Бензин в России дешевле, чем в Европе, но купить мы его можем меньше

Взаймы дадим и разорим! Сергей Безруков бросил вызов «Черным волкам». Об этом и многом другом читайте 18 октября в свежем номере газеты «Комсомольская правда».
13:03 17.10.2011
0 1103
Читайте KP40.RU:
Читайте в свежем номере газеты «Комсомольская правда».

Бензин в России дешевле, чем в Европе
Но и зарплаты у нас гораздо ниже. 

Сын убитого полковника Буданова: «кто-то решил проверить, почему на похоронах отца были военный оркестр и почетный караул»
Неизвестные подробности жизни и смерти человека, которого одни считают настоящим русским офицером, а другие - преступником.

Липовый Forex: Взаймы дадим и разорим!
Как обманывают россиян конторы, обещающие стабильный заработок на валютном рынке.

Подарок на день рождения от хоккеиста «Локомотива» невеста получила после его гибели
А за несколько месяцев до трагедии Никита Клюкин заказал свадебное платье...

Сергей Безруков бросил вызов «Черным волкам»
Популярный актер снялся в главной роли нового сериала.

Автор: Сергей ПЕТРОВ.
eyJpdiI6ImI2MzFwWnozMzl1RnNzWXJiZzFvMFE9PSIsInZhbHVlIjoiSUYycUNHUkFXcnVnNkNyTFZadzVFQmJ5VVE5VDBwcE9SWENNL1F3bmRqR1ZXaCtVcTRnMTRzZC9PazZwUHRtU0tKMHJ2ektzcTVpRVBRU09WMjNCY3F2Y1lnR2c1ZGVIUmFidElSaEVWVlA0NDd0ZFFoR2FidERYSFo2Qk51dTg0T3RjbG5qTmJWNE5LOU4ycSt3eXFCWHlmOGpNcUh4bUtVU2JDakNwakVmSENXVDk3dkdxdjFIMExNaHNYcmxRcW1pL1c3alB0MnYycmVUdk9Sc0xTZzMxWk1BRE1qQU03Y09QSXdNMEN2MHR5a3lRTk4ybG05WlByRjhNbDdMczJ4ZEFtTUdTMWdBUUVBRkx2cTFoa09aU2hZZ0QxMWEvSnkxaStTU1N5LzNrSzJlWnQxT1BNcnpTNm4zbzM1MEdMbU50Ti9rM3BtUjNSUGhsS1dkVXJ4R2xkMzlCc21hMlV2NEg4QmFZN2JtcVROOEtYUll5RFhBVzhwRUd1dE1sSzU4QkYvYjZDWSsvK2tNeUwvTFhHYnUyeTNrOUl6YWhPZUZnUy9tZTB3eU9JalYzV2xVUWtTR1BhK1g1NHJ5M3c3QTRMYjl1TGNJdlJaLzQ3Zk1tYkpnNk9ZY0NlcDlpOElVdE5JN2RibkNma3gvOE1QQ0NTR3pLOUFLTHRpV0JWSFlMRGdxREZ5eENwWjV0VlBKSGdkT2Y2cEh4TFF5SFpBTmFKYmIvODAwS2pRQUlWV3E1b2t4UU10WFZwZnpNN2Jqb1l3K0doeC9zeVhxVXpMRW5nUUltektIVXZ6djR4VVNkY0U0MXdpWVpmamE3a3krTm5LV0k1NnNGQS82T3hMcDUrQjRNb2RwbXFPZTVQSGJlcmVNNWM5b3pLbkJNWmtSNEFSelZBSTJ2ZDJ1c0lwL3JJNXRBaWY5bTErb1M2MlhCUzQ4ZGdTVXhYZXFkbDliY1k3MlFxUkduNTdGOWdOeFg3RU5xd2VkYlp1VG5TazhFUTEvdCtqNzBoTHJLIiwibWFjIjoiYTk1NmMyNDIwZmFmYmJiZDdmNDdiODUxMjI1OTlkNzhiZDQyNjYyMDdhYjY3NDVlYjNmYmU2NTMzODE5OWNiMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik51dXNCNHYvVi8rQ3RtR2VIWmFBSHc9PSIsInZhbHVlIjoiVlcrYzF4bDBnNHdrMldMamh6azZHSmFIK2FsbEpUeW0yOFpVSlZYZG9rUlBxdERQektQWUdBZUlqbU9aVGxBT2ZUYkF2WUNpTUEyMGE1UGk4ZWVZNHRVb0cwWVduMDdVSTlLVHFBSHg3NXlud0o3SzJXMFdPM1hQcklBSzRUeThPMFZJalJ2UDhyMkdFS0FKZDFwVUQ0eHc3VCt1L2NIT0c2MSsva3FhWHAvN1Y2MzdRNWI5L2FyM2Z0N0pOTTErcHozMjRqN1pmK2g3NVIrK1AyeGtqRWU5cGlieGJLTnZRT3JxWDU4c09mWVFBOThrVGwvNkFhZTlvbnR6YXFLMU1HdkVMM0dSVXJkQy83ZzN1NFVGYThsWWdNaG9mWGhiSlJTV0UxZEN3a1BXL1VBQWw1Ujg1Vm1GcEx3Q0JqUStLTzZZOWZYYTFxU1hzT1YwRXhjSUY5QWduTkFtNjc5dGNJS2xacDRaT1NXR0VoUDF2QUprajZGNS9RN0hSKzgxSGYvMHVudmVySWNSQTNwZEJUVmhyU0VaRFZId0h0MkNBaW5PMElFZklYcUZiOWowYUlPZUxrQm1NOWJ3TVc0S3dWN2hJelRHSVFTUFN5M0wyc0grZzZNd3VzTEtlVlMyMlFJdVVyTW1IMmdPeEFER2FQOFdGVzcwakhRSmEyUFlxUHVNOEhoRW8zNWJpSWZrMURQaVdmOXZNZWFPaWVLTkphbzR5OW4ybFFmdGt0dE5wSzhGeTVPM2tJSFdEc0JDU1JYbjBpVUhaNVRQMkltSmdyN2tOd0JyNlRLTU1rRFd4NmVDL0owc2g3Y2RpSXhPMGR2THJwa2UzUDlQd1NnWDFtZkNuZDYxcEFCYndxMFNlZEJSUWJETkpTUEh1blg2REI5Z3oxWW5ZTGI2aElvdnBzSm1lU0ZaaGtpOWlGWVExSlgybHRHdHFnbFpYOElJRFp3QVZnPT0iLCJtYWMiOiJmMTVlNzI5NWY2ZjU2ZWY0MjQ2MWNlYWZjZjE0YTJmZWQ1MmMyYTkxNDY2Mzc0OTE3YTRlMjliODRiMjM0ZWZhIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZkeUExbi9NeFBRVDhvejVhWXQ0b0E9PSIsInZhbHVlIjoiNUdIblVDRnFoL2h3UDVpY25EV0oyalFtTnREMkJsNmR2aFpvMkRnMW1STnBYZC9rRlBocGNFR0RVV2dMVmQ2Zm52endJZjlIV1J1WUcxaVFqR3MwZVlBMGx1SHNDTlMvMjkzalVvRTJHQ3Z0cXJ3V2dnYlc3UWpvVjBValVvQlNYNU9iY2huc0tsa3NvcjhncFFkQzRIdXNQSVppSDg3ckhMNW9nMldJeG1FclRKQXh3cFp1Y2ZDZGUvbkxrSVpueU5DYm51VDZlV3JjNGtPODdiSG5HYVdXaGVwdDdJNDFPV0xXMkd1VmQ1RzNQYnRGMFJVMTQrbHlEWWQ1U0pURDRaNlpUT0p2V3VWZjUvVjk4ZlJrVnRNaVRMNWcvR0VBWGd1eU1ZM1FmS3NWRVZWMVdjblpKRllKTjVkcjRybjlpc3M0M3BYSFpzdlJkeUZEcHR2WjBFK2h4UWhaZ2FEOFNvUHlIME1mVXhDL3lwcmRNajRMdVhQbVVXamtUdTZUYWNZT3VpNjFFMEo0ZnRTMzV4WWZwTFlZVU45T3dlNkczam1zdDBxS3c2bGFqZjY4Ukd6cFNSRTZGYnFxUzJXdEk3aXRvd3hkR3VtYTZ6czM4NTRYMHhYemxiRnloV1lsQ0t4UExDcE5RQVE9IiwibWFjIjoiMmQyZjA3NGEyY2NiMjBhZjZhYWUyYjBkOWNiZjg1ZDM0MjYwYTY0M2ViNDgwYTk5NWMxMjk1MjQ0MzhlMGRhZCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjUzcDJEK0hwVTVWenJYdkpSMEdSMFE9PSIsInZhbHVlIjoiK25TZ1NPNERKN1FnK3puQzVRSTdCVHA3WjdSSjdvRTlGVkNVUnlZdFlYRVd1MTEyenI2aVBkYzBqOHhqUTFpa3VQemEvRVR0VUZBczJDa0RNcGtvMWJVRTRLVEYvSDE2c2tyVlFjN3Q5Ujd1OEpTWmpuWEt2QjlqL2VraUJmSmxLSGRMc1F4RS9QSFFTcjBMSjYvRSttRTc0UmNEdmJYUUFFYkNHNTFQcXJYeStMdms1b1JGUWZzVTZSR3hGKzBKVzFCeFFRRWRVeHlIWXVEMldyYlJ0S1FUNTRlZ2xqZFpZeHd2cVdhT1p3cS9YMHpVczZLdmV5V09NVEZ0MENCM3pVdi9YQ1NsYmJQbEYyYzh1alRYSjM1TFpuWGRaQzAvemp1dlcyRTB2c2hKVS9HOTFUM0pEYkg1TFV3M0FiaElQQTF0ZDJucndTY1IzVnFsRzRuaVJlRUxNWnlKL1lWOFpmWnNTNDNBVlJFVkNhd0hFbUdXODROQS90TlpYUG40SlR3eENwSitCWGFPOUd1RzY2T3AxQkpmS2FBZ21vd2RrSk94TG1TSWVrVFp4RkpEdzFPWldsck40eE1Gb2tqTlBMMGdmVmFMSmFnaG1yaVFYamgrc2I0T3g5UzJlcjJkZzNnalQ1RkdMMnc9IiwibWFjIjoiNmIwNzIzMDAwNGQzOGNiOGQyMDBjODExZjc2Njg0N2ZlMjM4YTcxYmYxNmM3OTM3MDYyNjA3ZjFlNDZhZmE3MiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InU5T0E5bjJhLy83VGhFS29TeWszd3c9PSIsInZhbHVlIjoiYWRvZ2RpeU5YeUNoVTJTd1E4ZWljeHdteUZrelVnVmcxa3F2K0pYdW4rWUY1OFRHRUNxdzhHTjRiMnlhVVNpL2ZDRW01WlE4MnNGak1uQzdlR256am05Z3l1S2RtdndhUlg0TUh1VmtUUnN6WlRWd1IzVkd2eXhoNktFdnRZYUNNL3FRUlRHcTRQTDVnMlE4NG1rY2dGZzMvRCtoUHd2aHlLM3BiakJnYmd5b1FMNldadHYwSzl5cEd3RkZwK0pQSkt4YXdMbDRZODFTbXp5ZTZlcXhnNElodWE1WXlVWlp0eHhTRklkVkRjQlk2UHpYTTdXWHFVSGZqV2p4aWNoV01NRURwNnd4dnI4RC9qQlFnYlZmek9COUQ3aTZLWXF5MmxobVJpOWkrNi9PdHlmK1ZPb1UvL3dlRTdPV3BhVnpObDRGVEV4bnVDekNMNEwyNTFuUStINmhDclE0dk1VRjRYdnFJK0hUYXlQWXlaOThtOXpuQ2gzRFdkZnRJeG43Y21oK011bGdBZlJUWXVNSFpqTjNxOStiZmRzMTdyQTliMEZ5M3orWnNScXdyV2hkWDFvWEtPNDl4aTBiaS91bmxTUW1NK0xmWVJWalVkR3VBMHJpb1RrTUttSEp2OGpycWd2ZldDMXBydi9YYWt4WmVwVG0xRjRFYnZXLzhkeHBMMHQ0ZmxQZW1CS2tBQ2pNMEtaUmlBWlB3ejltN2dGbUJwd0kvbkNNQVB3ME85RGRJcndVMEkram14eHNkcjNWREJnUWVWa1VLazhqMGJCTjFKYkpUR2liNjluMURwZWlpZzErOXhRSTZ0dEEyb1BaZHI0blc0UFlQMHhtemZrUCIsIm1hYyI6IjJhMjg