В людиновских гостиницах не нашли огнетушители

12:28 08.11.2019
0 2186
Читайте KP40.RU:

Прокуратура Людиновского района вместе со специалистами регионального МЧС проверила гостиницы города и нашла нарушения пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, наиболее распространенные нарушения - загромождение путей эвакуации различными материалами, помещения не обеспечены огнетушителями, а под лестницами хранились горючие материалы.

Руководителям внесены представления, трое привлечены к дисциплинарной ответственности.

Все нарушения устранены, но директора обязаны заплатить штрафы.

Фото: pxhere.com.

 

eyJpdiI6ImFoY0lNdTRLZ2NyUTBwMEJnL2xMeHc9PSIsInZhbHVlIjoiTzhtbWZSYVhxWWI2TWhJUGxGd25XNnVUMFFYSnYvUStGNWpHdURReEYwNUV6ZHhBdFZIT2NCZ3FVRGUrYnlJN1JrZHYzWlFIU2Fld2psQW92REllUk9wNDNDTnBUYk1Lb3JxcUpNZWMxN29lQ3lSU2dqdzc2Zkh0WmxsaVVWVTkrR3FXVVNsR1hjckhWdHFuNzdHdkYzOHFBNTE0aHVYbDNWbTFJaCs4ZTBLNVY0V2tOZk9HYWoyU0hRQ1I5ZUlrT3g2M2V6RjZpeWJ0V0VBVnF4U1ZpTEpoVlZpYThIYUV1MytIUjN2N3R3NWNQR3ZkRnp4aElGa0pDbHA1YitycnNKZ3p1WUFYSWErc1JUazhBYW9BSXRBemMrOXFWVHU2amU1S3NOMDlxeW1WdEI4MlZybll5UEpVdkRQNUk4NDVoTDM1bmlPYjRDNVIrQnFuRWdmUytsV05rTHlHVVlOSkVxK0xnWFN4Tjc4Nm16ZVd3MEkvUDAzRjQ4RXYyeVJ6eXpzaHJLZzNRcTVtUzdhaGNTU0F5VUF4YjgrQTR6Z291U2Rxb2k4WE9PWTlmcmlLb3RUUmU4ZnQreWRKdUpMYVh6RUNya01aUGR5b0hiOExycEFVNEhKTFJtQ1cwN0g0MHM1cUQyY3hGSDFoUUxoTU8wSitSaldZVE5yb2xKWjcwMWM0T0hrcExlRVRVS0NSTG5NakxaQTkzZE9UVndkUTVjUHN4NnRMbkJ2OU0xNXdHUUdTYWROSWlPbFlndDhQdnNxUW5XUE5Na1VUTWJEMUhXVHRoSjhmQ3RoTnJOVTY4aUlrYk13YnBvU1BjTm55TGNGSUU4aE40citqVC9ObWwxUTR4U09uNjlJZW9DSWNWU1Y4czB1RjFTRDFPSGx6R3JOaWlBcWIzOFBvelI2UUpsKzFhemtBNk9pb25jaS9BbUhyUEFoSUVuZWVSYm5ZUVRJK29RdDA0U1F0bjFmeEFsUm9XbXd2dlUyOHRlMkliWU5WSEN1MDRmcmZvQzUzIiwibWFjIjoiMTFhYTZiMmI2NGU1YWRlMmY2OGZkMmMyMTlhMTkwYmQxMGMxODM2NWQwNjQxMzFiMTk5YzhkY2Y3NDVhYzI0YiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImpyL0pCTHoxbXozdklpaWQyVTRkTWc9PSIsInZhbHVlIjoiVlh6d25HNVdicHZvZ2JzN2M4SUpXVFFrNlVYMENpU1lndmFiTzZiSE5ZYXAzcmkwaDRuSENGbVIrSlRFUlhuT25qNkxaL05OY0djQUlDQ0tvNkRCSU5nWnF2d1dKN3RPL0hqVC8waGtsRVJ0OUl5VXhHTGVGbC8rM1JZeTNSL3JKaXN1ZVJrWUhNelZkYjRRVmVuYyttRm03dnR5OEhMVmJ4blJDQUhXbUlsWHVSdzJtT3FrQ3Z5ZDZaYk1Od3FTMHNHcnRhSWZ3djQvNTJQR1BPa0lvMVRrRzY0NS83UE44aktZOE9pUkk0bTZ4WDlYQ3FrK0pIUXZRQmNjUDNzTEgxU1cwR20xYk9aUFhHaXdKOVJuY0pNMFU3blNkQ09xR3NPQU9ERXBnUVZNNDJrR2tzNjZiR1pNUVlBYUNOelR2TENDck5vdkxEdDhpd25CTWpvWHZHQUFUOWdZaThVUGVOdWxkRVhiV3dBK2JYREx6RnRTV2M1S0paQ1FwZE1yMnlwOXByWUZUcHRJeWJsMzZOWWlBWDhXajBRSWVnRUU0VU5JTnc4T3FYYTlCRkpqT0d0MTMxeFhlQWtDZncvM1BZc2JaSm80VFVmeUd6bFFLb3JXU3dtZHdGVDI4QlhQNEkvR0kxdUVTZlNmWVJna1NaTTlDbDduSVBIdXdMcWNTak9zU0MrYjREYnJYL3ZyR1dtWEhtUGZKOUNpam42SGdUWlNtWEErWnVYeUlVcFhXYWFKNkExSnBHTFlueHB3eERhRzV4TWYvU2h5d2p1RVdjRzA1MUdwSHp4V3JteHhRdHBQRXF3a0Y5MDFlSlF4bm43MktZcHMveFhwK2tjNWgrdmN2UXpDcE14YlduODFNb2ZMZmZFN0lJY0lKNSs2UHpFVXUyalhFTkdqcThlVEZna01FQ2ZLYVJ1ZDQwSHUxTWpkSS9mNytrZ2dnUVp4YkZFcnNBPT0iLCJtYWMiOiJlZjE3NTI1NWY5OGExMGM0ZmI5YjI5ZDhiNjc5NjliOTMwZjIwZmU0NTAyZWE3YTQ3N2I0NjcyNDY2MmQwMmFjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFNejl0MTJSYjVOeEtldW0xQkg0SkE9PSIsInZhbHVlIjoiZmtRa0dWQ21IMWZBcWxLU2xkYWYxUElWaU1NSXZtNDZXendBZGlvalRRcTlnQ0dZemdzTUtpUG82VjM3b0xpSzFOR0FEaStDdDJnZE1vS0h5cFdsbkhOTStjS2JwQnRQa2VFL2Jhd013QVNYcmpJdFl0NzVNd2VRclMybGJtWUJONXdCemFkRXlFbEM1M1pubG1TZDJ4TzRkSWljcHBRTnIrR2lYSWlHOWRaeXVKWWhFbE9tMjZHUnpHVzVnQWpnSkN6V3drMTNsT21pazNCalRIVkRISjJxVjBtOVNaTjBxOFFUOFpiMXczWmFobVhPbVdIdGR3aDl5V0VRaExWRmhsL3hGdmZJQUdSdWFwVURuYzFWRE5SQm5FMjFHSHlnQ00yZ2ZZSElPaWcyOVBUS1FQVGxzdnZIZk5aa1VQck1XdldSMjlyOTBBL29td2k0cTR6dU5XT1NUT01lckZjRit0bW1TSkV0N3FSbDhzVUZWcDJhMTJEWUxqbm1kcTd5OGhMVDl0bmRmNWFrbVBtclQvNThqRzFVaFN6QnRHU0hKTDUwSjNPWmFWMTNkNnA0aExEOVpXMGdBUkNxUnAybWJGSHdXa3dpeHdaR3JvdllNMnNCV01BbGN3YkU2bnIraDdBU2tjVHBJOUU9IiwibWFjIjoiMDAxZWY2OGM2YjA5NmNjZTRiNDZhMThmMGQ4ZGMwYmExZGEzYmQ0YTZjOTBiODQzZTU3ZTQwMWE3NjQ3MjQwMyