Энергетики запланировали массовые отключения

18:33 30.10.2019
0 2309
Читайте KP40.RU:

31 октября, в четверг, будут производиться временные плановые отключения потребителей, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 08-00 до 13-00 элекроэнергии не будет:

 • ул.Кирова, д. 26, 30 а, 32, 32корп.1,2,3,4; 36,38,42;
 • ул.Марата, д.1;
 • ул. Стекольная, д. 51-99, 26-78, 103,105;
 • ул. Песчаная, д. 40,42,28, 53-107, 48-102;
 • ул. Чапаева 17-27, 56, 60-76;
 • ул.Заводская, д. 2-16;
 • ул.Маяковского 22-30;
 • пер.Маяковского 1-37,2-38.

С 08-30 до 17-00 без электричества останутся:

 • Частный сектор: ул.Тарусская 1-я,2-я,3-я,4-я линии;
 • ул.5-я Тарусская 14,18,19-47,уч-к 185,187;
 • ул.6-я Тарусская 8,16;
 • ул.7-я Тарусская 1,6,27,51,уч-к 124,130;
 • д.Ждамирово, проезд Тарусский 12 б,15;
 • ул.Советская 134 а.

С 09-00 до 17-00 (частично) обесточат :

 • Песочная,
 • Тинино,
 • Городня.

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).

Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.

