В Калуге возникла угроза эпидемии

Врачи связывают серьезный рост числа заболеваний ОРВИ с началом нового учебного года.
12:39 22.09.2011
0 1272
Читайте KP40.RU:
С начала сентября в Калуге наблюдается прирост заболеваемости ОРВИ, соощает Роспотребнадзор. Болеют в основном школьники. Медики говорят,  что это связано с началом учебного года. Приболевшие дети ходят на учебу, распространяя вирус.
На этой неделе число заболевших резко возросло. По области простудными инфекциями заразились 4048 человек в основном  школьники (в сравнении с прошлыми годами - это очень серьезные цифры). В Калуге зарегистрировано 2443 случая респираторных инфекций. Врачи считают, что хоть об эпидемии пока говорить рано, тенденция, что в ближайшее время число заболевших ОРВИ  еще возрастет, несомненно, есть. Причем, скорее всего, болеть начнут не только дети, но и взрослые.


Автор: Татьяна СВЕТЛОВА.
eyJpdiI6InhPeERaZ3MyNVQ1QkxvQjB5NHYycVE9PSIsInZhbHVlIjoib0lXcGdTVmhxSXYzNlo0VWxVSWFwbHdrRjFrQnY3anUwQzFRcU9kbkVKdGZac3dRcGhtSzFMamdHWmFrYldSMzBJOS83am1EZldCOFp2dzdmLzBSd0w5RWhvM2hrRGJWTlVzdThiREQ0dW9LdDFaWDc4RmpqZVlYVEFDYU5malJSbWI0VUNJa0d2YWcreGYrQ1FnOEpGSVV6TkhpV0trWW5zbE4vTDhWUWRRNTVuSXpJbUZHT21vaWJsSTkvRFM0UzRCOFNKM2pYNG1LQUNQOWQvTE1WS1RkVkczRTNxRHh2TFBNSFh0ODlIa0J3QTJ5dUt3aXlDK3lHTTFzeURiVjFUNXBIQ0RxSXZMZkNpeWs1NE4wbk0rQWRBUjEwbm83dzByam5wNCt2L0ZtT1NyN1V1Qll2R2gxYzgvaUpXMUN3T1hZSzlGdWZPeVNyR0p3RHhVOEFGZ1h1SnRMVVpmT2hRaWJHaDc5L2w1T3VqSi9NWFhDcnhvZlZJalVXdWRFSjV1V01JR1p1cGxHbjdlR3cycHlXbkVDT0NleC9iNHdFc1dxNmFNODNyVU1oaEJ2NmloTFFNS2k3QnJINVRlR3JsTVUveklHNXdpdnprYmVEUHY0UW05Tm9vWkdhS0dvZTRWMWhHODhxOVVUa1F4UUhkejdONXBhOUVVUFdSWWZpYlJnWjgxUG5oRGdabXNyTzhWUVZRbm1lMVZRWkhUdEVZRUZDaUFEUXpyS1dBYjUwdmZ0V0djcWZ0S21qMVpuRE4zOGtTaHhaaitQNE9oaVp5ci8wdkRXeExkSzluR01ycjV2dkE3WW5CampVa0lRejBCZXN1c0VXTUZMN0d5a21mMXpUQ0Y0bUd5ekJSOUZGZW9MblBkZmZ0Uzg1bHpJQTBGVG9EOE9QYkdnN3dYWHJtTFVtOGUzVjlaWHpEdXBFR2Z2YlhURnRXb0U3MkRpd2d3NHJuNmh2THkzMFNsdDZBc1h5T3ZPWXBhd2xLRWd0SXNZU2tvYlVwQW1yOTFmIiwibWFjIjoiZjgxNTM4