Пенсионеру, сбившему трех человек, грозит 2 года тюрьмы

10:57 18.10.2019
0 2449
Читайте KP40.RU:

В июне этого года в Белоусово 77-летний мужчина на одном из перекрестков сбил трех пешеходов, переходящих дорогу, после чего врезался в стоящую неподалеку иномарку.

В результате ДТП серьезно пострадали мужчина и 5-летний ребенок. Травмы, которые получил несовершеннолетний, медики оценили как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время расследование по делу окончено, материалы направлены на рассмотрение в суд, сообщила пресс-служба  МВД в пятницу, 18 октября.

Пенсионеру грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com.

eyJpdiI6IjRDbnJnbHAvNFJRcFpyaHRBZVVRT3c9PSIsInZhbHVlIjoiUkw1WWxYNktDUzhBQlNlL2NvajlVanAyWll0Q1ZPK0VCaWxDNTlzYmRNdkhOVnVqc2JhbEFnSlBBS2ZNbnRhaUtnUEVwNmJzdk83bWlvU3A4TEFZb0RiQ0dTWW1zOUwrd2dteUVvN1VuSHVTSWZHU1ZLQmZtMjEyVVBKQlZEWWpLcjNUcDNvUklCeDcwWkk2RDkvekVzaWlOZ0tYLzhPZ0x2VExqT0dSYkVVNVdHbUVpQWJkV3ZoKzVKWFJaY0JKckNvQy8zQWI0VnZTMjRGVWdCRFQ1Z3JwOCtzbE1GdmMxc3REVW1OanpLY05Qekp0dTUxNDg3bkJLb1BGMU1OdkFramM2U24zZ2oyZ013MDltWm1pRTVtcDZ1a3JLdHZsZlcxL2lYekpGMTZTSjVtaTNZaC9SbGhEWjEwRHdKZmNSRE9DUWdFeU9tU2Vxd0cweE1lY0QxbFhaWGZVUDB4cHZQd0d5SDRkUkVMUzg3VHBvUE5UZXlQSS9jemYzaFRUTGc3WVZoUHRZQ2hBd3RORFczR3ZncUc1WllkcnVOQ1VXb2xOaTljWG5BTHFlQjJNTCtYNXhBbEpPdW5TWDErc2xJMmZBYytLTWkyTmZjZ1ZlRjh0bmlMMUdQczN1aS9JZ0RIbXF1QXB6cE03dzFEYzYrNGxCMnplQU1DWFczWlBReHRUcWVxbGlMb2lBOU5KRHVuREpzdGVjckUyS0E2YjFzeVRPbG1nWFFQc3NWYnM4dndzUkxLbGEyNVlhbjR5UktMM0VOaGE0czNtLzhUVTU2YUhrR2xRQU5oS3ViMXJ5ZGo5K2ptaWRWOUhMbVBMbEpwSjJoTU1sS1ZZbUYwWlp0N1lpUVFxN1dZZTUxMVF0SGQ4MFQ2VnR5WGh4T2Q0ekZTK3JlbkIyaW8wOXNEVm14MFd2RzdaZkNBWEloMS93c1FhZmNDWFNPNlcrb05rZjQvQk5jQXE3QXpUMitYZkU2UEd1cWt3YkU2cnZIRjlRdFBpekxYeFJ6T2pSN0cxIiwibWFjIjoiMjVjMjBhZWQ5NTkwNDllNjhlMWZiNGJkNDBiYmNiZDM5YWEzNGIzZDNlNmMwODU1NmQ2ZGQ5YWIzYzAxMTdlNiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImxaMEdIZ3A5WEtLZlRKSHZ2UVdYbEE9PSIsInZhbHVlIjoibnFGR0I3NFloV1lBa