Фото: Pixabay.com

eyJpdiI6Imt5VXJPZVZUT0NUK0pMelBFeGxiTkE9PSIsInZhbHVlIjoiL1IvTkV1M2pWWUJTNXNrT2JOSm5lRGdnTmNST1NNSStWYmY0cGplWEZ4V0NydEVTWmZuajZROTU2RjcyZkk5ZGhvMDJ1L2lhbFV6dXgwOHY0VlpneUZWVk9VNWFGN1ZqVnJGcFU5aTdFanJZSTJKaVN1Sm5HZ1k4VCtBbTVqa29RZWlGRmljc0xQeTNDSU1IQjZ0dUsvb2pFOXN4N1Q4MzJIbWlnVmczcWwyZ2NwNDhFdjFDeVVJM3ErY2UzcHlaUFhqalVxL2huVHFEcEVnend2TmZFVEw3eGNOemU2VDhYYWVqVW9yWGJxUUZ5NEU2enNjWjRsalNpUGRRa3c2ZU1NdjZTRTZnUVlOMkg4cVRWNUNzUlRqVTBmZTRhUzNNbjJRYlFkNWN1QzFLWDhUdFVnSEpvWlVKR1hjL3JoYXBZMkVwTHAvRzlzanl2Z2pkUStmYlVMQ0tRQ1ZxUVA2bVVJRWJFTzNhajIwb0h4Vk1vbzFsYjZBUyttNEhCNTAzSlRBNDNZSFFjMWhKdjBYeUNnTDlFdFJHRVBiRTMwMWFPMjVZdm5WajI3UHZNd3VnVXZITWJraDVzcEYzREFrMi90ZkE2c3BXeHp0SmxqMmpMREtDNC8wZzNJSkxRMlBhODZsNnExelRhRVFSSThpSm1UMURDUUI3bEQrR1dlR0ZCSllKNnhEbm1hNHpSK1VkYjZnOFo0MXpBejBUN2JLME82ODdWQ0VJdW04WmdHbjNKY3ZsVjlXSW44WXY3Q3owOXdPT3F4bG1nZ1VYT2l6cHI1aW1BYlJ4M0wxNEZXTXcwa3RJQVplRGpNb3NmQll1blFrVkpJZUc5Q3hlY1MyeHZtQ2lXMm5QMnhLLzlTUUN4UkQ1UTF1dStrVmR3TlBYcXc4bGVVVUsvSnNDUFFNVkM3UDVVQzBPMkthZXBoSmVuaVduT210cUNZdDVhK3NDdEptc3BEcjRPYWRuc1hDZFZWV2dqQVJhcFM1VmZVUk1xR0VnNHdtcFgvRDRKRjBOIiwibWFjIjoiNDFmZWUzNTRmYzUwOTZlZTY2YjBjMWE3MDBhNWI1NzNkYzI3NzgzYWQ2Yjk0ZmFlMmUyNjBjZjU5NjZjYWYwYSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjZybG5Ra0dwNmUvTlpiajNTU3NSRlE9PSIsInZhbHVlIjoieitJTEhmNDN2RG9DdUZ2RjVJK0NmQVV0VTF2YUpMS3NqelhlUCthWXlSUTQ0RlIybktiUkdnOWNVZld2djZjMlpOM21FYjRHcVVDNTRMckVGRjZVNTJiVm5uOTZHM3JZSkNlWDhUcitzTjY3QXJNTnE1ZVNJRmNmaFVYdHkvMEZPaysxb3NZTTNqNWFkazhCazhQSVA4Skw4N1l6ZlNvdW5ncE5nQTdCRVpBT0U2aHd5MTl0K002M3czN2NObU9GcEFseGQwaHgvS2VsODdUY0tJNnFPbU51aWVZR2x3YXFJWUZxbjh4WExHYS9uTURIZWxqYVRMNFpKdWdLclB3UDdSTjJFbnhGaGRKZ0YrVmVvN1FPeGZ2QVkrVm1lRFFRbHdRdndtdmlNMzI0bTVwWENnZmJ1cmVtdWl5ZktRb1k5SnI2OTEvdmtLTFpoTXNPbW45enlNTkZnUUx4V3hWOUFYdGsvNkxzRVpIakI0ZGRRUUkzTmJ6d2wyZFlYS1R5ZDdCa3dBRUM1ZXdML1B1S0t3NTBWeWhmVFZPOVlBVFhrcmh6aEhjSGhPaitybCt1Z3NhSWdHdjNMLzkzUUdad2owTFVDUGdLbkp4QXozSkZFaXpVYUdPZmY1NE1JTk85TSthclhCcjdzYkdHWHF2TUVoNFcwc3Z6bGVOenIxL0dDNjFCZmVmYVI4anhDcTVUTGc4NWNDZU0rcEN0dkdjVTdMM1J5MmlaQzkydDlpQXlJRFBHdGI2UmRNbytGbDRaSnh5cmVUanBUZ2FQUUJxRkxpaXBEcFo3c1V0THk0eDUxOW5aL25MYTk0QjRqdkhudXBXQytFenpBMXNwVFpWK25JMlJBaUdnMGhEVVN5aklsaDRhTGZqOWRuYmFsdDRaeW5jWDhoYWFVaDhWbzkvVEE2cHBYcVJvK1VIWkgvRUIzOU85b1dZLzdDdWNPWmhrRXNsamtnPT0iLCJtYWMiOiI0NzI5YTJhNjQ5MGViYmFhOGJmYTA3MmIwMmEwNjAyMDBiZmQ0ZDFjOTBlNTU5Y2JkZGFlNWUzMDMyZTZmM2ExIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
