Заработала круглосуточная линия «Ребенок в опасности»

16:17 30.10.2019
0 2026
Читайте KP40.RU:

В областном следственном управлении в круглосуточном режиме заработала телефонная линия «Ребенок в опасности», сообщила пресс-служба ведомства в среду, 30 октября.

По номеру 123 граждане могут сообщить о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних.

Поступившие обращения рассматриваются незамедлительно.

Кроме того специалисты подскажут как правильно действовать в экстремальных ситуациях.

Фото: пресс-служба СУ СК по Калужской области.

eyJpdiI6Ik1pN0I3RDJXbU5zMDhVMHVlM2xENFE9PSIsInZhbHVlIjoiMGNsT2JXWk9lcDBnZnNKd0NvUjV2NXZrbmx5dytxM3FwUzZQYmhiRUhxSUJMVzcweGNXR0lQdFdtd2Y2RHpnbVEwTG12ejZWano2eWNqek42RVNkRnVDLzR4SHprRnFkc0lwd1NpbklSNWN2N082WjNMU1gzdUdIc1JCRXBXSGlNcjd1NmZBLzhFZUFYSHZyVC9aN3JkRmxQUkQ0a0RkQnZabkJROWJ0QXNJdFIwaGJVY0dsaXI4U2VUYzhOZytsSGFnMFd4Sk13aWl1WjV2RDhOdHl2OW5qWFpsakVhVklJdVFxQ1ZpM0VNdkJBNjhoU09yRUkyT05HY3RxUmN2ZnBWNjg5bjM2VTFnYWdCMEdHSEpoS3ZUSGdFUlREaGR5MnQvdXZaMHJHYVZFdHExV2EwMmhtODJtRGhVYnV5dmRJOEozb2NWS2dZRXl5RjkvY0kwRUZYRUEyU2JGRCs2WUptcExFYkdNV2pqeHl1bkhtYm8wcFFRMzdJaGpndVlRakhWeDFWS285ekI1bDlaM01CdExVQmVrTFd5WElUUnp2dGZPNUtjK2ZxUk1Pd1U2N1VNek5yalRMWGcrZFVFZmJ3bXNuZzBsUG1YMW9YUm1nT3M1UHNzMko5dDBXTy93K0N0RHFBV1AvYkxjRk1PdXRUTkZVaXRjdWNrK21RUkdxdGQ5TzFQL2Z6YWxTV1MybDdMZzMwQUdFUVRkMmZjWUY1cmk4T0lnaEJWL09kUUYzam9pWGxZVDZwVkZ0V1FkRkovdDMwZjhhZzZWR1lzcjBINm9vQjd2a3gxb1d2Vm5HVTUxY1BsdTY3YVY5Z3lOd0hBa21tRWNxTzB5TGNDRjJTdG9yNGZ1Z3JEckdRU2t1N3JoTDJDUVY0SDFLMzFUeWlLa2dySlFQL1hNeElRNUllaWk3Sy8wVXdYdFBKT2xPbVU5R1F5eGRIc295aE94Umx5bnRVaFlGTE1va0ZCdVJGdXhaN3FFNVRRNHVTeXdJaS9tb2tPdDZ6d0VKR2VnIiwibWFjIjoiMmQ3M2I3MmRkZjcyMGU0YzAyMjIwNDg0MTk1NzE5OTNiNGRlYzhiNzIxOTA2NDI1MDJlNzU1NDc4ZGViMDAxNSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InlCQUo0UXY5VGFSRGFsRG1iUmx4S3c9PSIsInZhbHVlIjoiS3NiVGZzdm9HcFdjZHlGZHhsTWRZZ3VqR1QvbjlDckU0TENoV0JvaG1JT3B3dTBGbG95QnpUNHpsVjlpY3g5cGd2ak1va1p5ZUUzYnVFYXdkMGUrWVovYVY1VU1rWWJidlU1MmVqU0t3dVB4OEM4aDMrZThxM2hpNm5WVkFPKzBLSWc0dE5XMUhLZmpBVmNsNlZWT2ExNGl1YTlGZnhnYldPdlFjOEphTFFkQlBsV3pVV3BKNlp1YUxTL29UbXdZUEFVSEgyT0lkL01PcEZRY3A5RFcrMGpTOG1aRVk3U2V5NDgzZnhVZXV6Ny8rdzdDdTFPbTRXMFQ2NEhTYmQrU3NrYUMwTE1yc24zUENnWm10YTFUdkRpQUR3TUUrQUowcitVY1NJWWFIUDEyK0UxNlJuQmFYNWFMcE8zSHlucmNMSTIrL0NvNjVJMDhzenZJYzU0dHplYlF6R2VQY1ZvMU9Qd0N2ZllCQjdtb3BvRXJYNXJXdmJManAxbmszNjFYK0FtWmNMTmVpbjdIQnI4eFUrNW1wc2VkcXErUTdxbXBtTXY4S3BlM0tRaDBCKy8xWGZZbFowdjU3VjdpbmlGNUR5cVJpd2VGZDZjZW1QQUFLVE03UmRKRW9ZeStldUY0emxlcmxwdnNUZjFmSkdLdm5BMXBya3JQdnlFdTNmT3htdi9PL09yN0h2VXROc2xuMlZ4OEtGa0xUQmxpTzNIT2h1TUtMOWlpZ1NVb1VEMGpxbFM1K0NqMGxWQmNIWDFTZkZPb2F5TjJaQWFBLzlLOGVHekM0b01vQUk4R2RPQkwrQlVmSG51TjNrdGR0djh3VGdudlZLYlhjSVNkVVY3RUtuMURWTTdETzVSYWprS2VnOUFWQ0hBQlNmNEhxb2t0SWhici9rR0NJVjR3TzIzYmMxd2xhNEtCRG15aUtQTUZhdG9tenlWQWRXdVI0aDgyN1l3VkxBPT0iLCJtYWMiOiIyZDgxYTZjOWU5ODQxMTY3ODYxY2NiN2E3YzBjYTkxYWQwMDUwM2M5NjZlNDI5MzUzODI1YzQzZmFkMTQ1MjkyIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZTMGZmMnpVNnVYaWpaRnR6enljZEE9PSIsInZhbHVlIjoiV2dveTFPSFpCaHF6VFhCSFAwZFNwR1Y1eVVMVTdNcWhPd2tMdml0ekl2Ymo0MHZGVTg0YW5ESWFCMlJkUXQ3c1F1MFg3SVZUcTczaDNMVW9GZnZhQ0UrVWQybXBibUhmbGMrM01Wa01JdFJ3T1J5L1dXdldjWHBHbHcvUzJRZXIxNy9NellwdldkZFBJcFl4WDhITXFMT1VpVTJPWms3UnhReTIvV1JnMGl2LzZicDBKTytkVVcrUzlrNis4YktDb3d6Mm1WWDdQYmt3YTlyNW40cjRYenQ3VERsUWpKK2p5MVJpcGdpdk9sM3ZKUUc3WXgrNHFiZDJRUVlRQk1BMDd6cjRKbjVjdnZMbmJ1L08vQWhwby9SWlk2aGkvdS9WV0VSSkZoN1kxaDR5SWIydHFGaW5NQjkxTnRKM0NZY29pN1ZmRjIwMnFDN3QrVlJTTFVxVWZiNWZZL3lFMmxCcU55ODc3bE42SENvUVUvNFNXV0poaHVqaTBYcDhNNVM1bktxdm9UaFkwUzkwZGxpTXZlKzdWdldyV0JBc25QTXNRcmdGSm1BaWQyMGxNeDhxbjNNcVJTZHpXcVRJUUM0RG1Zdm9VZy95K25YN0F2T1h5Z1dpSVcvSGRRS0pIdFUzZXdEMEREUlo3bWc9IiwibWFjIjoiMmY0YWU4ODE3MTQxNTcxNjBiZmUxYmUzYTgxNjdjYTdiMGZkODUzZjRlYTZmNjQ5YTI1NzhlN2I3NTYxNGFlMyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjlOeE1BL2NuRlZ0OEpqaHppMzJxalE9PSIsInZhbHVlIjoiZFNndTNJUFlVZU1JbUlLSGZBc2k3TlVQTmlmQVRnVlBzcm14Rjg0RVNlNzZKeGVsblNxVlBXeXRhMFo1dDdBeEZoUTlqS2RYemNIcGdGQjU1ZDMzRWdRSi90aGFOc0xzTFZQakxvY09xZUQzSy9YVUtwdFUrbjlQTEVNdzhxbW51d2hQV2ZXdUZETWQwTWI0NVAxd2ZSV1prZWRtNmNHTStPbWRVSDdCVFNLZG9pZzFIeGpjWVNUSEt2NTZnNmxtalVZYjlCcHR0SjRpZ24yZVVhR0M1OE9QNWhla0ZUTFp4R0pHam5wdGw1Ny9XNlpZVUVWQUMraENjVW94c1VsczVtMnNidzF2ZFlNTURsMzFSRmgxTksvZnVReitQMEhSTkUyZjU5dXBhemdWQkZ0MGNVYmZqS25DZGlRbU5iZkRGenlNVEhjcFluQ2lVSXJHTk9lTmdTZkI3eENOL0ZKcytmS0JUN3VvQkE4WWtBTitSQXZNVDdjT3NDd0YreTZuOHlOY1BVQjY3NFFJaUZNMnFnZmZyWGl4WGU4T251bERuYUtGZVByNy9Ec29pRHpuVkZnb3dnenpxVk0rRjRsY0xZMVJoTUwzamY3ZXJNSW1BTjJ0alZoRXNKNy9CbitBVC9hUVJZWEplQ1k9IiwibWFjIjoiYTFhMTlmZTA0NjQ1NmY0ZWMxOTAwODRiZjI2MmRiODdlMzA4NGVkN2VkZDU1Yjk1ZDUwOGRkZDc4NmVmYmJkMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ijh4STRGVWdXTVdaSDVFYkloczgraUE9PSIsInZhbHVlIjoieVpLZ2xEYjF1TmxUZ3BDL0gweWpVVXhNOWJxWHhocTQ4UVlGaUlRV2Fid3FyWFJWR094bjQxZnVFWnZOQTdyaHdyQkIzRVgwWTlUMTFYTjgxNnRmcVlmNUhzUnV0RlRtSFExWWRhK2J2ZTEyWGtUUzRzRm9UanVQdUVRSklUdHFxSXo3RDc1Vjh1UWpmVVUrZzIxQTN3TGhyL0p1WS85bEE0MytOWDk5MGR3YjJWMkRvWk9ITmJWYklxanM1clFDbldwcmZKL2RPQjQrUDJzRXd6UlV1UzRTWThGV0hlcENmSGZLSHQ5azIwMDY4azJodjQ2RjNyb1ErVit0YStnWGl5aThKZHBDb3NUZHRjRFNqci9ObTRxNytiYzZ1S1FEODZKTDdpaW1mZnhmeFhONnI2MXJRSzhraWNpaDRxMUdKd2hvM0thOXgrb2hILzc4YkdDWHNRVEttbml4Vkd3Y0ZPVVdWSE85ZVk4R2Y0L3kvUXB1YVZnUHNpMk5GY255S1U2WGN1R3JEb3N5SHlST1VQR1prdEM4TzROQm5zOEk3alhWT2NrTVdyTTZkaHF6bGVueGhyN0tUMmNOMXRyUU1uU0l2UUR0YlRrMzJMTXFCVWg0ZlhlemNGbzJrd3VBYmhBOGZwMzB1dDlOQ2RQQXNSb3dUKzFCdGhPVGY2c3hlamlHRzF6TVZKU0RvWXY4S0dTemFzdDl2bTJVRU9NYzJWSFBpZGw0cGhodWF4SXVWVUdyeDQvL05nZmZXUmg2TmpHQTVKeUdxNG5QOEE2cllBdyt3TndEM3VzbUl5TXFmdzUrNVF4MDBRaVBGKzZLZFc1UW4zY1M2ckhoaG01USIsIm1hYyI6ImMxZGNlNWNmYzZiN2FjMDg2YjBiOTQwYmQzM2E4ZjkyMTE2NGQzYmI4NmE1ZDFjOGJjNTNjYjYzMmQyMDdhMDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