3ZEdkpkWlpOMnNUMXp5a1VWUFp2T1JsY1FGZ2I3emxoZ253a1BJRzdqNzZVUlpnNXpqWUdwUHNQOWp0SXR0aGtKUE8wVlkySVZpL0xkdHY4aUlWNzQ1cHBWUlM5ZEVGZ1E5SHFBU2RjYVl6eGNaaGpkc3hzUDZPZi9ISFdWOCtGMWRHMC9vL0h6M29oM3FDV1FYMkZRZkpheFkyby9SK2syd0c4MDBLd21LK2ZSYzZBN0NDTE1OREVJVzBzQTduWXQzT0szVDdvYTc5UU9vTVQvS2E3cG1UbTRNMXNhL3U1OGE1MWdqd3oreTYxVGtpb2N3WG9YK0N5Nm5ncjM5eDY1QU9KTjV1aVR2VVUwWnpkcXBhK1RGVUF5RTBUMXVUbC9hcjllOHJuZ09DWDRvWjJDcDZIaFhKdU40UHhmbjVFSDZiUU5YM3BsK0xGbjVmVUNFN010dzZadFNoWEpQbjdKdFpjZmF5S0ZvaVNTMDR4Y202SSs5K2EwZmVBb2pqaGxGaXkrTkV5TUtNVkRML2ZKT2wrWndKYVZQT0g2ZlU0amdnOXBEOHR5NGErckd1YVpIUGV5NVVNQzlNNTBLZ3M2bEw5Yi9oMVQzT0FWUElsUWxiVjVjeUlGMkpsTmV0aklMRTVVWXV5cE16bStZWXR0SG9kQlVqYllLWFBUd0NMQm51eUR5NW50K1REWUc4MGNQOUlKc3VMTjdqeU1YaHgvcjlyNzhTS0ZqSEd0SVI5ZHQxU2lRTUtoQXZ0bzd0TDFrVzJpWi9ONURvcGNQeFF6aFkvWHZLY0tzL3RXcU1IaFlIZUMxZHBUaTZ3RjlHMlcwU3RUTWVHYlVZR3MrWDRmV2s3Z0JKNDMweERmdDhQb2lOc2E0enpPYTUvWWhoZkRQeEpDekNFOENmMWRwclJrMXJQUGlEK0VUR0FNTkZtak9WTjFHSlJRPT0iLCJtYWMiOiI4ZWY2OTI5ZjFkZjk1Nzk1MTYyZjBiNmFkMGMxMGNlMTY5OThiODVkNzNiZThhOTI2NGNlZjU1ODRjODIzOWEwIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkY3YVF1WHQxNFpvSEVpYThRODJOaUE9PSIsInZhbHVlIjoiaWJzSDVkbHFnZFdHK1hoU1JGZ2dpOUFuSjZGQ25wVkN2YWJadVc1Q21NVDFKb1l6V0wxUXRRNW0xdXZaUVZSSndpTVU0cDB0K0REbmdkMkI5c1BGU3hPaWluNHlaS2p3a0NQcWlWK0dzVnhmNHpVTEhFWjdrdDBwSzg3MHQ5N3hvQXpEdEFTa0EwNGluZk1UbWJBeXpNcnpzRllTMjdpLzFwalNZYVFmVnRWbFM1UmlCQ3p1MzYvSjNNUWJ4NDNRQU54MkVrVDhnc0hqdkJpOVFQODN2R214Mm8raDlISmsxbHZVeDg0N0hTUEpUUSs4NzVWRWhSeDJLem4yaS82S0xnZlp0VTE1MEtVYlpyMExnV2lTNGRDeGtRR0NoVkR5SDlDeTgyYkt5SjB1K1lwTTIrai9jakIrN1ZnQ3Z2VzRTVmdGRGxuUjc1N0EyVHozTGYwMnZiWU9IMncwRTA2K1FhSWQ5akVuUVBBb2szalFYMzFVc1JFR01ZWnYyTjk3NUN1K1VGMGhkNXl5d3dBVkNrZ2g1dkRNbnFLbzVOMUNVcFJKZjhCUWViOFg3dnR1K3MraENha3J4QTdmV3hKY2g4bnMySFcwaHYwdHN6QzhQSktxREtLbjFHbXBqNUFFM1RENzFVeXNhWTA9IiwibWFjIjoiYTg3NjBkOTUwNzY1OWRmYmM5ZTJjYTliNTYyNGJhMjJiMjRlMjRjMmRkODAxOTYzYzJmMTUzMjJkNjcyMTY3MCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