2 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZtZmQ1Q2lZSERGQjRlYXdNVlhYVVE9PSIsInZhbHVlIjoiaGs5VmxEbDRsWC9CVTEzUGZrWWp2aE1OREp0L1g2b0lIbGczSlZzcVdqOHgrTmxMSnpkbzhiQldpU2NpSmF2V3d4VllJSzA3bTN2eWx1M0dIdmtIWkVSZS9rcjJCc0NGNWpMc3lHMVpKQmpLQXlxS2lJZHpPTDdGd0NKUmF3ME5uS0xZZTM5VTlVcCs2M1M2blJGcmpXQ0ZXZTJWNytpbDZaaStkcXVFSjJrRlVRTURtRWZmTmdSdkYvTkpPMTZTYlYza3NWOWRDRzM1ZEY5TC9POVB2enpBc2ErTHBpci9NY3RCL2pWQUNPaVJDSFVJWnp0VUF0ZXVhTHRSOUM3L2NNRTAvZ2JQcllXNlhKNDJOeEJ4d0gvWGk4anY1dUFZNTVhSHppL1FLWWhmRXA2U1pPa2N0VzA0dXBUdlBTYVhxbWRFWWxvSnZuWUxHUHpzS0xITU1WczRjWWhtTHd6bDVkWUtDSFZKblNoeHBPWDBpdHliY1Z1SjQ1YXpaYXNiVS9NeFo3SkpsbmVMdDdoYVdSUDFsSkduZkM1YzVFTUxEdUcrcng0Lytvam56VW9TV042UFNsTkh1bHNaNlFwTERvbG13K0N6Z2tQeDBOeVIwTzhESEwrbUIrd0Y1dW9RR3hGM0lsMDlqWjA9IiwibWFjIjoiZWYyMDFlMjcwZTNiMjljMjQ0MWI2MGNjNTUwOTlkYTlhNzdhNTI0NDA5NjdhMGRmZjFhYTJlYmFkOWQ0NzY2NCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Im9HbzBxb2s3Z2x4aldmWk1pYXJnMGc9PSIsInZhbHVlIjoiZnFOdWdIZVB6b0t6aCtIWUtEd05lOW0rUnVjQ21oajNSQ09rSk9MS0Z6d2xKNmhTcmkxVkplS2F6cm9JYkovV3BjS08rT3Q0QU1vKzBQd3MxK295QTI2V1ROd093ME42RGhGSWYvcndrdWdURW9WaHlhQ1ZKejlUeWk1RVFxYUxxeFZWakhqcVdHandicmtZUWVCaHRRQks5OGNVbWt6cGw4NlJWemNXL2pwc3ZiVk5ibHlpbWsyZGFEaGJtbDJLdk5tL1JXVzFtUDFwenY4RnBsTmV1RDNIcHF0K2dWTHZFRy9oM3JqNGw4SXJPaXdoMFRyS2hET3lhWjByb3FWSFlQQXdkRzNnRHM3UTB4d1dja1FRVkFtb2U4S0F5QXRvMlZobzRuTjFXdHhOVUh3aThpYnZtc1c1cmU5SGgyZW55SmNQendzeVpLdk54M0N3OW05UUtLZlpuRGNVR2c5VHZFSHd0ZUJFNnhKTjY3Sm5nRnkwVzdlVm9kY2VPS203bnJTM3RlSVUyd1FZRzI3dFZzaXpwQkZLbEFVZWFFSnBIc1NURzRBcHg2Z0JweENzU1I2bDk4dGlBd1Bxd2ZBRUFaakoycGhiMFhsYW41NHd4ejFmQ2RWNHQ3VHJpYjlCMU1LMzlsbHRubFE9IiwibWFjIjoiYTYyMGIxNDQ1NGJlY2NiODkwZjhkNmJjZDU5YmIwOTI2NmU1NWJkNGFhMzc3Y2Y1ZjcwNGVjYjY5MGUxOTM1MiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkV5T2FyU0U3aHFMSUQ3UFVIZ0g0d0E9PSIsInZhbHVlIjoiSTFOSXVOcU5Mcmw2VkpFc3J2S0JIRUgxM2hGUGV4bWpBQmN6YUFIUGhQSWg1RVZGVklDUWI3UUhjaWlFbU1FOEtMSFZVL08yRjFZaGl4Nk5CVEZuZWtWRmdySzVOZHJobnNERCtYQ1pCUk82aGNzM1VOcmo3dFhnQzBSalFXbk5KWTdRYURPRi9VakdDNDVTOU9VWkpSNEk1OFFUcWI1RngrMituNUk2dm9WdktwVGVDVENJKzFMSWVjNVM4ME5BdmplTG1ORE1tN2hTbTA3TTFEYWl2QzM3eDl0VDRSQThGNkxmQkV2QnprbmUvdmpzOUNjd1dwNFNDUnJjS0xpTDM3cVBFNWErYW44OWE1ajIySTRZaktwWWpKZU1KZjZDc2gzbFFSeHRsZE5DODdBY09VeHhDeTZMdGpmdEVaV0hKSHRiVkd1Z3dOL0JkMHh6TzlvNnRoYTIzbW9iblN5OVprS3l2dS9JaFZJZmcwbGRsWVQzRUw4c3pmUlpFM1hsZEU3ZG9WMHg0