194 человека заболели боррелиозом из-за клещей

10:59 11.10.2019
0 2905
Читайте KP40.RU:

Региональное Управление Роспотребнадзора завершило мониторинг за заболеваниями, передающимися клещами.

За прошедший эпидсезон к медикам обратились 4302 человека, укушенные членистоногими, среди них 994 ребенка.

Боррелиозом заболели 194 человека, это больше, чем годом ранее на 36%.

Больных клещевым вирусным энцефалитом  на территории области как и в предыдущие годы не зарегистрировано. Специалисты напоминают, что в октябре можно привиться от этой опасной болезни: вырабатываются наиболее оптимальные титры защитных антител к следующему эпидсезону.

Фото: pxhere.com.

 

eyJpdiI6IkF5WUlhWXZnK3NOTWRrcnVhc0FuSUE9PSIsInZhbHVlIjoiQjBVWWhFVndVcW8rUVdkMGhPbmdDNU40NGZCVkIrNkp5S2M3YW9nY2FCa0xDK3hwc0lJbC9WbXdwRk15Ty9HZTZreWsxVDl6dDUzZzlyYlczK2pEZE1qL0VaZlJZV0RQcG04TlljVUNQVytSU25XTlJRa09rdnA1YkpYLytTcE5vY1lDbFQ3SEJMZ2RxUmVKaExzT1Q0LzFYeGRNcEdUZmNVdXlIaGhVUU9TMkNjZkxkNjlobjZscWxZSWxnbStLSEtYeGVMSnlsNjVDajY2RktuVjNrTnhBN2xnOWlYaTdTVjRRZ1J1WXBMYlEzdGUrNVRyVVVGd3lzTWdUazB0bHRLcVBjL0M0NTQwOVhuK0Z3a1dLak83NGFEUXVlT0xLM3ltU3hDMkxOQUdBVm9FSzQrZ0dwZUhYTGkyWE5FTFlCcjBQZm0zWlZGUDhpdjBqQUJaWkpibWNhU1JBcTlhbXkzRmRqY2VGSW4wa205S3U5NndnMVZVSVMzU1hWRnZLT3kyR2pSeU1hYlhkc0NXZHo1WHlYRnNtTWpFVDE4QUVDdnRnR2hOTmRHdTFqVnEzdEo4RnRGcDlXU1dYdks2djB0RkpPK2lCOWxLcWpOTjVMZXZRc0pITk9tRjBndWFCZm8vZ2M3ajhOUHF6S3djMXl5QXVBNFdla05wMWdLLzRKYkRacjVuT2hEY1NIdkYxTm4zRDV3TlQ0R0dwYW9TVlBVU2xoeC8xR0dsQXhTaks5Q09VMTEwNHBQaEw0UmpCYklBdnRnSlczVC9qUGtjcTVNQi9jS3FyK1VVczhwSXQ3Zzc3YUFDUjZmVGFIR0FpVVorS3RlVElsR3ROakpwbkhVeW1GWG9tUlFjV2JBRTY5TkNvQ1I5ZzJJaGlTenYzN3dOQW81VnhHcVdxUDFlemtmWWFhOFlnR3ZReTRHelJtNDgzWUxOdFJKVmY1L24rVW9DK01ITURCTmJ3UFhyc3k1U0dBbmEvWGdycE03MXQrOUhZdlFFbURROG9vVnVZIiwibWFjIjoiNzRiNTg4YmIzNjZlYWUxYjgxYThhMGY2NjM4MDQ2YjM1OWNlMmFiOGQ2ZjM5OGJiYzU0ODlhM2RiY2I3MjZhMiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjNJSUduNDV0aHgwZHhvckxNRy9XS0E9PSIsInZhbHVlIjoiazhza2Z6UWNPeVl2Uk8yU1RTOXdkUFNxM3NLQkVGeHBDSk5aN1Axc2QvM1daeHdBNmw5T3pEdld0UUE0Ti8velNKZC9Nd1ZXNDh2T0IzV2FpbzJEMHd2ajg2bmszdFhnOGVMUURUckRYOE1jQlBuTStRbVViTkNRNE55ZkExWDFIdVd4K3ZOMHVBZG1Yd2VZa3JXamxkSjlPcUhCZzRRTW9vck9VNzN5LzQxRndLZTFVQXU3NSszLzV4blVhbnFYWDBXYzFhR29iS1lNZDV0aHVqRW93WkZGNHluVkZPck5Jdm1sNVRZeGthL2hNZ3RJSjc3N3hvaHB6Qm1BZVY5YVNkcS9QT0UydC9iak5NRmV0RW1JSkh0ZVpvcXk1c2VuR0xsWldVNjVGMjJRS0hkM3RsK3JOYWNIQWxTN3ZvRjNNUTNOaHErU1JkbjY1R1hpemtyZlNOME44Y1NYeFlDNEJFR2hWR1BUS1lGZzIzWElheVJGbXBuSDJGR1dhanpqcVdoMm5XK3gzenNBamkvZWxLbTJ1cnBway84V3JhK0FrK0FMeVlUdG9KYVlvczBZY1oxaG9FejlBNXdFNXVuSzVYdXB5TGljeEYzeUwvVDY3M3FrNkYyaDYwNHdXaE1aY2ZtS2NQaHUrbFhYdjJCc0RlV1FNZXM5cnNvSVZqYXd1Wnh4a05KNVFlWDBrRWxXTGVwVTl4V0FUZGdmMzVKYXZodFU2TlltOUNlc0Q0Z1V1ckYrV293SXJ1Njh2UTJyMWtTUWhQaVMyOXBOcmQ0cHVzZDRaQ05LbGt5NkZXbTJLU3E2TGl3NGdxMmQ3V0ZCbGZ5UlNFV0FreFdLNGsvK21MNStSVk1lSTF3Y2xWV1NQOUhkbFZkbXF3a0tXd1FBRlArZk1GUmpSdlNXSkJzT0twY2NkQzhZVFFNT0RpUDNEVmhDOXc1NEp1bEpyOStnWGFFbTZ3PT0iLCJtYWMiOiI5YjhiNDg3YmE2MDMxNDI0NjIyMDg5OGVlNDMxZGI0M2Y5MDJiZTQ5Mjc4YzA3ZjNjNWRiYzU4MTQ3MjVlYjU2IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
3 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImEwSWpXd25aYk9Hek40UFM1UlB1U2c9PSIsInZhbHVlIjoiZ3FoNGJacFVmV3prUWxVQ3NmdEcwbnJRcGtqUno1eWpOVXM0T3d0R0paU0VjTi9iWnBTNkNYd3dXdTl6TnlNVStoZ3JIeEV0RlR5a0pyZTZaNklTajdJdGtVNk9ubG9BWVR5TFFyaUt3ZXlhd1VZYWx6cGdzQXdYbWt6U3NDcmRDTWg4MUl1RTdNc0JyZGNwd09mZUltK2dSNE16eFc3aWR2WU9yNkNVaFdxcms1NHczL0hpTWZVRXlFWENQME1NdGx4aU9ZUWhaVGVEUmR5cEsxRU5majNYS2czTiszcEZIeVpBOHBlcmhscmZoMTArZDcyNEFJaHRRc0kxa3k1aWYvWXI5U3lVMnh6TEVUb2Y3TWtaVTlRRVJKRDBjcnpGTHlKK2N5akthOWZRWVNGOWlzbTRZRzVWaUpmQ2dCMUQrZE1EbHdkQXZDU0gzS3BjUFZ2c3ZCTktCWVJuWGxwM0VIZkcrUjIwYXZZcjZrbW9YMXd0Y3NNN1h4WHZxWjhKZFRjeXFtNVZNRnZINDQ2ODliNHJVZExDSWRTNWFoQlRKNjhsU3d6Y3htUlhUcUE5TGw1S2E1OFJkQU5TVWM1U0V0UGltRkVRL3U4NFRvUmErbVI4YVVDZExuTDFoazFKWHMwOGltZTh2OVU9IiwibWFjIjoiYWYxMzBlYTE0Y2RkZWE2MjIzMzI1N2M1OWM0MTkxYWM3YjU2M2EzMjBmMGE4MWZhZTRhMDI5ZjdhMzkzNmRkNSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InhXOUY3SXk3a2hnYmI2SlVCTXBsREE9PSIsInZhbHVlIjoiN1FyUmtUd1E1b0FqaHJlZWhTaUxKVG8wbWFmOEpETzJ4K004NFpHMXZjUkk5Ui9BRytWODlsOTBlME9heGdyTm5XM1RoRzIrQ2VOY2tTOXYyNllDUTUxK1p0MTFWeEZVOHkrUWl1NTRVVk5xUjFLckZUUm5Uenhvd1hwZ0xoMnEyR2Qxck1oWGFrbHBWVm9ud2g3SG9aMlBDL1REajU3NjJ2VjVZQ2VPY2lEMmszbkJxd0YzUHdqMnFLemRVdkNYTlYwN25jZGg3QUYzZ29Mc1VpVllqS0VHckUyYzJVQkhBZ0NpT2hEeTMxa0ROMWQ0YTZyeEV0TkpKWUZCUk5SSmMreUNjcG9SUlpQRi83a0lTVkdmaFNmR0F0YXV4eGxSWGc2dG9NT1UweFkwdXdFV1dZRUJnY3AvR0pWa09BZ3k0Z1hCQ003dVNIWndBd0xGSWR5UkZvZzJCRlJQZGQvR1JpOTRIMW5FQnFKcGxqNG5JWVRsUy9oWXgxN3Y3bmNxSEI3bTB0MjZZNDJMOWtreDI2cUR2M3RSQXovUGc3ZnZOM1EyODYwZWYzcnpXak94MlhjQzJ1WTg4WGxSSjZsQmExTlRtcWM0TjlZb3dQN0hyV09OVFROWDBOVUNzNUlJS3hPdWN4ME1OQjg9IiwibWFjIjoiOTQyMjMwZDQ5ZTA3ZWRkODIyYzMyMTFiMGUzYWRhZWE0OTQwNjE2OTZmNjJjNzNmN2Q2MWY5ZmY2MDU5ZWYzNCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlUzTlc4M1hEZkFqMm1TWXBmQy93dVE9PSIsInZhbHVlIjoiQ2FZSVV0MVo4TlpGc1RVQnVUd2E1cElqYkZBZFdZSmRrVUozTDMwa3NQZllvWWhjYnYvaGJvaEllSG8wRnJ5dzF2a2ZLSERGK0RpRDY1NWgrYjFkNzdmRFcrVGVsUklWRlppbjFnc2V0b2hxb1l4ZlZIRHFleEdUMFJlaXlNZGxBdWYwNHJYbXZSR3lja1NMamRKcEttdldKK2tJNWl6bVJNM25qZVFVK3pmaXAxRjNJZWZCUEo4aEV3dTEzSWhPUFdZY2JlSDdkWDJQVlhqRnhxRU43QUgxSUx4aklsQnc4QTlreiszNmlCbmtuaHpsZnA0VU9QbWdSbTBLREZkNGU5SWpYR3FMNVZEai9NNGlYN3ZqQTZyYzlickpjaGJUOVc2U2VtSnVmNlJNOE54YU85SytHemdSeTZqazhWVzdtdW9hd3RSbXZkSVlGSmlaRVR3QUc2d3c3aGtJZnIzUHFzZHlreGdnWDEyUE5HVTIyc3hWMVdFNHJLcTdoNjdwQ2F0dllKK1FjR3UwQlpEMTFHOW1JUVlsUUo1REw2NEQyN3lRSTFYZDRvOEpyWWZwRFkwWjhJTm9iN1doU2FmaDdHTlMxOXpHdXRTUTgzRXFJTFRXSjhFYjdoRkFpMTVUU1ppSGFadzVhWTdTTG9nVGJEVXJJOEtCQm5VMWh2VHZqMEl4REgrekg2alJtTkFzUnNtelVZbTdQK1kzQnhZZmlKejR3RWw2WEZySDNKRU1JZ1kxa3UrSmtkbFZIVzcvK0ZVNGFlRXJoYm9ERjVYRlRyVVdjUU5VOHEwek4yUy9ZcnFwUkdxbHFqMnowS1laK1p1Y3pPemdFeHZ6MUlyOCIsIm1hYyI6Ijg4ZjRhOWJkMWFkNTI5ZjhhZWQ0MmIyZWU5NTE5YmUwODU0NjM0YjUzZjJmZTE0Yjc4OWI0NzU1NjUwMzFjNWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6ImR4M2FBeEVUS2xXV3V6TnFhNUZKRHc9PSIsInZhbHVlIjoiU3JIOFE0K29nZGgveE9uNEwzYjhBMGE2SjRFTHJ2bEhVUFFLZlJ2dUhnN0w5SEFVSVh3ZEROam5IM1ljdE1ZK0d1cVd1TGN4TkdQdWNJTENkVDhOMEZjUlNRVDYraVhiR3RHZVN3VjZBRUJ6NFRHK0cxZlRqem9Vc3FUZEl2WHNGTXgxakdaaTgyd20rYVgzenV2QkYrd2NPY2ZxaGNWY3dlcmlWNU0zUFFvOUlMWHJ1eVV4VkgrUk11ck95NzhLZUFXTVoxVWgyYXE0SGR3a1ZrUlRBT3lLV0lZYlZKaXJ5VHdiNFVSYVZYanNVMFFVUTRoRVNndWZaMzVPVllYYS9WejhBdjFzeUtMTVRIRzZiNFBPR1RzVEloWXhDSlFWSlVUeFBTYkwvMkVER3BnQ08wWXI5dVpYeStjNkxITElWSHcrZldXTEd2S2d2RTFIekVaVUtjZVhOMmpoR0VBdDl2N0srRlZmdG9hMHJrMEI4dnczWVU5Z3VDSS9wRzlrRHo0RUxobFFCS204M21VMFpFWCtjVmJMRmpqVDA3c3NNbkxzb1B2TTcrS0dHbHZmb0RHRSsvMlpickMyMk15ekhzcEpVUTRITXJLMU9YSGh2b3hhMGRVNEpGU2pTc24rdzdGcFNOMHR4Q2NQcHR5VGYyTmM3RGNxMHh1MlZkeVFYNW52NjZGaTc3VlFlVnRwVWUxRUhPOW9nd1hXR3IxdlBzQ3BRaTRBSWtSbG05SXRTczVqd2twOEpBaURQRDdIQWlwTUZoSDNmaWMvT09FbFR6K3dJUFZwNWxSTFl1bGZ2RWpFaDFvUUkrSWY3TFFoKzBNMzc3RnVqUnlpNHJVR0pLdlYyOFFsY2xSSGxYMm9IQjZpRGd4S29BWm1NNmlsNXpFa3hJSUVBblIzSEUyL0IxSjJ4MGUyVGxBVGJrRUQiLCJtYWMiOiI4ODJjZDE5YjUwOTViMTQ3NTk2NmEzZWJhZTVkNmQ5MDgxYmNhNTg0MzlkZjljMDcyNGI2MWMyZTdmMDczYjgyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Im5tWUFQTTQzVmJ2Q1NxT2xweUR5b0E9PSIsInZhbHVlIjoicDA1UXZOL2Y5RW5RQ2ROVXZIZGdRbEM0V3NFZXdMSVd4SXp4dmlkV2dRR2FWaTVraHF2NEJRSysyL3lSL3o1OWxRR2pyb04wNW50UXo1ajVYK0k5R01RRXdMS0hXRTNtN3cwWFk5Z0JTdDJ4a0ZqbStscnpweFZZdVBnVnlSdFJuS2NnOXlVa3JPKzJRM0t0dkd0UlRqeG55andFYnRreWxuZG9YcGp6R2daWmFPLzJ3Z25aWUpSSDRpQ29wR2NGN1BVeEY1TExzYUJ4RkQ3RjA3S1dUMzB2MDdhcVErNTVFUTBhc3dRc2dUUWhqZ3k5YjdTQzhQWklXY1FGQVMxZVJvMTgvMm4yN21iZ25wTmhwTUsvd0hTdHBibnliNUdLdW1ULzliYkJtZ25mM214NDEvaDA2Q1A0TStkVGZGVy8rLy9kYllvN3FtbEhQdUcxTk11Z2Y1S0ErcENGSUhlWVBIemM3TnYzVk1TUGdnalk2S2JUbUhkT1E2S1VIS3phbFVLVTd5d0Rnb2kxTnJOekcxMEJ0NUJFSUFBWHFSUkhNUUJ2MXplTWx0bGhMUE9tKzZxa3BqZDFqd1FaMDNHdiIsIm1hYyI6IjhkZDRlM2ViYmI3N2YwMDdkMGU0ZTkxMjI2YTc0Y2NjZjNmMWM3YmRhMWExZDYwNzQwOWUzNDM4NjU3MjllNmMiLCJ0YWciOiIifQ==