Каждый пятый милиционер уволен

Об этом и многом другом читайте 2 августа в свежем номере газеты «Комсомольская правда».
16:37 01.08.2011
0 967
Читайте KP40.RU:
Читайте 2 августа в свежем номере газеты «Комсомольская правда».

Почему всего через три недели после гибели теплохода «Булгария» случилась трагедия на Москве-реке
Девятерых человек на катере погубил самодельный тент?

Каждый пятый милиционер уволен
В стране закончилась переаттестация сотрудников МВД. Милиционеры стали полицейскими, потеряв 200 000 человек.

Смерч в Благовещенске переворачивал фуры и поднимал людей в воздух
Торнадо, пронесшейся по Дальнему Востоку, убил одного человека и покалечил 28 жителей.

Доллар спасли от краха. Во что вложить сбережения?
«Комсомолка» продолжает акцию «Из 100 тысяч рублей делаем миллион».

Курорты Приазовья: Купание в грязевом фонтане и мелком море
Туристы могут стать серфингистами и увидеть долину лотосов.


Автор: Сергей ПЕТРОВ.
eyJpdiI6Ik5ET3F2U2lPRU5GMVZiMWhpKzgyTVE9PSIsInZhbHVlIjoiRlI0NmJ2akZoOHYzOGI3VFVNOGN2ajFYa1NCbXR4RlIxZ1h5d3lrT0tUYW9odlNvRU8zN0trTFIyRVVkMGpjZnJBMGQrZDQ5T1JBbDNJMTY4cTRDL3dEZmZOaCt5MjdUWTBQNllFUHpWODhvVUtHSUlCaWNXWkZ4cUtYWU41M1EyMmFPaFQzdmZxL2hzY3BNcTc0TW1hcmhVblN2bTJpaEltZUNxS3YrOUtZdDk5eXR5U1FvTkI4Tmtic3dob0xaSktWZ0huQUtaL3ZTNk5hZHcwUzBWY0VraXpESDllSWdtWVNaS29xNEtPWm5FL3crcWFNZlpubWE4dXE3d24zbmU0S1FGNXBobjJpU0xWNFFUSkE0YXFGT1BXSlFBMDhHckhRZjcwckZHTzdTdS9wRHJiU2MzR3NjZDNvUm1yTnh4akIzYVd1T285YmxZQzBGN3E1c3ZiUVBPREZWTnQ5Y2lCdzBEaHFsdEYzMlBTR0J6ZW9PVjFuL29BV1NvSHRBRnZNNXduVU1uMFpjRzhtem9oOW9mZUFta3grMmJyMGNtb3VVdUhTcnBXNy8veVZ1cG8yQ0hJNlI1NkdZdkpHeW9VdXk0WHNXcHVZSkZxVS9BbHFkTXUwRTJYWTNybCtKc0NUbTQ3MmF6eHdxODF1Q1huQXRWSlB4S0dGek9QczlaZmRCdFVoK0g3MEo1UmszZ3hVRElwTUFicXdqT0l6MVN2eVZhZzZ6VC9RTHZMZUFUaktLSjdxVi9oS2FGWkhzVklEVUs4WFF2QmhMemxpRndoTVc0b0N6Q0dGeXN4N3hIdUt3YmxhNmNEdXQzUitpNC85WXdkWmEyQTlNcGRCanFVNFE4UWp1RkM5YjB3SWJMOVI2aEVUdTlnSHFBeDJ1WGZ2cURXbGVwMktyVVh2VG43QTZ1dzBnejRzT1RHZUdIMjlTWHM0TGZpenhDL0x2ZldrTmZ2bkZoWW83ZnFKV1BJNVF5bjRWWDloZFpzaUtUQ2ZjU2hIbXFlTlI1c3RPIiwibWFjIjoiYWNiNjNkZTBkMjExZTkxYjlhZTIxN2FkOTkwZThlMzhjYWNkMGVmMjIzZTYxMGIxMDcwZjBkODlhYjhiYTA1ZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjhDdXErNUd4UlFUWW5yUmJ0cW1qTHc9PSIsInZhbHVlIjoiNHhzajNuNFpGalQ3akVMT0FHNTNMdVFQSHRTSTBmRGQ2ZmwyZlFmVVpjQ041aWlTeGY3cGNjTXNsdWxtQzZqUDVFeXFLclBUdTFHQ1YzNitPcVZNS0NBUjF4RmFSQUpaWko1bHh0WWNUV3VJeVBvdEpoSEhtUjNGTVNNaFN5cno2c216VE5kdnVDZkJraU9Ha3g1Q1ZkY08zekJRMngzTnl0ZkZhUkhXeStady93UmwxSXBQODlQaUFLUGtvcW0zZk94L3h1WWFzQjRPMW9vRTY3NlFRdlNoZTZtcUJNTGpMQ2ZpemU2T3NGdlljWlJ5OGNEU2JpSmwwVEc2U3lQUjV5emNNaWlvWUV1MEI1eHByTU5ySktHemNCdkdNdlNyMitrRmhrQ1ZEYVQvZHVSNEtUZWgrZ0FPVUdSNE80VlMzS2QyMzJCUW44SXZyVkFtZ1FTOFB0V051djJrTFQvbTkvQjYxeEVRdzJPVUlzTm9ZRzg2Z2o0UUYwZlZDOThOd0hvWmtveUVCQXdvWXRqSm5JRm1xY0o2ODZFRDR2cVFWWTBxZWJITWljYmxwdEx0dUQ4WlIycllib1J2TVZObmdDODdaU2FGTk45bEZvcGFpZWFBL1ByNWhTeW9XdTE2U3hLOExTRVUxV3Z4d0ZYczRQVmxKVG9KbW9OeGNIRjZ2aDdBbmFxVzAybFhYczBieEI1S2x2ZC9oZkhjMmhkZXRILy9NR1dWbDdPWWxWNEg4cEdVbmw4RnZGaGk1YjJ2WkFNd2laclcwYkU4MHdndjZpNHVDaE45RkljQVd4TWFMdDRyWG05NnpTZnUxSWlpUUR1SHNoQ0Zzb1l0WDlQd1psSFliV2tOcFg0Z0FFRHVMN1AyNmdBVHdvdjlsWXlrM1ZwUWlTTXlHYzY3akJrejR5NHB2ZWVuMDRqWUJzaHBHTVFKd3pMMmp5MkFjcS8xSHVVbVlRPT0iLCJtYWMiOiIzNzNkZTM4MmE2MmJkNTc2MzNlYmExZDAwNTdlZWI0NGU3MzQwOTNkZWVjYTVmMmUzMmJmZDI0Mzk0ZDViMDU4IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNFcW5GZEFnaXdLQ0VISnBlaExpNUE9PSIsInZhbHVlIjoiNHhndEt6SUFFb3VyQ3dwWUxYakVLU3E2YWcyZUxhL1hhNENWV1puOWhYOU5mMjZidS92RXEwMHhiQTRxS1Byd0tqNlV5enZkcUUvTlpkZjRhRk9pcW04VmJFY2JpeHpISUJRcE82OWtkTk1GNFdaRUY0eXBIZWx4bmNRUmJHMEoxUHlMSWN1MFBHZy9XOWFZVm96NVJ1ZXoxeXZHVTJnOC9aSlpYc3laVFAzQlNHdldMWHZRZEIxWHczcUpQU2p3MXlkL0JVUkhCRGR5Vk5yejNsUEhYQVZrdERoU0hRSDQ4dm0vOUZ4cmQ2czVxNVdrczd4NkZSTnJKMVBsODZXQjBVR3QvSmh0RzhzSjhvTG5lajQrekRhb3c5Q0gxODJGQnRvU3FaRDV2ckVXMTF3YkxoNXI1YTByZHYyWjhXNDNOdkV2cEcyQ3VvSis4TkJnd29ZbFRyTHZhZGx3V0dyQWtYVVN2RW5HVFIzbU02NXVkcXp3YXFrWlkwUy9rQ25TRmpZZ0lhSm1nU3VXd1hRaXVMaG4ydEVNb1p0V01Da3g1WkVTbTNPQmFkT0FUbEdiQlJTM2tHNnFNK3FGU1gyY3d3RFFXVGRTMWNrSmtJV3VCb05MTkNkZ0NabU5ObVFLMXJaTXQ2VEZLRHc9IiwibWFjIjoiOTNmOGQwNjBkYjg0MjIzOTk4M2QwMGI1ZGQ1NWNkMmY0NzlmNjQ3NjJhODgyMmJiYWEzMjc4Y2EwNTM5NDRiOCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImltMzdVK05mZVVlcmp5dEpzOTNOQ0E9PSIsInZhbHVlIjoicWJRRVZwUjBDMEh4eG9BRTlxOFFuVXFVcFRvbnFRaEtmaXRRZVp6ak8yeEZpNXNhYzlpZnBMQVlSd3YrVForVzBYai94NEpRQ21BK3lpSDJUR1ppQjhoS1ZZWFdBSnh0UUxKV21hbi9uTjNYdUxoMVUyMnV2WXpoVVZBSmx0NnpQSFBzckxFb0tpTFJCL1lvcDBGcGVWSmVGdnVCOHNWeHlBSGhjUHdHcEVheWRMMDVXbmtNWENtdzE4a21qQkRqRUFYWFFoQVYrYnljRy9jSUg4ckNWMGdFOElPV1lRQ1F0ejBBWFBZRmtBaVVEOUVxVjVhUU5rSFVZMGFHc09Gc005KytSK2l2T0lSaWgxbkNiL3paRXJrbFZkL084NkNwRW5GYlJCQzZvd2pLM3pkMFB2OHhjMWNUOE53TFl4T1NrNXpjVWFqT1psbUtodWl2TXlEYjBrQ3p2UjdhQjdTVGJqME5QbGtFdnBmYkpwbWpRWldaLzhXSTR1K2t3UGlodmc5MUcwd1lsYU8zSHFVTU5Da0U0UlhGNEZLVStmaVJhc2RZRDdnRE80YlZyZGdYK1A5WGUvcHo5eWlBMTJobGJOdDRyUHMwSWM2RUFiUUhtRDQwb1VBNXdsWHdZd2s1RXlaVVJCWFI1cms9IiwibWFjIjoiYjAyMTNkMmY5NTJmNTU5NzQ4MmQ1N2FlN2ExNWQ4MjY0ODM0MTVlMTMwMDkzNDExYjFhNmUxZWEwNDk5OGU3NCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im9ZQmVvNTd1SnpqbWlaMG1jSlhIekE9PSIsInZhbHVlIjoiMkJDSjZlMzZkVjFjZFN0bWt1cjAyUkRQcTlDZHpoVm9ENVZxelRiUUdkMFdGcHAxcUpHWTFGSTBvektRSXhHQ0lzTzZqcXNDcUEwdHFBN2xOQ2JYTDZDVkFKU01CUnJXb2pkOU83Lys0ZnA0Y1J3SjVYYUpLYytnV0p0TTZrdm1FSTF3Mk9PTGRKa3hWc2FSaldMcDV3Q0dKOVlid1JrU05nbWRPanNYdXFBZTZOSHd2emtJbUZLamI2SDFjbmYyVTdYTmJYYU5PYlFJKzdDcy9zREVpR0dOMVZ5Zmc2K0FoUXVpZzJaanV4SnBScFk5VWhxS3kxSXdCSUNlbHNRbGpmaUhzbms0RHg4Z3UxSFFKR04rT21Ia3FmV0FyZjhpaDMyYVdZVWNUVjgxc2hzUjBZdEozOFg2SkcxeVZ0ZTEvb3lJaVNSbVkxbVk0Ri9Ib0NOOVpIbzVTM0R1ZTBacDUvSmVOT0lMK0E5RENjN3E1TGRNSVFwTzd0OTVpUHBjcjBNeUxBYXovRDhwRnc2cGJqTFZrMFpKM09qSVRmcnk5OC9ENnRSKzBubm51NXkvUFFqVWFRWlI5VUJlUGRhd05yZE8rb200dmpEUkxYSGRPYWNzZTlUYVo4MnpCV3B2Z1prNWkrYnRxSnpmTmRpZzNXeFJEdm00WHM1MHdiNzVkUXM3TkFYNnBPamdtKzBaWmo5dURWKzJSVS9FVFBoQjJuZlVHUG5yZjg3RElDVG10dnJub2pLcGhTU0wreUxCZFRldXErbk0rWUpDN3RQbTgvclpsWWtmeUdFV3BqcmQrTGdRY3UxclBKUzFkZ2dJWVdFTGt3TzdtRDBkbFJDRCIsIm1hYyI6IjI2YWFkNTkwM2UzYTFjYTllMmRhZGViOTRmNmRlNjUxNzUxOTI1MWU4YjA0NjNiZGE3YTE0N2ZkZmY5MzBlNjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6ImI4d2RWU2xaOVQ4dFlxTTFhV0VITkE9PSIsInZhbHVlIjoibXFRMmhYYmNWQllyTnVHT0RCbVkycldTWnZwYXZVYXE4SXJNaDVSb1cxMjVaWHFMdDRMd0hWbGRtOTBmSVlTVGsyLy9MVGtpRFdGaXpTQXdzQlkrQS83S3ZTVUw5ZmM5SWhpTU1CcnY3V1FKTFBsKzg4TkY3dzcvRThwSjh4TlB5Tm5TMkVTZVZVaW94ZVpwbWV3SWZvdFBMS3p0VHROK0lJdlpjUmFHdDdBbEFqckVXekh3QU1vTUxNd3o5cGdMV0pVd0g0YWM3U09ubjBDVStMSVZiTDFJMExmQUw0THhWRDRxamRSNmZYcnRSNVpuaTgybGljTnFXQ2h0Nm1zLzlQYlV3RTVtUUtxMnhvU3NTdmhrS3lleEw4Q1crS2R2RkxPQlp6WmF6TU1rOU93SUNCempyaTBYK2RzdXdlejJ3em1JZ1JCellzSEVlMFhZYVA2cWRteGdFbzVFV1pidDlZdzRJVU5EK2xHbWR5MzBRdkNSZDlwRFZLcldydmVtZlFsREVvQmJzRWZiczJwR2NRYW1WWmhoZE9LcFg5OHFPUkdnSFB1ZFd2MmErdGRtRmV0bzBTa01hT2Y5Vm9jNzBSZE9aamhlRlJwSXR5S0dkQUFHdjl4VXZjWWRsWWFkNC9Tem9POE1rSVZjMkt1dEpWOVRaUCtkZXI5QkFpNFI2aTBzd3BhWmEwZStLQkd6Yy9rb1dvTDhsdGVaN09mYzRUNm4waG5NRzlLcWpBTzlOdXRNMENBdmtIZnZRdzJuR3B3SkRqTEYwbDBBaWUvdHJWb1dRUVJQMlB2NGZqNENydzZsQitCSzgxY3pRVy9XNDRnOXVudkpyMEpmdnowMGxTSDhUQ1A2TUNlUS83bXd2YW5MU01TS2JUMXltNVNDblBGczdZdG9xb2ZHdndjd3BSU3FyTERTK2ZvV3ZORFgiLCJtYWMiOiJiMjQ4MDRhMmJhYTY4ZmEwNDY3N2QxNGQ0YmM1Yjk4OWVkM2Y4MTA5NmY4YzgzMzgyMzQ4ODFjYjM1OTE0ZjgxIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Im9EbkR6d28valVYT3RTZWwzWlM4SlE9PSIsInZhbHVlIjoiZXd5L3VVWjV4VCs3aTVVaVJldm15a29keGcrWnJ1eGR3RVg1R2UwYnliMXMrSTRzVFQ2Ym5nd093TFE0RUpJdDNUU3h6dHNlV1BFRVVhais3YkJoWnE4eTU1R1FMZmNKU1VVaDZ0K2RZVW1KNnJkRFdGZWViYWpUY0t3WXJrbWlINnJhcWtOV2FjcFJZNUNkUHRxaW9FTzV4Y1NuM0lTMmtyMnY3OFdBMzFrVnhlNGRhQkh4QzZPaVgxRWtrWUhKcmU2Tys5Q3N4RGlYZURrZGxRSFloOXZuZytVZ1pMbm5EbUc3b1FYYk9xQ05sWnVYTExYR3ByaVJsTUx2WHp1bElRaDZPdU14emxQM1dYZnQ4dUtMOVp4RmRnVkI0ZE5nK1pyQ2h1M2djRHZrVVljT1UrcUh1Nk5BWjNDT2libGdtRTMwUkRmcU5lQWJZL1ZQaHdBQXFSU1k2UG04QTJuYjYyb3JzVjEyL1hjcmRRUDRVMkdkcC9FdW5Kd2V1a3dSRnM4dWJ5QVkydGJaeUZ2TnVOQlJzT0tUVkJONnF5Q0xER1RqNnFBd25SM3BWSzJMV2tXT0lnMnRvdWhyK1FWaSIsIm1hYyI6IjQ2NzVmZWU5MmNiNWU2ODYxNTA0OTU4ODJkNjVjZDE0ZTg1NmUxZWExMGJmZmMzZjhmYzQ3MDBlZjJiYzQ3YmIiLCJ0YWciOiIifQ==