Im5ham9aeFJXMlBpcHZTR2ovUVljQ2c9PSIsInZhbHVlIjoiNW16VDJJWDFuc2Z1dGRsemttSmpPOGF1K3JaalFSUDBKaXpyRmFaaStmVmc1b1V4WXplYzdOd3ZzWDYrKzAyQUpXVWtVTzNLZGNSVVhmRkV4ZHdvdTIrcmxtc0NrbU5ZMHVrUlA1OXc0TUlVN2hrdDZHL3NwUnR3dWQ5NTl5ZDRCQzN6QXhLM2pTYXovUUZEY0NnM0dsMERNQy9EMmhtRkNUS3pOOGhDUk1vOFdaSEFZaFdYNlVnVzZRRDlwVWFSREEyNGRQZjc1OVF6bk10eklUOGMyRGkrT2dya0U1eWtGVVBDaTRFTVM0RHBmMU16cTVycnZGNUlCNGxpZjFDaDNNek5lcVFjenNIZ1lPcnR1cFpTcE1KOGQ3R3lTazZmY0duaGpROEo1RG5JTjhYZXkxbTNkNENqR1F1cm5xejgrYjlTZ3YyYkNBSVFXVE1qa0VtWCtkUGVZR3hhR0ErR3dZbHpXUzRZaVRWYm44eEloalhHZDB2ejRRUkZ6ZzZLelY1TklrSExqRkU5TGViMzk1WXNIMWdpQTA4WUorUlFQWDdyd05IQjVLNzk0VHhzZ1N3SDQxSTYweWpLTUYvaVJJbVNLajRVQmVlczhvdlpyWmpCajhCckRvTW9va1JMSENkZ3dJbk9LajA9IiwibWFjIjoiNTAxOWMwNGI0MzY0NzA0YzY0YjI3MzI4MTQ2ZGRmYzNkYThjZjQzOTVmZWE5MWE5ZmM5YjdiNDg4ZDdmM2VkYyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IitmaU16cUwwa1FmZkEwZWhscGFYYmc9PSIsInZhbHVlIjoiNEVkNWJPV2ZQa3ZhV3dvOGlQT0w2RWZtMFZGMVIyMVNPMFZNMFg5cmVZeHRGc2QzS1FySkdTK25QbHB6QWFzSDFPVmtNZXMrM2E2SWs5UERuZklYRENnUk5pNlZ1ODd1c3RCS1RqMisvYWZTa0dYL2t3aXFLSFZaSENPZG9rNVZBUjhwUmZ5aTFwbEZ4RVBiaHRLRXA2djlNK0tZOTZ2c3haR1dwaFNOWG1ZOEpqRFRKYWE1VkpMdnhWRUYvYmhjMUttZGpwZTQ3a0lwdnlsVDQyWkYzZ0NUWW9nY3gxN3dtbXIzNzNjSnNnOVlhN3BDQVlVT08xemxDMDk5cm5uTllrSEtVZjl0ZmFsV3doRXd2SXhZL2w2NmhmUkRBWjRxR3M4ck9oRU1BQWlpTWlRNGtkK3NHazBPNGtlMktCRGhOOU1lcmlNeEw3UlNrM1BHTUVoNERsek9FWnhvRWlDaVU3by9ocHV4U1lNaVg1eUIwQ2NENnlOZkM0eW5WMEFoZE1JNWxnOGQydUJhM1QwYnd4UWtibGNHQ2lRWTlRM2krR1BoVTAvWUZ6cTlEOGVGR3hXWVVBZUh4WVRHV1I1SkhLZUdBUU5sNjlzcVNUWUkrd2UxNWRzenZrMUtNODNjOG0xUG40ajI1bWJuQWVmbXo4ZEpkREk0MVlOWWk4ZTU0VW5EUURXeStSYTVTd3E0MUt5bGJ3RWQ5QTkrd1dWV054MGk0WXkzcjNXRHMyR2VXZFVkUm9wRWdJVUVtM2xQUzd3S1pPMlNVV3Q5bjNCMFNwbVl5eXdSOHQzMzJYdTByQW9aVzhGMHlMOGZHblh1YVBCMy9OV2xvQndPMFM3WCIsIm1hYyI6Ijc4ZGY3MzVjM2E2NWQwNWU0ODQ1ZTU4NWNhNTQ2NTRhYjQ0NTQ2NTRjN2QxYTkyZWY0NzViZjNjZjg5NDc1MzMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Зигмунд 23
kgv 19
