Правобережный троллейбус пойдет до Дубравы

Уже на этой неделе в Калуге начнет работать троллейбусный супермаршрут.
14:24 07.11.2011
0 1105
Читайте KP40.RU:
Уже 9 ноября в Калуге начнет работать троллейбусный супермаршрут, о котором мы писали в октябре . Он объединит маршруты №№ 4 и 18. Троллейбусы по нему будут следовать от улицы Генерала Попова до Дубравы и получит номер 18. Четвертый же маршрут исчезнет.
Напомним, идею объединить два маршрута в один супермаршрут озвучило в конце октября руководство Управления калужского троллейбуса. По мнению транспортников, это позволит снизить интервал движения, более эффективно конкурировать с частниками. Протяженность нового маршрута составит около 11 километров.


Автор: Николай АКИМОВ.
eyJpdiI6Indnd0hwekNoOXA3SUhVdi8xakNVN0E9PSIsInZhbHVlIjoiUzdsR1gzM3p2anpVWXlhUzJGck8wa09rQWVMeWNlb21KSkQwUW5CYUc4NmtyTkc5Mms5M00vcCtMU0YvWWUvY0ZDcEFmZHVLM3JYNklFZUtMb1hTSlAyR3k2MTBvOEdNRWZMQmpwQnZ0YVFaQnJwckd4VGg0YVlFWC91K3dENTBVZWh3cmhGbzBmWGJNVGg4ZjhhVEdMZ3hRUEM5cTlNUUllY2V0SXRtMFFINTc5YVl6elhmalJ1UjhTNmF4Y3dkY3p5MSt2aTREYlB5RmJrUS9LTFJsdU9iUkFmRlJtTjYrMGtiTEVXSmhGbkZzaStrN21xeXQyQTJsSEw2Y3pldjExUFZOTEdKWjBxK29lQnBQWkNiRXV6Qms1REFUYWdjeU1jbnpUVW5TcVVMbm9FZlJpdjdrdDR2UHZUUFJHY1c5MFBaUHd1bmlxYWpwdDNPSlByTDA4SVM5QWtaZXpzbURqaDMzYWwvbG1IMGZVdjZiWFVZMERBbGM0bStwckFvcTJlZGI0V2Q0T2k3eFVVL01lKytTM25zMElTYkZVSVlWUVNIcFEybUFxSDdLM041dGpUdnFpQlZsckdYd3FhMmFnMlpWNFFiTTBWMmxzZ1ZvRlBXbUVmSjdqQ0FtUVp5SnBjbGF1RmpjRUlkNXBsOUY0TFdvMkJMM2dLWFdGNjdCKzY3WnhCNkNUWVMxUjIybi9vQW8zNFdDcWNaQjJERjA3dkJaUUNtdVhBY3NFQ2FZVXRtdDNzRVB1a2JEQmRlaGxGSkc1bU9TU25Sbm1vQzFFNmFLdmt6V2IyOFVSRlM4QmwzSUE2T0daLzdJbkgwRDBTdWt1akpkRFFPQWJxVURxK1krTjdvM2JxUk96SkJlakFnNGQ4by9SYWJ5ZmE0NGxNSWRKSWtocGl1eEpFdy9Fc05DTkg5TVUwZUhZSm5URXVzeU5nMDR6ZFlDcmVqc2RFOTZGWEpVeVY2bmxHWFVyb3p4Qmx3Nmw2THJPZlRIN3RDUjJiemtSMlRnRXFwIiwibWFjIjoiNzU4YjdmZTQ0Y2EwYjFjNGQ5OWZiYTA1MDE2MjQyOWRmMzhmYmQ3YmYwNmNkMmFmYWY0Nzc3NTJkNWI4YTdhMyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