Калужские школьники путешествуют по Дальнему Востоку

13:34 03.10.2019
0 2437
Читайте KP40.RU:

44 калужских школьника с 3 по 7 октября продолжат участвовать в культурно-просветительских программах Министерства культуры и  познакомятся с историей и культурой Хабаровска и Владивостока в рамках программы «Дальневосточные рубежи».

В программе-обзорные экскурсии по Хабаровску и Владивостоку, посещение военно-исторических музеев Восточного военного округа, краеведческих музеев, экскурсия по Приморской сцене Мариинского театра с просмотром спектакля и многое другое.

Поездка проходит в рамках реализации национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба Правительства области.

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.

 

eyJpdiI6Ik0wMjFRTU5FQXZSUGMrTnpMRzNrY2c9PSIsInZhbHVlIjoiNXpubDZndVJaay9QWW1yTUg4ZmF4T1ZDNW55UzRRUTBQZTQ5RjJLY1o0dVRCY1JmbVlPWWNUZXZSa2FsNFpWQ3BrTUhvbGNQM25ETUU0ODdlSG5ZYzhkM1lXK0N4ME96RTVmcnAzNkR2UzJjM0NWR1BPckxGelJmWkxUbzd1b0hTS2NVUDNKQjg0bWpwTHJ1a0FqV2h3ZmZYdXFyZExPR2ZYQVU4ZWNlYVhkKzR1NTREZUxjLzc0U2NpSHNlQnQ3dUVyMGRhTnJFN3FKRGdQRmRyOUYrc3VMNDJ6S040alFuTHNTSmtoMzlZZnF5ejdhRHdyUHJObE85RTVQM213RUxpVUxwNHZBTFFHTlR0QkwzQi8wamk2QVU3V2p3cGQrZGsvcjBjZ212UHFsVmo2M0VvZXBXdThFbXlHRVlxYTM0ZDhOczBGQzNZMXZtYjR3MkNIL0VzWVdwVE90Q0Y4VEZFVEdaSkRFdUVlNXdjZzEzY0JqK2JGc1ZHQlNBUkpQbE85MWFNTHRRbXZRMGYyUVpIOUlqK2pBMlFRd0Q5T2lkUmlicEtLSXMzM2RBR1RJVTFkMlFrK2R6Mm1qM1FFb0QxSzJqVWt1UFRzRXVKRU02eDZNWi9oeW5rMkNpcGo1SnR5aVlUaytIQVNaUmNYNUptMnVkK2M4enp5RnZ4ci9JU25uelVScDFSQ1g3cTJobW9WSTNLeWttNGdDQmFPVUY2TWNmams5VlVqNnZUQkJkWkVlOFJ2cXJ3SUJyM1QvaGQ3MlgzMEpwcVh5SVQ5NHVORkJwVkJpL2FzTFNKcHNrSWltSitGa0pJSjFaYUZ3dmlLQnREZ21RZktMdTNDUC82WmNzSmNUeFNlOSs3TmpmYW9SaTFxU1JjRGdNUjlabGE5NXYyUnlvQmxFYWM1cEJGYURHT0pTQUJMN2hjSVNBVjduR2hkbFpNdnRocmo0emdnRndENXg0azlKdzZSL3BUb0JaSWYyWWR1M1YzekhXWWJYWWlTS1ppemZ6bWQ0IiwibWFjIjoiMzE0YjVlYjg3NDYwNzJmN2FiYzhmMzI0OWIyNjFiYjMxMjgwMWQzOGY5ODJhN2E5MDE2N2Q4ZTJiMDJlNDhkOCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im9NVS8xM0djdUVzYTZ6Tlp5d3JVTEE9PSIsInZhbHVlIjoidlBvVGVmcFBNR0tJdDdSTHp3TFBHSkF3N1NESGVYRUFPS3BRZGUrajlTWGFZTDlFaVEyNExvcHByMkt2QWdzcmtacmlhaU5yVzUreGJmN0M0RzcvM2JjWDFJYkZaYSs2SXBTLzZMeVViNW5ZcUNHWGZTQWtXVldGOGg0L3I4Wk5NSUVHRXRyekZ1d01tdlBYeHBtVU5YR2RtZU1tZVZoM1dLdWNRV3lrRS9NbzViTXl6NHFaSXB2Szh6dVA0Ri9wZXF4YjFCVEl0dURoZHFOcnNlbVNLVWlBUjNWcmh1V1BBckp1Mm9YMGFBcDlCdXVoZExoL0pyZ2VDelRJVmdEQk9mM0tKaGI1ZHhEK1FCYmR3S2k3NU9Ieldwd2NDa0ZralBwVmxLaW05ZjBhOVhaOW9CRWVUeFY1anhjTzdhazB6Y3VobVd0YWUybEcvazZ5L2FNNkZ5SU5rZnlwM2xFckNETVpUdHc1VVNGdE8vVGN4bFhoTTViN1NySm1sZ0I3MlBOUytlTE80TDZZTmZYcStRNE9nOVAraWtGa0gyMTgrSm43UnJHZ2Y4OXNESy9oR2YwR2RTbFFZdDI2dlNqVWRoVEF5YnBXZ0UxNEVWN2pGWWR5OTA1WGhZOXhUZWJDaWFGNnRMcklNSDVMckRqbS9JbUd0N0NQT1ZEQmtGMXA3VGZidlNXQjF4RjJBVVh2YjE4QWR4U2tsamVSSkpEN0hZdnpaVVZMWGtDaGNOQTEvVWpUMjFQNXNvbnUyQUV1THNsWjZKYWNMd3VFaWhaRmhlWjNHencxWXk3WlQ1TnpIc0IwVFhUZGt3M0Rlb1VmejRzRDNsNDVJaldwUVRhWnZGWWRHY0VyZXR5R3VObjJ4VkM3dzhVelQ1UXg3VlV5TS9ROUI1NGthSmFzMmZiK2xpcllQTjNZVEdTaUtnbmd1dmVLcWJoekNsK2kwV2Q0Ym5kaGN3PT0iLCJtYWMiOiJmNGUxMjcwNTNkMzkzNWU3NDYxZmVmNzNmODQxMDI4NDYwM2Q1ZTUzNzk4NDMzNDc5MzY1MTU2ZTVlNTRmMmQ1IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImVlWG5DUkhPVU9tUlFtOVRsVGJMbVE9PSIsInZhbHVlIjoiUjhtQnR6VW1zcVRramtqbGpTV0tlRWZKemo3R3NuVGZ2YlZyemF1b2RNblpZamJUTzFoZk9Ba1kyUWFaeGh3dmFpYWNsQWUxMUMzSU16aVRIWFpMTnV2azhvYmUvRHYvUEpWN0hucVVBWjBJUGtlZ0dKTFR0TldBaTBQWVp1S2JpcFhCYktDQnFuTHhUNEY3YkJYc2lsMFVnT3B6Yjc5dFpBN0RPWjlNcWFsdUFnZUQ2WlRJbUlOT29IdzRqT0hsclVDZGhZejFGSlA3S2hjbHNpNXhsampPaks5Nmg1SVQ5dUQ3YU1zK0NnOGtObk9maG1ZajR1SEJPRTJFaWV4RUFpeTFNeFhpZUhrUitXcGM3amYvMjlZR3ErbG1UeE1EcnhOcEpzTFVycXBLL3RQczdkNEdxR1N6Ujg0RUorTlVwMElIU1FENEF5K092bGRaTDZpc0MyZjRPT2pFbUhjQVRudTRFTUUzV1ZiTVEvQVdVVTZGWXlFbEdPUzZadGtGaUhZY2hhVTkrTHUwUTI0SHhoK1BlaDVUOGRCcGlaeEdVVUY3RkFEREdFTk1IQ1B4bktObDhJWEFqOGNTVjhlRkN5WEg3UDF6Q2VpUkNKMXdhZUt3c01oM0IvdWhlMk5QMVEwTEZwNnBSNjQ9IiwibWFjIjoiMjliZTI3ZGE1MDVhZWJjZmMzNjBhNTEyODM0NjVjMzg2N2U3ZTdlMGZkYTA3NDBhNDU2ZjZjZWJmYzkxNmY1OCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ii95V1JaaTBaOXkyTitMcjQ3aVFKRHc9PSIsInZhbHVlIjoieFc4eVM0cHRjQlpoSGxCdWJPa0J6V3NQNS9RQm5uaXY5VVJQRjZybm1hN3d5cTMyVXNHZ1QxYnBNTUsrOW9FWitwNVYzcExUS0ZNeFF5RVN6RVlEaEFJQ2RPMXBhbnNmZC9PNnlFUVlJcTJuMUlXelZNUjE1ZGZRV2R2STdSZVIxMENCTGlrL2FqSzk0bU1RdkZPc0oxczVKQXFsd2JGSTZKYkpiUjA3cnpMNVd1aE5vbnIyUWtzUVhRNENIVjlIN2hGaGhab05Wd1RtQklTL1BvbVMwWm5ZUjFlaEFmbGJnOWdMTU9PS3Fnb0kvcm1DSUdRZHNxTXlwVXIyeHdSVVFoYUVhYzR3cytkbHFrRUh1WVVuTkZHZG1ucHdBbDYzVHdXWFQwQkhGOWRiTms5NW5NdXRYdG1ONlhFV3lMTXg5WGE3Rjh6RVlZTGJGcmJDOXRkSU5HbTlBV1pxcGFLbGFaU3liQ0JiSmpKczJ0SVZPRFZIbU1rc0RZZ3ozQzk1c3p3VkU4VHpEQmZGbFgvcUI5T2w5ekJZdkNreFpPeHBvTzIzUkxGWWN4cDFzd0FYMjFxeVVSVVRFbTZHaDVoekQ0STFpNW1ZLzlhamx6SHR5QkdDb0h4VUVzODRoU3FodXFoSExFSGdFN1k9IiwibWFjIjoiZWE2ZWJkNDQ5MzE4MzM0NjI5MjBmZGZkNDM1MDQ2Yjk0NGQxZmVhNTc4OTM1ZDRlYzgyYjY3YjQxOWU5Yjk4YyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImhKYkVkcVFML2N2Q3c5V1MxWnpQeUE9PSIsInZhbHVlIjoiWWg1WWNTZkxBNlVhQ2xIR0M2aXloRUdMRUNzSE1iL1RCUVJGbHMxaE15akNlV2g1cURQUU85UkJjdE14WExaZkowOXgvRGx2OExWTHdVbDdzVlg2ZUI0UEY2NnNud215QmZoTk9TdkxvbEV0NFBLRDBPcVRxVHlndTlCQ3RHZjN3OHBqbTFyOXRDcC9DY0FiME1OY0pMeHhiSDVxU1ZDcXdCZXJCaVJzQWtLNUtkejNXY1daTDV1ZURNbnJlOGxreEUyMGw1eGtkNzU3R2FxWHg5L2YrSHlENmprYUE2Wk95RklNUjRHTmtHbWNRL3c2RmV5MUNCR3I5c004MXVWZVJGMDg0QzhNaDQxNzVKU2hLY0sxTEFDM0ZtdTJTdUV2QjllNXROUW1SZzN1bHE1YjN4MXA0dEVJY0owRVhRbEM0Zjh5THk3b2dzWGZoSEhidThQZmFhOEwyVVEwQUNhWU1wdG52TW1Sb1lHVXZtT0tDR3FaekFpNkhjRnZiRWhibWxzWHdMN0pabFRrckdMOUZpUityTHlhV20wYVFQeDIwalZjMkhJd3F2WUdLcGs3QndnWUd0aENTOUZJRzdSeW5VdHBVeWhxM2ZtNi9iaGtVRjhyZ0dMbURMMjYzK2l6TCs4VzVpenR4RE4xRTMzbHFYVUFhc1VCUHgvRFBVKzh1SDdJb3BKb2ZCVkRvTGErWWxEZ0FYSUZDQ0xyRmhnN0VyaGZLQ2RsK0xZWmVZZi9TVEFobGFETUdWVEVLZFdjTFV5RDM1Q0pWbTJsQVEyTnlLdHBJTFRUYXFSTDJuOFhDS1QzQkJ1N1JqL1IxQmQ1TytiVkdJNUN1Wm0rWGl1OSIsIm1hYyI6ImMwMjE1YjdhYzVjNGMyMDUwODE1ZWQ1NWZlMmM2M2U1Yjg0ZmU5Y2M5N2M0ZWEwZmNkNzA0MjE4MGVlMmExZjciLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IktZZE5hOVpWNlJLaXFrVFJXZ3BTZ3c9PSIsInZhbHVlIjoiMkJieU9tQjZrMHloeFdaQ21EYktaamNTVStpN2JPNVM2Q0M5ODBWTXhzejV0eVV5YUIwaDh6WmJCa2FOdERPb0xMUVdYQ1ZTaEo0eTJSZ3A4c3dPNEZQdkNldmk4S25tRW4wV2hJTlZQZEo0d2NyZW82dnk5ZlVFSWFmV01sa1RjcXhjdEF4UDZsRTI1YldZM01GeHZ0UUxsc2MwclorRWZreEx5MlBSeURuRXg0a2RIS1NBQThxYi9IZ3lOUTRUVGdIeTFocEFLZG1YNVNqTlViaWxhUVM4K29ucTVtMEYyWVdRaFV0UzNEZy9MenNaVHA4M0NYZDZiYlBjVzdxL3E1elBOWVhQUFBQdnErcDdzWDBLOWlyS0tPR2NMbVVEQ1daaDhuWmZYVU9UWnZRZEZMTmFpemZKQnBUYTVqTWg3VEhGaEhKWFB1SWZaZWFRdVV0cjVlUk10N0YwWUdYcDdINWtQclZJNWd4cHpwTWRLaVpTazlwZHlzUlQ2M0lYQUVFak05SkZxdm1taWw1eThlL1hWUHkwUEVmMUNEQkRteXFTUFhaNDZlQ3VhZjYxYmVEL0hLbUZYa2ltMHRScS9IRzZEVXdWeU5JWnl3T042WERyZWdWaHhHaEp0R2JqQXcrbnNBQ1ZFMmJhWkI2Y1o3SUp6czZtODNQeks3YVVKeG1mcVlvSkRmSUxKdXFPWElvV0gwWGVrWW8wK1NhbHBMNGpmNHFPRU5jZFp4MWg1OThZZXNlTEFyUHZLbTc5UHh2RHpiV0tNYVhBb1YwQ3lPRlF2enZDeFlpcU5ybDA1bEh5MTRvVGt2QTBsMitSYkVTVURIaVc1K2JSVjJlOHp1dEIxWWp2RkQydVgxNkNjMEZnOFlBU0UvSmViakJ6RXZPVTQwRlhqNlFhMG5HUkFtT0JaV1lNSStGY25hU3IiLCJtYWMiOiI3N2YxYTYwNWVjZGJmOWQ4ZmE0ZmMwYWJhODZmMTUyMDkyMmU1NmMxMWIyMzEyMjQyYmNjM2I2ZmU5ZTY4MjQ4IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImZUait2YmVBTm82Yk1udEMzSmc4VHc9PSIsInZhbHVlIjoiTmFScWIrcG9pRFZOZFpNQWkyMXpxV0Z6V3FvVjhKVE15RkxacXo5bU9GSUxSQ1plSitnOGlsdFRwR0ptb0lVYUk0RVNBTE9aVElORGhTZWJoQVMvRDkvcVhDVlcwdEZwUDllTEI3RjJJR2ZHdGkwV1RIUjRLbXJEWWFabGNBV1gwWC8xVTJzZkNlR2wxaUNpOFFUNDdoR2RzZEdRRnRWOGovQ0dWbWk0TFE0SzdpUkxTSDd2dDRFQ0tONlg2Mmc2YW1ETjRLSW1rcFFRNHl5TFJaeXZBNzU4c2wxeExQN3czWjVpZjgvaGYyS0psakZUOTFBNjBNWVRQb044dlB1d0ZERCtzWWJYNHRCcm9rVmJTbGpjS1h0MnpMeEtNOGdRaCtKdTQwVVNPeU15dldtZWdPUUk2Y2srNjl1Q09qemtsRE5Bc2NFUHJDaDhVYlhiOG5MTmRSV2w0QnltQTVTcGVJckt0dllPTW5IQXJBUHg2Zlo1aldXNDNSZDlIWkxWNVplZk9yU1ZnM1BWNG1DY0prSDFZa1Q5c2JKVm02aElTRC9uYUJteWlJOEp1T202NERtMk9pamhQVkdoV2FLaSIsIm1hYyI6ImNkYzc2NmE4MDQxOGRiNzY3MTg0ZjkyYjk3ZDljNTJmMjY4N2JlYjhkY2JjNTgwM2VlYjQyYmI4YzM1OGI3YzAiLCJ0YWciOiIifQ==