Лихач сбросил с капота мужчину и получил срок

12:00 31.10.2019
0 2578
Читайте KP40.RU:

Жуковский районный суд вынес приговор 71-летнему жителю Москвы, который своим автомобилем нанес тяжкий вред здоровью.

Мужчина совершил ДТП и попытался скрыться на своем автомобиле «Nissan X-Trail».

Однако местный житель попытался его остановить: сначала преградил дорогу,а  потом запрыгнул на капот иномарки.

Подсудимый начал маневрировать автомобилем, в итоге сбросил потерпевшего на землю.

Свою вину лихач не признал, но суд вынес ему приговор: три года лишения свободы условно.

А также был удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 800 тысяч рублей.

Фото: pexels.com.

 

 

eyJpdiI6ImtTVHR2em1KMFVpQWt6WHUya3JFWlE9PSIsInZhbHVlIjoiZ2Z6VVROc3JlTjlSMU5hUTMrY1pvNm1Qei9TSzNXRmlNb3VBMTJybWRKTXV4TVMrdkNFcVRScmZFR1l1STVWb2pzQTltbnVWWXFqU3Z5SHNIbllTRzRVOGhOSDZPK0Q0Q3U0V3JQSnorTlZ3Umg2bDNvVjh5YUFYZG5RY2RoYVR3a1REL3FpYnFVNWxxV3c1SlBnMm92VmVqOWhHSkVSV3lhNHh3VWtXaklEMmtDRG9qMWE4aFZPV0RMYjZ5TG9hbklOVVVtNnBDMGxzcjdNUU9HN3REMWVFL0ZZT3R6bDVlaGp5cThPczdFL2I2ZWJHT3dkRU5sNGJXY3dLSHBMaTRTR2ZVTFBIcEFiQUVsMk5KMXN3RTJyRjZpc3RrNGJwa2VSekllQmgyU2JiVnU0QU0ydWhMY29GbjRGRXF6dUxJeFFVQ0NBQzdpMTc4QUVlR3pRN2V5QUxWRzkwSGN6N0krMWorZzBJcUF3bU1mY1llZ1VlTGNmVHdxbDJOMU1nemtoQzRYWDBNSVFOMEtjdExyZjRiVGpRNHpvUWh1S3FyQ1M4UG1OeDBiOW5XdkFOT1JrTkNNREdGT0ZIaGFiMFJnWW16QWo0NXdoZHBGUzFjbUJCOGRTajUvd2p4Mmtqb1V1Y2ZNd3p6dWtYTytUSEIxT0JpZUx5TU9JbExlckNNNS9UVVRtSmkrZllib0VMRVlQam5VRUsxT0tkaVVuTVJvdTk5Rnc2dWNuTWtsUTBtaERIZDh5WGdzZ1VtSEhLL1RXOVp3N3VHODFmRTVybWxHM3JIQ2d6SWtDTHJ4QmRiQkZmNm5hZUgvNDlKSFE5eng0OHdHWXgzOHpzcklhcFBXUkZ5ZFVZa2ttRlc1eW5yN1pSbGZnMWw1REpOZ3NGSFlyQkM1d1g5UkZrUlhIOFRjVTRIbFdUMWtQMVZ5V05TSFBZSzJ5bmRtdzdRaWswMFcybVJXY1pJRVRkMkwwaTB1U2loSXg0V2tYNHh3bm0vM21wQjZ2SHdBZml4WmZzIiwibWFjIjoiMzVjZmEwNjZkZjA5NjA2YmNjOTMwMTMxMzNjNWY0MDgzM2UwMTYzY2E3NzMzMDI1Nzc0OWIwZThjNzUwYWYzMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InlkVEM5RnNMTWZZNllaWXgwZm5TNUE9PSIsInZhbHVlIjoibTkxY2lhUlh5anViaXBaTzNoMmQ1UWE3MXNqNTNoNmNJaHhXamx4dEpSSHFlNDd2VERvSDNzSGM3SUJVa2oyWG13RzZzbVo0dk5NVVRTemZJZWI5M0U5Tzk0RmdaUlYvTWRuOWFuZnlPdlJhQlZuYVZwaVZBV0NSRkhCYUl4Z3JvaTZOVnJEcEMzaGgvRUh0MDhsWlFSM3NaVXpCbUd0L0U3aUFrVTZGZTFSR1dSSXdvRWVmYTVBVk5ETjdVdmVHTmVNNVVMT2NsVkFFNzdlMSttQTM5ZDVMOVpYZkxpODhmNHkxc0hVK0dsZlVoTTc4SnY0ZE1jYjN5d015UzNHWFhlSUZEZGJnVk5iSmF2VjFWL05Ic3QrVHNnUnZoVUhDTEQ5dDNBVzlJQys5d1MrMFRtbUR0S2hNYWJ0WjhlakJud09wNkhQN3JHeXNHdURGZ21XSlVJcVdYTVRyUHRnNmZYTGZPdW14S01mcHYzUnFibnpRYWw3OGRXY21oMFg3VGxlNi9XUEh3eTJ0YUIvaEhkR295bWJ2bHRsbnVnR2hiUEcveGFIOTI5cFRCNjdCWnZVLzQvYnlNZWh4Z2tscVp5bXNzeSs5Uk1SNkdlVjl1M3gvUFFCSW00WktDMG1YcDVCc1hwYnh6c0J6dk5nS2ZBMEVuVW5yVTN6em0rZVo1ZFRYcDZ4d2xmZXcwUFZLWGg3TittbE91WkF0L2dXdWNoYU9KbTEvM1ZOYnR3N1l5SThXWHFiMWhDZ21xZXZhak02SERFUnI3QSs1Wm5IN1Fob1ZxMFJFV2c4ZlA2eWNlamw2akxib1c2eWxabnNWTGcxOThMallodXZUZGk3cWQ1OGxpaXRNaTRUcm8yVGU3VmQzTCtVaGxraU9pUmRvZHhYeXJGOWpYNS9PS0FkaUl0dWpJSFF6Vm5PNFB6aDVOeXpnL04vMjhONm4zdWliVjdPK2hnPT0iLCJtYWMiOiIyMzE3YTM5NDI5NmE1MGRkZDAyZTQ3M2UzMTlmOWRmYWZjY2I5M2U4ZDM3OWViNDBmZjk4MWRlNDdjZTBlNTMxIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
6 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImIvRHhzeHMzSCtpOU9xbHF4dTZyalE9PSIsInZhbHVlIjoiZjBNdnhRMHBhOEd3c210eWhFQmNSS2VDeFlSZEdCVFQxS2tTMUlBeld1MjZBQTBPQWpBc1VNK20yamh0eldtbFRvdi9HS2RubHpJbFRTbzBnNjAzb2RNZm8xcmd0R2M4VFFTUDRHWURqSkx1SzIyUk5ySWlNWU5qMlRVbTRyNU1zbVo3Mm9oYlVxeTVIdjE0YjcxSHU0VnNGNXM3YkI4dzZuK0ZIREROMXVmM3g2cTdlZnc2UXhqcjM1a2d4YVcrL2tlYis4b3RpdnU0dGl0eTE2Wk1lYk1NSzZNVUdXQm50aW00MDkxU3IzR1hKUEl1YWp6V1hTOHpQT01Vb3FDNFhuNDBYMU9Scm82UFFPVUUxaGdaRGlnTjlCQ2t5Wm9YM1dzSG05ODgwd0M5b0FXelRtUnpURDRuVGpDcTN6a1dvS0prVS95cUJVWjczL3Q1WkRCVXhGY0JRaUprQ3o0cmNadjB2Slc0RW4zMlpkWkJzb1puMHY2Y2U4SjRiTnU4RlJXc0VrMDF3M09IMjA0OUYyZEtaQVNQbGVwOEthd2EzellBK1RsalNtdTZIWGhrL0g1VGNOQ3RIQlRWMG5Remxvc1lZcElWOUVBeU05cmhsdkFUQzFkb0E3NUVFMHllTzNGNHU3TjV6c1U9IiwibWFjIjoiMGY5OGFjZjVjMzJiNmMxNGVlZDJkMDg5NDQ0NzRjYzJlNjYwNjk2NGUyMjkyMDg5MDUzYTcxZGU3MGFiMDU0MyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImJmaEE3Y0pBR3RrSDVhR2VlVTZhTUE9PSIsInZhbHVlIjoiWVo4T3hIQkNlakZIcmszTFZCRnNmWjErODJpeXdFUXFseGw5d2hkS3JzNGlQWWJJM0dTQ2RvdkkwWUt4c2lacVlDVDNKZDZiU2xKTGNQbWNRZytDMjI1WEE0OFhUV1J5aFYrWUcrU3JFUmdhSU1SQktQVFVCMkNZUGdYdnhvdnlKUWJucDlDSEY2VGFITnBqWW1iQ3BvVnhZa0FzSFdzeG1tYmhwMGFJTGdONlpGUUpEL0JEdE1SRFhoS1ZrRk50ZEoyQkljeDd3MFo5S2wvc1ZBVm04MmxBOGRySmtESUhSUHlDdnpSdnF1ZFozRDVqSGFIdXpyT3JjZlVWdXVxRXBVcVNoWjk4T1lTVGg3U3dPUnVlTTFScjRlcjJKNG44VSsyb0lqUHBDcmFxdjNnS2llRUwya3ZXNFBKYzRtYmY2d2pGelF2bStLbzBCQ2tJUmZMYWtBT25kUjl4NDRZZnlsUHUxcmx2WCthTS9OL3JSTlJGUXB5a3VBaHdiTHRlbllybmtxMnhuZENpRy84Y0hlczNseDdKcVFsVHVwT2t6amRmYkhSWVV6czhCclBNK2tzcm1qZmxRdVBtWFJyN1Z4dzNwQnROcnZoclp5WWpsTEk3UzV4aUlmU1FLNWVXTWkyUElRbWFPalU9IiwibWFjIjoiMmIwYzE0ODk3NGRlYTYzODNlYzBiYzFjZDY3NzMxMmMxNTBlNTlkYzYwZWM4YmYwN2EwYzBlNGMzZjcxNWM0NCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjlkaVF2N24yS1hKNWJOSW4rTUFNRXc9PSIsInZhbHVlIjoiSGE2Y2pDYk04L0F1dEhYQW9UNUU0M095Wmw5MFlNS0IxbW5UMEV2eUIwNFRuZ213QmxUVmF4ZnhNem5HRlc2Y2F0QjBDd2RQcWZ6bWtzRVpEelZ5QnRYcnkweVRvZnZ4OHNla25iUS9jTW9LRUhpSksrS1dsVDlWbzlmRG5FOGlPSWNkQlBpZXpUWVlCanc1dit4enUxSFI1OTZwY29ENzJwK3BuOVBVSWNyT2t5dFprS3NhRlVicENLSkY5Vk1uZllEd3hSSVhzQVdpY1lsdStwWVFhdkZBZU9ET3lGb0pOeExSdWZzU2VjOXFHWm9yZEFZUWdtWlFNYmxhMG1MbmlWNzRMbjlNUXNRQU05NWMwSDBROUFCa2daWUc3WXBIdTZRVUkySmQweElmWURnUmRCSUUxZDVnSmxhNUd5UkhBQnlhTkphNit3ZXc3YzhVOVNuVnFEeFlGdHlCRENnclBnSk9rT3k5VWl3SlFlWUw5aEQreWxNK2RCTCtJRmdsV2N2Rm9WUjlwZnoxSmZvU2dteXg4djR1NHp1M2hodHhEQ0FqeUlyWm9PTTBlbm9sVFJJYjg0c21sMlhsM1JJK3BwUmN3V3k5MEN2SkdnVi9iTkVSMzd6L2NNWlQwR0NobFJCOTRRWk9OU3dwZUVWK2lrcExrM0VFMXJJdGV2dEpFbG5uMi9vSHFPcE5odTdmdHJ5YUhCdEpOV0t2dy81bXMwckJDWkJ6eS9ic0FBZU5kYXg0K3EyQXFUeU5jdWIxaUkvZXIycTZqUE9lRmovRmpWa21BdCs4Q1gvaG4xZkdmSFJzK0pwZ3VYZWlyRC9EMTI2bW5ZM200YUdneGRBeSIsIm1hYyI6ImE3NjAwY2FhOTA5NTE1NTZhNjg0Njg4YjA1YTBjM2QwMDZlNDkxNTE1YjVjN2I2NmRiYWQyYTYyZjBmOGZkMWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IkczYUp4aWhXbml0OW5kQUdySmxCQWc9PSIsInZhbHVlIjoiS21DUk9tdjFoU0p2RHp2WElFOW9JMElYam54ZTY5RGFCZ21BRUtxOXZHaW5BL2FrcmxTUkhFMmhvOVFLaCsrVW0vWks0R2l0WEVqNmFsSzlDMU9kTkpzVEd0MUhwRVQyYjlOWXJpaDFVdmZoNGE5N2k3TituUk40TjUvU1c1TG5INkVzZ3Y2cVU1RnFBbi93R1pMMzVRTHV0TmRTN2ZZczkrYWVxU05tWmI1ZkhIY1ViRVFlcTZCYXNSL1lzUGtiMUliL01FRzFLTkQ5UFdoVGZWTmtwTVNFWC9VQmRDbkt4Z1VML2RVUnJoZVFDYkxLRzYyY3pxcm1SMjZBTnhVWFVkcXVCUys3THVyNFdwV2liUGdjQUNEczV2QXhyeUkvTEYwUmtYUHBnYm4raEplcGMwYTZxaUlrMVNxb0ZoU0YrY29jalUxS3RES21YQWFtWmNYM1pNTnNZMmd0cDcyNmtSYzM5VVNRaXp2YVV4eW5hK1RFR3orazVSVGFWUWtmZWlNOWhpTGxMWk9JYWlXZ1hOcG1zLzNxb2JaSzVyclFiK3BVZkpoVFBza1NybW5oN0JmWmU4WXk3eFdUQUVKVGhuWTBhMmIxbmpPTE44ajQ1ZkxpTVlDNFozd2IrT0s1Zkg4dWZCUTJKS2U2aE04QXZUVC9KZ3dDV3hvcmZYcVBUU3FRaGprT1NlUkh4VUgrdXgxcGN6dDBsS2dwM2dxWmlkY1lKMFFBcDYvSHFhZHBJZHByRTF5RVp1Ris1aC9HK1VEak1kck55bXhiVkZMTVJyODdNYS9ockR6MjZDdmZzNVJQNFZzamtkUU5GV3lzemtsT1g5blpJVU5vLzZ5ZWRyck8xb0pRZ3l4RG1EQkFVVVhaNEZjWGVyaFZJcmlwcm55YTFCM0Qweld3K1A4TjRiUHFVTm5PV2ZBdERDd3giLCJtYWMiOiI5MzYzODNkMzgyYTIxNDk3YjllNTcxYTM2ZGVjY2RlMTBhY2VlYjMzZTNmZDY3NzUyYTc2Y2YzZmZlNTQ2MTkxIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjFEMHVBcHVpL1Q3TEhVbUs5b1dDV2c9PSIsInZhbHVlIjoiSlFVUitOcG1xRU1sazZYOXdZVGlkcEtYbEhOQUIvL2hqV1pEWkRTWnhtdHRhTVdIdkVkbktkOVNFN1Y1WUdpRTJ1aVhnUXU3Z0JEVFFDNEc2LzEzRXphMUlzdDRXajlpZU44OVdPT01mS2lvMkhFa2o0b0JMZ1h3RnU1QXRndVJrR3ozaDJLUVZ1YXZOTzV4Kzk5SThKd3RZS2d4bXNOUDFBMlpLWkhZNjhmSUdnbm4vZUI3bnhBTS9rRXlzRUVGMHcxY1V4TnFJQlZ0bzNyMGxoZjlUVHZnZnMxbnVZYXVtZ2FMWlFhVG4wTjF6TUJYTld4QWJwTzFWRk02YlBlaVFVMnRQMGRZTXY1ejhGb3d5amEvNTRFUE5NMGdwb2MvcjBoQWIzaVdlYWxhbjBnTm4vMjk3UVZGTjFlandLVkpRS2R6ek1UM2lUMUR3b3JCR2hNZ3VkeWNScjdJajFkVk4wSnAwVERtaFZacm53M0NQWVBxYkJDcWdQdzkvTktNOXMyQjNPeU1GRFFLTVJNNHVUdW9LU1hxTXFPRG9nbXNnd1d4UDVmVVhpRm1HUDFOS2xOa0V2M1BoekJyLzkyTyIsIm1hYyI6IjM5MDc4MTY0NWNiNTE0OTA0NjczNGRlZWU1MmM5ZmJiNDgxMTM5NTUzNTE2ZDAyODk1Y2QwZDM1ZjYzZjZlN2QiLCJ0YWciOiIifQ==