6ImtQeTVSWlh4REhTbVBZdmVjRzgvM0E9PSIsInZhbHVlIjoiQWVJTFVhNlBKQ2dnNlVyNjJPRDFuM1dxREIrMnR1SDg3d0NyZDJYQkxNL2RQcGNqYlM0ZVNmRGpmQVdpdHFHSlh0eHBmbGxlUmJtdFBCTWJRbS9jQXpRQ3RtbmNhRm45MHpkSVBqY0t4M2IrVHhaNEdrcVV1VFlFSlRVNm1MaGxteWhXYjB6UU9wMmJ0L2lsTTVQZC9NaUI3SEcxaTl4WGI4SkdBVWJERGpFcGxMbUVrUUJ1TnV5bjVUVTc1T1ZxUXU1KzUxL1dhQ2hPa2hLajhjVHFTWGw5UHJoK0ROelRtMlFPNjlGOXRkaW5VVTk3b2RLTjRQMmoyT1BxUUs3bjFpY1dMemthTnhBdXF4M2VQQXEyTmJJRGJtUmYrOWdLMjJIRE5lSVpHZ3I0NnAxbCtVaEVmZFdMb0hiaHlaUU1ZVG16bmxEUksvNHdzU0h6UGlWOU5HT3hTWUJaMEg2UHliTU0vOG9VcC9HeS9paXVsNGcrTHpPdUMrcy9NbFRlSFA3NnhEZStMTnVGRlNEajgrMG80a0lrVGFZbzBaUGNRVklXVWw3RnRVcnk1aGFZU200Ykw5cE5tK0I5NmpRRTRZV25QSTFzK0FIY0pSSHZvRTZZazA2NHVtR1BuR0EvaWZvMlZ3eUJIQXhSNzlJRWFqSmFTVloyZzJYclZFcTBDTjZUUUhBWUd6MWhwVG1yMmtDb2h0WVhkSDFBemV1akhnUTIrRUpXQkNwV3FYaVlPZzJsakxEVTMxdDI4dVp0aks3dXBrblZVenJQNEUvbVlhMHFmN0dTWnVBeng0NzVVUWZObmgzcldaang2d05DVkozU1lianB1UUd4bWYycmpNNzd5YzJZV2JDQUtKZnlnOHBFK25qZ2xtMDF1bkR2RHhxRm5LbGQwOEpXOXg3N2hRYWNhR0tRYU9UdXZndVQiLCJtYWMiOiIwMTE3NmVkYTI4YzgyYzlhZmMwYzU0MjA1MGFmN2JhMjNmODEzMjk1NjNmNTZhNDc4YjM0OGExODMyNjJkM2YwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InFMY0pDK3E5UzBCNkxJNFJZcXdRR1E9PSIsInZhbHVlIjoiMTFVQlpxVmUxQ1RXS0dOWmVrNlNjWjRtaTlxU1ZvcEl0ajJJVSsrcTBuckZrQis0SHNHelVzdklyWGNZZTdRNXkzQkNMdzg0K1I0YWZVMVpDMnFFOHBuR2hpUXVHNnU1OUh0cVFHSEdna0o4Qmx6cDE4M05Wa2VZbGwzN1BJL0VmNm01TDhCUjJIak1wZSt3UkVRZzB2SVNZUUZqdzBkYk9NS3hzbzlNLzAxN1c1VWNPaW1XZnF6N3JGZXQ3TWVKZkVKNlNnRU0wTWdzRURaUDNXdVd2SXgrc0hyWTB2MHdmZ1JrOXM1ZlVvMU1pY3VUbzV2UUpVMTJkdTByR3lOQVhrOEIxaVVkUGZKYS9zMEU4cS9LSWNjY0w2R2JIa2Jrc2V5SnRnVHhTQ1Q5RE1oVXRTVVovb1BrenYzL0VFOFBOMGxEbG04ZUZRanNZY3lSV0Z3NFVtVlppR0ZHWSs3L2NtbTgrUE42UU1TalJ3QllkZmlRWHoxRGxzQTQyankzckxaVUZwL1A2bFBPZVUwaUR4Z253NnkzQXBDOFIyN1JsM2Z5MTJWMWlyVW12NzBGeXlNNVpzeWo3WUQ3N3l6dCIsIm1hYyI6IjRlMmM1YWRiZTE1NTVkYWY2NjdhYjBiOGIyYWQxNjY1ODhiODJkM2MyMmVkNzE4ZjdmMzI1OTlkOGVjNzQ5ZDQiLCJ0YWciOiIifQ==