2NDNmMTZiMWViNWQyZDNkMjA0NWI3YWFlM2ZiMTEwM2IyN2FmNjI1ZGJlZDNmYTNjNjUzZDU2ODQ1NWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IjJFdFloTUZUNnlVdTZLMkJncmpNclE9PSIsInZhbHVlIjoibjQrTnBVMUtnZnNpY2Z1RXhVQWNFWWV2NVBGMGJFT3RGSEdDT01RSlZEcmtDM2k3UXlBMGtodStrSXpnTkdHT0VTQkoxSXNRTU9xcFIrTzdlbUtaU3gvMkJoV3d0VGE2aWM4azB5YjczSXZGWit0aHgzU0xOcUp1bWQrem5NUXU1UHVCbjdJbDlaOFFoZWgwN1RITTJwNDhrdVpNUHQxTG40dXZ2MEpvTkNGNXRYYk9rQWNZTkl3V1ZxbjhrS2NNZytNSURRUExQcmkvV2EvWXBzbW5WZkNLWEJHZThHVjk0L2JtV2tSZ0k4SGsrUy9lNjdhVDFMOGljYjEzOGMydnJXVnltbmNiV1dKVUQ3UHNoVDRTWTlMajZ3UVFVYW44MlNySXQwcFV0TFZMTE1SOEVWdm9nWTVHbmZWQ2ZiTEtzRFVWQ0NVbDRSY0UxSUgwYmpNNHFNTnBRbXltNEFsTURsSkNRRU9HbFowY1prTmR0cEFWOE9rdnVwNU5xWkQ3L05lTldSdFRWamJKaGgyelpOc1E5UUM2NUdMYTZFaHlWbGVjTnEvaFN6OFhYcndZV1MrN0E1T1RCYXVOUWtCOHBNK3M3V28rWnNnaW1PbmtJVHFTMS9KcDAzSzExeThLaWd0L3BwblBjZUhlZTlYNXVySy9FNC9xUEp0TWgvdVpMUHJMRVJ5SnBORGhuakQxQVgzdmE2Q0NyVis0N1RySUhTai95WGtEdE1MbXg4NkZHa1Vmem4xL0xWRTQwT3ZmSXNjVW1Kdktqc1d1eXhkdEk0VnJhZU43THdDY1F6bng0cXRmQkFLeHJUaTdWRVdjZUxrd1JjWGc3RHFKbHBJMzVVZlhHeHhVSjlRTmcxWlhmbkV4VmEzZ1JtQmo1bWRKSEswdldyMzhvVXNpaHNlWHNOOENsMFBiTHZxQUtPL0kiLCJtYWMiOiJlNjI2ZjQ0YzUwMGYyYmM3Yzk2OTczZjViYmQ3YzRlOGUyMzgzZmU3ZTBmNDU3ZmM2NTdiMGU0NDc4YjEyNGUwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkRJYWkrbElWOGNTQmtld1dVVnhmT1E9PSIsInZhbHVlIjoiWW5vK3hFeGIrSlJTeStZOE4zVi8vd2R2Uy9XS0s5a0pJVmd1anBpaThIZUtuMitvYlNnSVAzbloxQ0UzWEkyejFTMGJQSDlkSm8reit3Mm8zY1JldGpYYUM4WnY4ZzROd092YjR1RHpBUi9UYm1oWVdZYW5GTUpvVVRKUXRvTWMzRXN6blRzK056L2hHQ2RQTkFmMjNMRS9Gem9Pc1ZWS0xYQU5IQTZaQStzWWNBT1Z0cjRHVURRckd5QnBCN1FIU0NFbFJKQ2pPNWFaRWNIczBxV3puUDh5RjNVWnlvcHRESlo2R0xjQUhYL0NzUHhBTGw4ZGJqSURoOXR1MkdyajFFcjZCcExZYmY2WkduN3BlV2Urd0ZYSlBCNEpmVXA2b2FxQVdXRmRtTWIvdEYxeE9weXN2eVV3eXVKZzVHMUVSb3krRXJkOGJiZzQ3VGEwWXBtUHg2ZWo4WGxQTS85TFJsMUEweTVKNHR1LytpVTlBQll2Mklncm5UWmNJZGxPQWNkRDA2U2ErRW4rem53SDVrN3lobUtkcVl1U3lrLzFVTVZGbXJQV3N1eUFHaFg2OXd3WFJyS2tOM2M1SlNaSyIsIm1hYyI6IjBiNTZiNGFiOGM4NjA5NjA5MDk2ZjVlN2NhNWQ2MDNmOTQ3NGEzYzZkMzIyNDVlMDllZjA0MTY5YzgyYTk2NDMiLCJ0YWciOiIifQ==