Фирму оштрафовали на 100 тысяч за ошибки в отчете

18:00 01.11.2019
0 2906
Читайте KP40.RU:

Одна из компаний наукограда, осуществляющая транспортировку сточных вод, предоставила в министерство конкурентной политики отчет за прошлый год.

Выяснилось, что сведения в отчете разошлись с данными непосредственной проверки.

Не совпали расчеты по объему оказываемых услуг, начисленной зарплате, капремонту систем и другие данные.

В отношении должностного и юридических лиц прокуратурой Обнинска возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 1 ноября.

Директору вынесли предупреждение, а фирму оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.

eyJpdiI6IkFSSWhGRTFzZFI4bzRac000TXZZSkE9PSIsInZhbHVlIjoicVhxRFAyTnVtdlFRRXFJV2lTOW5ialdkNERpaHE4ZHpDWHpQeXAvY05URzZyZm91cjFLOUR2YmVFMldxWXBYWGk2MmNPdTloWVB5UFFpQnd3SEZjWnJrQkp5VXp2Y3ZKbGgvUnZXTDVXa1V4R0NlaXRDSW5nV2loRENxelZVRm5nZmNXc2Jza0FNcXV2UEw2V0dLT1kva3phYWFOTlpMbTV6dDFna09PbDViT1M0aVNHM0pGclJPa0pXdVJHUEhqdnNNa1VoR1phTnFuMkdlNFdsMFFsazdIN1lzMVdOdlhCdmVldTRZMlM2OWlSa3JXcGZrcjViNDlxTExRc1h3MHFkbk9Lb3dYOGFJREJxam9oZXRXY2tuclhBWGt1a1RKRGgvRHlLV2wwQmdNY1pEdWxqcXlVZWNTMlpzWUl4Q1JHcWp6bXNQOFFHSzJJaUFodzZpcGptY3hkSS9oZC9aanI1NzdzZ2Mzck1rZ0pEbW10M0FWSUU3K0hpSFUwcE5OeWRIeTRaU3VMWmJhU2lyTzVSeU9ud1QxcDdFMGQ5R3NNUVZncmxsckt1YjI1WnV2UVRhWmkvSkRmNjhDZGwyTVVtRkpMV2YzVHgwbmdWOGZXdHRsUmc1L0QxekpqQlNMRjE2Q2Q5Uk03MFRPWG1pUTZ1cnBMMDBabHkvK2NXNnVIbjF3V0h4OU53R1dyd2dFTFJrMmJwRUlvZGp4ZnlLVStkMXN3WXlyUjBrcWtzbmNvZ1gyckc1L1RHSldCWCtLMUk4K2daWkNwb1lTblNpdG1VK1VUVGl3Y0FQQklIN1VDWnVWWHBSY1laRFJpTWNwTFNyUWhleWZtbk9UdjQ1RndnWXArYzRMb2dScjgxMWRnSjJrcnhXT2M1NkUrYk9rdDNzbmtBOGdQVnRNaGdWS2xhTzlWU1JFR25zdzNKNGhyWHIwdzZmb2h4d0pUNkNCcnBQdUVjaXhXN2lDbWRBajJPU1BGSjFJQzBWY1NnSHJqdVpyeExnMW5GMDNPVWFPIiwibWFjIjoiN2IyMzhkN2UzNDc4ZjBjODFjNzU2ODI4ZTM0OTcxZTViOGE0MWE2OTlmY2Q3OTI5MDkzZDRiYjY1YWI5YWY2OCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlhUOHlhZ0Zwb29YS0lxU29HZVlzcVE9PSIsInZhbHVlIjoibHFxcGtsWVJxUXJHanU2RGJxM2Z0TnNVT1laaHVLMFo0cTJ6Uk11L1RhMHU0U2lZam9EOTFuUVNxOXF4ZG1Pa09IOHVUaFZvWVlIc3hhcUd5cmNBWkk2WTBjTk5TRldJMHo5NjJVQVd2M0E2cjV2b0lMNE9FakZGbGNLOWpQY0p0WjV4MEdqUUM5N3NyenBmUE1uWTZNNkZuQ2tIOUpSZ0kyYzlqNkp2U3lneWYweG9aV3VLTUx3NU0vUnZpbjdRaDJ1SGRWLzFpWWp6MFhBNzhuYlVFem5BRkN2Q3VCaWI3b1VucCt5dFY2b3orWW1EU1RYS1U4RTQ4ZmUyWFBTSDJKRWE1VExkeWZ3cjVqMFl0WmVZbDdsbGdTZU9hcTVJSFVUUFF5a1hLTkNiU2dDOEtPOGVXMklNNFoxd0szcGpwb1JtZmRHZlgxK1RKdU44ZXM3amNJOHJqdnZjZXBYUCtzQWhvY1c1bWNsaDUyL3V2ZWRPUGlWWDA0OTFKZzZpNC9YQ25iRUIvVVhFV1BtOVhuVVFRWGZhZDhYMjBpUSs4QjVBekk1RjhYb1dXNzh1alJpUW1aMGQxcFdNNVJ2emJLcVlFUW1hdEozdVpsWnBneFhFc0lIRXU0UnFCUW43ZWNUVTJ1RzlNNTJIUUhCZk5QMDdRTHF4NWhBYkpLd245d2h3NTVqaW9PcHQ1elNabzRLclc4aS9xcEFtWDExdEgvd2JUV2tqM1YrVFFEV3h6MWJMMmZwNnRobHJQeU9jSzZUZE5vV3U2dStHdVdaTHpZTlVSRWd0cUFhWkE1cS9iU3pKQmtRSGNYRWQxbjBEZDZzbGxabzJLTVhiWWdSb2dlbTBvdGg4eHo1RVhzZnh0cEV6RU5TTk80azNYVzBEUXNpaUZnM0I3NHRGNUx0blBjUktKTkFZNmJFSUk5T29aV096V0UxWW1HTlp1RVdVU29sYklnPT0iLCJtYWMiOiJlZjc5MjMyMmVlMTAxMmZkN2NmMjljNjJhNmRhNjZlMmVmMDAxN2I5MjdlOTA3NmViN2FhNjUyNDNhNGUxYmZlIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkdrdUVqVXc0Sk1uMlNQODJLQUdqY2c9PSIsInZhbHVlIjoiZytRTzZZRVd6UXlPcExORXBuK1FQeXY1bzZCVWJ2ZVpQZUJMUHRrc2czOWVUd1dpbHlLbDNWWjE5M1dudnovZUM3d3o3bERKR1lPaVcxUC8zMU8xRDhEYlMrOEpVcXhqVytvczdweUJtYkpNTVNickZVWE5ickxvTS9jeGFSb1RpaVM3T0p4cUpDbWV5c094NlA3N3pJOWlqUEZXRVNkU1hWM0cwZmFrYzk4WHRKSElTaXNydlVPQjBoY2ZnSVFVYW5Xbmp6OFhERzB3ZzRaZFhrMHZ6aHo2TVo5Z3Z3MnVWMnlWTHhSZGhpVzk4ZXF5MFlFa2hpOW8yQmcyM1NlUzRyRUVGbVlOUzhRaG9KUmpMSDQ0YWlMMTVZaG1ML3pWdGs3cmRSVUpKaDB3ZkdFZXNkblZtQTNtb0hFaThuZTZIL1lteU9rYTcvL2FFcXJHeEVYaTd1YllZZ1FGTEppWDJTQ3lrMEh5MGdsbzdnN0YvWVRRdWVpTHB2Z1oxWGhDQ2psWmVpZzd2UVVENzNGeDJHYWVmZHFrS2dsSGp3SW1EWFlCTEF2ekplQWU1YXRUejRWcU85c2hreUJiekVFNmNjVkFlQUEvVTZtMWFTQWNNOUg3cnpHSTlWZkVKQ2lNLzc3c0pRV0xoRjg9IiwibWFjIjoiOTQzYjUyYTcyOTI0N2FkZWFlOTFmMTYyOWI3NDYwOWM0NTZmMDVmMjQ2ZTk4ZTYyMTFkYTBlMWM2MGE1MDJmNSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkdqOXVrVThLZHVxeTRsU0tEeDlFQlE9PSIsInZhbHVlIjoia0VjK0xVQjNxVlpyVG5lemI1dDZIRXNqZkJ1SU5JeGh5K3hqQ3VEU1pSYjlsWjZjSXF1dnQyMWFHdXNLWGt6ZmdFWWlKSkMwek5pY2REdWhpVTFYaUFiQ0JpYmFVWW41eVU4U0RjcUhSdnU3bEswd3IvaFhUb3RkaG92SUYzYWxUbHc5bFlWK2FRVUc1eldWVWxiTjRlY0RCSkNyNGRaeVVYSjdyaFlUT0VSZXdKOGtzZEF0YzZpQ0F1QzhkVFlJSVdNb1A1RUR1bk5XUEhucDVRVTJwUVFHYXlsSkg2SVRyQklTbVZ6Q1JZWFRvdHdvOEphTXFtcldJVnlOOE1vbWw2RnlVRnpLZFV5OFEyV0ZvVWR3TlUxWWpuVVZQYnA3UXViaFB1V0FHZDJONDViVDV1RjhBREJMczNuM2p6R0hTWCtyNzdnajdZbVJQNndRemRiVTFEZ2dVZjk1N09pRTYyZXJRMW5Fa043RzROT0lna2J5T1VPVFdJU3lubVRFdWZpbVptZEgvT1ZrOEpUNGtVemh3c3lJc3FkN3VJaG5BK1NETWhsOGd6WElVVENtQjArRmk0YVpoQ25KV0p2bFEwN2pXL05HSTlyZnJvNDV5THJ3M0ord2dCM2ZGLzJhVUMrbkZ0QU1qekU9IiwibWFjIjoiNjA4MTUyNTQxZDk1MDE2ODg5NmFhODljYjYyYjk1YjZlOTllMGY1MGVjZDJkM2M5ZDM0Y2RjMTU4NzlhZmY0NSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlVJSkczd1V0ODZzMTV3WnpXd0hJRWc9PSIsInZhbHVlIjoiZjFpdm0xekZXTkpEVWI4eWhXMytuYnN6SUJFUjl2dUxIVEN0aUNzMkUvRHJqdnFZTGtNZlc5eXQwNDNjNFFWWVMvSEYydDFPQ3V6ajA4R2hEUm5EaTlGZ0k2M3ZmWld6dFB6bm5JbGpQM2FRckk3bFlQVm9rajJLdUlGR1NpVDNLWHpyR3NUUVZHNDdYaStQLzZkUzd0NTQ5RDdNeUpyYmJTSXNiMU83RHlHUzZleUI5YWxoUW5JaVJsZ29QRFhaVTFCWnFPWmdSZGREdEFqTzJ0ZFhHMGRiWS9Sb1oxcU1xckhJdVBISzljb2tsSVg0cnVPZ3VleTZ4RnlvR3Z2aCtmRTNjVFB6Ym9lakY5K1FGWVp2VDhXZFR5dFBwQ2wrK0c4WnB2bWhCdWpVYXZGajFzUktTTFRieVZ1ZlFaVnptVFd2WmtKa3VxVldWQkErNlUyZENXUm9vLytlb1lkYk5jL05ENUM0dmJUZWdmVDNzaTM1MEtXSzZjWkhwWSt5K1lJMXRyaXBENFhYaGQvVXlZQjh4U2hGN0VWSmVMazVtTHFjNTc1NWZyM2V6RzZ1eWhUd1ljOUxWWExmU1lhY01IZG43cG9yYjZTNWFWU2tpeFBzZWN1dU9YcHNMWG1PbU5XUnJZdGxZYm8wb3d0T0p3OTk4RUlTRkpVNVlEeld6T0NyMU9aYnRNaitkYnRIaFpucjZiR1doTWYwNHRMM1lNbForTHZzQUtTTzJWbFF1Rmd0RXFXNFpNdzRLd3djMGpDbUdyVlhhd2dUd0Y4eU4wM3NrWjQ0c2FyVGs2eEo0UHlIYlgxTFBwbGNUNm14K0xuQlp1elRQQmpZRTl3YyIsIm1hYyI6ImUxZTdiNmNjYTk1NmNlZDNmMTRkYWYzMmNhN2JjMDk3ZGE3MGUxOGE1OTU5YmJjYzY1NWU3MTY0M2ZkMGJjN2