WWNGeUVLYkdkOGNkYk5MTzZ4amxtcEp1Zm90MTgxaUNsb294a2RrdzIzTjIvZVJTUytUTHhRdzhjNkQzTFVTcGlOZEkvaHZCb1NUekpjM3l1dEJNQnNiZmF5cmNqNVJYd2YwcnRjTXBEdE9ReDdFRGxpUGhlRlFQc281RU1xdTZVczVQUzJUckhzZUVSOHlVQzg3YVIyNEJSV0YxN3VvL2gvdUV0ai81SXlCVllSQmFYTzVtUmdOMHh3WENveEtJSFBSdFdYdkt2OXF6UlZaVFpuL0ZRbkIxRmUwUjZZdVNBVWw0QS8ySmdZTVd3WFBSdU1BV0g4LyIsIm1hYyI6IjkzYTY3YTBjYWU5OTUyYWJiOTNiMTBhOWM5Y2U5MTNkOWFiYjA5MTkzOGI4ZTY1N2Y3YzQ1M2U4NzExOGE0ZGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6InFOR281a0s3OTVkVDVLbER2N0wrMmc9PSIsInZhbHVlIjoicG1oNzdPa1ljRVRnbG5lTWJnTUw3Q1FxSm1sTVA1MXJHb3RPNG1nWlI3d214OGRvcERtbEx1SUdpbVZ0T2psRnFieG9WRjJzU0dHdnNUL2lCLzFqclA1ZVNyaEVzR2pEQkNTNndCRzUvR2ZteVZQa0lvbnRxU1pqRGtVYXRtUjU4MXc1dmRXOXo3elBjdlBSbGZhNzZsT3o4OEdPeVd4S2dsOEJnNG9XMkVCdlhYQlc4alpwVEh5QTNxZXVCYWlYN29tOGtjYXBRcEtEbms5V3VXUXR0ZkFxQ2dsa2ErV0hsSitXUVViRTRQRE1YM0x0TWIvaWp4SUo4MVFPMHV1Y1FSd1FyY2xwSlBWblErcmFVMWgyaWViMnhCbXFZWjJxcEVwOEtNTXF6QVI0ejZvdk15Qi9DM3lrUklyR1k2Z0ZKbEN2SWgzZzZzWUR5bkVna2xSUGpOckxzU21HOGV5ckdpWGZDQXhCQ2J5VjNsTEV0QUtHTzJNTWpwTnBOcW5YT1JGaU12VWNGUkhKWDJkUlFLY2UvaHVXajRqSDVzRStGWFB0Q2ZHUmVQdXoyVDl6QWZnMlYwb0ZDR2FYeDNkbnlheGZWeFRpNFVXcFlmREh2VU5wdGR2dlVhZEVNdlVib1dJd0k2VitxQllaUTNXK3YwUVVEY2dUcldFbmJuMldpM1VDQ2VicTlWV3lLT1JXYXk3SGtET1JuWm9DREdQNzNoalE2dDlmREg3bWFWRTM0OEN4TVhHYjc5SGQrcmZhUjMrME1DSVo2b0R1alVRMVFLOFBMUG85eCsxU2E0VDFIMWtQbUlVc0drZlhRZVBlZHlEK0hpeDJ4ZjNLV3IvR3JDTFlad1E2RFZaUC9tRkZrZWxkcVRjR0xGSmJlTnhWYzVRTGY2UmloZHdTdjRYYUpzVDBVV2NRQk8vTEFXT2kiLCJtYWMiOiJkNDViOWQyMTBjNTJkMTVjNTY3MzQ0NWQ2MDk0ZTAxZjI2MzQwNDdiZDhmNDNlNzMyZGM5YTA2ODIwOGJlNjVhIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlluNjNWWWg0VWlDN0NYb2JqcnZUb1E9PSIsInZhbHVlIjoiTWRGbDdCcXJKRWQrY3Iyb3VrYU04aUNBRmxRNWlwNkFpL0tHeWtsLzJBbmExUGFDTUdmbHNNb0xWS25ZRzkxSDd1WHN3USt1cU9sRDZpNGRFaC9CcFZodHo4YzN1VEQ1K0V6cHRLRnJ4Tit2L05FVXlnaVJOQWMxRGZxUGVPL2Ivd0MvMi81TGI4MXB1T0FQY0l6Z3BIVWltMmNnT0trYzA0blhTeitVRS9PZ1VpTkh5N29wK1B4Mi8vSk9IUyt5TmQ3WEw4T2libmdRaDE0R2RlMHVBL2pFRXovNU13Vm90Q2laK0x4cWE4MHIvVzV0b2xBa0t5ZW9QZjJlRngwVWZDdkFWNzlKUHZaVkt4OHdMWVU0S3plTXJaS3RkRW1XR0oxK245a2thbyt3WjVlTTdXekprM1dNY3F3S1kxVlFKVUtMb2NoOFFiZVI0M1YxNFlGVjlvdjBwNlJOaTJ3SnUwaUtqVUJnSkRlc3JtUDZocDEwM2plK3MvalZpVEE3SG9nTWMrcUVNR0oyd0ljeEQ3ZnFqTy9xb3F1Z21XL1dnNHBxOEJpRCswMC9ST1Jaa0VkZTdONWp6VTF2VVJZNiIsIm1hYyI6IjBhOGMxZGQ2N2Y2Yjg1NWM4MmI3OGVmZGFiZmViM2Y0YWM5NjYyZWU5NGU3NDI3NzkyOWMwNTA3ZjcxZjkyOTAiLCJ0YWciOiIifQ==