Спасатели расскажут, как не лишиться дома и жизни

15:49 12.11.2019
0 2178
Читайте KP40.RU:

Завтра, 13 ноября, в ряде населенных пунктов Дзержинского района состоится инструктаж по пожарной безопасности для местных жителей.

Сотрудники регионального МЧС проверят электропроводку и печное оборудование, обучат домовладельцев правилам пожарной безопасности в быту и расскажут, как предотвратить трагедию.

С начала 2019 года на территории региона зарегистрировано 3323 пожара, 2784 из которых произошли по вине людей. Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей зафиксировано более 300 пожаров.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

eyJpdiI6Ikc1ZjgyNm9ZS2NicU4rUzkvU0h6bVE9PSIsInZhbHVlIjoiK21OeXV5dWlPSERYdE9CYmpRa0QrRGRicnZUVStSZmVURXZNaFNaRVUxZ093YUdUcm1ZS3NFbFpMTGwxYitzcmtpSTFKcVBHcHBtTkE1bnhDQkRWYzN5bDErZkNyekVYSjlzSklmTHpwWmxYR21OaUJVQmVPTDJrL2YweCtMQnp6Y3k4NWxsSktXWFJLelZTRkpZRkhZbDZBcVlsZVczdzJuOFIrRHpFY0xYa1I3S3JCM080OGdMQk03ODBTOEFuclpDYUhKNlNoeW5LSjRXaWtJWmVSMk0vUHpqNG9YYTJNTnNXZ0ZwLzhsb3JqL29abm1DUFlLV2NITjRCdUtSWHFRUzZuRHlpb0ZEanJQNG5sY2RHUkFUcnp6bGZUdS9yV0ZqY2UxekdWeWdIYWV2MlQxVVJVaFNra1BwWU1XUm5UcDlkNmVKRnVUUGV3b3Bvam5KeUUxSlJtTEdsZTE3UlNQV08rdFU3NWhNUHFIZndvVThtNWFaTmNqcWgrblpVcERzUVlzMHQ3Qk9WUVNPWkxRdldxTHZ0dUlqSlhpd054UGZ6VEJRdTduYUQyZlNUaUttSUp1NjVWUkdCUGR4ZXhER2YzdHlndWRwOUUyQ09Nb1Nxa1d1RCtBZi9MM2EveVJBVktKUis4Si8yNGpRa0xQVXVGL0JLMHhPT0FCRXNjTDZOYktodUwrTEoyM01hSEhjUzRLYTNIUEJlaGc0NFliaXV3VVpKbjJlQURWdm9tcG53VHhaY0pLTlpkeVRSMC9qblZNSzRBMGRDSjNwSGdnUCtQajZnYkhEQmlLaStCT0FoZXNQbHVBVFdOdjFsYTJYUzBZVXIxcmhFZ2UzYThNc2tvOHRvdUNxUFlrMk9QaSthNlBIMDRwSDcxWVpZWlJXUkk4RXcwZUdjTDB4SzlIa0lKaU1xVERhODh2TXF5V2VXWm1wcHFSMFUrK3h5TVh5RWpHc2dOWUZQWWxaaXRKNVRKcm5TeTlWZkcxR2MrcWxkeFZEZjNkOFJJWTZPIiwibWFjIjoiMzBkZmYxM2I5MjNkZDYwMGQ4N2MxY2JmZDZhMDI3NTc3NDI3OGFhNWI2Nzc0MGQ3OWRlYjQ0ZTg3YWU1YjlmYSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlFMQ2FuMEo5TUpqSW5NUG9QMzNXRWc9PSIsInZhbHVlIjoiVmJzeENYUDR6QUxCWVlJc1ltcmU3ak1OUzlhbHh0NXl3OE1mT3pEQ2R2V0NMaHFBZGZLNnBhVzcwcWVlbVhHa3ByKy9pL3cvK0VtNmtXZ212OU1aV2h4UG04QTRKLzNjUTBIemF3UzNYcGVyYmZJL1pKc2lPS3Fnak5HeWJzZWtPVlpIMmQ3TVNyaENuNUdqN0NxcFNQaHY5bG56Y1NkOEpnNFVMcGVoWGR6OGcvSDlLdTVXZXlXUytPVlFyUEhVYTEyYnBwR2hkUytHeUt4Yy9qMEx6Nkw1NGl4ZHMxU01mNEtGZjRrZW1YNjdrbXhpVnZSWE15MnZySSsyVUY0TS9oOEN3eWFnTzhUUDJyOHFGVyt2b0VoV0tWWkZXdGIvNzNySFFOWkJjMHFucStyMXFVOVdNeEV5SThmUzUwemcxVFlDK25EQk8rTWRCZm1CV0M2VWwyUEhGb0tMWTEwTEI3NU8yVGxBQ1RCY0RmYVhaT2RmK29SemxFV1BET0RyS3d1dDd3S3M5elV5WVZ0UUxJdkNvQnpSMFlwaE5peXZDb3pTOTJMZzNzUkRTbHJkeEdTU25VWk0yN2duRnBLRS93WlpGYzQwSy90RGEyVlRHU3VUbUs5TjdBQkh1Vktrd1A3Umk1MVQyanNuMFUrU3FmRFY2MjFvdUpNQTY4YWtHTDhzVTg4cTQvcUVYTHZMS2ZtaDNFNTVQdlo0QWFsYVdOTFZ1OXh5Vm83K1Bsd3JtZ01RMXA1ZnFhWHFjWW8zMklTNXZ3bWVNeVVtZUhYOGRsV1h5M2RtL1kwMzBISzl2QVlEUmp0ODljd3g5OVlLZmNTM3Y5ZDJkaERMdlhQMktKSjNySFdHM3Q5aEdyRUpUSDNRMHNrZmJxRWxyTzhTQTlKOVNkZTF3VVZFVS9nMnhURkZaUFZ6SVBsQzVyYVNDWmtsdUdYTXlhcWRpeXB2YTJEbHBRPT0iLCJtYWMiOiIwYWQ0ZTk5YzdkNjljYmNiZDhkNTY2MzQ4OTYyNmE0MjM2NzE3NTVhOGM3ZWI3ZThhMjc1MTdjMjM1Njc5MDVlIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ild2TFRVbnoycm0rdVkyUjVMaDdRQkE9PSIsInZhbHVlIjoiWUZxbzFHRlgrMTRXVEdoMlZ2YndQYUlWN2hRUzIxeWg3M0NoQVBPQ1l0b3c3SE10dE1QcytONGNXMGs5Sys5NTdjM25xcENTRHZqdGpHazEyR3VpandMMDdvbGhGWUlPWWNweThyV1NMaE1XTTdNMWRpVTVzWWhDN0FxN2RhalNkRm5HRXJxcTNUbmJGaENQVEhINFZOV3VDbS9aUGYvWEdVM3d0cVgyKzJVanl3aFJVcmprV2hpRUdCQ3J5SnhOZFIrdGFEd25CaGovdTRCSjV2MkZSV2c2bUJNVE1ORCtGMm9UV3VuSlFtY014YkkrMWRBOG5IbTdzUStjaDZCdmJqQkVOVFRnOXJva2M4VFlHay90OHlVZUp0UjJ1UUlPM1ZOcU01Y2FmWm1rRmlSRHJ1bWFQQVJxeXpDc2xaYzlmUkl3SElJeEVNamM5RXBOYTMyMTRYTnlta2lvOWcvWGtNYnpIT2VkVnVRK2U3d1pCWTR4YkIyZVVuVXNNZWNSR2VCZVhOSXpxNUQzK1B2OGZaUCt1VU5ZY3lCK0xReGhUVFpPZE84T0dIK3JrTGVpcnhYVTNpVFNmNWlGQmdicUVCYjRwcUVMREErSmpRSmgvUFA5OHB3RE8zUG1tWEVGSnczdmZHZUxDb0U9IiwibWFjIjoiNTNkMjA3M2QyM2RhNTNkZDdjZjdlNzlmY2JjODZkNzkyNTJlNzUxZjFhOWU4MWQ5YTcwYmM1M2I5YjZjMjNlYiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjIrR2RQbXVxOG4wYVJzbFRmMi9icnc9PSIsInZhbHVlIjoidSs1UnFmeEg1VmV2Y1lmRUdZN3YyMzZPbm5PUlBmVXhUQ0xOcFBLVk54ODV2T2ZmZnJhNUtubGxITFlaVk1iZFVWYm4vcWVYUlA1QjRUODhacFQ2ZnZQRHVsLzlWTDRMd2JFNjgrQ1NTZ3l2empyTmRaMTJtcUNBY01WTEczbmdkU3ZpL1R4NDJWMVdsVnFsbzJVVkFySm1RMWx3M0VabHRkODFReTI0YmFhcW1UZE5TOTZiakFCQnQxTWpFN1RCUmNWenJUallXTVNmTkNNajRZMUtJZlNIdU1sZDJwbkFobTRvSEpzOWdTV1Q0L0tyYXo0OFljNE9Bbktxd1FTTDNiR2JBVTh3TmRmMW1lUWVSeTlMOWRiZUFEeCtFV1h1SnFLRHpkNFFQRXFTZHpZLzI2ekFSNWtGSDU5bVpnUFFxOXpaUzhrL2JvRHBqRm1LZ2ViMlZFbVphRW5hbWhJUUpaZytLUC9lZzl4YnhLNVRqZ2gya213RWlNckNzYm5IZEpiTWhwMXVmUStPeW1LbG9uYXdDaXoyVklENVNTalpFT01OY3MyVmJvTGZsTC9QYzVSdnhpQzMveXpCRnBQV0dNZWRPeCtiL3pZdWFVVGIwOTBLc0REcllpWnMzR3pDdFhjRDVjL3RnZ0k9IiwibWFjIjoiMTQ0NDdlZTQxZDQ1NzE4MDFjNTBjZGQ0Nzc2ZmVlMjE2Y2IxMDM1MmMxMjEzZWRkNzNhODI3MjcwYmQ5NjgxOSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlpsMTdUSm5CTU1oU0lXSzRwSFdEMXc9PSIsInZhbHVlIjoiYStzcjEwSXdSa2NkcTNNZ3ZxeHo1NXk3eFNhSWhNRitqeDNUZFJ4dEV1Z1R1S0xEMU5UdkNSc0FyazlNdklRL01ubnJxN1lNc0ZJNmNPUGJ0L0tUNjRaeFE0ZDVRRVhuMUhmQ3A3UlBoQkFrRVJweHRpYWdwVDlDYTJzL1VkcEJXRTdOWnI5T1hFdlZpUUJjQUwrcDdQS3d5dk1HSnc2QnQ4ZnFDd2N4RGdzSHdkRWFIQ3dDRDR4REo0QTZ5VzJ1RkpmcXJ2bzJZYjZYUTNRbzJOSDZxelNFSlYycXNnVytqOG9kdWlVaC9tU211UjlxRUcxRnlRYUJRSDlPSzVUMEdZTFlULzJQcFoyUUJjaGh0TEhpdm81Mjhoa1lEdk9xekpqaWVwcm9yS2tQNU5pL3BObmZ3VFhJNmhKK0lBY0FoQXg2aEtIck9INnY2TWdPaytPUWlXd29sMjZ5Si9zenYyNXhUYXZYUmZhT0xsY0x3T0NISVRYZjNEVmVYY21UMG5seFh6Nmxpa2JLVnBZOVhBcmpoY2VJRGdxMDE0Vmpod1YrcW5uVXFKMXlNNUJhUTk2V3J1ekh6K1pNMGVGTUxLOWhiTzVvY0hNY0htbmE2T2FPSWpHaDNXaVBCV0Q2ZWpoSkVBcmpYejc4K1lwMGxBM3BuUytvdjBneFlTOXBNMWYwRTZTUXNCcEc3dGw0Vlk5Q252TDRGUStmY1AzaWo5ZEJEV3QzOW5waUplb2NmL29iNHppM3hKVHZhcUhWUkhKMHRnWWJiWmJjdHAyM1AxZnUrVnk4TFI0dkcxWTRWQVkzUXNkak9pVWdXNk1TTTlBRUkyZWdZVFhscmpFWSIsIm1hYyI6ImNhODM2NTI5Mjc5MjE0NzMyZGIwZDYwOGVhMmQzZDk2MjI5NWRmOGFiMmI2ODM2ZjIwNzI4ZjY4MDJhNTc1NDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkxMZXlKN0Job2pWeDBoY1VTbDFYVnc9PSIsInZhbHVlIjoiaVRPUFZTR2cwdXVWa0JIcHYreGEzR2FZQy9LL2dZWm9Za3haM3RzNlpCVGl0QUFUODBzSHlxRW9SU1M5eFNkckl0Y0dBOVlQUzNiUkFWZzJtVzFIYVpwSzl5TFlUNmJhcmJoZVhkcGR0RldTcUxkdUU2RWMxaXdndlc3d3llM2pheDB6b0t5Y01wbWlSd3RjMzRxQVU2TExsMzlVcWhMNERDKzBTbDlhS3o4b3IrS0hoNDhHWGRON2VPYWlGaDF6akU2OWFUZXFkM3hPaXA2eEZ1SjFOYVBaWmxNdUFJQWpBbzhLUERFSDNxckY3NnFxRk1QMUU3ZW8zRmZPOGFVdjV0R0ZtTjRaZEU5YVBvdEN0NVJraFFadUF1WUxwNzBTYWk3SWM3ODV1UmFrWnhvMzdBRFJaVFJFNm1zU1FsTllPbVdORXJha2pCUjU4REZoSldxWFVpd25VdkZVUnJsa0o2dzd5RWd6M0NneW43WUlWaldjeUFKcTRzdGZQV3ZUMlQrY2xKS0xwajRlNzNGNjM0OXhWNzFKZEpnMUJyczNkTHV2NWNMRkFHKzg1S0w3T0UxVWJLVHF3d1NwMzU5V0dkSlkvZ0VCcXNicHROSmhwaE1hQmVLR2JsMkpxMm41amtJVExWd2pGZm1NT25Id1U3ZjYzM0VHNEV6VDlieGFMZGhnMTlRdEV1TXUzS05ZZmhDT0lBemRGQzBZOGEwWnVQL01acGhFcjUvSE5LajNxOGdaenhNbmxVM3lUQkc2cHpiTnhkRGZxSGhEcG02eUpGRm9OQWJKSzA3WmVaLzlOSEJTcXFkT2d6WkxsVW5sQUNQeGdzZy9sU2JqNjBKWDVaV3g2M3VNMy92YXErZmpjQnFXQXozR1NYSkRMeEd4U3Z1Uit1V3lJaUlnUWNBV0ZWL0NUYTF5NEdGVnIxSGEiLCJtYWMiOiI4NGUyYTcwZjY1NDI4NjRlMjc1ZjkyZjM3NGM4MWJlNWNmYTQyYmE1ODljYWNjN2I4MGU4OTUwZGViMGMxZDY4IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Im51SGJSck0yaVNoTjYyNTJNeWxDZGc9PSIsInZhbHVlIjoibVhVS1d2eXUrZGZZSExYK2R0Mm1WTUlDaUN0cjI0WXk4akhweGZPTVQ5UmJod1J2K3JDSnN1RGpzamlEOTRiNXpUZUNqYU15WEpSbFlDWGdzVnBEOUd6YVFxL2x0S0p3WVhuMW9xY2czSkI4dlg3cHZYWXpFM0pOR2owaVRaSVlPaHRwY3ppeFBTSlN1b2ovSHJ2VU5ESVFXeUNrbkJyK0tiOGtPdXpDOFRaUHZtZVBhRFdUMWsvVXVCYStKQ3BpOGZVTzRLZWEvUzVHMDBZUUgrYS94ZUlXQWZLaU1RejIrdDF0WStFQ2NldHhFZElMK2tVRndiamFLRkVTU2ZtSStaWkVzT3htQ2hLM1U3YTE4dHU0cmFvYnpaa0UraWdjQTMySy9VSkxUbW9XdFc0Z2xvZEJKRFRhRWJnVDE0blg4WmplY2VsVG5KK2VEWjk3T2hobzUybkFjWUkwNEtFcHd0WVBWK2xmcTJLV2x0UjRUVGxVRHMxUnUrTEszelhPRXBUU0Y0a0N3Z3NVekNNMGdzdUlZVGF0SkNPazhsUGhHM3B5SXl6RnEyTThKYTlxcm8ranJOTUhoaVpvSml6YiIsIm1hYyI6IjYxNGJkNWE1ZjUzOTM2MTIwMThmN2E3ZDU5NmQyNDk0MDJhODlmYTE3ODU5OTc5ZDUwZTkyYTExYzFkMjEyNjQiLCJ0YWciOiIifQ==