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Im5QZEJKR3F0QzhoV0lWWEkvLzhtZlE9PSIsInZhbHVlIjoiVEFDS3hvY0R4Z0sySTRzamI5QjNmN0ZPOHI5K2VjRVF6cXJmT0o4TGFpS1NmT1JMb0ttb0k0d3cybEQ2bE9XdkRLZU45Q0RUZDNjUzQvamJzdDZ3djdadUpOb1dzamZBYnhtSkIrTDNJYlFKK2JudVZ1N0hPWTVkYTF3OEhTS3I5bmZOZk1aR1JqdmI1Zy9yRmRnNkN3V3V5QkZZTS96eVFQTVlEa2ZhY3pMQm1YcDQ2bDcyYmROUDROODUzOFNadVZ6YThCQVJqZEVZYUhCNS9hN05EZGtjaFVuVDYzZ1ZrZ0xEYWFraDRZalIxQTVpMlI0emNqRS9VajFTV0FKbEJIeDIvMkE0MkpVWTRXN2x2WkxHYXJ0d3A3U20waFZRMS9uVTdlbUFkM05DWUhka3MvZkh1ZUREeTRzNTVWeS9EMUVnVmcvbHJ6MTFsWFNodEFFWHlNYU5ZTFRmQzgwdEtPTHJyWmkxc2FZTE9pM2VDNWZqU25PbE8yWjlHU0tQU2Z1NkhtZmx5dG01V04yNUM4bVQyaWsrTjlacWpjOWg1L1YxeUFkZlVtTnIxcnVTM2hiZkRpMWZHckpGV1ZaL3dLcXFvSnZ6djJ2YXBZVDJCTjNZbUlEQWVBVXJ5WDZMNXRrTFBLTWhhVHM9IiwibWFjIjoiYmNhYzQzNjQ0MGJhY2MxMTYyZWI1NDg4OTA1YWMxMjFkMTI0ZmZlNTM1YTI5MmUwMGU2OWFlN2Q3NjM0YTkyOCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Img3aXRQQ1lJT3VVaVRVcEV6VDVBdWc9PSIsInZhbHVlIjoia3JtWHQrOFMvVk1jNVUzNVd3L1luTEtDR3g1Sy91dWNxOHo4VFIyOGtPbnMwRmxTZVl5QkVVU3F0R05kT2JLNGtNZ2Q2NnlFV3U4cWNacnFiMitubE5lTmF0cnB5NW9kUzF5NGFGb2Z1U1J3WnhyNUExdUoxMjJYU1J3bDhmNGhEek1DSmJ5V282MzQxSGZTaXJrUXZscDFEOERFNFZnd3M1U1habHZMTGl3bEpuUUpIWFVlN2VHZ0txcnExd0RwTWc0NFJkRVRONTJ2V1N6c2RPUGdHdXAzQXlEUmwwak1HY0VyejU0WkhQQlAvbmNsdFpNMEFzVlNkTWJOR0RCdFFHRWNmSStLdm5MelEzaW4vWUpTWkpJNFgxekZWU2NjamRHREdvRkNja1E1bVNobXlHQUdnNnJoenB6NDNxN0RCZGNnbW1RVzBwSVhPT252M2dtZ1ZSUDI2NWRpUnlaZkhFaUFrcXgyNERuOXRSVWpjaVg1cTFqS1BZeWpRdlpnV2UyZWRiTU5RbHY1aVRMMEppeTJQU0VHY1dBRjEyU2dEZHJJRHBLd24yUEcxVExvWjZDd2lzdi9pdzJ3aGVmRlhBeHo5ZVFSRWU5OFFFRllIcDZCajNiRTEzWTZ5VlNaam1KK2crVzVmMklRbmhvZFBrd3JHUkZtYmxIVjZZaDFPNkpQZm1KZms4d0xQMzFRanhWWlViangvOGFHbVlCa0NqYk5UMDduZmxhZTY1b1BrOHRQOExCWVdGVUJReGxzNVNuc0VFeFNhc2ZwS3JER0l1eUdjMDJGbDJNTllLNGo2Yy9qNkZwNjRkQjQxc2ZXWHhrUUlnR280THdDNVNNRiIsIm1hYyI6ImNkNjZiNDNjNTQyZWJmZWQ0ZTc2NmYwNDlhNGJmMzI3NjUzYTQ3YzkzNTVjNjIxYTRjNzlkOGU2NmNmYjc2ZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