IklCTzMrMjltZHNpSzRVelZLdm9PRUE9PSIsInZhbHVlIjoiV202UkZLYUp5TjZZMlduSW10dzQ3TUYzRlpXQUxRMTRrT0liWUZWTVVmQ1RFM25GK2pleHcxajRhaEFhcjZ6amFVSWVtemQzWXNmdEp0cTBoQWdvcWJiVDZLaFdZU3A2bHMvT1prMm95cXM1Nzg3USt1UTdBTnE2T2FPc3cwakkydkN5ZFJUcjFSOGZPTzB3dlBKd2pUQm12bmptVEdWQ3RkbkQrV0cxQlg3TDJqVDU3K0lLVlN5cmdxKzh5UWp6Z0ZKVDJoMW9iOFFuSFRjSlVnbXlyaGhvcGJCcVVTd0N5eTRKRUUzN21JSHFGbXk3NjlmRHFDWHEvVGYvK1JOM2thZFFnR3ZVZVhTUllvZXVYTjRCVlhBOTlLMTFZOTZNbjBUdldBMGJYUnBFV2JTRDZNeGpDZVVRRUxVNngyeGxYbTdoUXBFSWhpWHVWOVovUUE4dlZ6b3c2OWplYmx5WCtqL0ExV3NwNm80b2Z2YnFqYnNaSHNQcEdCamlFSHhIendKRStaUGZqQlV3VWhCMkpTT0VhVzlkWEVHalVFS1FmVUxxdXgxK1o1b1BKcHRYS1lDTmVOcEF4ZVhNYmdOQ3RzTTQ2S01taXVpdnVZZFFhZlZUVUtNNCtGTFZyQkdmTWNWZGpxNFlENzBtNUt0L0tGeHdjaXdLWi9ONkgvVEo2cmlRUWlpMWc0MW5JbzJKcVpWNlNHcHJNN0dvY3VubmxhQ24ycnlQRnNyNkErWkdqL0NFQUNkUTl6dStDc3NHbXYvcjRZdjdGbVU4WGFraFRXRHRVTmIvcUtFL1ovS0ExWDVuZmI4MXpDOU9Pam40VWQzUzBIK2NoOGNxdEVvMjYveWVHMTNKRmpUKzBlbEY1SzViMnVhR3ZoelpQeWVpVWVyekxpQy9GRnFxV1dvR1p4TnVUK1htdThuRVBZaTVnWXNrZGdOWitYRTF0SWY2UEZQMmhRPT0iLCJtYWMiOiIzZWU2YWY4MWM2MWU4ODFlNTAyMWVkYWRhYTI1MTA2ZWNmYzFjOTZlZTNkNTI3NjA5MDc5ZTU0YzI2MTZjZWM1IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlM3MlpSNmlSNmNoYnNyU0FFTGtDS3c9PSIsInZhbHVlIjoiVDk2eGJXOUsvUFJhaitLSktIUm45UWQydnBiV1lEdUErTHVGb3VGQjE3NXFxQ1JmUUpwQ1pUbVB1Z1ZCOXc3UTVGTTlqTHpqMk1kSmloTENBclJvZzAzZUJIdmpXMnl1MGltdzBBSDQvcEQxTzVQcXhLM2pvY3FtUi9Va1R4ZWRzMnlWdWx3RndwSko4MG1PYWgyQUc0aTAxczZjdEZiU21QMlB1aktFK3pNWU1kZWRCazZLcUdiNDRrRHZKQS9zbW9aYXgrNHBaTVpUTFpyWUVTTjZjNEI1R3QwSWllOHQwYWg4bHVndVJRdFdUSmJmM1NiRVViMklCbHZ1eE5xaWZ4Mk5VRWJCZXNiWnRDMTBQOWxiRzlPenJVOGFuZGJIRUNoaFUvMEVvSUQwOHJ6RVBXeVNLRDNsOWpUeVI1My9ycmNGSnBNVGNFRFkrbjYrMGZheUlrbmphcTgzZ2RuNmpLb28vdmFxNDR1dlB4cXM2OW5lbzhuU1ZFUEZJeG0wODlCdmRBdyt3bVpYcnViVjluYlVPWjg2aVBmNXNkbWprbm0wb3REcFJlU1Zsa2tGUi9yaTZWeWliR0prcEtoc01LbkVkdXhnSmNsMVFGMFlZanNETVJZWnh1M2M0T21pNDRXYnQ1eWZpV1E9IiwibWFjIjoiMWZkYzM0NDQ4ZGU4NTEzM2YwMjVjNDAwZTRiNmY5NmFmN2ZjZTgzYzQ4MzA4ZGIxMDQ1NjFkNzgyYzMzMWJmMCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ik42dytyelhJNWZYUnBxdGc2V3VhV1E9PSIsInZhbHVlIjoiaERMbmN1eUEyOTFPUlVGdndpcmkwTnlGbnBHeCs2QmhnV20wOHVKK1R3S3gwRFVVQXRJc2NvOElUUWJzY0V3amZ3bHY3eFovd1p0M01BdWdZQ0haTVJEck0xL3hzS2p3UGd1TDNtL2ZiazVnT29lbUc1WXlzVFZYMG9xd1hEQlZwTkpMRHI5RW5kMC9qNTVUWjQ5bkc5NVphNXdrRm8xUXI1WlRLL2g4NEY0TVRJeFBHM1ZYbmlLa2lsT2c2dTBrUWZCeS9kcGk2ZjhXbzBadWMvMTNGWjhZS1VkT0dBQ0Y3M3FuS1AreUpsZVBmd0Vjb2VMSlV0WExTL3JLRmlQcjY0eTMxNVhSeGtWUnBlaW03WThvSzVoTklvelg0aHk0S1lEZUI1OUIvK0NoMEZEejFYRWFBcEdERDJXd2FwU0EzK254b1BSd1FrNWdDUTEwVnRuRjZOcTdGSUhhSXNRR2lDNFJXaERQRXhPQVcvdDJibXQ1VUVhZ0ZObFBZZHdhOXk2Y253MDdCWkZ1OHUvVFVyZjd0RkJtYjNEd2ltSllaM3FzMWc5Z0ZWYkRGTGMzVnpyUDdVaE1MbVFOTVdFK0JSR3M3OVd3NnZmMTA0OEZqd2VQd2hwT29JKzBNb05lMzFFTHVPUUVpeG89IiwibWFjIjoiMjIzYzZjMTlkZDAyYjc5MGRhMGQ1ZTUwZGY5ZDkxOWY5MjM2YjA0Mjc5ZGVmNzdkMjQyMzI4MjdmMjRkODY4ZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InRHMGxSTFVkd3hHUm9kVW9ZR3dvRXc9PSIsInZhbHVlIjoicTdlM2piTkZPd29UNkpqRVF4VjhURlJVNjFrZWtqWmdSaGdwSFc3ejc3QVF1QXk3bkxsTmM1Z050UlFhSDk1Rk5hQUk4OWZOZUozL29IUlhTeVpWUS9ja2V3U2R5YVdRMklmUXJFQ3JmVTBuU29GRzR2MXNxMjhmbm56b3psbmtVR0ExRHJDTEpvc3hhYkF6RG1neHYvd05oZUx6N2RkSjVHWjZxR2twbTRJT2tvY1dYOCtMbzNwamxwUmlVYWNHM3UwbTF3MVRzZ296WWZ4YytuOW0vQkttMmtlRzkvcVRVNHVjaTBwV21XMkpHQVRCYkFQSkdIRGlSYmxuaXJLVy9MN3BsVURYem9lN1JhMit1b25tanFMS1dzRmRPVU0vTFg2TUJ5QW5XWTNOdEhTaVh0cEVDZ2dYR254emRLbWdqM1BUK2x3WUhucGpzWnZueFUrejcrRTYzdmNtZG9jRFNQT1FIYTMvcHVsQVkzeEpBV1ZKM1pWUURMUHZ0aXZoeTlGUldGSTNNTk1Jd21TWmlpRXVHUWp2RTdHaUdXYVNxVUlMcS9tb2VXcmxzanE2U3M1TldRTVZsMm4xY3daYWxWa3FRcENKREpJUHVvZFlnOUllNDREeFYvelgyNi8vYVcxY1p4MHVaY01hQjlmeFlXRTBEVDRVVGJJVVdiSzM0dEZ1QXJjUXBLbG9CSGFpWDNlWDZwWHNuVGFVcys2eHAvZGtCTktaMUdseUpSTU40YmYxYXZVVTBBYjNiTFQvbERkNHh3TkJLTERtb01EbkxoeVZOanpnWTNqS2RPU1ZBaVdHSDNPZHNoc2ZzUkVDZndmVStXWWZjUVZ2eFFvSCIsIm1hYyI6ImJmMWQyNmIwMGM0NDIwMjNkYzJmNTY1ZDhhM2U0NmYwMDdmMDhhMzVmYjExZjZlYjk4ZjkxZTZjY2U5OTVmNTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkdDallMWTZjNU1tYjdsckl5MnlzUXc9PSIsInZhbHVlIjoiU3Jha1dkUFh4My8yM054bHgzdHhHbXFnZjRrNWZiek05ajRtV3VSSWJncitDcUZlc2V0bEI5aE0wOTlRTFJiMUU4cmhYRDMxcnpTZWdKZW9BN1JpOEJSUThBNHFuY3l4ckFwYnRDRFJhWlVrL1VsRlRyVTJ6c0lvcUlPVEU1dlhOYUo2NDM2MnBScVJqUUE1amtabkVPbHdKQk0vT0J6WlJaMHFmcmpxdEY5bXdQNC83MHRJMFk5UjgybHo0OWRXN2FUZ2hBM09XWUhxK0NoZHIwMjg1ZXM5YlB2NmI4MkRhZm1aTm5ocGw5a0l1Mm5WVUVEMnBmQUgycVdacTNlUU1qdjNjajBsOVc1ZG1kMEMydjdnM1JmVmZrUVRyR2pvdGllamdBamdyRWR2Qi94cEJ6UUEwcFRsWUQydEVSUWFTSXlERk1qNVV1VGJxOGtuQWoxc2Q3N3ExcUE2cEJjaGtsb0Y0cEVTaTVUVDhRS2J1Vys3WUVCclFDeEJ1MEZaaUNkWTA5TW1HN1VXYW5NSWwvdFFPblJmWmZmZ0tWUG00QzV6UGxXSnV3aXBxdngzKzBXZzRBUHViQmlXSGZZQ2xqck1lY2RMZkdua2pVMi9qZ3lhajFaRWpxRlg1OU4wd2dXdmhGZFBqb2F1YUpYdXEvVk5ReWZIQnlDWWZ1a05BYmpobWNtMlcraHNJaG9kSGxZdkFReFFKekNkdHp2NWZvU29zVXpwalZWUWgxN2J6dmp5UjUzckJkTk1rNnY3VE9jZHJmWDlLSk80a1JLbDYwR2dDcTM2c0ZpeU9RSldocm5FaE14enJoRnhGd04wRWh6YUMwVGFCNEMxOWVPQTF3bGducVpGdVZVUnVLT1RQRkNMNTFoeGJCdmg4V2dIL1psMjNyajRGb0pKUUlIM2VrTFpHNkswaVNpbCtuQ3EiLCJtYWMiOiI1YmY5MTllYTMxMzg4NTA0NTViNDhhZTM5M2ViOWIzMzhhMDNhOWNkMDdkODdhYjI5ODBiNmJhNjliOGNlYjgyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjQ4cm9ZelF2TDA4Q1RnZUl6WUJNS1E9PSIsInZhbHVlIjoiUWl4QW5oZjdwZzVIN293SG5uaFpNbklTMVJQb01UNENQQkhIMVlwWkZJbktpT1pac01WWjZZYlFsY1hHYmx3dXpBazBqNUN5cG1raGcwZHFNRVRqRHp0Y3JwUEVpdjlsM1JPVFg2M1hySy9TVDBMQ0VYQ3hCcHJPTEFxUHNNLzRNVW9XQUhTK082V0pwdUw2Ynp2UHQzS2VSdXE4OWl0ZW5WeENlV2hORDdidCtPS1Nab05zOWg5bG90aEo5U3VyeVFDY3VRSXE1YlBSYVpZUkVkbEhGM1VYVzgrQU5mUFQ0a2gyblVpRGNWZzZNYlFJNHQ4cEJLcDRQVDBRWDY0aTk5YWNDWElJY2pmZ21UcDJJWmZIcFRQdTJreGVMc0hqcDVhVWVuSHR4dWllUFZNTjgydmgyOG91YlVOSjR5THUvaXVVNFJycDE1NHZlZnQvMlcxVHM1YVNCeFFWQytzNkpNTjdDbkZET2krSSs4THFxWGRzN1doM3NPOHlFTW5tUnBnWC9DZEhpU3NSWFBKbEl0NUp2QkZKeExqanlRNVpocnVJWHhmUEU4TUhSYmxtZW9LU3pWOXVTY2QzR3pQZyIsIm1hYyI6IjNmN2RjNWNhZTNkYjhmZDIyMTI4N2MyMTk1MDU0MjRiN2M5OWQxNjM5NTQ2ZDBiNzk2MTA5MWM5OGE1ODczMWUiLCJ0YWciOiIifQ==