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6ImFtVzllVkhYbUd0MUlkdlN0dTFSRVE9PSIsInZhbHVlIjoieVZ2NGlMUnh0QjUxRUlSeHoyckNOQjFpMVB1bDFuOXJLV2VwcGNkT05pZGNzS2VtdDEvcHlUSGUvSVh3anlFcEVkWjRjdDRFTzdGTlN6b3d4WFZpMFRkU2NhZ29QV2crYjBwODYwTnNqc0JYbFJjaktMaXlrTG5zdXVrQURRRTcya3M1WWpkZ3lzNGdrV0ZyY2pPMXJBbC9udTgrZmhUVytJVWRQSzYvcmwwVDBXUXpKckkzbkFVYTlKMTFTNDJRcE5KTlRSS0RVRUZmRm1yNm55L0NTdzZzQi92d29iNDk4azU2ajgzdEFsTVFaazhJZUlmSGJmRS9TMTZvWHZLZmNwbG00dG9NMG9CQm50MzVvL3hqQ0RWY3ZxZWdKdXZqaE1EamRpS3ltU1ZrN0RaNE16WTFhOTYxNm51c2YrT01JS1BZYnlscVdGQmdHT2R4bitYYU9MMmVGdFZMZGQ5QlhoTjBlb3NIYm5vajZGenFCTlIvR3RqRzhUbU9xNS9IVnFYUDltVkhkWjUxUHRXeDU0ancya2FXNnN3dkdzS3ZTVEM1OUExRG1vNm5ZRW8rM2I0VnFRMVNLQ2gwbmY5WXU4MUNHa3BUV2NIemQ1QnV0ZzJWU1NBWHN5MjZZRVZTa0JEQ1NYb1RFZ2VpZWhvdlA2VE92cDZacHdaU3N1WFFCZHdRTENkcmg5TDdJdDF4WStvcHNiWEVUbG5JSU9BdXdoU0JnVHpLcW1HMlJWQ0V5RkpSUDJzc3BzOHR3VjhNSlJLU080ZGRrL3N3Y09VSmU2YmdZZWFwc29VTWxxRjlkR3A5ZkJHVXpwTHE3S1BjeDluSkxKd1BkcHV2V3RMRnZkVVBOOFc3cGh1SzBOL3JKc09zUVlERTdZdk9yWnprTENLV3RlMnNwUHYwbzZycE85S1pXQVRSaVFLY0o3aTUiLCJtYWMiOiJjZGU4Njg1M2FiMjc1YzFjMDc0M2IyZWQ3NGVhNTI2ZDgyMGM4YWY1YThiZDAwOWI3MTQwZmI5NmVkOTBmNzY2IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InZzaENwRTI5SEcyS3hDU1dYd0wzcVE9PSIsInZhbHVlIjoibmcyV1NSeVpRWVVXZ1Q2TmNyZkg0NEZUR050MHp5RXdFd1ViVlkza21mVjM2bXBRSkdTd1ZUQmsybkFaeHBBYkpma2o1bm4wdU9nNDZycEk4UWYra0k3RWxaWkJhSGJVZys1SlpUQitrVjlhbGQ0K1UyNzBBUHFHZGxFVWNyc0JFRTZzS3VMVFdtVjdUWGJxd0tXMm5Sd3BuU3JxRGp6T2dYUXNoTCs5QitnUEo3OWVuZzFMUVVpdGtScUUycjFZN2dwcitKMENRdVFlZFNQN3c5MldpbFBNb0d4RndCVTlFVGFMOTlQQ28yWUlQV1Y1dWJNZlJjbnhxMC9wdXJINU9BeEFDK0FYNlh5Q3hQL1VGUW9Dd3FxbWFSczNsUVBxc3FGQ2dBeDh4YlZjckN3VlRSQzhjaUhzTGExWkRZVnRzK0tKTVN1QzIyaThoaHZ4UGVvMXI2dUpHU0FSY1ducW5CekxGOHM1dkd4akUwNnhRby9JZlFsU3gyVUlKVVFUNXJUQ0hzTmVtQ25uVGQxNFI1NnBXQ0dHQkl6WldEelJHVmluM202RDBwVEFsSWhyeWx3NG5xWmh3MTRvc1l0ZSIsIm1hYyI6IjFiOWQ5YjIxZWMyNjhkZTg3Y2JiMWM3ZjhlYWY0MTkyNDU5ZjM0M2I2NTQxOTIwZDNlOTRlMzg0ZTI1MjRlMGMiLCJ0YWciOiIifQ==