW4yUVJUQVg3eEhqVURRMlB6d2ZCelkyMTh4QUU1Y3pWSXJjcjlWWEgvcnJCU2xveFRMc1BhY2Q1NTNiQi83RWQ1MnA0cWo2Zlh1ajQ0UjFvRGxZTG9adWVIZU5hNXl4Q2ZRUzY4YklKamxuYWNlOC8ySmw3bldrSGJxZ01ObFBUdjRxMUJkTW5SQUhRZDZ6VnV1VFJsbTE0dVBlOE1vZUFuYkMxcWhYd2ZmUG9WMndCd1RRR1VVeWxsV3pBOWRsMGhOKzZXOG1MQmp4WnlRcUl0ZkZiLzgrbU1UNFpJOWswdUhPa0xuTDQ5Q3EydHNsUjN5Qm9RZTg9IiwibWFjIjoiODg5YjljZTU0MTkwMmMwOGRlYzMxNDhhZjgzY2ZmMGMwNmUyZmVhMzIzNDkzM2Q1NDg5YTJhNTYxNGZlZGRjMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InRhQUlnSEZXMjJ6ZjlQTnhPMklpb3c9PSIsInZhbHVlIjoicGFxbjdOUFVFL0J0MUcrelB5eEJUd0ptNGZkaExpcGc0OVE3OGhLY1hoaDF1QWg2aW9pTkxkbnJZc3haRUt2NVl4UnRzNnRHaUpxQmdtTURkeEZSSFE2aS9OSFFKYzFlM2lXWk50TmNGWXYzbnVCdVZxWTgzbHc0cFR0STRpYmUvRWZpdTl6cWNOTW5DaFVXa2JOTU82OFgzTVdTdTBsS1Z3Y1QvYk5HRGRxcmd6ZHFoeDBZcTBwSEtIRU1JZnVmaW03RkFoUkJ2bUU3TEtjVnVJVE1FZHQ2UDY5eXcvb0JNWE9RM0loZld3ZHd1U1RzcDV3TkI0SFd6Tk5DWWN0VlYvRGJCVmpxNDhncDd1U24yRHN4d1hXV2tLNm9oQ3l5NGF3aVFvc29XWDhmQlk5YXpnVW5MdUJVVUtVeUkxdHlOZzVqRGxxeWtQSVRjN2FoUnhtVFRhWUZMVFBpQUYrYUJ1TmhMcnU0ZVZhL3lSam5XNm54OVE0QTNPNGZPZFFKWHBiZEcrRDNnWWdDU3gwc3pVeml0ZVFaZEc1eEpQczhDV2VNdXBxRUMramt4K0dVSmRzVzExcjRyQkVzaVVJaDQ3TEZZelkrZ2JtQ3BkeG9hZEp2TkFFU0tBNzlEZTJRK3JJTnBWSXZwMEx3dG9GQWRtck1wYTUzRmxPL1R2RERSS3N1YUwrZUVhcFNSY3NPRUd1U1lSYUtCdkduVUx2THVjR054N2ZwcVcyY1dqK2RKa1p2VURiYnJ1UStiUUdNTXhkZUJSQ1FsanF4cCtzdVYwTzRhK2xLU1RPbnc2aGt6MzNrWTR3SlBUZnAxTjlrRWlvc2hiZkVZOVpIWllGeCIsIm1hYyI6IjczMTI2Y2ViOTc5MjMzNWY4NDE2NWZkMjdiMDdhMTVkYjBmZmUwMjc5N2YxNWU5YTdkMGM4MTcxMDZjYmQ0OTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IkNZRDZ6OWxrbE1RMEZlWVJPbUxCaHc9PSIsInZhbHVlIjoiMlRUZHBPSWNFUnVjZkxvMFhnYlQ4U2Fhb3lHT0V1SUhrZjZOTVhLWTBLZ2hGQkFuWWxTczh5OFVWZDIwL0pER2JsaXVUbUpPZjFBZEprbjJEWWlHUEtUWHd3VCtsL1M1ek1IUlYyd0JmLzFudy82b1dETGhWbXptdTcwZ0plbUxlOFI0ekVaMmluSGx6RFVJSitrNUpRZkZMVVRXTENFYnVISjF6emlXcHltYUJPUllUYnFCZUo4aHpIY0w3V2xCRi9xUmN2cDUxMklBT0dyNnI2NVhpOHlvTldDTk9VMUdNUGF4KzEwMkFxMll4QUovblE1Wmd4bm5DcmFkN0RKK0tEdnVDcGxvbkZ4bjNWdWMyUFBTelgrT3JKNlBaRDRzZXhRSnlVL3JsajJ6eGNETUZGd2RWTi8yOGZhemVOaWhVeVhVaEtabVVHaUk2L2JZV2JBWk1GOUxKTUE1dStta0JFTHRtdXNTOXhvaG1ZdW0xaFplVUUwMXg5ODdXUWtueng1RytpU3paamhQZnY2Rk9TNDc3NUxuSjE3eHZCbmFHbEptS05hZVFqRDJKbTlXUk1yejl6UjhIc011TjJreURjaGpYL3oyTXBONENiNTV2Ylo0TXhEQmxqSTNCa0I2RmUrb3lYKzJkZlQ1cW42a3JkNHVTYldtZElNK0Y2VFJYTGd3b3hmaUR4aEJkVVRPK0xGTCtSV2w2QU9vWU82dDFMckExOURDZ2dzZ1N6YWpzWkQ4TGo3YVcyYUJxdXNOQWdWU0JjNnlSOXRwTjQ0Sk52dEp3QW1EbHMwZUk0SVpYbFBqaitJVkJuTE53VVVIaCtzbGp3RjQxQlNPTW9WaU5NQjNCRDVNTENZVDY4bVJYdktISDdmTmVzMjduejNPaHEwVURZWWhNVmc0ME5HdW0xVkNIOEpkVEVrZDlrVlciLCJtYWMiOiI2M2Y0OTg4MGQ2OWQyYzRhN2MxMjJhNWVhZGI4MjAzNjRkYWRkZjY4ODY4NWU2OWY5YTYzY2MxY2M5NDg1YjE1IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImxuTWxxdm5TR2R6LzBkZVhQa05sa0E9PSIsInZhbHVlIjoiRHB4QVRoWERjQ0pRajJRZ3A4YlR3M0l3R1JjdUFFRDU3aW50clVndWd1QzVlckNrWlZCMnUrYzZqZzdnNDBjbm9NcFJwMzh5MHh3TEFkVkZ0Y1A3YW5hdkVXWXFXK3duUjYvSDZDUUpQUzBKdEo3d0Z0R2loTnNObThEVjVzZHdxbkpwdnBmREFXUFlnMG1LUTZ4S0g5UlVMUS9oUjQwKzlXYWZPcjZiZDZTYVBxN084NmNIUVhGRk9La3hsK0U0NUJhYkwxVis4Z3ZsSUQyUlBiVEIwU3E4bnRoQjhlZmdoN2I3VkVxUnVyZlU2K1ROSGVYTWE3bGszazNtYlFybVRkK2tBZUxudEYvSzVielZjK3ZXd0wzNkJZNnpLZ2M5L2loeGMrTnIyTXFQWG5vNnFHb28yNzNHYVVncTI4dG91WnB3ZGtHaXFJYVErR01sV3NEWUgzd1VaMnRhaW9mb2ptckhia1F3R05jUXBPNjZGSmRUNW8xNEtJbS9vNnBFYU9jYTYybkkxV1Y3K2FpcWxMTy9YUlBXNEp2MVVyZ0tiMlZnb09tZjFvT0dtbWdsdnZJZGo3OWNFdThyTWJqTSIsIm1hYyI6ImFkMzNjOWExZDJhMzQ5YWRjN2M5NGZhMjY2ZWM5YjJiODc2ZDZmMGIyN2Y1NDVmMTAzMTk1YTUxMGNlNGVmMWUiLCJ0YWciOiIifQ==