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IkVwVzFnWlRwRGJwVGN6RTZUR3JqRkE9PSIsInZhbHVlIjoiT1NGb25XMHlPdWVtZGhPeSs3L21GQytPQXp5b1F3QjY4cTBkNTVQU1YvUG1FMEx5aW0zVkR3bTc3T2d4b2djVGR6ZENlb1ZleithamNoTUd3dEU0UVZBK2VkMzZkSWRsUGx3OS82ZkdxQjVpZno5b2dhbUNBYmZNRUJOSUNoUzR5d1dJSjhLaEQ5WmMzeVVRQnV0NXdnRXVWVWNjS205MkFzZUNRek5rRVQ1SVFHemR4U0w4NDNZc052R3hEN2F5dW9ocDlRenBBbm1JVVR4NkJrNTliMmdzKzlQeXdmTENoZGhKYW9lcms5L05sb3JPU2RPMm10b1AvOW4zbzNvL2xiM2xreXdBVEpEcDdGKzIvTVBwaElab3JrZXo0eURVVHBYMVo2K2J4MHUvcW5yUXYyWDB2dmJlVXhHOGFLZmpFSkRMSmNoOUcycGZUZHZzQmRiT0FrTklLMXNkSjMwL0dPbGVGT21kUzdlZWRuZ1gvSW04K2RydzdrQ1BxNWNpVFlpZ2d1OTAwNWdTY25vVzNGaWFtRmhPYXVralkxSWVJeHV2NW4zSXA0VzJyRjhUMkRNd3hVSzJkSC9XbXNuRUR4ZW1id3B2dmthNUo0ZzVncS8xTng2bTZxQy9FY2pyWXhwakhYd3ZGVThYMzU0R3BBWlZDK2g4eUMvbEJjTTVhdmhYaGY3TmlIM3RCK0h0YjFwN016ZHBRZGZRRFdyTUt0bWF4c2dhNU1JL2FTZFFaVmh0aVBtU1V6ZFBZM1dnZEd1b2h1SGJqTVJQeHZFVVFlMHhPZGtEZTczeGZDSnVsdmZMOTJiTTJnTWYxYldBQmRGcG5kRERmTzVELzJhR1J4TENDNTNhUHltT2EyUjRLWlFUZ0VleVFhYXJSa0VRT0psZHMzSUpUV1FYRXRRekl3ZVgxV0FlLzY4d0x6YU4iLCJtYWMiOiI1NzhjMWFlY2U1YmVhZjk1YmY3N2IxZTFhYmFjNTQ3YzBhMDhkYjlmODJiNjcyOTM3MTlkOGNiZTkyMWExMThlIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjZmdEZndk9GSnU0V3F6YUFaUFRDckE9PSIsInZhbHVlIjoiRGdRWHp3anFEMGJucXdxL0dkNFJ3amE0R09OL3Erb0lMY2VFbkVLTUtkbFA5Y1ViVWR1MUVHcXJHNDNZR09SOUNNODR3d3BZSGczbnJHelZsUFJOeUwrRXNhVVJBWWtuWVVBdXBITWNrZFUxdFd4clAwdzlTemNLbENWQ01WRnNFcFl2Y0ZCQVYydWt2MEw3TGNYRVlZbHJ2S3J4a2l3M1FQMm9MSUd2NkxuWmtUejNSY3MzWkwxRS9SK3FQVTlZTGpaSVVnSFVMZ3owZnhoekNXR2crOUFBS095eENkVWJQRVNmeDFOdVZMT2FWU3BqYzVqNlpUSEtBVUdSWG9ZTHhEM2wrNXNUWFJnMmF2dE1XUDE3eWpUeFVGbEFHbXJBVmsyODdsZ2c5Q0hucXc3UmhPZmo4V0l0OFhZRFBTYnBzV0V3WHh2R0dDK2FPaEJnTFo5VE5aeW4vc1VVb1k1WGdlZ0l3TlZUZHNVMXdqeDB4MlJqYlNtWC95ejdVbVNITW9HYlUzY3pSMXNxM3c5YS90K3grQnNBRk1xaklGamdwcFc5aWdqc0NxWFdicWcra1RzMm5FUnA4bTlNazBpYSIsIm1hYyI6IjY3NDFkZjQ2ZThkZTlkNTliYzQ1YWI0MjExMWYyYjA3ZmMxY2YwNDkzNzBiODk5Y2ZjZWJmZjQwNDhjNzI1NmYiLCJ0YWciOiIifQ==