YWQwOWU2MzU0ZjQ3OTZmMDA5ZjAzZjA3NTBmZmExODExOTBmNzcxZjMyOWY0NGE4MmY0Mjk4NmVmOSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InVVNDNiQTRHRjE1YittRks4THdteGc9PSIsInZhbHVlIjoiTFVySjV1M1psdXNNMDJlMklXNWRzSWtnT0pyOVErY0FZcWNSQjJEeUhRem5IRStVQWJnUHIrM0xXQU8yczRVVzdVZTdGWWp4ZG4yNjR5YUdQWG42TGIzdGd2MTQ1ZEpkYkVhai9ZYlMvQTdUUGcxa0c5UytkRWVVSEcydE8yN08welJuSi9VY2pmSEJodElrRTB3WG5wT0xQY1ExZU8zSHVoSU5aTlpUQXJCV0lUR2kzQUR2SzFnNlV0Z3QrNmRzb0xSdTNQOXFqWk11L2gyWlZGT24yNkRLc0o2STdWUGJJNm1KdFJvK3d2NVR3Lzl6bUMvVG9UVENKeGIxMnUzdEw0S3B2c2N1ZmMwRUVzT0hINWpVVnY0NlBBQXJGaFRIYk0vd1hkVmRYNGk3a2l1bnhCN3pDaVY5QUt0OU5LdWlRQzRFcjAyd2JBbitqSTdxMkV1aXVZUWhrWDVOOVUvZERVdGYxYytnQWI0TVpsWWZsV0V3Q3I3N1FJWmVMUldCKzA4bUUwMGNQZExDSFJ3RzJuRTN0RStLdjJIYWFFNnA2WGZJbVlEQnRjTTZlMEh2V3pPYlhxUGJaNUlYTjg5R3JEQy9sTXFhbHdWdERDK0R6dlgraTNpeUozdnJURENhZzV5R1dHZUhHM0VhbEF4OG5JdEh0RDhIVmN4dGI1UUxDNDg3MXRsVUVpZFRxazFMMU9kNHU2LzRWbnVmKzh6SGV6WXFsM3JNQXl5OGpHL1pUVCswYVBhdVNrLzljMkZ0OG12L3BmWHkvS0xaanpyL1FJV2ljZnVtb3pOVTF3UkhpUVNyOXRqZlkyYm90VktIOWFoZThyNENNdDNJcytmYjhUanhtWVBmdTBSUEM4T0pkdHN5aWtTNWFENENaS1ZFS2d0ZG1LaWEzUEQvcWpUVmVvVFhrRTFIUHQ1b2ZkVGdtTzdnclRSRE1MczhuQW41L1ZQcWpBPT0iLCJtYWMiOiI4MGQzN2JhNjk2ZGVmOGY0MzMzOTNmOTdlYmI3MmVjZWEzOWQ0NDc1ZmI3YjJhZmEwOTMxMzRjMWUwMTlhMjkxIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IksreFJvQ2tmOUU5aCtWMUxaQ0hCOHc9PSIsInZhbHVlIjoibzgwSVhuY1g2VDZYK05kQXZ6NUpuWWVOSG04L2FIZGhNTEZFNzFzSE1vSG02UHllNGxYTjV1dkMzVFg0QzhidWs0SmpBVE5hVEdJV3dxbTJHZkEzNUdmM1l1WHNOUStKajRabG5HSmQzODU3UkhYR1FURTl4dmplNGJtZnNWSmY3UmkydXNtOFhqc1hBS1diV3RkaXQ4QlpPWkNlUGJzeWYzUk1nelo4a3FVNEFPUEJSeVJ6STE1R2V1bUZjMVlla3h6UnZGdGh4bTZRZ3A2dW5yaTJuZXFYZHBqWTlmeHU0S3dWWDVIU3VUcHFOTnRlT0NIZTdObkt1aXp0MkVCRVhkR3dkVE1FQWZmSFdrNGo4MVQ4ZGNGYlJQZUVTU1hUMmwrWC84S1BDeTdFU3Y5dkExUng0YWdXbW93Uldqa1VOd3VMa21KbTl6ODJubldabTMvenFlMVlBRU9aQ1RUSkxpZWtnLzYrNVlTdW4yZzQ5akE3S1ZkY3FtRThuekdySnAzMnQ2Z3hGbGJtb2tHa1g1WGJrVjY2VXRjWVl1bHcwNGtCVjBpTnBVSEZTeUZYaWlIKzFLRkRaanAzaGJ0aUg5NHEzZUFmQ3huT3QxUkVSTnQ5YlMvc2pPK2ZTcmU2NW5icE9RNnRya0E9IiwibWFjIjoiMzY0MDRlMGE0ZDNhMGYwYzUxYjg5MDc5OWQ4ZmE4MWZhMjdhZGVlN2E5YmJkNzM1NzQ5YzkxNjE5YjQyZGQyMiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ii8zSkdiMSt5cW9QUG5pYnBzdk1RRkE9PSIsInZhbHVlIjoiQkhCeU1WeEpJcSswaGdMQnJlUzBaaXN5YmFHRW1aY0R4ZHk2eTRLZlNzWG9rTUMycS8rQUpxQVF5YVIyaEtKaWg0K2RocHpPMjRuKzVZNk0wUUptWEhtbjJzNm1yQmc4NHVvamNDSUJuVVZOZGtxbHYveVZsZDZsaHJFTTNVUnJCY0dxc2d3MVkyaDBrUzU4WTNId2NkWDFNa0lSR01IT1FoRithQzg5UXNzQ0l3em1ScGFKbXNoeXlEM2duM3BjalRSM3NZMGY1b2NMNHZGMWNkR0xMSy9xUVZiUVhHSDdHUytZakhzM1B0em9nQ1JYUW0vaXRzcC9SZkxNaDFId0VtWStPUnlTMGhJS0MyWWs5ODBnVmZWWUJZMTE4QWJ0dUkvamlNeDl0ZFczeXFKNE0wVEdRL3M3SGNXUllSK0RUalBpbWpMMUx4NEdGZDFGaDlJK2ZZU3hTZ0FaTWEvWVJkYWNJMzQwZVZuak1yd1JSYU1sUkNoeXlRa1M5Yjd1TmJ4bWJTUGJQNkVZM2xGaHpsL2c4SlVkR1VjWExENVZPYTJKVVF3Z3dxYmpCY1diamJDZUl1K3lud2tHSytWdktlY3ZML05wMzRnWXBJUWhpd2I5UGJqaVoySExPNWEvbzJ6TElxazFwT1k9IiwibWFjIjoiNDU2OWI3NjZkYjM4Y2IyMWE3NTBiNDYyYjVlOTVlYTk4NDcyOWM0Yjc1NDk2YzlkNjgyZjQyMTM4ZjNhYzcxMyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlA3RkpOaHlYdk5sUFFyYlZuV1lJM2c9PSIsInZhbHVlIjoib2VTb0lkY2pQLzVXZTc1ckhHZXlSU3JkWFJtTmJvalhYS1RBM2FMZGhQbjdleWZ6SVBWdE9qMkx2WmdXSkZxVmRueXVPODBSTzdzSFdMV3VRQWZwcUViSy9PTnVhZlpxaVROdWN3RGV6RnpNOThQY2ZGcThOZUhYVVRneCtWVGxkUGtVSms1V29pQ3Npd3I1T3dNUHEwV21SK0lLdmpENFBOTlRhbjc3ZmxjaHhRMklDSG14bDBiQUtaL2I0Skk0d0h4YWJxMFAwMmhidGw3amcrcnQ4SWVuMEt4RWlaaDkreUt3UUk3a1d2dFhnRGdjK09hcE5JMENXVTdrTWtQVTdrV0dFYjhsdzNNYlZLYWdaNlgySVRwUy9ZUE5LTmlTL096V2xrTDVmNkhVUUFJa1doZmU5UkU4TGdXNGVwcVVmeDQwZndrQXhXMmxZcmNSWmVqM0ttREdtb2U4bHhINzdoUmh3d2UwM0NjM056TnZGUmJUY1drcG5qU0xyUzJvWGJRcjMwSDZKRm5KaHVvMGorWkRuU0pyRncxV3VybGpwTXg1S2o2djJMLy8vdGFhdjhvdEdPWmlsQkVxVmNGQVdsK0xkZ29seC9GbnlLN3JQQkN0TERnMkFQQlNlbzhOYzZqeDJtaFJOWm5yV1NaZWw4VEdxNmFnVTROcWRiQXdRVk1oVk93c2JDYzJnNjR5M1MvUlVIdlVtb3pDd1hQRWJiRzVFSUtlYm82WDVHT0pDZTJZMDJqVnpNZFRJMzRmSGoxMkQvd3R2TzM3QUpRV25OTFdtSVl4ckhpdk1IRVA3ZVhTQ0dZelFsRERnUUNrRTR0Y0RmSFFQUENRQW9KeSIsIm1hYyI6IjVmMWNjZTc3YjJlNTljNGVjYWUxYTE1NjE3NGZkNzc4YjgwMWY4