6Im5lbTFaZERZOTJzSXpmLzBhRnZXa0E9PSIsInZhbHVlIjoiVEZGZG1UWk1CVHlHcE9QdmQxamt3MU54Q1p4OUxWd2NiYWJYeHVSeEVTN3RlRUIzYTZEVkdqd1NtNDg3L0hjRVZFMndQRGRmZEgvazJ6T3RwakdtSkdWTDc0a0FZajNpNDBNcmIybStPNXJGVjRSYUpLRER6Y3puL0FyZWVWZEZBNzlTb3pwTitkdzA2Zjg1dGlJdnQ5ZFhaTVJYQU9uRlNlNFRmOFJxWTkwKzBIWkVqTk1ya05YL3orT2ZoYjIwQ2d2di9rMUgvOUJDN0xUSlZpY2dsQVRRTEx3UVY0cXZzYWZMZ3RnWklyZUZVVjA0dlJtUDRWaS9veFlVVFdTbW9iSzZTc3c4VnVyWW90d2tSWndJRFNKcEZ3T0N3QWhBWnVBaEhvWVlvdGpSeGsxYXNXS0NtSFA0OGNRY2l0aFNpMi9yeFN1MlhYU1pobTVhYW84L2tZTDNocnBJaFBKM1JaY1AvekpDd3FkbzBlK1lpSGdFenYremxHUUFqUGU0UkxZV2xMV1BDV2ZzVmhPb3UvSXFZbWtibE9hZTdZdG9RZWFYaUhLNThIcm4xSTU2U2J1K2ZGZDUvZmlKckphQVNQZ3JXeTU1dG5GQjhwRkttYWhLUGhZcHphNW5NeVgvUTBKdzFmUWNYbU1WMDY5SWxFYUpZZTVKbzBVTVhkcmpDUy9BTEpiVmdCeVYrbURPLzRnZjVBWjdFWDJWRGl0dnJWMmszWHAzb21JTm82Um00QTBlbmtkTURCdis2VG9hQnhNNmlET1JMUUNHZS9FZTk4Nk9Uem9wa2dBMHZoY1dBZzk3TnNoTUdTNUFOYXFncVo5bGZhd3hmVWJvT0JsZlptVEZ1VktvK1J0UFh4U1lxU2ZmRVA4VlpJVEx2UkdUcnd5YnpPbHNkQ1RGYjlJeWxpMFNJM2pINmNmeXZEeVQiLCJtYWMiOiIyYzRhZWUyNjY1MzdiMDlhY2E0OTMxNTJjM2I1MGIxM2Q4YTI3OGFkOTQ0ZDk0Y2M1N2RhOWViNmZmZTk4NTgwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlJQNThINHlmd0Z3YStlUTdXS2tnalE9PSIsInZhbHVlIjoiUWo5QURNcitmZkltOXpKTk5DMlRjTnRmNVpmSFdEV285YW1sbzdtQ25oK3dLOHR5S2kzVEJoMDc1YmZtVmNyeDRtUElLcW9KN09mRnRhN1lxVSs3eTBkanBwbnlXMFZ4QWhiUlp3aEVJOC93NU1qMEY4YXlRNWZwQmh4SkU2RnZpaFNUK095ZCtRanpsL3dHL3oxN25sM0psbmNnZ2JNVXFkNHZneU9xVk5iZmNGRVJKMTc1RGkxNzhVZ2lmYno0eWxQQnJkRlZiV1RuOXE3eFRiZkxnYU1IdElnbEovY01NeTlIazVUaEhrT3NuVkNZL3VLcTM4c1BQU0dHRFZmdmVEVDIxbExERXg5TDN4aDJveitxT0JTeGd4a09NNzVxV2JpeGtBTEh4azZKeGpmelBnK3kyTFE3ZzIxckNreXE2cVkyUVNWS0NiNkVqbk9ZOVYvWTRYTTMwUHpLSHJDNU56SW9qd1ZqL2dMYUd6enBsaldrOUZKb1pJTkNEbW1XTCtuN0RKQ1hlb2NROEw0bDRCZFBaZGlNR2xCYm5nemdpRVdVbXFKWHdua2VUaVhYOWxHMDRidmJoejV4aVBMeSIsIm1hYyI6ImIwYzkwZWRlYzVlYTk0MmY3MWY3NWFkMzE1YTE2YTQzYTQ1N2QwYjg0Yjc4ZGQzNjcyYTgyNmY2MGU4MzIyZmYiLCJ0YWciOiIifQ==