Y2JmODU4Mzk1YmEzMWI1YmNkYWRmZjlkYTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6ImdENC9WVDU5Yk55WlFCVXFmUnptaFE9PSIsInZhbHVlIjoiQWRqNXBYbkdZZFlqRWZVV2UyS2VacDJQSjN2TGl1Qmdjc2hwekRMd29IUVhKYnRCeERMaVRQKzUwOVhxTXBvQ3BZcE5vRVFsWkxSRjhnQzBlMkhZMTFGYmNnSHBuMnBQeVJvQy8wWm5RMFBIUEUrUDZTT05IN0hZZGFNaldueGZnYS9lNUxsK1phTmlJQ1ZaREVqY0MwUWE4RDNCRDhnR0I3Y3VkS2M4U2tjdUZpMXdIc1NEQVJmVy9hb1BiRFBIRTFKSEdTbzc5OEFKbDFGV3M0c2NXZG1VdFBWbSt6d1dZZHF3OUpKRnE0ZkNDZXVlY25PMy9MOXVPVjA5TmI1aHdTVGZYL3V4RG9GdmN3YTJPdHE4TzBsemVXN25UR1Z1V2tMLzVJYTZpQjhTUk9Ndm85STg5UVFhV0Ftci9pMEQ0aGJTU0lFeGdFZjAxYS8wdUtBdC9jNWsrOXN5RlNKclEwV2V3VFlSZTF5NFcrU1o0YU1kYUc4UGQ0VEl4SHJzMjlRWVpBVFNnZThxUTFnTTQyNi9WbnpTLzFLRzJvNTNuMnlVZ1FRcVArcU1Mc2ErblN5Zkp4YUFDU1htNHFCZFo4Z056S3A5aVN1RUdLQVArZlpEc2lMY1JhTHg5V1JpUzJUbVRSK1huallsTGtPakorbVdaSWFoYUNtcmtNSHk4T0dRQXNHalpnTlFyMmsraHpYUGZNdU5VaG4rY3lwZXZOaDIzUENiREt0NlFsMzlRZ05kM1A3L2J1K1BNcTBsckEyUVMyZW9QV2kxckM4dEdnNWRGMWNkdDFlTTQzeVh5c3p0STRwTlh0azVCWVpnRFBRRlpiWVhjemJVV3NvSGNYWHZxeUUybUloeXhJckNFSEJVcUZvNEl5Ui94dTg3aFpTM3pZVlpzcHYxdzRTTEdhTk1ZdGFhUUJxVUVSOWEiLCJtYWMiOiIwZWFlNjRiODkzYTk5MTFiZThiMmM4MzQxZjczZmFjNDc1YjI0ZmZiMjBhZTFlYzk0ZDZjZjY2ODdmZjc3NzRlIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImVsVWpBYmJmN1VXeTRGcEYrUDVrcHc9PSIsInZhbHVlIjoiSlVETURiQnJJSG9aOUhkYzE3cDBwSGVrSkhsTG90N01ITit2eVhQSkZIc3R1ZVZUbFB2ek1RaEFFZWp2TEk1R2RqWlcybU5oRnpDM0xhYTVrQ3JEMG15d1E2Yk5GNENVb3BGakVHdHl6aTdFaERJTDNFb2tVV01Idkw1OHhvR2dUV1lTVElUYWdPdEt1aDl1V2xMK0QwTFhqVFRpU2x5cUszVkxLMkUyZXhVVllKUzBMdXdoQ3FBUGhtZVU1aFpkRlhCcmhSTFhISDhoOXIvbXdLRExnaDhDeWJLaHNIUkdTS3RKNHY4UWxmVm9DTFFvcEdDanI4UnQzQ1BvWW9iK0hZVEg1YkEyKzY3R2VVdk9SSi9TTXlLNWJDb0lLUjlwKzJpNzE4UStCNGk2T1llb3hGWUkwT3V0eHpJQjBxRUxKbEtSRXJHVHdHWUdSSkpYVlp2ZEczY2YwV1FpSC9vZG9SOWdnYlphZXdqUEpoVi9QV2VQRmM0NjV3RUI3elhHUHdVVjkvZVE3MndlM1hIZ0NXSVFWT215YjBvOG5lb1JrdXRHaVZzUWp0MkhRa3VEclpRSFY3U053YXlhUzdYTyIsIm1hYyI6IjVlMmRiYjg4ZTRlMTAxZGYwNGE4M2E1NDkxNjlkM2M2ZDlhNDc5MGUwZWI3NmU5MTMwY2JlN2FiYmYwMGFkY2IiLCJ0YWciOiIifQ==